Användarhandbok Avbryt

Adobe Acrobat Sign för Salesforce: Versionsinformation

 1. Adobe Acrobat Sign-integreringar
 2. Nyheter
 3. Produktversioner och livscykel
 4. Acrobat Sign för Salesforce
  1. Installera paketet
  2. Konfigurera paketet
  3. Användarhandbok
  4. Användarhandbok för utvecklare
  5. Handbok om avancerad anpassning
  6. Användarhandbok för fältmappning och mallar
  7. Användarhandbok för den mobila appen
  8. Flödesautomatiseringsguide
  9. Användarhandbok för Document Builder
  10. Konfigurera stora dokument
  11. Användarhandbok för uppgraderingar
  12. Versionsinformation
  13. Svar på vanliga frågor
  14. Felsökningsguide
  15. Ytterligare artiklar
 5. Acrobat Sign för Microsoft
  1. Acrobat Sign för Microsoft 365
   1. Installationshandbok
  2. Acrobat Sign för Outlook
   1. Användarhandbok
  3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
   1. Användarhandbok
  4. Acrobat Sign för Teams
   1. Användarhandbok
   2. Användarhandbok för Live Sign
   3. Användarhandbok för mobilt
   4. Versionsinformation
   5. Microsoft Teams-godkännanden
  5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
   1. Användarhandbok
   2. Versionsinformation
  6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
   1. Användarhandbok
   2. Versionsinformation
  7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
   1. Översikt
   2. Dynamics Online: installationshandbok 
   3. Dynamics Online: användarhandbok 
   4. Dynamics On-Prem: installationshandbok 
   5. Dynamics On-Prem: användarhandbok
   6. Handbok för arbetsflöde för Dynamics
   7. Dynamics 365 för Talent
   8. Användarhandbok för uppgraderingar
   9. Versionsinformation
  8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
   1. Översikt
   2. SharePoint On-Prem: installationshandbok
   3. SharePoint On-Prem: användarhandbok för mallmappning
   4. SharePoint On-Prem: användarhandbok
   5. SharePoint On-Prem: versionsinformation
   6. SharePoint Online: installationshandbok
   7. SharePoint Online: användarhandbok för mallmappning
   8. SharePoint Online: användarhandbok
   9. SharePoint Online: användarhandbok för mappning av webbformulär
   10. SharePoint Online: versionsinformation
 6. Acrobat Sign för ServiceNow
  1. Översikt
  2. Installationshandbok
  3. Användarhandbok
  4. Versionsinformation
 7. Acrobat Sign för HR ServiceNow
  1. Installationshandbok
 8. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
  1. Installationshandbok för Cockpit (ersatt)
  2. Installationshandbok för rekrytering (inaktuell)
  3. Användarhandbok för rekrytering
  4. Installationshandbok för Cloud Foundry
  5. Versionsinformation
 9. Acrobat Sign för Workday
  1. Installationshandbok
  2. Snabbstart
  3. Självstudiekurs i konfiguration
 10. Acrobat Sign för NetSuite
  1. Installationshandbok
  2. Versionsinformation
 11. Acrobat Sign för SugarCRM
 12. Acrobat Sign för VeevaVault
  1. Installationshandbok
  2. Användarhandbok
  3. Användarhandbok för uppgraderingar
  4. Versionsinformation
 13. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
  1. Installationshandbok
 14. Utvecklingsdokumentation för Acrobat Sign
  1. Översikt
  2. Webhookar
  3. Texttaggar

Versionsinformationen för Adobe Acrobat Sign för Salesforce visas nedan med den aktuella versionen överst och de övriga versionerna i fallande kronologisk ordning när du bläddrar på sidan.

Adobe Acrobat Sign för Salesforce v 24.38

Adobe Acrobat Sign för Salesforce v24.38 innehåller mindre felkorrigeringar. Funktionerna i paketet och användarfunktionerna ändras inte. 

Lösta problem

Problemnummer Problembeskrivning rättad
30692
Korrigerade problemet där användare inte kunde skicka avtal med e-post som autentiseringsmetod.
30651
Korrigerade problemet där knapparna Påminn och Avbryt inte visas om vi lägger till den första mottagaren som delegerande.
30394
Korrigerade problemet där användare inte kunde påbörja ett avtal från Salesforce eftersom ett anpassat fält i ContentVersion inte fungerade.
30770
Korrigerade problemet där avtal kvarstod i tillståndet Skapat eller Förskicka på Salesforce trots att de hade skickats för signatur.

Adobe Acrobat Sign för Salesforce v 24.37

Adobe Acrobat Sign för Salesforce v24.37 innehåller mindre felkorrigeringar. Funktionerna i paketet och användarfunktionerna ändras inte. 

Lösta problem

Problemnummer

Korrigerad problembeskrivning

30097

Korrigerade problemet där signerade filer inte var synliga under Filer på avtalspostsidan för webbformuläravtal som skapades via push-mappning.

30150

Korrigerade problemet där flikinkoner inte visades när ett avtal öppnades/skapades i Lightning Console-programmet med Console-navigering

30254

Korrigerade problemet där avtalsnamnen i listan Filrelaterade filer trunkerades om namnen var längre än 80 tecken. Den rekommenderade längden är ca 240 tecken.

30264

Korrigerade problemet där användare inte kunde ta bort avtal med alternativet Ta bort utkast i avtalsposten.

30278

Antalet tecken för avtalsmall- och biblioteksmallnamn är upp till 255 tecken.

Adobe Acrobat Sign för Salesforce v 24.35

Adobe Acrobat Sign för Salesforce v24.35 innehåller mindre felkorrigeringar. Funktionerna i paketet och användarfunktionerna ändras inte. 

Lösta problem

Problemnummer Problembeskrivning rättad
29371 Ett problem har korrigerats där dubblettkontakter skapades vid signaturdelegering.
29694 Löste problemet där avtalsposten inte kan tas bort från Salesforce-organisationen om avtalet är i ett slutgiltigt tillstånd.
29839 Korrigerade problemet där användare får ett fel om nekad behörighet för fält som inte är relaterade till avtalen i Salesforce.
30071 Korrigerade problemet där användare inte kunde skicka avtal från Salesforce med hjälp av flödet som är integrerat med Adobe.
30096

Korrigerade problemet där avtal upphör att gälla före den konfigurerade tiden i 24-timmarsformat.

Adobe Acrobat Sign för Salesforce v 24.32

Support för Adobe Acrobat Sign-sandlåda

Du kan nu länka Acrobat Sign för Salesforce med Acrobat Sign-sandlådemiljö. Sandlådemiljön har standardkonfigurationen (standard), vilket gör att administratörer kan testa inställningskonfigurationer, API-anrop, biblioteksmallar, anpassade arbetsflöden och nya funktioner.

Lär dig hur du länkar till Acrobat Sign-sandlådemiljön.

Support för den mobila Saleforce-appen för Adobe Acrobat Sign

Denna version introducerar nya funktioner för den mobila Salesforce-appen, däribland en förbättrad användarupplevelse för Avtalsredigeraren, smidig navigering på mobila enheter och kompatibilitet med inbyggda mobila filläsare.

Lär dig använda den mobila Acrobat Sign för Salesforce-appen.

Lösta problem

Problemnummer Problembeskrivning rättad
29433
Löste problemet där avtalsmallen inte plockade den faktiska avsändaren utan i stället valde användaren som skapade mallen.
29455
Löste problemet där avtalsstatus låg kvar i läget före sändning, även efter att signerarna fått dokumentet för signering.

Adobe Acrobat Sign för Salesforce v 24.26

Stöd för Government Cloud

Acrobat Sign för Salesforce har nu stöd för Acrobat Sign för Government Cloud, vilket ger följande fördelar:

 • Förbättrad säkerhet: Government Cloud följer strikta standarder gällande säkerhet och efterlevnad för myndigheter. Det säkerställer skydd av känsliga data och efterlevnad av lagstadgade krav.
 • Smidig integrering: Användare från myndigheter kan smidigt integrera Adobe Acrobat Sign i sin Salesforce-miljö. Det gör det möjligt för användare att effektivt hantera avtal och samarbeta inom myndigheter.
 • Anpassade lösningar: Paketet Acrobat Sign för Government Cloud kan skräddarsys så att det passar myndighetens arbetsflöden och krav.
 • Community-samarbete: Government Cloud-användare får tillgång till ett community för samarbete bestående av andra myndigheter och branschfolk. Denna community tillhandahåller ett nätverk för att dela kunskap, bästa praxis och support, vilket underlättar för myndigheter i att hantera avtal.

Observera att paketet Acrobat Sign för Salesforce för Government Cloud har följande begränsningar:

 • Document Builder-mallar stöds inte.
 • Mappning av grupper är inte tillgängligt.
 • Funktionen Push-avtal stöds inte.
 • Chatter-uppdateringar kan inte aktiveras.
 • Analytics kan inte aktiveras.

Se hur man konfigurerar paketet Acrobat Sign för Salesforce för Government Cloud.

åtkomst till avtalslista från alla objekt

Avtalslistan kan nu visas på Lightning-sidorna för alla Salesforce-objekt. Tidigare var det begränsat till objekt för möjlighet, konto, kontrakt, kontakt, lead och användare.

Lösta problem

Problemnummer Problembeskrivning rättad
28399 Löste problemet där filmappning under datamappningsregler kortar ned det slutliga filnamnet om det ursprungliga filnamnet innehåller en ”.” i mitten.  
28655
Åtgärdade problemet där alternativet ”Värdsignering” inte togs bort från rullgardinsmenyn bredvid ett pågående avtal i avtalspanelen.
28968
Löste problemet som orsakade ett felet med ”FILINFO_ETIKETT_SAKNAS” när avtal skickades via en arbetsflödesbaserad avtalsmall.
29006
Åtgärdade felet i användningen av aura-anropet AgreementSetupWizardComponentController.storeOauth, vilket ledde till att klientens ID/hemlighet läckte ut.
29035
Löste felet där användare inte kunde skicka filer större än 4 Mb om filnamnstillägget ”.pdf” lades till.
29134 Korrigerade problemet där Salesforce-avtalsstatus inte uppdaterades för avtal med statusen Documents_Viewed.
29183
Om de bifogade PDF-filerna har .pdf i filnamn när avtalet skickas för signering hämtar länken Signerat avtal nu den senaste PDF-bilagan från listan i stället för att hämta den från signeringsprocessen.
29193
Åtgärdade ”Objektraden hämtades via SOQL utan att det begärda fältet efterfrågades: Contact.FirstName” som uppstod vid försök att generera ett avtal.
29298 Korrigerade problemet där användare inte kunde skicka stora filer med avtalet som är kopplat till ett arbetsflöde.
29333 Löste problemet där Salesforce-avtalsstatus inte uppdateras när du använder telefon eller Acrobat Sign som metod för identitetsautentisering.

Adobe Acrobat Sign för Salesforce v 24.14

Stöd för att skicka avtal på uppdrag av användargrupper

Med utgåvan av version 24.14 har Adobe Acrobat Sign för Salesforce nu stöd för att skicka avtal från olika användargrupper med den nya anpassade inställningen som kallas Gruppinställningar för Adobe Acrobat Sign. Genom att associera avtal med användargrupper kan administratörer definiera och bestämma avtalsrelaterade egenskaper som tillgängliga mallar och arbetsflöden, varumärkning, mottagarroller, autentiseringsmetoder, PDF-säkerhet med mera för specifika grupper.

Så här aktiverar du Gruppinställningar för Adobe Acrobat Sign och skickar avtal från olika användargrupper, se hur du Skapar avtalsmallar för specifika användargrupper

Stödet för SOAP API-baserad statusuppdatering av avtal upphör

Från och med version 24.14 av Adobe Acrobat Sign för Salesforce stöds inte SOAP API-baserad push-modell för att utlösa automatiska statusuppdateringar. De automatiska statusuppdateringarna av avtal aktiveras nu endast med den REST API-baserade pull-modellen.

Nya plocklistevärden för inställning av påminnelser

I Adobe Acrobat Sign för Salesforce V 24.14 läggs följande plocklistevärden till för att skicka påminnelser till mottagare eller för att generera automatiska påminnelser för avtalsmallar:

 • Varje arbetsdag, tills signerat
 • Varannan dag, tills signerat
 • Var tredje dag, tills signerat
 • Var femte dag, tills signerat

De nya plocklistvärdena är tillgängliga för användare som gör en ren installation av paketet v 24.14. Användare som uppgraderar från en äldre version måste manuellt lägga till de nya plocklistvärdena i de anpassade fälten.

stöd för namnlåsning av mottagare i KBA-autentisering

Paketet innehåller nu en anpassad inställning för ”KBA-mottagarnamn krävs” som kan aktiveras för att tilldela mottagarens namn för KBA-autentisering för alla avtal.

Se Så här aktiverar du avancerade autentiseringsmetoder.

Lösta problem

Problemnummer Problembeskrivning rättad
22870 Åtgärdade ett problem där avtal som genererats av Salesforce ignorerade inställningen Endast den nya mottagaren kan delta för ersättningsmottagare.
23085 Löste problemet där användare av Acrobat Sign för Salesforce v23.8 inte kunde ändra ordningen på filerna i ett avtal.
24106 Löste problemet med statusuppdatering där avtal visade felaktig status för signerare när de delegerades till en annan signerare.
25736 Löste problemet där användare fick ett fel om att läsningen tog för lång tid när de länkade sitt Acrobat Sign-konto i Salesforce.
25846 Åtgärdade ett problem där avtalspåminnelser inte visades i granskningsspåret.
26180 Åtgärdade ett problem där avtal inte kunde mappa data med felet: ”Det gick inte att mappa datafältet: System.NullPointerException försökte ta bort referensen för ett null-objekt (echosign_dev1) 656”
26294 Löste komponentfelet som inträffade när Document Builder användes för att skapa mallar.
26339 Löste problemet där användare får ett felmeddelande när de lägger till mottagare med grupproller.
26371 Problemet med att länka återanropsanvändare åtgärdas när du uppgraderar till Adobe Acrobat Sign för Salesforce-paket version 24.14 eller senare.
26673 Löste problemet där avtalsmallar refererade och tillät att borttagna biblioteksmallar i Acrobat Sign skickades.
27421 Åtgärdade problemet med fältet Dagar osignerade där fältets värde fortsatte att öka även efter att avtalet signerats. Användarna kan nu använda fältet Dagar till signering i stället.
28061 Åtgärdade ett problem där dokumenten ger ett fel om begränsning av antalet frågerader för en ogiltig dokumentnyckel i SOQL.

Adobe Acrobat Sign för Salesforce v 24.2

Stöd för Document Builder

Med utgåvan av v 24.2, innehåller Adobe Acrobat Sign för Salesforce en ny funktion som heter Document Builder. Document Builder är tillgängligt som ett tilläggspaket till grundpaketet och kräver inget ytterligare köp.

Document Builder gör det möjligt för användare att automatiskt generera dokument med Salesforce-data. Funktionen innehåller en steg-för-steg-guide för att skapa regler för att sammanfoga data från Salesforce-objektfält till en Word-dokumentmall. Det genererade dokumentet skickas som en bilaga med avtalsmallen för Acrobat Sign och kan enkelt hanteras i Salesforce.

Mer information om hur du installerar och använder Document Builder finns i Adobe Acrobat Sign för Salesforce: Användarhandbok för Document Builder.

Lösta problem

Problemnummer Problembeskrivning rättad
23388 Användare kan nu se alla biblioteksfiler i den avancerade sökningen i redigeraren för avtalsmall.
23492 Åtgärdade ett problem där användare inte kunde skicka ett dokument som är i läget Före sändning i Salesforce.
23510 Korrigerade felet där användare inte kunde hämta signerade dokument från Salesforce.
24028 Löste felet där systemet väljer standardposttyp från Salesforce-profilen även om användare väljer någon annan posttyp när avtalet skickas.
24068 Korrigerade problemet där användare fick felaktiga popup-meddelanden när de valde alternativen ”Skicka påminnelse” eller ”Avbryt avtal” för ett avtal i lightning-panelen Avtal.
24097 Åtgärdade ett problem där sändningssidan visar ett fel och inte uppdaterar avtalsstatus även när avtalet skickas från redigeringsvyn i Salesforce.
24107 Löste problemet där användare inte kunde ta bort ett avtal från avtalsrelaterad lista.
24163 Korrigerade problemet där alternativet ”Privata meddelanden till mottagare” används på sidan Skicka även om det är inaktiverat i inställningarna för Acrobat Sign.
24171 Användare kan nu använda inställningen Disable_Upload_Agreement_Attachments__c för att dölja alternativen Lägg till och Överför filer i Salesforce. 
24488 Korrigerade problemet för användare av Salesforce-mobilappen där ett försök att kopiera och klistra in en e-postadress i e-postadressfältet gav felet ”Ogiltig mottagare”. 
25430 Rullgardinsmenyn Sök efter kontakter visar nu fullständiga kontonamn i stället för partiella namn.
25736 Korrigerade problemet med att länka Acrobat Sign-kontot till Salesforce där användare får ett fel om att läsningen tog för lång tid.

Adobe Sign för Salesforce version 23.14.3

Adobe Sign för Salesforce v23.14.3 innehåller mindre felkorrigeringar. Funktionerna i paketet och användarfunktionerna ändras inte. 

Lösta problem

Problemnummer Problembeskrivning rättad
20523 Korrigerade problemet där en e-postadress överlappar mottagartypen för e-post.
23000 Användarna kan nu se landsnamn tillsammans med landskoder när de lägger till landskoder manuellt.
23011 Korrigerade problemet där datamappning misslyckas med felet ”Aggregatfråga har för många rader för direkttilldelning, använd FOR-slinga”.
23040 Korrigerade problemet där en användare får felet ”Apex-stackstorlek för stor: 6088659” när ett dokument skickas från Salesforce.
23122 Åtgärdade ett problem där användare inte kunde lägga till en mall från Adobe Sign-dokumentbiblioteket med det klassiska gränssnittet.
23136 Korrigerade felet som inträffade när avtal skickades från Publish-åtgärden med en bildfil.
23289 Åtgärdade ett problem där arbetsflödesbaserade avtal inte kunde generera rätt fel när fil saknas.
23632 Korrigerade felet när ett mallbaserat avtal skickades till en grupp användare.
23730 Korrigerade ett problem där ett avtal inte kunde genereras när offertmall med Adobe Sign-biblioteksdokument användes.
23831 Åtgärdade felet ”För många SOQL-frågor” som inträffade efter att avtal skickats via en anpassad process.
23833 Korrigerade ett fel som inträffade när användare försökte ange mottagaren som en grupp i en avtalsmall.
24003
Åtgärdade ett fel som inträffade när en avtalsmall skapades där en variabel i CC-fältet inte kunde tolka ett nollvärde i det överordnade objektet. 


Föregående versioner

Ny OAuth-scopeinställning

Med den nya OAuth Scope-inställningen kan Adobe Sign-administratörer skapa en anslutning mellan Adobe Sign och Salesforce.

Föråldrat stöd för identitetsverifiering via webbidentitet 

Adobe Sign-användare kan inte längre välja Web Identity eller Social ID som metod för identitetsverifiering. Användarna kan emellertid fortsätta att verifiera signerarnas identitet via lösenord, telefon eller kunskapsbaserad autentisering (KBA).

Omprofilering av Adobe Sign-ikonen

Adobe Sign-ikonen som används i hela applikationen har uppdaterats till det nya varumärket.

Uppdatera din Salesforce-organisation så att den använder Filer som standardlagringsobjekt för dokument

Version 23 av paketet Adobe Sign för Salesforce byter standardobjekttyp för sparade dokument från det äldre objektet bilaga till det relativt nya objektet filer.

Den här uppdateringen förstärker Salesforce Lightning som bara har stöd för Filer (Salesforce Classic har intestöd för Filer) och anpassar sig till många tredjepartslösningar som ofta kombineras med Adobe Sign och som uppgraderas på samma sätt.

Påverkade dokument inkluderar:

 • Avtalsdokument
 • Datamappning
 • Avtalsmallar
 • Avtalsuppdateringar
 • Skickande av stora filer
 • Anpassade inställningar
 • Push-avtal

Administratören behöver för närvarande inte vidta några åtgärder för att uppdatera till den här versionen eftersom det befintliga lagringsobjektet är inbyggt för organisationen, vilket säkerställer att verksamheten kan fortsätta utan avbrott.

Vi rekommenderar dock administratörer att undersöka hur de kan migrera sin organisation till Filer innan bilagor blir inaktuella.

Obs!
 • Om du UPPDATERAR från en Adobe Sign for Salesforce-version från innan 23.0 kommer det befintliga lagringsobjektet fortfarande att kunna användas efter uppdateringen (bifogade filer för de flesta kunder). Ingen åtgärd krävs för att fortsätta arbeta som vanligt.
 • NYA installationer av paketet Adobe Sign for Salesforce -paketet kommer att ha Filer inställda som standardlagringsobjekt, men du kan manuellt växla till bifogade filer.
 • Salesforce-administratören har möjligheten att växla lagringsobjekt mellan filer och bilagor.

Nya anpassade inställningar för att styra dokumentets lagringstyp

För att ge stöd åt administratörskontrollen av dokumentets lagringstyp har en ny kontroll lagts till i uppsättningen med kontroller för Egna inställningar > Adobe Sign-inställningar.

Det här gränssnittet leder till det anpassade objektet Agreement_Document_Storage_Type__c

Giltiga inställningsvärden är:

 • {empty} – om värdet är tomt baseras standardbeteendet på paketets installationsversion
  • Version 23.0+ har som standard filer som standardlagringstyp
  • Versioner före 23.0 har som standard bilagor som standardlagringstyp
 • Filer – definierar filer som standardlagringsobjekt för dokument i Adobe Sign
 • Bilagor – definierar bilagor som standardlagringsobjekt för dokument i Adobe Sign
Inställning av dokumenttyp

Analysinställningar

En valfri analysinställning har lagts till för att Adobe Sign ska kunna samla in användningsdata för att förbättra produkten. Uppgifterna används endast för utveckling och inte för marknadsföring.

Den här inställningen kan styras från fliken Adobe Sign-administratör genom att klicka på länken Inställningar för Analytics till höger:

Inställningar för Analytics

Analysinställningen är aktiverad som standard för de flesta nya kundinstallationer:

 • Analyser inaktiveras som standard för nya kundinstallationer i Kanada och Europeiska unionen
 • Kunder som uppgraderar får inställningen inaktiverad som standard för att matcha deras nuvarande upplevelse. Administratörer kan aktivera inställningen när de vill via fliken Adobe Sign Admin

När det här alternativet är aktiverat läggs en post automatiskt till på dina betrodda CSP-platser för webbplatsnamnet adobe.io:

Betrodda CSP-platser med Adobe.io har lagts till

Att inaktivera analysinställningarna tar automatiskt bort posten adobe.io från sidan betrodda CSP-platser.

Lösta problem

Problemnummer Problembeskrivning rättad
15687 Åtgärdade ett problem där Salesforce-mallen fortfarande kunde komma åt en biblioteksmall som hade tagits bort från hanteringssidan i Adobe Sign
18890 Korrigerade en inkonsekvens i stavningen för statusen på annullerade avtal
20380 Korrigerade ett formateringsfel för datum
20420 Förbättrade placering av menyn i det anpassade verktygsfältet så att den inte öppnas utanför skärmen
20436 Korrigerade ett problem med att markören inte visade relaterade länkar som klickbara på avtal
20631 Korrigerade ett problem där bildfiler som är bifogade till ett avtal öppnades i en webbläsarflik i stället för att hämtas
20638 Förbättrade fältet för orsaken till annulleringen så att det tillåter fler än 255 tecken
20678 Korrigerade ett problem där ett anpassat Salesforce-tema försvann på Adobe Sign-flikar
20972/21359 Åtgärdade ett problem där biblioteksmallar i Adobe Sign inte var tillgängliga om åtkomsttoken upphörde att gälla
21126 Åtgärdade ett problem där e-postmottagarens typ inte togs bort från mottagaralternativen om den inaktiverades i de anpassade inställningarna
21426 Korrigerade ett problem som kunde blockera åtkomst till biblioteksmallar i Adobe Sign om användarens bibliotek har en mycket stor bibliotekslista (över 1 000)
21512 Förbättrade hanteringen av filtillägg i avtalsrubriken

V23.8 uppklarade ärenden

Problemnummer Problembeskrivning rättad
20326 Fältet för avtalsnamn har ökats till 255 tecken
20977 Lade till landskoden för Uruguay för telefonautentisering
21126 Åtgärdade ett problem där e-postalternativet för autentisering inte inaktiverades om det avmarkerades
21765 Åtgärdade ett problem där komponenten Ladda upp eller Släpp filer inte var tillgänglig på avtalssidan.
22107 Åtgärdade ett problem där anpassade avtalsutlösare inte kunde aktiveras från en relaterad lista
22116 Korrigerade ett cookie-problem som kunde bryta värdbaserad signering
22220 Åtgärdade ett problem med den visuella sidan för avtal som kunde orsaka felet Dokument otillgängligt
22329 Korrigerade ett problem med AutoSend-mallar som kunde generera ett 404-fel när de skickades
22517 Åtgärdade ett problem där dokument kunde bli osynliga i Salesforce efter att datastyrning tillämpats

Salesforce-avtalsmallar kan nu anslutas till Adobe Signs anpassade arbetsflöden, så att du kan kartlägga komplexa signaturprocesser i Adobe Sign och sedan importera strukturen till en Salesforce-mall:

Arbetsflöden i Salesforce-mallar

Lösta problem

Problemnummer Problembeskrivning rättad
15644 Ett problem har korrigerats där avtalsmallen skulle misslyckas om det inte fanns någon bilaga under huvudobjektet
17112 Ett problem har korrigerats som kan göra att mottagarna får avtalet i fel ordning
18791 Ett problem har korrigerats där lösenordet maskeras i stället för att visa "Ange/Bekräfta lösenord"
18834 Snabbare inläsning av kontakt på sidan Skicka
18889 Ett problem har korrigerats där filmappning kunde misslyckas när signerade avtal returnerades som separata PDF-filer
19063 Ett problem har åtgärdats där avtal som skickats för någon annans räkning inte kunde tas bort/avbrytas av API
19197 Ett problem har åtgärdats som kan utlösa ett fel när du skickar via Adobe Sign Opportunity-utgivaren i Lightning
19301 Ett problem har korrigerats som kunde orsaka "Återanropsfel" om telefonnumret hade fel format
19333 Förbättrad sökning för att minska antalet CPU-timeout-fel
19420 Åtgärdade ett problem där den slutliga PDF-filen inte kunde bifogas till avtalsobjektet
19626 Ett problem har korrigerats där e-postmeddelanden till mellanliggande mottagare skulle skickas när de inaktiverades
19646 Åtgärdade ett problem där avtalets status blir tom om avtalet annulleras/avvisas
19661 Åtgärdade ett problem som kunde orsaka att det bifogade dokumentet inte bifogades till avtalsobjektet när det fanns fler än ett.
19683 Utökade behörighetsuppsättningen för Adobe Sign-communityanvändare för att inkludera gruppmappning
19888 Förbättrad avtalsnamnshantering för utvecklarkonton för att förhindra att de fastnar i utkaststatus
19910 Förbättrade Lightning-komponentens AgreementPanel-formatering för att bättre kunna hantera Salesforce-sökvägar.
19917 Ett problem har korrigerats där långa avtalsnamn med en apostrof kunde fastna i utkaststatus
19979 Ett problem har korrigerats där en bifogad fil öppnar ett bytenamn för en fil i stället för den formaterade filen
20007 Platshållaren Dölj tom mottagare har korrigerats när körningsvariabler används
20023 Förbättrad produktlinjemappning för bättre stöd för flera filterkriterier
20146 Förbättrade funktioner för att klistra in ett e-postmeddelande i mottagarfältet genom att högerklicka.
20239 Ett problem har korrigerats som kan göra att sidan hoppar när du klickar på en knapp
20254 Förbättrad logik för bilaga för att åtgärda ett fel om Salesforce CRM-innehåll inte är aktiverat

 

Adobe Sign för Salesforce 21.5.11 är en obligatorisk installationspunkt för organisationer som vill fortsätta att använda Adobe Sign under de nya säkerhetsramverken som håller på att införas av Salesforce och Adobe Sign (d.v.s. uppgraderade API:er).

21.5.11-paketet avrefererar två sidor (MyEchoSign.page och AboutEchoSign.page) och banar därmed väg för deras slutliga borttagning.

Funktioner eller användarfunktionalitet har inte ändrats i det här paketet, men några problem har lösts:


Lösta problem

Problemnummer

Problembeskrivning rättad

19681

Det är nu enklare att ta bort Chatter-krav som blockerar installationer om Chatter är inaktiverat

20013

Ett problem har åtgärdats där uppdateringar av avtalsstatus inte fungerade för avtal där Adobe Sign-autentisering användes som verifieringsmetod.

20045

Åtgärdade ett problem där anpassade inställningar för Lightning-användargränssnittet bara fungerade för systemadministratörer.


Stöd för Salesforce-filer som lagringsobjekt vid filmappning

Adobe Sign för Salesforce-utgåvan (version 21) för vintern 2019 uppdaterar tre centrala element i paketet för nya distributioner, samtidigt som bakåtkompatibilitet för befintliga kunder bevaras:

Dessutom har justeringar gjorts för att Salesforce-upplevelsen ska motsvara webbupplevelsen. För att uppnå detta 

När du mappar fillagring via datamappningsprocessen har en ny kryssruta lagts till som kan tvinga lagringsutrymmet till en bifogad fil.

Om alternativet inte är markerat lagras innehållet som en fil.

Förbättrad uppdateringsprocess för avtal

I v21 förändras uppdateringsprocessen för avtal i Salesforce. I stället för att skicka uppdateringar till Salesforce kommer Adobe Sign att meddela Salesforce att uppdateringar är tillgängliga och sedan kan Salesforce hämta dem. Det löser problem med att Salesforce är offline när Adobe Sign överför en uppdatering.

Dessutom uppdateras avtal nu asynkront, jämfört med alla tidigare versioner där det skedde synkront.


Nytt avsnitt för anpassade inställningar: Uppdateringsinställningar för Adobe Sign-avtal

För att stödja den nya uppdateringsprocessen har ett nytt avsnitt lagts till i avsnittet Anpassade inställningar i Salesforce: Uppdateringsinställningar för Adobe Sign-avtal.

Fem inställningar har flyttats till den här kategorin från avsnittet Adobe Sign-inställningar:

Adobe Sign-inställningar

Inställningar för uppdatering av Adobe Sign-avtal

Lägg till gransknings-PDF i bifogatlista

Lägg till granskningsrapport

Lägg t. signerad PDF-länk för push-avtal

Lägg till URL för signerad PDF

Lägg till signerad PDF för push-avtal

Lägg till signerad PDF

Lägg till signerad PDF i separat bilaga

Lägg till signerad PDF i separat bilaga

Lägg till fler filer i bilagelista

Lägg till stödfiler

 

Tre nya inställningar har lagts till:

 • Visa bilder – När det här alternativet är aktiverat visas bilder av avtalets PDF-fil på avtalssidan
 • Uppdatera avtalshändelser – När det här alternativet är aktiverat uppdaterar Salesforce avtalshändelserna när de meddelas av Adobe Sign
 • Uppdatera avtalsstatus – När det här alternativet är aktiverat uppdaterar Salesforce aktivt avtalsstatus när det meddelas av Adobe Sign

uppdaterar nu avtal manuellt alla element i avtalet (mottagare, händelser, bilder osv.) i stället för bara statusen.

gammal bild


Nytt namn för avsnittet anpassade inställningar: Push-mappningsinställningar för Adobe Sign är nu Inställningar för Adobe Sign-avtalsmottagare

Push-mappningsinställningarna har omarbetats för att gälla i stort sett alla avtal, därför har avsnittet som styr inställningarna ändrats så att det bättre återspeglar att de gäller mottagare av alla avtal och inte bara push-avtal.

Dessutom har fem nya inställningar lagts till för att utöka möjligheten att uppdatera avtalsmottagare:

 • Skapa mottagare som saknas (aktiverat som standard) – Aktivera den här inställningen när du vill skapa mottagare som saknas
  • Nya mottagare skapas för arbetsflöden med push-mappning av avtal, Ersätt signerare eller Delegera signerare
 • Aktivera deltagargrupper – Aktivera den här inställningen när du vill skapa och uppdatera deltagargrupper
 • Uppdatera delegerade mottagare (aktiverat som standard) – Aktivera den här inställningen när du vill markera mottagarna som delegerade när de delegeras av signeraren eller avsändaren
  • Mottagarna döljs på sidan Avtalsvy
 • Uppdatera mottagare (aktiverat som standard) – Aktivera den här inställningen när du vill uppdatera befintliga mottagarattribut som Status
 • Uppdatera ersatta mottagare (aktiverat som standard) – Aktivera den här inställningen när du vill markera mottagarna som Ersatta när de ersätts av avsändaren via sidan Hantera
  • Mottagarna döljs på sidan Avtalsvy


Förbättrad manuell uppdatering

Den manuella uppdateringsprocessen har förbättrats för att uppdatera hela sviten av avtalsobjekt, inklusive alla länkar, bilder, händelser, status och datamappningar.


Uppdaterade händelsebeskrivningar

Händelsebeskrivningar för avtal har uppdaterats med tre ändringar:

 • Den generiska termen Dokument används i stället för avtalsnamnet
 • Användarens e-postadress infogas efter namnvärdet
 • IP-adressen ingår


Ny autentiseringsmetod: myndighets-ID

Den nya autentiseringsmetoden med myndighets-ID har lagts till som ett anpassat alternativ i avsnittet Adobe Sign-inställningar.

Myndighets-ID är en premiumfunktion som måste aktiveras av din success manager innan den kan distribueras.


Dra och släpp för att lägga till filer
(Endast Lightning)

Med Lightning kan du nu lägga till dokument i nya avtal genom att dra dem från ditt lokala system och släppa dem i området Filer.

Dokument som läggs till via dra och släpp överförs till dina personliga filer i Salesforce.


Nytt format för avtalsmallar

Gränssnittet för avtalsmallar har uppdaterats för att förtydliga mallinnehållet på fem flikar.


Simple Sign

Simple Sign är en färdig komponent som gör att användare av community-portalen kan signera självbetjäningsavtal. Lägg till den här komponenten i en Salesforce Community Cloud-portal (kunder, partners, anställda osv.) eller bädda in komponenten i andra Lightning-komponenter.


Adobe Sign för Salesforce CPQ:
"Generera Adobe Sign"-knapp

Adobe Sign CPQ-komponenten har förbättrats för att effektivisera processen genom att en offert-PDF kan kopplas till avtalet med ett klick via knappen Generera Adobe Sign eller LEX-komponenten.

Klicka på knappen Generera i LX-komponenten

Lösta problem

Översikt

Med sommarversionen 2018 för Salesforce (version 20) utökas funktionaliteten i Lightning Experience. Dessutom aktiveras ett flertal efterfrågade nya funktioner.

Obs!

I version 20 av Adobe Sign för Salesforce har vi arbetat vidare med Lightning Experience för att optimera den övergripande prestandan.

En del av optimeringen är att avtalslistan flyttats till en Lightning-komponent. I föregående versioner användes en Visualforce-sida med en inbäddad ”Lightning Out”-komponent.  Ett resultat av flytten är att när du öppnar ett nytt avtal i en relaterad lista för ett standardobjekt (kontakt, tillfälle, konto, avtal osv.) så associeras inte avtalet automatiskt med objektet. Det beror på att parametern lkid i Salesforce inte kan överföras direkt till en Lightning-komponent.

Begränsningen är bara märkbar när Lightning-sidlayouter används. Funktionen aktiveras även när den avancerade sidlayouten används.

Information om hur du ändrar sidlayout finns här.

 

Stöd för Salesforce Process Builder

Åtgärder har lagts till för Salesforce Process Builder. 

Administratörer kan skapa processer som gör att mallar kan användas för att skapa avtal, skicka, påminna, uppdatera, avbryta och ta bort.

 

Utökade roller för mottagare

Tre nya roller, med tillhörande roller för delegering, har lagts till Nu kan du skapa signaturflöden som inkluderar deltagartyperna accepterande part, formulärifyllare och certifierad mottagare.

 

Förbättrat stöd för sandlåda

Den 16 mars 2019 aktiverar Salesforce automatiskt en viktig uppdatering som tar bort shard-ID från URL-adressen.

Före v20 användes URL-adressen för att tolka shardinformation och ge Adobe Sign instruktioner om den SFDC-instans som försökte kommunicera (produktion eller sandlåda).

Efter 16 mars 2019 måste kunder som har version 19 eller äldre kontakta supporten för att flagga sandlådemiljöer så att OAuth-processen kan ansluta.

Kunder som har version 20 eller högre installerad kan hantera OAuth-processen utan att kontakta Adobe Signs support.

 

Mottagare kopplas nu till alla händelser som de utlöser

Objektet Avtalshändelse kopplar nu händelser med mottagaren som utlöste händelsen vilket ger detaljerad information om varje steg i signaturprocessen i förhållande till mottagarna.

 

Fält har lagts till för mottagarens IP-adress

Det finns ett nytt fält i objektet Avtalshändelse: IP-adress till agerande användare

Det nya fältet importerar IP-adressen för alla händelser som loggas i avtalet och kopplar den till användaren som utlöste händelsen.

Rapporter som visar IP-uppgifterna kan skapas

 

Hämta och uppdatera äldre dokumentnycklar

Konton som fortfarande använder Adobe Sign för Salesforce v13 eller äldre kan nu uppgradera till en modern version av paketet och uppdatera dokumentnycklarna för befintliga avtal.

 

v20.8 (inkrementell korrigering)

API-fältnamn har lagts till i listan för val av data-/kopplingsmappning

En ny inställning har lagts till för att visa API-namnet för ett fält när du definierar data- eller kopplingsmappning.

Aktivera funktionen:

 1. Navigera till Inställningar > Plattformsverktyg > Anpassad kod > Anpassade inställningar
  • Sidan Anpassade inställningar öppnas
 2. Klicka på etiketten Adobe Sign-inställningar
  • Sidan Adobe Sign-inställningar öppnas

3. Klicka på knappen Hantera

 4. Klicka på Ny (eller Redigera om du har konfigurerat inställningarna tidigare)

• Sidan Adobe Sign-inställningar öppnas

5. Använd sökfunktionen (cmd/ctrl + f) och sök efter Visa API-namn för fil

6. Klicka på Spara

 

Lösta problem

Problemnummer

Problembeskrivning rättad

14931

Felmeddelande visas när du skickar ett avtal med den grundläggande sidlayouten

15012

Mottagaren fylls inte i automatiskt på den avancerade VF-sidan för EchoSign-avtal

14578

Filmappning misslyckas om inte datamappningen har en post för mappning till ett annat objekt

13169

Fel vid automatisk etablering

12457

Mottagaren lagras inte om ordningen på mottagarna ändras

14541

Felet uppstår om fler än 11 mottagare definieras

 

v20.9 (säkerhetskorrigering)

Kunder som uppgraderar och som använder stora filer eller pushavtal bör granska uppgraderingsprocessen noga innan de installerar det nya paketet:

Uppgradera processen för stora filer

Uppgradera processen för pushavtal

 

Callback-användare ersätter webbplatsprofilen Callback

På grund av säkerhetsrisker som kan uppstå när omfattande objektåtkomst ges till en Salesforce-callbackplats introducerar v20.9 en ny användarbaserad autentiseringsprocess som ger bättre kontroll över åtkomst till avtalsobjekt.

Callback har använts för kunder som använder stora filer och pushavtal. Alla kunder som använder en eller båda dessa funktioner rekommenderas för att uppgradera till v20.9, aktivera den nya Callback-användarfunktionen och ta bort alla behörigheter från platsanvändaren.

Callback aktiveras via en ny kontroll på administratörssidan för Adobe Sign, precis under länken för Adobe-kontot.

 

v20.11 (inkrementell korrigering)

Problem 621/14678 löser en tidigare begränsningen av Lightning-miljön som förhindrade en automatisk relation mellan ett avtal och det överordnade SFDC-objektet som startade avtalet.

 

Lösta problem

Problemnummer

Problembeskrivning rättad

621/14678

Förbättrade Lightning Experience förmåga att automatiskt relatera ett avtal med det överordnade SFDC-objektet

15441

Förbättrade möjligheten att fråga krypterade fält i Salesforce för sökfält

15686

Korrigerade ett problem med webbläsaren Edge när den hämtar en URL för signering på avtalssidan när signering med värd används

Med vinterlanseringen 2018 för Salesforce (version 19) utökas funktionaliteten i Lightning Experience. Dessutom aktiveras ett flertal efterfrågade nya funktioner.

 

Batchåtgärder från Lightning-sidorna

Det är nu möjligt att skapa, Skicka, Påminna, Avbryta, Ta bort och Uppdatera avtal i massor i Lightning-gränssnittet, med en förbättrad process som sammanställer åtgärderna som utförts, innan det slutgiltiga åtgärderna utförs.

 

Nya behörighetsinställningar för att påskynda användaraktivering

Administratörer som installerar appen Adobe Sign för Salesforce, men inte kan välja alternativet ”Alla användare” var tvungna att utföra en omfattande manuell process för att tillgängliggöra objekt och fält för enskilda användare.

Men inte nu längre! Med ytterligare tre nya behörighetsuppsättningar kan administratörer snabbt tillämpa samtliga behörigheter på enskilda användare utan att behöva gå igenom alla fält för objekten.

De tre alternativen är:

 • Adobe Sign-användare – Lägsta krav på behörighet för Adobe Sign för Salesforce-avsändaranvändare. Inkluderar begränsad tillgång till de nödvändiga komponenter som ingår i det hanterade paketet: objekt, fält, flikar, klasser och sidor.
 • Adobe Sign-administratör - Minsta nödvändiga behörighet för en Adobe Sign för Salesforce-administratör. Inkluderar fullständig åtkomst till alla komponenter som ingår i det hanterade paketet: objekt, fält, flikar, klasser och sidor.
 • Adobe Sign-integrationsanvändare - Alla nödvändiga behörigheter för en Adobe Sign för Salesforce-integrationsanvändare. Inkluderar all administrativ åtkomst samt tillgång till all organisationsdata.

 

Arbetsflöde för skriftlig Superior-signatur

Få precisionen och spårbarheten hos elektroniska signaturer med handskrivna signaturer. Låt signerare fylla i, skriva ut, signera, skanna och returnera dokument utan en faxmaskin. Allt läses in och hanteras elektroniskt så att du får läsbar text plus verifieringsdata om signeraren i granskningsspåret.

Arbetsflödet för skriftlig signatur ersätter den gamla faxprocessen och skapar ett mycket mer konsekvent och professionellt resultat.  Mer information finns här.

 

E-postkomponenter för Outlook och Gmail

E-postkomponenten för Adobe Sign för Salesforce är kompatibel med Microsoft Outlook Webb App (OWA), Outlook 2016, Outlook för Mac 2016 eller Outlook 2013. Samma komponentpaket fungerar även för Work-integrering med Gmail.

E-postkomponenten installeras separat, men tar bara några minuter att installera och konfigurera.

Mer information om installation finns här.

 

Förbättrat flöde för sidan Skicka för flera skärmstorlekar

Mindre skärmar blir allt vanligare för vanliga företagsaktiviteter och det är omständligt att skrolla åt höger och vänster när du vill arbeta effektivt. Sidan Skicka har omarbetats till att ha ett bättre flöde för bredare skärmar, utan att kompromissa på funktionalitet, för att passa användare som älskar sina surfplattor.

 

Integrationskomponent för Salesforce CPQ

Öka leveransen av CPQ-offerter direkt från Salesforce till kundens e-post, klar för signering med hjälp av Adobe Sign CPQ-anslutningskomponenten.

 

Salesforce Community Cloud Portal (självsignering) – Support

Community-portaler kan nu innefatta en Adobe Sign-komponent som tillhandahåller avtal som är redo att signeras av portalanvändare.

Salesforce-administratörer kan publicera avtal, upprätta datum för deadline och definiera en förnyelsecykel efter behov.

Användare kan få åtkomst till community-sidan, generera ett nytt avtal och signera det direkt på portalen.

 

v19.4 – versionsinformation januari 2018

Uppdatera äldre dokumentnycklar om du uppgraderar från en version som är äldre än version 14 

När Adobe Sign för Salesforce uppgraderas från versioner som är lägre än v14 till den aktuella versionen, kanske användare ibland inte kan utföra åtgärder som att ta bort, avbryta, visa, påminna eller uppdatera befintliga avtal som skickades av andra användare före uppgraderingen. 

Ett fel kan utlösas när någon av dessa åtgärder utförs, till exempel:

”INVALID_DOCUMENT_KEY” eller ”ett internt serverfel uppstod”

Det händer eftersom en gammal dokumentnyckel från en version före version 14 användes.

De gamla nycklarna måste migreras. Därför finns det ett nytt funktionselement:

När du har slutfört konfigurationsstegen, finns följande länkar tillgängliga på Adobe Sign-administrationssidan:

 • Hämta dokumentnycklar som saknas – när du klickar på den här länken hämtas dokumentnycklarna som saknas för befintliga avtal
 • Uppdatera äldre dokumentnycklar – när du klickar på den här länken rensas alla befintliga dokumentnycklar och de nya dokumentnycklarna hämtas för alla avtal i organisationen. 

Om det finns avtal som inte har associerade dokumentnycklar kommer dokumentnycklar att hämtas för dem också

När avtalen har nya dokumentnycklar kan användarna utföra alla avtalsåtgärder i befintliga avtal som skickats av andra användare.

Obs!

Länkarna Hämta dokumentnycklar som saknas och Uppdatera äldre dokumentnycklar visas endast när administratören uppgraderar från en version som är lägre än v14 till v19.4.

Länkarna döljs som standard om administratören uppdaterar ett paket mellan v14 och v19.2. I sådana fall kan du kontakta Adobe Signs support för att manuellt visa länkarna. 

För den här åtgärden måste du ge Adobe Signs support behörighet att logga in.


Lösta problem

Problem-ID

Beskrivning

8014

Förbättrad funktionalitet med Conga när det gäller åtgärder som Avbryt och Påminn

8979

Ett tillstånd som utlöser ett fel om att maximal visningsstorlek har överskridits har åtgärdats

9709

Ett problem där AgreementEventType saknar händelsetypen WRITTEN_SIGNED har åtgärdats

9832

Ett problem med nekad behörighet för användare av Salesforce-plattformen har åtgärdats

9927

Ett problem där filer försökte läggas till i avtal utan filnamnstillägg har korrigerats

9934

Förbättrad hantering av geolokaliseringsfält

10367

En docKey-lösning har skapats för användare som uppdaterar från version 13 och tidigare

 

v19.5 – versionsinformation februari 2018

Lokalisering för norska har lagts till.

Obs!

Om du använder den norska lokaliseringen och har uppdaterat till Adobe Sign för Salesforce 19.0–19.4 måste du uppdatera översättningstabellerna för 19.5 manuellt.

 

När du uppgraderar från v19.0 – v19.4 till 19.5

Aktivera översättningar (om du redan använder en lokaliserad version av Salesforce är detta steg klart)

 • Logga in i Salesforce som administratör
 • Gå till Inställningar > Plattformsverktyg > Användargränssnitt > Översättningar > Översätt
 • Klicka på Aktivera

 

Aktivera norska som språkalternativ

 • Logga in i Salesforce som administratör
 • Gå till: Inställningar > Plattformsverktyg > Användargränssnitt > Översättningar > Översättningsinställningar
 • Välj Norska i språklistan
 • Klicka på Spara

Uppdatera översättningar

 • Gå till: Inställningar > Plattformsverktyg > Användargränssnitt > Översättningar > Översätt
  • Ställ in SpråkNorska
  • Ställ in InställningskomponentPlocklistsvärde
  • Välj Objekt som Avtal

 

 • I tabellen Huvudplocklista expanderar du mappen Avtalsstatus
 • Dubbelklicka på kolumnutrymmet bredvid statusen för engelska för att öppna ett textfält där översättningen kan skrivas. Skriv in värdena enligt tabellen nedan:      

Värdeetikett för huvudplocklista

Översättning för plocklistans värdeetikett

Approved    

Godkjent

Cancelled / Declined                

Avbrutt/avslått

Created

Opprettet

Utkast

Kladd

Förfallen

Utgått

Out for Approval                        

Ute til godkjenning

Out for Signature                        

Ute til signering

Pre-Send                                        

Før sending

Send in Progress                        

Sending pågår

Signed      

Signert

Waiting for Counter-Approval   

Venter på kontragodkjenning

Waiting for Counter-Signature        

Venter på kontrasignatur

 

o   Klicka på Spara

 

 • I tabellen Huvudplocklista expanderar du mappen Språk och anger värdena nedan:

Värdeetikett för huvudplocklista

Översättning för plocklistans värdeetikett

Chinese (Mainland China)

Kinesisk (Kina)

Chinese (Taiwan region)

Kinesisk (Taiwan region)

Czech (Czech Republic)

Tsjekkisk (Tsjekkia)

Danish (Denmark)

Dansk (Danmark)

Dutch (Netherlands)

Nederlandsk (Nederland)

English (United Kingdom)

Engelsk (Storbritannia)

English (United States)

Engelsk (USA)

Finnish (Finland)

Finsk (Finland)

French (France)

Fransk (Frankrike)

German (Germany)

Tysk (Tyskland)

Icelandic (Iceland)

Islandsk (Island)

Indonesian (Indonesia)

Indonesisk (Indonesia)

Italian (Italy)

Italiensk (Italia)

Japanese (Japan)

Japansk (Japan)

Korean (South Korea)

Koreansk (Sør-Korea)

Malay (Malaysia)

Malayisk (Malaysia)

Norwegian (Norway)

Norsk (Norge)

Polish (Poland)

Polsk (Polen)

Portuguese (Brazil)

Portugisisk (Brasil)

Portuguese (Portugal)

Portugisisk (Portugal)

Russian (Russia)

Russisk (Russland)

Spanish (Spain)

Spansk (Spania)

Swedish (Sweden)

Svensk (Sverige)

Thai (Thailand)

Thai (Thailand)

Turkish (Turkey)

Tyrkisk (Tyrkia)

Vietnamese (Vietnam)

Vietnamesisk (Vietnam)

o   Klicka på Spara

 

 • Ändra plocklistan Objekt till Post för mappning av formulärfält
 • Expandera mappen Källtyp
 • I tabellen Huvudplocklista expanderar du mappen Språk och anger värdena nedan:

Värdeetikett för huvudplocklista

Översättning för plocklistans värdeetikett

Constant

Konstant

Salesforce Object Field

Salesforce-objektfelt

 

o   Klicka på Spara

 

 


Lösta problem

Problem-ID

Beskrivning

6227

En felaktig ikon för godkännare har åtgärdats när mottagare ersätts i en del arbetsflöden

6816

Ett problem har korrigerats där ett 404 null-fel aktiverades när en signerare ersattes på den EchoSign avancerade VF-sidan

6956

Ett problem med att importera för många fält vilket resulterade i felet Maximal visningsgräns har korrigerats

10426

Ett fel har korrigerats där datamappning uttryckligen måste tillåtas för alla fält för objektet Lead

10676

Förbättrad datumformel som alltid visar förskjutning för användarens lokala tidszon 

10979

Ett problem har korrigerats där fliken Hantera avtal krävde åtkomst till visningsinställningarna under systembehörigheter

I Salesforce-versionen från våren 2016 (version 18) presenterades Lightning Experience. Den senaste uppdateringen av Adobe Sign för Salesforce-paketet är ”Lightning-redo”.  Du bestämmer själv om du vill aktivera Lightning Experience, och du kan när som helst växla tillbaka till Salesforce Classic.

I Lightning ger den vänstra navigeringsmenyn snabbåtkomst till dina Salesforce-objekt. Du kan använda appstartaren för att komma åt Adobe Sign-integreringspaketet.

Mer information finns i Hitta dina saker i Lightning Experience i Salesforce-hjälpen.

 

Lightning Experience

Det är enkelt att aktivera Lightning Experience:

 1. Från Inställningar
 2. Klicka på Lightning Experience i den vänstra navigeringsmenyn för att ändra standardinställningarna innan du växlar till vyn. 
 3. Välj Byt till Lightning Experience i din profilmeny om du vill ändra till Lightning-vyn.
SFDC-inställningar för att växla till Lightning

Se Aktivera Lightning Experience i Salesforce-hjälpen om du vill ha mer information. 

 

 

Växla tillbaka till Salesforce Classic

Om du arbetar i Lightning Experience kan du enkelt växla tillbaka till Salesforce Classic. Klicka bara på din profilbild i det övre högra hörnet och välj Byt till Salesforce Classic i menyn.

Klicka på din profilbild i det övre högra hörnet och välj Byt till Salesforce Classic

 

Åtkomst till integrationsprogrammet Adobe Sign

När Lightning är aktiverat kan du klicka på appstartaren för att visa de tillgängliga programmen och sedan klicka på Adobe Sign.

Se Öppna ett annat program i Lightning Experience i Salesforce-hjälpen om du vill ha mer information.

Appstartaren

Menyn för Adobe Sign visas. Från den här menyn kan du komma åt alla de välkända sidorna och funktionerna i Adobe Sign. Notera att sidan Hantera avtal och Adobe Sign-administratörssidan för tillfället endast är tillgängliga i Salesforce Classic.

Menyn för Adobe Sign visas

I Lightning Experience har sidorna i Adobe Sign fått ett nytt och mer stilrent utseende.

Adobe Sign Lightning Experience

 

Förbättrad avtalssida

Den förbättrade avtalssidan kan användas i både Salesforce Classic och Lightning. Innan du använder den nya avtalssidan måste du aktivera den förbättrade avtalssidan.

 

Förbättrad layout på avtalssidan:

På den förbättrade avtalssidan får avsändarna tillgång till alla funktionerna som fanns i den tidigare layouten, plus ytterligare funktioner. Den förbättrade avtalssidan är tillgänglig både i Salesforce Classic och Lightning.

Om du vill gå till den förbättrade avtalssidan klickar du på ”Avtal” i menyn OBJEKT i Lightning, eller i den vänstra navigeringsmenyn i Classic.

Den förbättrade layouten för avtalssidan

1. Mottagare numreras nu på det sätt som visas ovan. Du kan använda mottagarnumreringen för att ändra ordning på mottagarna och för att skapa sekventiella eller parallella routningar samt hybridroutningar.

2. Avsändaren kan nu snabbt lägga till sig själv som mottagare på valfri position i routningen, inte precis först eller sist, genom att använda Lägg till mig och numreringen.

3. Grupper kan anges som mottagare.

4. Ett privat meddelande kan läggas till. Om du klickar på ikonen som föreställer en meddelandebubbla visas dialogrutan Lägg till ett privat meddelande. Bubblan är något gråtonad om du har ett meddelande.

5. ID-verifiering

Definiera detaljerna för transaktionen

6. Markera ett relaterat kontrakt

Ange mottagarens e-postadresser

7. Välj filer från dokumentbiblioteket eller från lagringskonton online. Du kan nu klicka på Lägg till filer för att komma åt dialogrutan Välj filer och alla källfiler som är aktiverade.

 

Ny mottagarroll: Delegerare

Förutom godkännare och signerare kan administratörer och användare nu lägga till delegerare till arbetsflödena för mottagare. Delegerare tar emot avtalet, men förväntas inte signera det. Istället ska de skicka vidare avtalet till den godkännare eller signerare som de önskar. 

De två nya rollerna passar utmärkt i situationer då signerarens/godkännarens identitet inte är känd förrän signeringsprocessen redan är igång. De ger dig flexibiliteten att börja samla in signaturer direkt och identifiera rätt mottagare vid ett senare tillfälle.

 

Privata meddelanden

Du kan skriva unika meddelanden till varje enskild mottagare i signeringsprocessen innan du skickar ett dokument för signering eller godkännande. Lägg till ett privat meddelande genom att klicka på ikonen Lägg till ett privat meddelande

Skapa unika meddelanden för varje mottagare

Mottagarna kan enkelt läsa sitt privata meddelande under signeringen. Om någon lämnar ett meddelande till någon av de andra mottagarna färgas meddelandebubblan ljusgrå.

 

Hybridroutning

Förutom att du kan skapa sekventiell eller parallell mottagarroutning kan du använda den nya funktionen för mottagarordning till att skapa hybridroutning, som innehåller parallella och sekventiella komponenter, med hjälp av den nya skicka-sidan. Du kan specificera vilka deltagare som behöver signera samtidigt (parallellt) och vilka som behöver signera i sekventiell ordning genom att definiera signeringssekvensen. Ändra ordningen genom att dra och släppa eller använd numreringsordningen. 

 

Skapa hybridroutning:

1. Ange mottagarnas e-postadresser.

Ange mottagarnas e-postadresser

2. Om du vill ange att två mottagare ska signera som nummer två (i det här exemplet severtonea@gmail.com och kmaggerstein@gmail.com) anger du siffran ”2” i fältet för routningsordning för båda. 

Ange siffran ”2” i fältet för routningsordning

När du sparar avtalet visas e-postadresserna severtonea@gmail.com och kmaggerstein@gmail.com som parallella mottagare på position två. Notera att ordningen på efterföljande mottagare uppdateras för att återspegla den nya routningsordningen. 

Ordningen på efterföljande mottagare uppdateras för att återspegla den nya routningsordningen.

 

Mottagargrupp

Du kan skynda på signeringsprocesserna genom att ge flera gruppmedlemmar behörighet att signera för hela gruppen. Lägg först till en mottagargrupp och lägg därefter till flera mottagare i gruppen. Vem som helst av mottagarna i listan kan signera för hela gruppen. Mottagargrupper är integrerade med Salesforce-grupper.

 Lägg till en mottagargrupp

 

Ändra avtal

Med hjälp av den nya funktionen för avtalsändringar kan du göra omgående korrigeringar i dokumentet istället för att avbryta avtal och börja om på nytt. Du kan använda Ändra avtal för att lägga till, ta bort, ersätta (ta bort och sedan lägga till) och ändra ordning på dokument. Du kan även använda redigeringsmiljön för att ändra fält.

Funktionen Ändra avtal är endast tillgänglig på den nya skicka-sidan. Den kan dock användas för att ändra avtal som initierades i tidigare versioner än den som släpptes i november 2015, så länge transaktionen uppfyller villkoren för att kunna ändras. Om ett dokument kan ändras visas länken Ändra avtal på sidan Hantera avtal när dokumentet är markerat. Ett avtal som kan ändras uppfyller följande villkor:

 • Avtalet har inte signerats, godkänts eller delegerats till en signerare eller godkännare av delegeraren som det var tilldelat till.
 • Avtalet har inte någon digital signatur eller fax-signatur.
 • Avtalet har inte initierats från ett arbetsflöde.

 

 

Administration för att ändra avtal

Funktionen för att ändra avtal måste vara aktiverad globalt för din organisation. Då visas den sista kryssrutan – Tillåt att avsändare ändrar avtal – bland alternativen i Kontoinställningar | Skicka-inställningarna för varje användare.

Kontoadministratörer och gruppadministratörer kan specificera om du kan ändra dokument som du har skickat för signering genom att kryssa för ”Tillåt att avsändare ändrar avtal” i avsnittet Bifoga dokument bland parametrarna för skicka-inställningar för ditt konto. 

Tillåt att avsändare ändrar avtal efter det att de skickats för signering

 

Ändra ett avtal

Om inställningen för ändring av avtal är aktiverad för din organisation eller grupp kan du ändra avtal som finns i avsnitten Skickat för signatur eller Skickat för godkännande. (Se Ändra avtal om du vill ha mer information.)

1. Klicka fliken Hantera avtal.

2. Markera ett avtal som kan ändras i avsnittet Skickat för signatur eller Skickat för godkännande. Klicka sedan på avtalsbeskrivningen i det övre högra hörnet.

Klicka på avtalsbeskrivningen i det övre högra hörnet.

Sidan Skicka visas i begränsat redigeringsläge och du kan inte göra några ändringar i avsnitten Mottagare eller Meddelande.

Sidan Skicka

På sidan Skicka kan du lägga till, ta bort, ersätta (ta bort och sedan lägga till) och ändra ordning på dokumenten.

Så här gör du om du vill lägga till ett dokument:

 • Klicka på Lägg till filer.
Klicka på Lägg till filer.

 • Alternativt kan du dra och släppa filer från datorn till området Dra fler filer hit.
Dra och släpp filer från datorn till området Dra fler filer hit.

 • Om du vill ta bort ett dokument klickar du på ikonen (X) till höger.
Klicka på ikonen (X) till höger för att ta bort.

 • Om du vill ändra ordning på dokumenten klickar du på stapeln och drar dokumentet till dess nya placering.
Klicka på stapeln och dra dokumentet till dess nya placering

Beroende på skicka-inställningarna kan du eventuellt använda alternativet Förhandsvisa och lägg till signaturfält för att lägga till formulärfält i dokumentet/dokumenten i det ändrade avtalet. 

Obs!

När du ändrar ett avtal försvinner formulärfälten som ursprungligen lades till av avsändaren till dokument via redigeringsmiljön. Formulärfält som lades till i biblioteksdokument när de skapades och formulärfält som lades till i dokument med texttaggar bearbetas igen automatiskt.

 • Om du inte behöver lägga till något formulärfält eller om du inte ser alternativet Förhandsvisa och lägg till signaturfält, klickar du på Uppdatera för att spara ändringarna.
 • Om du behöver lägga till formulärfält aktiverar du vid behov alternativet Förhandsvisa och lägg till signaturfält och klickar sedan på Uppdatera för att öppna redigeringsmiljön. När du är klar klickar du på Uppdatera i redigeringsmiljön.

När avsändaren klickar på Uppdatera och avtalet redan har signerats får avsändaren ett meddelande om att mottagaren har signerat, godkänt eller delegerat det.

Meddelandet ”Avtalet kan inte ändras”

Om funktionen Ändra avtal inte har aktiverats globalt för din organisation finns det ändå några sätt som du kan ändra i ett avtal på efter att det har skickats för signering.

Om du bläddrar längst ned i avtalsbeskrivningen ser du tre sätt som du kan ändra ett avtal på.

Länkarna Ersätt signerare och Ladda upp kopia i transaktionsmetadata.

Åtgärderna som du kan utföra på ett befintligt avtal är att ersätta en undertecknare, ladda upp en signerad kopiera och lägga till ett förfallodatum.

Om du vill ersätta den befintliga signeraren anger du den nya signerarens e-postadress och anledningen till varför du ersätter den ursprungliga signeraren. Till exempel kanske den ursprungliga signeraren är på semester då du behöver få dokumenten signerade. Klicka på knappen Ersätt signerare när du är klar.

Gränssnittet för att ersätta befintlig signerare

Om du vill ladda upp en signerad kopia klickar du på länken Ersätt signerare i avtalsbeskrivningen. Ange den nya signerarens e-postadress och en kort kommentar om varför du ersätter den ursprungliga signeraren. Notera att den ursprungliga signeraren fortfarande kan signera dokumentet fram tills det har signerats av den nya signeraren.

Gränssnittet för att ladda upp ett signerat dokument

Om du vill lägga till ett förfallodatum klickar du på länken Lägg till i avtalsbeskrivningen. Klicka sedan på kalenderikonen och välj ett förfallodatum. Markera kryssrutan Meddela aktuella mottagare om du vill att mottagarna ska meddelas.

Fönstret Lägg till förfallodatum.

 

Signera, godkänna eller delegera ett ändrat avtal

Mottagaren av ett ändrat avtal meddelas om att avtalet har ändrats innan de kan signera, godkänna eller delegera det.

Meddelandet ”Avtalet har ändrats”

Mottagaren kan klicka på OK för att fortsätta. Processen för signering, godkännande eller delegering fortsätter sedan som vanligt.

Ändras däremot avtalet medan mottagaren befinner sig på sidan eSign informeras mottagaren om detta, och mottagaren måste klicka på Uppdatera för att kunna fortsätta.

Felmeddelandet ”Avtalet har ändrats”

 

Visa historik och granskningsspår för ett ändrat avtal

Information om händelser specifika till ändringen av ett dokument (till exempel Avtalet har ändrats och Avtalsändringen bekräftades) kan visas på sidan Hantera avtal.

1. Klicka fliken Hantera avtal.

2. Enkelklicka på ett avtal för att markera det och klicka sedan på fliken Historik till höger på sidan.

Fliken Hantera i Adobe Sign

Händelsehistoriken för avtalet visas i informationspanelen. Transaktionerna som är kopplade till avsändarens ändring och mottagarens godkännande av ändringen är noterade.

Listan Händelse i Adobe Sign

3. Klicka på länken Revideringsrapport i det övre högra hörnet av rutan Historik för att öppna en revideringsrapport i PDF-format. Transaktionerna som är kopplade till avsändarens ändring och mottagarens godkännande av ändringen är noterade.

Revideringsrapporten i Adobe Sign

 

Flera mallar per Salesforce-objekt

För kunder som använder Salesforce Lightning kan administratörer med version 18 av integrationen göra inställningar så att fler än en mall är tillgänglig för ett SFDC-objekt. Användare och administratörer kan nu på ett flexibelt sätt välja rätt mall för att påbörja sändningsprocessen. Med Lightning-komponenter kan en användare nu till exempel skicka ett MSA- eller partneravtal från ett SFDC-kontoobjekt, och båda kan vara tillgängliga vid behov.

 

Stöd för Salesforce Lightning-komponenter 

För administratörer som använder Lightning Experience finns ett nytt och mycket enkelt sätt att lägga till Adobe Sign till både SFDC-standardsidor och anpassade SFDC-sidor. Vi tillhandahåller tre komponenter som ger administratörerna flexibiliteten att skapa de sidor som de vill ha:Adobe Sign skicka, Avtalskomponent samt en avtalslista för Adobe Sign

 

Förbättrad Adobe Sign-administratörssida

Administratörssidan har fått ett nytt och stilrenare utseende, och alla funktioner finns nu på en sida. Flikarna har tagits bort. Växla till Lightning Experience om du vill använda den nya Adobe Sign-administratörssidan.

Förbättrad Adobe Sign-administratörssida

 

Förbättrad installationsguide

Använd den förbättrade installationsguiden om du vill koppla ditt Adobe Sign-konto till ditt Salesforce-konto. Installationsguiden är tillgänglig från både Classic- och Lightning-användargränssnittet. Om dina konton inte redan är kopplade visas installationsguiden när du klickar på Adobe Sign i Salesforce.  

 Den förbättrade installationsguiden kopplar ditt Adobe Sign-konto till ditt Salesforce-konto

Du kommer att få ett meddelande som säger Klart! när guiden har kopplat ditt konto för att aktivera automatiska statusuppdateringar.

Meddelandet Klart! när guiden har kopplat ditt konto för att aktivera automatiska statusuppdateringar.

Skapa en dynamisk produktlista

Du kan nu lägga till dina produktlistor i ett avtal som ska signeras automatiskt. Funktionen för att slå samman mappar har utökats till att innefatta alla produkter som förknippas med en Möjlighet. Du kan ange vilka produktattribut (som kvantitet och pris) som ska inkluderas i avtal samt sortera och filtrera förknippade produkter.

 

Endast jag signerar

Ditt team kan nu signera ett visst dokument endast med ”Endast jag signerar”. För att göra detta kan avsändaren välja alternativet Endast avsändare signerar på sidan för avsändaravtalet. Avsändaren kan sedan skicka dokumentet, dra och släppa alla obligatoriska formulärfält i det och signera. Dokumentet kan skickas till avsändaren och andra mottagare har angetts. En post med den här metoden genereras automatiskt i Salesforce och en kopia av dokumentet sparas också där. Alternativet Endast avsändaren signerar visas om inställningen Aktivera Endast avsändaren signerar är aktiverad. Denna kan ställas in till att vara skrivskyddad med hjälp av inställningen Skrivskyddad version av Endast avsändaren signerar.

 

Anpassa landningssidor efter signering

Du kan nu automatisk omdirigera en signerare till en angiven URL när den har signerat. Till exempel kan du omdirigera undertecknare till företagets webbplats eller en undersökningssida. Ange också hur många sekunder det ska ta tills omdirigeringen utförs. Alternativet för att ange en URL som användaren omdirigeras till samt antalet sekunder det ska ta finns på sidan för Avtal för avsändare när alternativet Aktivera alternativ efter signering är aktiverat och kan ställas in till att vara en skrivskyddad version med hjälp av inställningsalternativet Skrivskyddad efter signering.

 

Stöd för större filstorlekar

Tidigare krävdes en ytterligare konfiguration för att skicka transaktioner med stora filer. Nu kan du skicka större transaktioner enligt följande:

 • Manuellt arbetsflöde – När du klickar på knappen Skicka för signering på avtalssidan, kan du skicka en transaktion som är högst 4MB, inklusive flera dokument vars sammanlagda storlek är högst 4MB.
 • Bakgrundsåtgärder – När du skickar ett dokument med hjälp av en bakgrundsåtgärd, kan du skicka ett dokument som är högst 9MB eller flera dokument vars sammanlagda storlek är högst 9MB.

Obs! Transaktioner som är större än vad som angivits stöds med ytterligare konfiguration.

 

Varningar för E-signering inom Salesforce

Dina teammedlemmar kan nu få varningar inifrån Salesforce när ett avtal som de skickat har passerat förfallodatum. Det här alternativet kontrolleras med hjälp av påminnelsehändelsen Skapa signeringsdeadline och påminnelsehändelsen Dagar till signeringsdeadline. Avsändaren får ett popup-meddelande i Salesforce och kan vidta åtgärder genom att kontakta signeraren och eventuellt förlänga deadline.

 

Digitala signaturer

Du kan skicka ett avtal skickat för en digital signatur. Digitala signaturer är att föredra framför elektroniska underskrifter inom vissa områden (t.ex. EU) och vissa branscher (till exempel läkemedelsbranschen). Funktionen för digitala signaturer är för närvarande i betaversion. Kontakta Adobes support om du vill använda digitala signaturer före november 2015, då det blir tillgängligt för allmänheten.

 

Förenklad installationsguide

Med den nya installationsguiden är det enklare än någonsin att konfigurera Salesforce efter installationen. Nu behöver du bara bekräfta för att godkänna att Adobe Document Cloud eSign-tjänster lägger till en betrodd fjärrplats för din organisation.

 

Administratörskontroll: Dölja anpassad sidopanel

Om en anpassad sidopanel har lagts till på sidan för avtalsredigering – nås med hjälp av knappen Visa avtal – kan du nu dölja den här sidopanelen genom att aktivera inställningen Dölj sidopanel för sidan för avtalsredigering.

 

Administratörskontroll: Automatisk allokering

I tidigare versioner allokerades användare automatiskt när de skickade eller hanterade avtal. Nu har du möjligheten att ta bort automatisk allokering genom inställningen Inaktivera användarallokering. Observera att den här inställningen inte styr den automatiska allokeringen som uppstår när någon klickar på Uppdatera avtal i listan över avtal

 

Push-lanseringar

Med version 17 kan periodiska korrigeringsuppdateringar automatiskt skickas till din organisation, vilket gör att de extra stegen för att hämta och installera nya paket för lansering av nya delversioner inte behövs.

 

Visa mig hur i självstudier inuti produkten

Genom att använda en ny funktion som kallas ”Visa mig hur” kan teammedlemmar titta på självstudier som är enkla att hänga med i och som tar upp ämnen som ofta leder till mest missförstånd.

 

Service Cloud/Konsollramar

Adobe Document Cloud eSign-tjänsten kan nu visas som en ram inom konsollvyn. Popup-fönstren försvinner då när du använder Service Cloud eller Sales Cloud.

Omarbetad app till Adobe Document Cloud eSign-tjänster för Salesforce

Aktiverad OAuth som autentiseringsmetod för paketet

Salesforce 1 aktiverad

 • Helt inbyggd integration
 • Den högst betygsatta appen för elektronisk signatur
 • e-signaturer som du litar på

 

Gör allt i mobilen – skicka och följ avtal från Salesforce1

Skicka från var som helst

 • Skicka dokument för underskrift från Android- eller iOS-enheter

Godkänn företagspolicyer i farten

 • Fyll i alternativ för mottagare, dokument och avtal automatiskt
 • Slå automatiskt samman information från Salesforce med kontrakt och skicka tillbaka information till signeraren

Hantera avtal i farten

 • Hämta meddelanden och följ statusar i realtid

 

Teckna avtal på plats med personlig signering från Salesforce1

 • Initiera kontrakt för personlig signatur
 • Lämna över enheten så att kunden kan signera med sitt finger eller en stiftpenna
 • Skriv kontrakt och spara kontraktet automatiskt i Salesforce

 

 

Verifiera identiteten på signeraren – få bättre försäkran med telefonautentisering

 • Få en smidig, användarvänlig upplevelse för identitetsverifiering på mobiler
 • Aktivera tvåfaktorsautentisering
 • Skicka en automatiska bekräftelsekod via röstmeddelanden eller SMS

 

 

Aktivera olika nivåer av identitetsverifiering för varje person som signerar

Verifiera deltagares identiteter med tvåfaktorsautentisering

Välj olika metoder för identitetsverifiering för varje deltagare

 • Unikt lösenord
 • KBA
 • Identitet för sociala medier
 • Autentisering med telefonen (NY)

 

 

Enkelt ändra metod för autentisering

 • Återställ enkelt inställningarna för identitetsverifiering i dokument som har skickats för signering
 • Använd den nya fliken Hantera när du vill redigera eller granska andra inställningar för dokumentskydd

 

 

Skicka och hantera i grupp – spara tid och arbete

Skapa effektivitet och flera dokument i grupper:

 • Partneröverenskommelser
 • NDA:er
 • Samtyckesformulär
 • Förnyelseavtal

 

Skicka och hantera avtal enkelt

 • Skapa avtal
 • Skicka påminnelse
 • Avbryt avtal
 • Uppdatera avtalsstatus
 • Ta bort avtal
 • Ändra ägare

 

 

Distribuera globalt – aktivera e-signaturer för den globala personalstyrkan

Arbeta automatiskt på det språk som anges i användarens Salesforce-inställningar

Skaffa en fullständig språkanpassad upplevelse för globala Salesforce-användare:

 • Avsändare
 • Signerare
 • Administratörer

 

 

Standardisera formulär och mallar för att möta verksamhetsbehoven

Överför och återanvänd dokument från EchoSign-dokumentsbibliotek

Tillämpa en mall för formulärfält för att snabbt lägga till fält i dokument som ofta genereras

 

 

Skicka kontrakt på rekordtid – den bästa upplevelsen blev precis ännu bättre

 • Arbeta med ett enklare och mer modernt användargränssnitt
 • Dra och släpp för att beställa mottagare och dokument igen
 • Använd kalender för att välja förfallodatum
 • Ersätt den nuvarande signeraren när dokumentet skickats för signatur
 • Låt mottagarna signera i vilken ordning som helst

Skicka avtal från Chatter

 

Viktiga förbättringar av datamappning

 

Internationellt översatt upplevelse för avsändare i Salesforce

 

Optimerad överföring

Förbättringar av avtalsmallar:

 • Dra mottagare automatiskt från roller med kontokontakter
 • Bifoga offerter automatiskt när du skickar från objekt för en Möjlighet
 • Associera automatiskt en möjlighet och en avtalspost för konto när du skickar dessa objekt
 • Använd bilagespecifikt ID för bilagor
 • Använd avtalsmallar med Conga Composer

 

Andra förbättringar:

 • Skicka till fler än sex mottagare eller skicka för godkännande med Conga
 • Alternativ för att bibehålla avtal från ledarposter, även efter konvertering till Konto, Kontakt eller Möjlighet

 

 

Salesforces identitetsintegration

Adobe EchoSign har testats, godkänts och dokumenterats för att interagera med Salesforce-identiteter, så att det blir enklare för IT-organisationer att aktivera viktiga och säkra funktioner för identitet och behörigt

Mer information finns på: http://www.salesforce.com/identity

Höjdpunkter i lanseringen av version 13

 

Optimera arbetsflöden för dokument efter dina verksamhetsbehov

 • Skicka dokument för godkännande
 • Skicka offerter som PDF och använd anpassade kontakter med avtalsmallar
 • Skapa formler för att beräkna data från andra fält

Bättre identifiering av personer som signerar viktiga dokument

 • Aktivera avancerad autentisering av personer som signerar

Få omedelbara uppdateringar och samarbeta i realtid för att snabbare teckna avtal

 • Med Adobe EchoSign för Chatter håller du dig uppdaterad var du än är

Konfigurera snabbare och få en rivstart

 • Dra nytta av den enkla konfigurationsguiden och den nya administratörssidan
 • Synkronisera Salesforce-profiler och EchoSign-grupper
 • Aktivera snabbt sammanslagning av dokumentdata eller skicka tillbaka signeringsinformation till Salesforce
 • Upplev viktiga funktioner med genomgångar steg för steg

 

Konfigurationsguide och förbättrad administratörssida

 

Skicka dokument för godkännande

 

Avancerad verifiering av signeraridentitet

 

Använd exempelfall

 

Kunskapsbaserad autentisering (Knowledge Based Authentication (KBA))

 

Autentisering av webbidentitet

 

Förbättrade arbetsflöden för avtalsmallar

 

Sammanfoga data från Salesforce med dokument som skapas

 

Skicka tillbaka data till Salesforce

 

Adobe EchoSign för Chatter

 

Automatiserad synkronisering för Salesforce-profiler och EchoSign-grupper

 

Guidade genomgångar för EchoSign för Salesforce

Funktioner för EchoSign våren 2013

 • Skapa kraftfulla, dynamiska formulär med beräkningar och slå sedan samman beräknade data med Salesforce
 • Lägg till eller ändra deadline för signering efter att avtalet har skickats för signering
 • Uteslut interna signerare från dokumentsigneringsdeadline
 • Förbättrad läsbarhet för dokument i förhandsvisning eller för signering
 • Begär att signerare godkänner din organisations anpassade användarvillkor när de signerar
 • Uppdaterad mobilapp för iOS med offlinefunktioner för signering

 

Höjdpunkter från lanseringen av version 12

Version 12 släpptes under våren 2012:

 • Slå samman data från Salesforce med dokument innan du skickar
 • Ange alternativ för standardavtal samt preferenser för avtalsmallarna

Uppdatering av version 12 (delversion) lanserades i september 2012:

 • Associera stöttande dokument som samlats in från signerare med Salesforce-objekt
 • Bifoga filer som lagrats i Salesforce-innehåll och skicka dem för signatur
 • Bifoga varje signerat dokument separat till ett Salesforce-objekt när flera dokument skickades i en transaktion

 

Förbättrad Administratörssida

 

Sammanfoga data från Salesforce till EchoSign-avtal

 

Avtalsmallar och knappen för att skicka till EchoSign

 

Inkludera det signerade avtalet och följ det i Salesforce

 

Avancerade alternativ för anpassning

 

Bifoga filer från Salesforce-innehåll

 

Samla in stöddokument

 

Adobe PDF-certifiering för alla EchoSign-dokument

 

Villkorliga datafält

 

Förbättringar med ytterligare EchoSign-formulärfält

 

Extrafunktioner

Uppdatera Salesforce.com med data för EchoSign-formulärfält

 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online