Panely a zásobníky

O panelech

Panely jsou k dispozici v aplikaci Photoshop Elements i Elements Organizer. V každé z nich se ale chovají poněkud odlišně. Panely usnadňují správu, sledování a změny obrazů. Některé panely obsahují nabídky, které poskytují další příkazy a volby. Panely můžete uspořádat na základní i přizpůsobené pracovní ploše v režimu Expert. Panely můžete uložit v Zásobníku panelů, aby vám nezavazely, ale byly snadno přístupné.

Přetažení panelu.

Nabídky panelů

Některé příkazy se nacházejí v nabídce panelu i na panelu nabídek, jiné jsou umístěny výhradně v nabídkách panelů. Klepnutím na nabídku panelu zobrazíte v každém panelu různé příkazy.

Rozbalovací jezdce na panelech

Některé panely a dialogy obsahují nastavení, která využívají rozbalovací jezdce (například volba Krytí na panelu Vrstvy). Pokud je vedle textového pole trojúhelník, můžete klepnutím na tento trojúhelník aktivovat rozbalovací jezdec. Umístěte ukazatel nad trojúhelník vedle nastavení, podržte tlačítko myši a přetáhněte jezdec nebo poloměr úhlu na požadovanou hodnotu. Klepnutím mimo rámeček jezdce nebo stisknutím klávesy Enter rámeček jezdce zavřete. Chcete-li změny zrušit, stiskněte Esc.

Poznámka:

Chcete-li zvětšit nebo zmenšit hodnotu po krocích 10 %, když je rámeček rozbalovacího jezdce otevřený, podržte Shift a stiskněte klávesu šipka nahoru nebo šipka dolů.

Různé způsoby zadávání hodnot

A. Točítko B. Klepnutím otevřete okno C. Textové pole D. Šipka nabídky E. Miniaturní jezdec F. Zaškrtávací pole G. Klávesová zkratka H. Trojúhelník rozbalovacího jezdce 

Práce s panely

Panely obsahují funkce, informace nebo funkcionality v logických seskupeních pro rychlý a snadný přístup. Zásobník panelů se nachází na pravé straně aplikace Photoshop Elements. Zobrazuje záložky a panely v závislosti na režimu, ve kterém pracujete, nebo typ prvků, se kterými chcete pracovat. Zásobník panelů zobrazuje:

 • Rychlý režim: uvádí efekty rychlého režimu, které lze aplikovat na fotografii
 • Režim s průvodci: uvádí všechny úpravy režimu s průvodci, které můžete aplikovat na fotografii
 • Režim Expert: uvádí možnosti pro vybraný panel (Vrstvy, Efekty, Grafiky nebo Oblíbené)

Panely v režimu Expert

V režimu Expert je možné zobrazovat panely dvěma způsoby – základní pracovní plocha a vlastní pracovní plocha.

Základní pracovní plocha

Ve výchozím nastavení je zobrazená dostupná pracovní plocha Základní pracovní plocha. V tomto zobrazení jsou tlačítka pro nejčastěji používané panely umístěná na hlavním panelu. Tlačítka na této pracovní ploše jsou Vrstvy, Efekty, Grafiky a Oblíbené. Klepnutím na tlačítko Vrstvy například zobrazíte všechny možnosti spojené s vrstvami. Pokud chcete zobrazit všechny ostatní dostupné záložky nebo zavřít otevřené záložky, klepněte na tlačítko Více.

Vlastní pracovní plocha

Pokud chcete zobrazit panely v rozvržení zásobníku panelů s kartami, klepněte na šipku vedle položky Více a vyberte možnost Vlastní pracovní plocha. Klepnutím na tlačítko Více zobrazíte všechny dostupné záložky. Pak jednu vyberte v rozbalovacím seznamu. Vybraná záložka se zobrazí. Na vlastní pracovní ploše můžete nechat otevřené nejčastěji používané panely. Můžete také seskupit panely dohromady nebo jeden panel ukotvit k dolní části jiného panelu. Můžete také přetáhnout pruh titulů na záložce do rozvržení se záložkami nebo přetáhnout dialog záložek do rozvržení se záložkami.

Poznámka:

Pokud chcete panel vyjmout ze zásobníku panelů a mít jej stále otevřený, přetáhněte jej ze zásobníku panelu.

Zásobník panelů

 1. Chcete-li zásobník panelů zobrazit nebo skrýt, vyberte příkaz Okna > Zásobník panelů.
 2. V zásobníku panelů (vlastní pracovní plocha):

  • Chcete-li ze zásobníku panelů odebrat panel, vytáhněte záhlaví panelu ven ze zásobníku panelů.
  • Chcete-li do zásobníku panelů přidat panel, přetáhněte záhlaví panelu do zásobníku panelů.
  • Chcete-li změnit uspořádání panelů v zásobníku panelů, přetáhněte záhlaví panelu do nového umístění.
  • Chcete-li panely v zásobníku panelů rozbalit nebo sbalit, poklepejte na název panelu.
 3. Chcete-li používat panely mimo zásobník panelů, proveďte na vlastní pracovní ploše některý z těchto úkonů:

  • Chcete-li otevřít panel, vyberte jeho název v nabídce Okna nebo klikněte na šipku vedle tlačítka Více na hlavním panelu a vyberte panel.
  • Chcete-li panel zavřít, vyberte jeho název v nabídce Okna. Nebo klikněte na tlačítko Zavřít  v titulní liště panelu.
  • Chcete-li změnit velikost panelu, táhněte za kterýkoli jeho roh.
  • Chcete-li panely seskupit (do jednoho panelu s několika záložkami), přetáhněte panel do hlavní části cílového panelu. Když je ukazatel nad správnou oblastí, která umožňuje seskupení, zobrazí se kolem cílového panelu tlustá čára. Pokud chcete přesunout panel do jiné skupiny, přetáhněte do této skupiny jeho záložku. Chcete-li panel od skupiny oddělit, přetáhněte záložku panelu mimo skupinu.
  • Chcete-li přesunout skupinu panelů, přetáhněte záhlaví.
  • Chcete-li panel nebo skupinu panelů rozbalit nebo sbalit, poklepejte na záložku panelu nebo na záhlaví.
  • Chcete-li panely ukotvit k sobě (sbalené panely), přetáhněte záložku nebo záhlaví panelu k dolní části jiného panelu. Když je ukazatel nad správnou oblastí, zobrazí se v dolní části cílového panelu dvojitá čára.
  • Chcete-li obnovit výchozí polohy panelů, vyberte příkaz Okna > Obnovit panely.

Použití hlavního panelu

Hlavní panel

V dolní části aplikace Photoshop Elements se na hlavním panelu zobrazují tlačítka nejčastěji používaných panelů a operací prováděných při úpravách a změnách obrazů. Pomocí tlačítek Zásobník fotografií a Volby nástroje můžete přepínat mezi zobrazením miniatur a volbami nástroje. Pomocí možností dostupných na hlavním panelu nebo v Organizátoru můžete rychle vracet zpět a znovu provádět operace nebo otáčet obrazy a spustit tak organizátor aplikace Photoshop Elements. V režimu Expert si kliknutím na šipku vedle tlačítka Další zobrazte volbu pro přepínání mezi základní a vlastní pracovní plochou.

Použití zásobníku fotografií

Zásobník fotografií, nacházející se ve spodní části okna aplikace Photoshop Elements nad hlavním panelem, zobrazuje miniatury otevřených fotografií. Je užitečný, pokud potřebujete na své pracovní ploše přepínat mezi více otevřenými fotografiemi. Zásobník fotografií obsahuje ovládací prvky, které vám umožňují obrazy otevřít nebo zavřít, skrýt, procházet otevřenými obrazy, posunout určitý obraz úplně dopředu, duplikovat obraz, otočit obraz nebo zobrazit informace o souboru. Otevřené obrazy můžete snadno přepnout do rychlého režimu a upravit. Vícestránkové projekty vytvořené pomocí záložky Vytvořit se otevírají na panelu Vytvořit.

Zásobník fotografií

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • (Pouze systém Windows) Chcete-li nějaký soubor otevřít, přetáhněte soubor do zásobníku fotografií z libovolného umístění ve vašem počítači (včetně prohlížeče fotografií) nebo z libovolného úložného zařízení, které je připojené k vašemu počítači.  
  • Chcete-li otevřený snímek přenést do popředí jako horní snímek, klikněte na miniaturu.
  • Chcete-li změnit uspořádání fotografií, přetáhněte miniatury v zásobníku fotografií. Zdejší pořadí nemá vliv na pořadí fotografií na pracovní ploše Elements Organizer.
  • Chcete-li obraz zavřít, klepněte pravým tlačítkem na miniaturu v zásobníku fotografií a zvolte Zavřít.
  • Chcete-li skrýt obraz, který se nachází v plovoucím okně, klepněte pravým tlačítkem na miniaturu a v kontextové nabídce zvolte příkaz Minimalizovat.
  Poznámka:

  Chcete-li obraz zobrazit poté, co jste ho skryli, poklepejte na jeho miniaturu v zásobníku fotografií nebo klepněte na miniaturu pravým tlačítkem a z kontextové nabídky zvolte Obnovit.

  • Chcete-li zobrazit informace o souboru fotografie, klepněte pravým tlačítkem na miniaturu a z kontextové nabídky zvolte Informace o souboru.
  • Chcete-li obraz duplikovat, klepněte pravým tlačítkem na miniaturu, z kontextové nabídky zvolte Duplikovat a soubor pojmenujte.
  • Chcete-li obraz otočit, klepněte pravým tlačítkem na miniaturu a z kontextové nabídky zvolte Otočit o 90º doleva nebo Otočit o 90º doprava.
  • Chcete-li zobrazovat názvy souborů, klepněte pravým tlačítkem na zásobník fotografií a z kontextové nabídky zvolte Zobrazovat názvy souborů.
  • Chcete-li zásobník ručně zobrazit nebo skrýt, klikněte na ikonu zásobníku fotografií na hlavním panelu.
  • Rozbalovací nabídka zásobníku fotografií obsahuje další volby pro práci s obrazy nacházejícími se v zásobníku fotografií:
   • Tisknout soubory v zásobníku. Otevře dialogové okno Tisknout aplikace Photoshop Elements obsahující volby pro tisk fotografií aktuálně vybraných v zásobníku fotografií.
   • Uložit zásobník jako album. Umožňuje pojmenovat a uložit album obsahující obrazy ze zásobníku fotografií. Nové album bude dostupné v organizéru.
   • Zobrazovat mřížku. Zobrazí mřížku kolem obrazů v zásobníku fotografií.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.