Černobílé úpravy s průvodcem

Černobílá úprava s průvodcem

Pomocí úpravy s průvodcem Černobílá můžete z barevných obrazů vytvářet obrazy černobílé. Použitím celé řady přednastavení černobílé můžete vytvořit ostrou černobílou fotografii nebo přidáním efektu rozptýleného světla můžete získat surreální, zasněné výsledky.

 1. Otevřete fotografii v režimu Průvodce a zvolte možnost Černá a bílá.

  Původní obraz

 2. Vyberte přednastavení, se kterým chcete pracovat na vybrané fotografii.

  Poznámka:

  Pokud se vám nelíbí efekt tohoto přednastavení, vyberte jiné přednastavení. V tomto kroku aplikace Photoshop Elements nepoužívá jedno přednastavení přes druhé. Při každém vybrání předvolby se obnoví původní stav vybrané fotografie a teprve poté se použije předvolba.

  Použití předvolby na fotografii

 3. (Volitelné) Pokud má fotografie ústřední motiv nebo chcete-li zvýraznit určitý aspekt fotografie, můžete použít rozptýlené světlo. Kliknutím na tlačítko Rozptýlené světlo použijete na fotografii minimální množství světla. Postup změny efektu rozptýleného světla na určité části fotografie:

  1. Klikněte na tlačítko Přidat (použít rozptýlené světlo) nebo Odebrat (odebrat efekt).
  2. Vyberte velikost štětce, kterou chcete použít k provedení akce.
  3. Posunutím ovládacího prvku Krytí vyberte, jak tvrdé či měkké má světlo být.
  4. Začněte kreslit po jednotlivých částech fotografie.
  Použití volitelného rozptýleného světla

 4. (Volitelně) Chcete-li zvýšit kontrast mezi zvýrazněnými oblastmi a dalšími částmi fotografie, klikněte na tlačítko Zvýšit kontrast.

  Poznámka:

  Chcete-li kontrast dále zvyšovat, klikněte opakovaně na tlačítko Zvýšit kontrast.

  Zvýšením kontrastu zvýšíte dramatičnost efektu

 5. Kliknutím na Další přejdete do panelu Sdílet.

  Nebo kliknutím na Zrušit odvoláte všechny provedené změny.

 6. V panelu Sdílet zvolte jednu z následujících voleb:

  • Uložit Uložit jako: Nově vytvořené panorama se dá uložit v kterémkoli dostupném formátu.
  • Pokračovat v úpravách - V režimu Rychlé / Expert: Zvolte, kde chcete s prací na panoramatu pokračovat – zda v režimu Rychlé či Expert.
  • Sdílet - Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery: Zvolte, kam chcete své panorama umístit online prostřednictví sociálních služeb či služeb pro sdílení dostupných v aplikaci Photoshop Elements.

  Nakonec kliknutím na Hotovo použijte efekt.

Vložení barvy do černobílé, úprava s průvodcem

Pomocí úpravy s průvodcem Vložení barvy do černobílé můžete v obrazu zvýraznit jednu určitou barvu a snížit sytost ostatních barev. Můžete použít výchozí barvu (červenou, žlutou, modrou nebo zelenou) nebo můžete použít volby určené ke zpřesnění efektu.

 1. Otevřete fotografii v režimu Průvodce a zvolte možnost Černobílá pop-artová barva.

  Původní snímek

 2. Vyberte barvu, kterou chcete ve snímku zachovat. Pokud si všimnete více tónů barvy na tomto obrazu, klikněte na možnost Vyberte vlastní barvu, a poté výběrem barvy klikněte na vzorek ve fotografii.

  Izolování odstínu modré na džínsech

  Po dokončení tohoto kroku budou oblasti fotografie se stejnou barvou, jakou jste vybrali, vypadat sytě. Zbytek fotografie začíná připomínat černobílou fotografii.

 3. Chcete-li použít méně či více tónů vybrané barvy, přesuňte posuvník Neurčitost vlevo či vpravo.

  Pomocí posuvníku Neurčitost vyberte ve snímku více tónů a odstínů modré

 4. (Volitelně) Klikněte na Efekt zpřesnění a zesilte, nebo zeslabte efekt Černobílá pop-artová barva u částí fotografie. Pomocí posuvníku velikosti můžete měnit velikost stopy a pomocí posuvníku krytí můžete určit sílu výsledného efektu.

  Pomocí tlačítka Zpřesnit efekt si můžete zobrazit volby pro zobrazení částí obrazu v původní barvě. V tomto případě byla kola obnovena pomocí tlačítka Přidat a nastavením krytí na 100%.

 5. Kliknutím na tlačítko Zvýšit sytost zajistíte vyniknutí vybrané barvy. Objekty v této barvě tak na relativně ploché černobílé fotografii vyniknou.

  Kliknutím na tlačítko Zvýšit sytost zajistíte vyniknutí vybrané barvy

 6. Kliknutím na Další přejdete do panelu Sdílet.

  Nebo kliknutím na Zrušit odvoláte všechny provedené změny.

 7. V panelu Sdílet zvolte jednu z následujících voleb:

  • Uložit Uložit jako: Upravený snímek uchovejte v jakémkoli dostupném formátu.
  • Pokračovat v úpravách- V režimu Rychlé / Expertní: Zvolte, kde chcete s prací na upraveném snímku pokračovat – zda v režimu Rychlé či Expertní.
  • Sdílet- Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery: Zvolte, kam chcete svůj upravený snímek umístit online prostřednictví sociálních služeb či služeb pro sdílení dostupných v aplikaci Photoshop Elements.

  Nakonec kliknutím na možnost Hotovo přejdete na obrazovku výběru.

Výběr černobílé, úprava s průvodcem

Pomocí úpravy s průvodcem Výběr černobílé můžete snížit sytost barev ve vybraných částech fotografie. Když snížíte sytost části fotografie, dojde k automatickému zvýraznění ostatních oblastí. Po provedení výběru můžete výběr zpřesnit.

 1. Otevřete fotografii v režimu Průvodce a zvolte možnost Černobílý výběr.

  Původní obraz

 2. Klikněte na štětec pro výběr černobílé. Z dostupných voleb vyberte, jestli chcete přičíst nebo odečíst oblasti, které chcete převést na černobílé. Pomocí posuvníku Velikost stopy můžete určit, jak velká plocha bude ovlivněna při provádění tahů po fotografii.

  Poznámka:

  Pokud používáte tento efekt na objekt s mnoha jemnými okraji (například na vlasy), můžete provedený výběr zpřesnit kliknutím na možnost Zpřesnit okraje.

  Vyberte část, kterou chcete převést na černobílou.

 3. Chcete-li přidat či vymazat černobílý efekt ve vybraných částech fotografie, klikněte na štětec pro černobílý detail, vyberte akci a velikost stopy a poté začněte kreslit na efekt.

   

  Zpřesněte výběr, aby nedošlo k převedení na černobílé těch oblastí, které chcete zachovat.

 4. Chcete-li vyvolat přesně opačný efekt, klikněte na tlačítko Převrátit efekt.

  Prohlédněte si stejnou fotografii s převráceným efektem

 5. Kliknutím na Další přejdete do panelu Sdílet.

  Nebo kliknutím na Zrušit odvoláte všechny provedené změny.

 6. V panelu Sdílet zvolte jednu z následujících voleb:

  • Uložit Uložit jako: Nově vytvořené panorama se dá uložit v kterémkoli dostupném formátu.
  • Pokračovat v úpravách - V režimu Rychlé / Expert: Zvolte, kde chcete s prací na panoramatu pokračovat – zda v režimu Rychlé či Expert.
  • Sdílet - Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery: Zvolte, kam chcete své panorama umístit online prostřednictví sociálních služeb či služeb pro sdílení dostupných v aplikaci Photoshop Elements.

  Nakonec kliknutím na Hotovo použijte efekt.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.