Příručka uživatele Zrušit

Vrácení zpět, opětovné provedení a zrušení akcí

 1. Photoshop Elements User Guide
 2. Introduction to Photoshop Elements
  1. What's new in Photoshop Elements
  2. System requirements | Photoshop Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Making photo projects
 3. Workspace and environment
  1. Get to know the Home screen
  2. Workspace basics
  3. Preferences
  4. Tools
  5. Panels and bins
  6. Open files
  7. Rulers, grids, and guides
  8. Enhanced Quick Mode
  9. File information
  10. Presets and libraries
  11. Multitouch support
  12. Scratch disks, plug-ins, and application updates
  13. Undo, redo, and cancel actions
  14. Viewing images
 4. Fixing and enhancing photos
  1. Resize images
  2. Cropping
  3. Process camera raw image files
  4. Add blur, replace colors, and clone image areas
  5. Adjust shadows and light
  6. Retouch and correct photos
  7. Sharpen photos
  8. Transforming
  9. Auto Smart Tone
  10. Recomposing
  11. Using actions to process photos
  12. Photomerge Compose
  13. Create a panorama
  14. Moving Overlays
  15. Moving Elements
 5. Adding shapes and text
  1. Add text
  2. Edit text
  3. Create shapes
  4. Editing shapes
  5. Painting overview
  6. Painting tools
  7. Set up brushes
  8. Patterns
  9. Fills and strokes
  10. Gradients
  11. Work with Asian type
 6. Quick Actions
 7. Guided edits, effects, and filters
  1. Guided mode
  2. Filters
  3. Guided mode Photomerge edits
  4. Guided mode Basic edits
  5. Adjustment filters
  6. Effects
  7. Guided mode Fun edits
  8. Guided mode Special edits
  9. Artistic filters
  10. Guided mode Color edits
  11. Guided mode Black & White edits
  12. Blur filters
  13. Brush Stroke filters
  14. Distort filters
  15. Other filters
  16. Noise filters
  17. Render filters
  18. Sketch filters
  19. Stylize filters
  20. Texture filters
  21. Pixelate filters
 8. Working with colors
  1. Understanding color
  2. Set up color management
  3. Color and tonal correction basics
  4. Choose colors
  5. Adjust color, saturation, and hue
  6. Fix color casts
  7. Using image modes and color tables
  8. Color and camera raw
 9. Working with selections
  1. Make selections in Photoshop Elements
  2. Saving selections
  3. Modifying selections
  4. Move and copy selections
  5. Edit and refine selections
  6. Smooth selection edges with anti-aliasing and feathering
 10. Working with layers
  1. Create layers
  2. Edit layers
  3. Copy and arrange layers
  4. Adjustment and fill layers
  5. Clipping masks
  6. Layer masks
  7. Layer styles
  8. Opacity and blending modes
 11. Creating photo projects
  1. Project basics
  2. Making photo projects
  3. Editing photo projects
  4. Creating Photo Reels
 12. Saving, printing, and sharing photos
  1. Save images
  2. Printing photos
  3. Share photos online
  4. Optimizing images
  5. Optimizing images for the JPEG format
  6. Dithering in web images
  7. Guided Edits - Share panel
  8. Previewing web images
  9. Use transparency and mattes
  10. Optimizing images for the GIF or PNG-8 format
  11. Optimizing images for the PNG-24 format
 13. Keyboard shortcuts
  1. Keys for selecting tools
  2. Keys for selecting and moving objects
  3. Keys for the Layers panel
  4. Keys for showing or hiding panels (expert mode)
  5. Keys for painting and brushes
  6. Keys for using text
  7. Keys for the Liquify filter
  8. Keys for transforming selections
  9. Keys for the Color Swatches panel
  10. Keys for the Camera Raw dialog box
  11. Keys for the Filter Gallery
  12. Keys for using blending modes
  13. Keys for viewing images (expertmode)

Vrácení zpět, opětovné provedení nebo zrušení akcí

Řadu operací v aplikacích Elements Organizer a Photoshop Elements je možné vrátit zpět nebo opakovat. Můžete například obnovit celý nebo část obrazu na poslední uloženou verzi. Malá velikost dostupné paměti omezuje vaše možnosti tyto volby využívat.

 1. Chcete-li nějakou operaci vrátit zpět nebo opakovat, zvolte Úpravy > Zpět nebo zvolte Úpravy > Znovu.
 2. Chcete-li nějakou operaci zrušit, podržte klávesu Esc, dokud se aktuálně prováděná operace nezastaví.

Použití panelu Historie při provádění úprav

Panel Historie (F10 nebo Okna > Historie) umožňuje přejít na libovolný nedávný stav obrazu vytvořený při aktuální pracovní relaci. Pokaždé, když v obrazu změníte obrazové body, je do panelu Historie přidán nový stav obrazu.

Pokud například vyberete, vybarvíte a otočíte část obrazu, na panelu bude každý z těchto stavů uveden samostatně. Potom můžete vybrat kterýkoli z těchto stavů a obraz se obnoví tak, jak vypadal, když se tato změna poprvé provedla. Pak můžete dále pokračovat od tohoto stavu.

Akce, jako je přiblížení a posouvání, nemají na obrazové body v obrazu vliv a na panelu Historie nejsou zobrazeny. Vliv na obrazové body nemají ani změny v programu, jako jsou změny panelů, nastavení barev a předvoleb.

A. Původní stav B. Stav C. Vybraný stav 

Při používání panelu Historie nezapomínejte na tyto pokyny:

 • Panel Historie obsahuje ve výchozím nastavení seznam 50 předcházejících stavů. Starší stavy se automaticky mažou, aby se uvolnilo více paměti pro Photoshop Elements. Počet stavů můžete nastavit v nastavení aplikace (Předvolby > Výkon > Stavy historie). Maximální počet stavů je 1 000.

 • Původní stav fotografie se vždy zobrazí v horní části panelu Historie. Klepnutím na tento horní stav můžete vždy obraz obnovit do původního stavu. Klepnutí na původní stav je také užitečné pro srovnání verzí před a po provedení vašich úprav.

 • Když zavřete a znovu otevřete dokument, budou z panelu vymazány všechny stavy z poslední pracovní relace.

 • Stavy se přidávají na dolní konec seznamu. To znamená, že nejstarší stav je v seznamu nahoře, nejnovější dole.

 • Každý stav je uveden s názvem nástroje nebo příkazu, který byl použit ke změně obrazu.

 • Výběr stavu ztlumí následující stavy (kroky, které byly provedeny po vybraném kroku). Tímto způsobem můžete snadno vidět, které změny se vypustí, pokud budete pokračovat z vybraného stavu.

 • Výběrem stavu a poté změnou obrazu se odstraní všechny stavy, které následovaly po tomto stavu. Podobně se vymazáním stavu vymaže tento stav a všechny stavy (úpravy), které následují za ním.

Obnovit předchozí stav obrazu

V rychlém režimu a režimu Expert proveďte některý z následujících úkonů.

 • Klepněte na název stavu na panelu Historie.
 • Na hlavním panelu klikněte na tlačítko Zpět nebo Znovu.
 • V nabídce panelu Historie nebo v nabídce Úpravy vyberte příkaz Zpět nebo Znovu.

Chcete-li nastavit klávesový příkaz Krok vpřed nebo Krok zpět, zvolte v systému Windows příkaz Úpravy > Předvolby > Všeobecné (v systému Mac příkaz Photoshop Elements > Předvolby > Všeobecné) a v nabídce Krok zpět/vpřed zvolte příslušnou možnost.

Odstranění jednoho nebo více stavů z panelu Historie kroků zpět

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Chcete-li odstranit stav, klepněte na jeho název a v nabídce panelu Historie vyberte příkaz Odstranit. Stavy, které následují po stavu, který jste vybrali, budou odstraněny také.
 • Chcete-li z panelu Historie odstranit výpis stavů, aniž byste změnili obraz, vyberte v nabídce panelu příkaz Vymazat historii nebo vyberte položky Úpravy > Vymazat > Vymazat historii. Vymazání je užitečné pro uvolnění paměti, zejména pokud vás aplikace Photoshop Elements upozorní, že paměti nedostatek.

Poznámka: Vymazání panelu Historie nelze zrušit.

Vymazání paměti používané schránkou a panelem Historie

Chcete-li uvolnit paměť, můžete odstranit položky zkopírované do schránky nebo stavy na panelu Historie kroků zpět.

Proveďte v režimu Expert jeden z následujících úkonů:

 • Chcete-li vymazat paměť, která je používána schránkou, zvolte Úpravy > Vymazat > Obsah schránky.
 • Chcete-li vymazat paměť, kterou využívá panel Historie kroků zpět, klepněte na položku Úpravy > Vymazat > Vymazat historii nebo vyberte příkaz Vymazat historii v rozbalovací nabídce Historie kroků zpět.
 • Chcete-li současně vymazat paměť používanou ve schránce a panelu Historie, vyberte položky Úpravy > Vymazat > Vše.

Poznámka: Vymazání panelu Historie nebo schránky nelze zrušit.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online