Příručka uživatele Zrušit

Ořezové masky

 1. Photoshop Elements User Guide
 2. Introduction to Photoshop Elements
  1. What's new in Photoshop Elements
  2. System requirements | Photoshop Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Making photo projects
 3. Workspace and environment
  1. Get to know the Home screen
  2. Workspace basics
  3. Preferences
  4. Tools
  5. Panels and bins
  6. Open files
  7. Rulers, grids, and guides
  8. Enhanced Quick Mode
  9. File information
  10. Presets and libraries
  11. Multitouch support
  12. Scratch disks, plug-ins, and application updates
  13. Undo, redo, and cancel actions
  14. Viewing images
 4. Fixing and enhancing photos
  1. Resize images
  2. Cropping
  3. Process camera raw image files
  4. Add blur, replace colors, and clone image areas
  5. Adjust shadows and light
  6. Retouch and correct photos
  7. Sharpen photos
  8. Transforming
  9. Auto Smart Tone
  10. Recomposing
  11. Using actions to process photos
  12. Photomerge Compose
  13. Create a panorama
  14. Moving Overlays
  15. Moving Elements
 5. Adding shapes and text
  1. Add text
  2. Edit text
  3. Create shapes
  4. Editing shapes
  5. Painting overview
  6. Painting tools
  7. Set up brushes
  8. Patterns
  9. Fills and strokes
  10. Gradients
  11. Work with Asian type
 6. Quick Actions
 7. Guided edits, effects, and filters
  1. Guided mode
  2. Filters
  3. Guided mode Photomerge edits
  4. Guided mode Basic edits
  5. Adjustment filters
  6. Effects
  7. Guided mode Fun edits
  8. Guided mode Special edits
  9. Artistic filters
  10. Guided mode Color edits
  11. Guided mode Black & White edits
  12. Blur filters
  13. Brush Stroke filters
  14. Distort filters
  15. Other filters
  16. Noise filters
  17. Render filters
  18. Sketch filters
  19. Stylize filters
  20. Texture filters
  21. Pixelate filters
 8. Working with colors
  1. Understanding color
  2. Set up color management
  3. Color and tonal correction basics
  4. Choose colors
  5. Adjust color, saturation, and hue
  6. Fix color casts
  7. Using image modes and color tables
  8. Color and camera raw
 9. Working with selections
  1. Make selections in Photoshop Elements
  2. Saving selections
  3. Modifying selections
  4. Move and copy selections
  5. Edit and refine selections
  6. Smooth selection edges with anti-aliasing and feathering
 10. Working with layers
  1. Create layers
  2. Edit layers
  3. Copy and arrange layers
  4. Adjustment and fill layers
  5. Clipping masks
  6. Layer masks
  7. Layer styles
  8. Opacity and blending modes
 11. Creating photo projects
  1. Project basics
  2. Making photo projects
  3. Editing photo projects
  4. Creating Photo Reels
 12. Saving, printing, and sharing photos
  1. Save images
  2. Printing photos
  3. Share photos online
  4. Optimizing images
  5. Optimizing images for the JPEG format
  6. Dithering in web images
  7. Guided Edits - Share panel
  8. Previewing web images
  9. Use transparency and mattes
  10. Optimizing images for the GIF or PNG-8 format
  11. Optimizing images for the PNG-24 format
 13. Keyboard shortcuts
  1. Keys for selecting tools
  2. Keys for selecting and moving objects
  3. Keys for the Layers panel
  4. Keys for showing or hiding panels (expert mode)
  5. Keys for painting and brushes
  6. Keys for using text
  7. Keys for the Liquify filter
  8. Keys for transforming selections
  9. Keys for the Color Swatches panel
  10. Keys for the Camera Raw dialog box
  11. Keys for the Filter Gallery
  12. Keys for using blending modes
  13. Keys for viewing images (expertmode)

O ořezových maskách vrstev

Ořezová maska je skupina vrstev, na niž byla použita maska. Vrstva zcela dole, takzvaná základní vrstva, definuje viditelné hranice pro celou skupinu. Předpokládejme, že se v základní vrstvě nachází tvar, ve vrstvě nad ní fotografie a v nejvyšší vrstvě je umístěn text. Pokud se text a fotografie objeví pouze skrz obrys tvaru na základní vrstvě, převezmou také krytí základní vrstvy.

Skupiny můžete vytvářet pouze z po sobě jdoucích vrstev. Název základní vrstvy ve skupině je podtržený a miniatury vrstev ležících nad ní jsou odsazené. Kromě toho se na vyšších vrstvách zobrazí ikona ořezové masky.

Poznámka:

Vrstvy v ořezové masce můžete svázat, aby se přesouvaly společně.

Tvar v dolní vrstvě ořezové masky určuje, která oblast vrstvy fotografie nad ním bude prosvítat.

Vytvoření ořezové masky

 1. Proveďte některou z následujících akcí:
  • Podržte klávesu Alt, umístěte ukazatel na čáru oddělující dvě vrstvy na panelu Vrstvy (ukazatel se změní na dva překrývající se kruhy) a pak klikněte.

  • Vyberte na panelu Vrstvy horní vrstvu z dvojice vrstev, z nichž chcete vytvořit skupinu, a klepněte na položky Vrstva > Vytvořit ořezovou masku.

 2. Když vytváříte ořezovou masku ze stávající vrstvy a jedné vrstvy, kterou se chystáte vytvořit, nejprve vyberte stávající vrstvu na panelu Vrstvy. Poté vyberte v nabídce Vrstva nebo v nabídce Více panelu Vrstvy položku Nová vrstva. V dialogovém okně Nová vrstva vyberte možnost Použít předcházející vrstvu k vytvoření ořezové masky a klepněte na tlačítko OK.

  Vrstvy v ořezové masce mají atributy krytí a režim jako základní vrstva skupiny, která je zcela dole.

  Poznámka:

  Chcete-li změnit pořadí skládání ořezové masky vzhledem k ostatním vrstvám v obrazu, vyberte všechny vrstvy ve skupině. Poté přetáhněte na panelu Vrstvy základní vrstvu skupiny nahoru nebo dolů. (Přetáhnete-li vrstvu, aniž byste vybrali všechny vrstvy ve skupině, bude tato vrstva odebrána ze skupiny.)

Odstranění vrstvy z ořezové masky

Pokud oddělíte základní vrstvu od vrstvy nad ní, zrušíte seskupení všech vrstev v ořezové masce.

 1. Proveďte některou z následujících akcí:
  • Podržte klávesu Alt, umístěte ukazatel na čáru oddělující dvě seskupené vrstvy na panelu Vrstvy (ukazatel se změní na dva překrývající se kruhy) a klikněte.

  • V panelu Vrstvy vyberte vrstvu z ořezové masky a zvolte Vrstva > Uvolnit ořezovou masku. Tento příkaz odstraní z ořezové masky vybranou vrstvu spolu s případnými vrstvami nad ní.

  • Vyberte na panelu Vrstvy ve skupině libovolnou vrstvu (s výjimkou základní vrstvy). Tuto vrstvu přetáhněte pod základní vrstvu nebo ji přetáhněte mezi dvě neseskupené vrstvy v obraze.

Uvolnění ořezové masky

 1. Na panelu Vrstvy vyberte kteroukoli jinou vrstvu, než je základní vrstva v ořezové masce.
 2. Zvolte Vrstva > Uvolnit ořezovou masku.

Další podobné nápovědy

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online