Výběr barev

Výběr barvy pomocí nástroje kapátko

Nástroj kapátko usnadňuje kopírování barvy a není nutné vybrat vzorek. Nástroj zkopíruje barvu neboli odebere vzorek barvy z určité oblasti na vaší fotografii, aby bylo možné nastavit novou barvu popředí nebo pozadí. Vzorek můžete odebrat z aktivního obrazu, z jiného otevřeného obrazu nebo z pracovní plochy vašeho počítače.

Pokud chcete, aby tato barva byla k dispozici stále, můžete vzorek barvy přidat do panelu Vzorník barev. Můžete také zadat velikost oblasti, kterou nástroj kapátko vzorkuje. Například můžete nastavit kapátko tak, aby odebralo vzorek průměrných hodnot barev v oblasti 5 x 5 nebo 3 x 3 obrazových bodů pod ukazatelem.

Výběr barvy popředí pomocí nástroje kapátko.

A. Bodový vzorek B. Vzorek Průměr 5 x 5 

 1. Vyberte nástroj kapátko v paletě nástrojů.
 2. (Volitelně) Chcete-li změnit velikost vzorku pro kapátko, zvolte volbu z nabídky Velikost vzorku v pruhu voleb nástroje:
  • Vzorek Bod, chcete-li získat přesnou hodnotu obrazového bodu, na který klepnete.

  • Průměr 3 x 3 nebo Průměr 5 x 5, chcete-li získat průměrnou hodnotu ze zadaného počtu obrazových bodů v rámci oblasti, na kterou klepnete.

 3. V pruhu voleb nástroje vyberte, odkud má nástroj Výběr barvy odebrat vzorek. Vyberte možnost Všechny vrstvy nebo Platná vrstva.
 4. Vyberte barvu jedním z následujících způsobů:
  • Chcete-li vybrat novou barvu popředí z obrazu, klepněte na požadovanou barvu ve vašem obrazu. Chcete-li vybrat barvu, která je zobrazená na jiném místě vaší obrazovky, klepněte uvnitř vašeho obrazu a táhněte z něho pryč.

  • Chcete-li vybrat novou barvu pozadí z obrazu, podržte klávesu Alt a klepněte na požadovanou barvu.

   Když klepnete a potáhnete nástroj kapátko, pole barvy popředí se změní.

 5. Novou barvu vyberte uvolněním tlačítka myši.
Poznámka:

Na nástroj kapátko můžete dočasně přepnout, když používáte většinu malovacích nástrojů, což vám umožní rychle měnit barvy, aniž by bylo nutné vybrat jiný nástroj. Stačí podržet klávesu Alt. Po výběru barvy klávesu Alt uvolněte.

Výběr barvy z palety nástrojů

 1. Proveďte některou z následujících akcí:
  • Chcete-li nastavit pole popředí a pozadí na černou a bílou, klikněte na ikonu Výchozí barvy.

  • Chcete-li barvy v těchto polích přepnout, klikněte na ikonu Přepnout barvy.

  • Chcete-li změnit barvu popředí, klepněte na horní pole barev v paletě nástrojů a pak zvolte barvu z dialogového okna pro výběr barvy.

  • Chcete-li změnit barvu pozadí, klepněte na spodní pole barev v paletě nástrojů a pak zvolte barvu v dialogovém okně pro výběr barvy.

Používání panelu Vzorník barev

Panel Vzorník barev (Okna > Vzorník barev) je vhodným místem k ukládání barev, které ve svých obrazech používáte často. Barvu popředí nebo pozadí můžete vybrat klepnutím na vzorek barvy na panelu Vzorník barev. Přidáváním nebo odstraňováním barev můžete vytvořit vlastní knihovnu vzorků, uložit knihovnu vzorků a znovu je načíst, pokud byste je chtěli použít u jiného obrazu. Výběrem volby z nabídky Více můžete změnit způsob, jak se miniatury zobrazují v panelu Vzorník barev.

I když na panel Vzorník barev můžete přidat velké množství barev, měli byste za účelem vylepšení výkonu spravovat velikost a organizaci panelu. Vytváření knihoven vám může pomoci seskupovat související nebo speciální vzorky a spravovat velikost panelu.

Instalační složka aplikace Photoshop Elements\Presets\Color Swatches (v systému Mac: instalační složka aplikace Photoshop Elements\Support Files\Presets\Color Swatches) obsahuje různé knihovny vzorků. Když vytváříte vlastní knihovny a ukládáte je do složky Color Swatches, jsou automaticky zobrazeny v rozbalovací nabídce knihoven panelu.

Výběr barvy pomocí panelu Vzorník barev

 1. Pokud panel Vzorník barev ještě není otevřen, vyberte položky Okna > Vzorník barev.
 2. (Volitelné) Na panelu Vzorník barev vyberte z nabídky Vzorky barev název knihovny vzorníku.
 3. Proveďte některou z následujících akcí:
  • Chcete-li vybrat barvu popředí, klepněte na panelu na některou barvu.

  • Chcete-li vybrat barvu pozadí, podržte klávesu Ctrl (v systému Mac OS klávesu Cmd) a klepněte na barvu na panelu.

Přidání barvy do panelu Vzorník barev

Pokud chcete některou barvu používat často, můžete tuto barvu na panelu Vzorník barev uložit jako vzorek. Uložené vzorky jsou na panelu přidány do knihovny barev. Pokud chcete vlastní vzorky natrvalo uložit, musíte uložit celou knihovnu.

 1. Nastavte barvu popředí v paletě nástrojů na barvu, kterou chcete přidat.
 2. Na panelu Vzorník barev proveďte některou z následujících akcí:
  • Klikněte ve spodní části panelu na tlačítko Nový vzorek. Vzorek barvy se přidá a automaticky se pojmenuje Políčko barvy 1.

  • Vyberte z nabídky Více možnost Nové políčko.

  • Umístěte ukazatel nad prázdné místo ve spodním řádku panelu Vzorník barev (ukazatel se změní na plechovku barvy) a klepnutím přidejte vybranou barvu.

  Výběr barvy pomocí kapátka a její přidání jako nového vzorku

 3. Zadejte název nové barvy a klepněte na OK.
 4. Pokud jste vyzváni, abyste uložili knihovnu vzorků, zadejte nový název v dialogovém okně Uložit a klepněte na Uložit.

Uložení a používání vlastních knihoven vzorků

 1. Na panelu Vzorník barev proveďte některý z následujících úkonů:
  • Chcete-li uložit knihovnu vzorků, vyberte z nabídky Více možnost Uložit vzorky barev. Chcete-li, aby se sada objevila v místní nabídce knihoven vzorků barev na tomto panelu, uložte soubor do složky Photoshop Elements\Presets\Color Swatches (v systému Mac, Photoshop Elements\Support Files\Presets\Color Swatches).

  Poznámka:

  Chcete-li zobrazit novou sadu vzorků v nabídce, je nutné aplikaci Photoshop Elements restartovat.

  • Chcete-li knihovnu vzorků vybrat a načíst, vyberte na panelu z nabídky Více možnost Načíst vzorky barev.
  • Chcete-li současnou knihovnu vzorků nahradit jinou knihovnou, vyberte na panelu z nabídky Více možnost Nahradit vzorky barev a vyberte knihovnu.

Obnovení knihovny vzorků na výchozí vzorky barev

 1. Vyberte z rozbalovací nabídky panelu Vzorník barev knihovnu vzorků.
 2. Vyberte na panelu Vzorník barev z nabídky Více možnost Správce přednastavení.
 3. V dialogovém okně Správce přednastavení zvolte Vzorník z nabídky Typ přednastavení.
 4. V nabídce Více vyberte možnost Obnovit vzorky barev, a po zobrazení výzvy akci potvrďte.

Odstranění barvy z panelu Vzorník barev

 1. Proveďte některou z následujících akcí:
  • Přetáhněte vzorek barvy na tlačítko koše na panelu a klepnutím na tlačítko OK odstranění potvrďte.

  • Stisknutím klávesy Alt změňte ukazatel na ikonu nůžek a klepněte na některou barvu na panelu Vzorník barev.

 2. Pokud jste vyzváni, abyste uložili knihovnu, zadejte název v dialogovém okně Uložit a klepněte na Uložit.
Poznámka:

Chcete-li natrvalo vymazat vzorky, které odstraníte, musíte znovu uložit knihovnu, která je obsahovala.

Použití dialogového okna Výběr barvy Adobe

Dialogové okno Výběr barvy Adobe můžete použít, chcete-li vybrat barvu popředí nebo pozadí tak, že zvolíte z barevného spektra nebo definujete barvy numericky. Kromě toho můžete vybrat barvy na základě barevných modelů HSB nebo RGB nebo zvolit jen bezpečné webové barvy.

Výběr barvy Adobe

A. Přizpůsobená barva B. Původní barva C. Hodnoty barvy HSB D. Hodnoty barvy RGB E. Zobrazí pouze webové barvy F. Pole barvy G. Jezdec barev H. Šestnáctková hodnota barvy 

 1. Chcete-li zobrazit dialogové okno Výběr barvy, klepněte na pole barev popředí a pozadí v paletě nástrojů.
 2. Klepněte uvnitř barevného pole. Když klepnete do barevného pole, umístění barvy v poli označí kruhová značka a numerické hodnoty se změní podle nové barvy.
 3. Přemístění na jinou barvu můžete provést přetažením bílých trojúhelníků podél jezdce.
 4. Nebo chcete-li zadat číslo, proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Do textového pole pod hodnotami RGB zadejte šestnáctkovou hodnotu vaší barvy. (Šestnáctkové hodnoty barev často používají tvůrci webů.)

  • V případě RGB barvy vyberte rádiové tlačítko a zadejte komponentní hodnoty od 0 do 255 (0 znamená žádné světlo a 255 znamená nejsvětlejší světlo).

  • V případě HSB barvy vyberte rádiové tlačítko a zadejte procentuální hodnoty sytosti a jasu; zadejte odstín jako úhel od 0° do 360°, který odpovídá umístění na barevném kole.

 5. Barevná kostka vpravo od posuvníku barev zobrazuje novou barvu ve své horní části. Původní barva se objeví ve spodní části kostky.
 6. Klepněte na tlačítko OK, chcete-li začít malovat novou barvou.
Poznámka:

Barvy můžete vybrat s použitím zabudovaného systémového výběru barev nebo s použitím výběru barev zásuvného modulu. Zvolte Předvolby > Všeobecné a zvolte výběr barvy.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.