Příručka uživatele Zrušit

Režim úprav s průvodcem – Zábavné úpravy

 1. Photoshop Elements User Guide
 2. Introduction to Photoshop Elements
  1. What's new in Photoshop Elements
  2. System requirements | Photoshop Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Making photo projects
 3. Workspace and environment
  1. Get to know the Home screen
  2. Workspace basics
  3. Preferences
  4. Tools
  5. Panels and bins
  6. Open files
  7. Rulers, grids, and guides
  8. Enhanced Quick Mode
  9. File information
  10. Presets and libraries
  11. Multitouch support
  12. Scratch disks, plug-ins, and application updates
  13. Undo, redo, and cancel actions
  14. Viewing images
 4. Fixing and enhancing photos
  1. Resize images
  2. Cropping
  3. Process camera raw image files
  4. Add blur, replace colors, and clone image areas
  5. Adjust shadows and light
  6. Retouch and correct photos
  7. Sharpen photos
  8. Transforming
  9. Auto Smart Tone
  10. Recomposing
  11. Using actions to process photos
  12. Photomerge Compose
  13. Create a panorama
  14. Moving Overlays
  15. Moving Elements
 5. Adding shapes and text
  1. Add text
  2. Edit text
  3. Create shapes
  4. Editing shapes
  5. Painting overview
  6. Painting tools
  7. Set up brushes
  8. Patterns
  9. Fills and strokes
  10. Gradients
  11. Work with Asian type
 6. Quick Actions
 7. Guided edits, effects, and filters
  1. Guided mode
  2. Filters
  3. Guided mode Photomerge edits
  4. Guided mode Basic edits
  5. Adjustment filters
  6. Effects
  7. Guided mode Fun edits
  8. Guided mode Special edits
  9. Artistic filters
  10. Guided mode Color edits
  11. Guided mode Black & White edits
  12. Blur filters
  13. Brush Stroke filters
  14. Distort filters
  15. Other filters
  16. Noise filters
  17. Render filters
  18. Sketch filters
  19. Stylize filters
  20. Texture filters
  21. Pixelate filters
 8. Working with colors
  1. Understanding color
  2. Set up color management
  3. Color and tonal correction basics
  4. Choose colors
  5. Adjust color, saturation, and hue
  6. Fix color casts
  7. Using image modes and color tables
  8. Color and camera raw
 9. Working with selections
  1. Make selections in Photoshop Elements
  2. Saving selections
  3. Modifying selections
  4. Move and copy selections
  5. Edit and refine selections
  6. Smooth selection edges with anti-aliasing and feathering
 10. Working with layers
  1. Create layers
  2. Edit layers
  3. Copy and arrange layers
  4. Adjustment and fill layers
  5. Clipping masks
  6. Layer masks
  7. Layer styles
  8. Opacity and blending modes
 11. Creating photo projects
  1. Project basics
  2. Making photo projects
  3. Editing photo projects
  4. Creating Photo Reels
 12. Saving, printing, and sharing photos
  1. Save images
  2. Printing photos
  3. Share photos online
  4. Optimizing images
  5. Optimizing images for the JPEG format
  6. Dithering in web images
  7. Guided Edits - Share panel
  8. Previewing web images
  9. Use transparency and mattes
  10. Optimizing images for the GIF or PNG-8 format
  11. Optimizing images for the PNG-24 format
 13. Keyboard shortcuts
  1. Keys for selecting tools
  2. Keys for selecting and moving objects
  3. Keys for the Layers panel
  4. Keys for showing or hiding panels (expert mode)
  5. Keys for painting and brushes
  6. Keys for using text
  7. Keys for the Liquify filter
  8. Keys for transforming selections
  9. Keys for the Color Swatches panel
  10. Keys for the Camera Raw dialog box
  11. Keys for the Filter Gallery
  12. Keys for using blending modes
  13. Keys for viewing images (expertmode)

Režim úprav s průvodcem nabízí možnost provádění úprav s průvodcem – rozhraní podobné průvodci určené k dosažení určitých předdefinovaných efektů. Každá úprava s průvodcem má asociovaný obraz. Když pohybujete ukazatelem myši vodorovně nad obrazem, v části vlevo od posuvníku je vidět obraz před použitím efektu. V části vpravo od posuvníku vidíte obraz po aplikaci efektu.

Úprava s průvodcem: Stará fotografie

Další informace o funkcích použitých v těchto úpravách s průvodcem naleznete v tématech Použití panelu Efekty, Určení neprůhlednosti vrstvyO úpravách úrovní.

