Versionsinformationen för Adobe Sign för Salesforce visas nedan med den aktuella versionen överst och de övriga versionerna i fallande kronologiskt ordning.

Översikt

Med vinterlanseringen 2018 för Salesforce (version 19) utökas funktionaliteten i Lightning Experience. Dessutom aktiveras ett flertal efterfrågade nya funktioner.

Batchåtgärder från Lightning-sidorna

Det är nu möjligt att skapa, Skicka, Påminna, Avbryta, Ta bort och Uppdatera avtal i massor i Lightning-gränssnittet, med en förbättrad process som sammanställer åtgärderna som utförts, innan det slutgiltiga åtgärderna utförs.

19-1_-_batch_enabledinlightning

Nya behörighetsinställningar för att påskynda användaraktivering

Administratörer som installerar appen Adobe Sign för Salesforce, men inte kan välja alternativet ”Alla användare” var tvungna att utföra en omfattande manuell process för att tillgängliggöra objekt och fält för enskilda användare.

Men inte nu längre!  Med ytterligare tre nya behörighetsuppsättningar kan administratörer snabbt tillämpa samtliga behörigheter för enskilda användare utan att behöva ta sig igenom vardera fält för varje objekt.

De tre alternativen är:

 • Adobe Sign-användare – Lägsta krav på behörighet för Adobe Sign för Salesforce-avsändaranvändare. Inkluderar begränsad tillgång till de nödvändiga komponenter som ingår i det hanterade paketet: objekt, fält, flikar, klasser och sidor.
 • Adobe Sign-administratör - Minsta nödvändiga behörighet för en Adobe Sign för Salesforce-administratör Inkluderar fullständig åtkomst till alla komponenter som ingår i det hanterade paketet: objekt, fält, flikar, klasser och sidor.
 • Adobe Sign-integrationsanvändare - Alla nödvändiga behörigheter för en Adobe Sign för Salesforce-integrationsanvändare. Innefattar fullständig administratörsbehörighet samt åtkomst till all organisationsinformation.
19-2_-_permissionsets

Arbetsflöde för skriftlig Superior-signatur

Få precisionen och spårbarheten hos elektroniska signaturer med handskrivna signaturer. Låt signerare fylla i, skriva ut, signera, skanna och returnera dokument utan en faxmaskin. Allt läses in och hanteras elektroniskt så att du får läsbar text plus verifieringsdata om signeraren i granskningsspåret.

Arbetsflödet för skriftlig signatur ersätter den gamla faxprocessen och skapar ett mycket mer konsekvent och professionellt resultat. Mer information finns här.

19-3_-_written_signatureflow

E-postkomponenter för Outlook och Gmail

E-postkomponenten för Adobe Sign för Salesforce är kompatibel med Microsoft Outlook Webb App (OWA), Outlook 2016, Outlook för Mac 2016 och Outlook 2013. Samma komponentpaket fungerar även för Work-integration med Gmail.

E-postkomponenten installeras separat, men tar bara några minuter att installera och konfigurera.

Mer information om installation finns här.

19-4_-_email_component

Förbättrat flöde för sidan Skicka för flera skärmstorlekar

Mindre skärmar blir allt vanligare för vanliga företagsaktiviteter och det är omständligt att skrolla åt höger och vänster när du vill arbeta effektivt. Sidan Skicka har omarbetats till att ha ett bättre flöde för bredare skärmar, utan att kompromissa på funktionalitet, för att passa användare som älskar sina surfplattor.

19-5_-_reflowablesendpage

Integrationskomponent för Salesforce CPQ

Öka leveransen av CPQ-offerter direkt från Salesforce till kundens e-post, klar för signering med hjälp av Adobe Sign CPQ-anslutningskomponenten.

19-6_-_cpq_send_button

Salesforce Community Cloud Portal (självsignering) – Support

Community-portaler kan nu innefatta en Adobe Sign-komponent som tillhandahåller avtal som signeras av portalanvändare.

Salesforce-administratörer kan publicera avtal, upprätta datum för deadline och definiera en förnyelsecykel efter behov.

Användare kan få åtkomst till community-sidan, generera ett nytt avtal och signera det direkt på portalen.

19-7_-_communityportal

v19.4 – Lanserad januari 2018

Uppdatera äldre dokumentnycklar om du uppgraderar från en version som är äldre än v14 

När Adobe Sign för Salesforce uppgraderas från versioner som är lägre än v14 till den aktuella versionen, kanske användare ibland inte kan utföra åtgärder som att ta bort, avbryta, visa, påminna eller uppdatera befintliga avtal som skickades av andra användare före uppgraderingen. 

Ett fel kan utlösas när någon av dessa åtgärder utförs, till exempel:

"INVALID_DOCUMENT_KEY" eller ”ett internt serverfel uppstod”

Det händer eftersom en gammal dokumentnyckel från en version före version 14 användes.

De gamla nycklarna måste migreras. Därför finns det ett nytt funktionselement:

När du har slutfört inställningarna är följande länkar tillgängliga på administrationssidan i Adobe Sign:

 • Hämta dokumentnycklar som saknas – när du klickar på den här länken hämtas dokumentnycklarna som saknas för befintliga avtal
 • Uppdatera äldre dokumentnycklar – när du klickar på den här länken rensas alla befintliga dokumentnycklar och de nya dokumentnycklarna hämtas för alla avtal i organisationen. 

Om det finns avtal som inte har associerade dokumentnycklar kommer dokumentnycklar att hämtas för dem också

När avtalen har nya dokumentnycklar kan användarna utföra alla avtalsåtgärder i befintliga avtal som skickats av andra användare.

Obs!

Länkarna Hämta dokumentnycklar som saknas och Uppdatera äldre dokumentnycklar visas endast när administratören uppgraderar från en version som är lägre än v14 till v19.4.

Länkarna döljs som standard om administratören uppdaterar ett paket mellan v14 och v19.2. I sådana fall kan du kontakta Adobe Signs support för att manuellt visa länkarna. 

För den här åtgärden måste du ge Adobe Signs support behörighet att logga in.


Lösta problem

Problem-ID

Beskrivning

8014 Förbättrad funktionalitet med Conga när det gäller åtgärder som Avbryt och Påminn
8979 Ett tillstånd som utlöser ett fel om att maximal visningsstorlek har överskridits har åtgärdats
9709 Ett problem där AgreementEventType saknar händelsetypen WRITTEN_SIGNED har åtgärdats
9832
Ett problem med nekad behörighet för användare av Salesforce-plattformen har åtgärdats
9927 Ett problem där filer försökte läggas till i avtal utan filnamnstillägg har korrigerats

9934

Förbättrad hantering av geolokaliseringsfält
10367 En docKey-lösning har skapats för användare som uppdaterar från version 13 och tidigare


Tidigare versioner

Obs!

Supporten för Adobe Sign för Salesforce-integrationen v15 har upphört!

Produktuppdateringar, säkerhetsuppdateringar och teknisk support för Adobe Sign för Salesforce v15 upphörde den 15 december 2017.

Om du har version 15 eller tidigare måste du uppgradera till det nya paketet för att få support i fortsättningen.

Version 18

Översikt

I Salesforce-versionen från våren 2016 (version 18) presenterades Lightning Experience. Den senaste uppdateringen av Adobe Sign för Salesforce-paketet är ”Lightning-redo”.  Du bestämmer själv om du vill aktivera Lightning Experience, och du kan när som helst växla tillbaka till Salesforce Classic.

I Lightning ger den vänstra navigeringsmenyn snabbåtkomst till dina Salesforce-objekt. Du kan använda appstartaren för att komma åt Adobe Sign-integreringspaketet.

Mer information finns i Hitta dina saker i Lightning Experience i Salesforce-hjälpen.

Lightning Experience

Aktivera Lightning Experience

 Det är enkelt att aktivera Lightning Experience:

 1. Från Inställningar.
 2. Klicka på Lightning Experience i den vänstra navigeringsmenyn för att ändra standardinställningarna innan du växlar till vyn.
 3. Välj Byt till Lightning Experience i din profilmeny om du vill ändra till Lightning-vyn.
SFDC-inställningar för att växla till Lightning

Se Aktivera Lightning Experience i Salesforce-hjälpen om du vill ha mer information.

 

Växla tillbaka till Salesforce Classic

Om du arbetar i Lightning Experience kan du enkelt växla tillbaka till Salesforce Classic. Klicka bara på din profilbild i det övre högra hörnet och välj Byt till Salesforce Classic i menyn.

Klicka på din profilbild i det övre högra hörnet och välj Byt till Salesforce Classic.

Åtkomst till integrationsprogrammet Adobe Sign

När Lightning är aktiverat kan du klicka på appstartaren för att visa de tillgängliga programmen och sedan klicka på Adobe Sign.

Se Öppna ett annat program i Lightning Experience i Salesforce-hjälpen om du vill ha mer information.

Appstartaren

Menyn för Adobe Sign visas. Från den här menyn kan du komma åt alla de välkända sidorna och funktionerna i Adobe Sign. Notera att sidan Hantera avtal och Adobe Sign-administratörssidan för tillfället endast är tillgängliga i Salesforce Classic.

Menyn för Adobe Sign visas.

I Lightning Experience har sidorna i Adobe Sign fått ett nytt och mer stilrent utseende.

Adobe Sign Lightning Experience

Förbättrad avtalssida

Den förbättrade avtalssidan kan användas i både Salesforce Classic och Lightning. Innan du använder den nya avtalssidan måste du aktivera den förbättrade avtalssidan.

Förbättrad layout på avtalssidan

På den förbättrade avtalssidan får avsändarna tillgång till alla funktionerna som fanns i den tidigare layouten, plus ytterligare funktioner. Den förbättrade avtalssidan är tillgänglig både i Salesforce Classic och Lightning.

Om du vill gå till den förbättrade avtalssidan klickar du på ”Avtal” i menyn OBJEKT i Lightning, eller i den vänstra navigeringsmenyn i Classic.

Den förbättrade layouten för avtalssidan

1. Mottagare numreras nu på det sätt som visas ovan. Du kan använda mottagarnumreringen för att ändra ordning på mottagarna och för att skapa sekventiella eller parallella routningar samt hybridroutningar.

2. Avsändaren kan nu snabbt lägga till sig själv som mottagare på valfri position i routningen, inte precis först eller sist, genom att använda Lägg till mig och numreringen.

3. Grupper kan anges som mottagare.

4. Ett privat meddelande kan läggas till. Om du klickar på ikonen som föreställer en meddelandebubbla visas dialogrutan Lägg till ett privat meddelande. Bubblan är något gråtonad om du har ett meddelande.

5. ID-verifiering

Definiera detaljerna för transaktionen.

6. Markera ett relaterat kontrakt.

Ange mottagarens e-postadresser.

7. Välj filer från dokumentbiblioteket eller från lagringskonton online. Du kan nu klicka på Lägg till filer för att komma åt dialogrutan Välj filer och alla källfiler som är aktiverade.

Ny mottagarroll: Delegerare

Förutom godkännare och signerare kan administratörer och användare nu lägga till delegerare till arbetsflödena för mottagare. Delegerare tar emot avtalet, men förväntas inte signera det.  Istället ska de skicka vidare avtalet till den godkännare eller signerare som de önskar. 

De två nya rollerna passar utmärkt i situationer då signerarens/godkännarens identitet inte är känd förrän signeringsprocessen redan är igång. De ger dig flexibiliteten att börja samla in signaturer direkt och identifiera rätt mottagare vid ett senare tillfälle.

Delegerarrollerna i Salesforce

Privata meddelanden

Du kan skriva unika meddelanden till varje enskild mottagare i signeringsprocessen innan du skickar ett dokument för signering eller godkännande. Lägg till ett privat meddelande genom att klicka på ikonen Lägg till ett privat meddelande.

Skapa unika meddelanden för varje mottagare

Mottagarna kan enkelt läsa sitt privata meddelande under signeringen. Om någon lämnar ett meddelande till någon av de andra mottagarna färgas meddelandebubblan ljusgrå.

Hybridroutning

Förutom att du kan skapa sekventiell eller parallell mottagarroutning kan du använda den nya funktionen för mottagarordning till att skapa hybridroutning, som innehåller parallella och sekventiella komponenter, med hjälp av den nya skicka-sidan. Du kan specificera vilka deltagare som behöver signera samtidigt (parallellt) och vilka som behöver signera i sekventiell ordning genom att definiera signeringssekvensen. Ändra ordningen genom att dra och släppa eller använd numreringsordningen. 

Skapa hybridroutning

1. Ange mottagarnas e-postadresser.

Ange mottagarnas e-postadresser

2. Om du vill ange att två mottagare ska signera som nummer två (i det här exemplet severtonea@gmail.com och kmaggerstein@gmail.com) anger du siffran ”2” i fältet för routningsordning för båda.

Ange siffran ”2” i fältet för routningsordning.

När du sparar avtalet visas e-postadresserna severtonea@gmail.com och kmaggerstein@gmail.com som parallella mottagare på position två. Notera att ordningen på efterföljande mottagare uppdateras för att återspegla den nya routningsordningen. 

Ordningen på efterföljande mottagare uppdateras för att återspegla den nya routningsordningen.

Mottagargrupp

Du kan skynda på signeringsprocesserna genom att ge flera gruppmedlemmar behörighet att signera för hela gruppen. Lägg först till en mottagargrupp och lägg därefter till flera mottagare i gruppen. Vem som helst av mottagarna i listan kan signera för hela gruppen. Mottagargrupper är integrerade med Salesforce-grupper.

Lägg till en mottagargrupp.

Ändra avtal

Med hjälp av den nya funktionen för avtalsändringar kan du göra omgående korrigeringar i dokumentet istället för att avbryta avtal och börja om på nytt. Du kan använda Ändra avtal för att lägga till, ta bort, ersätta (ta bort och sedan lägga till) och ändra ordning på dokument. Du kan även använda redigeringsmiljön för att ändra fält.

Funktionen Ändra avtal är endast tillgänglig på den nya skicka-sidan. Den kan dock användas för att ändra avtal som initierades i tidigare versioner än den som släpptes i november 2015, så länge transaktionen uppfyller villkoren för att kunna ändras. Om ett dokument kan ändras visas länken Ändra avtal på sidan Hantera avtal när dokumentet är markerat. Ett avtal som kan ändras uppfyller följande villkor:

 • Avtalet har inte signerats, godkänts eller delegerats till en signerare eller godkännare av delegeraren som det var tilldelat till.
 • Avtalet har inte någon digital signatur eller fax-signatur.
 • Avtalet har inte initierats från ett arbetsflöde.

 

Administration för att ändra avtal

Funktionen för att ändra avtal måste vara aktiverad globalt för din organisation. Då visas den sista kryssrutan – Tillåt att avsändare ändrar avtal – bland alternativen i Kontoinställningar | Skicka-inställningarna för varje användare.

Kontoadministratörer och gruppadministratörer kan specificera om du kan ändra dokument som du har skickat för signering genom att kryssa för ”Tillåt att avsändare ändrar avtal” i avsnittet Bifoga dokument bland parametrarna för skicka-inställningar för ditt konto.

Tillåt att avsändare ändrar avtal efter det att de skickats för signering.

Ändra ett avtal

Om inställningen för ändring av avtal är aktiverad för din organisation eller grupp kan du ändra avtal som finns i avsnitten Skickat för signatur eller Skickat för godkännande. (Se Ändra avtal om du vill ha mer information.)

1. Klicka fliken Hantera avtal.

2. Markera ett avtal som kan ändras i avsnittet Skickat för signatur eller Skickat för godkännande. Klicka sedan på avtalsbeskrivningen i det övre högra hörnet.

Klicka på avtalsbeskrivningen i det övre högra hörnet.

Sidan Skicka visas i begränsat redigeringsläge och du kan inte göra några ändringar i avsnitten Mottagare eller Meddelande.

Sidan Skicka

På sidan Skicka kan du lägga till, ta bort, ersätta (ta bort och sedan lägga till) och ändra ordning på dokumenten.

Så här gör du om du vill lägga till ett dokument:

 • Klicka på Lägg till filer.
Klicka på Lägg till filer.
 • Alternativt kan du dra och släppa filer från datorn till området Dra fler filer hit.
Dra och släpp filer från datorn till området Dra fler filer hit.
 • Om du vill ta bort ett dokument klickar du på ikonen (X) till höger.
Klicka på ikonen (X) till höger för att ta bort.
 • Om du vill ändra ordning på dokumenten klickar du på stapeln och drar dokumentet till dess nya placering.
Klicka på stapeln och dra dokumentet till dess nya placering.

Beroende på skicka-inställningarna kan du eventuellt använda alternativet Förhandsvisa och lägg till signaturfält för att lägga till formulärfält i dokumentet/dokumenten i det ändrade avtalet.

Obs!

När du ändrar ett avtal försvinner formulärfälten som ursprungligen lades till av avsändaren till dokument via redigeringsmiljön. Formulärfält som lades till i biblioteksdokument när de skapades och formulärfält som lades till i dokument med texttaggar bearbetas igen automatiskt.

 • Om du inte behöver lägga till något formulärfält eller om du inte ser alternativet Förhandsvisa och lägg till signaturfält, klickar du på Uppdatera för att spara ändringarna.
 • Om du behöver lägga till formulärfält aktiverar du vid behov alternativet Förhandsvisa och lägg till signaturfält och klickar sedan på Uppdatera för att öppna redigeringsmiljön. När du är klar klickar du på Uppdatera i redigeringsmiljön.

När avsändaren klickar på Uppdatera och avtalet redan har signerats får avsändaren ett meddelande om att mottagaren har signerat, godkänt eller delegerat det.

Meddelandet ”Avtalet kan inte ändras”

Om funktionen Ändra avtal inte har aktiverats globalt för din organisation finns det ändå några sätt som du kan ändra i ett avtal på efter att det har skickats för signering.

Om du bläddrar längst ned i avtalsbeskrivningen ser du tre sätt som du kan ändra ett avtal på.

Länkarna Ersätt signerare och Ladda upp kopia i transaktionsmetadata.

Åtgärderna som du kan utföra på ett befintligt avtal är att ersätta en undertecknare, ladda upp en signerad kopiera och lägga till ett förfallodatum.

Om du vill ersätta den befintliga signeraren anger du den nya signerarens e-postadress och anledningen till varför du ersätter den ursprungliga signeraren. Till exempel kanske den ursprungliga signeraren är på semester då du behöver få dokumenten signerade. Klicka på knappen Ersätt signerare när du är klar.

Gränssnittet för att ersätta befintlig signerare.

Om du vill ladda upp en signerad kopia klickar du på länken Ersätt signerare i avtalsbeskrivningen. Ange den nya signerarens e-postadress och en kort kommentar om varför du ersätter den ursprungliga signeraren. Notera att den ursprungliga signeraren fortfarande kan signera dokumentet fram tills det har signerats av den nya signeraren.

Gränssnittet för att ladda upp ett signerat dokument.

Om du vill lägga till ett förfallodatum klickar du på länken Lägg till i avtalsbeskrivningen. Klicka sedan på kalenderikonen och välj ett förfallodatum. Markera kryssrutan Meddela aktuella mottagare om du vill att mottagarna ska meddelas.

Fönstret Lägg till förfallodatum.

Signera, godkänna eller delegera ett ändrat avtal.

Mottagaren av ett ändrat avtal meddelas om att avtalet har ändrats innan de kan signera, godkänna eller delegera det.

Meddelandet ”Avtalet har ändrats”.

Mottagaren kan klicka på OK för att fortsätta. Processen för signering, godkännande eller delegering fortsätter sedan som vanligt.

Ändras däremot avtalet medan mottagaren befinner sig på sidan eSign informeras mottagaren om detta, och mottagaren måste klicka på Uppdatera för att kunna fortsätta.

Felmeddelandet ”Avtalet har ändrats”.

Visa historik och granskningsspår för ett ändrat avtal

Information om händelser specifika till ändringen av ett dokument (till exempel Avtalet har ändrats och Avtalsändringen bekräftades) kan visas på sidan Hantera avtal.

1. Klicka på fliken Hantera avtal.

2. Enkelklicka på ett avtal för att markera det och klicka sedan på fliken Historik till höger på sidan.

Fliken Hantera i Adobe Sign

Händelsehistoriken för avtalet visas i informationspanelen. Transaktionerna som är kopplade till avsändarens ändring och mottagarens godkännande av ändringen är noterade.

Listan Händelse i Adobe Sign

3. Klicka på länken Revideringsrapport i det övre högra hörnet av rutan Historik för att öppna en revideringsrapport i PDF-format. Transaktionerna som är kopplade till avsändarens ändring och mottagarens godkännande av ändringen är noterade.

Revideringsrapporten i Adobe Sign

Flera mallar per Salesforce-objekt

För kunder som använder Salesforce Lightning kan administratörer med version 18 av integrationen göra inställningar så att fler än en mall är tillgänglig för ett SFDC-objekt.  Användare och administratörer kan nu på ett flexibelt sätt välja rätt mall för att påbörja sändningsprocessen. Med Lightning-komponenter kan en användare nu till exempel skicka ett MSA- eller partneravtal från ett SFDC-kontoobjekt, och båda kan vara tillgängliga vid behov.

Avtalsmallar

Stöd för Salesforce Lightning-komponenter

För administratörer som använder Lightning Experience finns ett nytt och mycket enkelt sätt att lägga till Adobe Sign till både SFDC-standardsidor och anpassade SFDC-sidor. Vi tillhandahåller tre komponenter som ger administratörerna flexibiliteten att skapa de sidor som de vill ha:Adobe Sign skicka, Avtalskomponent samt en avtalslista för Adobe Sign.

Förbättrad Adobe Sign-administratörssida

Administratörssidan har fått ett nytt och stilrenare utseende, och alla funktioner finns nu på en sida. Flikarna har tagits bort. Växla till Lightning Experience om du vill använda den nya Adobe Sign-administratörssidan.

Förbättrad Adobe Sign-administratörssida

Förbättrad installationsguide

Använd den förbättrade installationsguiden om du vill koppla ditt Adobe Sign-konto till ditt Salesforce-konto. Installationsguiden är tillgänglig från både Classic- och Lightning-användargränssnittet. Om dina konton inte redan är kopplade visas installationsguiden när du klickar på Adobe Sign i Salesforce.  

Den förbättrade installationsguiden kopplar ditt Adobe Sign-konto till ditt Salesforce-konto.

Du kommer att få ett meddelande som säger Klart! när guiden har kopplat ditt konto för att aktivera automatiska statusuppdateringar.

Meddelandet Klart! när guiden har kopplat ditt konto för att aktivera automatiska statusuppdateringar.

Version 17

Tjänsten Adobe Document Cloud eSign för Salesforce version 17:
Versionsinformation från september 2015

Skapa en dynamisk produktlista

Du kan nu lägga till dina produktlistor i ett avtal som ska signeras automatiskt. Funktionen för att slå samman mappar har utökats till att innefatta alla produkter som förknippas med en Möjlighet. Du kan ange vilka produktattribut (som kvantitet och pris) som ska inkluderas i avtal samt sortera och filtrera förknippade produkter.

17-1

Endast jag signerar

Ditt team kan nu signera ett visst dokument endast med ”Endast jag signerar”. För att göra detta kan avsändaren välja alternativet Endast avsändare signerar på sidan för avsändaravtalet. Avsändaren kan sedan skicka dokumentet, dra och släppa alla obligatoriska formulärfält i det och signera. Dokumentet kan skickas till avsändaren och andra mottagare har angetts. En post med den här metoden genereras automatiskt i Salesforce och en kopia av dokumentet sparas också där. Alternativet Endast avsändaren signerar visas om inställningen Aktivera Endast avsändaren signerar är aktiverad. Denna kan ställas in till att vara skrivskyddad med hjälp av inställningen Skrivskyddad version av Endast avsändaren signerar.

17-2

Anpassa landningssidor efter signering

Du kan nu automatisk omdirigera en signerare till en angiven URL när den har signerat. Till exempel kan du omdirigera signerare till företagets webbplats eller en undersökningssida. Ange också hur många sekunder det ska ta tills omdirigeringen utförs. Alternativet för att ange en URL som användaren omdirigeras till samt antalet sekunder det ska ta finns på sidan för Avtal för avsändare när alternativet Aktivera alternativ efter signering är aktiverat och kan ställas in till att vara en skrivskyddad version med hjälp av inställningsalternativet Skrivskyddad efter signering.

17-3

Stöd för större filstorlekar

Tidigare krävdes en ytterligare konfiguration för att skicka transaktioner med stora filer. Nu kan du skicka större transaktioner enligt följande:

 • Manuellt arbetsflöde – När du klickar på knappen Skicka för signering på avtalssidan, kan du skicka en transaktion som är högst 4MB, inklusive flera dokument vars sammanlagda storlek är högst 4MB.
 • Bakgrundsåtgärder – När du skickar ett dokument med hjälp av en bakgrundsåtgärd, kan du skicka ett dokument som är högst 9MB eller flera dokument vars sammanlagda storlek är högst 9MB.

Obs! Transaktioner som är större än vad som angivits stöds med ytterligare konfiguration.

Varningar för E-signering inom Salesforce

Dina teammedlemmar kan nu få varningar inifrån Salesforce när ett avtal som de skickat har passerat förfallodatum. Det här alternativet kontrolleras med hjälp av påminnelsehändelsen Skapa signeringsdeadline och påminnelsehändelsen Dagar till signeringsdeadline. Avsändaren får ett popup-meddelande i Salesforce och kan vidta åtgärder genom att kontakta signeraren och eventuellt förlänga deadline.

Digitala signaturer

Du kan skicka ett avtal skickat för en digital signatur. Digitala signaturer är att föredra framför elektroniska underskrifter inom vissa områden (t.ex. EU) och vissa branscher (till exempel läkemedelsbranschen). Funktionen för digitala signaturer är för närvarande i betaversion. Kontakta Adobe-supporten (echosign@support.com) om du vill använda digitala signaturer före november 2015, då det blir tillgängligt för allmänheten.

Förenklad installationsguide

Med den nya installationsguiden är det enklare än någonsin att konfigurera Salesforce efter installationen. Nu behöver du bara bekräfta för att godkänna att Adobe Document Cloud eSign-tjänster lägger till en betrodd fjärrplats för din organisation.

Administratörskontroll: Dölja anpassad sidopanel

Om en anpassad sidopanel har lagts till på sidan för avtalsredigering – nås med hjälp av knappen Visa avtal – kan du nu dölja den här sidopanelen genom att aktivera inställningen Dölj sidopanel för sidan för avtalsredigering.

Administratörskontroll: Automatisk allokering

I tidigare versioner allokerades användare automatiskt när de skickade eller hanterade avtal. Nu har du möjligheten att ta bort automatisk allokering genom inställningen Inaktivera användarallokering. Observera att den här inställningen inte styr den automatiska allokeringen som uppstår när någon klickar på Uppdatera avtal i listan över avtal

Push-lanseringar

Med version 17 kan periodiska korrigeringsuppdateringar automatiskt skickas till din organisation, vilket gör att de extra stegen för att hämta och installera nya paket för lansering av nya delversioner inte behövs.

Visa mig hur i självstudier inuti produkten

Genom att använda en ny funktion som kallas ”Visa mig hur” kan teammedlemmar titta på självstudier som är enkla att hänga med i och som tar upp ämnen som ofta leder till mest missförstånd.

Service Cloud/Konsollramar

Adobe Document Cloud eSign-tjänsten kan nu visas som en ram inom konsollvyn. Popup-fönstren försvinner då när du använder Service Cloud eller Sales Cloud.

Version 16

Omarbetad app till Adobe Document Cloud eSign-tjänster för Salesforce

Aktiverad OAuth som autentiseringsmetod för paketet

Version 15

EchoSign för Salesforce version 15:
Versionsinformation från oktober

Salesforce 1 aktiverad

 • Helt inbyggd integration
 • Den högst betygsatta appen för elektronisk signatur
 • e-signaturer som du litar på

 

Gör allt i mobilen – skicka och följ avtal från Salesforce1

Skicka från var som helst

 • Skicka dokument för underskrift från Android- eller iOS-enheter

Godkänn företagspolicyer i farten

 • Fyll i alternativ för mottagare, dokument och avtal automatiskt
 • Slå automatiskt samman information från Salesforce med kontrakt och skicka tillbaka information till signeraren

Hantera avtal i farten

 • Hämta meddelanden och följ statusar i realtid

 

Skriv kontrakt på plats med personlig signering från Salesforce1

 • Initiera kontrakt för personlig signatur
 • Lämna över enheten så att kunden kan signera med sitt finger eller en stiftpenna
 • Skriv kontrakt och spara kontraktet automatiskt i Salesforce

 

Verifiera identiteten på signeraren – få bättre försäkran med telefonautentisering

 • Få en smidig, användarvänlig upplevelse för identitetsverifiering på mobiler
 • Aktivera tvåfaktorsautentisering
 • Skicka en automatiska bekräftelsekod via röstmeddelanden eller SMS

 

Aktivera olika nivåer av identitetsverifiering för varje person som signerar

Verifiera deltagares identiteter med tvåfaktorsautentisering

Välj olika metoder för identitetsverifiering för varje deltagare

 • Unikt lösenord
 • KBA
 • Identitet för sociala medier
 • Autentisering med telefonen (NY)

 

Enkelt ändra metod för autentisering

 • Återställ enkelt inställningarna för identitetsverifiering i dokument som har skickats för signering
 • Använd den nya fliken Hantera när du vill redigera eller granska andra inställningar för dokumentskydd

 

Skicka och hantera i grupp – spara tid och arbete

Skapa effektivitet och flera dokument i grupper:

 • Partneröverenskommelser
 • NDA:er
 • Samtyckesformulär
 • Förnyelseavtal

 

Skicka och hantera avtal enkelt

 • Skapa avtal
 • Skicka påminnelse
 • Avbryt avtal
 • Uppdatera avtalsstatus
 • Ta bort avtal
 • Ändra ägare

 

Distribuera globalt – aktivera e-signaturer för den globala personalstyrkan

Arbeta automatiskt på det språk som anges i användarens Salesforce-inställningar

Skaffa en fullständig språkanpassad upplevelse för globala Salesforce-användare:

 • Avsändare
 • Signerare
 • Administratörer

 

Standardisera formulär och mallar för att möta verksamhetsbehoven

Överför och återanvänd dokument från EchoSign-dokumentsbibliotek

Tillämpa en mall för formulärfält för att snabbt lägga till fält i dokument som ofta genereras

 

Skicka kontrakt på rekordtid – den bästa upplevelsen blev precis ännu bättre

 • Arbeta med ett enklare och mer modernt användargränssnitt
 • Dra och släpp för att beställa mottagare och dokument igen
 • Använd kalender för att välja förfallodatum
 • Ersätt den nuvarande signeraren när dokumentet skickats för signatur
 • Låt mottagarna signera i vilken ordning som helst

Version 14

Versionsinformation för lansering av Adobe EchoSign för Salesforce:
14 november, 2013

Skicka avtal från Chatter

14-1

Viktiga förbättringar av datamappning

14-2
14-3

Internationellt översatt upplevelse för avsändare i Salesforce

14-4

Optimerad överföring

14-5

Förbättringar av avtalsmall

Förbättringar av avtalsmallar:

 • Dra mottagare automatiskt från roller med kontokontakter
 • Bifoga offerter automatiskt när du skickar från objekt för en Möjlighet
 • Associera automatiskt en möjlighet och en avtalspost för konto när du skickar dessa objekt
 • Använd bilagespecifikt ID för bilagor
 • Använd avtalsmallar med Conga Composer

 

Andra förbättringar:

 • Skicka till fler än sex mottagare eller skicka för godkännande med Conga
 • Alternativ för att bibehålla avtal från ledarposter, även efter konvertering till Konto, Kontakt eller Möjlighet

 

Salesforces identitetsintegration

Adobe EchoSign har testats, godkänts och dokumenterats för att interagera med Salesforce-identiteter, så att det blir enklare för IT-organisationer att aktivera viktiga och säkra funktioner för identitet och behörigt

Mer information finns på: http://www.salesforce.com/identity

Version 13

Versionsinformation för Adobe EchoSign för Salesforce version 13

Höjdpunkter i lanseringen av version 13

Optimera arbetsflöden för dokument efter dina verksamhetsbehov

 • Skicka dokument för godkännande
 • Skicka offerter som PDF och använd anpassade kontakter med avtalsmallar
 • Skapa formler för att beräkna data från andra fält

Bättre identifiering av personer som signerar viktiga dokument

 • Aktivera avancerad autentisering av personer som signerar

Få omedelbara uppdateringar och samarbeta i realtid för att snabbare skriva kontrakt

 • Med Adobe EchoSign för Chatter håller di dig uppdaterad var du än är

Konfigurera snabbare och få en rivstart

 • Dra nytta av den enkla konfigurationsguiden och den nya administratörssidan
 • Synkronisera Salesforce-profiler och EchoSign-grupper
 • Aktivera snabbt sammanslagning av dokumentdata eller skicka tillbaka signeringsinformation till Salesforce
 • Upplev viktiga funktioner med genomgångar steg för steg

Konfigurationsguide och förbättrad administratörssida

13-1

Skicka dokument för godkännande

13-2

Avancerad verifiering av signeraridentitet

13-3

Använd exempelfall

13-4

Kunskapsbaserad autentisering (Knowledge Based Authentication (KBA))

13-5

Autentisering av webbidentitet

13-6

Förbättrade arbetsflöden för avtalsmallar

13-7

Slå samman data från Salesforce med dokument som skapas

13-8

Skicka tillbaka data till Salesforce

13-9

Adobe EchoSign för Chatter

13-10

Automatiserad synkronisering för Salesforce-profiler och EchoSign-grupper

13-11

Guidade genomgångar för EchoSign för Salesforce

13-12

Funktioner för EchoSign våren 2013

 • Skapa kraftfulla, dynamiska formulär med beräkningar och slå sedan samman beräknade data med Salesforce
 • Lägg till eller ändra deadline för signering efter att avtalet har skickats för signering
 • Uteslut interna signerare från dokumentsigneringsdeadline
 • Förbättrad läsbarhet för dokument i förhandsvisning eller för signering
 • Begär att signerare godkänner din organisations anpassade användarvillkor när de signerar
 • Uppdaterad mobilapp för iOS med offlinefunktioner för signering

 

Version 12

Adobe EchoSign för Salesforce version 12
Produktöverblick

Höjdpunkter från lanseringen av version 12

Version 12 släpptes under våren 2012:

 • Slå samman data från Salesforce med dokument innan du skickar
 • Ange alternativ för standardavtal samt preferenser för avtalsmallarna

Uppdatering av version 12 (delversion) lanserades i september 2012:

 • Associera stöttande dokument som samlats in från signerare med Salesforce-objekt
 • Bifoga filer som lagrats i Salesforce-innehåll och skicka dem för signatur
 • Bifoga varje signerat dokument separat till ett Salesforce-objekt när flera dokument skickades i en transaktion

Förbättrad Administratörssida

12-1

Slå samman data från Salesforce till EchoSign-avtal

12-2

Avtalsmallar och knappen för att skicka till EchoSign

12-3

Inkludera det signerade avtalet och följ det i Salesforce

12-4

Avancerade alternativ för anpassning

12-5

Bifoga filer från Salesforce-innehåll

12-6

Samla in stöttande dokument

12-7
12-8

Certifiering av Adobe-PDF för alla EchoSign-dokument

12-9

Villkorliga datafält

12-10

Förbättringar med ytterligare EchoSign-formulärfält

12-11

Extrafunktioner

12-12

Version 11

EchoSign för Salesforce version 11
Versionsinformation

Uppdatera Salesforce.com med data för EchoSign-formulärfält

11-1
11-2
11-3
11-4

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy