Användarhandbok Avbryt

Adobe Acrobat Sign for Workday: Installationshandbok

 1. Adobe Acrobat Sign-integreringar
 2. Nyheter
 3. Produktversioner och livscykel
 4. Acrobat Sign för Salesforce
  1. Installationshandbok
  2. Användarhandbok
  3. Användarhandbok för utvecklare
  4. Handbok om avancerad anpassning
  5. Användarhandbok för fältmappning och mallar
  6. Handbok för processverktyg
  7. Användarhandbok för Document Builder
  8. Användarhandbok för uppgraderingar
  9. Versionsinformation
  10. Ytterligare artiklar
 5. Acrobat Sign för Microsoft
  1. Acrobat Sign för Microsoft 365
   1. Installationshandbok
  2. Acrobat Sign för Outlook
   1. Användarhandbok
  3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
   1. Användarhandbok
  4. Acrobat Sign för Teams
   1. Användarhandbok
   2. Versionsinformation
   3. Microsoft Teams-godkännanden
  5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
   1. Användarhandbok
   2. Versionsinformation
  6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
   1. Användarhandbok
  7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
   1. Översikt
   2. Dynamics Online: installationshandbok 
   3. Dynamics Online: användarhandbok 
   4. Dynamics On-Prem: installationshandbok 
   5. Dynamics On-Prem: användarhandbok
   6. Handbok för arbetsflöde för Dynamics
   7. Dynamics 365 för Talent
   8. Användarhandbok för uppgraderingar
   9. Versionsinformation
  8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
   1. Översikt
   2. SharePoint On-Prem: installationshandbok
   3. SharePoint On-Prem: användarhandbok för mallmappning
   4. SharePoint On-Prem: användarhandbok
   5. SharePoint On-Prem: versionsinformation
   6. SharePoint Online: installationshandbok
   7. SharePoint Online: användarhandbok för mallmappning
   8. SharePoint Online: användarhandbok
   9. SharePoint Online: användarhandbok för mappning av webbformulär
   10. SharePoint Online: versionsinformation
 6. Acrobat Sign för ServiceNow
  1. Översikt
  2. Installationshandbok
  3. Versionsinformation
 7. Acrobat Sign för HR ServiceNow
  1. Installationshandbok
 8. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
  1. Installationshandbok för Cockpit
  2. Installationsguide för rekrytering
  3. Användarhandbok för rekrytering
  4. Installationshandbok för Cloud Foundry
 9. Acrobat Sign för Workday
  1. Installationshandbok
  2. Snabbstart
  3. Självstudiekurs i konfiguration
 10. Acrobat Sign för NetSuite
  1. Installationshandbok
  2. Versionsinformation
 11. Acrobat Sign för SugarCRM
 12. Acrobat Sign för VeevaVault
  1. Installationshandbok
  2. Användarhandbok
 13. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
  1. Installationshandbok
 14. Utvecklingsdokumentation för Acrobat Sign
  1. Översikt
  2. Webhookar
  3. Texttaggar

Översikt

Adobe Acrobat Sign för Workday: Installationshandbok förklarar hur du integrerar Adobe Acrobat Sign i din Workday-klient. Om du vill använda Adobe Acrobat Sign från Workday måste du veta hur du:

 • Skapar ett ramverk för affärsprocesser.
 • Konfigurera Workday-klienten.
 • Upprättar integrering mellan Acrobat Sign och Workday Studio.

För att kunna skicka avtal med Acrobat Sign från Workday måste du utföra följande steg:

Aktivera ditt Adobe Acrobat Sign-konto

Befintliga kunder med etablerade konton kan hoppa till steget Konfigurera Adobe Acrobat Sign för Workday.

Om du inte har använt Adobe Acrobat Sign tidigare och inte redan har loggat in måste du aktivera något av följande konton:

 • Administratörskonto i Adobe Acrobat Sign.
 • Testkonto för Adobe Acrobat Sign.

Aktivera administratörskontot i Adobe Acrobat Sign

Du måste kontakta en registreringsansvarig hos Adobe för att tillhandahålla ditt Acrobat Sign-konto för Workday. När det är klart får du ett bekräftelsemeddelande med e-post som visas nedan. 

sign-email

Du måste följa anvisningarna i e-postmeddelandet för att initiera ditt konto och komma åt din Adobe Acrobat Sign-startsida.

sign-home

Aktivera ditt testkonto för Acrobat Sign

Om du vill beställa en 30-dagars testversion av Adobe Acrobat Sign måste du fylla i detta registreringsformulär.

Obs: Vi föreslår att du använder en giltig funktionell e-postadress för att skapa testversionen och inte en tillfällig e-postadress. Du måste ha åtkomst till inkorgen för att verifiera kontot, så adressen måste vara giltig.

request-sign-trial

Inom en arbetsdag tillhandahåller Acrobat Signs registreringsspecialist ditt konto (i Acrobat Sign) för Workday. När du är klar får du en bekräftelse via e-post. För att initiera ditt konto och få tillgång till din startsida för Adobe Acrobat Sign ska du följa anvisningarna i e-postmeddelandet.

Konfigurera Adobe Acrobat Sign för Workday

För att konfigurera Acrobat Sign för Workday måste du generera följande två dedikerade objekt i Acrobat Sign-systemet:

 • En Workday-grupp: Workday kräver en dedikerad ”grupp” inom Acrobat Sign-kontot för att möjliggöra integreringsfunktioner. Adobe Acrobat Sign-gruppen används endast för att kontrollera hur Workday används i Acrobat Sign. Annan potentiell användning, som Salesforce.com eller Arriba, påverkas inte. E-postmeddelanden inaktiveras i Workday-gruppen så att Workday-användare endast får meddelanden i sin Workday-inkorg.

 • En verifierande användare med integreringsnyckeln: En Workday-grupp får bara ha en administratör på gruppnivå, som är den officiella innehavaren av integreringsnyckeln. Vi rekommenderar att administratören använder en fungerande e-postadress såsom HR@MyDomain.com i stället för en personlig e-postadress för att minska risken för att användaren inaktiveras i framtiden och därmed inaktiverar integreringen.

Skapa en grupp och en användare i Adobe Acrobat Sign

 1. Logga in på Adobe Acrobat Sign som kontoadministratör.

 2. Skapa en ny grupp genom att gå till Konto > Grupper och välj sedan plusikon-bild-ikonen.

  sign-create-group-1

 3. Ange ett namn på gruppen i dialogrutan som visas och välj sedan Spara.

  sign-create-group-2

  Sidan Grupper visas med en lista över nya användare med statusen SKAPAD. När gruppen har aktiverats ändras statusen till AKTIV.

  sign-create-group-3

 4. Välj Användare för att skapa en ny användare.

 5. För att skapa en ny användare, välj plusikon-bild-ikon.

  sign-create-user

 6. Ange information om den nya användaren i dialogrutan som öppnas:

  1. Ange en funktionell e-postadress som du har åtkomst till.
  2. Ange ett giltigt för- och efternamn.
  3. Välj [Skapa en ny grupp för användaren] i fältet Primär grupp.
  4. Ange ett intuitivt namn såsom Workday i fältet Nytt gruppnamn.
  5. Välj Spara.
  sign-create-user-2

 7. Välj Spara.

  Sidan Användare visas med en lista över nya användare med statusen Skapad.

  sign-create-user-3

 8. Verifiera användarens e-postadress med status Skapad:

  1. Logga in på den nya användarens e-postkonto.
  2. Leta upp e-postmeddelandet ”Välkommen till Adobe Acrobat Sign”.
  3. Välj Klicka här för att ställa in ditt lösenord.
  4. Ange lösenordet.

  När du har verifierat e-postadressen ändras status för användaren från Skapad till Aktiv.

  sign-create-user-4

 9. Så definierar du den autentiserade användaren:

  1. Gå till sidan Användare (om du inte redan är där).

  2. Dubbelklicka på användaren i Workday-gruppen.

   Detta öppnar en redigeringssida för användarens behörigheter.

  3. Markera Gruppadministratör.

  4. Välj Spara.

  sign-user-edit

Konfigurera Workday-klienten

För att anslutningen mellan Workday-klienten och Adobe Acrobat Sign ska kunna slutföras måste en betrodd relation upprättas mellan tjänsterna. När relationen är etablerad kan varje företagsprocess i Workday få ett steg för Granska dokument tillagt för att aktivera signeringsprocessen via Adobe Acrobat Sign.

Så skapar du en betrodd relation:

 1. Logga in på Workday som en kontoadministratör.

 2. Hitta och öppna sidan Redigera klientkonfiguration – företagsprocesser.

 3. Gå till avsnittet Konfigurera e-signatur och välj Autentisera med Adobe.

  Autentiseringssekvensen OAuth2.0 startas.

 4. När du tillfrågas ska du ange autentiseringsuppgifterna för Adobe Acrobat Sign-gruppadministratören som du skapade tidigare.

 5. I dialogrutan för behörigheter ska du godkänna åtkomsten till Adobe Acrobat Sign.

  När anslutningen är slutförd är kryssrutan ”Adobe-konfiguration aktiverad” markerad och du kan börja använda Adobe Acrobat Sign från Workday.

  Konfiguration av e-signatur

  Obs!

  Se till att du loggar ut helt från alla andra Adobe Acrobat Sign-instanser innan du fortsätter.

Konfigurera steget Granska dokument

Dokumentet för steget Granska dokument kan vara något av följande:

 • Ett statiskt dokument
 • Ett dokument som genereras av steget Generera dokument i samma affärsprocess
 • En formaterad rapport skapad med Workday Report Designer

Du kan lägga till dessa dokument med Adobe-texttaggar för att styra utseendet och placeringen av Adobe Acrobat
Signing-specifika komponenter. Dokumentkällan måste anges i definitionen för affärsprocessen. Det går inte att överföra ett adhoc-dokument medan affärsprocessen utförs.

Det är unikt för Adobe Acrobat Sign, med ett steg för att Granska dokument, att ha möjligheten att ha efterföljande signeringsgrupper. Detta gör att du kan använda rollbaserade grupper som signerar efter varandra. Adobe Acrobat Sign stöder inte parallella signeringsgrupper.

För hjälp med att konfigurera steget Granska dokument, se Snabbstartguide.

Support

Workday-support

Workday är integreringsägaren och bör vara den första kontaktpunkten för eventuella frågor om omfattningen av integreringen, funktioner eller problem med det dagliga integreringsarbetet.

Du kan läsa följande artiklar i Workday-community om hur du felsöker integreringen och genererar dokument:

Adobe Acrobat Sign-support

Adobe Acrobat Sign är integreringspartnern och ska kontaktas om integreringen inte kan erhålla signaturer eller om meddelanden för väntande signeringar misslyckas.

Adobe Acrobat Sign-kunder bör kontakta sin CSM (Customer Success Manager) för support. Det går även att ringa till Adobes tekniska support på 1-866-318-4100, vänta på produktlistan och ange 4 och sedan ange 2 (enligt anvisningarna).

Kontakta Adobe Acrobat Sign-support

Vanliga frågor

 • Varför uppdateras inte status i Workday även om dokumentet är helt signerat?

Dokumentstatusen i Workday kanske inte återspeglas om kandidaten inte klickar på knappen ”Skicka” efter att ha signerat i Adobe Acrobat Sign.

Enligt Workday-uppgift Kontrollera signeringsstatus för e-signatur: För att starta processen kan användaren skicka den associerade inkorgsuppgiften.

Enligt Workday-utveckling: Den ursprungliga signeringen slutför bara processen om användaren skickar inkorgsuppgiften efter att dokumentet har signerats. Efter signering stängs iframe-instansen och användaren omdirigeras till samma uppgift där de kan klicka på knappen Skicka för att slutföra processen.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto