Användarhandbok Avbryt

Adobe Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate: versionsinformation

 1. Adobe Acrobat Sign-integreringar
 2. Nyheter
 3. Produktversioner och livscykel
 4. Acrobat Sign för Salesforce
  1. Installera paketet
  2. Konfigurera paketet
  3. Användarhandbok
  4. Användarhandbok för utvecklare
  5. Handbok om avancerad anpassning
  6. Användarhandbok för fältmappning och mallar
  7. Användarhandbok för den mobila appen
  8. Flödesautomatiseringsguide
  9. Användarhandbok för Document Builder
  10. Konfigurera stora dokument
  11. Användarhandbok för uppgraderingar
  12. Versionsinformation
  13. Felsökningsguide
  14. Ytterligare artiklar
 5. Acrobat Sign för Microsoft
  1. Acrobat Sign för Microsoft 365
   1. Installationshandbok
  2. Acrobat Sign för Outlook
   1. Användarhandbok
  3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
   1. Användarhandbok
  4. Acrobat Sign för Teams
   1. Användarhandbok
   2. Användarhandbok för Live Sign
   3. Användarhandbok för mobilt
   4. Versionsinformation
   5. Microsoft Teams-godkännanden
  5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
   1. Användarhandbok
   2. Versionsinformation
  6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
   1. Användarhandbok
   2. Versionsinformation
  7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
   1. Översikt
   2. Dynamics Online: installationshandbok 
   3. Dynamics Online: användarhandbok 
   4. Dynamics On-Prem: installationshandbok 
   5. Dynamics On-Prem: användarhandbok
   6. Handbok för arbetsflöde för Dynamics
   7. Dynamics 365 för Talent
   8. Användarhandbok för uppgraderingar
   9. Versionsinformation
  8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
   1. Översikt
   2. SharePoint On-Prem: installationshandbok
   3. SharePoint On-Prem: användarhandbok för mallmappning
   4. SharePoint On-Prem: användarhandbok
   5. SharePoint On-Prem: versionsinformation
   6. SharePoint Online: installationshandbok
   7. SharePoint Online: användarhandbok för mallmappning
   8. SharePoint Online: användarhandbok
   9. SharePoint Online: användarhandbok för mappning av webbformulär
   10. SharePoint Online: versionsinformation
 6. Acrobat Sign för ServiceNow
  1. Översikt
  2. Installationshandbok
  3. Användarhandbok
  4. Versionsinformation
 7. Acrobat Sign för HR ServiceNow
  1. Installationshandbok
 8. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
  1. Installationshandbok för Cockpit (Inaktuell)
  2. Installationshandbok för rekrytering (inaktuell)
  3. Användarhandbok för rekrytering
  4. Installationshandbok för Cloud Foundry
  5. Versionsinformation
 9. Acrobat Sign för Workday
  1. Installationshandbok
  2. Snabbstart
  3. Självstudiekurs i konfiguration
 10. Acrobat Sign för NetSuite
  1. Installationshandbok
  2. Versionsinformation
 11. Acrobat Sign för SugarCRM
 12. Acrobat Sign för VeevaVault
  1. Installationshandbok
  2. Användarhandbok
  3. Användarhandbok för uppgraderingar
  4. Versionsinformation
 13. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
  1. Installationshandbok
 14. Utvecklingsdokumentation för Acrobat Sign
  1. Översikt
  2. Webhookar
  3. Texttaggar

Adobe Acrobat Sign för Microsoft® Power Automate v5.1.0

Stöd för användare i flera grupper

Vi har lagt till stöd för "Användare i flera grupper" i Adobe Acrobat Sign-anslutningen. Nu kan du använda den nya rullgardinsmenyn märkt "Gruppnamn/ID" för att välja gruppens sammanhang för körning av åtgärden/utlösaren.

Se hur du skickar avtal med användare i flera grupper.

Adobe Acrobat Sign för Microsoft® Power Automate v5.0.1

Stöd för en ny åtgärd

Adobe Acrobat Sign för Microsoft Power Automate innehåller nu följande nya åtgärd:

 • Hämta en PDF i ett avtals granskningsspår  – Denna åtgärd kan användas för att hämta PDF-filströmmen för avtalets granskningsspår. Se bara till att filen sparas med ett filnamn som slutar på .pdf.

Support för Adobe Acrobat Sign-sandlåda

Med stöd för anslutningen ”Adobe Acrobat Sign Sandbox” kan administratörer nu använda Adobe Acrobat Signs sandlådemiljö för att testa nya funktioner och konfigurationer.

Adobe Acrobat Sign för Microsoft® Power Automate v5.0.0

Stöd för automatisering av webbformulär

Nu kan du automatisera dina webbformulärprocesser med Acrobat Sign-anslutningens nya utlösare som kallas "När en händelse för ett webbformulärsavtal inträffar" och en ny åtgärd som kallas "Hämta en lista över alla webbformulär".

Denna förbättring har utformats för att effektivisera arbetsflöden för webbformulär och minska behovet av manuell inmatning. 

Mer information finns i Adobe Acrobat Sign-utlösare och Adobe Acrobat Sign-åtgärder.

Obs!

Den nya webbformulärutlösaren och åtgärden är tillgänglig bara för Adobe Acrobat Sign Commercial-anslutningen. För närvarande stöds inte dessa funktioner i Government Connector.

Adobe Acrobat Sign för Microsoft® Power Automate v4.2.1

Stöd för Acrobat Sign Government Connector

Den aktuella versionen har stöd för Adobe Acrobat Sign Government Connector, som är tillgänglig bara i Microsoft GCC-regioner. Government-anslutningen har samma funktionsuppsättning som Acrobat Sign Commercial-anslutningen, men tillåter bara anslutningar på användarnivå.

Adobe Acrobat Sign för Microsoft® Power Automate v4.2

Stöd för en ny åtgärd

Adobe Acrobat Sign för Microsoft Power Automate innehåller nu följande nya åtgärd:

 • Hämta formulärfältdata för avtal i JSON-format – hämtar data som anges i de interaktiva formulärfälten i avtalet i JSON-format.

Adobe Sign har bytt namn till Adobe Acrobat Sign.

Obs!

Flöden för Power Automate, Power Apps och Logic Apps kan delas med den skapade anslutningen genom att lägga till nya ägare till flödet eller som en skrivskyddad delning (med eller utan delning av anslutningen).

Mer information finns i Användarhandboken.

Föregående versioner

Adobe Signs anslutning för Power Automate har förbättrats så att tre anslutningstyper erbjuds:

 • Adobe Sign-användare
 • Adobe Sign-gruppadministratör
 • Adobe Sign-kontoadministratör

Åtgärder kan utföras åt andra användare från anslutningsägarens konto (eller grupp) när anslutningsägaren är Adobe Sign-administratör (grupp- eller kontonivå).

Förbättringar

Stöd har lagts till för arrayindata (mottagare, dokument och formulärfält) för följande åtgärder:

 • Skapa ett avtal av ett uppladdat dokument och skicka för underskrift
 • Skapa en biblioteksmall av ett överfört dokument
 • Skapa ett avtal från ett dokument-URL och skicka för signatur
 • Skapa en biblioteksmall från en dokument-URL
 • Skapa ett avtal från en biblioteksmall och skicka för signatur

Åtgärder

Flera Åtgärder har uppdaterats till REST v6 API:

 • Skapa en biblioteksmall från ett dokument-URL
 • Skapa en biblioteksmall av ett överfört dokument
 • Skapa ett avtal från ett dokument-URL och skicka för signatur
 • Skapa ett avtal från en biblioteksmall och skicka för signatur
 • Skapa ett avtal av ett överfört dokument och skicka för underskrift
 • Hämta en lista över alla avtal
 • Hämta en lista över alla biblioteksmallar
 • Hämta formulärfältsdata för avtal
 • Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID

 

Omdirigeringar efter signering

En parameter för omdirigering efter signering har lagts till i de tre åtgärderna skapa och skicka:

 • Skapa ett avtal av ett uppladdat dokument och skicka för underskrift
 • Skapa ett avtal från ett dokument-URL och skicka för signatur
 • Skapa ett avtal från en biblioteksmall och skicka för signatur
   
Obs!

Uppdateringen Adobe Sign för Power Automate 3.0 innehåller nya REST v6-åtgärder som är avsedda att ersätta befintliga åtgärder med samma namn.

Inaktuella åtgärder kommer att döljas och vara borttagna från januari 2021.

Listan över åtgärder som ska tas bort är:

 • Skapa en biblioteksmall från ett dokument-URL (föråldrad)
 • Skapa en biblioteksmall av ett överfört dokument (föråldrad)
 • Skapa ett avtal från en dokument-URL och skicka för signatur (föråldrad)
 • Skapa ett avtal från en biblioteksmall och skicka för signatur (föråldrad)
 • Skapa ett avtal av ett överfört dokument och skicka för signatur (föråldrad)
 • Hämta en lista över alla avtal (föråldrad)
 • Hämta en lista över alla biblioteksmallar (föråldrad)
 • Hämta formulärfältsdata för avtal (föråldrad)
 • Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID (föråldrad)

Stöd för Microsoft® GovCloud (GCC)

v2.1.1 introducerar stöd för kunder som använder Microsoft® Government Community Cloud (GCC).

Funktionaliteten är i princip densamma, med några plattformsbegränsningar enligt Microsoft®.

 • GCC High- och DoD-miljöer stöds inte i den här versionen.

Förbättringar

För att tillgodose kundernas ökande behov med komplicerade arbetsflöden och godkännandeprocesser ökar vi antalet mottagare, formulärfält och filer för Adobe Sign-åtgärder:

 • Antalet mottagare ökas från 7 till 25
 • Antalet formulärfält ökas från 10 till 50
 • Antalet filer ökas från 8 till 10

Åtgärder

Med den här lanseringen introducerar vi två nya åtgärder:

 • Hämta URL:en för signering – hämtar URL:en för e-signeringssidan för de aktuella mottagarna av ett avtal
 • Hämta formulärfältdata för avtal – hämtar data som anges i de interaktiva formulärfälten i avtalet

Nya mallar

Vi erbjuder exempel på arbetsflöden (mallar) för båda de nya åtgärderna som introduceras i den här versionen:

 • Hämta signatur på PowerApps (åtgärd: hämta signerings-URL)
 • Hämta formulärdata från ett slutfört avtal (åtgärd: hämta formulärfältdata för avtal)

Utlösare

Adobe Sign för Microsoft® Power Automate version 2.0 introducerar Adobe Sign-utlösare!

Fem Adobe Sign-baserade utlösare har lagts till i integreringen:

 • När ett nytt avtal skapas
 • När ett avtal skickas till en deltagare
 • När ett avtalsarbetsflöde har slutförts
 • När statusen för ett avtal ändras
 • När en händelse inträffar

Vi presenterar Adobe Sign för Microsoft® Power Automate

Microsoft® Power Automate är ett verktyg som ansluter olika program och tjänster i koordinerade arbetsflöden i flera steg så att återkommande uppgifter kan automatiseras utan att komplex API-kod måste läggas till. 

Det finns tre begrepp i Power Automate som styr alla arbetsflöden. Det första är att alla tjänster kan visa sitt API via en anslutning till tjänsten.  Anslutningar kan ha utlösare som startar flöden.  Anslutningar måste ha åtgärder som styr vad som händer i flödet.  Det finns gemensamma logiska kopplingar mellan åtgärder som styr arbetsflödet baserat på de parametrar som genereras av föregående åtgärder.

Adobe Sign är en naturlig del i detta system eftersom signeringsprocessen vanligtvis innebär förberedande och granskningen av avtalet före underskrift och aviseringar och arkivering av dokumentet när avtalet har undertecknats.

Power Automate skapar en miljö där alla tjänster som stöds kan kopplas till varandra.  Användningsområden för Adobe Sign-anslutningen är bland annat:

 • Starta en signeringsprocess med en serviceutlösare
 • Hämta status för en signeringsprocess
 • Flytta dokument från Sign-tjänsten till andra datalager.

Åtgärder

Integreringen av Adobe Sign omfattar tolv åtgärder.  Dessa åtgärder kan kopplas till en relevant utlösare eller läggas till i andra arbetsflöden som en del av en större process:

 • Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID
 • Skapa ett avtal av ett uppladdat dokument och skicka för underskrift
 • Skapa en biblioteksmall av ett överfört dokument
 • Skapa ett avtal från ett dokument-URL och skicka för signatur
 • Skapa en biblioteksmall från en dokument-URL
 • Skapa ett avtal från en biblioteksmall och skicka för signatur
 • Hämta en lista över alla avtal
 • Hämta en lista över alla biblioteksmallar
 • Hämta statusen för ett avtal
 • Hämta en lista över alla dokument-ID i ett avtal
 • Hämta ett signerat avtal som en PDF-fil
 • Hämta ett dokument från ett avtal

Mallar

Elva mallar tillhandahålls av Adobe Sign i den här första versionen, som innehåller ett brett urval av några av de arbetsflöden som kan skapas med hjälp av åtgärderna som beskrivs ovan:

 • Hämta underskrifter för en ny resurs i Creative Cloud
 • Hämta underskrifter för en ny fil i Box
 • Hämta underskrifter för en ny fil i Dropbox
 • Hämta underskrifter för en ny fil i OneDrive
 • Hämta underskrifter för en ny fil i OneDrive for Business
 • Hämta godkännande för en ny fil i OneDrive for Business
 • Hämta underskrifter för en ny fil i SharePoint
 • Hämta signaturer för ett nytt SharePoint-objekt med Adobe Sign-biblioteket
 • Hämta signaturer för ett valt SharePoint-objekt med Adobe Sign-biblioteket
 • Hämta underskrifter för en markerad fil i SharePoint
 • Hämta signaturer för ett markerat SharePoint-objekt

Liknande innehåll

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto