Tisk fotografií

Tisk fotografií pomocí místní tiskárny

Pomocí této volby můžete vytisknout fotografie na tiskárně, která je nakonfigurovaná ve vašem počítači.

 1. Proveďte některou z následujících akcí:
  • Otevřete fotografie v aplikaci Photoshop Elements.

  • Vyberte fotografie v zásobníku fotografií (). Kliknutím se stisknutou klávesou Ctrl (kliknutím se stisknutou klávesou Command v systému Mac OS) vyberte několik fotografií v zásobníku fotografií.

  Poznámka:

  Fotografie můžete vybrat v aplikaci Elements Organizer a pak vybrat možnost Zobrazit soubory vybrané v aplikaci Organizer. Fotografie se zobrazí v zásobníku projektu.

 2. Zvolte Soubor > Tisk.

  Poznámka:

  V dialogovém okně Tisk lze přidat fotografie do tiskové úlohy. Další informace obsahuje článek Přidání fotografií pomocí dialogového okna Tisk.

 3. Z rozbalovací nabídky Vybrat tiskárnu zvolte požadovanou tiskárnu.
 4. (Pouze Windows) Chcete-li změnit nastavení tiskárny, klikněte na tlačítko Změnit nastavení. V dialogovém okně Změnit nastavení lze změnit následující nastavení:
  • Tiskárna

  • Druh papíru

  • Zásobník papíru

  • Velikost papíru

  • Kvalita tisku

  • Rozšířená nastavení: pomocí tohoto tlačítka můžete otevřít volby tiskového ovladače.

 5. Z rozbalovací nabídky Vybrat velikost papíru vyberte požadovanou velikost papíru. Kliknutím na možnost Na výšku nebo Na šířku určete orientaci.
 6. (Pouze systém Windows) Z rozbalovací nabídky Vybrat typ tisku vyberte možnost Jednotlivé výtisky.

  Individuální tisk

  Tisk jednotlivých fotografií

  Sada obrazů

  Uspořádá fotografie v různých rozvrženích a rámečcích (rámečky pro jednotlivé fotografie)

  Stránka miniatur

  Automaticky uspořádá vybrané fotografie v jednom či více sloupcích na stránce.

 7. Vyberte velikost tisku fotografií. Máte-li v plánu použít volbu Vlastní velikost tisku, přečtěte si článek Změna velikosti snímku v dialogovém okně Tisk.
 8. Chcete-li přizpůsobit jeden obraz určenému rozvržení tisku, vyberte volbu Přizpůsobit oříznutím. Velikost obrazu se změní a, pokud je to zapotřebí, ořízne tak, aby odpovídala poměru stran rozvržení tisku. Odznačte tuto volbu, pokud nechcete své fotografie seříznout.
 9. V textovém poli Tisknout kopie každé stránky vyberte nebo zadejte počet.
 10. Chcete-li obraz umístit do určitého umístění, zrušte zaškrtnutí políčka Nastavit obraz na střed a určete hodnoty Nahoře a Vlevo. Chcete-li, aby se obraz zobrazil na středu, ponechejte políčko zaškrtnuté.
  Poznámka:

  Pokud obraz přesunete do podavače fotografií nebo jej do něj přetáhnete, bude zaškrtnutí políčka Nastavit obraz na střed automaticky zrušeno.

  Poznámka:

  Z předdefinovaného seznamu jednotek lze vybrat jakoukoli jinou jednotku.

 11. (Volitelně) Klepněte na Více voleb, chcete-li změnit další nastavení.
 12. Klepněte na tlačítko Tisk.
  Poznámka:

  Pokud se vaše fotky netisknou v určité velikosti, pokuste se před tiskem změnit velikost fotografie na konkrétní požadované rozměry.

Přidání fotografií pomocí dialogového okna Tisk

 1. V dialogovém okně Tisk klikněte na tlačítko Přidat ( ).
 2. V dialogovém okně Přidat fotografie vyberte jednu z následujících možností:

  Fotografie aktuálně v prohlížeči

  Zobrazí fotografie aktuálně viditelné v prohlížeči médií.

  Celý katalog

  Zobrazí všechny fotografie ve vašem katalogu.

  Album

  Zobrazí fotografie z konkrétního alba. Album vyberte z nabídky.

  Visačka klíčových slov

  Zobrazí fotografie s konkrétní visačkou klíčových slov. Visačku klíčových slov vyberte pomocí nabídky.

  Zobrazit pouze fotografie s hodnocením

  Zobrazí pouze fotografie označené visačkou Oblíbené.

  Zobrazit také skryté fotografie

  Zobrazí fotografie označené jako skryté.

 3. Klepněte na jednu nebo více miniatur nebo klepněte na Vybrat vše a potom klepněte na Přidat vybrané fotografie.
 4. Klikněte na tlačítko Hotovo.

Otočení obrazu a podavače fotografií

Obraz lze v dialogovém okně Tisk otočit. Otočit lze podavač fotografií i obraz.

 • Kliknutím na tlačítka Otočit obraz otočíte podavač fotografií.

 • Pokud chcete otočit pouze obraz, zaškrtněte volbu Pouze obraz. Podavač fotografií se neotáčí.

 • Pomocí posuvníků můžete obraz zvětšit nebo zmenšit.

 

Otočení podavače fotografií a obrazu

A. Otočení obrazu B. Jezdec zvětšení 

Další volby tisku v dialogu Tisk

Klepnete-li v dialogovém okně Tisk na položku Více voleb, zobrazí se tyto volby:

Volby tisku

Umožňuje určení těchto nastavení:

Detaily fotografie

Vyberete-li následující volby, můžete vytisknout datum, popisek a název souboru:

 • Zobrazit datum
 • Zobrazit popis
 • Zobrazit název souboru

Okraj

Pro okraj můžete určit tyto detaily:

 • Tloušťka v palcích, mm nebo bodech.
 • Barva okraje
 • Barva pozadí

Zažehlování

Chcete-li použít obraz k potisku triček, zaškrtněte políčko Převrátit obraz.

Poznámka:

Některé tiskárny jsou vybaveny volbou inverze obrazů. V takovém případě je k invertování obrazů nutné použít nastavení ovladače tiskárny nebo volbu Invertovat obrázek. Výběrem obou voleb dvakrát horizontálně převrátíte obraz.

Vodítka oříznutí

Chcete-li si usnadnit oříznutí fotografie, vyberte volbu Tisknout ořezové značky (vodicí čáry na všech čtyřech okrajích fotografie).

Vlastní velikost tisku

Umožňuje určení těchto nastavení:

Velikost tisku

Šířku a výšku lze určit v palcích, centimetrech a milimetrech. Chcete-li přizpůsobit obraz velikosti stránky, vyberte volbu Přizpůsobit velikosti média.

Správa barev

Zobrazí barevný profil obrazu. Prostor obrazu ukazuje barevný prostor obsažený v souboru fotografie. (Náhled tisku v dialogovém okně Tisk nemá možnost správy barev a po výběru profilu se neaktualizuje.) Profil pro tisk lze změnit pomocí těchto voleb:

Zpracování barev

Správu barev může na základě vaší volby provádět tiskárna nebo aplikace Photoshop Elements.

Profil tiskárny

Nastaví vlastní profil tiskárny pro převod barev obrazu do barevného prostoru tiskárny nebo vypne převod barev. Pokud máte pro svou tiskárnu ICC profil a kombinaci papíru, zvolte ji z nabídky. Ujistěte se, že vypnete správu barev ovladače tiskárny.

Záměr reprodukce

Určuje, jak se barvy převedou z barevného prostoru zdroje obrazu, když určité barvy nejsou v prostoru tiskárny k dispozici.

Změna velikosti obrazu v dialogovém okně Tisk

Změnou velikosti obrazu v dialogovém okně Tisk změníte velikost a rozlišení tištěného obrazu (velikost souboru obrazu se nezmění).

 1. Zvolte Soubor > Tisknout. V dialogovém okně Tisk klepněte na tlačítko Více voleb. Vyberte volbu Vlastní velikost tisku a proveďte jednu z těchto akcí:
  • Chcete-li přizpůsobit obraz velikosti stránky, vyberte volbu Přizpůsobit velikosti média.

  • Prostřednictvím nabídky Jednotky určete měrné jednotky a chcete-li změnit měřítko obrazu pomocí číselných hodnot, zadejte požadované hodnoty do pole Výška a Šířka. Rozměry jsou vázané, což znamená, že při změně jednoho rozměru se úměrně změní druhý rozměr.

Pokud má obraz (PSD nebo TIFF) více vrstev, můžete je pomocí panelu Vrstvy dočasně skrýt a zakázat jejich tisk.

 1. Otevřete vícevrstvý obraz v režimu Expert.
 2. Klepněte na panelu Vrstvy na ikonu oka , aby vrstva nebyla vidět.
 3. Jakmile jsou viditelné pouze vrstvy, které chcete tisknout, zvolte Soubor >Tisk. Zobrazí se dialogové okno Tisk a v náhledu miniatur budou zobrazeny pouze viditelné vrstvy.

 4. Nastavte volby tisku a klepněte na Tisk.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.