Tisk nebo sdílení fotografií online

Tisk fotografií online

Pomocí aplikace Photoshop Elements Editor lze objednávat fotografie, knihy fotografií, přání a kalendáře od online poskytovatelů služeb. Seznam aktuálních online poskytovatelů služeb podporovaných aplikací Photoshop Elements je uveden níže:

Poznámka:

Poskytovatelé online tiskových služeb jsou dostupní jen v určitých geografických umístěních.

Region Výtisky fotografií Kniha fotografií Přání Kalendář

USA a Kanada

(palců)

Costco      

Spojené království

(mm)

Photoworld

Photoworld

 • 276 x 211

Photoworld

 • 195 x 105

Photoworld

 • 303 x 216

Francie

(mm)

Service Photo Online

Service Photo Online

 • 276 x 211

Service Photo Online

 • 195 x 105

Service Photo Online

 • 303 x 216

Německo

(mm)

Online Foto Service

Service Photo Online

 • 276 x 211

Service Photo Online

 • 195 x 105

Service Photo Online

 • 303 x 216
Ostatní svět Nedostupné Nedostupné Nedostupné Nedostupné

Nastavení preferovaného poskytovatele služeb pro tisk online

Různé oblasti mají různé poskytovatele služeb sdílení a tisku. Chcete-li zobrazit nejaktuálnější dostupné služby, můžete partnerské služby aktualizovat v aplikaci Editor. 

Poznámka:

Pokud jste změnili oblast, vyberte nové nastavení Umístění v aplikaci Photoshop Elements. Toto nastavení lze vybrat pouze v  aplikaci Photoshop Elements Organizer. Pokud se například přestěhujete z Německa do Spojených států, změňte nastavení oblasti v aplikaci Elements Organizer.

 1. (Volitelně při změně oblasti) V aplikaci Organizer klikněte na možnost Předvolby > Partnerské služby Adobe > Umístění > Vybrat, vyberte nové umístění a aplikaci Organizer restartujte.

 2. V aplikaci Editor otevřete dialogové okno Předvolby (Ctrl / Cmd + K), přejděte na Partnerské služby Adobe a klikněte na volbu Obnovit.

 3. Kliknutím na možnost Automaticky kontrolovat služby zajistíte, že bude Editor partnerské služby automaticky aktualizovat. Je-li toto políčko zaškrtnuté, služby se aktualizují každých 24 hodin po obnovení aplikace Photoshop Elements.

Sdílejte fotografie online | Photoshop Elements 12

Pomocí webových stránek, jako jsou například služby Revel (Private Web Albums v aplikaci Photoshop Elements), Flickr, Twitter, SmugMug nebo Facebook, můžete přímo z Editoru aplikace Photoshop Elements sdílet svoje obrazy. Služby sdílení fotografií, které jsou vám k dispozici, můžete v aplikaci Photoshop Elements zobrazit pomocí rozbalovací nabídky Sdílení.

Sdílení z aplikace Photoshop Elements Editor
Nová rozbalovací nabídka Sdílet v aplikaci Photoshop Elements Editor

Poskytovatelé služeb sdílení fotografií

Seznam online poskytovatelů služeb:

Poznámka:

V určitých geografických umístěních je k dispozici podpora pro různé poskytovatele služeb.

Umístění Poskytovatelé služeb
USA a Kanada
 • Private Web Album
 • Flickr
 • Twitter
 • Smugmug
 • Facebook
Čína
 • Flickr
Ostatní svět
 • Private Web Album
 • Flickr
 • Twitter
 • Facebook

Private Web Album

 1. V aplikaci Editor klikněte na rozbalovací nabídku Sdílet a vyberte možnost Private Web Album. Pokud aktuálně otevřené fotografie nebyly uloženy, budete vyzváni k jejich automatickému uložení. Pokračujte kliknutím na tlačítko OK.

 2. (První použití) Pokud jste ještě nesdíleli pomocí služby Revel, je nutné použití služby aplikací Photoshop Elements 12 autorizovat. Podle pokynů na obrazovce se přihlaste k účtu služby Revel a autorizujte aplikaci Photoshop Elements ke zveřejňování fotografií online.

 3. V dialogovém okně Private Web Album vyberte možnost Knihovna a Album, do něhož chcete fotografii odeslat. Chcete-li nějakou fotografii z výběru určeného k odeslání odebrat, klikněte pod oblastí náhledu fotografií na symbol mínus (-).

  Klikněte na Zahájit sdílení

  Poznámka:

  Chcete-li vytvořit nové Album, klikněte na tlačítko + vedle rozbalovací nabídky Album a zadejte název pro nové Album.

 4. Po odeslání zobrazí dialogové okno Private Web Album dva odkazy:

  • URL. Kliknutím na tento odkaz zobrazíte odeslané fotografie ve výchozím webovém prohlížeči. Odkaz lze z okna prohlížeče zkopírovat.
  • E-mailový odkaz. Po kliknutí na tento odkaz můžete začít psát nový e-mail obsahující adresu URL odeslaného alba.

  Klepněte na tlačítko Hotovo.

Flickr

 1. V aplikaci Editor klikněte na rozbalovací nabídku Sdílet a vyberte možnost Flickr. Pokud aktuálně otevřené fotografie nebyly uloženy, budete vyzváni k jejich automatickému uložení. Pokračujte kliknutím na tlačítko OK.

 2. (První použití) Pokud jste ještě nesdíleli pomocí služby Flickr, je nutné použití služby aplikací Photoshop Elements 12 autorizovat. Podle pokynů na obrazovce autorizujte odesílání fotografií na účet Flickr aplikací Photoshop Elements.

 3. V dialogovém okně Flickr zadejte možnosti fotografie nebo sady fotografií, které odesíláte:

  • Přidat/Odebrat fotografie. Chcete-li přidat nebo odebrat fotografie určené k odeslání do služby Flickr, klikněte nad oblastí náhledu položek na symboly plus (+) nebo mínus (-).
  • Sady. Můžete odeslat dávku fotografii jako sadu. Je to lepší u prezentací ve službě Flickr. Klikněte na zaškrtávací políčko Odeslat jako sadu a poté změňte možnosti volby Sada. Můžete vybrat stávající sadu, nebo vytvořit novou. Zadejte název a popisy sady.
  • Publikum Pomocí části Kdo může vidět tyto fotografie můžete ovládat nebo omezit viditelnost Sady pro externí uživatele.
  • Visačky. Zadejte sadu klíčových slov pro označení alba.
 4. Po odeslání fotografií zobrazí dialogové okno Flickr dvě tlačítka:

  • Navštívit Flickr. Kliknutím na toto tlačítko otevřete náhled odeslaných fotografií ve webovém prohlížeči. Adresu URL fotografií ve službě Flickr lze z webového prohlížeče zkopírovat.
  • Hotovo. Kliknutím na možnost Hotovo dialogové okno zavřete.

Twitter

Poznámka:

Když vybíráte fotografii určenou ke sdílení ve službě Twitter, musíte vybrat pouze jeden obraz. Dále se ujistěte, že je velikost obrazu menší než 3 MB (megabajty).

 1. V aplikaci Editor klikněte na rozbalovací nabídku Sdílet a vyberte možnost Twitter. Pokud aktuálně otevřené fotografie nebyly uloženy, budete vyzváni k jejich automatickému uložení. Pokračujte kliknutím na tlačítko OK.

 2. (První použití) Pokud jste prostřednictvím Twitteru ještě nesdíleli, je třeba aplikaci Photoshop Elements 12 k odesílání na Twitter vaším jménem autorizovat. Podle pokynů na obrazovce se přihlaste k účtu služby Twitter a autorizujte aplikaci Photoshop Elements ke zveřejňování fotografií online.

 3. V aplikaci Editor zadejte svou zprávu v dialogovém okně Twitteru a poté klikněte na možnost Tweet.

 4. Po úspěšném odeslání zprávy zobrazí dialogové okno Twitter dvě tlačítka:

  • Navštívit Twitter. Kliknutím na toto tlačítko zobrazíte zprávu ve webovém prohlížeči.
  • Hotovo. Kliknutím na možnost Hotovo dialogové okno zavřete.

Smugmug Gallery

 1. V aplikaci Editor klikněte na rozbalovací nabídku Sdílet a vyberte možnost SmugMug Gallery. Pokud aktuálně otevřené fotografie nebyly uloženy, budete vyzváni k jejich automatickému uložení. Pokračujte kliknutím na tlačítko OK.

 2. Otevřete jednu nebo více fotografií a z rozbalovací nabídky Sdílení vyberte možnost SmugMug Gallery.

 3. V dialogovém okně SmugMug Gallery (Krok 1/3) zadejte přihlašovací údaje k účtu SmugMug a poté klikněte na volbu Přihlášení.

 4. V dialogovém okně SmugMug Gallery (Krok 2/3) vyberte galerii, do které chcete fotografii odeslat.

  Poznámka:

  Kliknutím na možnost Create Gallery vytvoříte novou galerii pro odeslání fotografií.

 5. Po úspěšném přenosu fotografií zobrazí dialogové okno SmugMug Gallery (Krok 3/3):

  • View Gallery. Kliknutím na toto tlačítko zobrazíte odeslané fotografie ve webovém prohlížeči.
  • Hotovo. Kliknutím na možnost Hotovo dialogové okno zavřete.
  • Odhlásit. Kliknutím na toto tlačítko ukončíte relaci se službou Smug Mug. Dialogové okno se vrátí k obrazovce Krok 1/3 Přihlášení.

Facebook

 1. V aplikaci Editor klikněte na rozbalovací nabídku Sdílet a vyberte možnost Facebook. Pokud aktuálně otevřené fotografie nebyly uloženy, budete vyzváni k jejich automatickému uložení. Pokračujte kliknutím na tlačítko OK.

 2. (První použití) Pokud jste se službou Facebook ještě nesdíleli, proveďte tento krok. Podle pokynů na obrazovce autorizujte aplikaci Photoshop Elements 12 k odesílání na Facebook.

 3. V dialogovém okně Facebook vyberte následující podrobnosti, a určete, kam budou fotografie odeslány a kdo je uvidí:

  • Přidat/Odebrat fotografie. Chcete-li přidat nebo odebrat fotografie určené k odeslání do služby Facebook, klikněte pod oblastí náhledu na symboly plus (+) nebo mínus (-).
  • Album: Při této volbě se fotografie odešlou do stávajícího alba, nebo v tomto dialogovém okně vytvořtealbum nové (zadejte název, umístění a popis fotografií v novém albu).
  • Publikum Pomocí rozbalovací nabídky Kdo může vidět tyto fotografie? lze řídit viditelnost alba.
  • Kvalita odesílaných fotografií. U vysoce kvalitních (obvykle velkých) fotografií vyberte, zda je chcete odeslat ve vysoké kvalitě. Vyberete-li možnost Standard, fotografie se komprimují a odeslání bude trvat kratší dobu.

  Klikněte na tlačítko Odeslat.

 4. Po odeslání fotografií zobrazí dialogové okno Facebook dvě tlačítka:

  • Navštívit Facebook. Kliknutím na toto tlačítko otevřete náhled odeslaných fotografií ve webovém prohlížeči. Adresu URL fotografií ve službě Facebook lze z webového prohlížeče zkopírovat.
  • Hotovo. Kliknutím na možnost Hotovo dialogové okno zavřete.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.