Příručka uživatele Zrušit

Nastavení správy barev

 1. Photoshop Elements User Guide
 2. Introduction to Photoshop Elements
  1. What's new in Photoshop Elements
  2. System requirements | Photoshop Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Making photo projects
 3. Workspace and environment
  1. Get to know the Home screen
  2. Workspace basics
  3. Preferences
  4. Tools
  5. Panels and bins
  6. Open files
  7. Rulers, grids, and guides
  8. Enhanced Quick Mode
  9. File information
  10. Presets and libraries
  11. Multitouch support
  12. Scratch disks, plug-ins, and application updates
  13. Undo, redo, and cancel actions
  14. Viewing images
 4. Fixing and enhancing photos
  1. Resize images
  2. Cropping
  3. Process camera raw image files
  4. Add blur, replace colors, and clone image areas
  5. Adjust shadows and light
  6. Retouch and correct photos
  7. Sharpen photos
  8. Transforming
  9. Auto Smart Tone
  10. Recomposing
  11. Using actions to process photos
  12. Photomerge Compose
  13. Create a panorama
  14. Moving Overlays
  15. Moving Elements
 5. Adding shapes and text
  1. Add text
  2. Edit text
  3. Create shapes
  4. Editing shapes
  5. Painting overview
  6. Painting tools
  7. Set up brushes
  8. Patterns
  9. Fills and strokes
  10. Gradients
  11. Work with Asian type
 6. Quick Actions
 7. Guided edits, effects, and filters
  1. Guided mode
  2. Filters
  3. Guided mode Photomerge edits
  4. Guided mode Basic edits
  5. Adjustment filters
  6. Effects
  7. Guided mode Fun edits
  8. Guided mode Special edits
  9. Artistic filters
  10. Guided mode Color edits
  11. Guided mode Black & White edits
  12. Blur filters
  13. Brush Stroke filters
  14. Distort filters
  15. Other filters
  16. Noise filters
  17. Render filters
  18. Sketch filters
  19. Stylize filters
  20. Texture filters
  21. Pixelate filters
 8. Working with colors
  1. Understanding color
  2. Set up color management
  3. Color and tonal correction basics
  4. Choose colors
  5. Adjust color, saturation, and hue
  6. Fix color casts
  7. Using image modes and color tables
  8. Color and camera raw
 9. Working with selections
  1. Make selections in Photoshop Elements
  2. Saving selections
  3. Modifying selections
  4. Move and copy selections
  5. Edit and refine selections
  6. Smooth selection edges with anti-aliasing and feathering
 10. Working with layers
  1. Create layers
  2. Edit layers
  3. Copy and arrange layers
  4. Adjustment and fill layers
  5. Clipping masks
  6. Layer masks
  7. Layer styles
  8. Opacity and blending modes
 11. Creating photo projects
  1. Project basics
  2. Making photo projects
  3. Editing photo projects
  4. Creating Photo Reels
 12. Saving, printing, and sharing photos
  1. Save images
  2. Printing photos
  3. Share photos online
  4. Optimizing images
  5. Optimizing images for the JPEG format
  6. Dithering in web images
  7. Guided Edits - Share panel
  8. Previewing web images
  9. Use transparency and mattes
  10. Optimizing images for the GIF or PNG-8 format
  11. Optimizing images for the PNG-24 format
 13. Keyboard shortcuts
  1. Keys for selecting tools
  2. Keys for selecting and moving objects
  3. Keys for the Layers panel
  4. Keys for showing or hiding panels (expert mode)
  5. Keys for painting and brushes
  6. Keys for using text
  7. Keys for the Liquify filter
  8. Keys for transforming selections
  9. Keys for the Color Swatches panel
  10. Keys for the Camera Raw dialog box
  11. Keys for the Filter Gallery
  12. Keys for using blending modes
  13. Keys for viewing images (expertmode)

O správě barev

Správa barev pomáhá dosáhnout konzistentních barev mezi digitálními fotoaparáty, skenery, počítačovými monitory a tiskárnami. Každé z těchto zařízení reprodukuje rozdílný rozsah barev, kterému se říká barevný gamut. Při přenosu obrazu z digitálního fotoaparátu na monitor a výsledně na tiskárnu dochází k posunu barev obrazu. Důvodem tohoto posunu je, že každé zařízení má rozdílný barevný gamut a tak reprodukuje barvy různým způsobem.

Barevné gamuty různých zařízení a dokumentů

A. Barevný prostor Lab (celé viditelné spektrum) B. Dokumenty (pracovní prostor) C. Zařízení 

Správa barev převádí barvy obrazu tak, že každé zařízení může barvy reprodukovat stejným způsobem a barvy, které vidíte na monitoru, se budou velice blížit barvám vytisknutého obrazu. Všechny barvy se nemusí přesně shodovat, protože tiskárna nemusí reprodukovat stejný rozsah barev jako monitor.

Správa barev s použitím profilů

A. Profily popisují barevné prostory vstupního zařízení a dokumentu. B. S pomocí popisů v profilu určí systém správy barev skutečné barvy v dokumentu. C. Profil monitoru říká systému správy barev, jak převést číselné hodnoty do barevného prostoru monitoru. D. S použitím profilu výstupního zařízení převádí systém správy barev číselné hodnoty z dokumentu na barevné hodnoty výstupního zařízení, takže se vytisknou skutečné barvy. 

Vytváření profilu zařízení

Aby správa barev fungovala, musíte vytvořit profil svých zařízení nebo použít ICC profil vytvořený výrobcem zařízení.

Zachytávací zařízení

Vytvoření profilů není nezbytně nutné pro zachytávací zařízení jako jsou digitální fotoaparáty nebo skenery. Chcete-li však správně reprodukovat barvy ve skenovaných předlohách nebo omezit úpravy barev v aplikaci Photoshop Elements vytvořte si raději profil skeneru.

Monitory

Kalibrace a vytvoření profilu monitoru je důležité. Pokud používáte laptop nebo jiné zařízení s LCD monitorem, můžete použít profil dodaný výrobcem. Vlastníte-li kolorimetr a odpovídající software pro vytváření profilů, můžete je použít v aplikaci Photoshop Elements.

Tiskárny

Vytvoření profilu inkoustové tiskárny vám obecně poskytne lepší výsledky, i když lze vytvořit výborné výtisky i bez profilu tiskárny pomocí ovládacích prvků v ovladači tiskárny. Mnoho výrobců tiskáren nabízí ICC profily na svých webech. Potřebujete samostatný profil pro každou tiskárnu, inkoust i typ papíru. Také můžete mít profily, které budou vytvořené pro vaši oblíbenou kombinaci inkoustu a papíru.

Pokud pracujete na fotografii a uložíte ji, aplikace Photoshop Elements může vložit (přidat tag) profil ICC odpovídající barvám na vašem počítačovém monitoru nebo zařízení, ve kterém jste fotografii vytvořili. Díky vložení profilů do obrazu se barvy obrazu stávají přenosné a rozdílná zařízení mohou tyto hodnoty barev převádět. Pokud například odesíláte fotografii na inkoustovou tiskárnu, načte systém správy barev vložený profil a převede data barev pomocí profilu tiskárny. Vaše tiskárna potom může použít převedená data barev k tomu, aby přesně převedla své barvy na zvolená média.

Úlohy správy barev

Chcete-li používat správu barev, je třeba provést následující úlohy:

 • Nastavte správu barev – vložte barevný profil a využijte při skenování a tisku profily zařízení. (Viz Nastavení správy barev.)

 • Kalibrujte a vytvořte profil monitoru počítače. Pokud používáte LCD monitor, použijte profil dodaný s monitorem. Postup naleznete v dokumentaci vašeho LCD monitoru.

 • Při tisku snímku z aplikace Photoshop Elements se ujistěte, zda je v oblasti Správa barev dialogového okna Více voleb zadán správný barevný profil. V případě, že profil tiskárny nemáte, nastavte barvy pomocí ovládacích prvků barev v ovladači tiskárny. Navíc můžete zvolit nastavení barev, které je vhodné pro vaše pracovní postupy (například Vždy optimalizovat pro tisk).

Nastavení správy barev

 1. V aplikaci Photoshop Elements vyberte možnost Úpravy > Nastavení barev.
 2. Vyberte jednu z následujících voleb správy barev a pak klepněte na OK.

  Bez správy barev

  Obraz zůstane neoznačený. Tato volba používá jako pracovní prostor profil monitoru. Při otevírání obrazů odstraňuje vložené profily a při ukládání je neoznačuje.

  Vždy optimalizovat barvy pro počítačové obrazovky

  Používá pracovní prostor sRGB a RGB; pracovní prostor ve stupních šedi je šedý gama 2,2. Tato volba zachovává vložené profily a při otevírání neoznačených souborů přiřazuje profil sRGB.

  Vždy optimalizovat pro tisk

  Používá jako pracovní prostor Adobe RGB; šedý pracovní prostor je Nárůst bodu 20%. Tato volba zachovává vložené profily a při otevírání neoznačených souborů přiřazuje Adobe RGB.

  Povolit výběr

  Umožňuje vám při otevírání neoznačených souborů vybrat, zda chcete sRGB (výchozí) nebo Adobe RGB.

 3. Když ukládáte soubor, vyberte ICC profil v dialogovém okně Uložit jako.

Převod barevného profilu

Barevný profil dokumentu se často nemění. Aplikace Photoshop Elements automaticky přiřadí barevný profil na základě nastavení vybraného v dialogovém okně Nastavení barev. Jedním z důvodů ruční změny barevného profilu je však příprava dokumentu pro jiný cíl výstupu. Další důvod ke změně barevného profilu nastává při korekci chování zásady, kterou již nechcete jako součást dokumentu. Měnit barevný profil by ale měli pouze zkušení uživatelé.

 1. Zvolte Obraz > Převést barevný profil a poté vyberte jednu z následujících možností:

  Odstranit profil

  Odstraní profil, takže dokument již nebude používat správu barev.

  Převést na profil sRGB

  Vloží do dokumentu profil sRGB.

  Převést na profil Adobe RGB

  Vloží do dokumentu profil Adobe RGB.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online