Användarhandbok Avbryt

Adobe Acrobat Sign för Salesforce: uppgraderingshandbok

 1. Adobe Acrobat Sign-integreringar
 2. Nyheter
 3. Produktversioner och livscykel
 4. Acrobat Sign för Salesforce
  1. Installera paketet
  2. Konfigurera paketet
  3. Användarhandbok
  4. Användarhandbok för utvecklare
  5. Handbok om avancerad anpassning
  6. Användarhandbok för fältmappning och mallar
  7. Användarhandbok för den mobila appen
  8. Flödesautomatiseringsguide
  9. Användarhandbok för Document Builder
  10. Konfigurera stora dokument
  11. Användarhandbok för uppgraderingar
  12. Versionsinformation
  13. Svar på vanliga frågor
  14. Felsökningsguide
  15. Ytterligare artiklar
 5. Acrobat Sign för Microsoft
  1. Acrobat Sign för Microsoft 365
   1. Installationshandbok
  2. Acrobat Sign för Outlook
   1. Användarhandbok
  3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
   1. Användarhandbok
  4. Acrobat Sign för Teams
   1. Användarhandbok
   2. Användarhandbok för Live Sign
   3. Användarhandbok för mobilt
   4. Versionsinformation
   5. Microsoft Teams-godkännanden
  5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
   1. Användarhandbok
   2. Versionsinformation
  6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
   1. Användarhandbok
   2. Versionsinformation
  7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
   1. Översikt
   2. Dynamics Online: installationshandbok 
   3. Dynamics Online: användarhandbok 
   4. Dynamics On-Prem: installationshandbok 
   5. Dynamics On-Prem: användarhandbok
   6. Handbok för arbetsflöde för Dynamics
   7. Dynamics 365 för Talent
   8. Användarhandbok för uppgraderingar
   9. Versionsinformation
  8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
   1. Översikt
   2. SharePoint On-Prem: installationshandbok
   3. SharePoint On-Prem: användarhandbok för mallmappning
   4. SharePoint On-Prem: användarhandbok
   5. SharePoint On-Prem: versionsinformation
   6. SharePoint Online: installationshandbok
   7. SharePoint Online: användarhandbok för mallmappning
   8. SharePoint Online: användarhandbok
   9. SharePoint Online: användarhandbok för mappning av webbformulär
   10. SharePoint Online: versionsinformation
 6. Acrobat Sign för ServiceNow
  1. Översikt
  2. Installationshandbok
  3. Användarhandbok
  4. Versionsinformation
 7. Acrobat Sign för HR ServiceNow
  1. Installationshandbok
 8. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
  1. Installationshandbok för Cockpit (ersatt)
  2. Installationshandbok för rekrytering (inaktuell)
  3. Användarhandbok för rekrytering
  4. Installationshandbok för Cloud Foundry
  5. Versionsinformation
 9. Acrobat Sign för Workday
  1. Installationshandbok
  2. Snabbstart
  3. Självstudiekurs i konfiguration
 10. Acrobat Sign för NetSuite
  1. Installationshandbok
  2. Versionsinformation
 11. Acrobat Sign för SugarCRM
 12. Acrobat Sign för VeevaVault
  1. Installationshandbok
  2. Användarhandbok
  3. Användarhandbok för uppgraderingar
  4. Versionsinformation
 13. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
  1. Installationshandbok
 14. Utvecklingsdokumentation för Acrobat Sign
  1. Översikt
  2. Webhookar
  3. Texttaggar

Översikt

Adobe Acrobat Sign for Salesforce-uppgraderingshanbok innehåller instruktioner om hur du uppgraderar Adobe Acrobat Sign for Salesforce-paketet från tidigare versioner till den senaste versionen.

Adobe kräver att du uppgraderar till den senaste versionen av Adobe Acrobat Sign for Salesforce eftersom:

 • Varje version av Adobe Acrobat Sign for Salesforce har nya funktioner och förbättringar som innebär viktiga förbättringar av dina dokumentarbetsflöden.
 • Adobe Acrobat Sign for Salesforce stöder endast den senaste versionen (N) och två huvudversioner före den senaste versionen (N-1 och N-2). Versioner som inte stöds har högre säkerhetsrisker och nekas API-åtkomst till Adobe Acrobat Sign-tjänsten.

Viktiga uppgraderingsanteckningar 

 • Avinstallera inte ditt befintliga Adobe Acrobat Sign for Salesforce-paket eftersom det kan leda till att du förlorar dina Acrobat Sign-data i Salesforce.
 • Om du har användare i din Salesforce-organisation som tillhör flera olika Acrobat Sign-konton måste du kontakta din Adobe-kundansvarige eller Adobes kundtjänst innan du uppgraderar.
 • Innan du uppgraderar ditt produktionskonto måste du uppgradera och testa i din sandlådemiljö.
  Se till att du har tillgång till din e-postadress i sandlådemiljön om du behöver ändra e-postadressen för ditt Adobe Sign-konto.
 • Se till att inställningen Lås sessionerna till IP-adressen som de kommer från är inaktiverad. Om du vill konfigurera den går du till Konfiguration > Inställningar > Säkerhet > Sessionsinställningar.
 • Gå igenom avsnitten Nyheter nedan för att se om det finns alternativ som du behöver konfigurera manuellt.
  Varje version har flera nya funktioner och inställningar som kan behöva uppdateras manuellt.
 • Läs om de senaste funktionerna i Adobe Acrobat Sign for SalesforceAdobe Acrobat Sign for Salesforce-versionsinformationen.
 • Om du installerar en ny instans av paketet, se Adobe Acrobat Sign for Salesforce-installationshandboken.
 • I och med version 24.14 stöder inte Adobe Acrobat Sign for Salesforce den SOAP API-baserade push-modellen för att aktivera automatiska statusuppdateringar. De automatiska statusuppdateringarna av avtal aktiveras endast med den REST API-baserade pull-modellen.
  Om du har installerat Adobe Acrobat Sign for Salesforce version 20.x eller tidigare, testa uppgraderingen i sandlådeversionen. Om uppgraderingen av avtalsstatus inte fungerar går du till fliken Administratör på sidan Adobe Acrobat Sign for Salesforce och kör om Aktivera automatisk statusuppdatering.
 • Användare som uppgraderar till Adobe Acrobat Sign for Salesforce v. 24.14 måste manuellt lägga till de nya plocklistevärdena för att ställa in påminnelser i avtal. De nya värdena för plocklistan är dock som standard tillgängliga för användare som gör en nyinstallation av paketversion 24.14.

Kontrollera den aktuella versionen

Innan du uppgraderar måste du kontrollera versionen av det installerade paketet:

 1. Logga in på Salesforce med dina administratörsuppgifter.
 2. Gå till Inställningar > Plattformsverktyg > Program > Paketering Installerade paket och kontrollera sedan vilken version av Adobe Acrobat Sign-paketet du har.
Kontrollera vilken version av programmet Adobe Acrobat Sign for Salesforce som du har.

Uppdatera paketet

 1. Gå till Salesforce AppExchange för att hitta det senaste Adobe Acrobat Sign för Salesforce-paketet och klicka sedan på Hämta nu.

 2. Välj Logga in på AppExchange och ange dina autentiseringsuppgifter för att fortsätta.

 3. I dialogrutan som visas:

  • Välj Installera i produktion för att installera paketet i produktionsmiljön.
  • Välj Installera i sandlådan för att installera paketet i en sandlådemiljö.

  Vi föreslår att du testar varje installation i sandlådemiljön först.

 4. Läs installationsinformationen och villkoren, bekräfta att du har läst och godkänner villkoren och klicka sedan på Bekräfta och installera!

 5. När du uppmanas att logga in på din Salesforce-organisation anger du dina inloggningsuppgifter och väljer Logga in på Salesforce.

 6. På sidan Uppgradera Adobe Acrobat Sign som visas, väljer du Installera för alla användare och väljer sedan Uppgradera.

  Obs: Installationen kan ta några minuter.

  Uppgradera paketversionen av Adobe Acrobat Sign for Salesforce.

 7. Om dialogrutan Godkänn åtkomst från tredje part visas:

  • Markera Ja, tillåt åtkomst till webbplatser från tredje part.
  • Klicka på Fortsätt för att starta installationen.
 8. I meddelandet om att installationen kan ta en stund klickar du på Klart och väntar på att få ett e-postmeddelande om att paketet har installerats.

  När du har fått bekräftelsemeddelandet visas den aktuella paketversionen på sidan Installerat paket .

  För att konfigurera det nya paketet, se konfigurationer efter installation.

  Uppgraderar paketversionen av Adobe Acrobat Sign for Salesforce.

Konfigurera det uppdaterade paketet

Uppdatera OAuth-anslutningen mellan Adobe Acrobat Sign och Salesforce. 

Adobe Acrobat Sign for Salesforce-objekt kan ändras i och med att paketet utvecklas, så du måste verifiera dina arbetsflöden. Om du skapar en anpassad lösning som är beroende av objekt som sedan ändras kan lösningen behöva uppdateras.

 1. Gå till Installation > Plattformsverktyg > Appar > Paket > Installerade paket.

 2. För Adobe Acrobat Sign-paket väljer du Konfigurera.

  Den startar installationsguiden för Adobe Acrobat Sign för Salesforce.

  Obs! Om installationsguiden inte startar automatiskt går du till fliken Adobe Acrobat Sign-administratör och väljer Starta installationsguiden.

  Starta installationen

 3. I ”Steg 1: Koppla ditt Adobe-konto till Salesforce” i installationsguiden:

  1. Välj Logga in på Adobe. 
  2. Logga in på Adobe Acrobat Sign med dina administratörsuppgifter.
  3. När du uppmanas till det väljer du Tillåt åtkomst.

  Den visar ett meddelande som säger Klart! Du har auktoriserat ditt Adobe-konto.

 4. När du får meddelandet om att steg 1 genomförts klickar du på Nästa.

 5. I "Steg 2: Aktivera automatiska statusuppdateringar för Adobe Sign”:

  1. Välj Aktivera.
  2. När du ombes att ge tillgång till Adobe Acrobat Sign klickar du på Tillåt.

  Den visar meddelandet "Klart!" Du har aktiverat automatiska statusuppdateringar av ditt konto.

 6. Välj Nästa.

 7. När installationsguiden visar "Grattis!" När installation är slutförd klickar du på Klar.

 8. Konfigurera eventuella manuella uppdateringar som anges i avsnittet Nyheter..

Obs!

När installationen och konfigurationen av det nya paketet är klar bör du läsa de relevanta avsnitten i Acrobat Sign for Salesforce-uppgraderingshandboken om vilka inställningar och fält som har lagts till i föregående versioner.

Du måste manuellt aktivera de nya inställningarna och fältvärdena i din organisation för att det nya paketet ska fungera korrekt. Om du till exempel uppgraderar från v19 till v23 måste du aktivera de manuella ändringarna som anges för versionerna v20, v21 och v22.

Nyheter

Paketversion 24.26

Lägg till plocklistevärdet OTP för e-post

För mobila användare som uppgraderar från version 24.26 är alternativet Engångslösenord via e-post inte aktiverat som standard. Du måste aktivera det manuellt på följande sätt:

 1. Gå till Konfiguration > Objekthanterare > Mottagare > Fält och relationer > Verifieringsmetod för signerare.
 2. Bläddra ner till avsnittet Värden och välj sedan Nytt.
 3. Ange Engångslösenordet via e-post.
 4. Välj Spara.

Paketversion 24.14

 • Adobe Acrobat Sign for Salesforce v 24.14 innehåller nya plocklistevärden (som visas i bilden nedan) för att ställa in påminnelser i avtalsmallen och i avtal. 
  När du uppgraderar till paket V 24.14 måste Salesforce-administratörerna manuellt lägga till följande plocklistevärden i det anpassade fältet Automatiska påminnelser i avtalsmallen och i det anpassade fältet Påminn mottagaren att signera i avtalet:
  • Varje arbetsdag, tills signerat
  • Varannan dag, tills signerat
  • Var tredje dag, tills signerat
  • Var femte dag, tills signerat
Adobe Acrobat Sign for Salesforce V 24.14 lägger till nya plocklistevärden för att skicka påminnelser till mottagare eller generera automatiska påminnelser för avtalsmallar.
Adobe Acrobat Sign for Salesforce V 24.14 lägger till nya plocklistevärden för att skicka påminnelser till mottagare eller generera automatiska påminnelser för avtalsmallar.

 • För att aktivera Acrobat Sign-verifieringsmetoden måste Salesforce-administratörerna lägga till det nya Acrobat Sign-plocklistvärdet till fältet Verifieringsmetod för signatur (API-namn echosign_dev1_Signer_Verification_Method) i fältet i objektet (API-namn echosign_dev1SIGN_Recipientsc).
NewSignerVerificationPickListValue.png

 • V 24.14 stöder funktionen namnlåsning för mottagare, vilken kräver att mottagarnamnet är KBA-autentiserat för alla avtal. För att kräva att KBA-namnet används måste administratörerna måste lägga till det nya plocklistevärdet Acrobat Sign-autentisering till verifieringsmetoden Interna signerare i objekten Avtal och Avtalsmall enligt nedan. 
AgreementTemplateInternalSignerVerificationMethod.png

AgreementTemplateNewPicklistValue.png

 • Från och med version 24.14 stöder inte Adobe Acrobat Sign for Salesforce den SOAP API-baserade push-modellen för att aktivera automatiska statusuppdateringar. De automatiska statusuppdateringarna för avtal aktiveras nu endast med den REST API-baserade pull-modellen.

Paketversion 23.x

Den här funktionen har införts för att Adobe Sign ska kunna samla in användningsdata för att förbättra produkten. Uppgifterna används endast för utveckling och inte för marknadsföring.

Administratörer kan aktivera eller inaktivera den här funktionen på fliken Admin i Adobe Sign eller genom att köra konfigurationsguiden.

Från och med v23 av paketet Adobe Sign för Salesforce kommer dokumentlagringsobjektet Filer att vara det primära objektet som används i utvecklingen.

Kunder som uppgraderar från version v23.0 eller tidigare behöver inte uppgradera sin befintliga lagringstyp (vanligtvis bilagor) för att säkerställa att processen inte avbryts.

Administratörer bör utvärdera effekten av att ändra dokumentlagringstypen till Filer för att få ut det mesta av framtida funktioner.

För att ge stöd åt administratörskontrollen av dokumentets lagringstyp har en ny kontroll lagts till i uppsättningen med kontroller för Egna inställningar > Adobe Sign-inställningar.

Det här gränssnittet leder till det anpassade objektet: Agreement_Document_Storage_Type__c

Giltiga inställningsvärden är:

 • {empty} – om värdet är tomt baseras standardbeteendet på paketets installationsversion
  • Version 23.0 eller senare använder Files som standardlagringstyp
  • Version 23.0 eller tidigare använder Bifogade filer som standardlagringstyp
 • Filer – definierar filer som standardlagringsobjekt för dokument i Adobe Sign
 • Bilagor – definierar bilagor som standardlagringsobjekt för dokument i Adobe Sign
Inställning av dokumenttyp

Paketversion 22.x

Ytterligare åtkomstbehörigheter måste vara aktiverade för att arbetsflöden ska kunna introduceras i Salesforce-paketet.

Om du tänker använda arbetsflöden måste du uppdatera OAuth-länkarna.

Inga manuella konfigurationer eller systemändringar krävs.

Paketversion 21.5.11
Obligatoriskt installationspaket för alla versioner före v21.5.9

För alla befintliga installationer som uppgraderas från en version före 21.5.9 måste du installera 21.5.11-paketetförst.

När v21.5.11 är installerat kan det aktuella paketet installeras.

För alla befintliga installationer som uppgraderas från en version före 21.5.9 måste du installera paketet 21.5.11 först. När v21.5.9+ är installerat kan det aktuella paketet installeras.

Chatter måste vara aktiverat för att v21.5.11-paketet ska kunna installeras.

Kontrollera att Chatter är aktiverat innan du startar uppgraderingen:

 1. Gå till: Konfiguration > Plattformsverktyg > Funktionsinställningar > Chatter > Chatterinställningar.
 2. Om Chatter är inaktiverat, klickar du på Redigera.
 3. Markera kryssrutan Aktiverat.
 4. Välj Spara.
Aktivera Chatter

Paketversion v21.x

Obs!

v21.x innehåller flera uppdateringar av hur Adobe Sign för Salesforce fungerar. 

Vi rekommenderar starkt att du först installerar v21.x i en sandlådemiljö för att kontrollera att alla delar av programmet fungerar som förväntat.

Utvecklare bör kontrollera ändringarna i uppdateringsordningen och apexmetoden. 

Från och med v21.0 har objektet SIGN_Signed_Agreement__c (etikettnamn: Signerat avtal) tagits bort.

Kunder som vill erhålla URL:en för signerade avtal ska använda REST API-avtalsanropet GET /agreements/{agreementId}/combinedDocument/url

Obs! Den returnerade URL:en från API-anropet är skyddad och kan bara användas under en begränsad tid.

Nedan visas den nya sekvensen (från v21.0) när avtal och relaterade objekt uppdateras:

 1. Bifogade filer 
 2. Mottagare 
 3. Avtal (status och övriga attribut)
 4. Avtalshändelser
 5. Chatter-flöden 

I och med v21.x har alla asynkrona processer med automatiska uppdateringar och datamappningar ändrats från framtida till köbara. Den nya metoden rekommenderas av Salesforce.

I och med den här ändringen kommer alla anpassningar som görs av den prenumererande organisationen där jobb läggs till i Salesforce-kön som en del av den automatiska uppdateringen och/eller datamappningen att drabbas av felet "System.LimitException": För många köbara jobb har lagts till kön: 2"

Det inträffar på grund av att en köbar process bara kan lägga till ett underordnat köat jobb, och det reserveras redan av Adobe Sign (se avsnittet om köbara Apex-gränser här).

När du länkar jobb kan du bara lägga till ett jobb från ett körbart jobb med System.enqueueJob, vilket innebär att det bara kan finnas ett underordnat jobb för varje överordnat jobb som kan köas. Att starta flera underordnade jobb från samma köbara jobb stöds inte.”

Symptomen på detta fel är att avtalets status inte ändras och/eller datamappningen inte utförs korrekt. 

Åtgärda felet genom att leta efter utlösaren, processbyggaren eller arbetsflödet som orsakar problemet och inaktivera den, byt till synkrona anrop eller schemalägga det i framtiden, till exempel en timme senare.

 • Avtalsstatusen uppdateras nu efter det att dokumenten och mottagarna har uppdaterats.
  För V 21 eller tidigare har statusen angetts tidigare.
 • Avtalshändelserna matchar nu beskrivningen som hämtas av Signs API och granskningsrapporterna.
 • Uppdateringsprocessen körs nu som en inbyggd Apex-batchprocess, vilket är en asynkron process i Salesforce.
  Tidigare var det en uppdatering som använde API-anrop från utanför Salesforce. Utlösare för statusuppdateringar som startar asynkrona processer fungerar inte längre eftersom Salesforce begränsar anrop från en asynkron process till en annan asynkron process.
 • Avtalsobjektet uppdateras nu med en enda transaktion.
  Före v21 delades uppdateringarna av avtalsattributen upp i separata uppdateringsanrop.
 • Uppdateringarna är nu tillförlitligare i och med att Signs server automatiskt försöker göra om misslyckade händelser det angivna antalet gånger.
  Före v21 kunde misslyckade avtal endast utföras på nytt genom en manuell uppdatering i Salesforce
 • Manuella uppdateringar uppdaterar nu alla aspekter av avtal, inklusive relaterade objekt.
 • Push-avtal körs nu i asynkront läge och uppdateras tillsammans med övriga attribut på samma sätt som i vanliga uppdateringar.
 • Det finns nya inställningar som gör att uppdateringar av de olika delarna av avtal kan aktiveras och inaktiveras.
 • När en signerad PDF-fil lagras i Salesforce kommer det inte längre att finnas en beskrivning (-signerad eller -godkänd) i slutet av PDF-filnamnet.

 

När uppgraderingen är klar följer du stegen nedan för att återupprätta OAuth-anslutningen till Acrobat Sign:

 1. Gå till fliken Adobe Acrobat Sign Admin.
 2. Markera Aktivera automatiska statusuppdateringar.
 3. Välj Aktivera.
 4. Välj Tillåt.

I v20 behövde återanropsanvändaren i Salesforce inte vara en licensierad Adobe Sign-användare. 

Förbättringarna i pushmappning i v21 kräver att återanropsanvändaren har ett aktivt användar-ID i Adobe Sign-kontot som är anslutet till Salesforce-organisationen.

Kunder som har v20 och använder push-mappning måste se till att återanropsanvändaren redan finns i Adobe Acrobat Sign innan de uppgraderar. Annars kommer push-mappningen att sluta att fungera (tills användaren har aktiverats) när du har uppgraderat till v21.

Funktionen push-mappning som automatiskt länkar relaterade objekt med inställningen Kopiera kontaktkonto/möjlighet har utökats till att omfatta avtal som skickas från Salesforce.

 • Till exempel kommer avtal som skickas från Salesforce automatiskt att kopiera den första kontaktmottagarens möjlighetslösning till avtalets möjlighetslösning och den första kontaktmottagarens kontosökning till avtalets kontosökning, förutsatt att de skickade avtalen inte har kopplade konton/möjligheter

Före v21 fylldes Chatter-flöden endast när avtalet skickades från Salesforce.

Den här uppdateringen utökar Chatter-flödena till att omfatta avtal som skickats från utanför Salesforce (push-avtal)

Före v21 uppdaterades endast PDF-bilden och webbadressen i avtalsvyn efter det att den första mottagaren slutfört sin åtgärd.

Bilden och webbadressen uppdateras nu tidigare, när statusen för den första mottagaren är Förifyll eller Skickat för signatur.

 

Ingen konfiguration krävs för att aktivera funktionen.

En ny avtalsstatus, Väntar på min delegering, införs för att indikera när ett avtal väntar på att avsändaren ska delegera den aktuella mottagarens behörighet.

 

Ingen konfiguration krävs för att aktivera statusen.

Avtalsmallen har ett fält kallat Dagar till förfallodatum (echosign_dev1__Days_Until_Expiration__c).  Det här är ett numeriskt fält och har ersatts i v21.

Ett nytt fält, Dagar till förfallodatum (api-namn: echosign_dev1__Days_Until_Expiration2__c) har lagts till, men det är ett textfält som kan referera till andra fält i det primära objektet (t.ex. {!Expiry_Date__c})

När du uppgraderar från en tidigare version kopieras eventuella formulärdata som är mappade till det gamla utgångsfältet automatiskt till det nya fältet, så inga direkta åtgärder behövs.

Fälten Konto, Säljprojekt, och Avtal är inte längre tillgängliga på mallsidan.

Administratörer kan konfigurera fälten i mallen med funktionen Mappa data till avtalsfält

Tidigare kunde avsändare definiera sin absoluta position i signeringsstapeln som Avsändaren signerar först eller Avsändaren signerar sist.

Det här fältet är inte längre tillgängligt på de nya mallsidorna. Avsändare kan infoga sig själva i vilken position som helst i signeringsstapeln.

Växlingsreglaget för att styra det övergripande signaturflödet som Sekventiellt eller Parallellt har tagits bort.

Den nya mallstilen har ett helt konfigurerbart arbetsflöde som kan vara helt sekventiellt (signerarindex 1 till och med 1+N), parallellt (alla signerarindex är 1) eller en blandning av sekventiellt och parallellt där signerarindex konfigureras efter det specifika arbetsflödet.

Fem inställningar har tagits bort i v21. Alla inställningar fanns i avsnittet Adobe Sign-inställningar i de anpassade inställningarna.

De fem inställningarna är:

 • Lägg till gransknings-PDF i bilagelista - Aktivera den här inställningen för att bifoga PDF-filen med granskningsspåret till avtalsposten efter att avtalet har signerats.
 • Lägg till signerad PDF som separata bilagor - Aktivera den här inställningen för att bifoga PDF-filen med de signerade avtalen som separata bilagor när flera dokument skickas i en transaktion. Kontakta Adobes kundtjänst för vägledning om du inte längre vill erhålla signerade avtal som sammanslagna PDF-filer. 
 • Lägg till stödfiler i bilagelista - Aktivera den här inställningen för att bifoga PDF-filerna med stöddokumenten till avtalsposten efter att avtalet har signerats. Via stöddokumentfälten i avtalet laddar signerarna upp och bifogar stöddokumenten till avtalstransaktionen.
 • Lägg till signerad PDF-länk för push-avtal (aktiverat som standard) – den här inställningen gäller endast för push-avtal som inte skickas från Salesforce. Aktivera den här inställningen för att lägga till en länk för signerad-PDF-fil till avtalsposten.
 • Lägg till signerad PDF-fil för push-avtal (aktiverat som standard) – den här inställningen gäller för avtal som inte skickas från Salesforce, men som överförts till Salesforce. Aktivera den här inställningen för att bifoga den signerade PDF-filen till avtalsposten. 

Kunder som använder inställningarna ovan kan konfigurera den nya inställningen under Uppdateringsinställningar för Adobe Sign-avtal.

Borttagen inställning (under Adobe Sign-inställningar)

Ny inställning (under Uppdateringsinställningar för Adobe Sign-avtal)

Lägg till gransknings-PDF i bifogatlista

Lägg till granskningsrapport

Lägg till signerad PDF i separat bilaga

Lägg till signerad PDF i separat bilaga

Lägg till fler filer i bilagelista

Lägg till stödfiler

Lägg till signerad PDF-länk för push-avtal

Lägg till URL för signerad PDF

Lägg till signerad PDF för push-avtal 

Lägg till signerad PDF

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online