Användarhandbok Avbryt

Acrobat Sign för SharePoint Online: Installationshandbok (version 2.0)

 1. Adobe Acrobat Sign-integreringar
 2. Nyheter
 3. Produktversioner och livscykel
 4. Acrobat Sign för Salesforce
  1. Installera paketet
  2. Konfigurera paketet
  3. Användarhandbok
  4. Användarhandbok för utvecklare
  5. Handbok om avancerad anpassning
  6. Användarhandbok för fältmappning och mallar
  7. Användarhandbok för den mobila appen
  8. Flödesautomatiseringsguide
  9. Användarhandbok för Document Builder
  10. Konfigurera stora dokument
  11. Användarhandbok för uppgraderingar
  12. Versionsinformation
  13. Felsökningsguide
  14. Ytterligare artiklar
 5. Acrobat Sign för Microsoft
  1. Acrobat Sign för Microsoft 365
   1. Installationshandbok
  2. Acrobat Sign för Outlook
   1. Användarhandbok
  3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
   1. Användarhandbok
  4. Acrobat Sign för Teams
   1. Användarhandbok
   2. Användarhandbok för Live Sign
   3. Användarhandbok för mobilt
   4. Versionsinformation
   5. Microsoft Teams-godkännanden
  5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
   1. Användarhandbok
   2. Versionsinformation
  6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
   1. Användarhandbok
   2. Versionsinformation
  7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
   1. Översikt
   2. Dynamics Online: installationshandbok 
   3. Dynamics Online: användarhandbok 
   4. Dynamics On-Prem: installationshandbok 
   5. Dynamics On-Prem: användarhandbok
   6. Handbok för arbetsflöde för Dynamics
   7. Dynamics 365 för Talent
   8. Användarhandbok för uppgraderingar
   9. Versionsinformation
  8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
   1. Översikt
   2. SharePoint On-Prem: installationshandbok
   3. SharePoint On-Prem: användarhandbok för mallmappning
   4. SharePoint On-Prem: användarhandbok
   5. SharePoint On-Prem: versionsinformation
   6. SharePoint Online: installationshandbok
   7. SharePoint Online: användarhandbok för mallmappning
   8. SharePoint Online: användarhandbok
   9. SharePoint Online: användarhandbok för mappning av webbformulär
   10. SharePoint Online: versionsinformation
 6. Acrobat Sign för ServiceNow
  1. Översikt
  2. Installationshandbok
  3. Användarhandbok
  4. Versionsinformation
 7. Acrobat Sign för HR ServiceNow
  1. Installationshandbok
 8. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
  1. Installationshandbok för Cockpit (Inaktuell)
  2. Installationshandbok för rekrytering (inaktuell)
  3. Användarhandbok för rekrytering
  4. Installationshandbok för Cloud Foundry
  5. Versionsinformation
 9. Acrobat Sign för Workday
  1. Installationshandbok
  2. Snabbstart
  3. Självstudiekurs i konfiguration
 10. Acrobat Sign för NetSuite
  1. Installationshandbok
  2. Versionsinformation
 11. Acrobat Sign för SugarCRM
 12. Acrobat Sign för VeevaVault
  1. Installationshandbok
  2. Användarhandbok
  3. Användarhandbok för uppgraderingar
  4. Versionsinformation
 13. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
  1. Installationshandbok
 14. Utvecklingsdokumentation för Acrobat Sign
  1. Översikt
  2. Webhookar
  3. Texttaggar

Översikt

Med Adobe Acrobat Sign-integrationen för Microsoft SharePoint Online får du en integrerad lösning för att skapa, skicka, spåra och hantera elektroniska signaturer. Det har utvecklats som ett tilläggsprogram för SharePoint och gör att du kan få följande funktioner:

 • Skicka ett avtal för signering från ett dokumentbibliotek eller en lista i SharePoint.
 • Skicka dokument till en enskild mottagare eller till en grupp mottagare från ett dokumentbibliotek eller anpassade SharePoint-listor. Se hur du skickar dokument genom att Använda Acrobat Sign för SharePoint Online.
 • Mappa data från SharePoint-listor eller ett dokumentbibliotek in i dokument med kopplingsmappning när dokumenten skickas för signering.
 • Mappa data från formulärfält i signerade avtal till textkolumner i SharePoint-listor eller till ett dokumentbibliotek genom datamappning när dokumentet har signerats och dess status har antingen automatiskt eller manuellt uppdaterats på sidan Avtalsstatus. Se hur du aktiverar mallmappning.
 • Använda webbformulär i Adobe Sign för att samla in data och skicka dessa data automatiskt till angivna fält i SharePoint-listor. Se hur du konfigurerar och använder mappning av webbformulär.
 • Arkivera alla signerade avtal i SharePoint.
 • Lägga till hanteringssidan för Adobe Sign som en SharePoint-webbdel, som kan användas av SharePoint-användare för att spåra och uppdatera avtal.

Adobe Acrobat Sign-integrering för Microsoft SharePoint Online: Installationshandboken innehåller instruktioner om hur du:

Förutsättningar

 • Du måste ha en Adobe Acrobat Sign-licens.
 • Du måste vara en webbplatsadministratör för Microsoft SharePoint. Om inte kan du läsa i SharePoint-dokumentationen och på din organisations SharePoint-webbplats, eller kontakta klientadministratören, för att få information om ytterligare systembehörigheter som kan behövas för att installera SharePoint-webbplatslösningar.
 • Du måste vara en kontoadministratör för Adobe Acrobat Sign. Om du inte är kontoadministratör för Adobe Acrobat Sign kan du samordna konfigureringen av integreringen med administratören. 
 • I Microsoft Office 365-klienten måste förnamn, efternamn och e-postadress (för arbetet) konfigureras för alla SharePoint-användare som vill komma åt Adobe Acrobat Sign-tillägget på sina SharePoint-webbplatser.
 • Alla Adobe Acrobat Sign-användare måste ha minst redigeringsbehörighet på webbplatsen.
 • Innan du installerar paketet måste du kontakta din Adobe Success Manager för att säkerställa att ditt konto har etablerats i rätt kanal så att den nödvändiga API-funktionen kan aktiveras.
 • När du har installerat och konfigurerat paketet måste du se till att anslutningen till Adobe Acrobat Sign för Microsoft SharePoint Online är aktiv.
  Obs! Administratörerna måste gå in på sidan med integreringsinställningar för Adobe Acrobat Sign för SharePoint Online minst en gång var 30:e dag för att undvika att anslutningen inaktiveras.

Webbläsare som stöds

Det finns stöd för de aktuella versionerna av webbläsarna Edge, Chrome, Firefox och Safari. Privata/inkognito webbläsarsessioner stöds inte.

Edge-webbläsaren Browser

Om du vill aktivera SharePoint-tillägg så att de fungerar med webbläsaren Edge måste du implementera dessa Konfigurationer av betrodda webbplatser. Internet Explorer och äldre versioner av Edge stöds inte.

Edge-användare måste dessutom redigera inställningarna för betrodda platser så de inkluderar följande URL:er:

 • https://*.adobesigncdn.com
 • https://*.adobesign.com
 • https://*.echocdn.com
 • https://*.echosign.com
 • https://*.microsoftonline.com
 • https://*.sharepoint.com

Så här redigerar du betrodda webbplatser:

 1. Öppna Edge och tryck på Windows + S.
 2. I sökfältet skriver du Internetalternativ.
 3. Från menyn Internetalternativ som öppnas väljer du fliken Säkerhet.
 4. Välj ikonen Betrodda webbplatser och välj sedan Webbplatser.
 5. Ange en av webbadresserna från listan ovan och välj sedan Lägg till. Upprepa åtgärden för varje URL i listan ovan.
 6. Stäng menyn Internetalternativ när du är klar.
Edge – internetalternativ

Installera Adobe Acrobat Sign för SharePoint Online

Obs!

Med tanke på Begränsningarna för tillägg i klientomfång för SharePoint, föreslår vi att du gruppinstallerar Adobe Acrobat Sign för SharePoint Online-tillägg på flera webbplatser via distribution i klientomfång.

Följ stegen nedan för att installera Adobe Acrobat Sign för Microsoft SharePoint Online-paketet:

 1. Gå till Microsoft AppSource-sidan för Adobe Acrobat Sign för Microsoft SharePoint Online och välj Hämta det nu.

  get-it-now

 2. För att få tillgång till webbplatsen går du till Webbplatsinnehåll > + Ny > App.

 3. Välj SharePoint Store och sök sedan efter Adobe Acrobat Sign i sökrutan Sök app. Välj Adobe Acrobat Sign för SharePoint från sökresultaten.

  Adobe Sign i butiken

 4. Välj LÄGG TILL.

  Den automatiska installationen startas, vilket kan ta några minuter. 

  När paketet har installerats kan du gå till sidan Inställningar för Adobe Acrobat Sign för att komma åt länkar till konfigurationshandboken, användarhandboken och andra Adobe Acrobat Sign-resurser.

  Utbildning och support

Konfigurerar paketet

När applikationen har installerats måste du implementera följande konfigurationer för att kunna skicka avtal:

Anslut till Adobe Acrobat Sign med OAuth

Adobe Sign upprättar en OAuth-anslutning till SharePoint-miljön för att förenkla den sömlösa användningen av programmet för alla användare.

För att upprätta relationen måste du vara kontoadministratör i såväl Adobe Acrobat Sign-appen som på SharePoint. 

Vi föreslår att du använder en fungerande e-postadress, till exempel AdobeSignAdmin@MyDomain.com för att minska risken för att administratörskontot inaktiveras av någon anledning.

 1. Gå till sidan Inställningar för Adobe Acrobat Sign och tryck på fliken Anslut Adobe Acrobat Sign.

  Anslut till Adobe Sign.

 2. Välj Etablera anslutning till SharePoint-webbplats.

  Det ansluter tillägget till ett Adobe Acrobat Sign-konto på den aktuella SharePoint-webbplatsnivån.

  Viktigt:

  Du måste upprätta anslutningen till SharePoint-webbplatsen endast för den webbplats där du har installerat tillägget. Anslutningen fungerar inte för några underwebbplatser. För alla underwebbplatser måste du installera tillägget och upprätta anslutningen separat.  

 3. Autentisera till Adobe Acrobat Sign med dina administratörsuppgifter och välj sedan Tillåt åtkomst för att godkänna den betrodda relationen mellan Adobe Acrobat Sign och SharePoint.

  När anslutningen har etablerats visas ett kort bekräftelsemeddelande visas med e-postadressen och namnet på den användare som har autentiserats, enligt nedan.

 4. För att ansluta din SharePoint-klient till Acrobat Sign-kontot väljer du Etablera klientanslutning till Office 365.

  Det ansluter automatiskt den nyligen installerade tilläggsinstansen eftersom OAuth redan är etablerad.

  Obs!

  Acrobat Sign kräver inte OAuth-inloggning för tilläggsinstanser anslutna i klientomfånget. Acrobat Sign OAuth som utförs i en tilläggsinstans i det globala omfånget ställer in Sign-länkningen på alla installerade instanser som länkas i klientomfattningen.

  Anslut klient till Adobe Sign

 5. Välj Fortsätt i bekräftelsedialogrutan.

  Klientfråga

 6. Autentisera till SharePoint med dina inloggningsuppgifter som administratör och välj sedan Godkänn för att godkänna åtkomst till SharePoint-resurser.

 7. Autentisera till Adobe Acrobat Sign med dina inloggningsuppgifter som administratör och sedan från dialogrutan som visas väljer du Tillåt åtkomst

  När anslutningen har upprättats visas ett kort meddelande om att anslutningen har skapats, med e-postadressen och namnet på den användare som har autentiserats, som visat nedan.

  Uppdatera anslutning till Adobe Sign

  Obs!

  För att säkerställa att anslutningen till Adobe Acrobat Sign för Microsoft SharePoint förblir aktiverad måste du öppna sidan Integreringsinställningar för Adobe Acrobat Sign för SharePoint minst en gång var 30:e dag.

 8. Du kan uppdatera anslutningen på följande två sätt:

  • Uppdatera till ett annat Adobe Acrobat Sign-konto på klientnivå.
  • Byt till anslutning på webbplatsnivå.
  Obs!

  Om din SharePoint-distribution innehåller flera webbplatser är det möjligt att en eller flera webbplatser kan autentiseras på webbplatsnivån och att det samtidigt kan finnas en autentisering på innehavarnivån.

  Om båda autentiseringstyperna finns, och webbplatsen som du konfigurerar är autentiserad på webbplatsnivån, visas en länk för autentisering på innehavarnivån.

  Befordra till befintlig klientorganisation

Bevilja SharePoint-användarbehörigheter

Du kan ge SharePoint-användare följande två typer av användarbehörigheter utifrån dina behov:

 • Användare med behörigheten Redigera

Alla användare som har tilldelats standardbehörigheten Redigera för din SharePoint-webbplats har automatiskt behörighet att komma åt och använda Adobe Acrobat Sign-integreringen. 

 • Användare i standardgruppen med medlemmar eller ägare

För att ha mer kontroll över vem som får använda integrationen Adobe Sign för SharePoint, kan du bevilja åtkomst till de användare som är direktmedlemmar i <site name>-medlemmarnas SharePoint-grupp.

När du skapar en webbplats i SharePoint genereras automatiskt en Azure-grupp för att hantera webbplatsbehörigheter. Denna Azure-grupp ingår också som en medlem i SharePoint-standardgruppen med samma namn, vilket möjliggör åtkomstkontroll via Azure-portalen. Du kan lägga till medlemmar direkt i den här Azure-gruppen i stället för i SharePoint-gruppen.

 1. I den övre menyn väljer du kugghjulsikonen för att öppna panelen Inställningar.

 2. Välj Webbplatsbehörigheter och därefter, från dialogrutan Behörigheter, väljer du Avancerade behörighetsinställningar.

  Obs!

  Om du använder knappen Bjud in personer för att bjuda in personer till SharePoint-webbplatsen beviljar det dem inte åtkomst till Adobe Sign-integrationen.

  Rubriklisten Behörigheter

 3. Klicka på namnlänken för <site name>-medlemmarnas grupp för att se medlemmarna i SharePoint-webbplatsens medlemsgrupp.

  Klicka på namnlänken för medlemsgruppen

 4. På sidan gruppmedlemmar som öppnas väljer du Ny för att lägga till nya medlemmar i SharePoint-gruppen.

  När du är klar visas en lista med medlemmar i SharePoint-gruppen.

  Klicka på namnlänken för medlemsgruppen

  Användare i gruppen

  Viktigt:

  När användarna har lagts till i grupperna kan det ta flera minuter för Microsofts servrar att synkroniseras.  Det här påverkar inte vidare konfiguration, men användarkontot bör inte testas/användas förrän synkroniseringen är klar.

När alternativet Användare med behörigheten Redigera är aktiverat kommer alla användare som öppnar Adobe Sign-tillägget (eller använder något av dess funktioner) att utlösa en kontroll av användarens behörigheter för SharePoint-webbplatsen. Om användaren har en uppsättning behörigheter som är typiska för redigerare beviljas åtkomst till tillägget.

I tabellen nedan visas en lista över alla SharePoint-behörigheter:

 • Standardbehörigheterna som tilldelas varje behörighetsnivå
 • Den nödvändiga uppsättningen behörigheter för att kunna godkännas som en Användare (användarmask) eller Administratör (administratörsmask)
 • Siffran i kolumnen längst till vänster är den ordning i vilken dessa behörigheter visas i SharePoint-gränssnittet.
 • Rader som är markerade med (plus) är behörigheter som tilldelats standardrollens nivåer.
 • Rader som är markerade med (bock) är behörigheter som måste kännas igen som en användare eller administratör av Adobe Sign-integrationen.
 • Rader som är markerade med (varning) krävs för att administrationsfunktionerna för Adobe Sign-integrationen ska fungera korrekt.

 

Behörighet Läsare Bidragsgivare Användarmask Redigerare Administratörsmask Designer Fullständig åtkomst
3 lista: lägg till objekt   (plus) (bock) (plus) (bock) (varning) (plus) (plus)
7 lista: Godkänn objekt         (bock) (plus) (plus)
11 lista: Skapa aviseringar (plus) (plus)   (plus)   (plus) (plus)
5 lista: ta bort objekt   (plus)   (plus) (bock) (plus) (plus)
10 lista: Ta bort versioner   (plus)   (plus) (bock) (plus) (plus)
4 lista: redigera objekt   (plus) (bock) (plus) (bock) (varning) (plus) (plus)
1 lista: hantera listor       (plus) (bock) (varning) (plus) (plus)
8 lista: öppna objekt (plus) (plus) (bock) (plus) (bock) (varning) (plus) (plus)
2 lista: Åsidosätt listbeteende         (bock) (plus) (plus)
12 lista: visa programsidor (plus) (plus) (bock) (plus) (bock) (varning) (plus) (plus)
6

lista: visa objekt

(plus) (plus) (bock) (plus) (bock) (varning) (plus) (plus)
9 lista: Visa versioner (plus) (plus)   (plus) (bock) (plus) (plus)
32 personlig: Lägg till/ta bort personliga webbdelar   (plus)   (plus) (bock) (plus) (plus)
31 personlig: Hantera personliga vyer   (plus)   (plus) (bock) (plus) (plus)
33 personlig: Uppdatera personliga webbdelar   (plus)   (plus) (bock) (plus) (plus)
17 webbplats: lägga till och anpassa sidor           (plus) (plus)
19 webbplats: Använd formatmallar           (plus) (plus)
18 webbplats: Använd teman och kanter           (plus) (plus)
21 webbplats: Bläddra bland kataloger   (plus)   (plus) (bock) (varning) (plus) (plus)
25 webbplats: bläddra bland användarinformation (plus) (plus) (bock) (plus) (bock) (varning) (plus) (plus)
20 webbplats: skapa grupper             (plus)
15 webbplats: skapa underwebbplatser             (plus)
30 webbplats: redigera personlig användarinformation   (plus)   (plus)   (plus) (plus)
24 webbplats: räkna upp behörigheter             (plus)
26 webbplats: hantera aviseringar             (plus)
13 webbplats: hantera behörigheter             (plus)
16 webbplats: hantera webbplats             (plus)
29 webbplats: öppna (plus) (plus) (bock) (plus) (bock) (varning) (plus) (plus)
28 webbplats: Använd funktioner för klientintegration (plus) (plus)   (plus)   (plus) (plus)
27 webbplats: använda fjärrgränssnitt (plus) (plus) (bock) (plus) (bock) (varning) (plus) (plus)
22 webbplats: använda självbetjäning för att skapa webbplatser (plus) (plus)   (plus)   (plus) (plus)
23 webbplats: visa sidor (plus) (plus) (bock) (plus) (bock) (varning) (plus) (plus)
14 webbplats: Visa Web Analytics-data             (plus)

Implementerar valfria konfigurationer

Du kan implementera följande valfria konfigurationer för att använda de avancerade funktionerna i Adobe Acrobat Sign för SharePoint Online:

Välj lagring av signerade avtal

Som administratör kan du definiera en global målmapp där alla slutförda avtal på hela webbplatsen placeras med hjälp av sidan Inställningar för signerad fil.

När en global lagringsmapp är definierad sparas alla PDF-filer med signerade avtal och granskningsspår automatiskt i denna globala lagringsmapp. Detta inkluderar avtal som skickas från dokumentbibliotek samt listor.

Om det inte finns någon global lagringsmapp konfigurerad på sidan Inställningar för signerade Adobe Sign-filer skapas automatiskt en ny mapp kallad Signerade avtal i dokumentbiblioteket från vilket avtalet skapades/skickades. För alla slutförda avtal som skickas från ett visst bibliotek returneras de slutförda PDF-filerna till samma mapp för Signerade avtal.

Avtal som skickas från listor bifogas till listobjektet (som bilagor) om ingen global standardfil identifieras.

Inställningar för signerade filer

Använd avtalslagring för webbformulär

Om du samlar in data med webbformulär kan du använda en liknande lagringsprocess för de signerade webbformulärsavtalen. Administratörerna kan definiera en global lagringsmapp för alla signerade webbformulär.

Om ingen global databas har definierats lagras det signerade webbformuläret i en automatiskt skapad mapp kallad Signerade webbformulär.

Lagra webbformulärsavtal

Aktivera granskningsspår

Som standard returnerar Adobe Acrobat Sign endast PDF-filen med det signerade avtalet.  Om du däremot aktiverar Lagra granskningsspår med signerat avtal returneras en till PDF-fil som innehåller det fullständiga granskningsspåret för avtalet.

Lagra granskningsspår med avtal

Aktivera mallmappning

Med Adobe Acrobat Sign för SharePoint Online kan du mappa data mellan SharePoint-listor och formulärfälten i avtalet. Du kan använda Datamappning för att automatiskt fylla i dokument i förväg innan de skickas, minska tiden det tar för avsändare och/eller signerare att fylla i formuläret och minska risken för att uppgifter bli felaktigt ifyllda.

På motsatt sätt kan du även skapa en mappning som extraherar formulärfältsdata från ett signerat avtal för att sedan fylla i en SharePoint-lista.

Se hur du kan Konfigurera mallmappningar.

Aktivera webbformulärsmappning

Integrering av Adobe Acrobat Sign för SharePoint Online stöder även mappning av data mellan Adobe Sign-webbformulärsavtal och SharePoint-listor. Det gör att du automatiskt kan dirigera data till SharePoint, vilket sparar tid och minskar risken för felinmatning av data.

Se hur du Konfigurerar webbformulärsmappningar.

Uppgraderar paketet

Adobe Sign för SharePoint Online v2.0 kräver OAuth-autentisering för ytterligare behörigheter för webbformulär och webhookar. 

Om du uppgraderar ditt Adobe Sign för SharePoint Online-paket från V 1.X till den aktuella versionen måste du uppdatera dina autentiseringsuppgifter till OAuth för att få åtkomst till behörigheterna för webbformulär och webbhookar. Du måste uppdatera Adobe Acrobat Sign-tillägget till paketet V 2.0 och även uppdatera anslutningen till Adobe Acrobat Sign.

Om du är klientadministratör i Microsoft Office och kontoadministratör för Adobe Acrobat Sign följer du dessa steg för att uppdatera anslutningen:

 1. Gå till sidan Inställningar för Acrobat Sign för SharePoint-klientintegrering.
 2. I panelen anslut Adobe Acrobat Sign väljer du Uppdatera (bredvid Uppdatera Office 365-klientanslutningen).
 3. Logga in med samma administratörs inloggning.
  Det visar e-postadressen som används för den ursprungliga anslutningen,
 4. Stäng inställningssidan genom att gå tillbaka till SharePoint-webbplatsen eller stänga fönstret.

Det aktiverar nu webbformulärfunktionerna för alla webbplatser i klienten som använder klientanslutningen.

Om du är Microsoft SharePoint-klientadministratör och Adobe Acrobat Sign-kontoadministratör följer du de här stegen för att uppdatera webbplatsanslutningen för alla webbplatser som använder anslutningen:

 1. Gå till sidan Inställningar för Acrobat Sign för SharePoint-klientintegrering.
 2. I panelen anslut Adobe Acrobat Sign väljer du Uppdatera (bredvid Uppdatera din SharePoint-webbplatsanslutning).
 3. Logga in med samma inloggningsuppgifter som administratör.
  Det visar den e-postadress som användes för den ursprungliga anslutningen,
 4. Stäng inställningssidan genom att gå tillbaka till SharePoint-webbplatsen eller stänga fönstret.
Obs!

Det är viktigt att stänga eller uppdatera fliken inställningar även om du omedelbart vill konfigurera webbformulärsmappningar efter omautentiseringen med Acrobat Sign. Om du inte uppdaterar inställningsfönstret kan det uppstå fel på fliken Webbformulär.

Om SharePoint-administratören och Acrobat Sign-kontoadministratören är olika personer måste båda samarbeta för att konfigurera lösningen.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto