Ukládání výběrů

Ukládání, načítání nebo odstraňování výběrů

Uložení výběru umožňuje pozdější upravení vybrané oblasti fotografie. Před načtením uloženého výběru můžete pracovat na jiných částech fotografie.

Uložení výběru (nahoře), načtení výběru (uprostřed) a použití výběru k vyplnění jednou barvou (dole)

 1. Přejděte na pracovní plochu úprav a vytvořte ve fotografii výběr.
 2. Zvolte Výběr > Uložit výběr.
 3. V dialogovém okně Uložit výběr zvolte Nový z rozbalovací nabídky Výběr.
 4. Výběr pojmenujte v dialogovém okně Název a klepněte na tlačítko OK.
 5. Chcete-li načíst výběr, zvolte Výběr > Načíst výběr, zvolte uložený výběr z nabídky Výběr a pak klepněte na tlačítko OK.
 6. Chcete-li odstranit výběr, zvolte Výběr > Odstranit výběr, zvolte uložený výběr z nabídky Výběr a pak klepněte na tlačítko OK.

Úprava uloženého výběru

Uložené výběry můžete upravit nahrazením, přidáním nebo odečtením.

 1. Přejděte na pracovní plochu úprav a vytvořte ve fotografii výběr.
 2. Zvolte Výběr > Uložit výběr.
 3. V dialogovém okně Uložit výběr zvolte výběr, který chcete upravit z nabídky Výběr.
 4. Vyberte jednu z následujících voleb a klepněte na OK:

  Nahradit výběr

  Nahradí uložený výběr současným výběrem.

  Přidat k výběru

  Přidá současný výběr k uloženému výběru.

  Odečíst od výběru

  Odečte současný výběr od uloženého výběru.

  Průsečík s výběrem

  Nahradí uložený výběr průsečíkem mezi aktuálním výběrem a uloženým výběrem.

  Poznámka:

  Můžete také změnit uložený výběr – načtete ho a pomocí nástroje pro výběr k němu přičtete (tažení s klávesou Shift) nebo od něho odečtete (tažení s klávesou Alt). (Viz téma Přidání k výběru nebo odečtení od výběru.)

Úprava nového výběru uloženým výběrem

 1. Na pracovní ploše úprav otevřete fotografii, která obsahuje uložený výběr.
 2. Proveďte nový výběr ve své fotografii.
 3. Zvolte Výběr > Načíst výběr.
 4. Zvolte uložený výběr z nabídky Výběr.
 5. Vyberte jednu z následujících operací:

  Přidat k výběru

  Přidá uložený výběr k současnému výběru.

  Odečíst od výběru

  Odečte uložený výběr od současného výběru.

  Průsečík s výběrem

  Nahradí současný výběr průsečíkem mezi aktuálním výběrem a uloženým výběrem.

 6. Chcete-li invertovat uloženou oblast, zvolte Invertovat a klepněte na tlačítko OK.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.

[Feedback V2 Badge]