Käyttöopas Peruuta

Adobe Acrobat Sign for SharePoint Online: Julkaisutiedot

 1. Adobe Acrobat Sign -integraatiot
 2. Uudet ominaisuudet
 3. Tuotteen versiot ja elinkaari
 4. Acrobat Sign for Salesforce
  1. Paketin asentaminen
  2. Paketin määrittäminen
  3. Käyttöopas
  4. Kehittäjän opas
  5. Edistyneen mukautuksen opas
  6. Kenttien vastaavuusmääritys- ja malliopas
  7. Mobiilisovelluksen käyttöopas
  8. Työnkulkujen automatisointiopas
  9. Document Builder -opas
  10. Suurten asiakirjojen määrittäminen
  11. Päivitysopas
  12. Julkistustiedot
  13. UKK:t
  14. Vianmääritysopas
  15. Muut artikkelit
 5. Acrobat Sign for Microsoft
  1. Acrobat Sign for Microsoft 365
   1. Asennusopas
  2. Acrobat Sign for Outlook
   1. Käyttöopas
  3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
   1. Käyttöopas
  4. Acrobat Sign for Teams
   1. Käyttöopas
   2. Live Sign -opas
   3. Mobiilikäyttöopas
   4. Julkistustiedot
   5. Microsoft Teams Approvals
  5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps and Power Automate
   1. Käyttöopas
   2. Julkistustiedot
  6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
   1. Käyttöopas
   2. Julkistustiedot
  7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 
   1. Yleiskatsaus
   2. Dynamics Online: Asennusopas 
   3. Dynamics Online: Käyttöopas 
   4. Dynamics On-Prem: Asennusopas 
   5. Dynamics On-Prem: Käyttöopas
   6. Dynamics-työnkulun opas
   7. Dynamics 365 for Talent
   8. Päivitysopas
   9. Julkistustiedot
  8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint 
   1. Yleiskatsaus
   2. SharePoint On-Prem: Asennusopas
   3. SharePoint On-Prem: Mallien vastaavuusmääritysopas
   4. SharePoint On-Prem: Käyttöopas
   5. SharePoint On-Prem: Julkaisutiedot
   6. SharePoint Online: Asennusopas
   7. SharePoint Online: Mallien vastaavuusmääritysopas
   8. SharePoint Online: Käyttöopas
   9. SharePoint Online: Verkkolomakkeiden vastaavuusmääritysopas
   10. SharePoint Online: Julkaisutiedot
 6. Acrobat Sign for ServiceNow
  1. Yleiskatsaus
  2. Asennusopas
  3. Käyttöopas
  4. Julkistustiedot
 7. Acrobat Sign for HR ServiceNow
  1. Asennusopas
 8. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
  1. Cockpitin asennusopas (vanhentunut)
  2. Työhönoton asennusopas (vanhentunut)
  3. Recruiting-käyttöopas
  4. Cloud Foundryn asennusopas
  5. Julkistustiedot
 9. Acrobat Sign for Workday
  1. Asennusopas
  2. Pikaopas
  3. Määritysopas
 10. Acrobat Sign for NetSuite
  1. Asennusopas
  2. Julkistustiedot
 11. Acrobat Sign for SugarCRM
 12. Acrobat Sign for VeevaVault
  1. Asennusopas
  2. Käyttöopas
  3. Päivitysopas
  4. Julkistustiedot
 13. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
  1. Asennusopas
 14. Acrobat Sign -kehittäjädokumentaatio
  1. Yleiskatsaus
  2. Webhookit
  3. Tekstitunnisteet

Adobe Acrobat Sign for SharePoint Onlinen julkaisutiedot on lueteltu alla

Verkkolomakkeiden tuki

Adobe Acrobat Sign for SharePoint Online v2.0:lla SharePoint-hallinnoija voi helposti tallentaa tietoja ja sopimuksia Acrobat Sign -verkkolomakkeista SharePoint--luetteloidensa täyttämiseksi ilman riviäkään koodia.

Acrobat Sign -verkkolomakkeita voidaan käyttää erilaisiin sisäisiin tai ulkoisiin tarkoituksiin, muun muassa digitaaliseen perehdytykseen, asiakkaiden suostumuspyyntöihin, verkkohakemuksiin, luopumisilmoituksiin ja tapausraportteihin.

Toiminnolla on kaksi elementtiä:

 • Verkkolomakkeiden määritys – SharePoint-hallinnoija voi tarkastella Acrobat Sign -verkkolomakkeidensa luetteloa SharePointissa ja määrittää verkkolomakkeiden määrityssäännöt niin, että tiedot siirretään automaattisesti valmiista verkkolomakesopimuksista tiettyyn SharePoint-luetteloon. 
SharePointin verkkolomakeluettelo

 • Allekirjoitettujen verkkolomakkeiden säilö – SharePoint-hallinnoija voi määrittää jonkin SharePointin kansion valmiiden verkkolomakesopimusten automaattista tallennusta varten
Kohdekansion määrittäminen


Saumaton käyttäjien perehdytys

Järjestelmänvalvojat voivat ottaa käyttöön uuden käyttöoikeusmenetelmän, jolla Acrobat Signin käyttöoikeudet myönnetään kaikille SharePoint-sivuston jäsenille, joilla on muokkaustason oikeudet laajennuksen käyttöön.

 • Uusissa asennuksissa käytetään oletusarvoisesti Käyttäjät, joilla on muokkausoikeudet -menetelmää
 • Tilien päivitys jätetään pois hajautetummassa menetelmässä
 • Käyttöoikeusmenetelmää voidaan muuttaa milloin tahansa
Saumaton perehdytys


Päivittäminen versiosta v1.x

Adobe Sign for SharePoint v2.0 vaatii lisäkäyttöoikeuksia (webhookien ja verkkolomakkeiden käyttöoikeuksia), jotka on hyväksyttävä OAuthilla.

Versiosta v1.x päivittävien asiakkaiden on päivitettävä OAuth-tunnistetietonsa, jotta he voivat käyttää näitä uusia käyttöoikeuksia:

1. Päivitä Adobe Sign -lisäosa 2.x-pakettiin

2. Päivitä Adobe Sign -yhteys:

Office-vuokraajan hallinnoijana ja Adobe Sign -tilin hallinnoijana toimivan henkilön on avattava SharePointin Sign-integraation asetussivu. 

 • Avaa integrointiasetukset
 • Connect Adobe Sign (Yhdistä Adobe Sign) -paneelissa:
  • Napsauta Update (Päivitä) -painiketta (Update your Office 365 tenant connection (Päivitä Office 365 -vuokraajan yhteys) -kohdan vieressä)
  • Kirjaudu sisään samoilla tunnistetiedoilla kuin aikaisemmin.
   • Alkuperäisen yhteyden muodostamiseen käytetty sähköpostiosoite näkyy ensimmäisessä kappaleessa
 • Sulje asetukset palaamalla SharePointiin tai päivitä ikkuna.

Kaikkien vuokraajan yhteyttä käyttävien vuokraajan sivustojen pitäisi nyt pystyä käyttämään verkkolomakkeen ominaisuuksia  

Huomautus:

On tärkeää sulkea tai päivittää asetusvälilehti myös silloin, jos haluat välittömästi ryhtyä tekemään verkkolomakemäärityksiä Adobe Signilla suoritetun uudelleentodennuksen jälkeen.

Jos Asetukset -ikkunaa ei päivitetä, Verkkolomakkeet -välilehdessä ilmenee virheitä, kunnes teet niin.

Jos SharePointin hallinnoija ja Adobe Sign -tilin hallinnoija ovat eri henkilöitä, heidän on tehtävä yhteistyötä ratkaisun määrittämiseksi.

Jokaisen integraatiota käyttävän sivuston osalta SharePoint-hallinnoijana ja Adobe Sign -hallinnoijana toimivan henkilön on päivitettävä sivuston yhteys kyseistä sivustoa varten:

 • Avaa integrointiasetukset
 • Connect Adobe Sign (Yhdistä Adobe Sign) -paneelissa:
  • Napsauta Update (Päivitä) -painiketta Update your SharePoint site connection (Päivitä SharePoint-sivustosi yhteys) -kohdan vieressä
  • Kirjaudu sisään samoilla tunnistetiedoilla kuin aikaisemmin.
   • Alkuperäisen yhteyden muodostamiseen käytetty sähköpostiosoite näkyy ensimmäisessä kappaleessa
 • Sulje asetukset palaamalla SharePointiin tai päivittämällä ikkuna.

Kun olet valmis, kyseisen sivuston käyttäjien pitäisi pystyä käyttämään verkkolomakkeen ominaisuuksia  

Huomautus:

On tärkeää sulkea tai päivittää Settings (Asetukset) -välilehti myös silloin, jos haluat välittömästi aloittaa verkkolomakkeen määritysten käyttöönoton suoritettuasi todennuksen Acrobat Signilla uudelleen.

Jos Asetukset -ikkunaa ei päivitetä, Verkkolomakkeet-välilehdessä ilmenee virheitä, kunnes teet niin.

Jos SharePoint-hallinnoija ja Acrobat Sign -tilin hallinnoija ovat eri henkilöitä, molempien on tehtävä yhteistyötä ratkaisun määrittämistä varten.


Aikaisemmat versiot

Verkkolomakkeiden tuki

Adobe Sign for SharePoint Online v2.0:lla SharePoint -hallinnoija voi helposti tallentaa tietoja ja sopimuksia Adobe Sign -verkkolomakkeista SharePoint-luetteloidensa täyttämiseksi ilman riviäkään koodia.

Adobe Sign -verkkolomakkeita voidaan käyttää erilaisiin sisäisiin tai ulkoisiin tarkoituksiin, muun muassa digitaaliseen perehdytykseen, asiakkaiden suostumuspyyntöihin, verkkohakemuksiin, luopumisilmoituksiin ja tapausraportteihin.

Toiminnolla on kaksi elementtiä:

 • Verkkolomakkeiden määritys – SharePoint-hallinnoija voi tarkastella Adobe Sign -verkkolomakkeidensa luetteloa SharePointissa ja määrittää verkkolomakkeiden määrityssäännöt niin, että tiedot siirretään automaattisesti valmiista verkkolomakesopimuksista tiettyyn SharePoint-luetteloon. 
SharePointin verkkolomakeluettelo

 • Allekirjoitettujen verkkolomakkeiden säilö – SharePoint-hallinnoija voi määrittää jonkin SharePointin kansion valmiiden verkkolomakesopimusten automaattista tallennusta varten
Kohdekansion määrittäminen

OAuth2 -pohjainen luottamussuhde

Adobe Signin ja SharePoint-ympäristösi välille muodostetaan luottamussuhde OAuth2:lla. OAuth2:n ansiosta luottamussuhteen muodostaminen käy yhtä helposti kuin Adobe Signiin tunnistautuminen SharePointista.  

Kun suhde on muodostettu, kaikki SharePoint-sivusi käyttäjät voivat käyttää Adobe Signin laajennuksen toimintoja vapaasti ilman, että jokaisen käyttäjän on tunnistauduttava erikseen.

REST-pohjainen API-toiminto

Sovelluksen kehittäminen REST-pohjaisella ratkaisulla varmistaa, että Adobe Signiin tulevaisuudessa tehdyt uudistukset tulevat nopeasti saataville SharePoint Online -laajennuksen päivityksissä.

Yksinkertaistettu asennus

Laajennuksen asennus käy nopeasti. SharePoint-objektien teknistä ymmärrystä ei juurikaan tarvita. Paketin saa asennettua toimintakuntoon jopa 20 minuutissa useimmille järjestelmänvalvojille. Käyttäjien lisälisensointia ei tarvita.

Tietojen kartoitus sopimusten ja SharePointin välillä

Adobe Sign -laajennuksella SharePoint-luettelojen sisältämiä tietoja voidaan kopioida sopimuksen lomakekenttiin ja valmiista sopimusten lomakekentistä voidaan kopioida tietoja SharePoint-luetteloihin.

Allekirjoitettujen asiakirjojen keskitetty tallennus

SharePoint-järjestelmänvalvojat voivat määrittää kansion, johon kerätään koontisivun kaikkien käyttäjien kaikki allekirjoitetut sopimukset.

 • Tämä ohjelmakorjaus poistaa asennusprosessin riippuvuuden, joka edellyttää mukautettujen Adobe Sign -ryhmien luontia.

Adobe Sign -ratkaisun käyttöoikeuksien hallinnasta vastaavat nyt kokonaan alkuperäisen SharePoint-sivuston omistaja ja jäsenryhmät.

 • Adobe Sign- ja SharePoint-sivustojen linkitykset voidaan nyt suorittaa kaikille sivustoille samalla kertaa. OAuth-yhteyden Yleinen- ja Paikallinen-laajuudet takaavat tarvittavan rakeisuuden

Tämä versio on takautuvasti täysin yhteensopiva, ja päivitys ei vaikuta negatiivisesti Adobe Sign -ryhmien jäseniin.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa