Příručka uživatele Zrušit

Nastavení stop

 1. Photoshop Elements User Guide
 2. Introduction to Photoshop Elements
  1. What's new in Photoshop Elements
  2. System requirements | Photoshop Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Making photo projects
 3. Workspace and environment
  1. Get to know the Home screen
  2. Workspace basics
  3. Preferences
  4. Tools
  5. Panels and bins
  6. Open files
  7. Rulers, grids, and guides
  8. Enhanced Quick Mode
  9. File information
  10. Presets and libraries
  11. Multitouch support
  12. Scratch disks, plug-ins, and application updates
  13. Undo, redo, and cancel actions
  14. Viewing images
 4. Fixing and enhancing photos
  1. Resize images
  2. Cropping
  3. Process camera raw image files
  4. Add blur, replace colors, and clone image areas
  5. Adjust shadows and light
  6. Retouch and correct photos
  7. Sharpen photos
  8. Transforming
  9. Auto Smart Tone
  10. Recomposing
  11. Using actions to process photos
  12. Photomerge Compose
  13. Create a panorama
  14. Moving Overlays
  15. Moving Elements
 5. Adding shapes and text
  1. Add text
  2. Edit text
  3. Create shapes
  4. Editing shapes
  5. Painting overview
  6. Painting tools
  7. Set up brushes
  8. Patterns
  9. Fills and strokes
  10. Gradients
  11. Work with Asian type
 6. Quick Actions
 7. Guided edits, effects, and filters
  1. Guided mode
  2. Filters
  3. Guided mode Photomerge edits
  4. Guided mode Basic edits
  5. Adjustment filters
  6. Effects
  7. Guided mode Fun edits
  8. Guided mode Special edits
  9. Artistic filters
  10. Guided mode Color edits
  11. Guided mode Black & White edits
  12. Blur filters
  13. Brush Stroke filters
  14. Distort filters
  15. Other filters
  16. Noise filters
  17. Render filters
  18. Sketch filters
  19. Stylize filters
  20. Texture filters
  21. Pixelate filters
 8. Working with colors
  1. Understanding color
  2. Set up color management
  3. Color and tonal correction basics
  4. Choose colors
  5. Adjust color, saturation, and hue
  6. Fix color casts
  7. Using image modes and color tables
  8. Color and camera raw
 9. Working with selections
  1. Make selections in Photoshop Elements
  2. Saving selections
  3. Modifying selections
  4. Move and copy selections
  5. Edit and refine selections
  6. Smooth selection edges with anti-aliasing and feathering
 10. Working with layers
  1. Create layers
  2. Edit layers
  3. Copy and arrange layers
  4. Adjustment and fill layers
  5. Clipping masks
  6. Layer masks
  7. Layer styles
  8. Opacity and blending modes
 11. Creating photo projects
  1. Project basics
  2. Making photo projects
  3. Editing photo projects
  4. Creating Photo Reels
 12. Saving, printing, and sharing photos
  1. Save images
  2. Printing photos
  3. Share photos online
  4. Optimizing images
  5. Optimizing images for the JPEG format
  6. Dithering in web images
  7. Guided Edits - Share panel
  8. Previewing web images
  9. Use transparency and mattes
  10. Optimizing images for the GIF or PNG-8 format
  11. Optimizing images for the PNG-24 format
 13. Keyboard shortcuts
  1. Keys for selecting tools
  2. Keys for selecting and moving objects
  3. Keys for the Layers panel
  4. Keys for showing or hiding panels (expert mode)
  5. Keys for painting and brushes
  6. Keys for using text
  7. Keys for the Liquify filter
  8. Keys for transforming selections
  9. Keys for the Color Swatches panel
  10. Keys for the Camera Raw dialog box
  11. Keys for the Filter Gallery
  12. Keys for using blending modes
  13. Keys for viewing images (expertmode)

O volbách stopy

Můžete simulovat skutečné tahy stopou tak, že nastavíte hodnoty, podle kterých tahy nástroje štětce odeznívají. Můžete určit, které volby se dynamicky mění v průběhu tahu stopou, například rozptyl, velikost a barva. Miniatura stopy v pruhu voleb nástroje odráží změny stopy, když upravíte volby dynamiky stopy.

Volby dynamiky stopy se nastavují výběrem nástroje Štětec a kliknutím na možnost Nastavení stopy (nebo v případě některých nástrojů na možnost Další volby) v pruhu voleb nástroje.

Mezery

Určuje vzdálenost mezi jednotlivými otisky stopy v tahu. Zadejte hodnotu mezer v procentech z průměru stopy nebo přetáhněte jezdec. (Miniatura stopy v pruhu voleb nástroje se dynamicky mění tak, aby odrážela vaše úpravy mezer.)

Zvětšení hodnoty Mezery způsobí mezery v tahu štětcem.

Odeznít

Slouží k nastavení počtu kroků, dokud tok barvy úplně neodezní. Zatímco nízká hodnota způsobí, že tah barvy odezní velmi rychle, nulová hodnota žádný efekt odeznění nemá. Každý krok se rovná jednomu otisku špičky stopy. Možné hodnoty jsou v rozsahu od 0 do 9999. Například zadáním hodnoty 10 dojde k odeznění v deseti krocích. U malých stop je praktické nastavit hodnotu 25 nebo vyšší. Pokud tahy odeznívají příliš rychle, zvyšte hodnotu.

Odeznít s nastavenými hodnotami 40, 60 a 80 kroků

Kolísání odstínu

Slouží k nastavení rychlosti, při které se barva tahu přepíná mezi barvami popředí a pozadí. Vyšší hodnoty způsobí častější přepínání mezi těmito dvěma barvami než nižší hodnoty. (Informace o nastavení barvy pomocí kolísání barvy obsahuje článek O barvách popředí a pozadí.)

Tah barvy s kolísáním barvy a bez kolísání

Tvrdost

Určuje velikost tvrdého středu stopy. Zadejte hodnotu v procentech z průměru stopy nebo přetáhněte jezdec.

Tahy stopami s různými hodnotami tvrdosti

Rozptyl

Rozptyl stopy určuje, jak jsou v tahu distribuovány otisky stopy. Nízká hodnota vytvoří hustší tah s menším rozptylem barvy a vyšší hodnoty zvyšují oblast rozptylu.

Tah stopy s nízkou a vysokou hodnotou rozptylu

Úhel

Určuje úhel, o který je hlavní osa eliptické stopy odsazena od vodorovného směru. Napište hodnotu ve stupních nebo potáhněte šipku ikony úhlu, abyste označili požadovaný úhel.

Nakloněné stopy vytvářejí jakoby vyrytou stopu

Zaoblení

Určuje poměr mezi krátkou a dlouhou osou stopy. Zadejte procentuální hodnotu nebo přetáhněte tečku v ikoně úhlu od šipky nebo k ní. Hodnota 100 % znamená kruhovou stopu, hodnota 0 % čárovou stopu, mezilehlé hodnoty označují eliptické stopy.

Úprava zaoblení má vliv na tvar špičky stopy.

Nastavit jako výchozí

Tato volba, dostupná pro určité nástroje, které mohou mít atributy štětce, vám umožňuje nastavit aktuálně zvolená nastavení jako svoje výchozí nastavení.

Přidání nové stopy do knihovny stop

 1. V části Kreslit panelu nástrojů vyberte nástroj Štětec.
 2. V pruhu voleb nástroje si kliknutím na šipku vedle rozbalovací nabídky Štětec zobrazte rozbalovací panel, v rozbalovací nabídce Štětec vyberte kategorii a poté vyberte stopu, kterou chcete změnit.
 3. Klikněte na možnost Nastavení stopy a poté pomocí jezdců změňte původní stopu.
 4. V rozbalovací nabídce Štětec klikněte na rozbalovací nabídku a vyberte možnost Uložit stopu.
 5. Zadejte název do dialogového okna Název stopy a klepněte na tlačítko OK.

Nová stopa bude vybrána v pruhu voleb nástroje a bude také přidána ve spodní části rozbalovacího panelu stop.

Odstranění stopy

 1. V části Kreslit panelu nástrojů vyberte nástroj Štětec.
 2. Klikněte na šipku vedle vzorku stopy, aby se v pruhu voleb nástroje zobrazil rozbalovací panel stop.
 3. Proveďte některou z následujících akcí:
  • Stisknutím klávesy Alt změňte ukazatel na nůžky a pak klepněte na stopu, kterou chcete odstranit.

  • V rozbalovacím panelu vyberte stopu a z nabídky panelu vyberte možnost Odstranit stopu.

  • Z nabídky panelu vyberte položku Správce přednastavení, ze seznamu Typ přednastavení vyberte položku Stopy, ze seznamu v dialogovém okně vyberte stopu a klepněte na tlačítko Odstranit.

Vytvoření vlastního tvaru stopy z obrazu

Vlastní stopu můžete vytvořit tak, že ve fotografii vyberete určitou oblast. Stopa použije verzi tohoto výběru ve stupních šedi, aby se barva popředí aplikovala na váš obraz. Například můžete vybrat list a pak malovat s využitím některé z podzimních barev. Nový tvar stopy můžete také nakreslit pomocí nástroje štětec. Můžete vytvořit vlastní tvar stopy buď z celé vrstvy, nebo z výběru. Vlastní tvar stopy může mít rozměry až 2500 x 2500 obrazových bodů.

Vytvoření vlastní stopy psa. Při malování s touto stopou malujete psy.

 1. Proveďte některou z následujících akcí:
  • Chcete-li jako vlastní stopu použít část obrazu, vyberte část obrazu.

  • Chcete-li jako vlastní stopu použít celou vrstvu, odznačte vše.

   Chcete-li nakreslit tvar stopy a vybrat ji, použijte malovací nástroje. Můžete použít tahy s ostrými nebo měkkými okraji nebo měnit krytí tahů, abyste dosáhli efektů s měkkými okraji.

 2. Vyberte možnost Úpravy > Stopa z výběru.
 3. Stopu pojmenujte a klepněte na OK.

Nastavení podpory pro tablet citlivý na tlak

Aplikace Photoshop Elements je kompatibilní s většinou tabletu citlivých na dotyk, například s tablety Wacom®. Když pro tablet nainstalujete softwarový ovládací panel, můžete měnit vlastnosti nástroje štětec na základě zvolených voleb tabletu a na základě tlaku, který vynaložíte pisátkem.

 1. Vyberte nástroj štětec v paletě nástrojů a potom nastavte ty volby tabletu v pruhu voleb nástroje, které chcete ovládat tlakem pera.

Použití aplikace Elements Organizer na tabletech Wacom

Aplikaci Elements Organizer nyní můžete používat na tabletech Wacom.

Režim myši na tabletech Wacom funguje hladce na následujících tabletech Wacom: Wacom Intuos3, Intuos 4, Bamboo Fun a Bamboo Touch.

Přepínání mezi režimem myši a pera

 1. Vyberte položku Spustit > Vlastnosti tabletu Wacom.

 2. Vyberte režim, do kterého chcete přepnout.

  Nastavení předvoleb tabletu Wacom

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online