Příručka uživatele Zrušit

Vytváření tvarů

 1. Photoshop Elements User Guide
 2. Introduction to Photoshop Elements
  1. What's new in Photoshop Elements
  2. System requirements | Photoshop Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Making photo projects
 3. Workspace and environment
  1. Get to know the Home screen
  2. Workspace basics
  3. Preferences
  4. Tools
  5. Panels and bins
  6. Open files
  7. Rulers, grids, and guides
  8. Enhanced Quick Mode
  9. File information
  10. Presets and libraries
  11. Multitouch support
  12. Scratch disks, plug-ins, and application updates
  13. Undo, redo, and cancel actions
  14. Viewing images
 4. Fixing and enhancing photos
  1. Resize images
  2. Cropping
  3. Process camera raw image files
  4. Add blur, replace colors, and clone image areas
  5. Adjust shadows and light
  6. Retouch and correct photos
  7. Sharpen photos
  8. Transforming
  9. Auto Smart Tone
  10. Recomposing
  11. Using actions to process photos
  12. Photomerge Compose
  13. Create a panorama
  14. Moving Overlays
  15. Moving Elements
 5. Adding shapes and text
  1. Add text
  2. Edit text
  3. Create shapes
  4. Editing shapes
  5. Painting overview
  6. Painting tools
  7. Set up brushes
  8. Patterns
  9. Fills and strokes
  10. Gradients
  11. Work with Asian type
 6. Quick Actions
 7. Guided edits, effects, and filters
  1. Guided mode
  2. Filters
  3. Guided mode Photomerge edits
  4. Guided mode Basic edits
  5. Adjustment filters
  6. Effects
  7. Guided mode Fun edits
  8. Guided mode Special edits
  9. Artistic filters
  10. Guided mode Color edits
  11. Guided mode Black & White edits
  12. Blur filters
  13. Brush Stroke filters
  14. Distort filters
  15. Other filters
  16. Noise filters
  17. Render filters
  18. Sketch filters
  19. Stylize filters
  20. Texture filters
  21. Pixelate filters
 8. Working with colors
  1. Understanding color
  2. Set up color management
  3. Color and tonal correction basics
  4. Choose colors
  5. Adjust color, saturation, and hue
  6. Fix color casts
  7. Using image modes and color tables
  8. Color and camera raw
 9. Working with selections
  1. Make selections in Photoshop Elements
  2. Saving selections
  3. Modifying selections
  4. Move and copy selections
  5. Edit and refine selections
  6. Smooth selection edges with anti-aliasing and feathering
 10. Working with layers
  1. Create layers
  2. Edit layers
  3. Copy and arrange layers
  4. Adjustment and fill layers
  5. Clipping masks
  6. Layer masks
  7. Layer styles
  8. Opacity and blending modes
 11. Creating photo projects
  1. Project basics
  2. Making photo projects
  3. Editing photo projects
  4. Creating Photo Reels
 12. Saving, printing, and sharing photos
  1. Save images
  2. Printing photos
  3. Share photos online
  4. Optimizing images
  5. Optimizing images for the JPEG format
  6. Dithering in web images
  7. Guided Edits - Share panel
  8. Previewing web images
  9. Use transparency and mattes
  10. Optimizing images for the GIF or PNG-8 format
  11. Optimizing images for the PNG-24 format
 13. Keyboard shortcuts
  1. Keys for selecting tools
  2. Keys for selecting and moving objects
  3. Keys for the Layers panel
  4. Keys for showing or hiding panels (expert mode)
  5. Keys for painting and brushes
  6. Keys for using text
  7. Keys for the Liquify filter
  8. Keys for transforming selections
  9. Keys for the Color Swatches panel
  10. Keys for the Camera Raw dialog box
  11. Keys for the Filter Gallery
  12. Keys for using blending modes
  13. Keys for viewing images (expertmode)

O tvarech

Tvary v aplikaci Photoshop Elements jsou vektorové grafiky, což znamená, že je tvoří čáry a křivky definované spíše geometrickými vlastnostmi než pixely. Vektorová grafika je nezávislá na rozlišení – to znamená, že je možné libovolně měnit její velikost a tisknout ji v libovolném rozlišení bez ztráty detailů a zřetelnosti. Lze ji přesunovat, zmenšovat a zvětšovat a měnit bez ztráty kvality. Protože monitor počítače zobrazuje obraz na bodové mřížce, jsou vektorová data zobrazována na obrazovce jako obrazové body.

Tvary se vytváří ve vrstvách tvarů. Vrstva tvaru může obsahovat jeden či více tvarů v závislosti na zvolené oblasti tvaru. Je možné zvolit umístění více tvarů v jedné vrstvě.

Barvu tvaru lze změnit úpravou vrstvy výplně a aplikováním stylů vrstvy. Nástroje tvarů nabízejí snadný způsob vytváření tlačítek, navigačních pruhů a dalších prvků používaných na webových stránkách.

Vektorové objekty vytvořené pomocí nástrojů tvarů v aplikaci Photoshop Elements

Nakreslení obdélníku, čtverce nebo zaobleného obdélníku

 1. Vyberte nástroj obdélník nebo nástroj zaoblený obdélník. Výběr nástrojů obdélník a zaoblený obdélník můžete také provést na panelu voleb nástrojů.
  Poznámka:

  Stiskněte klávesu Alt/Option a kliknutím na nástroj tvaru můžete procházet všemi dostupnými nástroji.

 2. (Volitelné) V pruhu voleb nástroje můžete nastavit následující volby:

  Bez omezení

  Umožňuje nastavit šířku a výšku obdélníku tažením.

  Čtverec

  Omezí obdélník na čtverec.

  Pevná velikost

  Nakreslí obdélník přesně o velikosti zadané do textových polí Šířka a Výška.

  Proporcionální

  Nakreslí obdélník v poměru k zadaným hodnotám Šířka a Výška.

  Poloměr

  Určuje poloměr zaobleného rohu. Menší hodnoty způsobí ostřejší rohy.

  Ze středu

  Nakreslí obdélník v místě vložení ze středu (obvykle se obdélník kreslí z levého horního rohu).

  Snap

  Přitahuje okraje obdélníku na hranice obrazových bodů.

  Zjednodušit

  Převede nakreslený tvar na rastrovou grafiku. Po převedení do rastru může zmenšení nebo zvětšení tvaru způsobit zubaté okraje a zrnitý vzhled.

 3. Tažením uvnitř obrazu nakreslete požadovaný tvar.

Nakreslení kruhu nebo elipsy

 1. Na pracovní ploše úprav vyberte nástroj Elipsa .
  Poznámka:

  Stiskněte klávesu Alt/Option a kliknutím na nástroj tvaru můžete procházet všemi dostupnými nástroji.

 2. (Volitelné) V pruhu voleb nástroje můžete nastavit následující volby:

  Bez omezení

  Umožňuje nastavit šířku a výšku elipsy tažením.

  Kruh

  Místo elipsy nakreslí kruh.

  Pevná velikost

  Nakreslí elipsu přesně o velikosti zadané do textových polí Šířka a Výška.

  Proporcionální

  Nakreslí elipsu, jejíž proporce odpovídají hodnotám zadaným do textových polí Šířka a Výška.

  Ze středu

  Nakreslí elipsu v místě vložení ze středu (obvykle se elipsa kreslí z levého horního rohu).

  Zjednodušit

  Převede nakreslený tvar na rastrovou grafiku. Po převedení do rastru může zmenšení nebo zvětšení tvaru způsobit zubaté okraje a zrnitý vzhled.

 3. Tažením v obraze nakreslete elipsu.

Nakreslení mnohoúhelníku

 1. Vyberte nástroj mnohoúhelník nebo nástroj hvězda .
  Poznámka:

  Stiskněte klávesu Alt/Option a kliknutím na nástroj tvaru můžete procházet všemi dostupnými nástroji.

 2. (Volitelné) V pruhu voleb nástroje můžete nastavit následující volby:

  Hladké rohy

  Nakreslí mnohoúhelník s hladkými rohy.

  Vsadit strany o

  Určuje hloubku zářezů cípů hvězdy. Tato volba je dostupná pouze pro nástroj hvězda.

  Hladké zářezy

  Nakreslí mnohoúhelník ve tvaru hvězdy s hladkými zářezy cípů. Tato volba je dostupná pouze pro nástroj hvězda.

  Zjednodušit

  Převede nakreslený tvar na rastrovou grafiku. Po převedení do rastru může zmenšení nebo zvětšení tvaru způsobit zubaté okraje a zrnitý vzhled.

 3. V poli Strany zadejte počet stran mnohoúhelníku.
 4. Nakreslete mnohoúhelník tažením uvnitř obrazu.

Nakreslení čáry nebo šipky

 1. Vyberte nástroj čára .
 2. (Volitelné) V pruhu voleb nástroje můžete nastavit následující volby:

  Ukazatel směru

  Nakreslí čáru se šipkami. Chcete-li určit konec, ve kterém jsou šipky vykresleny, vyberte možnost Vybrat na začátku, Na konci nebo Na obou koncích.

  Výběr voleb pro ukazatel směru.

  Šipky: Šířka a Délka

  Zadejte hodnoty určující proporce šipky v procentech z tloušťky čáry (10 % až 1000 % pro šířku a 10 % až 5000 % pro délku).

  Vydutost

  Určuje velikost zakřivení v nejširší části šipky, kde se šipka stýká s čárou. Zadejte hodnotu určující vydutost šipky (od -50 % do +50 %).

  Zjednodušit

  Převede nakreslený tvar na rastrovou grafiku. Po převedení do rastru může zmenšení nebo zvětšení tvaru způsobit zubaté okraje a zrnitý vzhled.

 3. V poli Šířka zadejte tloušťku čáry v bodech.
 4. Nakreslete čáru tažením uvnitř obrazu.

Jak nakreslit jiný tvar

Nástroj jiný tvar umožňuje nakreslit mnoho různých tvarů. Po vybrání nástroje jiný tvar lze k tvarům přistupovat z pruhu voleb.

 1. Vyberte nástroj jiný tvar .
 2. V pruhu voleb vyberte z rozbalovací nabídky Vlastní tvar nějaký tvar. Klepnutím na šipku v pravé horní části pruhu zobrazíte seznam tvarů, z nichž lze vybírat, a způsoby jejich zobrazení.
 3. (Volitelné) V pruhu voleb nástroje můžete nastavit následující volby:

  Bez omezení

  Umožňuje určit šířku a výšku obdélníku, zaobleného obdélníku, elipsy nebo vlastního tvaru tažením.

  Definovaný poměr stran

  Nakreslí vlastní tvar s proporcemi, se kterými byl původně vytvořen.

  Definovaná velikost

  Nakreslí vlastní tvar ve velikosti, ve které byl původně vytvořen.

  Pevná velikost

  Nakreslí vlastní tvar s pevně danými rozměry, které zadáte v textových polích Šířka a Výška.

  Ze středu

  Nakreslí vlastní tvar ze středu.

  Zjednodušit

  Převede nakreslený tvar na rastrovou grafiku. Po převedení do rastru může zmenšení nebo zvětšení tvaru způsobit zubaté okraje a zrnitý vzhled.

 4. Tažením uvnitř obrazu nakreslete požadovaný tvar.
Nástroj jiný tvar obsahuje přednastavené rámečky, které můžete umístit okolo fotografie.

Vytvoření více tvarů ve stejné vrstvě

 1. Vyberte vrstvu tvaru na panelu Vrstvy (režim Expert) nebo vytvořte novou vrstvu tvaru.
 2. Chcete-li vytvořit odlišný tvar, vyberte jiný nastroj tvaru.
 3. Výběrem volby oblasti tvaru určete způsob překrytí tvarů a pak nakreslete tažením uvnitř obrazu nové tvary:

  Přidat

  Přidá ke stávajícímu tvaru další tvar. Výsledný tvar bude zahrnovat oblast všech tvarů nakreslených s volbou Přidat.

  Odečíst

  Odstraní oblast, v níž se tvary překrývají. Zbývající části oblastí tvarů zůstanou zachovány.

  Průsečík

  Zobrazí pouze oblast, v níž se tvary protínají. Ostatní oblasti budou odstraněny.

  Vyloučit

  Odstraní oblasti, v nichž se překrývají nové a stávající tvary.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?