Työskentely komentorivin kautta

Extension Manager CC:ssä komentorivin avulla voidaan suorittaa erilaisia toimenpiteitä, joita normaalisti tehtäisiin Extension Managerin työtilassa.

Extension Manager - perustiedot komentorivin käytöstä

Laajennuksia voidaan hallinnoida myös komentoriviltä käyttäen tiettyjä syntakseja, komentoja ja määritteitä. Komentorivin syntaksi on Extension Managerissa muuttunut merkittävästi. Tietoja Extension Manager CS6:ssa tai sitä aikaisemmissa versioissa käytetystä komentorivin syntaksista saat tästä artikkelista.

 1. Windowsissa komentorivi avataan valitsemalla Käynnistä - Kaikki ohjelmat - Komentorivi. Mac OS:ssä Terminal avataan kaksoisnapsauttamalla sen kuvaketta Applications/Utilities-kansiossa.
 2. Siirry seuraavaan kansioon:
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Extension Manager CC\
  • Mac OS: /Applications/Adobe Extension Manager CC/Adobe Extension Manager CC.app/Contents/MacOS
 3. Kirjoita komentoriville suoritettava tiedosto seuraavasti (myös kaksoislainausmerkit):
  • Windows: "ExManCmd.exe"
  • Mac OS: “./ExManCmd”
 4.  Tiedoston suorituksen jälkeen voit kirjoittaa haluamasi komennon.

  Seuraavassa luettelossa kuvataan käytettävissä olevat komennot:
Windows-komento MAC-komento Kuvaus Pakolliset määritteet
/help --help Näyttää komentorivin ohjetiedot.  
/launch --launch Käynnistää Extension Managerin komentorivin kautta.  
/install
--install Asentaa laajennuksen.  ZXP (tiedostopolku)
/remove --remove Poistaa laajennuksen. Laajennuksen nimi
/enable --enable Ottaa laajennuksen käyttöön. Laajennuksen nimi
/disable --disable Poistaa laajennuksen käytöstä. Laajennuksen nimi
/list all --list all Luettelee kaikki asennetut laajennukset.  
/list --list Näyttää määritetyt tuotelaajennukset. Tuotteen nimi
/update --update Päivittää sovelluksen. Laajennuksen nimi
/list_update all --list_update all Luettelee laajennukset, joihin on asennettavissa uusia päivityksiä.  
/list_update --list_update Luettelee määritetyn tuotteen päivitetyt laajennukset. Tuotteen nimi
/locale --locale Määrittää Extension Managerin käynnistyssijainnin lang
/list_update_extension --list_update_extension Luettelee laajennuksen päivitykset. Laajennuksen nimi
/install_for_all --install_for_all Asentaa laajennuksen kaikille laitteessa oleville käyttäjätileille. ZXP (tiedostopolku)
/remove_for_all --remove_for_all Poistaa laajennuksen kaikilta laitteessa olevilta käyttäjätileiltä. Laajennuksen nimi
/disableSendResult --disableSendResult Ei lähetä asennuksen tai poistamisen tuloksia muihin Adobe-tuotteisiin. Tosi/Epätosi

Seuraavassa taulukossa kuvataan käytettävissä olevat määritteet:

Määritteet

Kuvaus

zxp (tiedostopolku)

Määrittää ZXP-muodossa olevan pakkaustiedoston nimen ja sijainnin.

lang

Määrittää kielitunnuksen, esimerkiksi en-US.

extension name

Määrittää laajennuksen nimen (kuten määritetty MXI-tiedostossa).

product display name

Määrittää laajennusta käyttävän tuotteen.

(vain CS6 ja aiemmat versiot)Laajennuksen pakkaaminen komentorivin kautta

 1. Siirry Extension Managerin sovelluskansioon.
 2. (Windows) Anna seuraava komento ja määritä omat määritearvosi:
  • (CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"
  • (CS5 ja CS5.5, MXP-muoto): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"
  • (CS5, CS5.5 ja CS6, ZXP-muoto): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" zxp="c:\myfile.zxp"
 3. (Macintosh) Anna seuraava komento ja määritä omat määritearvosi:
  • (CS4/CS5/CS5.5, MXP-muoto): "./Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" mxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxp"
  • (CS5, CS5.5 ja CS6, ZXP-muoto): "./Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" zxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"
 4. Varmista, että laajennus toimii halutulla tavalla asentamalla ja testaamalla laajennus.

Laajennuksen asentaminen komentorivin kautta

 1. Siirry Extension Managerin sovelluskansioon.
 2. (Windows) Anna seuraava komento ja määritä oma määritearvosi:
  (ZXP-muoto): ExManCmd.exe /install "c:\myfile.zxp"
 3. (Macintosh) Anna seuraava komento ja määritä oma määritearvosi:
  (ZXP-muoto): ./ExManCmd --install "/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"
 4. Määritä kieliasetukset lisäämällä kielialuekomento ja määrittämällä lang-määrite ennen asennuskomentoa, kuten seuraavassa esimerkissä:
  ExManCmd.exe /locale "fi_FI" /install "c:\myfile.zxp"
 5. Varmista, että laajennus toimii halutulla tavalla testaamalla laajennus

Laajennuksen poistaminen komentorivin kautta

 1. Siirry Extension Managerin sovelluskansioon.
 2. Anna seuraava komento ja määritä omat määritearvosi:
  • (Windows): ExManCmd.exe /remove "Sample"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --remove "Sample" 

  Anna laajennuksen nimi extension-määritteen avulla.

Laajennuksen asentaminen kaikille tietokoneessa oleville käyttäjätileille komentorivin kautta

 1. Siirry Extension Managerin sovelluskansioon.
 2. Anna seuraava komento ja määritä omat attribuuttiarvosi:
  • (Windows) ExManCmd.exe /install_for_all "c:\myfile.zxp"
  • (Macintosh) ./ExManCmd --install_for_all "/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"
 3. Testaa laajennus ja varmista, että se toimii halutulla tavalla.

Laajennuksen poistaminen kaikilta tietokoneessa olevilta käyttäjätileiltä komentorivin kautta

 1. Siirry Extension Managerin sovelluskansioon.
 2. Anna seuraava komento ja määritä omat määritearvosi:
  • (Windows) ExManCmd.exe /remove_for_all "Sample"
  • (Macintosh) ./ExManCmd --remove_for_all "Sample"
 3. Anna laajennuksen nimi extension-määritteen avulla.

Laajennuksen ottaminen käyttöön komentorivin kautta

 1. Siirry Extension Managerin sovelluskansioon.
 2. Anna seuraava komento ja määritä omat määritearvosi:
  • (Windows): ExManCmd.exe /enable "Sample"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --enable "Sample" 

  Anna laajennuksen nimi extension-määritteen avulla.

Laajennuksen ottaminen pois käytöstä komentorivin kautta

 1. Siirry Extension Managerin sovelluskansioon.
 2. Anna seuraava komento ja määritä omat määritearvosi:
  • (Windows): ExManCmd.exe /disable "Sample"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --disable "Sample" 

  Anna laajennuksen nimi extension-määritteen avulla.

Extension Managerin käynnistäminen komentorivin kautta

 1. Siirry Extension Managerin sovelluskansioon.
 2. Anna seuraava komento ja määritä omat määritearvosi:
  • (Windows): ExManCmd.exe /launch "fi_FI"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --launch "fi_FI" 

  Määritä Extension Managerin alueellinen kielikoodi kielimääritteen avulla.

Laajennuksen päivittäminen komentorivin kautta

 1. Siirry Extension Managerin sovelluskansioon.
 2. Anna seuraava komento ja määritä omat määritearvosi:
  • (Windows): ExManCmd.exe/update "Sample"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --update "Sample"

Anna laajennuksen nimi extension-määritteen avulla

Laajennusten luettelointi komentorivin kautta

 1. Siirry Extension Managerin sovelluskansioon.
 2. Anna seuraava komento ja määritä omat määritearvosi:
  • (Windows): ExManCmd.exe /list "all"
  • (Windows): ExManCmd.exe /list "Photoshop CC 64"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --list "Photoshop CC 64"

Luettele kaikki järjestelmään asennetut laajennukset all-määritteen avulla. Luettele tuotteeseen asennetut laajennukset product name -määritteen avulla.

Useiden laajennusten päivitysten luettelointi komentorivin kautta

 1. Siirry Extension Managerin sovelluskansioon.
 2. Anna seuraava komento ja määritä omat määritearvosi:
  • (Windows): ExManCmd.exe /list_update "all" 
  • (Windows): ExManCmd.exe /list_update "Photoshop CC 64"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --list_update "Photoshop CC 64"

Luettele kaikki järjestelmään asennetut, päivitettävissä olevat laajennukset all-määritteen avulla. Luettele tuotteeseen asennetut laajennukset product name -määritteen avulla.

Laajennuksen päivitysten luettelointi komentorivin kautta

 1. Siirry Extension Managerin sovelluskansioon.
 2. Anna seuraava komento ja määritä omat määritearvosi:
  • (Windows) ExManCmd.exe /list_update_extension "Sample"
  • (Macintosh) ./ExManCmd --list_update_extension "Sample"
 3. Määritä laajennuksen nimen attribuutin perusteella, onko tämä laajennus päivitettävä.

Asennuksen tulosten lähettämisen estäminen muihin Adobe-tuotteisiin

Extension Managerin komentorivityökalu lähettää laajennuksen asennuksen tai poistamisen tulokset oletusarvoisesti muihin Adobe-tuotteisiin. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä disableSendResult-komennolla.

 1. Siirry Extension Managerin sovelluskansioon.
 2. Anna seuraava komento ja määritä omat määritearvosi:
  • (Windows) ExManCmd.exe /disableSendResult true /install "c:\myfile.zxp"
  • (Macintosh) ./ExManCmd --disableSendResult true --install "/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"

Komentojen suorittaminen BridgeTalkin kautta

Extension Managerilla voi suorittaa BridgeTalkin kautta välitettyjä asennuskomentoja. Jos haluat lähettää komentoja Extension Manageriin, määritä BridgeTalkin kohdetunnisteeksi "exman-7.0".

Windows:

var bt = new BridgeTalk();
bt.target = "exman-7.0"; 
bt.body = "C:\\test.zxp"; 
bt.send()

Mac OS:

var bt = new BridgeTalk(); 
bt.target = "exman-7.0";
bt.body = "/Volumes/x1/test.zxp"; 
bt.send();
Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi