Adobe Sign för Salesforce: Konfigurera tjänst för stora dokument / push-avtal

Konfigurera Adobe Sign för Salesforce för att skicka stora dokument (större än 4,0 MB från sidan Skicka avtal och 9,0 MB när du skickar i batcher) eller push-avtal för avtal som har skapats utanför Salesforce-miljön

Förutsättningar

Återanropsanvändaren (krävs för att konfigurera både stora dokument och push-avtal) kräver två element:

Obs!

Salesforce Professional Edition har varken stöd för stora dokumenttransaktioner eller push-avtal. 


Upprätta webbplatsen för tjänsterna

Etablering av tjänsterna för stora dokument och push-avtal kräver att återanropsmiljön definieras först.

Samma webbplats och användare kan användas för båda tjänsterna.

I instruktionerna nedan rekommenderas det att en ny och dedikerad användare och profil etableras. Detta säkerställer att en känd, minimalt auktoriserad uppsättning behörigheter är i kraft och etablerar en användare som sannolikt inte kommer att inaktiveras och hämma funktionaliteten.

Översikten över stegen som krävs inkluderar:

Definiera återanropsanvändaren

Upprätta återanropsplatsen

Konfigurera de enskilda tjänsterna

Definiera återanropsanvändaren

En dedikerad användare rekommenderas för att bevilja objektbehörigheter för återanropsprocessen. 

1. Skapa den nya återanropsanvändarprofilen

 • Klona standardanvändarprofilen
  • Ge den nya profilen ett intuitivt namn (t.ex. Adobe Sign-återanropsanvändare)
 • Redigera profilen
  • Under de anpassade flikinställningarna, se till att båda flikarna för Adobe Sign-administratör är satta till Standard på
  • Se till att dessa Visualforce-sidor är aktiverade 
   • echosign_dev1.EchosignAdmin
   • echosign_dev1.SalesforceOAuthPage
 • Spara profilen

2. Skapa en nya användare med en standardlicens för Salesforce

 • Ge användaren ett intuitivt namn (t.ex. Adobe Sign-återanrop)
 • Tilldela en Salesforce-licens
 • Tilldela profilen som du skapade ovan

 • Spara den nya användaren
 • Verifiera användaren för att etablera det kända lösenordet

3. Lägg till behörighetsuppsättningen Adobe Sign-integrator för återanropsanvändaren

 • Navigera till: Inställningar > Administration > Användare > Användare
 • Klicka på länken Fullständigt namn för din återanropsanvändare
 • För muspekaren över länken Tilldelning av behörighetsuppsättningar högst upp på sidan och klicka på knappen Redigera tilldelningar
Behörighetsuppsättning

När sidan Tilldelning av behörighetsuppsättningar öppnas:

 • Välj behörighetsuppsättningen Adobe Sign Integration-användare
 • Klicka på knappen Lägg till för att flytta behörighetsuppsättningen till kolumnen Aktiverad
 • Klicka på Spara
Lägg till uppsättningen

4. Aktivera återanropsanvändaren i Adobe Sign

    Du genererar och aktiverar användaren i ditt Adobe Sign-konto genom att skicka ett avtal:

 • Logga in i Salesforce som återanropsanvändaren
 • Navigera till fliken Avtal (App Launcher > Adobe Sign för Salesforce > Avtal)
 • Klicka på Nytt när du vill öppna en ny avtalssida
 • Konfigurera ett grundläggande avtal
  • Lägg till en mottagare, vilken typ av mottagare som helst kan användas, inklusive en fiktiv e-postadress 
  • Bifoga en fil, vilken fil som helst
 • Klicka på Skicka
Skicka avtal

 • Klicka på OK på sidan som visas när du skickat det om du vill gå tillbaka till avtalet
 • Klicka på Avbryt för att avbryta avtalet

5. Länka återanropsanvändaren till Adobe Sign

 • Navigera till sidan Adobe Sign-administratör (Appfönstret > Adobe Sign för Salesforce > Adobe Sign-administratör)
 • Klicka på Länka ett konto under rubriken Återanropsanvändare
Länka återanropsanvändaren

Sidan Tillåt åtkomst? visas 

 • Klicka på Tillåt
Tillåt åtkomst – acceptera

 • Verifiera att återanropsanvändaren är korrekt länkad på sidan Adobe Sign-administratör
Autentiserad återanropsanvändare

 • Logga ut från Salesforce
 • Logga in igen som din Salesforce-administratör

Upprätta återanropsplatsen

Du måste ställa in och konfigurera en plats för Adobe Sign-återanrop så att avtalsuppdateringar kan publiceras i Salesforce i tid.

Obs!

Om du inte har använt Salesforce-webbplatser i din Salesforce-organisation, måste du först registrera ett domännamn för Force.com som ska användas för alla dina Salesforce-webbplatser i kontot. (Se Registrera en anpassad Force.com-domän i Salesforce.com-hjälpen). Tänk på att om du registrerar ett nytt domännamn, bör du inte använda långa domännamn och att den skyddade webbplatsadressen kan överstiga gränsvärdet på 255 tecken som gäller för återanrops-URL:er i Adobe Sign.

 1. Navigera till Inställningar > Plattformsverktyg > Användargränssnitt > Webbplatser och domäner > Webbplatser
 2. Registrera ditt domännamn
  1. Skriv namnet på den önskade domänen i textfältet efter http://
  2. Klicka på knappen Kontrollera tillgänglighet för att säkerställa att domänen är tillgänglig för användning
   1. När du hittar en tillgänglig domän visas meddelandet Lyckades.
  3. Acceptera Användarvillkoren och klicka på knappen Registrera min Force.com-domän

Sidan Webbplatser uppdateras för att visa din nya webbplats

 3. Klicka på knappen Ny

 • Sidan Webbplatsredigering läses in

4. Gör följande på sidan Webbplatsredigering:

 • Värdet för webbplatsetiketten ska vara Adobe Sign-återanrop
 • Värdet för webbplatsnamnet ska vara Adobe_Sign_Callback
 • Värdet för webbplatskontakten ska vara den Salesforce-användare som ska ta emot meddelanden om webbplatser. I de flesta fall är det kontoadministratören.
 • Värdet för standardwebbadressen ska vara AdobeSignCallback
 • Aktivera kontrollen Aktivt.
 • Värdet för den aktiva startsidan för webbplatsen ska vara EchoSignCallback
  • EchoSign är ett äldre namn för Adobe Sign-produkten.

Fälten ska se ut så här:

Adobe Sign-återanrop

    5. Klicka på Spara

Lägg till IP-intervallen för platsen

 6. Lägg till IP-intervallen för de allmänna inställningarna för webbplatsen så att den är begränsad till IP-adresser för Adobe Sign

 a. På sidan Webbplatsinformation för din återanropswebbplats, klickar du på knappen Inställningar för offentlig åtkomst

 b. Klicka på länken IP-intervall för inloggning för att hoppa till rätt avsnitt

 c. Klicka på knappen Nytt

 d. I dialogrutan med IP-intervall för inloggning anger du det första IP-adressintervallet:

○ IP-startadress: 52.71.63.224

○ IP-slutadress: 52.71.63.255

○ Beskrivning: Adobe Sign

 e. Klicka på Spara

Obs!

Om felet ”Listan med IP-intervall täcker inte den aktuella IP-adressen…”. visas ska du aktivera alternativet Spara det här IP-intervallet även om det inte täcker min aktuella IP-adress och klicka sedan på Spara igen.

 

 f. Upprepa steg b-e ovan för alla IP-adressintervall nedan:

Start-IP Slut-IP Beskrivning
13.126.23.0 13.126.23.31 Adobe Sign
3.236.206.64 3.236.206.95 Adobe Sign
40.67.154.249 40.67.154.249 Adobe Sign
40.67.155.112 40.67.155.112 Adobe Sign
40.67.155.147 40.67.155.147 Adobe Sign
40.67.155.185 40.67.155.185 Adobe Sign
44.234.124.128 44.234.124.159 Adobe Sign
51.105.221.160 51.105.221.191 Adobe Sign
52.196.191.224 52.196.191.255 Adobe Sign
52.35.253.64 52.35.253.95 Adobe Sign
52.48.127.160 52.48.127.191 Adobe Sign
52.58.63.192 52.58.63.223 Adobe Sign
52.65.255.192 52.65.255.223 Adobe Sign
52.71.63.224 52.71.63.255 Adobe Sign

 

Det sista IP-intervallet för inloggning på webbplatsen för Adobe Sign-återanrop ska visas enligt följande:

IP-intervall

Konfigurera de enskilda tjänsterna

Stora dokument går automatiskt att skicka för transaktioner och bakgrundsåtgärder upp till en viss gräns:

 • Skicka transaktioner – När du klickar på knappen Skicka för signering på avtalssidan, kan du skicka ett dokument som är högst 4.0 MB eller flera dokument vars sammanlagda storlek är högst 4.0 MB.
 • Bakgrundsåtgärder – När du skickar dokumentet genom en bakgrundsåtgärd, kan du skicka ett dokument som är högst 9.0 MB eller flera dokument vars sammanlagda storlek är högst 9.0 MB. (Mer information om bakgrundsåtgärder finns i handboken för avancerad anpassning.)

 

För att möjliggöra större dokument, måste du göra följande:

 • Redigera återanropsanvändarprofilen för att bevilja ytterligare åtkomst
 • Aktivera Antal anrop för bilagetjänst för återanropsanvändarprofilen
 • Redigera webbplatsen för att aktivera Apex-klassen LargeFileDownloadService
 • Uppdatera de anpassade inställningarna för att använda återanrops-URL:en


Redigera återanropsanvändarens profil

Gör så här för att aktivera behörigheter på objektnivå för användare av Adobe Signs återanropswebbplats.

 • Klicka på knappen Redigera på sidan Profil för Adobe Sign-återanrop och rulla ned till Anpassade objektbehörigheter
 • Aktivera alla objektbehörigheterna för avtal (läsa, skapa, redigera, ta bort, visa alla, ändra alla)
 • Aktivera Apex-klassen echosign_dev1. AgreementAttachmentDownloadService
 • Klicka på Spara


Aktivera Antal anrop för bilagetjänst för återanropsanvändarens profil

 • Navigera till Objektshanterare > Avtal > Fält & relationer 
 • Klicka på fält-etiketten Antal anrop för bilagetjänst
 • Klicka på knappen Ange fältnivåsäkerhet
 • Aktivera både Synlig och Skrivskyddad för återanropsanvändarprofilen
 • Klicka på Spara


Redigera webbplatsen för att aktivera Apex-klassen LargeFileDownloadService

Du måste också anpassa profilen för din Adobe Sign-återanropswebbplats för att lägga till Apex-klassen LargeFileDownloadService så att den är synlig

 1. Navigera till Inställningar > Plattformsverktyg > Användargränssnitt > Webbplatser och domäner > Webbplatser
 2. Klicka på webbplatsetiketten för Adobe Sign-återanropswebbplatsen
 3. Klicka på knappen Inställningar för offentlig åtkomst

 

 4. Klicka på länken Aktiverad åtkomst till Apex-klass för att hoppa till avsnittet. Klicka sedan på Redigera

 

 • Markera echosign_dev1.LargeFileDownloadService i listan Tillgängliga Apex-klasser till vänster och klicka sedan på Lägg till för att flytta den till listan Aktiva Apex-klasser till höger. Se nedan.
 • Klicka på Spara


Uppdatera de anpassade inställningarna för att använda återanrops-URL:en

1. Navigera till Inställningar > Användargränssnitt > Webbplatser och domäner > Webbplatser

2. Klicka på webbplatsetiketten för återanropswebbplatsen

3. I avsnittet Anpassade URL:er klickar du på länken Visa

 • En ny flik öppnas

4. Från den nya fliken kopierar du värdet för URL:en i webbläsaren och klistra in det i en textfil.

 • Om du testar på sandlådor, kopierar du http-adresser och inte https-adresser.

Din webbadress ska se ut ungefär som webbadressen nedan:

 

5. Navigera till Inställningar > Plattformsverktyg > Anpassad kod > Anpassade inställningar

 • Sidan Anpassade inställningar öppnas

6. Klicka på etiketten Adobe Sign-inställningar

 • Alternativet Adobe Sign-inställningar öppnas på sidan

 

7.  Klicka på knappen Hantera

 

8. Klicka på Ny eller Redigera

 • Sidan Redigera Adobe Sign-inställningar öppnas.

 

9.  Ange att värdet för Återanrops-URL för Adobe till Salesforce ska vara samma som för den säkra webbadressen, som du kopierade sedan du konfigurerat webbplatsen för Adobe Sign-återanropet (se steg 7 nedan).

 • Kontrollera att adressprefixet är ”https” och inte ”http”.

10. Klicka på Spara för att spara inställningarna.

 

Tjänsten för stora dokument är nu aktiverad.

Du kan använda Adobe Sign-API:n för att skicka avtal för underskrift eller skapa webbformulär och bädda in dem på din webbplats och få alla avtal överförda till och skapade i Salesforce, precis som om de skickats från Salesforce. Du kan också skicka avtal via echosign.adobe.com-webbapplikationen och få dem överförda till Salesforce.

För att möjliggöra dessa push-avtal, måste du:

 • Redigera återanropsanvändaren för att tillhandahålla behörighetsuppsättningen Adobe Sign-integrationsanvändar 
 • Redigera återanropswebbplatsen för att lägga till Visualforce-sidan EchoSignAgreementPushCallback
 • Redigera behörigheterna för webbplatsobjekt och fältnivå
 • Användning av eventuella specifika konfigurationer, beroende på hur avser att använda Adobe Sign


Redigera återanropsanvändaren för att tillhandahålla behörighetsuppsättningen för Adobe Sign-integrationsanvändaren

 1. Navigera till Inställningar > Administrera > Användare > Användare
 2. Hitta återanropsanvändaren och klicka på länken Fullständigt namn för att öppna sidan Användarinformation

 

3. För muspekaren över länken Tilldelning av behörighetsuppsättningar och klicka på knappen Redigera tilldelning

 

4. I avsnittet Tillgängliga behörighetsuppsättningar, väljer du Adobe Sign Integration-användare

 • Klicka på knappen Lägg till
 • Klicka på Spara


Redigera återanropssidan för att lägga till Visualforce-sidan EchoSignAgreementPushCallback

 1. Navigera till Inställningar > Plattformsverktyg > Användargränssnitt > Webbplatser och domäner > Webbplatser
 2. Klicka på webbplatsetiketten för Adobe Sign-återanropswebbplatsen

 

3. Bläddra till sektionen Visualforce-sidor för webbplats och klicka sedan på Redigera

4. Lokalisera echosign_dev1.EchoSignAgreementPushCallback och klicka en gång för att välja den

5. Klicka på Lägg till för att flytta sidan till sidan Aktiverade Visualforce-sidor

6. Klicka på Spara


Redigera behörigheterna för webbplatsobjekt och fältnivå

När du har lagt till Visualforce-sidan, återgår du till sidan Webbplatsinformation för återanropswebbplatsen.

 • Klicka på Inställningar för offentlig åtkomst för att öppna sidan Profiler
 • Klicka på Redigera på sidan Profiler
 • Bläddra nedåt till avsnittet Behörigheter för standardobjekt
 • Aktivera Läs och Skapa för följande objekt:
  • Konto
  • Kontakt
  • Kontrakt
  • Lead
  • Säljprojekt
 • Klicka på Spara, vilket tar dig tillbaka till callback-profilen

 

Flera objekt kräver även fältnivåjusteringar:

 • Bläddra nedåt till avsnittet Fältnivåsäkerhet och redigera:
  • Standardsäkerhet på fältnivå
   • Kontakt
    • Konto > kontrollera att Läs- och Redigera-åtkomst är aktiverat
    • E-post > kontrollera att Läs- och Redigera-åtkomst är aktiverat
    • Namnge > kontrollera att Läs- och Redigera-åtkomst är aktiverat
   • Lead
    • Företag > kontrollera att Läs- och Redigera-åtkomst är aktiverat
    • E-post > kontrollera att Läs- och Redigera-åtkomst är aktiverat
    • Namn > kontrollera att Läs- och Redigera-åtkomst är aktiverat


Använd specifika konfigurationer

Om du vill att alla avtal i ditt konto som skickades utanför Adobe Sign ska skapas och överföras till Salesforce, följer du dessa instruktioner:

 • Kopiera den säkra URL:en från återanropswebbplatsen för Adobe Sign som du skapade och lägg till /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback för att skapa återanrops-URL:en. Kontakta Adobe Support och förse dem med din återanrops-URL för att ställa in den som ditt Adobe Sign-kontos standardåteranrops-URL. Till exempel: Om din webbadress är: https://echov11-dev.na12.force.com/AdobeSignCallback kommer din återanrops-URL att vara: https://echov11-dev.na12.force.com/AdobeSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
 • Adobe Support bör också ange ditt Adobe Sign-användar-ID för standardanvändarinställningen för återanrops-URL API. Alla konton som använder Salesforce bör också ha sina konton inställda på att lägga till dokumentnyckeln till återanrops-URL:en.

 

Om du skickar avtal via API:et, följer du dessa instruktioner:

 • Kopiera den säkra URL:en från återanropssidan för Adobe Sign som du skapade och lägg till /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback för att skapa återanropslänken som ska användas i Adobe Sign API.
  • Till exempel: om din webbadress är: https://echov11-dev.na12.force.com/AdobeSignCallback
   kommer länken som du ska använda i Adobe Sign API att vara: https://echov11-dev.na12.force.com/AdobeSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
 • När du skickar ett avtal eller skapar ett webbformulär via API:n, måste du ange återanrops-URL (se https://secure.echosign.com/redirect/latestApiMethods och API-parametern ”CallbackInfo”).
 • Se även till att dina kontoinställningar är inställda på att lägga till dokumentnyckeln till den återanrops-URL som ska vara standard för Salesforce-kunder med Adobe Sign. Vid problem, kontakta Adobe Sign-supporten.
 • Gå dessutom till Överföringsmappningsinställningar för att definiera inställningarna för hur poster skapas när avtal överförs till Salesforce.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto