Användarhandbok Avbryt

Adobe Acrobat Sign-anslutning för Microsoft Search: användarhandbok

 1. Adobe Acrobat Sign-integreringar
 2. Nyheter
 3. Produktversioner och livscykel
 4. Acrobat Sign för Salesforce
  1. Installera paketet
  2. Konfigurera paketet
  3. Användarhandbok
  4. Användarhandbok för utvecklare
  5. Handbok om avancerad anpassning
  6. Användarhandbok för fältmappning och mallar
  7. Användarhandbok för den mobila appen
  8. Flödesautomatiseringsguide
  9. Användarhandbok för Document Builder
  10. Konfigurera stora dokument
  11. Användarhandbok för uppgraderingar
  12. Versionsinformation
  13. Svar på vanliga frågor
  14. Felsökningsguide
  15. Ytterligare artiklar
 5. Acrobat Sign för Microsoft
  1. Acrobat Sign för Microsoft 365
   1. Installationshandbok
  2. Acrobat Sign för Outlook
   1. Användarhandbok
  3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
   1. Användarhandbok
  4. Acrobat Sign för Teams
   1. Användarhandbok
   2. Användarhandbok för Live Sign
   3. Användarhandbok för mobilt
   4. Versionsinformation
   5. Microsoft Teams-godkännanden
  5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
   1. Användarhandbok
   2. Versionsinformation
  6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
   1. Användarhandbok
   2. Versionsinformation
  7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
   1. Översikt
   2. Dynamics Online: installationshandbok 
   3. Dynamics Online: användarhandbok 
   4. Dynamics On-Prem: installationshandbok 
   5. Dynamics On-Prem: användarhandbok
   6. Handbok för arbetsflöde för Dynamics
   7. Dynamics 365 för Talent
   8. Användarhandbok för uppgraderingar
   9. Versionsinformation
  8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
   1. Översikt
   2. SharePoint On-Prem: installationshandbok
   3. SharePoint On-Prem: användarhandbok för mallmappning
   4. SharePoint On-Prem: användarhandbok
   5. SharePoint On-Prem: versionsinformation
   6. SharePoint Online: installationshandbok
   7. SharePoint Online: användarhandbok för mallmappning
   8. SharePoint Online: användarhandbok
   9. SharePoint Online: användarhandbok för mappning av webbformulär
   10. SharePoint Online: versionsinformation
 6. Acrobat Sign för ServiceNow
  1. Översikt
  2. Installationshandbok
  3. Användarhandbok
  4. Versionsinformation
 7. Acrobat Sign för HR ServiceNow
  1. Installationshandbok
 8. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
  1. Installationshandbok för Cockpit (ersatt)
  2. Installationshandbok för rekrytering (inaktuell)
  3. Användarhandbok för rekrytering
  4. Installationshandbok för Cloud Foundry
  5. Versionsinformation
 9. Acrobat Sign för Workday
  1. Installationshandbok
  2. Snabbstart
  3. Självstudiekurs i konfiguration
 10. Acrobat Sign för NetSuite
  1. Installationshandbok
  2. Versionsinformation
 11. Acrobat Sign för SugarCRM
 12. Acrobat Sign för VeevaVault
  1. Installationshandbok
  2. Användarhandbok
  3. Användarhandbok för uppgraderingar
  4. Versionsinformation
 13. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
  1. Installationshandbok
 14. Utvecklingsdokumentation för Acrobat Sign
  1. Översikt
  2. Webhookar
  3. Texttaggar
sign-icon-small

Adobe Acrobat Sign-anslutning för Microsoft Search är en Acrobat Sign-integrering som gör att du kan komma åt avtalen direkt från de Microsoft-plattformar som stöds: Office.com, SharePoint och Search i Bing. Det gör att du kan få realtidsstatus för avtalen för viktiga händelser som signerade, utgångna eller avvisade avtal.

Adobe Acrobat Sign-anslutning för Microsoft Search: användarhandbok innehåller instruktioner om hur du:

Förutsättningar

Du måste verifiera följande förutsättningar innan du konfigurerar Acrobat Sign Graph-anslutningen:

 • Ditt företag måste ha ett Adobe Acrobat Sign-konto på storföretagsnivå.
 • Din organisation måste ha giltiga Microsoft-licenser och tillgång till de tillgängliga kvoterna. Mer information finns i Microsoft-licensieringskrav för Graph-anslutningar.
 • Graph-anslutningar måste aktiveras i Microsoft 365-klienten.
 • Microsoft-klientadministratör tillåter Acrobat Sign-data för alla klientanvändare.

Inom Adobe Acrobat Sign-plattformen: skapa Acrobat Sign-anslutning för Microsoft Search

 1. Starta installationen och logga in på Acrobat Sign-kontot med dina kontoadministratörsuppgifter.

  sign-in

 2. Granska informationen i dialogrutan för godkännande som visas och välj Tillåt åtkomst.

  allow-access

 3. På sidan som visas väljer du Logga in som Microsoft-administratör

  sign-in-ms-admin-new

 4. På inloggningssidan för Microsoft väljer du det konto du vill logga in med.

  Obs! Du måste använda administratörskontot för Microsoft-klienten för att logga in. Du måste ha rollen Global administratör i din Microsoft-klient för att kunna bevilja samtycke.

  ms-sign-in

 5. I dialogrutan Behörighetsgodkännande granskar du de begärda behörigheterna och väljer sedan Acceptera.

  Det tar dig tillbaka till Acrobat Sign-sidan.

  accept-permissions

 6. Ange ett namn och en beskrivning för den nya anslutningen under respektive fält på sidan som visas. I följande exempel används ”ABC-anslutning” som namn på den nya anslutningen.

  Obs! Du måste ange ett unikt namn för varje anslutning. Skapa inte anslutningar med dubblettnamn. Fältet Anslutningsnamn har en teckengräns på 128 tecken och fältet Beskrivning har en teckengräns på 512 tecken.

  När det är klart väljer du Fortsätt.

  anslutningsnamn

  Ett meddelande visar att en ny anslutning skapas. Observera att det kan ta cirka 30 minuter eller längre att skapa den nya anslutningen. 

  creating-connection

  1. Gå till Administrationscenter för Microsoft 365 och logga in med dina administratörsuppgifter.
  2. Välj Inställningar > Sökning och intelligens på den vänstra panelen.
  3. Under fliken Datakällor, leta reda på den nya anslutningens namn och kontrollera Anslutningsstatus.
   Du kan behöva uppdatera listan för att visa de nya anslutningarna.
   När anslutningen pågår visas Anslutningsstatus som Utkast
  console-connection-draft-stage

  Obs! Du kan också visa den nya anslutningsinformationen genom att välja anslutningens namn och kontrollera detaljerna på sidan med beskrivning som visas. Välj X när det är klart.

  new-connection-details

 7. Kontrollera anslutningsstatus på sidan Acrobat Sign för Graph-anslutning. När anslutningen har skapats visas ett bekräftelsemeddelande enligt nedan. Välj Gå till administrationscentret för M365.

  register-schema-new

  Gå till Inställningar > Sökning och intelligens > Datakällor och kontrollera den nya anslutningslistan. När anslutningen har skapats ändras anslutningsstatusen till Klar.

  verify-new-connection

I administrationscentret för Microsoft 365: Lägg till en vertikal sökning för att visa sökresultat

När Acrobat Sign-anslutningen för Microsoft-sökning har skapats och du har verifierat anslutningsstatus som Klar, måste du skapa en vertikal sökning för Acrobat Sign. Vertikala sökningar är flikar på sökresultatsidan som visar resultat för särskilda källor.

 1. På sidan Administratörscenter för Microsoft 365 går du till Inställningar > Sökning och intelligens > Anpassningar.

 2. I den vänstra panelen på sidan Anpassningar väljer du Vertikaler och väljer sedan +Lägg till.

  create-vertical-1

 3. Ange ett namn på vertikalen på sidan som visas och välj sedan Nästa.

  create-vertical-2-new

 4. Under Välj en innehållskälla väljer du Anslutningar för att visa tillgängliga anslutningar. Välj den nya anslutningen som du skapade i stegen ovan och välj sedan Nästa.

  create-vertical-3

 5. På sidan Lägg till en fråga väljer du Nästa för att fortsätta. På sidan Filter sidan väljer du Nästa.

  create-vertical-4

 6. Granska de vertikala inställningarna på sidan som visas och välj sedan Lägg till vertikal.

  create-vertical-6-new

 7. När vertikalen har lagts till väljer du Aktivera vertikal.

  Ett meddelande visas som bekräftar att vertikalen är aktiverad.

  create-vertical-7

 8. Välj Klart

  Den visar en lista med vertikaler som innehåller det nya vertikala namnet.

  create-vertical-8

När konfigurationen är klar kan du visa de nya avtalen och de befintliga avtalen med nya aktiviteter (till exempel signerade, avbrutna, delegerade eller avvisade) från arbetsplattformarna Office.com, SharePoint och Bing. Tidigare avtal visas inte i sökresultaten för dessa Microsoft-plattformar som stöds. Du kan dock gå till Adobe Acrobat Sign på webben för att se dina tidigare avtal.

Obs!

Kan du inte se ett avtal? Kontrollera om du uppfyller behörighetskriterierna.

Acrobat Sign Graph-anslutningen har åtkomstkontrollnivåer för att visa ett avtal som begränsar vem som kan visa avtalen. Du kan bara visa ett avtal om du uppfyller följande kriterier:

 • Har ett giltigt Adobe Acrobat Sign-konto.
 • E-postadressen till din Microsoft-klient och e-postadressen för ditt Acrobat Sign-konto är samma.
 • En eller flera av följande roller gäller dig:
  • Du är avtalets avsändare.
  • Du är mottagare av avtalet som inte har någon särskild signeringsordning. 
  • Du är mottagare av avtalet med en signeringsordning, och det är din tur att signera. 

Ta bort en anslutning

Om en upprättad anslutning inte längre behövs kan du ta bort den från administratörssidan Acrobat Sign för Graph-anslutning. Så här gör du:

 1. Klicka här och logga in på Acrobat Sign-kontot med dina kontoadministratörsuppgifter.
  Det visar den etablerade anslutningsinformationen.
 2. Välj Ta bort under den etablerade anslutningsinformationen.
 3. I dialogrutan Tar bort Acrobat Sign-anslutning som visas väljer du Ta bort för att bekräfta.

Anslutningen tas bort. Observera att när du tar bort en anslutning försvinner/återställs alla befintliga avtal (adaptiva kort) och kan inte visas i respektive Microsoft-produkter.

delete-connection-from-graph

delete-dialog

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?