Adobe Sign for SharePoint Online – Julkistustiedot

Adobe Sign for SharePoint Onlinen julkistustiedot on lueteltu alla.

Verkkolomakkeiden tuki

Adobe Sign for SharePoint Online v2.0:lla SharePoint-hallinnoija voi helposti tallentaa tietoja ja sopimuksia Adobe Sign -verkkolomakkeista SharePoint-luetteloidensa täyttämiseksi ilman riviäkään koodia.

Adobe Sign -verkkolomakkeita voidaan käyttää erilaisiin sisäisiin tai ulkoisiin tarkoituksiin, muun muassa digitaaliseen perehdytykseen, asiakkaiden suostumuspyyntöihin, verkkohakemuksiin, luopumisilmoituksiin ja tapausraportteihin.

Toiminnolla on kaksi elementtiä:

 • Verkkolomakkeiden määritys – SharePoint-hallinnoija voi tarkastella Adobe Sign -verkkolomakkeidensa luetteloa SharePointissa ja määrittää verkkolomakkeiden määrityssäännöt niin, että tiedot siirretään automaattisesti valmiista verkkolomakesopimuksista tiettyyn SharePoint-luetteloon. 
SharePointin verkkolomakeluettelo

 • Allekirjoitettujen verkkolomakkeiden säilö – SharePoint-hallinnoija voi määrittää jonkin SharePointin kansion valmiiden verkkolomakesopimusten automaattista tallennusta varten.
Kohdekansion määrittäminen


Päivittäminen versiosta v1.x

Adobe Sign for SharePoint v2.0 vaatii lisäkäyttöoikeuksia (webhookien ja verkkolomakkeiden käyttöoikeuksia), jotka on hyväksyttävä OAuthilla.

Versiosta v1.x päivittävien asiakkaiden on päivitettävä OAuth-tunnistetietonsa, jotta he voivat käyttää näitä uusia käyttöoikeuksia:

1. Päivitä Adobe Sign -lisäosa 2.x-pakettiin

2. Päivitä Adobe Sign -yhteys:

Office-vuokraajan hallinnoijana ja Adobe Sign -tilin hallinnoijana toimivan henkilön on avattava SharePointin Sign-integraation asetussivu. 

 • Avaa integrointiasetukset.
 • Connect Adobe Sign (Yhdistä Adobe Sign) -paneelissa:
  • Napsauta Update (Päivitä) -painiketta (Update your Office 365 tenant connection (Päivitä Office 365 -vuokraajan yhteys) -kohdan vieressä).
  • Kirjaudu sisään samoilla tunnistetiedoilla kuin aikaisemmin.
   • Alkuperäisen yhteyden muodostamiseen käytetty sähköpostiosoite näkyy ensimmäisessä kappaleessa.
 • Sulje asetukset palaamalla SharePointiin tai päivittämällä ikkuna.

Kaikkien vuokraajan yhteyttä käyttävien vuokraajan sivustojen pitäisi nyt pystyä käyttämään verkkolomakkeen ominaisuuksia.

Huomautus:

On tärkeää sulkea tai päivittää Settings (Asetukset) -välilehti myös silloin, jos haluat välittömästi aloittaa verkkolomakkeen määritysten käyttöönoton suoritettuasi todennuksen Adobe Signilla uudelleen.

Jos Settings (Asetukset) -ikkunaa ei päivitetä, Web Forms (Verkkolomakkeet) -välilehdessä ilmenee virheitä, kunnes teet niin.

Jos SharePointin hallinnoija ja Adobe Sign -tilin hallinnoija ovat eri henkilöitä, heidän on tehtävä yhteistyötä ratkaisun määrittämiseksi.

Jokaisen integraatiota käyttävän sivuston osalta SharePoint-hallinnoijana ja Adobe Sign -hallinnoijana toimivan henkilön on päivitettävä sivuston yhteys kyseistä sivustoa varten:

 • Avaa integrointiasetukset.
 • Connect Adobe Sign (Yhdistä Adobe Sign) -paneelissa:
  • Napsauta Update (Päivitä) -painiketta Update your SharePoint site connection (Päivitä SharePoint-sivustosi yhteys) -kohdan vieressä.
  • Kirjaudu sisään samoilla tunnistetiedoilla kuin aikaisemmin.
   • Alkuperäisen yhteyden muodostamiseen käytetty sähköpostiosoite näkyy ensimmäisessä kappaleessa.
 • Sulje asetukset palaamalla SharePointiin tai päivittämällä ikkuna.

Kun olet valmis, kyseisen sivuston käyttäjien pitäisi pystyä käyttämään verkkolomakkeen ominaisuuksia.

Huomautus:

On tärkeää sulkea tai päivittää Settings (Asetukset) -välilehti myös silloin, jos haluat välittömästi aloittaa verkkolomakkeen määritysten käyttöönoton suoritettuasi todennuksen Adobe Signilla uudelleen.

Jos Settings (Asetukset) -ikkunaa ei päivitetä, Web Forms (Verkkolomakkeet) -välilehdessä ilmenee virheitä, kunnes teet niin.

Jos SharePointin hallinnoija ja Adobe Sign -tilin hallinnoija ovat eri henkilöitä, heidän on tehtävä yhteistyötä ratkaisun määrittämiseksi.


Aikaisemmat versiot

Web form support

Adobe Sign for SharePoint Online v2.0 allows the SharePoint admin to easily capture data and agreements from Adobe Sign web forms to populate their SharePoint lists without a single line of code.

Adobe Sign web forms can be used for various internal or external use cases, such as digital onboarding, customer consent, online application, waiver, incident report, etc.

This feature has two elements:

 • Web form mapping - A SharePoint admin can view the list of their Adobe Sign web forms inside of SharePoint, and configure web form mapping rules to automatically route data from completed web form agreements to a designated SharePoint list. 
Web form list in SharePoint

 • Signed web form storage - A SharePoint admin can configure a designated folder in SharePoint to automatically store completed web form agreements
Assign a destination folder

OAuth2 -pohjainen luottamussuhde

Adobe Signin ja SharePoint-ympäristösi välille muodostetaan luottamussuhde OAuth2:lla. OAuth2:n ansiosta luottamussuhteen muodostaminen käy yhtä helposti kuin Adobe Signiin tunnistautuminen SharePointista.  

Kun suhde on muodostettu, kaikki SharePoint-sivusi käyttäjät voivat käyttää Adobe Signin laajennuksen toimintoja vapaasti ilman, että jokaisen käyttäjän on tunnistauduttava erikseen.

REST-pohjainen API-toiminto

Sovelluksen kehittäminen REST-pohjaisella ratkaisulla varmistaa, että Adobe Signiin tulevaisuudessa tehdyt uudistukset tulevat nopeasti saataville SharePoint Online -laajennuksen päivityksissä.

Yksinkertaistettu asennus

Laajennuksen asennus käy nopeasti. SharePoint-objektien teknistä ymmärrystä ei juurikaan tarvita. Paketin saa asennettua toimintakuntoon jopa 20 minuutissa useimmille järjestelmänvalvojille. Käyttäjien lisälisensointia ei tarvita.

Tietojen kartoitus sopimusten ja SharePointin välillä

Adobe Sign -laajennuksella SharePoint-luettelojen sisältämiä tietoja voidaan kopioida sopimuksen lomakekenttiin ja valmiista sopimusten lomakekentistä voidaan kopioida tietoja SharePoint-luetteloihin.

Allekirjoitettujen asiakirjojen keskitetty tallennus

SharePoint-järjestelmänvalvojat voivat määrittää kansion, johon kerätään koontisivun kaikkien käyttäjien kaikki allekirjoitetut sopimukset.

 • Tämä ohjelmakorjaus poistaa asennusprosessin riippuvuuden, joka edellyttää mukautettujen Adobe Sign -ryhmien luontia.

Adobe Sign -ratkaisun käyttöoikeuksien hallinnasta vastaavat nyt kokonaan alkuperäisen SharePoint-sivuston omistaja ja jäsenryhmät.

 • Adobe Sign- ja SharePoint-sivustojen linkitykset voidaan nyt suorittaa kaikille sivustoille samalla kertaa. OAuth-yhteyden Yleinen- ja Paikallinen-laajuudet takaavat tarvittavan rakeisuuden.

Tämä versio on takautuvasti täysin yhteensopiva, ja päivitys ei vaikuta negatiivisesti Adobe Sign -ryhmien jäseniin.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi