Vzorky

O vzorcích

Vzorek můžete namalovat pomocí nástroje razítko se vzorkem nebo vyplnit výběr nebo vrstvu vzorkem, který vyberete z knihoven vzorků. V aplikaci Photoshop Elements si lze vybrat z několika vzorků.

Chcete-li své obrazy přizpůsobit nebo vytvořit unikátní stránky výstřižků, můžete vytvořit vlastní vzorky. Vzorky, které vytvoříte, můžete uložit v knihovně a pak načíst knihovny vzorků pomocí Správce přednastavení nebo rozbalovacího panelu Vzorek, který je zobrazen v pruhu voleb nástroje Razítko se vzorkem a nástroje Plechovka barvy. Uložení vzorků vám umožňuje snadno používat vzorek ve více obrázcích.

Vytvoření jiného vzorku

A. Použití obdélníkového výběru pro definování vzorku B. Jiný vzorek ve výběru vzorků C. Nový obraz vyplněný jiným vzorkem 

Používání nástroje razítko se vzorkem

Nástroj razítko se vzorkem maluje se vzorkem definovaným z vašeho obrazu, jiného obrazu nebo přednastaveného vzorku.

 1. V části Vylepšit panelu nástrojů vyberte nástroj Razítko se vzorem. (Pokud jej nevidíte v paletě nástrojů, vyberte nástroj klonovací razítko, a pak klikněte na ikonu nástroje razítko se vzorkem v pruhu voleb nástroje.)
 2. Z rozbalovacího panelu Vzorek v pruhu voleb nástroje zvolte požadovaný vzorek. Chcete-li načíst dodatečné knihovny vzorků, vyberte název knihovny z nabídky panelu nebo vyberte příkaz Načíst vzorky a projděte ke složce, ve které je knihovna uložena. Můžete také definovat vlastní vzorek.
 3. Podle potřeby nastavte volby pro nástroj razítko se vzorkem v pruhu voleb nástroje a pak táhnutím malujte uvnitř obrazu.

  Zadat můžete libovolné z následujících voleb nástroje razítko se vzorkem:

  Štětec

  Nastaví špičku stopy štětce. Klikněte na šipku u vzorku stopy, zvolte kategorii stopy z rozbalovací nabídky Stopy štětce a potom vyberte miniaturu stopy.

  Impresionisticky

  Maluje vzorek pomocí šmouh barev tak, aby vznikl impresionistický efekt.

  Velikost

  Slouží k nastavení velikosti stopy v obrazových bodech. Přetáhněte jezdec Velikost nebo velikost zadejte do textového pole.

  Krytí

  Slouží k nastavení krytí vzorku, který aplikujete. Nízké nastavení krytí umožňuje to, aby obrazové body pod tahem vzorku prosvítaly. Přetáhněte jezdec nebo zadejte hodnotu krytí.

  Režim

  Určuje, jak se barva, kterou aplikujete, prolne s existujícími obrazovými body v obrazu. (Viz Režimy prolnutí.)

  Pevně

  Opakuje vzorky jako sousedící, jednotný vzhled. Vzorek je zarovnán od jednoho tahu barvy k dalšímu. Pokud je Pevně odznačeno, vzorek se umístí na střed ukazatele pokaždé, když se zastavíte a znovu zahájíte malování.

Přidání jiného vzorku do výběru vzorků

 1. Proveďte některou z následujících akcí:
  • Chcete-li vytvořit vzorek z části obrazu, proveďte obdélníkový výběr s Prolnutím nastaveným na 0 obrazových bodů.

  • Chcete-li vytvořit vzorek z celého obrazu, vše odznačte.

 2. Zvolte Úpravy > Definovat vzorek z výběru.
 3. Vzorek pojmenujte v dialogovém okně Název vzorku.
 4. Chcete-li odznačit původní výběr, zvolte Výběr > Odznačit.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.