Úprava s průvodcem: Mimo rozsah

Pomocí volby Mimo rozsah v nabídce .Úpravy s průvodcem lze k obrazu přidat rámeček a zobrazit vybranou část obrazu mimo rámeček.

<b>A.</b> Původní obraz <b>B.</b> Po přidání rámečku <b>C.</b> Po výběru části, která má přesahovat <b>D.</b> Výsledný obraz

 1. Na panelu Úpravy s průvodcem vyberte možnost Mimo rozsah.

 2. Klepnutím na příkaz Přidat rámeček přidejte ke snímku rámeček.

 3. Přetáhněte rohy rámečku tak, aby část hlavního objektu zůstala mimo rámeček.

 4. Stisknutím kláves Control + Alt + Shift (Cmd + Alt + Shift v Mac OS) a přetažením táhel rámečku přidejte perspektivu. Klepněte na tlačítko Potvrdit.

 5. Přetažením okrajů upravte šířku rámečku. Klepněte na tlačítko Potvrdit.

 6. Pomocí nástroje Rychlý výběr vyberte část obrazu, která má sahat mimo rámeček.

 7. Klepněte na efekt Mimo rozsah.

 8. (Volitelné) Přidejte stín.

 9. (Volitelné) Klepněte na tlačítko Přidat přechod pozadí.

 10. Klikněte na tlačítko Další a přejděte na panel Sdílet nebo kliknutím na tlačítko Zrušit zavřete funkci Úprava s průvodcem: Mimo rozsah.

  Panel Sdílet se zobrazuje napravo od obrazu. Na tomto panelu lze snímek uložit do stejného umístění, nebo ho uložit jako jiný snímek. Snímek lze také přenést do režimu Rychlé úpravy a Expert. Také můžete obraz sdílet ve službách Facebook, Flickr nebo Twitter.

  A (Uložit) a B (Uložit jako)

  Uložte upravený obraz do složky v počítači. Pokud jste úpravy ještě neukládali, budete vyzváni k výběru složky v počítači, do které chcete fotografii uložit.

  Upravený snímek uložíte do jiné složky nebo pod jiným jménem pomocí volby Uložit jako.

  V dialogovém okně Volby JPEG můžete vybrat některé z pokročilých možností formátu obrazu. Pokud nechcete provádět žádné zvláštní změny, kliknutím na tlačítko OK přijměte nastavení používaná aplikací PhotoShop Elements.

  C (Rychlé úpravy) a D (Expertní úpravy)

  Přeneste obraz do místností Rychlé úpravy nebo Expertní úpravy. To znamená, že můžete provést úpravy v místnosti Úprava s průvodcem a poté další úpravy v místnostech Rychlé úpravy nebo Expertní úpravy.

  E (Facebook), F (Flickr) a G (Twitter)

  Sdílejte právě upravený obraz s rodinou a přáteli ve službě Facebook nebo Twitter. Nebo obrazy nahrajte do služby Flickr, kde můžete vytvořit fotoalba určená ke sdílení.

  Poznámka:

  V případě služeb Facebook, FlickrTwitter se vás aplikace PhotoShop Elements zeptá, zda jí chcete povolit publikování obrazů na příslušných webových stránkách. Tento úkon je třeba u každé ze služeb provést jednou.

 11. Klikněte na tlačítko Hotovo.

Úprava s průvodcem: Balíček obrázků

Úprava s průvodcem: Pop-art

Úpravy s průvodcem umožňují převod obrazu na pop-art ve třech jednoduchých krocích. Navíc si můžete vybrat ze dvou stylů.

 1. V režimu úprav s průvodcem vyberte možnost Pop art.

 2. Vyberte styl a postupujte podle pokynů na obrazovce:

  Styl A

  Převedení režimu obrazu, přidání barev a duplikování obrazu pomocí různých rozprostřených barev.

  Styl B

  Posterizování obrazu, přidání neónové záře a duplikování obrazu pomocí různých rozprostřených barev.

Úprava s průvodcem: Efekt skládačky

Představeno v aplikaci Photoshop Elements 12

Nová úprava efektu skládačky s průvodcem vytváří vizuální efekt fotografie vytvořené složením kousků skládačky. Díky úpravám s průvodcem můžete extrahovat několik dílků z jejich oken a jejich posunem napodobit nedokončenou skládačku

Úprava efektu skládačky s průvodcem umožňuje nechat několik dílků volných, a vytvořit realistický obraz skládačky.

 1. Klepnutím na možnost Malé, Střední nebo Velké vyberete velikost dlaždic, na které se fotografie rozdělí.

 2. Chcete-li, aby skládačka vypadala realisticky, můžete vybrat několik souborů, které budou mimo své zamýšlené místo. Klepněte na tlačítko Vybrat dílek skládačky a poté na dlaždici ve skládačce. Dojde k výběru dlaždice.

 3. Klepnutím na možnost Extrahovat dílek vybranou dlaždici vyjmete. Automaticky se vybere nástroj přesun.

 4. Přetáhněte vybranou dlaždici na jakékoli místo na plátně, nebo ji pomocí vodítek otočte nebo změňte její měřítko.

  Poznámka:

  Opakováním kroků 2, 3 a 4 můžete extrahovat a přesunovat další dlaždice.  

 5. (Volitelné) Kliknutím na Nástroj guma odstraníte přebytečné artefakty, které mohly vzniknout v důsledku aplikování této úpravy s průvodcem.

 6. Klikněte na tlačítko Další a přejděte na panel Sdílet nebo kliknutím na tlačítko Zrušit zavřete funkci Úprava s průvodcem: Pop-art.

  Panel Sdílet se zobrazuje napravo od obrazu. Na tomto panelu lze snímek uložit do stejného umístění, nebo ho uložit jako jiný snímek. Snímek lze také přenést do režimu Rychlé úpravy a Expert. Také můžete obraz sdílet ve službách Facebook, Flickr nebo Twitter.

  A (Uložit) a B (Uložit jako)

  Uložte upravený obraz do složky v počítači. Pokud jste úpravy ještě neukládali, budete vyzváni k výběru složky v počítači, do které chcete fotografii uložit.

  Upravený snímek uložíte do jiné složky nebo pod jiným jménem pomocí volby Uložit jako.

  V dialogovém okně Volby JPEG můžete vybrat některé z pokročilých možností formátu obrazu. Pokud nechcete provádět žádné zvláštní změny, kliknutím na tlačítko OK přijměte nastavení používaná aplikací PhotoShop Elements.

  C (Rychlé úpravy) a D (Expertní úpravy)

  Přeneste obraz do místností Rychlé úpravy nebo Expertní úpravy. To znamená, že můžete provést úpravy v místnosti Úprava s průvodcem a poté další úpravy v místnostech Rychlé úpravy nebo Expertní úpravy.

  E (Facebook), F (Flickr) a G (Twitter)

  Sdílejte právě upravený obraz s rodinou a přáteli ve službě Facebook nebo Twitter. Nebo obrazy nahrajte do služby Flickr, kde můžete vytvořit fotoalba určená ke sdílení.

  Poznámka:

  V případě služeb Facebook, FlickrTwitter se vás aplikace PhotoShop Elements zeptá, zda jí chcete povolit publikování obrazů na příslušných webových stránkách. Tento úkon je třeba u každé ze služeb provést jednou.

 7. Klikněte na tlačítko Hotovo.

Úprava s průvodcem: Odraz

úpravách s průvodcem lze vybrat předdefinovaný efekt odrazu a v několika krocích jej použít na obraz.

Poznámka:

Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, nevynechejte žádný krok a neprovádějte uvedené kroky v náhodném pořadí.

 1. V režimu úprav s průvodcem vyberte možnost Odraz.

 2. Klepnutím na tlačítko Přidat odraz vytvoříte invertovanou duplikovanou vrstvu.

 3. Klepnutím na nástroj Kapátko vyberte barvu pozadí pro odraz.

 4. Vyberte barvu z obrazu a klepněte na tlačítko Vyplnit pozadí.

 5. Klepnutím na některé z následujících tlačítek použijte typ odrazu:

  • Odraz na podlaze

  • Odraz ve skle

  • Odraz na vodě

   

 6. (Volitelný krok) Nastavte intenzitu odrazu.

 7. (Volitelné) Klepnutím na tlačítko Přidat deformaci deformujte odraz, aby vypadal realisticky.

 8. (Volitelné) Klepnutím na tlačítko Nástroj oříznutí odeberte nepotřebné oblasti.

 9. (Volitelné) Klepněte na Nástroj přechod a přetáhněte přechodovou čáru od spodního okraje odrazu ke spodnímu okraji obrazu.

 10. Až budete spokojeni s výsledkem, klikněte na tlačítko Další a zvolte, jak budete pokračovat:

  • Uložení – Uložit / Uložit jako: Nově vytvořený obrázek uložte v kterémkoli dostupném formátu.
  • Pokračování v úpravách – V režimu Rychlé / Expertní: Zvolte, kde chcete s prací na snímku pokračovat – zda v režimu Rychlé či Expertní.
  • Sdílení- Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery: Zvolte, kam chcete svůj snímek umístit online prostřednictvím sociálních služeb či služeb pro sdílení dostupných v aplikaci Photoshop Elements.

Úprava s průvodcem: Efekt rychlosti

Představeno v aplikaci Photoshop Elements 14

Dodejte objektu iluzi pohybu a rychlosti pomocí úpravy s průvodcem Efekt rychlosti.

 1. Vyberte snímek v zásobníku a poté zvolte možnost S průvodcem > Zábavné úpravy > Efekt rychlosti.

 2. Pomocí nástroje pro rychlý výběr vyberte část snímku nebo objektu na snímku, kterému chcete dodat iluzi pohybu. Pomocí tlačítek Přičíst a Odečíst přidejte nebo zpřesněte výběr.

  Poznámka:

  Pomocí jezdce Velikost stopy rychle vyberte velké objekty nebo pečlivěji menší objekty.

 3. Klepnutím na možnost Přidat efekt rychlosti vytvoříte iluzi pohyblivého objektu. Není-li objekt přesně vodorovný či svislý, pomocí ovládacího prvku Úhel určete směr efektu rychlosti.

 4. Klepnutím na možnost Přidat oblast zaostření odstraníte části aplikovaného efektu. Je-li například efekt aplikován na snímek v projekční dráze vybraného objektu, překryjte tuto dráhu. Efekt v dané oblasti snímku by se měl znatelně redukovat. Opakujte, dokud efekt rychlosti není pouze v požadovaných oblastech.

 5. Klepněte na možnost Zpřesnit efekt a poté u vybraných objektů přidejte či odstraňte efekt rozmazaného pohybu.

  • Jezdec Velikost ovládá tloušťku namalovaných vzorků.
  • Jezdec Krytí ovládá hustotu namalovaných vzorků. Zvolte jasně viditelný nebo nenápadný pohyb.
 6. Až budete spokojeni s výsledkem, klikněte na tlačítko Další a zvolte, jak budete pokračovat:

  • Uložení – Uložit / Uložit jako: Nově vytvořený obrázek uložte v kterémkoli dostupném formátu.
  • Pokračování v úpravách – V režimu Rychlé / Expertní: Zvolte, kde chcete s prací na snímku pokračovat – zda v režimu Rychlé či Expertní.
  • Sdílení- Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery: Zvolte, kam chcete svůj snímek umístit online prostřednictvím sociálních služeb či služeb pro sdílení dostupných v aplikaci Photoshop Elements.

Úprava s průvodcem: Efekt zvětšení

Představeno v aplikaci Photoshop Elements 12

Efekt Zvětšení vytváří iluzi pohybu a upozorňuje na ústřední objekt na fotografii. Tento efekt lze obvykle vytvořit ručně zvětšením objektu při otevřené závěrce.  

 1. Pomocí nástroje Oříznutí oříznete obraz tak, aby byl primární objekt zaostřený.

 2. Pomocí tlačítka Zvětšení na snímek aplikujte výběrový efekt radiálního rozmazání. Tento efekt poskytuje iluzi pohybu.

 3. Pomocí tlačítka Přidat oblast zaostření přidejte oblast zaostření snímku. Toto tlačítko nabízí nástroj přechod. Nástroj přechod přetáhněte na část snímku, kterou chcete zaostřit.

  Poznámka:

  Chcete-li, aby bylo zaostřených více míst na fotografii, můžete přidat více oblastí zaostření.

 4. Pomocí tlačítka Použít vinětaci automaticky aplikujte efekt vinětace. Tak zintenzivníte vzhled úpravy s průvodcem.

 5. Až budete spokojeni s výsledkem, klikněte na tlačítko Další a zvolte, jak budete pokračovat:

  • Uložení – Uložit / Uložit jako: Nově vytvořený obrázek uložte v kterémkoli dostupném formátu.
  • Pokračování v úpravách – V režimu Rychlé / Expertní: Zvolte, kde chcete s prací na snímku pokračovat – zda v režimu Rychlé či Expertní.
  • Sdílení- Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery: Zvolte, kam chcete svůj snímek umístit online prostřednictvím sociálních služeb či služeb pro sdílení dostupných v aplikaci Photoshop Elements.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online