Användarhandbok Avbryt

Adobe Acrobat Sign för Salesforce – uppgraderingshandbok

 1. Adobe Acrobat Sign-integreringar
 2. Nyheter
 3. Produktversioner och livscykel
 4. Acrobat Sign för Salesforce
  1. Installationshandbok
  2. Användarhandbok
  3. Användarhandbok för utvecklare
  4. Handbok om avancerad anpassning
  5. Användarhandbok för fältmappning och mallar
  6. Handbok för processverktyg
  7. Användarhandbok för Document Builder
  8. Användarhandbok för uppgraderingar
  9. Versionsinformation
  10. Ytterligare artiklar
 5. Acrobat Sign för Microsoft
  1. Acrobat Sign för Microsoft 365
   1. Installationshandbok
  2. Acrobat Sign för Outlook
   1. Användarhandbok
  3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
   1. Användarhandbok
  4. Acrobat Sign för Teams
   1. Användarhandbok
   2. Versionsinformation
   3. Microsoft Teams-godkännanden
  5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
   1. Användarhandbok
   2. Versionsinformation
  6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
   1. Användarhandbok
  7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
   1. Översikt
   2. Dynamics Online: installationshandbok 
   3. Dynamics Online: användarhandbok 
   4. Dynamics On-Prem: installationshandbok 
   5. Dynamics On-Prem: användarhandbok
   6. Handbok för arbetsflöde för Dynamics
   7. Dynamics 365 för Talent
   8. Användarhandbok för uppgraderingar
   9. Versionsinformation
  8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
   1. Översikt
   2. SharePoint On-Prem: installationshandbok
   3. SharePoint On-Prem: användarhandbok för mallmappning
   4. SharePoint On-Prem: användarhandbok
   5. SharePoint On-Prem: versionsinformation
   6. SharePoint Online: installationshandbok
   7. SharePoint Online: användarhandbok för mallmappning
   8. SharePoint Online: användarhandbok
   9. SharePoint Online: användarhandbok för mappning av webbformulär
   10. SharePoint Online: versionsinformation
 6. Acrobat Sign för ServiceNow
  1. Översikt
  2. Installationshandbok
  3. Versionsinformation
 7. Acrobat Sign för HR ServiceNow
  1. Installationshandbok
 8. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
  1. Installationshandbok för Cockpit
  2. Installationsguide för rekrytering
  3. Användarhandbok för rekrytering
  4. Installationshandbok för Cloud Foundry
 9. Acrobat Sign för Workday
  1. Installationshandbok
  2. Snabbstart
  3. Självstudiekurs i konfiguration
 10. Acrobat Sign för NetSuite
  1. Installationshandbok
  2. Versionsinformation
 11. Acrobat Sign för SugarCRM
 12. Acrobat Sign för VeevaVault
  1. Installationshandbok
  2. Användarhandbok
 13. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
  1. Installationshandbok
 14. Utvecklingsdokumentation för Acrobat Sign
  1. Översikt
  2. Webhookar
  3. Texttaggar

Instruktioner om hur du uppgraderar ditt Adobe Acrobat Sign för Salesforce-paket till den senaste versionen.

Integreringspaketet Adobe Acrobat Sign för Salesforce finns tillgängligt från Salesforce AppExchange. Den här användarhandboken är utformad för att hjälpa befintliga kunder med Adobe Acrobat Sign för Salesforce att uppgradera från en äldre version till den senaste versionen.

Se versionsinformationen för ytterligare information om de senaste funktionerna i Adobe Acrobat Sign för Salesforce.

Se installationsguiden för information om hur du installerar en ny instans av paketet.

Support för Adobe Acrobat Sign för Salesforce v19.x och v20.x har upphört att gälla från och med oktober 2021.

 • Alla organisationer bör uppgradera till åtminstone v21.5.11 så snart som möjligt.  v21.5.11 är en förutsättning för alla kommande versioner och måste installeras innan du uppgraderar till senare versioner. 
 • Åtkomst till version 20.x och tidigare planeras upphöra helt under andra kvartalet 2022. Fortsatt åtkomst till funktionen Adobe Acrobat Sign för Salesforce kräver att en minimiversion av 21.5.11 är installerad.

Integreringslivscykeln beskrivs här >


Uppgradera från en tidigare version

Viktigt:

Observera att Adobe Acrobat Sign för Salesforce-objekten kan ändras när paketet utvecklas. 

Om du skapar en anpassad lösning som är beroende av objekt som sedan ändras kanske anpassningen måste uppdateras.

Varje version av Adobe Acrobat Sign för Salesforce har nya funktioner och förbättringar som kan ge viktiga förbättringar av dina arbetsflöden för dokument. Adobe rekommenderar att du uppgraderar till den senaste versionen, eftersom Adobe löpande upphör att erbjuda support för äldre versioner.

Om du vill hitta paketversionen för den Adobe Acrobat Sign för Salesforce-integreringen som du har installerad för tillfället:

 1. Logga in på Salesforce med ID för din kontoadministratör
 2. Gå till Installation > Plattformsverktyg > Appar > Paket > Installerade paket
installed-package-sign


Viktiga uppgraderingsanteckningar för alla kunder

Viktigt:

Om du uppgraderar från en version före 21.5.11 måste du installera 21.5.11-paketet innan du kan installera det aktuella paketet. Om du försöker installera det aktuella paketet innan 21.5.11 har installerats kommer uppdateringen att misslyckas.

 1. Avinstallera inte ditt befintliga Adobe Acrobat Sign för Salesforce-paket
  • Om du avinstallerar paketet, kommer du att förlora alla dina Adobe Sign-data i Salesforce
 2. Om du har användare i din Salesforce-organisation som tillhör flera Adobe Sign-konton ska du fråga din Adobe-kundansvarige eller Adobe Support innan du uppgraderar
 3. Uppgradera och testa i din sandlådemiljö innan du uppgraderar ditt produktionskonto
  • Se till att din e-postadress i sandlådemiljön är en som du har åtkomst till om du behöver ändra e-postadress för ditt Adobe Sign-konto
 4. Se till att inställningen Lås sessionerna till IP-adressen som de kommer från är inaktiverad
  • Konfigurera här: Konfiguration > Inställningar > Säkerhet > Sessionsinställningar
 5. Gå igenom avsnitten ”Nyheter” nedan för att se om det finns alternativ som du behöver konfigurera manuellt
  • Ett antal nya funktioner/inställningar läggs till i varje version.  De här nya funktionerna kräver ofta en manuell uppdatering av tjänstkonfigurationen för att visa hur de används


Installera Adobe Acrobat Sign för Salesforce-uppdateringen

 1. Klicka här för att få åtkomst till aktuellt Adobe Acrobat Sign för Salesforce-paket i Salesforce AppExchange

 2. Klicka på knappen Hämta nu

 3. Välj Logga in på AppExchange och ange dina autentiseringsuppgifter för att fortsätta

 4. Bestäm var du vill installera uppgraderingen (produktion eller sandlådan)

  • Vi rekommenderar starkt att alla installationer/uppgraderingar testas i sandlådemiljön först
 5. Granska installationsinformationen och villkoren, bekräfta att du har läst och godkänner villkoren, klicka sedan på Bekräfta och installera! ör att starta installationen.

 6. När du uppmanas att logga in på din Salesforce-organisation:

  • Ange ditt Salesforce-användarnamn och -lösenord
  • Klicka på Logga in på Salesforce
 7. När sidan Uppgradera Adobe Acrobat Sign visas:

  • Välj Installera för alla användare.
  • Klicka på Uppgradera (installationen kan ta några minuter)
 8. Om popup-fönstret Godkänn åtkomst från tredje part visas:

  • Markera Ja, tillåt åtkomst för de här webbplatserna från tredje part
  • Klicka på Fortsätt för att starta installationen.
 9. Under installationen, visas en meddelandesida som säger att det här kan ta ett tag…

 10. Klicka på Klar och väntar på att ta emot e-postmeddelandet som meddelar att paketet har installerats korrekt

  • Sidan Installerat paket visar nu din aktuella paketversion
 11. Konfigurera eventuella manuella uppdateringar som listas i avsnittet Nyheter


Konfiguration efter installationen

Uppdatera OAuth-anslutningen mellan Adobe Acrobat Sign och Salesforce:

 1. Gå till Installation > Plattformsverktyg > Appar > Paket > Installerade paket

 2. Klicka på länken Konfigurera för Adobe Acrobat Sign-paketet.

  • Konfigurationsguiden för Adobe Acrobat Sign för Salesforce bör startas.
  Starta installationen

  Obs!

  Om installationsguiden inte visas automatiskt:

  1. Gå till fliken Adobe Sign-administration
  2. Klicka på länken Starta installationsguiden
 3. I ”steg 1: länka ditt Adobe-konto till Salesforce” i installationsguiden:

  • Klicka på Logga in på Adobe 
  • Logga in som Adobe Sign-administratör
  • Tillåt åtkomst om du tillfrågas
   • Du bör få ett meddelande som säger Klart! Du har auktoriserat ditt Adobe-konto.
 4. Klicka på Nästa i meddelandet att steg 1 lyckades

 5. I ”steg 2: aktivera automatiska statusuppdateringar för Adobe Sign”, klickar du på knappen Aktivera

  • När du ombeds att tillåta åtkomst till Adobe Sign så klickar du på Tillåt
  • Ett meddelande borde visas: Klart! Du har aktiverat automatiska statusuppdateringar av ditt konto
 6. Klicka på Nästa längst ned på sidan för att fortsätta

 7. När installationsguiden visar Grattis! Din installation är slutförd, klickar du på Klar

Obs!

När installationen och konfigurationen av det nya paketet är klar, bör du läsa de relevanta avsnitten i den här guiden för information om vilka inställningar och fält som har lagts till i föregående versioner.

Du måste manuellt aktivera de här nya inställningarna och fältvärdena i din organisation för att det nya paketet ska fungera korrekt. Om du till exempel uppgraderar från v19 till v23, bör du aktivera de manuella ändringarna som visas för versionerna v20, v21 och v22.


Nyheter:

Paketversion 23.x

 

Den här funktionen har införts för att Adobe Sign ska kunna samla in användningsdata för att förbättra produkten. Uppgifterna används endast för utveckling och inte för marknadsföring.

Administratörer kan aktivera eller inaktivera den här funktionen på fliken Admin i Adobe Sign eller genom att köra konfigurationsguiden.

Från och med v23 av paketet Adobe Sign för Salesforce kommer dokumentlagringsobjektet Filer att vara det primära objektet som används i utvecklingen.

Kunder som uppgraderar från tidigare versioner än v23.0 kommer att ha sin befintliga standardlagringstyp inkorporerad i sina uppgraderingar (bifogade filer i de flesta fall) för att vara säkra på att inga driftstopp uppstår.

Administratörer rekommenderas att utvärdera effekten av att ändra dokumentlagringstypen till Filer för att på bästa sätt kunna utnyttja framtida funktioner.

För att ge stöd åt administratörskontrollen av dokumentets lagringstyp har en ny kontroll lagts till i uppsättningen med kontroller för Egna inställningar > Adobe Sign-inställningar.

Det här gränssnittet leder till det anpassade objektet Agreement_Document_Storage_Type__c

Giltiga inställningsvärden är:

 • {empty} – om värdet är tomt baseras standardbeteendet på paketets installationsversion
  • Version 23.0+ har som standard filer som standardlagringstyp
  • Versioner före 23.0 har som standard bilagor som standardlagringstyp
 • Filer – definierar filer som standardlagringsobjekt för dokument i Adobe Sign
 • Bilagor – definierar bilagor som standardlagringsobjekt för dokument i Adobe Sign
Inställning av dokumenttyp

Paketversion 22.x

Ytterligare åtkomstbehörigheter måste vara aktiverade för att arbetsflöden ska kunna introduceras i Salesforce-paketet.

Om du tänker använda arbetsflöden måste du uppdatera OAuth-länkarna

Inga manuella konfigurationer eller systemändringar krävs


Paketversion 21.5.11
Obligatoriskt installationspaket för alla versioner före v21.5.9

Alla befintliga installationer som uppgraderas från en version före 21.5.9 måste först installera 21.5.11-paketet.

När v21.5.11 är installerat kan det aktuella paketet installeras.

Alla befintliga installationer som uppgraderas från en version före 21.5.9 måste först installera 21.5.11-paketet. När v21.5.9+ är installerat kan det aktuella paketet installeras.

Chatter måste vara aktiverat för att v21.5.11-paketet ska kunna installeras

Kontrollera att Chatter är aktiverat innan du startar uppgraderingen:

 • Navigera till: Inställningar > Plattformsverktyg > Funktionsinställningar > Chatter > Chatterinställningar
 • Om Chatter är inaktiverat klickar du på knappen Redigera
  • Markera kryssrutan Aktiverat
  • Spara sidan
Aktivera Chatter


Paketversion v21.x

Obs!

v21.x innehåller flera uppdateringar av hur Adobe Sign för Salesforce fungerar. 

Vi rekommenderar starkt att du först installerar v21.x i en sandlådemiljö för att kontrollera att alla aspekter av programmet fungerar som du förväntar dig.

Utvecklare bör läsa om ändringarna i uppdateringsordningen och ändringen av Apex-metoden. 

Från och med v21.0 har objektet SIGN_Signed_Agreement__c (etikettnamn: Signerat avtal) tagits bort.

Kunder som vill erhålla URL:en för signerade avtal ska använda REST API-avtalsanropet GET /agreements/{agreementId}/combinedDocument/url

Obs! Den returnerade URL:en från API-anropet är skyddad och kan bara användas under en begränsad tid.

Nedan visas den nya sekvensen (från v21.0) när avtal och relaterade objekt uppdateras:

 1. Bifogade filer 
 2. Mottagare 
 3. Avtal (status och övriga attribut)
 4. Avtalshändelser 
 5. Chatter-flöden 

Från v21.x har alla asynkrona processer (vilket inkluderar automatiska uppdateringar och datamappningar) ändrats från framtida till köbara. Den nya metoden rekommenderas av Salesforce.

På grund av den här ändringen kommer alla användaranpassningar där jobb läggs till i Salesforce-kön som en del av den automatiska uppdateringen och/eller datamappningsprocessen att leda till ett fel: System.LimitException: Too many queueable jobs added to the queue: 2

Det inträffar på grund av att en köbar process bara kan lägga till ett underordnat köat jobb, och det reserveras redan av Adobe Sign (se avsnittet om köbara Apex-gränser här).

När du länkar jobb kan du bara lägga till ett jobb från ett körbart jobb med System.enqueueJob, vilket innebär att det bara kan finnas ett underordnat jobb för varje överordnat jobb som kan köas. Att starta flera underordnade jobb från samma köbara jobb stöds inte.”

Symptomen på detta fel är att avtalets status inte ändras och/eller datamappningen inte utförs korrekt. 

Åtgärda felet genom att leta efter utlösaren, processbyggaren eller arbetsflödet som orsakar problemet och inaktivera den, byt till synkrona anrop eller schemalägga det i framtiden, till exempel en timme senare.

 • Avtalsstatusen uppdateras nu efter det att dokumenten och mottagarna har uppdaterats
  • Före v21 ställdes statusen in först.
 • Det signerade avtalsobjektet (som lagrar bildens URL-adresser) infogas inte alls
  • Före v21 infogades det när alla andra uppdateringar slutförts
 • Den största storleken på en begäran eller ett svar begränsas till 12 MB för asynkron Apex enligt Salesforce-gränserna: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.210.0.apexcode.meta/apexcode/apex_gov_limits.htm
  • Dokument som är större än 12 MB kan inte hämtas från Sign på grund av gränsen ovan.
 • Avtalshändelsernas beskrivningar har ändrats. De matchar nu beskrivningarna som returneras av Signs API och revideringsrapporterna.
 • Uppdateringsprocessen körs nu som en inbyggd Apex-batchprocess (en asynkron process) i Salesforce
  • Tidigare var det en uppdatering med API-anrop utanför Salesforce
  • Utlösare för statusuppdateringar som startar asynkrona processer fungerar inte längre eftersom Salesforce begränsar anrop från en asynkron process till en annan asynkron process
 • Före v21 delades uppdateringar av avtalsattribut upp i separata uppdateringsanrop, nu uppdateras alla avtalsobjekt i en transaktion.
 • Före v21 kunde misslyckade avtal endast utföras på nytt genom en manuell uppdatering i Salesforce
  • Nu är uppdateringarna tillförlitligare eftersom Signs backend automatiskt försöker göra om misslyckade händelser ett visst antal gånger.
 • Manuella uppdateringar uppdaterar nu alla aspekter av avtal, inklusive relaterade objekt.
 • Push-avtal körs nu i asynkront läge och ytterligare attribut uppdateras på samma sätt som i vanliga uppdateringar.
 • Det finns nya inställningar som gör att uppdateringar av olika aspekter av avtal kan inaktiveras.
 • När en signerad PDF-fil lagras i Salesforce kommer det inte längre att finnas en beskrivning (-signerad eller -godkänd) i slutet av PDF-filnamnet.

När uppgraderingen är klar:

 • Gå till fliken Adobe Sign-administration 
 • Klicka på länken Aktivera automatiska statusuppdateringar för att återupprätta OAuth-anslutningen till Adobe Sign
 • Klicka på Aktivera
 • Klicka på Tillåt för att tillåta åtkomst

I v20 behövde återanropsanvändaren i Salesforce inte vara en licensierad Adobe Sign-användare. 

Förbättringarna i PushMapping i v21 kräver att återanropsanvändaren har ett aktivt användar-ID på Adobe Sign-kontot som är anslutet till Salesforce-organisationen.

v20-kunder som använder PushMapping bör se till att återanropsanvändaren redan är etablerad i Adobe Sign före uppgraderingen. Annars kommer PushMapping att sluta att fungera (tills användaren etableras) när du har uppgraderat till v21.

Funktionen PushMapping som automatiskt länkade relaterade objekt med inställningen Kopiera kontaktföretag/Säljprojekt har utökats till att omfatta avtal som skickas från Salesforce.

 • Exempelvis kommer avtal som skickas från Salesforce automatiskt att kopiera den första kontaktmottagarens säljprojektsökning och kontosökning till avtalets säljprojektsökning och kontosökning om de skickade avtalen inte har ett konto/säljprojekt kopplat

Före v21 fylldes Chatter-flöden endast när avtalet skickades från Salesforce.

Den här uppdateringen utökar Chatter-flödena till att inkludera avtal som skickats utanför Salesforce (push-avtal)

Före v21 uppdaterades endast PDF-bilden och webbadressen i avtalsvyn efter det att den första mottagaren slutfört sin åtgärd.

Bilden och webbadressen uppdateras nu tidigare, när statusen för den första mottagaren är Förifyll eller Skickat för signatur.

 

Ingen konfiguration krävs för att aktivera funktionen.

En ny avtalsstatus, Väntar på min delegering, införs för att indikera när ett avtal väntar på att avsändaren ska delegera den aktuella mottagarens behörighet.

 

Ingen konfiguration krävs för att aktivera statusen.

Avtalsmallen har ett fält kallat Dagar till förfallodatum (echosign_dev1__Days_Until_Expiration__c).  Det här är ett numeriskt fält och har ersatts i v21.

Ett nytt fält Dagar till förfallodatum (api: echosign_dev1__Days_Until_Expiration2__c) har lagts till, men det är ett textfält som kan referera till andra fält i huvudobjektet (t.ex. {!Expiry_Date__c})

När du uppgraderar från en tidigare version kopieras eventuella formulärdata som är mappade till det gamla utgångsfältet automatiskt till det nya fältet, så inga direkta åtgärder behövs.

Fälten Konto, Säljprojekt, och Avtal är inte längre tillgängliga på mallsidan.

Administratörer kan konfigurera fälten i mallen med funktionen Mappa data till avtalsfält

Tidigare kunde avsändare definiera absolut position i signeringsstacken som Avsändaren signerar först eller Avsändaren signerar sist.

Det här fältet är inte längre tillgängligt på de nya mallsidorna. Avsändare kan infoga sig själva i vilken position som helst i signeringsstacken.

Växlingsreglaget för att styra det övergripande signaturflödet som Sekventiellt eller Parallellt har tagits bort.

Den nya mallstilen har ett helt konfigurerbart arbetsflöde som kan vara sekventiellt (signerarindex 1 till och med 1+N), parallellt (alla signerarindex är 1) eller en blandning av sekventiellt och parallellt där signerarindex konfigureras efter det specifika arbetsflödet.

Fem inställningar har tagits bort i v21. Alla inställningar fanns i avsnittet Adobe Sign-inställningar i de anpassade inställningarna.

De fem inställningarna är:

 • Lägg till gransknings-PDF i bilagelista - Aktivera den här inställningen för att bifoga PDF-filen med granskningsspåret till avtalsposten efter att avtalet har signerats.
 • Lägg till signerad PDF som separata bilagor - Aktivera den här inställningen för att bifoga PDF-filen med de signerade avtalen som separata bilagor när flera dokument skickas i en transaktion. Kontakta Adobe Support om du inte längre vill erhålla signerade avtal som sammanfogade PDF-filer. 
 • Lägg till stödfiler i bilagelista - Aktivera den här inställningen för att bifoga PDF-filerna med stöddokumenten till avtalsposten efter att avtalet har signerats. Via stöddokumentfälten i avtalet laddar signerarna upp och bifogar stöddokumenten till avtalstransaktionen.
 • Lägg till signerad PDF-länk för push-avtal (aktiverat som standard) – Den här inställningen gäller endast för push-avtal som inte skickas från Salesforce. Aktivera den här inställningen för att lägga till en länk för signerad-PDF-fil till avtalsposten.
 • Lägg till signerad PDF för push-avtal (aktiverat som standard) – Den här inställningen gäller för avtal som inte skickas från Salesforce, men som överförts till Salesforce. Aktivera den här inställningen för att bifoga den signerade PDF-filen till avtalsposten. 

 

Kunder som använder inställningarna ovan kan konfigurera den nya inställningen under Uppdateringsinställningar för Adobe Sign-avtal.

Borttagen inställning (under Adobe Sign-inställningar)

Ny inställning (under Uppdateringsinställningar för Adobe Sign-avtal)

Lägg till gransknings-PDF i bifogatlista

Lägg till granskningsrapport

Lägg till signerad PDF i separat bilaga

Lägg till signerad PDF i separat bilaga

Lägg till fler filer i bilagelista

Lägg till stödfiler

Lägg till signerad PDF-länk för push-avtal

Lägg till URL för signerad PDF

Lägg till signerad PDF för push-avtal 

Lägg till signerad PDF


Säkerhetspatch v20.9 – modiferingar för Callback-webbplatser

Version 20.9 av Adobe Sign för Salesforce-paketet flyttar auktoriseringen för objekt som används vid stöd för stora dokument från webbplatsanvändaren till en licensierad återanropsanvändare som uttryckligen beviljas auktoritet.

Ta bort alla befintliga behörigheter i känsliga eller icke-offentliga objekt som tilldelats till webbplatsanvändaren på respektive plats för avtal för stora filer eller push-avtal.

Obs!

Min domän måste konfigureras innan tjänsten för stora dokument konfigureras för att tillåta OAuth-autentisering av återanropsanvändaren

 

För befintliga kunder som uppgraderar till 20.9 eller högre är den rekommenderade processen att:

 

1. Uppgradera Adobe Sign för Salesforce-paketet till 20.9 (eller senare)

 

2. Skapa den nya återanropsanvändarprofilen

Obs!

Endast en återanropsanvändare tillåts för Adobe Sign. Om du redan har en kan du konfigurera den befintliga profilen/användaren.

 • Klona standardanvändarprofilen
  • Ge den nya profilen ett intuitivt namn (t.ex. Adobe Sign-återanropsanvändare)
  • Redigera profilen
   • Under de anpassade flikinställningarna, se till att båda flikarna för Adobe Sign-administratör är satta till Standard på
   • Under Anpassade objektbehörigheter, aktiverar du alla värden för objektet Avtal
   • Se till att dessa Visualforce-sidor är aktiverade 
    • echosign_dev1.EchosignAdmin
    • echosign_dev1.SalesforceOAuthPage
   • Aktivera Apex-klassen echosign_dev1. AgreementAttachmentDownloadService
  • Spara profilen

 

3. Aktivera Antal anrop för bilagetjänst för återanropsanvändarprofilen

 • Navigera till Objektshanterare > Avtal > Fält & relationer 
 • Klicka på fält-etiketten Antal anrop för bilagetjänst
 • Klicka på knappen Ange fältnivåsäkerhet
 • Aktivera både Synlig och Skrivskyddad för återanropsanvändarprofilen
 • Klicka på Spara

 

4. Skapa en nya användare med en standardlicens för Salesforce

 • Ge användaren ett intuitivt namn (t.ex. Adobe Sign-återanrop)
 • Tilldela en Salesforce-licens
 • Tilldela profilen som du skapade ovan
 • Spara den nya användaren
 • Verifiera användaren för att etablera det kända lösenordet
 • Logga ut från Salesforce

 

5. Definiera återanropsanvändaren

 • Logga in i Salesforce som återanropsanvändaren
 • Gå till sidan Adobe Sign-administratör
 • Klicka på Länka ett konto under rubriken Återanropsanvändare
  • Sidan Tillåt åtkomst? visas och vill länka till befintligt autentiserat användar-ID
 • Klicka på Tillåt
  • Verifiera att återanropsanvändaren är korrekt länkad
 • Logga ut från Salesforce

 

5. Uppdatera den befintliga webbplatsen 

 • Logga in som din Salesforce-administratör
 • Navigera till Plattformsverktyg > Användargränssnitt > Webbplatser och domäner > Webbplatser
 • Klicka på webbplatsetiketten för att öppna webbplatsinformationen
 • Klicka på knappen Inställningar för offentlig åtkomst
 • För musen över länken Aktiverad Apex-klassåtkomst och klicka på knappen Redigera
  • Ta bort klassen AgreementAttachmentService
  • Lägg till klassen LargeFileDownloadService
  • Spara sidan
 • Klicka på Redigera-knappen på sidan Adobe Sign-återanropsprofil
  • Ta bort alla behörigheter som uttryckligen har tilldelats till webbplatsanvändaren
  • Klicka på Spara

Version 20.9 av Adobe Sign för Salesforce-paketet flyttar auktoriseringen för objekt som används vid stöd för push-avtal från webbplatsanvändaren till en licensierad återanropsanvändare som uttryckligen beviljas auktoritet.

Ta bort alla behörigheter som har tilldelats till webbplatsanvändare på respektive webbplatser.

Obs!

Min domän måste konfigureras innan tjänsten för push-avtal konfigureras för att tillåta OAuth-autentisering av återanropsanvändaren

 

För befintliga kunder som uppgraderar till 20.9 eller högre är den rekommenderade processen att:

1. Skapa den nya återanropsanvändaren

Obs!

Endast en återanropsanvändare tillåts för Adobe Sign. Om du redan har en kan du konfigurera den befintliga profilen/användaren.

 • Klona standardanvändarprofilen
 • Ge den nya profilen ett intuitivt namn (t.ex. Adobe Sign-återanropsanvändare)
 • Spara profilen

 

2. Skapa en nya återanropsanvändare med en standardlicens för Salesforce

 • Ge användaren ett intuitivt namn (t.ex. Adobe Sign-återanrop)
 • Tilldela en Salesforce-licens
 • Tilldela profilen som du skapade ovan
  • Spara den nya användaren
 • Tilldela behörighetsuppsättningen Adobe Sign Integration-användare till återanropsanvändaren som skapades ovan
  • Spara behörighetsuppsättningen

 

3. Uppgradera Adobe Sign för Salesforce-paketet till 20.9 (eller senare)

 

4. Definiera återanropsanvändaren

 • När uppgraderingen är klar loggar du in i Salesforce som återanropsanvändaren
 • Navigera till sidan Adobe Sign-administratör (Appfönstret > Adobe Sign för Salesforce > Adobe Sign-administratör)
 • Klicka på Länka ett konto under rubriken Återanropsanvändare
  • Sidan Tillåt åtkomst? visas och vill länka till befintligt autentiserat användar-ID
 • Klicka på Tillåt
  • Verifiera att återanropsanvändaren är korrekt länkad
 • Logga ut från Salesforce

 

5. Uppdatera den befintliga webbplatsen 

 • Logga in i Salesforce som din administratörsanvändare
 • Navigera till Plattformsverktyg > Användargränssnitt > Webbplatser och domäner > Webbplatser
 • Klicka på webbplatsetiketten för att öppna webbplatsinformationen
 • Klicka på knappen Inställningar för offentlig åtkomst
 • Klicka på knappen Visa användare
 • Klicka på länken Fullständigt namn för webbplatsanvändaren
 • För muspekaren över länken Tilldelning av behörighetsuppsättningar och klicka på knappen Redigera tilldelningar
 • Ta bort behörighetsuppsättningen Adobe Sign Integration-användare
 • Ta bort alla andra behörigheter som uttryckligen har tilldelats till webbplatsanvändaren
 • Klicka på Spara

 


Paketversion 20.x

Organisationer som använder Lightning-gränssnittet i Salesforce måste ha Min domän aktiverat för att v20 av Adobe Sign-paketet ska fungera korrekt.

Organisationer som använder det klassiska gränssnittet behöver för närvarande inte ha Min domän aktiverat.

v20 av Adobe Sign-paketet inkluderar tre nya mottagarroller:

 • Accepterande - Rollen som accepterande är praktisk när mottagaren måste bekräfta att avtalet accepteras utan att formellt godkänna innehållet
 • Formulärifyllare - Specifikt utformad för kunder som behöver fylla i formulärinnehåll under signeringsprocessen
 • Certifierad mottagare - Certifierade mottagare kan ha noll (0) formulärfält tilldelade till sig. Under signeringsprocessen uppmanas de att delegera, avvisa eller bekräfta avtalet

För att få åtkomst till dessa roller måste de läggas till i en trestegsprocess (fyra steg om du vill lokalisera rollerna till icke-engelska språk).

 

Aktivera rollerna i Adobe Sign:

 1. Logga in i Adobe Sign som administratör
 2. Navigera till Konto > Kontoinställningar > Skicka-inställningar > Tillåtna mottagarroller
 3. Aktivera de roller som du behöver ha stöd för
 4. Klicka på Spara

 

Aktivera rollerna i de anpassade inställningarna (Salesforce):

 1. Logga in i Salesforce som administratör
 2. Navigera till Inställningar > Plattformsverktyg > Anpassad kod > Anpassade inställningar
 3. Klicka på etiketten Adobe Sign-inställningar
 4. Klicka på knappen Hantera
 5. Klicka på Ny (eller Redigera, om du har konfigurerat inställningarna tidigare)

Inställningsvärdena är: 

 • Aktivera accepterande-roll - Mottagare markerade som accepterande accepterar dokumentet. Dessa kan behöva ange fältdata
 • Aktivera formulärifyllare-roll - Formulärifyllare kan fylla i fältnivådata
 • Aktivera certifierad mottagare-roll - Certifierade mottagare bekräftar avtalet, men signerar det inte. Dessa kan behöva fylla i fältdata
Obs!

Delegerare – Alla mottagarroller har en ”delegator”-version. Delegatorroller används när de kända mottagarna inte förväntas slutföra den identifierade rollen. De ska snarare delegera sin roll till en annan part.

Delagatorroller aktiveras med samma process som beskrevs ovan.

De tillgängliga delegatorinställningsvärdena är:

 • Aktivera Delegera accepterande-roll - Behövs när du vill delegera en Accepterande-roll
 • Aktivera Delegera certifierad mottagare-roll - Behövs när du planerar att delegera en certifierad mottagare
 • Aktivera Delegera formulärifyllare-roll - Används när du måste delegera en fomulärifyllare-roll
 • Aktivera rollen mottagare som delegerar godkännare – behövs när du planerar att delegera till godkännare
 • Aktivera rollen mottagare delegerar signerare – Behövs när du kommer att delegera till signerare

Statusvärdena för mottagar- och avtalsobjekten är direkt kopplade till de roller som är aktiverade i systemet. Om du aktiverar ytterligare roller måste du också lägga till de associerade rollvärdena till olika objektplocklistor.  Processen är densamma för varje objekt, med viss variation av de tillagda värdena beroende på objektets sammanhang.

Objekt > fält som behöver uppdateras är:

 • Mottagare > Mottagarroll
 • Mottagare > Status
 • Lägg till mottagare > Mottagarroll
 • Avtal > Avtalsstatus
 • Fältmappning > Mappning på händelser
 • Filmappning > Mappning på händelser

Fältvärdena som ska läggas till är:

Objektnamn

Fält

Nya värden som ska läggas till

Avtal

Avtalsstatus

Skickat för ifyllning

Väntar på kontrainmatning

Formulär ifyllt

Skickat för accepterande

Väntar på kontraaccepterande

Accepterat

Under leverans

Väntar på kontraleverans

Levererat

Mottagare

Mottagarroll

Accepterande

Formulärifyllare

Certifierad mottagare

Delegera till accepterande

Delegera till formulärifyllare

Delegera till certifierad mottagare

Mottagare

Status

Accepterat

Formulär ifyllt

Levererat

Väntar på godkännande

Väntar på att fyllas i

Väntar på leverans

Lägg till mottagare

Mottagarroll

Accepterande

Formulärifyllare

Certifierad mottagare

Delegera till accepterande

Delegera till formulärifyllare

Delegera till certifierad mottagare

Fältmappning

Mappa till händelse

Skickat för ifyllning

Väntar på kontrainmatning

Formulär ifyllt

Skickat för accepterande

Väntar på kontraaccepterande

Accepterat

Under leverans

Väntar på kontraleverans

Levererat

Filmappning

Mappa till händelse

Skickat för ifyllning

Väntar på kontrainmatning

Formulär ifyllt

Skickat för accepterande

Väntar på kontraaccepterande

Accepterat

Under leverans

Väntar på kontraleverans

Levererat

 

Processen för att lägga till värden och lokalisera dem är densamma för alla objekt.

Nedan visas processen för Mottagare > Mottagarroll, som kan tillämpas i tur och ordning för varje objekt.

 

Lägg till roller i plocklistan för mottagare:

När de nya rollerna är aktiverade måste plocklistans värden för fälten uppdateras för att de ska inkluderas.

1. Navigera till Inställningar > Plattformsverktyg > Objekt och fält > Objektshanteraren

2. Välj Mottagare från listan till vänster

3. Välj Fält & relationer från den vänstra listen

4. Välj fältet Mottagarroll

5. Bläddra nedåt på sidan till avsnittet Värden och välj Nytt

6. Ange de nya rollvärden som du har aktiverat. Giltiga värden är:

 • Accepterande
 • Formulärifyllare
 • Certifierad mottagare
 • Delegera till accepterande
 • Delegera till formulärifyllare
 • Delegera till certifierad mottagare

7. Klicka på Spara när du är klar

 

Den resulterande plocklistan bör se ut på följande sätt (förutsatt att du har lagt till alla roller):

 

Lokalisera rollstatusarna med hjälp av översättningsinstrumentpanelen:

1. Navigera till: Inställningar > Plattformsverktyg > Användargränssnitt > Översättningar > Översätt

 • Välj språket som du önskar att lokalisera till
 • Ställ in InställningskomponentPlocklistsvärde
 • Välj Objekt som Mottagare
 • I tabellen Huvudplocklista expanderar du mappen Mottagarroll
 • Dubbelklicka på kolumnutrymmet bredvid statusen för engelska för att öppna ett textfält där översättningen kan skrivas och ange lämpligt lokaliserat värde 

2. Klicka på Spara när du är klar

Dokumentfältet av objektet Avtal innehåller en hyperlänk till avtalet. Det har gjorts två ändringar av detta fält i v20-versionen:

 • Hyperlänktexten inkluderar inte längre avtalets status. 

Innan v20 innehöll hyperlänktexten avtalets namn och statusen "- signerat" eller "- godkänt" i slutet:

 

Version 20 tar bort denna tillagda status och behåller endast avtalsnamnet:

 

 • Innan v20 innehöll dokumentfältet endast hyperlänken när avtalstransaktionen hade slutförts. 

I v20-paketet innehåller dokumentfältet alltid den senaste PDF-versionen av avtalet:

Hjälptexten för Chatter-händelsen Posta när avtal skickas kan uppdateras så att den är fortsatt förenlig med de nya mottagarrollerna.

 1. Navigera till Inställningar > Plattformsverktyg > Anpassad kod > Anpassade inställningar
 2. Klicka på etiketten Chatter-inställningar för Adobe Sign
 3. Klicka på länken Redigera bredvid Posta när avtal skickas

4. Uppdatera hjälptexten till följande: Posta Chatter-uppdatering när avtal skickas för signering/godkännande/accepterande/formulärifyllande/leverans.

5. Klicka på Spara.


Paketversion 19.x

Obs!

Från och med utgåvan v19 är organisationens CRUD- och FLS-inställningar på både standardobjekt och anpassade objekt tvingande. Därför måste många konfigurerade funktioner uppdateras för att inkludera explicit åtkomst till de olika objekten som behövs.

Det kan bestå av två steg:

 • Alla funktioner kan uppdateras med en Behörighetsuppsättning för att ge åtkomst till Adobe Sign-objekt
 • Vissa funktioner, som måste ha tillgång till Salesforce-objekt, kan kräva aktivering av specifika objekt och/eller fält

Läs de listorna för manuell uppdatering nedan för de olika funktionerna/processarna som påverkas.

Vartefter Adobe Sign expanderat har infrastrukturen gått mot mer robusta datacentra och det har lett till vissa förändringar i IP-intervaller som din Salesforce-organisation måste anse vara betrodda för att säkerställa optimal kommunikation mellan tjänsterna.

Nedan finns de stegvisa förändringarna från v18 till v19.  Se till att alla konfigurerade webbplatser är uppdaterade liksom de betrodda kärnnätverken.

LÄGG TILL:

Indien:

 

13.126.23.0/27

TA BORT:

Nordamerika:

 

166.78.79.112/28

207.97.227.112/28

Från och med utgåvan v19 är organisationens CRUD- och FLS-inställningar på både standardobjekt och anpassade objekt tvingande. Programmet kontrollerar objekt- och fältnivå, läs- och skrivbehörigheter. Har användaren inte rätt behörighet visas felet permission denied.

När du har uppgraderat till v19 och en Salesforce-användare får ett felmeddelande om nekad åtkomst, som ser ut ungefär så här:

Åtkomst nekas. Det går inte att infoga fältet echosign_dev1__Contract__c i objektet: echosign_dev1__SIGN_Agreement__c

sedan måste Salesforce-administratören lägga till både läs- och skrivbehörigheter för avtalsobjektet, och för alla anpassade fält de har skapat, i de relevanta profilerna.

 • Navigera till: Inställningar > Administration > Användare > Profil > {profilnamn} 
 • Bläddra ner till avsnittet Anpassa fältnivåsäkerhet och klicka på åtgärden Visa för objektet Avtal
 • Ge Läs- och Redigerings-behörighet för relevanta fält

Det finns en anpassad inställning i version 19 som tagits bort: 

 • Aktivera sändn. av skriven sign. t. fax – Adobe Sign stöder inte längre sändning av avtal till ett telefonnummer. Skrivna underskrifter följer nu istället samma process som elektroniska underskrifter tills dess att den första undertecknaren behöver använda sin underskrift. Därefter hämtar de, signerar, skannar och laddar upp filen tillbaks till Adobe Sign. 

>> Mer information om den skrivna underskriften

Det finns en ny flik i v19: Avtalstyper

 • Ett nytt anpassat objekt som heter Avtalstyp (Agreement_Type__c) har introducerats för att definiera en avtalstyp. Det har ett standard Namn-fält, men det går att lägga till ytterligare fält senare för att definiera dina egna anpassade fält. Ett objekt används istället för ett enkelt textfält, eftersom det tillåter en unik post för att definiera en typ, vilket är mer flexibelt och utökningsbart. Det skiljer även åt typen från avtalsmallen och avtalet så att avtalsmallen kan ändras utan att vara knuten till typ och flera mallar kan ställa in samma typ.
 • Ett nytt överordnat sökfält som kallas Avtalstyp (Agreement_Type__c) har lagts till objektet Avtalsmall som pekar på objektet Avtalstyp. Fältet visas i avsnittet Avtalsmallinformation på avtalsmallsidan.
 • Ett nytt överordnat sökfält som heter Avtalstyp (Agreement_Type__c) har lagts till objektet Avtal som pekar på objektet Avtalstyp. Fältet visas inte på sidan avtalsredigeraren.

 

Lägg till det överordnade sökfältet Avtalstyp (Agreement_Type__c) i sidlayouten för avtalsmallen:

 • Gå till Inställning > Plattformsverktyg > Objekt och fält > Objekthanteraren > Avtalsmall > Sidlayout > Layout för avtalsmall
 • Välj alternativet Fält
 • Klicka på fältet Avtalstyp och dra det till sidlayouten
 • Klicka på Spara

Det rekommenderas starkt att kunder som uppgraderar börjar använda sig av Lightning-sidan för att vara säkra på att nya funktioner finns tillgängliga allteftersom utvecklingen fortsätter att förbättra produkten.

Det kan dock finnas goda skäl för just er att fortsätta att använda er av en av de äldre sidlayouterna. Referera till guide för justering av Salesforce-sidlayouten för att bestämma om det är bästa att flytta till Lightning-sidan.

När Adobe Sign-programmet för Salesforce uppgraderas från versioner som är lägre än v14 till den aktuella versionen, kan användare ibland inte utföra åtgärder som att ta bort, avbryta, visa, påminna eller uppdatera befintliga avtal som skickades av andra användare innan uppgraderingen. 

Ett fel kan utlösas när någon av dessa åtgärder utförs, till exempel:

”INVALID_DOCUMENT_KEY” eller ”ett internt serverfel uppstod”

Det händer eftersom en gammal dokumentnyckel från en version före version 14 användes.

De gamla nycklarna måste migreras. Därför finns det ett nytt funktionselement:

När du har slutfört konfigurationsstegen, finns följande länkar tillgängliga på Adobe Sign-administrationssidan:

 • Hämta dokumentnycklar som saknas – när du klickar på den här länken hämtas dokumentnycklarna som saknas för befintliga avtal
 • Uppdatera äldre dokumentnycklar – när du klickar på den här länken rensas alla befintliga dokumentnycklar och de nya dokumentnycklarna hämtas för alla avtal i organisationen. 

Om det finns avtal som inte har associerade dokumentnycklar kommer dokumentnycklar att hämtas för dem också

När avtalen har nya dokumentnycklar kan användarna utföra alla avtalsåtgärder i befintliga avtal som skickats av andra användare.

Obs!

Länkarna för Hämta dokumentnycklar som saknas och Uppdatera äldre dokumentnycklar visas endast när administratören uppgraderar från en version som är lägre än v14 till v19.4.

Om administratören uppdaterar ett paket mellan v14 och v19.2 så döljs länkarna som standard. I sådana fall kan administratören kontakta Adobe Signs support för att manuellt visa länkarna. 

För den här åtgärden måste du ge Adobe Signs support behörighet att logga in.

Lägg till signerad PDF-länk till pushade avtal – Den här inställningen gäller endast för pushade avtal som skickas utanför Salesforce. Aktivera den här inställningen för att lägga till en länk för signerad-PDF-fil till avtalsposten.

Alla användare som interagerar direkt med Gruppmappningar, måste kontrollera att de har rätt behörigheter.

 • Det görs bäst genom att lägga till behörighetsuppsättningen Adobe Sign-administratör till användaren
 • Användarprofilen måste ha behörigheten Visa installation och konfiguration aktiverat

 

Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:

 

Objekt

Fält

Obligatoriska värden

Standard/anpassad

Adobe Sign-behörighetsuppsättning

EchoSign-gruppmappning

 

Läs, ta bort, skapa, ändra

Adobe Sign – anpassad

Adobe Sign-administratör

 

Alla fält

Läs, ändra

 

 

 

 

 

 

 

Resultat för EchoSign-användarsynkronisering

 

Läs, ta bort, skapa

Adobe Sign – anpassad

Adobe Sign-administratör

 

Alla fält

Läs, ändra

 

 

Alla användare som använder Adobe Sign-API:et behöver behörighetsuppsättningen Adobe Sign-användare.

 

Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:

Objekt

Fält

Obligatoriska värden

Standard/anpassad

Adobe Sign-behörighetsuppsättning

Mottagare

 

Läs

Adobe Sign – anpassad

Adobe Sign-användare

 

Status

Läs

 

 

 

Ordernummer

Läs

 

 

 

Källmottagare

Läs

 

 

 

Avtal

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtal

 

Läs

Adobe Sign – anpassad

Adobe Sign-användare

 

Redigering

Läs

 

 

För att användare ska kunna interagera med självsigneringskomponenten för Adobe Sign:

 • Behörighetsuppsättningen Adobe Sign-användare ska tillämpas på användaren
 • Salesforce-objektet Kontakt måste ha Läs aktiverat
  • Fältet E-post på Kontakt-objektet måste ha Läs aktiverat

 

Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:

Objekt Fält Obligatoriska värden Standard/anpassad Adobe Sign-behörighetsuppsättning
Kontakt   Läs Salesforce – standard  
  E-post Läs    
         
Avtal   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Namn Läs    
  Status Läs    
  Signeringsdatum Läs    
  Felmeddelande Läs    
  Signerad PDF Läs    
  Dokumentnyckel Läs    
         
Avtalsmall   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Alla fält Läs    
         
Avtalstyp   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Namn Läs    
         
Mottagare   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Avtal Läs    
  Status      
  Datum tid slutfört      

Användare som interagerar med avtalsmallar behöver:

 • Ha behörighetsuppsättningen Adobe Sign-administratör tillagd
 • Ha åtkomst till alla fält för det angivna huvudobjektet i Salesforce

 

Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:

Objekt

Fält

Obligatoriska värden

Standard/anpassad

Adobe Sign-behörighetsuppsättning

Huvudobjektet angivet av användaren

 

 

 

 

 

Alla fält angivna av användaren

Läs

Ej tillämpligt

 

 

 

 

 

 

Avtalsmall

 

Läs

Adobe Sign – anpassad

Adobe Sign-administratör

 

Namn

Läs

 

 

 

Huvudobjektstyp

Läs

 

 

Användare som utlöser batchåtgärder behöver:

 • Behörighetsuppsättningen Adobe Sign-administratör

 

Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:

Objekt

Fält

Obligatoriska värden

Standard/anpassad

Adobe Sign-behörighetsuppsättning

Avtal

 

Läs

Adobe Sign – anpassad

Adobe Sign-administratör

 

Dokumentnyckel

Läs

 

 

 

Orsak raderingsorsak

Läs

 

 

 

Avbryt ta bort för att meddela signerare

Läs

 

 

 

URL för partnerserver

Läs

 

 

 

Status

Läs

 

 

 

Senaste händelse-ID

Läs

 

 

Användare som använder Adobe Sign via S1 Mobile behöver:

 • Behörighetsuppsättningen Adobe Sign-användare
 • Salesforce-objektet Möjlighet måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Namn på Möjlighet-objektet måste ha Läs aktiverat
 • Salesforce-objektet Konto måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Namn i Konto-objektet måste ha Läs aktiverat
 • Salesforce-objektet Kontrakt måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Namn på Kontrakt-objektet måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Kontraktnummer på Kontrakt-objektet måste ha Läs aktiverat
 • Salesforce-objektet Kontakt måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Namn på Kontakt-objektet måste ha Läs aktiverat
  • Fältet E-post på Kontakt-objektet måste ha Läs aktiverat
 • Salesforce-objektet Lead måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Namn på Lead-objektet måste ha Läs aktiverat
  • Fältet E-post på Lead-objektet måste ha Läs aktiverat
 • Salesforce-objektet Dokument måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Namn på Dokument-objektet måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Typ på Dokument-objektet måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Innehållstyp på Dokument-objektet måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Brödtext på Dokument-objektet måste ha Läs aktiverat

 

Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:

Objekt Fält Obligatoriska värden Standard/anpassad Adobe Sign-behörighetsuppsättning
Säljprojekt   Läs Salesforce – standard  
  Namn Läs    
         
Konto   Läs Salesforce – standard  
  Namn Läs    
         
Kontrakt   Läs Salesforce – standard  
  Namn Läs    
  Kontraktnummer Läs    
         
Kontakt   Läs Salesforce – standard  
  Namn Läs    
  E-post Läs    
         
Lead   Läs Salesforce – standard  
  Namn Läs    
  E-post Läs    
         
Dokument   Läs Salesforce – standard  
  Namn Läs    
  Typ Läs    
  Innehållstyp Läs    
  Brödtext Läs    
         
Avtalshändelse   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Alla fält Läs    
         
Avtalsmall   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
         
Avtal   Läs, skapa, ta bort, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Alla fält Skapa, ändra    
         
Mottagare   Läs, skapa, ta bort, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Alla fält Skapa, ändra    
         
Biblioteksmallar   Läs, skapa, ta bort, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Alla fält Skapa, ändra    

Användare som behöver åtkomst till administrationsfliken måste ha behörigheten Adobe Sign-administratör.

 

Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:

Objekt

Fält

Obligatoriska värden

Standard/anpassad

Adobe Sign-behörighetsuppsättning

Avtalsmall

 

Läs

Adobe Sign – anpassad

Adobe Sign-administratör

 

 

 

 

 

Avtal

 

Läs

Adobe Sign – anpassad

Adobe Sign-administratör

 

 

 

 

 

Dokument

 

Läs

Adobe Sign – anpassad

Adobe Sign-administratör

 

Brödtext

Läs

 

 

Användare som drar nytta av publiceringsåtgärderna kräver:

 • Behörighetsuppsättningen Adobe Sign-användare
 • Systembehörigheten Infoga systemfältvärden för Chatter-flöden aktiverad 
 • Salesforce-objektet Möjlighet måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Namn på Möjlighet-objektet måste ha Läs aktiverat
 • Salesforce-objektet Konto måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Namn i Konto-objektet måste ha Läs aktiverat
 • Salesforce-objektet Kontakt måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Namn på Kontakt-objektet måste ha Läs aktiverat
  • Fältet E-post på Kontakt-objektet måste ha Läs aktiverat
 • Salesforce-objektet Lead måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Namn på Lead-objektet måste ha Läs aktiverat
  • Fältet E-post på Lead-objektet måste ha Läs aktiverat
 • Salesforce-objektet Dokument måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Namn på Dokument-objektet måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Typ på Dokument-objektet måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Innehållstyp på Dokument-objektet måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Brödtext på Dokument-objektet måste ha Läs aktiverat
 • Salesforce-objektet Offert måste ha Läs aktiverat

 

Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:

Objekt Fält Obligatoriska värden Standard/anpassad Adobe Sign-behörighetsuppsättning
Kontakt   Läs Salesforce – standard  
  Namn Läs    
  E-post Läs    
         
Lead   Läs Salesforce – standard  
  Namn Läs    
  E-post Läs    
         
Säljprojekt   Läs Salesforce – standard  
  Namn Läs    
         
Konto   Läs Salesforce – standard  
  Namn Läs    
         
Dokument   Läs Salesforce – standard  
  Namn Läs    
  Innehållstyp Läs    
  Brödtext Läs    
  Typ Läs    
         
Citat   Läs Salesforce – standard  
         
Avtal   Skapa, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Alla fält Ändra    
         
Avtalsmall   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Lösenord Läs    
  Namn Läs    
  Standard Läs    
         
Mottagare   Skapa Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Alla fält Ändra    
         
Biblioteksmallar   Skapa Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Alla fält Ändra    

Användare som redigererar mallar behöver:

 • Behörighetsuppsättningen Adobe Sign-administratör
 • Salesforce-objektet Kontakt måste ha Läs aktiverat
 • Salesforce-objektet Lead måste ha Läs aktiverat
 • Salesforce-objektet Dokument måste ha Läs aktiverat
  • Fältet URL på Dokument-objektet måste ha Läs aktiverat

 

Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:

Objekt Fält Obligatoriska värden Standard/anpassad Adobe Sign-behörighetsuppsättning
Kontakt   Läs Salesforce – standard  
         
Lead   Läs Salesforce – standard  
         
Dokument   Läs Salesforce – standard  
  URL Läs    
         
Avtalsmall   Läs, ta bort, skapa, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs, ändra    
         
Lägg till mottagare   Läs, ta bort, skapa, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs, ändra    
         
Bifogade filer   Läs, ta bort, skapa, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs, ändra    
         
Lägg till formulärfältsmall   Läs, ta bort, skapa, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs, ändra    
         
Mappa data till avtal   Läs, ta bort, skapa, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs, ändra    

Avtalsmallbearbetaren kräver:

 • Behörighetsuppsättningen Adobe Sign-administratör
 • Salesforce-objektet Kontakt måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Mobiltelefon på Kontakt-objektet måste ha Läs aktiverat
 • Salesforce-objektet Lead måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Mobiltelefon på Lead-objektet måste ha Läs aktiverat
 • Salesforce-objektet Möjlighet måste ha Läs aktiverat
 • Salesforce-objektet Konto måste ha Läs aktiverat
 • Salesforce-objektet Grupp måste ha Läs aktiverat
 • Salesforce-objektet Offert måste ha Läs aktiverat

 

Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:

Objekt Fält Obligatoriska värden Standard/anpassad Adobe Sign-behörighetsuppsättning
Kontakt   Läs Salesforce – standard  
  Mobiltelefon Läs    
         
Lead   Läs Salesforce – standard  
  Mobiltelefon Läs    
         
Säljprojekt    Läs Salesforce – standard  
         
Konto   Läs Salesforce – standard  
         
Citat   Läs Salesforce – standard  
         
Bilaga   Åtkomst baserad på överordnad post.    
         
Avtal   Skapa, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Signaturtyp Ändra    
  Status Ändra    
  Dagar till tidsfristen löper ut för signering Ändra    
  Aktivera Automatiska påminnelser Ändra    
  Påminn mottagare Ändra    
  Mottagaradresser Ändra    
  Fler mottagare Ändra    
  Signaturordning Ändra    
  Redigering Ändra    
  Bearbetningsmall Ändra    
         
Mottagare   Skapa Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Mottagartyp Ändra    
  Mottagarroll Ändra    
  Ordernummer Ändra    
  E-postadress Ändra    
         
Biblioteksmall   Skapa Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Alla fält Ändra    
         
         
Avtalstyp    Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
         
Avtalsmall   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs    
         
Lägg till mottagare   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs    
         
Bifogade filer   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs    
         
Lägg till formulärfältsmall   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs    
         
Mappa data till avtal   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs    

Användare som redigerar avtal behöver:

 • Behörighetsuppsättningen Adobe Sign-användare
 • Salesforce-objektet Lead måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Företag på Lead-objektet måste ha Läs aktiverat
 • Salesforce-objektet Händelse måste ha Läs aktiverat
  • Alla fält på Händelse-objektet måste ha Ändra aktiverat

 

Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:

Objekt Fält Obligatoriska värden Standard/anpassad Adobe Sign-behörighetsuppsättning
Lead   Läs Salesforce – standard
 
  Företag Läs    
         
Händelse   Skapa Salesforce – standard  
  Alla fält Ändra    
         
Avtal   Läs, skapa, ändra, ta bort Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Alla fält Läs, ändra    
         
Mottagare   Läs, skapa, ändra, ta bort Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Avtal Läs    
  Status Läs    
  Datum tid slutfört Läs    
  Ordernummer Läs    
  Mottagartyp Läs    
  Avtal Läs    
  E-postadress  Läs    
  Mottagartyp Ändra    
  Mottagarroll Ändra    
  Ordernummer Ändra    
  E-postadress Ändra    
         
Biblioteksmall   Skapa, ändra, ta bort Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Alla fält Läs, ändra    
         
Avtalstyp    Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Namn Läs    
         
Avtalsmall   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Avtalstyp Läs    
  Namn Läs    
  Standard Läs    
  Skicka automatiskt Läs    
         
Signerat avtal   Läs    
         
Kopplingsmappning   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare

Användare som redigerar kopplingsmappningar behöver:

 • Behörighetsuppsättningen Adobe Sign-administratör
 • Alla objekt/fält som kopplingsmappningar har åtkomst till behöver Läs och Ändra aktiverat

 

Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:

Objekt Fält Obligatoriska värden Standard/anpassad Adobe Sign-behörighetsuppsättning
Alla objekt som mappas till.   Läs, ändra    
  Alla fält som mappas till. Läs, ändra    
         
Avtal   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Dokumentnyckel Läs    
         
Formulärfältsimport   Läs, ta bort, skapa, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs, ändra    
         
Formulärfältsmappning   Läs, ta bort, skapa, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs, ändra    
         
Post för formulärfältsmappning   Läs, ta bort, skapa, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs, ändra    
         
Underordnad formulärfältsmappning   Läs, ta bort, skapa, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs, ändra    
         
Post för underordnad formulärfältsmappning   Läs, ta bort, skapa, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs, ändra    
         
Kopplingsmappning   Läs, ta bort, skapa, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs, ändra    

Användare som drar nytta av kopplingsmappningar behöver:

 • Behörighetsuppsättningen Adobe Sign-användare
 • Salesforce-objektet Konto måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Namn i Konto-objektet måste ha Läs aktiverat
 • Salesforce-objektet Möjlighet måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Namn på Möjlighet-objektet måste ha Läs aktiverat
 • Alla objekt/fält som kopplingsmappningar har åtkomst till behöver Läs och Ändra aktiverat

 

Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:

Objekt Fält Obligatoriska värden Standard/anpassad Adobe Sign-behörighetsuppsättning
Alla objekt som mappas till   Läs, ändra    
  Alla fält som mappas till Läs, ändra    
         
Konto        
  Namn Läs Salesforce – standard  
         
Säljprojekt        
  Namn Läs Salesforce – standard  
         
Avtal   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Dokumentnyckel Läs    
  Fler alternativ Läs    
  Namn Läs    
  Kopplingsmappning Läs    
  Kopplingsmappningfel Läs    
  Kopplingsmappningsresultat Läs    
  Konto Läs    
  Säljprojekt Läs    
         
Formulärfältsimport   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Alla fält Läs    
         
Formulärfältsmappning   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Alla fält Läs    
         
Post för formulärfältsmappning   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Alla fält Läs    
         
Underordnad formulärfältsmappning   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Alla fält Läs    
         
Post för underordnad formulärfältsmappning   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Alla fält Läs    
         
Kopplingsmappning   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Alla fält Läs    

Användare som redigerar datamappningar behöver:

 • Behörighetsuppsättningen Adobe Sign-administratör
 • Alla objekt/fält som kopplingsmappningar har åtkomst till behöver Läs och Ändra aktiverat

 

Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:

Objekt Fält Obligatoriska värden Standard/anpassad Adobe Sign-behörighetsuppsättning
Alla objekt som mappas till   Läs, ändra    
  Alla fält som mappas till Läs, ändra    
         
Avtal   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Dokumentnyckel Läs    
         
Filmappning   Läs, ta bort, skapa, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs, ändra    
         
Fältmappning   Läs, ta bort, skapa, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs, ändra    
         
Objektmappning   Läs, ta bort, skapa, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs, ändra    
         
Datamappning   Läs, ta bort, skapa, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs, ändra    

Datamappningsbearbetning kräver:

 • Behörighetsuppsättningen Adobe Sign Integration-användare
 • Alla objekt/fält som datamappningar har åtkomst till kräver Läs och Ändra aktiverat
 • Salesforce-objektet Bilaga kräver åtkomst baserat på den överordnade posten

 

Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:

Objekt Fält Obligatoriska värden Standard/anpassad Adobe Sign-behörighetsuppsättning
Alla objekt som mappas till   Läs, ändra    
  Alla fält som mappas till Läs, ändra    
         
Bilaga   Åtkomst baserad på överordnad post.    
         
Avtal   Läs, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign Integration
  Alla fält Läs, ändra    
         
Filmappning   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign Integration
  Alla fält Läs    
         
Fältmappning   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign Integration
  Alla fält Läs    
         
Objektmappning   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign Integration
  Alla fält Läs    
         
Datamappning   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign Integration
  Alla fält Läs    

Chatter-integreringarna kräver:

 • Behörighetsuppsättningen Adobe Sign Integration-användare
 • Salesforce-systembehörigheten Infoga systemfältvärden för Chatter-flöden aktiverad

 

Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:

Objekt

Fält

Obligatoriska värden

Standard/anpassad

Adobe Sign-behörighetsuppsättning

Avtalshändelse

 

Läs

Adobe Sign – anpassad

Adobe Sign Integration

 

Typ

Läs

 

 

 

Beskrivning

Läs

 

 

 

 

 

 

 

Mottagare

 

 

Adobe Sign – anpassad

Adobe Sign Integration

 

Mottagartyp

Läs

 

 

 

E-postadress

Läs

 

 

 

Ordernummer

Läs

 

 

 

Använd e-postadress

Läs

 

 

Push-avtal kräver att den länkade återanropsanvändaren har:

 • Behörighetsuppsättningen Adobe Sign Integration-användare
 • Salesforce-objektet Konto måste ha Läs och Skapa aktiverat
 • Salesforce-objektet Kontrakt måste ha Läs och Skapa aktiverat
 • Salesforce-objektet Möjlighet måste ha Läs och Skapa aktiverat
 • Salesforce-objektet Kontakt måste ha Läs och Skapa aktiverat
  • Fältet Namn på Kontakt-objektet måste ha Läs och Ändra aktiverat
  • Fältet E-post på Kontakt-objektet måste ha Läs och Ändra aktiverat
  • Fältet Konto på Kontakt-objektet måste ha Läs och Ändra aktiverat
 • Salesforce-objektet Lead måste ha Läs och Skapa aktiverat
  • Fältet Namn på Lead-objektet måste ha Läs och Ändra aktiverat
  • Fältet E-post på Lead-objektet måste ha Läs och Ändra aktiverat
  • Fältet Företag på Lead-objektet måste ha Läs och Ändra aktiverat

 

Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:

Objekt Fält Obligatoriska värden Standard/anpassad Adobe Sign-behörighetsuppsättning
Konto   Läs Salesforce – standard  
         
Kontrakt   Läs Salesforce – standard  
         
Säljprojekt   Läs Salesforce – standard  
         
Lead   Läs, skapa Salesforce – standard  
  E-post Läs, ändra    
  Namn Läs, ändra    
  Företag Läs, ändra    
         
Kontakt   Läs, skapa Salesforce – standard  
  E-post Läs, ändra    
  Namn Läs, ändra    
  Konto Läs, ändra    
         
Avtal   Läs, skapa, ändra Adobe Sign – anpassad
Adobe Integration-användare
  Alla fält Läs, ändra    
         
Avtalstyp   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Integration-användare
         
Mutexer   Läs, skapa, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Integration-användare
  Alla fält Läs, ändra    
         
Utlösare   Skapa Adobe Sign – anpassad Adobe Integration-användare
  Alla fält Ändra    
         
Mottagare   Skapa Adobe Sign – anpassad Adobe Integration-användare
  Alla fält Ändra    
         
Avtalshändelse   Skapa Adobe Sign – anpassad Adobe Integration-användare
  Alla fält Ändra    
         
Datamappning   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Integration-användare
         
Kopplingsmappning   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Integration-användare

Återanropsanvändaren måste vara konfigurerad och länkad:

 • Behörighetsuppsättningen Adobe Sign Integration-användare tillagd
 • Återanropsanvändarprofilen måste ha Administrativ behörighet aktiverat för Ändra metadata

Dessutom måste webbplatsprofilen redigeras enligt följande:

 • Lägg till klassen LargeFileDownloadService
 • Ta bort klassen AgreementAttachmentService

 

Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:

Objekt

Fält

Obligatoriska värden

Standard/anpassad

Adobe Sign-behörighetsuppsättning

Avtal

 

Läs, ändra

Adobe Sign – anpassad

Adobe Integration-användare

 

Antal anrop för bilagetjänst

Läs, ändra

 

 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto