Režim úprav s průvodcem nabízí možnost provádění úprav s průvodcem – rozhraní podobné průvodci určené k dosažení určitých předdefinovaných efektů. Každá úprava s průvodcem obsahuje asociovaný obraz, který zobrazí aplikovaný efekt, podržíte-li nad ním ukazatel myši.

Funkce režimu s průvodcem jsou seskupeny do kategorií:

Retušování

Úprava s průvodcem Jas a kontrast

Úpravu s průvodcem Jas a kontrast použijte k nastavení jasu nebo kontrastu obrazu.

Můžete zobrazit pouze obraz po úpravách (Pouze po) nebo zároveň před i po úpravách (Před a po), a to buď vodorovně nebo svisle.

Další informace o úpravě jasu a kontrastu viz Nastavení stínů a světla.

Úprava s průvodcem Opravit pleťové tóny

Úpravu s průvodcem Opravit pleťový tón použijte v obrazu ke korekci pleťových tónů (opálení, červeně a světla).

Můžete zobrazit pouze obraz po úpravách (Pouze po) nebo zároveň před i po úpravách (Před a po), a to buď vodorovně nebo svisle.

Další informace o opravě barevných nádechů viz Nastavení barvy pro pleťový tón.

Úprava s průvodcem Oříznout fotografii

Úpravu s průvodcem Oříznout fotografii použijte k tomu, abyste oříznuli obraz.

Můžete zobrazit pouze obraz po úpravách (Pouze po) nebo zároveň před i po úpravách (Před a po), a to buď vodorovně nebo svisle.

Další informace o oříznutí viz Oříznout.

Úprava s průvodcem Vylepšit barvy

Úpravu s průvodcem Vylepšit barvy použijte k tomu, abyste vylepšili odstín, sytost a světlost obrazu.

Můžete zobrazit pouze obraz po úpravách (Pouze po) nebo zároveň před i po úpravách (Před a po), a to buď vodorovně nebo svisle.

Další informace o vylepšení barev viz Nastavení sytosti a odstínu barev.

Úpravy s průvodcem – úrovně

Další informace o používání úrovní viz O nastavení úrovní.

Úprava s průvodcem Zesvětlit a ztmavit

Úpravu s průvodcem Zesvětlit nebo ztmavit použijte k zesvětlení nebo ztmavení obrazu.

Můžete zobrazit pouze obraz po úpravách (Pouze po) nebo zároveň před i po úpravách (Před a po), a to buď vodorovně nebo svisle.

Další informace o zesvětlení nebo ztmavení obrazu najdete na stránce Nastavení stínů a světla.

Úprava s průvodcem Dokonalý portrét

V úpravách s průvodcem vytvoříte dokonalý portrét odstraněním drobných vad a vylepšením různých částí obrazu pomocí snadno použitelných nástrojů.

 1. V režimu s průvodcem klikněte v části Retušování na možnost Dokonalý portrét.

 2. Vylepšení vzhledu pokožky.

  1. Kliknutím na tlačítko Aplikovat chytré vyhlazení vyhladíte pokožku a odstraníte vrásky. Další informace o ovládání chytrého vyhlazení naleznete na stránce Chytré vyhlazení.

  2. Klikněte na tlačítko Odkrýt původní obraz. Jakmile bude pod vyhlazenou pokožkou odhalen původní obraz, vyhlaďte ji podle potřeby pomocí štětce Rozostření.

  3. Kliknutím na tlačítko Zvýšit kontrast přidejte jasnost.

 3. Vylepšení rysů obličeje.

  1. Kliknutím na nástroj Bodové retušování opravte drobné nedostatky. Nápověda týkající se štětce Bodové retušování viz Odstranění skvrn a menších vad.

  2. Kliknutím na nástroj pro odstranění červených očí přesně odstraňte červené oči. Viz Přesné odstranění červených očí.

  3. Kliknutím na možnost Zesvětlit oči můžete oči zesvětlit.

  4. Kliknutím na možnost Ztmavit řasy můžete ztmavit řasy a obočí. Viz Rychlé zesvětlení nebo ztmavění izolovaných oblastí.

  5. Kliknutím na nástroj Bílé zuby rozjasněte úsměv.

 4. Přidání speciálních retuší.

  1. Klikněte na nástroj Přidat zář. Upravujte jezdce, dokud nedosáhnete požadovaných výsledků.

  2. Klikněte na nástroj Zeštíhlit.

   Poznámka:

   Každým kliknutím bude efekt výraznější.

Úprava s průvodcem Odstranit barevný nádech

Úpravu s průvodcem Odstranit barevný nádech použijte ke korekci barevných nádechů obrazu.

Můžete zobrazit pouze obraz po úpravách (Pouze po) nebo zároveň před i po úpravách (Před a po), a to buď vodorovně nebo svisle.

Další informace o korekci barevných nádechů viz Korekce barevných nádechů.

Úprava restaurované staré fotografie s průvodcem

Fotografie mohou se mohou časem poškodit kvůli působení počasí, kvality papíru nebo zanedbání. Po digitalizaci poškozené fotografie lze k obnově fotografie použít různé nástroje na odstranění prasklin, změn barvy, šmouh či jiných nedokonalostí. Úprava s průvodcem Restaurování staré fotografie vás provede postupným procesem a představí vám všechny nástroje potřebné k obnovení fotografie jedním tahem.

 1. Pomocí nástroje Oříznutí (C) a otočení rámečku pro ořez se rozhodněte. kterou část fotografie chcete obnovit.

 2. K odstranění menších skvrn, čar a trhlin použijte nástroj Bodové retušování.

 3. Pomocí nástroje Retušující štětec vyretušujte poškozenou část snímku nepoškozenou částí téže fotografie. Stiskněte klávesy Alt + Click ve vhodné části snímku, a poté ji přetáhněte na poškozenou část snímku.

 4. Pomocí nástroje Klonovací razítko zkopírujte jednu část snímku na druhou. Chcete-li části opravit, stiskněte klávesu Alt a klikněte do zdrojové oblasti a poté přetáhněte na poškozenou oblast.

 5. Pomocí nástroje Rozostření vyhlaďte oblasti s nežádoucí granulací fotografie.

 6. Pomocí nástroje Odstraňovač prachu můžete vyretušovat menší čáry, otisky prachu a další nedokonalosti.

 7. Pomocí dostupných tlačítek použijte opravy týkající se úrovní, kontrastu a barvy. Jediným kliknutím můžete převést fotografii na černobílý obraz.

 8. Pomocí nástroje Zaostřit zvyšte jasnost konečného výstupu.

Úprava s průvodcem Otočit a narovnat fotografii

Úpravu s průvodcem Otočit a narovnat fotografii použijte k otočení obrazu o celých 90 stupňů nebo k nakreslení čáry na obraz, podle které se obraz narovná.

Můžete zobrazit pouze obraz po úpravách (Pouze po) nebo zároveň před i po úpravách (Před a po), a to buď vodorovně nebo svisle.

Další informace o otáčení obrazu viz Otočení nebo převrácení položky.

Další informace o narovnání obrazu viz Narovnání obrazu.

Úprava s průvodcem Zostřit

Úpravu s průvodcem Zostřit fotografii použijte k tomu, abyste zostřili obraz.

Můžete zobrazit pouze obraz po úpravách (Pouze po) nebo zároveň před i po úpravách (Před a po), a to buď vodorovně nebo svisle.

Další informace o zostření obrazů viz Přehled zostření nebo Zostření obrazu.

Efekty fotoaparátu

Efekt Hloubka ostrosti

Efekt Hloubka ostrosti umožňuje zaostřit na vybrané oblasti obrazu rozostřením zbytku obrazu.

Jednoduchá metoda

Při použití této metody se vytvoří kopie vrstvy pozadí, na kterou se použije jednotné rozostření. Zvolte vybrané oblasti, na které chcete zaostřit. Míru rozostření použitého na zbytek obrazu můžete přizpůsobit.

 1. V režimu úprav s průvodcem v části Fotografické efekty klikněte na možnost Hloubka ostrosti.

 2. Klikněte na možnost Jednoduché.

 3. Klikněte na možnost Přidat rozostření. Celý obraz bude jednotně rozostřen.

 4. Chcete-li určit oblasti zaostření, klikněte na možnostPřidat oblast zaostření a přetáhněte kurzor přes oblasti obrazu, na které chcete zaostřit.

 5. Pokud chcete rozostření zbytku obrazu přizpůsobit, tažením posuvníku Rozostření nastavte požadovaný efekt rozostření.

Vlastní metoda

Při použití této metody vyberete objekty, na které chcete zaostřit, pomocí nástroje pro rychlý výběr. Rozostření se použije na nezvolené části obrazu. Míru rozostření použitého na zbytek obrazu můžete přizpůsobit.

 1. V režimu úprav s průvodcem v části Fotografické efekty klikněte na možnost Hloubka ostrosti.

 2. Klikněte na možnost Vlastní.

 3. Klikněte na Nástroj pro rychlý výběr a přejeďte jím přes oblasti obrazu, na které chcete zaostřit.

 4. Klikněte na možnost Přidat rozostření. Na zbytek obrazu se použije jednotné rozostření.

 5. Pokud chcete rozostření zbytku obrazu přizpůsobit, tažením posuvníku Rozostření nastavte požadovaný efekt rozostření.

Úprava s průvodcem Efekt fotoaparátu Lomo

V úpravách s průvodcem použijte efekt fotoaparátu Lomo.

 1. V nabídce Fotografické efekty vyberte možnost Efekt fotoaparátu Lomo.

 2. Klikněte na tlačítko Křížově zpracovat obraz.

 3. Klikněte na tlačítko Použít vinětu.

Poznámka:

Po každém kliknutí na tlačítko Křížově zpracovat obraz nebo Použít vinětu aplikace Photoshop Elements zintenzivní poslední použitý efekt. Kliknutím na tlačítko Obnovit můžete kdykoli odebrat všechny použité efekty a obnovit původní obraz.

Použití Ortonova efektu

Ortonův efekt dodá fotografiím snový vzhled.

 1. režimu s průvodcem v části Fotografické efekty. klikněte na možnost Ortonův efekt.

 2. Na panelu Vytvořit Ortonův efekt klikněte na možnost Přidat Ortonův efekt.

 3. Podle svých požadavků upravte následující parametry:

  Zvětšit rozostření

  Určuje míru rozostření v nezaostřené vrstvě.

  Zvýšit šum

  Přidá šum do rozostřené vrstvy.

  Aplikovat jas

  Zvýší jas rozostřené vrstvy.

Poznámka:

Pomocí možností zvětšení v editoru určete, jak bude efekt použit u různých oblastí fotografie.

Úprava s průvodcem Posun a náklon

Pomocí efektu posunu a náklonu můžete přitáhnout pozornost k určitému aspektu nebo objektu na fotografii a současně selektivně odvést pozornost od jiných věcí. Efekt posunu a náklonu také způsobí na fotografii vznik efektu pseudominiatury.

tilt_shift
Obrázek před použitím efektu posun a náklon (vlevo) a po jeho použití
 1. Otevřete fotografii a na panelu Úpravy s průvodcem klikněte na možnost Fotografické efekty > Posun a náklon.

 2. Kliknutím na možnost Přidat posun a náklon aplikujte na fotografii základní efekt. Fotografie se bude zdát rozostřená.

 3. Klikněte na oblast pro změnu aktivace a poté kliknutím a přetažením určete na obrazu oblasti, které chcete, aby byly zaostřené.

 4. Chcete-li experimentovat s dalšími efekty, klikněte na možnost Zpřesnit efekt a změňte následující volby:

  • Rozostření: Můžete zvýšit intenzitu rozostření fotografie.

  • Kontrast: Můžete zvýšit nebo snížit úroveň kontrastu fotografie.

  • Sytost: Můžete zvýšit nebo snížit úrovně sytosti barev fotografie.

 5. Kliknutím na tlačítko Hotovo můžete efekt vytvořit nebo se kliknutím na tlačítko Storno můžete vrátit na panel Úpravy s průvodcem.

Úprava s průvodcem Efekt viněty

Přidejte na fotografii efekt viněty a zdůrazněte tak důležitost určité osoby, skupiny nebo objektu ve středu fotografie.

vignette
Obrázek před použitím efektu viněty (vlevo) a po jeho použití
 1. Otevřete fotografii a na panelu Úpravy s průvodcem klikněte na možnost Fotografické efekty > Efekt viněty.

 2. Vyberte černou nebo bílou barvu a určete barvu viněty, kterou chcete použít.

 3. Pomocí posuvníku Intenzita určete jak intenzivní (tmavá nebo světlá) má viněta být.

 4. Kliknutím na volbu Zpřesnit tvar můžete vyladit okraj (posuvník Prolnutí) a velikost (Zaoblení) viněty. V posuvníku prolnutí znamená menší hodnota obrazových bodů tvrdší, ostřejší okraj, zatímco větší hodnota znamená měkčí, silnější okraj. V posuvníku zaoblení způsobí záporné hodnoty velmi výrazný efekt viněty a kladné hodnoty způsobí vytvoření méně viditelné viněty.

 5. Kliknutím na tlačítko Hotovo můžete vinětu vytvořit nebo se kliknutím na tlačítko Storno můžete vrátit na panel Úpravy s průvodcem.

Úprava s průvodcem Efekt zvětšení

Efekt Zvětšení vytváří iluzi pohybu a upozorňuje na ústřední objekt na fotografii. Tento efekt lze obvykle vytvořit ručně zvětšením objektu při otevřené závěrce.  

ge_zb_before_after
 1. Pomocí nástroje Oříznutí oříznete obraz tak, aby byl primární objekt zaostřený.

 2. Pomocí tlačítka Zvětšení na snímek aplikujte výběrový efekt radiálního rozmazání. Tento efekt poskytuje iluzi pohybu.

 3. Pomocí tlačítka Přidat oblast zaostření přidejte oblast zaostření snímku. Toto tlačítko nabízí nástroj přechod. Nástroj přechod přetáhněte na část snímku, kterou chcete zaostřit.

  Poznámka:

  Chcete-li, aby bylo zaostřených více míst na fotografii, můžete přidat více oblastí zaostření.

 4. Pomocí tlačítka Použít vinětaci automaticky aplikujte efekt vinětace. Tak zintenzivníte vzhled úpravy s průvodcem.

Fotografické efekty

Úprava s průvodcem Vysoký klíč

Přidejte do fotografií éterický, zasněný efekt, díky kterému budou vytvářet optimistický a pozitivní pocit.

high_key
Obrázek před použitím efektu vysoký klíč (vlevo) a po jeho použití
 1. Otevřete fotografii a na panelu Úpravy s průvodcem klikněte na možnost Fotografické efekty > Vysoký klíč.

  Poznámka:

  Obrazy, které byly pořízeny ve výrazném světle nebo jsou přeexponované, budou po aplikování efektu vysokého klíče vypadat vybělené. Lepších výsledků dosáhnete s tmavšími obrazy.

 2. Klikněte na možnost Barevný nebo černobílý a vyberte, jestli chcete pracovat s barevným nebo černobílým efektem vysokého klíče.

  Dojde k přidání efektu vysokého klíče.

 3. Pomocí tlačítka Přidat rozptýlené záření můžete zdůraznit efekt vysokého klíče přidáním záře do jasnějších částí obrazu. Opakovaným kliknutím na toto tlačítko můžete přidávat rozptýlené záření do různých částí obrazu.

 4. Kliknutím na tlačítko Hotovo můžete efekt vytvořit nebo se kliknutím na tlačítko Storno můžete vrátit na panel Úpravy s průvodcem.

Úpravy s průvodcem Perokresba

Další informace o funkcích používaných v těchto úpravách s průvodcem. Viz Přesný převod na černobílou, O nastavení úrovní, Přidání šumu a Nastavení sytosti a odstínu.

Úprava s průvodcem Nízký klíč

Pomocí efektu nízkého klíče můžete zdůraznit stíny, zvýraznit okraje a přidat do fotografií dramatický nádech.

low_key
Obrázek před použitím efektu nízký klíč (vlevo) a po jeho použití
 1. Otevřete fotografii a na panelu Úpravy s průvodcem klikněte na možnost Fotografické efekty > Nízký klíč.

 2. Klikněte na možnost Barevný nebo Černobílý a vyberte, jestli chcete pracovat s barevným nebo černobílým efektem nízkého klíče.

  Dojde k přidání efektu nízkého klíče. Tmavší barvy budou ještě tmavší a světlejší objekty budou vypadat mírně přeexponované. Kontrast je vysoký.

 3. Pomocí nástrojů Štětec pozadí a Zmenšit efekt vytvořte přesně ten efekt, který chcete aplikovat na fotografii.

 4. Kliknutím na tlačítko Hotovo můžete efekt vytvořit nebo se kliknutím na tlačítko Storno můžete vrátit na panel Úpravy s průvodcem.

Úpravy s průvodcem Stará fotografie

Další informace o funkcích použitých v těchto Úpravách s průvodcem naleznete v tématech Použití panelu Efekty, Určení neprůhlednosti vrstvy a O úpravách úrovní.

Úpravy s průvodcem Efekt sytého diapozitivního filmu

Další informace o úpravě sytosti naleznete v části Nastavení sytosti a odstínu.

Photo Play

Úprava s průvodcem Mimo rozsah

Pomocí volby Mimo rozsah v nabídce .Úpravy s průvodcem lze k obrazu přidat rámeček a zobrazit vybranou část obrazu mimo rámeček.

nf_outofbounds
<b>A.</b> Původní obraz <b>B.</b> Po přidání rámečku <b>C.</b> Po výběru části, která má přesahovat <b>D.</b> Výsledný obraz
 1. Na panelu Úpravy s průvodcem klikněte na možnost Přehrávání fotografií a vyberte možnost Mimo rozsah.

 2. Kliknutím na příkaz Přidat rámeček přidejte ke snímku rámeček.

 3. Přetáhněte rohy rámečku tak, aby část hlavního objektu zůstala mimo rámeček.

 4. Stisknutím kláves Control + Alt + Shift (Cmd + Alt + Shift v Mac OS) a přetažením táhel rámečku přidejte perspektivu. Klikněte na tlačítko Potvrdit.

 5. Přetažením okrajů upravte šířku rámečku. Klikněte na tlačítko Potvrdit.

 6. Pomocí nástroje Rychlý výběr vyberte část obrazu, která má sahat mimo rámeček.

 7. Klikněte na efekt Mimo rozsah.

 8. (Volitelné) Přidejte stín.

 9. (Volitelné) Klikněte na tlačítko Přidat přechod pozadí.

Úpravy Pop-art s průvodcem

Úpravy s průvodcem umožňují převod obrazu na pop-art ve třech jednoduchých krocích. Navíc si můžete vybrat ze dvou stylů.

 1. Klepněte na položku Přehrávání fotografií a vyberte možnost Pop-art.

 2. Vyberte styl a postupujte podle pokynů na obrazovce:

  Styl A

  Převedení režimu obrazu, přidání barev a duplikování obrazu pomocí různých rozprostřených barev.

  Styl B

  Posterizování obrazu, přidání neónové záře a duplikování obrazu pomocí různých rozprostřených barev.

Úprava s průvodcem Efekt skládačky

Nová úprava efektu skládačky s průvodcem vytváří vizuální efekt fotografie vytvořené složením kousků skládačky. Díky úpravám s průvodcem můžete extrahovat několik dílků z jejich oken a jejich posunem napodobit nedokončenou skládačku.

ge_pe_before_after
Úprava efektu skládačky s průvodcem umožňuje nechat několik dílků volných, a vytvořit realistický obraz skládačky.
 1. Kliknutím na možnost Malé, Střední nebo Velké vyberete velikost dlaždic, na které se fotografie rozdělí.

 2. Chcete-li, aby skládačka vypadala realisticky, můžete vybrat několik souborů, které budou mimo své zamýšlené místo. Klikněte na tlačítko Vybrat dílek skládačky a poté na dlaždici ve skládačce. Dojde k výběru dlaždice.

 3. Kliknutím na možnost Extrahovat dílek vybranou dlaždici vyjmete. Automaticky se vybere nástroj přesun.

 4. Přetáhněte vybranou dlaždici na jakékoli místo na plátně, nebo ji pomocí vodítek otočte nebo změňte její měřítko.

  Poznámka:

  Opakováním kroků 2, 3 a 4 můžete extrahovat a přesunovat další dlaždice.

 5. (Volitelné) Kliknutím na Nástroj guma odstraníte přebytečné artefakty, které mohly vzniknout v důsledku aplikování této úpravy s průvodcem.

Úprava s průvodcem Změna kompozice

Další informace o funkcích obsažených v úpravě s průvodcem Změna kompozice fotografie naleznete v tématu Změna kompozice.

Úprava s průvodcem Odraz

úpravách s průvodcem lze vybrat předdefinovaný efekt odrazu a v několika krocích jej použít na obraz.

Poznámka:

Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, nevynechejte žádný krok a neprovádějte uvedené kroky v náhodném pořadí.

 1. V režimu s průvodcem vyberte v části Přehrávání fotografií možnost Odraz.

 2. Kliknutím na tlačítko Přidat odraz vytvoříte invertovanou duplikovanou vrstvu.

 3. Kliknutím na nástroj Kapátko vyberte barvu pozadí pro odraz.

 4. Vyberte barvu z obrazu a klikněte na tlačítko Vyplnit pozadí.

 5. Klepnutím na některé z následujících tlačítek použijte typ odrazu:

  • Odraz na podlaze

  • Odraz ve skle

  • Odraz na vodě

   

 6. (Volitelný krok) Nastavte intenzitu odrazu.

 7. (Volitelné) Kliknutím na tlačítko Přidat deformaci deformujte odraz, aby vypadal realisticky.

 8. (Volitelné) Kliknutím na tlačítko Nástroj oříznutí odeberte nepotřebné oblasti.

 9. (Volitelné) Klikněte na Nástroj přechod a přetáhněte přechodovou čáru od spodního okraje odrazu ke spodnímu okraji obrazu.