Přemístění výběru

Nástroj Přesun vám umožňuje vyjmout a přetáhnout výběr obrazových bodů na nové místo ve fotografii. Tento nástroj můžete také použít k přesunutí nebo zkopírování výběrů mezi fotografiemi v aplikaci Photoshop Elements a fotografiemi v jiných aplikacích podporujících výběry.

Přemístění výběru
Přemístění výběru z jedné fotografie do jiné pomocí nástroje přesun

Poznámka:

Chcete-li aktivovat nástroj Přesun, když je vybrán jiný nástroj, podržte klávesu Ctrl (v systému Mac OS klávesu Cmd). (Tato metoda nefunguje, když je vybraný nástroj ručička.)

 1. Přejděte na pracovní plochu úprav, pomocí nástroje pro výběr vytvořte výběr a na panelu nástrojů vyberte nástroj Přesun.

 2. (Volitelně) Změňte nastavení nástroje přesun v pruhu voleb.
 3. Přesuňte ukazatel dovnitř hranice výběru a přetáhněte výběr na nové místo. Pokud jste vybrali více oblastí, všechny výběry obrazových bodů se přesunou, až budete táhnout.

Volby nástroje přesun

Když vyberete nástroj přesun , můžete v pruhu voleb změnit následující nastavení:

Automaticky vybrat vrstvu

Slouží k výběru horní vrstvy, která má obrazové body pod kurzorem nástroje Přesun, a ne pod aktuálně vybranou vrstvou.

Zobrazit ohraničovací rámeček

Zobrazí ohraničovací rámeček kolem výběru v obrazu nebo kolem aktuálně vybrané vrstvy (pokud v obraze není žádný aktivní výběr). Rámečky na stranách a v rozích umožňují změnit velikost výběru nebo vrstvy.

Poznámka:

Ohraničovací rámeček není viditelný na vrstvě pozadí.

Zobrazit zvýraznění při efektu přechodu

Zvýrazní jednotlivé vrstvy, když myší pojíždíte nad obrazem. Klepněte na zvýrazněnou vrstvu, abyste ji vybrali a přesunuli. Vrstvy, které jsou již vybrány, se nezvýrazní při efektu přechodu.

Nabídka Uspořádat

Přesune vybranou vrstvu před, mezi nebo za jiné vrstvy. K volbám patří Zcela dopředu, Posunout dopředu, Posunout dozadu a Odeslat dozadu. Chcete-li uspořádat vrstvu, vyberte vrstvu a pak zvolte položku z nabídky Uspořádat.

Nabídka Zarovnat

Zarovná vybrané vrstvy. Volby této nabídky zahrnují možnosti Horní okraje, Svislé středy, Dolní okraje, Levé okraje, Vodorovné středy a Pravé okraje. Více vrstev je možné zarovnat simultánně. Chcete-li zarovnat vrstvy, vyberte vrstvu, podržte Shift, vyberte jinou vrstvu a pak vyberte položku z nabídky Zarovnat.

Nabídka Distribuovat

Rovnoměrně oddělí vybrané vrstvy. Volby této nabídky zahrnují možnosti Horní okraje, Svislé středy, Dolní okraje, Levé okraje, Vodorovné středy a Pravé okraje. Více vrstev je možné oddělit simultánně. Aby byla tato volba aktivní, musí být vybrané alespoň tři vrstvy. Chcete-li oddělit vrstvy, vyberte vrstvu, podržte Shift, vyberte další vrstvy a pak vyberte položku z nabídky Rozmístit.

Kopírování výběrů nebo vrstev

Výběry můžete kopírovat a vkládat pomocí nástroje přesun nebo příkazů Kopírovat, Kopírovat sloučené, Vyjmout, Vložit nebo Vložit do výběru v nabídce Upravit.

Mějte stále na mysli, že když výběr nebo vrstvu vložíte mezi fotografie s různým rozlišením, vložená data si zachovají původní rozměry obrazových bodů. Proto se může vložená část objevit v novém obraze v neodpovídající velikosti. Pomocí příkazu Obraz > Změnit velikost > Velikost obrazu zajistěte stejné rozlišení zdroje a cílových fotografií před kopírováním a vkládáním.

Výběry, které vyjmete nebo zkopírujete, se uchovávají ve schránce. Ve schránce se uchovává vždy jen jeden výběr.

Kopírování výběrů s nástrojem pro přesun

Když kopírujete mezi fotografiemi, přetáhněte výběr z okna aktivního obrazu do okna jiného obrazu. Hranice zvýrazní okno obrazu, když do něho můžete pustit výběr.

 1. Vyberte část obrazu, kterou chcete kopírovat.
 2. Na panelu nástrojů pracovní plochy Upravit vyberte nástroj Přesun .
 3. Při tažení výběru, který chcete kopírovat a přesunout, podržte klávesu Alt.
 4. Chcete-li vytvořit další kopie stejného výběru, proveďte některou z následujících akcí:
  • Při přetahování výběru do jednotlivých nových umístění podržte klávesu Alt.
  • Chcete-li duplikát posunout o 1 obrazový bod, podržte klávesu Alt a stiskněte klávesu se šipkou. (Tak přesunete a zkopírujete obrazové body, čímž vytvoříte efekt rozostření.)
  • Chcete-li duplikát posunout o 10 obrazových bodů, podržte klávesy Alt+Shift a stiskněte klávesu se šipkou. (Tak přesunete obrazové body, ale nezkopírujete je.)

  Poznámka:

  Když přetáhnete výběr (se stisknutou klávesou Shift) z jednoho obrazu do druhého, bude výběr vložen ve středu.

Zkopírování výběru pomocí příkazů

 1. Přejděte na pracovní plochu úprav a pomocí nástroje pro výběr vyberte oblast, kterou chcete zkopírovat.
 2. Proveďte některou z následujících akcí:
  • Chcete-li výběr zkopírovat do schránky, vyberte příkaz Úpravy > Kopírovat.
  • Chcete-li všechny vrstvy ve vybrané oblasti zkopírovat do schránky, vyberte příkaz Úpravy > Kopírovat sloučené.

Vložení jednoho výběru do jiného

Pomocí příkazu Vložit do výběru můžete vložit obsah schránky nebo zkopírovaný obsah do výběru. Tento příkaz vám umožňuje využít prvků v rámci vybrané oblasti a zabránit tomu, aby vložený obraz vypadal ploše a nepřirozeně. Například můžete použít režimu prolnutí Tvrdé světlo s krytím 85 %, abyste zachovali odraz ve slunečních brýlích. Když režim prolnutí používáte tímto způsobem, potřebujete vytvořit novou vrstvu a vložit výběr do ní.

Zkopírování výběru z jednoho obrazu do jiného
Zkopírování výběru z jednoho obrazu do jiného

A. Vybraná část původní fotografie B. Fotografie ke zkopírování a vložení do originálu C. Výsledný obraz 
 1. Přejděte na pracovní plochu úprav a pomocí příkazu Kopírovat zkopírujte část fotografie, kterou chcete vložit. (Kopírovat můžete i z fotografií v jiných aplikacích.)
 2. Proveďte výběr ve fotografii, do které chcete vložit zkopírovanou fotografii.
 3. Zvolte Úpravy > Vložit do výběru.

  Poznámka:

  Zkopírovaná fotografie se zobrazí pouze v rámci hranic výběru. Zkopírovanou fotografii můžete v rámci hranic přesunovat, ale pokud ji přesunete úplně mimo hranice, nebude vidět.

 4. Když máte ukazatel v rámci hranice výběru, přesuňte vložený obraz na správné místo.
 5. Jakmile jste s výsledky spokojení, odznačte vložený obraz, aby se změny potvrdily.

  Poznámka:

  Chcete-li aktivovat nástroj Přesun, když je vybrán jiný nástroj, podržte klávesu Ctrl (v systému Mac OS klávesu Cmd). (Tato technika nefunguje s nástrojem ruka.)