Příručka uživatele Zrušit

Ukládání výběrů

 1. Photoshop Elements User Guide
 2. Introduction to Photoshop Elements
  1. What's new in Photoshop Elements
  2. System requirements | Photoshop Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Making photo projects
 3. Workspace and environment
  1. Get to know the Home screen
  2. Workspace basics
  3. Preferences
  4. Tools
  5. Panels and bins
  6. Open files
  7. Rulers, grids, and guides
  8. Enhanced Quick Mode
  9. File information
  10. Presets and libraries
  11. Multitouch support
  12. Scratch disks, plug-ins, and application updates
  13. Undo, redo, and cancel actions
  14. Viewing images
 4. Fixing and enhancing photos
  1. Resize images
  2. Cropping
  3. Process camera raw image files
  4. Add blur, replace colors, and clone image areas
  5. Adjust shadows and light
  6. Retouch and correct photos
  7. Sharpen photos
  8. Transforming
  9. Auto Smart Tone
  10. Recomposing
  11. Using actions to process photos
  12. Photomerge Compose
  13. Create a panorama
  14. Moving Overlays
  15. Moving Elements
 5. Adding shapes and text
  1. Add text
  2. Edit text
  3. Create shapes
  4. Editing shapes
  5. Painting overview
  6. Painting tools
  7. Set up brushes
  8. Patterns
  9. Fills and strokes
  10. Gradients
  11. Work with Asian type
 6. Quick Actions
 7. Guided edits, effects, and filters
  1. Guided mode
  2. Filters
  3. Guided mode Photomerge edits
  4. Guided mode Basic edits
  5. Adjustment filters
  6. Effects
  7. Guided mode Fun edits
  8. Guided mode Special edits
  9. Artistic filters
  10. Guided mode Color edits
  11. Guided mode Black & White edits
  12. Blur filters
  13. Brush Stroke filters
  14. Distort filters
  15. Other filters
  16. Noise filters
  17. Render filters
  18. Sketch filters
  19. Stylize filters
  20. Texture filters
  21. Pixelate filters
 8. Working with colors
  1. Understanding color
  2. Set up color management
  3. Color and tonal correction basics
  4. Choose colors
  5. Adjust color, saturation, and hue
  6. Fix color casts
  7. Using image modes and color tables
  8. Color and camera raw
 9. Working with selections
  1. Make selections in Photoshop Elements
  2. Saving selections
  3. Modifying selections
  4. Move and copy selections
  5. Edit and refine selections
  6. Smooth selection edges with anti-aliasing and feathering
 10. Working with layers
  1. Create layers
  2. Edit layers
  3. Copy and arrange layers
  4. Adjustment and fill layers
  5. Clipping masks
  6. Layer masks
  7. Layer styles
  8. Opacity and blending modes
 11. Creating photo projects
  1. Project basics
  2. Making photo projects
  3. Editing photo projects
  4. Creating Photo Reels
 12. Saving, printing, and sharing photos
  1. Save images
  2. Printing photos
  3. Share photos online
  4. Optimizing images
  5. Optimizing images for the JPEG format
  6. Dithering in web images
  7. Guided Edits - Share panel
  8. Previewing web images
  9. Use transparency and mattes
  10. Optimizing images for the GIF or PNG-8 format
  11. Optimizing images for the PNG-24 format
 13. Keyboard shortcuts
  1. Keys for selecting tools
  2. Keys for selecting and moving objects
  3. Keys for the Layers panel
  4. Keys for showing or hiding panels (expert mode)
  5. Keys for painting and brushes
  6. Keys for using text
  7. Keys for the Liquify filter
  8. Keys for transforming selections
  9. Keys for the Color Swatches panel
  10. Keys for the Camera Raw dialog box
  11. Keys for the Filter Gallery
  12. Keys for using blending modes
  13. Keys for viewing images (expertmode)

Ukládání, načítání nebo odstraňování výběrů

Uložení výběru umožňuje pozdější upravení vybrané oblasti fotografie. Před načtením uloženého výběru můžete pracovat na jiných částech fotografie.

Uložení výběru (nahoře), načtení výběru (uprostřed) a použití výběru k vyplnění jednou barvou (dole)

 1. Přejděte na pracovní plochu úprav a vytvořte ve fotografii výběr.
 2. Zvolte Výběr > Uložit výběr.
 3. V dialogovém okně Uložit výběr zvolte Nový z rozbalovací nabídky Výběr.
 4. Výběr pojmenujte v dialogovém okně Název a klepněte na tlačítko OK.
 5. Chcete-li načíst výběr, zvolte Výběr > Načíst výběr, zvolte uložený výběr z nabídky Výběr a pak klepněte na tlačítko OK.
 6. Chcete-li odstranit výběr, zvolte Výběr > Odstranit výběr, zvolte uložený výběr z nabídky Výběr a pak klepněte na tlačítko OK.

Úprava uloženého výběru

Uložené výběry můžete upravit nahrazením, přidáním nebo odečtením.

 1. Přejděte na pracovní plochu úprav a vytvořte ve fotografii výběr.
 2. Zvolte Výběr > Uložit výběr.
 3. V dialogovém okně Uložit výběr zvolte výběr, který chcete upravit z nabídky Výběr.
 4. Vyberte jednu z následujících voleb a klepněte na OK:

  Nahradit výběr

  Nahradí uložený výběr současným výběrem.

  Přidat k výběru

  Přidá současný výběr k uloženému výběru.

  Odečíst od výběru

  Odečte současný výběr od uloženého výběru.

  Průsečík s výběrem

  Nahradí uložený výběr průsečíkem mezi aktuálním výběrem a uloženým výběrem.

  Poznámka:

  Můžete také změnit uložený výběr – načtete ho a pomocí nástroje pro výběr k němu přičtete (tažení s klávesou Shift) nebo od něho odečtete (tažení s klávesou Alt). (Viz téma Přidání k výběru nebo odečtení od výběru.)

Úprava nového výběru uloženým výběrem

 1. Na pracovní ploše úprav otevřete fotografii, která obsahuje uložený výběr.
 2. Proveďte nový výběr ve své fotografii.
 3. Zvolte Výběr > Načíst výběr.
 4. Zvolte uložený výběr z nabídky Výběr.
 5. Vyberte jednu z následujících operací:

  Přidat k výběru

  Přidá uložený výběr k současnému výběru.

  Odečíst od výběru

  Odečte uložený výběr od současného výběru.

  Průsečík s výběrem

  Nahradí současný výběr průsečíkem mezi aktuálním výběrem a uloženým výběrem.

 6. Chcete-li invertovat uloženou oblast, zvolte Invertovat a klepněte na tlačítko OK.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online