Handboek Annuleren

Adobe Connect-vergaderingen maken en wijzigen

 1. Gebruikersgids Adobe Connect
 2. Inleiding
  1. Nieuw in Adobe Connect
  2. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  3. Adobe Connect-functies in HTML-client
  4. Adobe Connect-desktoptoepassing
  5. Technische specificaties en systeemvereisten voor Adobe Connect
  6. Sneltoetsen in Adobe Connect
 3. Adobe Connect-vergadering
  1. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  2. Adobe Connect-vergaderingen en -sessies starten, eraan deelnemen en beheren
  3. Adobe Connect-desktoptoepassing
  4. Diagnostische test in Adobe Connect voorafgaand aan vergadering
  5. Adobe Connect Central-startpagina
  6. Inhoud delen tijdens een Adobe Connect-vergadering
  7. Adobe Connect-vergaderingen bijwerken en beheren
  8. Vergaderingsrapporten en analysegegevens weergeven
  9. Notities, chatten, vragen en antwoorden, en opiniepeilingen in een Adobe Connect-vergadering
  10. Toegankelijkheidsfuncties in Adobe Connect
  11. Sneltoetsen in Adobe Connect
  12. Virtuele vergaderruimten maken en indelingen rangschikken
  13. Brainstormruimten in Adobe Connect-vergaderingen
  14. Deelnemers van vergaderingen beheren in Adobe Connect
 4. Beheer en onderhoud van Adobe Connect
  1. Adobe Connect HTML-client inschakelen
  2. SSO inschakelen in Adobe Connect
  3. De time-outperiode wijzigen
  4. Audioproviders voor Universal Voice configureren
  5. Gebruikers en groepen maken en importeren in Adobe Connect
  6. De beveiliging van Adobe Connect-accounts verbeteren
  7. Gebruiksrapporten genereren in Adobe Connect Central
  8. Adobe Connect-accounts beheren
  9. Gebruikers en groepen beheren
  10. Machtigingen instellen voor bibliotheekbestanden en -mappen
  11. Een back-up maken van gebruikersgegevens, database en instellingen van Adobe Connect Server
  12. Aangepaste rapporten samenstellen op basis van de Adobe Connect-database
  13. Schijfruimte onderhouden en de cache opschonen op een Adobe Connect-server
  14. Adobe Connect-serverlogboeken beheren en controleren
  15. Adobe Connect-services starten en stoppen
 5. Adobe Connect-evenementen
  1. Informatie over Adobe Connect-gebeurtenissen
  2. Adobe Connect-vergaderingen beheren
  3. Adobe Connect-gebeurtenissen bijwonen
  4. Adobe Connect-vergaderingen maken en wijzigen
 6. Adobe Connect-training en seminars
  1. Adobe Connect-cursussen en studieprogramma
  2. Trainingen leiden met Adobe Connect
  3. Seminars maken en beheren
  4. Trainingscursussen maken in Adobe Connect
  5. Trainingsstudieprogramma maken en beheren in Adobe Connect
  6. Over virtuele lesruimten in Adobe Connect
  7. Adobe Connect-rapporten voor het controleren van trainingsfuncties
  8. Deelnemen aan Adobe Connect-trainingssessies en -vergaderingen
  9. Ondertiteling in Adobe Connect
 7. Audio- en videoconferenties in Adobe Connect
  1. Audio in Adobe Connect-vergaderingen
  2. Adobe Connect-vergaderingen opnemen en afspelen
  3. Video in Adobe Connect-vergaderingen
 8. Gebruikersinhoud beheren in Adobe Connect
  1. Rapporten en gebruiksinformatie weergeven over geüploade inhoud
  2. Met inhoud in de inhoudsbibliotheek werken
  3. Werken met Adobe Connect-bibliotheekbestanden en -mappen

 

Maak en beheer Adobe Connect-vergaderingen en de vereiste AEM-sjablonen. Beheer deelnemers, uitnodigingen, het bijhouden van campagnes enzovoort.

Sjablonen en gebeurtenissencatalogus maken en wijzigen

Gebeurtenispagina's van Adobe Connect, gebeurtenissencatalogus en e-mails worden gemaakt met vooraf ingestelde sjablonen. Voordat u een gebeurtenispagina kunt maken, moet u een sjabloon maken op basis van uw vereisten. Meerdere sjablonen kunnen vooraf worden ontwikkeld, opgeslagen en gedeeld om aan de uiteenlopende behoeften van een organisatie te voldoen.

Sjablonen maken

U krijgt meer flexibiliteit bij het ontwerpen van pagina's, catalogi en e-mails voor gebeurtenissen als u sjablonen gebruikt om die te maken. Voordat u een gebeurtenis maakt, kunt u een sjabloon maken om vereisten voor die gebeurtenis vast te leggen die op andere gebeurtenissen en algemeen van toepassing zijn. U kunt meerdere sjablonen vooraf ontwerpen en opslaan om aan de uiteenlopende behoeften van uw organisatie te voldoen. U kunt vooraf ingestelde sjablonen gebruiken (en deze verder wijzigen indien nodig) voor gebeurtenispagina's, gebeurtenissencatalogi en e-mails.

U kunt aangepaste sjablonen voor gebeurtenispagina's inclusief een openingspagina, een pagina met informatie over de spreker, een registratiepagina en een aanmeldingspagina maken. Hoewel twee sjablonen voor gebeurtenispagina's zijn inbegrepen, kunnen gebeurtenismanagers en gebeurtenisbeheerders onbeperkt aangepaste sjablonen met branding maken met behulp van een aantal opmaakelementen zoals afbeeldingen, Adobe Flash-inhoud, tabellen, grafieken, carrousels en nog veel meer.

Gebeurtenismanagers kunnen persoonlijke sjablonen maken en gebeurtenisbeheerders kunnen gedeelde sjablonen maken om aan de uiteenlopende behoeften van uw organisatie te voldoen. Gewoonlijk worden gedeelde sjablonen gemaakt om te zorgen voor consistentie en branding voor alle communicatie van uw organisatie.

Opmerking:

Begin met het maken van responsieve gebeurtenispagina's en gebeurteniscatalogi met Adobe Connect 12.4. De nieuwe responsieve sjablonen zijn gebaseerd op verbeterde paginacomponenten om te profiteren van Adobe Experience Manager 6.5. Naast responsieve pagina's die zich aanpassen aan verschillende schermformaten, van telefoons tot desktops, kunt u ook profiteren van extra lettertypen die in deze release zijn geïntroduceerd.

Bekijk meer informatie over de nieuwe mogelijkheden voor sjablonen voor gebeurtenisbeheer via Adobe Connect-gebeurtenissen maken en bewerken voor Adobe Connect 12.4.

Om geen problemen te veroorzaken met de recent gepubliceerde gebeurtenissen en catalogi, kunt u de bestaande sjablonen blijven gebruiken. Omdat de verouderde sjablonen echter worden afgeschaft en binnenkort worden ingetrokken, raden we u aan om deze verbeterde sjablonen te gaan gebruiken.

U kunt de nieuwe, verbeterde sjablonen klonen en aanpassen aan uw behoeften.  

Leer hoe u het gebruik van de bestaande en nieuwe uitgebreide sjablonen en catalogus kunt beheren via Catalogus en sjablonen beheren.

 1. Ga naar Gebeurtenissjablonen of E-mailsjablonen op het tabblad Gebeurtenisbeheer.

 2. Klik op de koppeling Sjablonen bewerken naast de optie Gebeurtenissjabloon of E-mailsjabloon.

 3. Klik in het geopende AEM-exemplaar op de koppeling Gedeeld sjabloon in Gebeurtenis- of E-mailsjablonen. Klik op de knop Nieuwe sjabloon maken in de rechterbovenhoek van het scherm om respectievelijk een gebeurtenissjabloon of een emailsjabloon te maken..

 4. Geef de sjabloon een naam, selecteer het type toegang en selecteer een basissjabloon.

 5. Klik op Maken.

Aanbevelingen van Adobe

Gebeurtenissjablonen

Aanbevelingen van Adobe

Een sjabloon voor een gebeurtenis met twee sprekers maken in Adobe Connect

Adobe Systems Inc.

Sjablonen beheren

Gebeurtenisbeheerders kunnen bestaande sjablonen bijwerken, hernoemen, verwijderen of kopiëren. Gebeurtenismanagers kunnen alleen een persoonlijke kopie van de gedeelde sjablonen maken. Managers van virtuele lesruimten en webinars kunnen ook een persoonlijke kopie van bestaande sjablonen maken. Voor vernieuwde accounts die de functies Seminars en Gebeurtenissen gebruiken, hebben Seminarbeheerders ook de toestemming om een privékopie van bestaande sjablonen te maken.

 1. Ga naar Gebeurtenissjablonen of E-mailsjablonen op het tabblad Gebeurtenisbeheer.
 2. Klik op de koppeling Sjablonen bewerken naast de optie Gebeurtenissjabloon of E-mailsjabloon.
 3. Klik in het geopende AEM-exemplaar op de vereiste optie in de linkermarge. Plaats de aanwijzer boven de bestaande sjablonen om de opties Sjabloon bewerken, Een kopie maken, Sjabloon verwijderen en Naam van sjabloon wijzigen weer te geven.

AEM-componenten om Adobe Connect-sjablonen te ontwerpen

Adobe Connect gebruikt AEM-technologie voor het ontwerp en de lay-out van e-mail- en gebeurtenissjablonen, en de gebeurtenissencatalogus. De ontworpen sjablonen kunnen worden gedeeld en hun gebruik wordt geregeld door toegangsbeheer. Adobe Connect biedt ook AEM-componenten aan die zijn aangepast voor Adobe Connect-gebruikers en -beheerders. Deze AEM-componenten kunnen op het sjabloongebied worden gesleept en geconfigureerd om snel sjablonen te ontwerpen en vorm te geven.

Opmerking:

Met behulp van AEM 6.5 kunnen gebruikers van Adobe Connect 12.4 toegang krijgen tot een aantal aanvullende componenten tijdens het maken van gebeurtenissen met responsieve sjablonen. Bekijk meer informatie over deze componenten via AEM-componenten om Adobe Connect-sjablonen te ontwerpen voor gebruikers van Adobe Connect 12.4.

Container

Een container biedt een gescheiden gebied in een gebeurtenissjabloon waarin u willekeurige componenten kunt plaatsen. De container help bij het afbakenen van een gebied van de pagina doordat u de achtergrond kunt aanpassen en de afmetingen kunt beperken.

Kleine gebeurtenisbanner

Toon de kleine gebeurtenisbanner, geüpload als kleine bannerafbeelding in de gebeurtenisinformatie, op de verschillende gebeurtenispagina's en in e-mailberichten. U kunt verschillende eigenschappen van de gebeurtenisbanner aanpassen, zoals de grootte, beschrijving, uitlijning en titel. De inhoud van het veld Titel wordt als alternatieve tekst door schermlezers gebruikt. De aanbevolen grootte voor kleine afbeeldingen is 560 x 230 pixels.

Grote gebeurtenisbanner

Toon de grote gebeurtenisbanner, geüpload als grote bannerafbeelding in de gebeurtenisinformatie, op de verschillende gebeurtenispagina's en in e-mailberichten. U kunt verschillende eigenschappen van de gebeurtenisbanner aanpassen, zoals de grootte, beschrijving, uitlijning en titel. De inhoud van het veld Titel wordt als alternatieve tekst door schermlezers gebruikt. De aanbevolen grootte voor grote afbeeldingen is 740 x 300 pixels.

Geef een carrouselweergave weer van de afbeelding die als grote bannerafbeelding is geüpload in de gebeurtenisinformatie voor de aanbevolen gebeurtenissen.

Gebeurtenisduur

Geef de duur van een gebeurtenis weer. De duur wordt berekend op basis van de tijdinstellingen vermeld in de gebeurtenisdetails in Adobe Connect Central.

Korte gebeurtenisinformatie

Geef korte informatie over een gebeurtenis weer, ingevoerd als Gebeurtenisinformatie, in de gebeurtenisinformatie. U kunt de lettertype-eigenschappen van de informatie ook aanpassen.

Details van de gebeurtenisinformatie

Geef gedetailleerde informatie over een gebeurtenis weer, ingevoerd in het veld gedetailleerde informatie. U kunt de lettertype-eigenschappen van de informatie ook aanpassen.

Gebeurtenissenlijst

Geef een lijst met gebeurtenissen weer om een catalogus van gebeurtenissen te maken. U kunt de gebeurtenissenlijst filteren met de bestaande gebeurtenislabels zodat enkel geselecteerde gebeurtenissen worden weergegeven. U kunt de gebeurtenissen weergeven met logo, de uitlijning aanpassen, toekomstige gebeurtenissen weergeven, de tekstopmaak van de pagina aanpassen, enzovoort. Enkele belangrijke instellingen die beschikbaar zijn in deze component worden hieronder beschreven:

Gebeurtenissen per pagina

Door verschillende numerieke opties op te geven in dit veld kunnen gebruikers het aantal gebeurtenissen dat per pagina wordt weergegeven aanpassen. Om gebruikers meerdere opties te bieden, gebruikt u de link Item toevoegen om meer waarden toe te voegen.

Positie van het deelvenster Label

Bepaal of het deelvenster Populaire labels boven de componenten, aan de rechterkant van de componenten, wel of niet wordt weergegeven.

Titel van het deelvenster Label

Bewerk de titel van het deelvenster Label.

Alle labels tonen

Als u dit selectievakje inschakelt, worden de volgende gebeurtenissen op de pagina Gebeurtenissencatalogus weergegeven zonder filteren.

Alleen geselecteerde labels tonen

Wanneer Alle labels tonen is uitgeschakeld, kunt u een aantal van deze labels selecteren om alleen de bijbehorende komende gebeurtenissen weer te geven.

Gebeurtenislogo

Kies of u het logo van de gebeurtenis al dan niet wilt weergeven op de pagina Gebeurtenissencatalogus. U kunt de breedte van het gebeurtenislogo ook instellen in pixels. De maximumwaarde voor breedte is 500 px.

Datumweergave

Stel de eerste dag van de week in.

Toekomstige gebeurtenissen weergeven

Stel het aantal dagen vanaf de huidige datum in waarvoor komende gebeurtenissen moeten worden weergegeven op de cataloguspagina tot aan deze datum.

Filteren op labels

U kunt filteren op basis van labels in- of uitschakelen. Wanneer deze optie is ingeschakeld, kunt u een aantal labels selecteren en een van de volgende opties opgeven:

 • Gebeurtenissen met een of meer geselecteerde labels weergeven.

 • Gebeurtenissen met alle geselecteerde labels weergeven.

 • Gebeurtenissen zonder de geselecteerde labels weergeven.

Teksteigenschappen

Op dit tabblad kunt u de teksteigenschappen voor de verschillende elementen van de pagina Gebeurtenissencatalogus aanpassen, zoals de koptekst, naam van de gebeurtenis en de lijst in het deelvenster Label.

Kleureigenschappen

Op dit tabblad kunt u de kleureigenschappen, vulstijl, randkleur enzovoort instellen voor de koptekst en de sectie Populaire labels.

Labelconfiguraties

Op dit tabblad kunt u de standaardwaarden van verschillende labels in de component Gebeurtenissenlijst wijzigen.

Aanmelding bij de gebeurtenis

Geef de workflow voor aanmelding op voor deelnemers aan de gebeurtenis, op de pagina voor aanmelding bij de gebeurtenis.

Voeg een logo van de gebeurtenis toe. Verschillende parameters die u kunt gebruiken om de weergave van het gebeurtenislogo aan te passen zijn de grootte, beschrijving, uitlijning en titel. De inhoud van het veld Titel wordt als alternatieve tekst door schermlezers gebruikt. De aanbevolen grootte is 200 x 120 pixels.

Naam van de gebeurtenis

Geef de naam van de gebeurtenis, vermeld als Naam in de gebeurtenisinformatie, weer. U kunt de lettertype-eigenschappen aanpassen. De maximumlengte is 60 tekens.

Menu van de gebeurtenispagina

Voeg een tabsgewijze balk toe met koppelingen naar de verschillende gebeurtenispagina's, namelijk de informatiepagina van de gebeurtenis, de informatiepagina van de spreker, de registratiepagina van de gebeurtenis en de pagina voor aanmelding bij de gebeurtenis. U kunt het ontwerp en de lay-out van deze vier pagina's afzonderlijk maken. Als u een bepaalde gebeurtenispagina wilt aanpassen, klikt u op de koppeling van die pagina in het menu Gebeurtenispagina en gebruikt u de beschikbare AEM-componenten om de pagina vorm te geven. Wijzig de opties van het menu Pagina in de instellingen van deze component om de gebeurtenispagina's en hun naam in de tabsgewijze balk weer te geven.

Registratie voor de gebeurtenis

Geef de workflow voor registratie voor de gebeurtenis op vanaf waar gebruikers registreren voor een bepaalde gebeurtenis, op de registratiepagina van de gebeurtenis. Het veld registratieantwoord is maximaal 2048 tekens.

Begintijd van de gebeurtenis

Geef de begintijd van de gebeurtenis weer, zoals vermeld in de gebeurtenis informatie in Adobe Connect Central, op de gebeurtenispagina of in e-mailberichten.

Tijd van de gebeurtenis

Geef de tijd van de gebeurtenis weer, zoals vermeld in de gebeurtenisinformatie in Adobe Connect Central, op de gebeurtenispagina of in e-mailberichten.

Voeg een koptekst in op de gebeurtenispagina met het logo dat in Adobe Connect Central werd geüpload. U kunt ook de tijdzone instellen van de verschillende tijdstippen die op de pagina worden weergegeven.

Horizontale lijn

Teken een horizontale lijn om verschillende gedeelten van de gebeurtenispagina af te bakenen met deze component. U kunt de lege ruimte boven de lijn aanpassen met de hoogteparameter.

Horizontale scheidingslijn

Maak een horizontale scheidingslijn met opgegeven lege ruimte om de leesbaarheid van de gebeurtenispagina te verbeteren met deze component. De hoogteparameter bepaalt de hoogte van de lege ruimte.

Maak een knop met een koppeling naar de gebeurtenisdetails, de registratiepagina, de sprekerspagina, de cataloguspagina of een andere webpagina van uw keuze. U kunt de stijl van de knop aanpassen. De volgende belangrijke aanpassingen zijn mogelijk met de instellingen voor deze component.

Koppelen aan

Geef de hyperlink van het doel van de koppelingsknop op. De beschikbare opties zijn Gebeurtenisdetails, Registratiepagina, Sprekerspagina, Cataloguspagina en Hyperlink. Als u de optie Hyperlink selecteert, geef dan de koppeling naar het doel op in het veld Hyperlink.

Stijl

Definieer de stijl van de knop door Afgeronde hoeken, Afgeronde hoeken met pijl, Eenvoudige knop of Aangepaste afbeelding te selecteren. Als u Aangepaste afbeelding selecteert, kunt u uw eigen knop samenstellen door afbeeldingen te uploaden op de tabbladen Afbeelding links, Afbeelding midden en Afbeelding rechts.

Hoogte

Stel de hoogte van de knop in om het knoplabel weer te geven zoals gewenst op de geüploade aangepaste afbeeldingen.

Label

Pas de verschillende eigenschappen van de knop aan, zoals label, tekengrootte, lettertypekleur en lettertypefamilie.

Kort overzicht van de spreker

Geef het overzicht van de spreker weer, ingevoerd in de gebeurtenisinformatie in Adobe Connect Central, in uw gebeurtenissjablonen. U kunt ook de lettertype-eigenschappen opgeven.

Gedetailleerd overzicht van de spreker

Geef het gedetailleerde overzicht van de spreker weer, ingevoerd in de gebeurtenisinformatie in Adobe Connect Central, in uw gebeurtenissjablonen. U kunt ook de lettertype-eigenschappen opgeven.

Afbeelding van de spreker

Geef de afbeelding van de spreker weer, geüpload in de gebeurtenisinformatie in Adobe Connect Central, in uw gebeurtenissjablonen. U kunt ook de verschillende afbeeldingseigenschappen, zoals de grootte, beschrijving, uitlijning en titel, opgeven. De inhoud van het veld Titel wordt als alternatieve tekst door schermlezers gebruikt. De aanbevolen grootte is 300 x 400 pixels.

Naam van de spreker

Geef de naam van de spreker weer, zoals vermeld in de gebeurtenisinformatie in Adobe Connect Central, in uw gebeurtenissjablonen. U kunt ook de lettertype-eigenschappen opgeven.

Tekst

Voeg tekst in met een WYSIWYG-editor. U kunt ook de lettertype-eigenschappen van de tekst aanpassen.

De tekstcomponent die beschikbaar is in de e-mailsjablonen, bevatten extra runtimevelden. Met deze velden kunt u de waarden van de volgende variabelen automatisch in uw e-mailberichten invoegen.

 • Details van de audioconferentie

 • Naam van de maker van de gebeurtenis

 • Beschrijving van de gebeurtenis

 • Duur van de gebeurtenis

 • URL voor aanmelden bij de gebeurtenis

 • Naam van de gebeurtenis

 • URL voor registratie voor de gebeurtenis

 • URL van de gebeurteniswebsite

 • Begintijd van de gebeurtenis

 • Samenvatting van de gebeurtenis

 • Tijd van de gebeurtenis

 • URL van de gebeurtenis

 • Voornaam

 • Achternaam

 • Aanmelding

 • Tijdzone

 • E-mail van gebruiker

 • Naam van de spreker

 • Overzicht van de spreker

 • Gedetailleerd overzicht van de spreker

 • URL voor informatie over de spreker

 

Tekst en afbeeldingen

Voeg tekst en afbeeldingen in en maak hun stijlen in één keer op met deze component. U kunt tekst invoeren via een WYSIWYG-editor, de lettertype-eigenschappen instellen, een afbeelding uploaden en de eigenschappen van de afbeelding, zoals alternatieve tekst, beschrijving, grootte, titel en uitlijning, vormgeven.

Tijdzone

Stel de tijdzone van alle tijdstippen die op een pagina worden weergegeven in. Elk tijdstip dat op de pagina wordt weergegeven, wordt omgezet naar de opgegeven tijdzone. U kunt de tijdzone naar links, midden of rechts uitlijnen.

Geef een logo van uw organisatie, dat is toegevoegd in Adobe Connect Central, weer op de gebeurtenispagina of in e-mailberichten. U kunt de eigenschappen zoals grootte, beschrijving, uitlijning en titel aanpassen.

Titel

Voeg een titel in met een WYSIWYG-editor en stel de weergavestijl in met deze component.

Gebeurteniskoppelaar

De component Gebeurteniskoppelaar koppelt een AEM-pagina aan een Adobe Connect-gebeurtenis. U kunt een een-op-een-toewijzing aan een gebeurtenis maken via het gekoppelde Adobe Connect-exemplaar. U kunt de koppeling met de gebeurtenis op elk moment wijzigen. U kunt opgeven welke gebeurtenispagina een AEM-pagina vertegenwoordigt. Zie Integratie van AEM-webinars met Adobe Connect voor meer informatie.

Uitnodiging voor bijeenkomstkalender

Hiermee wordt voor Kalender downloaden de knop Uitnodigen ingevoegd op de pagina Registratiebevestiging. U kunt de tekst van de e-mail Uitnodiging voor gebeurtenis aanpassen en het label van de knop wijzigen.

AEM-paginahandelingen om Adobe Connect-sjablonen te beheren

Het AEM-exemplaar biedt verschillende paginahandelingen om de sjablonen die u ontwerpt te beheren.

Nieuwe sjabloon maken

U kunt ook de paginahandeling Een nieuwe sjabloon maken selecteren om een volledig nieuwe sjabloon te beginnen maken. Selecteer een basissjabloon en bepaal of de nieuwe sjabloon gedeeld of privé moet zijn.

Een kopie maken

Maak een kopie van een bestaande sjabloon, met een andere naam. U kunt ook opgeven of de nieuwe sjabloon met anderen wordt gedeeld of privé is.

Sjabloon herstellen

Herstel het ontwerp en de lay-out van een sjabloon naar een andere sjabloon. Na een klik op Sjabloon herstellen kunt u een basissjabloon uit een lijst selecteren.

Sjabloon verwijderen

Klik om de geopende sjabloon te verwijderen. Wanneer u een sjabloon verwijdert, gebruiken de gebeurtenissen die de sjabloon gebruiken opnieuw de standaardsjabloon van het systeem.

Paginatitel en achtergrond

Stel de titel van de pagina, achtergrondinstellingen als afbeelding, kleur en meer in.

Sjabloon activeren

Activeer een sjabloon nadat u deze bewerkt hebt, zodat de wijzigingen van kracht worden voor het publicatie-exemplaar. Alle live gepubliceerde pagina's met een sjabloon beginnen de bijgewerkte versie van de sjabloon te gebruiken zodra het bewerkte sjabloon wordt geactiveerd. Activeer de zojuist gemaakte sjablonen opdat deze beschikbaar worden voor gebruik.

Een gebeurtenis maken

U maakt een gebeurtenis met de wizard Gebeurtenis. Deze begeleidt u door de taken om een naam te maken en een overzicht en gedetailleerd informatie over de gebeurtenis op te nemen. U kunt een afbeelding selecteren die u aan de gebeurtenis wilt koppelen. U kunt ook de inhoud selecteren, de deelnemers bepalen en definiëren in welke verschillende fasen e-mails worden verzonden naar de deelnemers.

Gebeurtenissen zijn samengesteld op basis van inhoud, zoals een cursus of een studieprogramma, een vergadering, een virtuele lesruimte of een seminar. De inhoud moet bestaan in de desbetreffende bibliotheek voordat u de gebeurtenis maakt. U kunt de inhoud niet maken wanneer u de gebeurtenis maakt. U kunt alle bestanden gebruiken die zijn opgeslagen in uw inhouds-, vergaderingen-, trainings- of seminarbibliotheek.

Aanbevelingen van Adobe

Een gebeurtenis maken in Adobe Connect

Adobe Systems Inc.

De wizard Gebeurtenis starten

Om de wizard Gebeurtenis te starten, klikt u op het tabblad Gebeurtenisbeheer in Adobe Connect Central, navigeert u naar de map van de gebeurtenis en klikt u op Nieuwe gebeurtenis.

Opmerking:

Als u snel instellingen van een bestaande gebeurtenis wilt kopiëren, selecteert u de gebeurtenis en klikt u op Gebeurtenis dupliceren. Geef vervolgens een unieke naam, een URL en een begin- en einddatum voor de gebeurtenis in.

Gebeurtenisgegevens invoeren

Op de eerste pagina van de wizard Gebeurtenis selecteert u de gebeurtenissjabloon. Voer vervolgens de achtergronddetails over de gebeurtenis in, zoals een naam, samenvatting en gedetailleerd informatie. De gebeurtenissjabloon, gebeurtenisnaam, tijdzone en taal zijn vereist. Andere velden zijn optioneel.

De verschillende gebeurtenispagina's worden gemaakt met AEM. De AEM-server gebruikt om uw pagina's te hosten, is afhankelijk van het feit of u gehoste Adobe Connect of uw eigen Adobe Connect-server gebruikt. Voor het veld 'URL's van gebeurtenissen hosten op' kiest u de bestemming van de gebeurtenispagina's. Als u de gebeurtenispagina's op uw eigen AEM-server host, selecteert u Externe AEM-server. Deze optie is beschikbaar voor de accounts die al aan een externe AEM-server gekoppeld zijn.

Om de registratie voor gebeurtenissen te vereenvoudigen, kunt u gebeurtenissen maken waarvoor geen wachtwoord vereist is. Deelnemers hebben alleen hun e-mailadres nodig om zich aan te melden voor dit soort gebeurtenissen. Om gebruikers in staat te stellen zich voor een gebeurtenis te registreren zonder dat ze een wachtwoord hoeven op te geven, selecteert u de optie Registreren zonder wachtwoord bij het maken van een gebeurtenis. Hierdoor is het gemakkelijker voor niet-geregistreerde, gastgebruikers om in te loggen met alleen hun e-mailadres. Gebruikers die al op uw Adobe Connect-server zijn geregistreerd, moeten hun gebruikersnaam en wachtwoord opgeven voor alle gebeurtenissen.

Als dit is toegestaan door accountbeheerders, kunt u de optie Registreren met sociale profielen selecteren om gebruikers toe te staan zich voor een gebeurtenis te registreren met hun Facebook- of Google+-account. De optie om sociale profielen te gebruiken voor registreren en aanmelden, is alleen beschikbaar voor de gehoste versie van Adobe Connect en niet voor on-premise installaties.

Tijdens het maken van een gebeurtenis kunt u de gebeurtenis als livegebeurtenis of gebeurtenis op aanvraag indelen. Bij een livegebeurtenis leidt een presentator een vergadering, seminar of virtuele lesruimte. Bij een gebeurtenis op aanvraag krijgen gebruikers toegang tot trainingscursussen studieprogramma's of inhoud uit de inhoudsbibliotheek van Adobe. Normaal gesproken worden livegebeurtenissen vooraf gepland en nemen de deelnemers deel op een bepaald tijdstip. Gebeurtenissen op aanvraag zijn bedoeld voor het weergeven van vooraf opgenomen inhoud - gebruikers kunnen zich aanmelden voor gebeurtenissen op aanvraag op een voor hen gunstig moment. Als u een gebeurtenis op aanvraag maakt, kunt u inhoud uit de Adobe Connect-bibliotheek of uit een trainingcursus of studieprogramma presenteren. Als u een livegebeurtenis maakt, kunt u een Adobe Connect-vergadering, seminar of virtuele lesruimte presenteren.

U kunt banners gebruiken op gebeurtenispagina's en in de e-mails over gebeurtenissen om de inhoud aantrekkelijker te maken. U kunt kleine en grote afbeeldingen voor banners gebruiken. De aanbevolen grootte voor kleine afbeeldingen is 560 x 230 pixels en voor grote afbeeldingen 740 x 300 pixels.

U kunt de volgende informatie over de spreker geven. Informatie over de spreker wordt toegevoegd aan de e-mails en gebeurtenispagina's.

 • De naam van de spreker

 • Een afbeelding van de spreker - deze afbeelding kan een foto of een andere afbeelding zijn (bijvoorbeeld een bedrijfslogo)

 • Een kort overzicht van de spreker

 • Een gedetailleerd overzicht van de spreker

 

De gebeurtenisbeheerders kunnen Gekenmerkte Gebeurtenismarkering toepassen om een gebeurtenis in de Gekenmerkte Gebeurtenissensectie van de Gebeurtenissencatalogus weer te geven. U kunt ook een logo, bannerafbeeldingen, een afbeelding voor de spreker en informatie over de spreker toevoegen. U kunt gebeurtenisgegevens bewerken nadat u de gebeurtenis hebt gemaakt.

Opmerking:

Als u de gebeurtenis wijzigt, zodat de begindatum in de toekomst komt te liggen, kunnen deelnemers en presentatoren de vergaderruimte toch op ieder gewenst moment betreden.

Inhoud selecteren

De inhoud van een gebeurtenis moet al bestaan voordat u een gebeurtenis maakt. Als u eenmaal een type inhoud hebt geselecteerd, kunt u het type inhoud niet meer wijzigen. U kunt de inhoud echter wel vervangen door andere inhoud van hetzelfde type. Als u bijvoorbeeld een gebeurtenis maakt op basis van een seminar, kunt u dit seminar op een tijdstip vervangen door een ander seminar.

Registratie instellen

U bepaalt welke vragen gebruikers moeten beantwoorden op het registratieformulier. Op basis van deze informatie wordt een gastprofiel voor het bijhouden van de deelnemer gemaakt. Vier verplichte vragen zijn voorgeselecteerd op het formulier Registratie maken. Dit zijn E-mailadres, Wachtwoord, Wachtwoord opnieuw invoeren en Naam. U kunt zelf bepalen welke andere vragen u selecteert.

Opmerking:

De velden Wachtwoord en Typ wachtwoord opnieuw worden grijs en onbeschikbaar weergegeven wanneer er een gebeurtenis wordt gemaakt met registratie zonder wachtwoord.

Voor gebeurtenissen met gasten (bijvoorbeeld personen die uw gebeurtenis vinden op de openbare website van uw organisatie), kunt u de bedrijfsnaam en URL vragen voor screeningdoeleinden. U kunt toegang bijvoorbeeld weigeren als een aanvrager voor een concurrent werkt. Schakel de optie Campagne bijhouden inschakelen in om registraties op campagnebron te rapporteren.

Registratie aanpassen

U beschikt over veel flexibiliteit tijdens het maken van een registratiepagina voor een gebeurtenis. Zo kunt u aangepaste multiplechoicevragen gebruiken of vragen waarop een kort antwoord of het antwoord Ja of Nee is vereist. Ook kunt u op ieder gewenst moment de volgorde van de vragen wijzigen en vragen verwijderen.

Gebeurtenisbeheerders kunnen een knop voor deelname in de mail met de registratiebevestiging plaatsen. In plaats van de lange, persoonlijke link voor deelname aan een gebeurtenis, ziet de aanvrager alleen de knop Deelnemen.

Deelnemers aan gebeurtenissen selecteren

Voor een gebeurtenis die is beperkt tot geregistreerde gasten en geaccepteerde gebruikers, kunt u gebruikers en groepen selecteren als deelnemers of presentatoren voor uw gebeurtenis. Deze gebruikers kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij de gebeurtenis. Ongenodigde gebruikers die beschikken over de URL voor de vergaderruimte waarin de gebeurtenis wordt gehouden, kunnen proberen zich aan te melden als gasten. U kunt als gastheer toegang verlenen aan individuele gasten.

E-mailopties

De voorlaatste stap van de wizard Gebeurtenis bestaat uit het verzenden van e-mailuitnodigingen aan de deelnemers met de datum, tijd, tijdsduur en URL van de gebeurtenis. U kunt uw e-mails over een gebeurtenis aantrekkelijker en opvallender maken door HTML-opmaak te gebruiken. U kunt verschillende sjablonen voor verschillende soorten e-mails ontwerpen. Zo kan een uitnodiging voor een gebeurtenis informatie over de datum, tijd, tijdsduur en URL van de gebeurtenis bevatten. U kunt uitnodigingen verzenden terwijl u de gebeurtenis maakt. U kunt ook de uitnodigingen op een later moment maken en verzenden.

Definieer triggers om verschillende berichten naar gebruikers te verzenden, zoals herinneringen aan gebeurtenissen en registratiegoedkeuringen. U kunt een bepaalde datum voor deze berichten of een relatieve datum instellen.

U kunt maximaal vier aangepaste triggers maken. U kunt een sjabloon voor een aangepaste trigger selecteren en groepen ontvangers en e-mailaliassen instellen waarnaar de gebruikers vragen kunnen verzenden. U kunt een bepaalde datum voor de aangepaste trigger of een datum ten opzichte van de datum waarop u de gebeurtenis maakt instellen.

Om ervoor te zorgen dat u de e-mailtriggers correct configureerde, verzendt u een test-e-mail naar uw e-mailadres voordat u de gebeurtenis publiceert.

Campagne-id's

U kunt een campagne-id toevoegen om te gebruiken met de e-mailopties voor de gebeurtenis zodat u e-mailcampagnes kunt bijhouden. Zie Campagne bijhouden gebruiken voor een gebeurtenis voor meer informatie.

Registratie- en gebeurtenispagina's voorvertonen en wijzigen

U kunt een voorvertoning weergeven van registratie- en gebeurtenispagina's, deze wijzigen (door bijvoorbeeld het logo te wijzigen) en ze openbaar maken.

Een voorvertoning weergeven van een registratie- of gebeurtenispagina

 1. Klik op het tabblad Gebeurtenisbeheer in Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar de gebeurtenis en klik op de naam van de gebeurtenis in de lijst.
 3. Naast de deelnemerweergave selecteert u een of meer van de volgende pagina's om een voorvertoning te genereren:
  • Pagina voor aanmelding bij gebeurtenis

  • Openingspagina van gebeurtenis

  • Registratiepagina van gebeurtenis

  • Pagina met informatie over spreker

Een map en een catalogus openbaar maken

De pagina met gebeurtenislijsten waarop u ook de brandinggegevens van uw bedrijf kunt vermelden, bevat een lijst met aanstaande gebeurtenissen. Bovendien wordt voor iedere gebeurtenis de volgende informatie weergegeven:

 • Het gebeurtenislogo

 • De naam van de gebeurtenis

 • Beschrijving (de tekst bij Gebeurtenisgegevens)

 • De knop Registreren; als een gebruiker op deze knop klikt, wordt het registratieformulier weergegeven

 • De knop Gebeurtenisdetails; als een gebruiker op deze knop klikt, wordt de pagina met de gebeurtenisgegevens weergegeven met daarop de tekst Gedetailleerde gegevens

  De gebeurtenissencatalogus bevat een lijst van alle gebeurtenissen die in Adobe Connect zijn gemaakt. Bovendien worden de gebeurtenissen in één map weergegeven op dezelfde pagina als u de map openbaar maakt.

 1. Klik op het tabblad Gebeurtenisbeheer in Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar de gewenste map.
 3. Klik op Een openbare map maken van deze map.

  De map wordt dan een openbare map en er wordt een URL vermeld. De URL kan beschikbaar worden gemaakt en iedereen kan de pagina met gebeurtenislijsten vanaf de gehoste openbare pagina's bekijken.

Een voorvertoning weergeven van een pagina met gebeurtenislijsten voor een specifieke map

 1. Klik op het tabblad Gebeurtenisbeheer in Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar de map met de gebeurtenissen waarvan u de vermeldingspagina wilt weergeven.
 3. Maak van deze map een openbare map, als dat nodig is. U kunt de knop boven de lijst met mappen en gebeurtenissen gebruiken om te schakelen tussen openbare en persoonlijke mappen en gebeurtenissen. Als u de tekst Een openbare map maken van deze map ziet, klikt u op deze knop.
 4. Klik op de URL onder Openbare gebeurtenis met URL voor deze map.

  De gebeurtenisgegevens worden precies zo weergegeven als op de pagina met gebeurtenislijsten.

 5. Klik op Sluiten rechtsboven in het voorvertoningsvenster om dit venster te sluiten.
  Opmerking:

  Vergeet niet om na de voorvertoning weer een persoonlijke map te maken van deze map als u de map nog niet openbaar wilt maken.

Een voorvertoning weergeven van de gebeurtenislijst voor één gebeurtenis

 1. Klik op het tabblad Gebeurtenisbeheer in Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar de gebeurtenis en klik op de naam van deze gebeurtenis.
 3. Naast de deelnemersweergave klikt u op Voorvertoning van openingspagina van gebeurtenis, registratiepagina van gebeurtenis of pagina met informatie over spreker.

  De gebeurtenisgegevens worden precies zo weergegeven als op de pagina met gebeurtenislijsten.

 4. Klik op Sluiten rechtsboven in het voorvertoningsvenster om dit venster te sluiten.

Voorvertoning van e-mails over gebeurtenis

 1. Klik op het tabblad Gebeurtenisbeheer in Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar de gebeurtenis en klik op de naam van deze gebeurtenis.
 3. Klik op het tabblad E-mailopties.
 4. Klik op Test-e-mail verzenden. Bekijk de test-e-mails die worden verzonden naar uw e-mailadres op basis van de e-mailopties die u hebt geselecteerd.

Het aan een gebeurtenis gekoppelde logo wijzigen

 1. Klik op het tabblad Gebeurtenisbeheer in Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar de gebeurtenis en klik op de naam van deze gebeurtenis.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op de koppeling Gegevens bewerken boven de titelbalk.

  • Klik op de koppeling Bewerken op de titelbalk.

 4. Klik op Bladeren om een nieuw afbeeldingsbestand voor de gebeurtenis te zoeken.
 5. Selecteer het afbeeldingsbestand en klik op Openen.
 6. Klik op Opslaan.

De aan de gebeurtenis gekoppelde kleine banner wijzigen

 1. Klik op het tabblad Gebeurtenisbeheer in Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar de gebeurtenis en klik op de naam van deze gebeurtenis.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op de koppeling Gegevens bewerken boven de titelbalk.

  • Klik op de koppeling Bewerken op de titelbalk.

 4. Klik op Bladeren om een nieuw afbeeldingsbestand met een kleine banner voor de gebeurtenis te zoeken.
 5. Selecteer het afbeeldingsbestand en klik op Openen.
 6. Klik op Opslaan.

De aan een gebeurtenis gekoppelde grote banner wijzigen

 1. Klik op het tabblad Gebeurtenisbeheer in Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar de gebeurtenis en klik op de naam van deze gebeurtenis.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op de koppeling Gegevens bewerken boven de titelbalk.

  • Klik op de koppeling Bewerken op de titelbalk.

 4. Klik op Bladeren om een nieuw afbeeldingsbestand met een grote banner voor de gebeurtenis te zoeken.
 5. Selecteer het afbeeldingsbestand en klik op Openen.
 6. Klik op Opslaan.

De afbeelding van de spreker voor de gebeurtenis wijzigen

 1. Klik op het tabblad Gebeurtenisbeheer in Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar de gebeurtenis en klik op de naam van deze gebeurtenis.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op de koppeling Gegevens bewerken boven de titelbalk.

  • Klik op de koppeling Bewerken op de titelbalk.

 4. Klik op Bladeren om een nieuw afbeeldingsbestand van de spreker voor de gebeurtenis te zoeken.
 5. Selecteer het afbeeldingsbestand en klik op Openen.
 6. Klik op Opslaan.

Gebeurtenissen publiceren

Wanneer u een gebeurtenis publiceert, vinden de volgende gebeurtenissen plaats:

 • Alle geselecteerde e‑maiberichtopties worden geactiveerd. Als u bijvoorbeeld de eerste optie selecteert en uitnodigingen verstuurt per e‑mail, worden de uitnodigingen automatisch verzonden en kunt u ze niet meer aanpassen. U kunt alle andere geselecteerde e‑mailberichten echter nog wel aanpassen. U kunt ook de uitnodigingstekst bewerken en vervolgens meer personen uitnodigingen. Dan wordt de nieuwe tekst gebruikt.

 • Het registratieformulier met de bijbehorende URL wordt beschikbaar gesteld en mogelijke deelnemers kunnen zich registreren voor de gebeurtenis.

 1. Klik op het tabblad Gebeurtenisbeheer in Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar de gebeurtenis en klik op de naam van de gebeurtenis in de lijst.

  De pagina Gebeurtenisgegevens wordt weergegeven. Naast Status ziet u het volgende bericht: 'Deze gebeurtenis is niet gepubliceerd en wordt niet vermeld op uw site. Er zijn geen e-mails verzonden."

 3. Klik op Publiceren.

  De volgende bevestiging wordt weergegeven: "Als u deze gebeurtenis publiceert, worden e-mails verzonden op basis van uw geselecteerde e-mailopties".

 4. Klik nogmaals op Publiceren.

  De pagina Gebeurtenisgegevens wordt weergegeven met het volgende statusbericht: 'Deze gebeurtenis is gepubliceerd. De e-mailopties zijn actief.' De knop Publiceren verdwijnt.

Een bestaande gebeurtenis wijzigen

Voordat een gebeurtenis plaatsvindt, kunt u de begintijd wijzigen, de deelnemersmachtigingen wijzigen of andere instellingen voor de gebeurtenis aanpassen.

Controleer de lijst Huidige deelnemers regelmatig om ervoor te zorgen dat u voldoende licenties voor het aantal deelnemers hebt. Zorg er bovendien voor dat alle deelnemers voldoen aan de goedkeuringscriteria.

Controleer ook de meest actuele registratierapporten die informatie over de deelnemers en genodigden bevatten. Als u vragen hebt geselecteerd of aangepast om mogelijke deelnemers te kunnen identificeren, kunt u bovendien de antwoorden op deze vragen weergeven.

Gebruikers op de hoogte stellen van wijzigingen

Als u een bestaande gebeurtenis wijzigt door bijvoorbeeld een nieuwe begintijd in te stellen, kunt u gebruikers gemakkelijk hiervan op de hoogte stellen via een e-mail.

 1. Klik op het tabblad Gebeurtenisbeheer in Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar de gewenste map.
 3. Klik op de naam van de gebeurtenis die u wilt wijzigen.
 4. Open de pagina E-mailopties en selecteer Herinnering tonen wanneer updates moeten worden verzonden.
 5. Klik op Opslaan.
 6. Open de pagina Gebeurtenisgegevens en blader naar het veld Status.
 7. Klik op Meldingen bewerken/verzenden, breng de benodigde wijzigingen aan en klik op Verzenden.

Gebeurtenisgegevens wijzigen

U kunt de tekst op de pagina Gebeurtenisgegevens bewerken voor deelnemers aan gebeurtenissen. Als u de e-mailoptie Gebruikers op de hoogte stellen wanneer gebeurtenis is bijgewerkt selecteert, ontvangen alle genodigden die eerder meldingen hebben ontvangen met betrekking tot de gebeurtenis automatisch de bijgewerkte gegevens.

Opmerking:

Als u eerdere uitnodigingen hebt verzonden zonder de optie 'Gebruikers op hoogte stellen wanneer gebeurtenis is bijgewerkt' te selecteren, doet u dat voordat u de profielgegevens wijzigt. Als u de optie selecteert, worden mogelijke deelnemers op de hoogte gebracht van uw wijzigingen.

 1. Klik op het tabblad Gebeurtenisbeheer in Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar de gewenste map.
 3. Klik op de naam van de gebeurtenis die u wilt wijzigen.
 4. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op de koppeling Bewerken naast Gebeurtenisgegevens.

  • Klik op de koppeling Informatie bewerken.

 5. Wijzig een van de volgende instellingen:
  • Bewerk de naam van de gebeurtenis. De naam wordt weergegeven in de lijst met gebeurtenissen en in rapporten. Dit is een verplicht veld.

  • Bewerk de gebeurtenisgegevens. U mag hier maximaal 254 tekens opgeven. Deze tekst wordt weergegeven op de pagina Gebeurtenisgegevens en in gebeurtenisrapporten.

  • Bewerk de gedetailleerde informatie over de gebeurtenis (maximaal 4000 tekens).

  • Schakel registratie met sociale profielen in (of uit) door het selectievakje Registreren met sociale profielen aan (of uit) te vinken.

  • Bewerk de begin- of eindtijd van de gebeurtenis.

  • Bewerk de tijdzone van de gebeurtenis.

  • Wijzig de registratielimiet voor deelnemers op basis van uw accountlicentie.

  • Bewerk de kleine banner, grote banner, afbeelding van de spreker en het logo van de gebeurtenis. Het logobestand kan de indeling .bmp, .gif., .jpg of .png hebben. U kunt het beste de grootte 100x135 pixels gebruiken.

  • Wijzig de taal voor de gebeurtenis. Hier selecteert u meestal de taal die door de presentator wordt gebruikt of de taal die door de meeste deelnemers wordt gesproken.

  • Wijzig het gebruikersbeleid voor de gebeurtenis om nieuwe gebruikers toe te voegen als gasten of als volledige Adobe Connect-gebruikers. Adobe Connect-beheerders configureren het juiste gebruikersbeleid voor de gebeurtenis voor het systeem.

  • Wijzig de optie voor het goedkeuren van deelnemers nadat deze zich hebben geregistreerd voor de gebeurtenis. (U kunt deze optie het beste inschakelen, dan kunt u namelijk bepalen wie toegang tot de gebeurtenis krijgt.)

  • Wijzig de optie zodat de gebeurtenis in de gebeurtenissencatalogus zichtbaar is.

  • Wijzig de optie om deelnemers rechtstreeks te laten deelnemen aan een live gebeurtenis nadat ze zich hebben geregistreerd.

  • Pas de details van de spreker aan en koppel labels aan de gebeurtenis.

  • Schakel Betrokkenheid volgen voor deelnemers in (of uit) door het selectievakje Optie om te weigeren inschakelen voor deelnemers aan (of uit) te vinken. Deze optie kan al dan niet worden geactiveerd door uw accountbeheerder.

 6. Sla uw wijzigingen op een van de volgende twee manieren op:
  • Klik op Opslaan.

  • Klik op Opslaan en opnieuw samenstellen.

Registratievragen wijzigen

Met uitzondering van de verplichte vragen (voornaam, achternaam, e‑mail en wachtwoord) die het systeem gebruikt om een gebruiker te valideren, kunt u alle registratievragen wijzigen.

 1. Klik op het tabblad Gebeurtenisbeheer in Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar de gewenste map.
 3. Klik op de gebeurtenis die u wilt wijzigen.
 4. Klik op Registratievragen.
 5. Wijzig de registratievragen:
  • Als u een vraag aan de registratiepagina wilt toevoegen, schakelt u het selectievakje links van de vraag in en klikt u op Opslaan.

  • Als u een vraag van de registratiepagina wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje links van de vraag uit en klikt u op Opslaan.

 6. Klik op Aanpassen om aangepaste vragen toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen.
  • Als u de volgorde van vragen in de lijst wilt wijzigen, schakelt u het selectievakje links van de vraag in en klikt u op Omhoog of Omlaag.

  • Als u een vraag wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje links van de vraag in en klikt u op Verwijderen.

  • Als u een aangepaste vraag wilt wijzigen, klikt u op de tekst van de vraag in het venster Aanpassen.

  • Als u een vraag wilt toevoegen, klikt u op de knop voor het type aangepaste vraag dat u wilt toevoegen: Nieuwe multiplechoice, Nieuw kort antwoord of Nieuwe ja/nee-vraag.

 7. Klik op Terug naar menu Registratie als u klaar bent.

Multiplechoicevraag toevoegen

 1. Klik op het tabblad Gebeurtenisbeheer in Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar de gewenste map.
 3. Klik op de gebeurtenis die u wilt wijzigen.
 4. Klik op Registratievragen.
 5. Klik op Aanpassen.
 6. Klik op Nieuwe multiplechoice.
 7. Typ een vraag in het vak in het venster Vraag.
 8. Typ een mogelijk antwoord voor Vraag 1. U kunt een antwoord altijd verwijderen door te klikken op de knop Verwijderen naast het desbetreffende antwoord.
 9. Klik op de knoppen Hierboven toevoegen of Hieronder toevoegen om een ander antwoord toe te voegen boven of onder Antwoord 1. Als u op Hierboven toevoegen klikt, verandert Antwoord 1 in Antwoord 2.
 10. Typ een ander mogelijk antwoord.
 11. Herhaal deze stappen voor maximaal vier antwoorden.
 12. U kunt ook alle antwoorden in één stap geven. Selecteer Geef antwoorden op als door komma's gescheiden waarden (CSV) om de optie te gebruiken en alle antwoorden in één stap als waarden gescheiden door komma's of door nieuwe regels weer te geven.
 13. Selecteer Antwoord is vereist om het beantwoorden van de vraag verplicht te stellen.
 14. Klik op Opslaan. Het venster Registratie aanpassen wordt weergegeven met daarin de nieuwe vraag.

Een vraag toevoegen waarop een kort antwoord is vereist

 1. Klik op het tabblad Gebeurtenisbeheer in Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar de gewenste map.
 3. Klik op de gebeurtenis die u wilt wijzigen.
 4. Klik op Registratievragen.
 5. Klik op Aanpassen.
 6. Klik op Nieuw kort antwoord.
 7. Typ een vraag in het vak.
 8. Selecteer een validatietype voor de vraag.
 9. Selecteer Antwoord is vereist om het beantwoorden van de vraag verplicht te stellen.
 10. Klik op Opslaan. Het venster Registratie aanpassen wordt weergegeven met daarin de nieuwe vraag.

Een vraag toevoegen waarop een ja/nee-antwoord is vereist

 1. Klik op het tabblad Gebeurtenisbeheer in Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar de gewenste map.
 3. Klik op de gebeurtenis die u wilt wijzigen.
 4. Klik op Registratievragen.
 5. Klik op Aanpassen.
 6. Klik op Nieuwe ja/nee-vraag.
 7. Typ een vraag in het vak.
 8. Selecteer Antwoord is vereist om het beantwoorden van de vraag verplicht te stellen.
 9. Klik op Opslaan. Het venster Registratie aanpassen wordt weergegeven met daarin de nieuwe vraag.

Gebeurtenisinhoud wijzigen

U kunt de inhoud van een gebeurtenis alleen vervangen door inhoud van hetzelfde type. Zo kunt u een vergadering bijvoorbeeld vervangen door een andere vergadering. U kunt vanaf hier geen nieuwe inhoud toevoegen aan de inhoudsbibliotheek. U kunt alleen bestaande inhoud selecteren voor de gebeurtenis.

Als u Adobe Presenter hebt aangeschaft, kunt u PowerPoint-presentaties voor uw gebeurtenis publiceren naar de inhoudsbibliotheek. Als u een bestaande presentatie voor een gebeurtenis wilt gebruiken, publiceert u deze opnieuw in een andere map. Als u dat niet doet, worden de rapportgegevens voor de oorspronkelijke presentatie samengevoegd met de rapportgegevens specifiek voor de gebeurtenis. Bovendien worden voor de gebeurtenis specifieke gegevens overgedragen naar toekomstige rapporten voor de oorspronkelijke presentatie.

Opmerking: voor andere inhoud dan cursussen en studieprogramma's houdt het systeem alleen maar bij of de gebruiker de gebeurtenis heeft weergegeven. Voor gebruikers die bijvoorbeeld alleen de eerste dia in een presentatie weergeven, wordt in het rapport vermeld dat ze de gebeurtenis hebben bijgewoond. Daarentegen worden gebruikers die alleen enkele dia's in een cursus of een studieprogramma weergeven niet gerapporteerd als aanwezig te zijn geweest. Met andere woorden moeten gebruikers de cursus beëindigen en terugsturen om in het rapport te verschijnen als deelnemers. (U kunt bovendien de gegevens voor Begonnen om en Verlaten om weergeven door het gebeurtenisrapport Op deelnemer weer te geven.)

Opmerking: de duur van de presentatie wordt niet vermeld in de Gebeurtenisrapporten wanneer opname-inhoud op aanvraag als presentatietype is gekozen.

 

 1. Klik op het tabblad Gebeurtenisbeheer in Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar de gewenste map.
 3. Klik op de gebeurtenis die u wilt wijzigen.
 4. Selecteer de koppeling Inhoud selecteren boven aan de pagina Gebeurtenisgegevens.
 5. Als de vereiste inhoud niet in de lijst voorkomt, navigeer naar het bestand of de map waarin deze zit.
  • Klik op de gewenste koppeling boven aan het tabblad (bijvoorbeeld op Gedeelde inhoud als u inhoud wilt vervangen).

  • Blader naar het gewenste bestand of naar de gewenste map. Selecteer het selectievakje links van het bestand of de map of klik op het bestand of de map, al naargelang hetgeen van toepassing is. In de inhoudsbibliotheek klikt u op Eén niveau omhoog om naar een hogere map te navigeren.

 6. Klik op Opslaan.

Gebeurtenissjablonen wijzigen

U kunt een bestaande sjabloon voor de openingspagina van de gebeurtenis vervangen door een vooraf gedefinieerd AEM-sjabloon. Bovendien kunt u een vooraf gedefinieerde sjabloon in AEM bewerken en de aangepaste sjabloon voor de openingspagina van de gebeurtenis gebruiken.

Als u een gebeurtenissjabloon wilt wijzigen:

 1. Klik op het tabblad Gebeurtenisbeheer in Adobe Connect Central.

 2. Klik op Gebeurtenissjablonen.

 3. Selecteer de vereiste gebeurtenissjabloon.

Als u een sjabloon wilt bewerken, klikt u op Sjabloon bewerken en bewerkt u de sjabloon in de ontwerpweergave met AEM-hulpcomponenten.

E-mailsjablonen wijzigen

U kunt een bestaande sjabloon voor e-mailberichten vervangen door een vooraf gedefinieerde AEM-sjabloon. Bovendien kunt u een vooraf gedefinieerde sjabloon in AEM bewerken en de aangepaste sjabloon voor e-mailberichten gebruiken.

Als u een e-mailsjabloon wilt wijzigen:

 1. Klik op het tabblad Gebeurtenisbeheer in Adobe Connect Central.

 2. Klik op E-mailsjablonen.

 3. Selecteer het gewenste e-mailsjabloon.

Als u een sjabloon wilt bewerken, klikt u op Sjabloon bewerken en bewerkt u de sjabloon in de ontwerpweergave met AEM-hulpcomponenten.

E‑mailopties voor een gebeurtenis wijzigen

U kunt de e-mailopties voor alle e-mailmeldingen, herinneringen of follow-upberichten wijzigen voordat u deze verzendt. (Sommige berichten zijn standaard geselecteerd.)

U kunt een e‑mailbericht aanpassen. In sommige berichttypen kunt u een Microsoft Outlook Calendar-vermelding (iCal) opnemen, zodat de gebeurtenis wordt toegevoegd aan de Outlook-agenda van de geadresseerde. U kunt ook de deelnemers om antwoord verzoeken. Schakel het toepasselijke selectievakje in wanneer u de e-mail aanpast. De optie is standaard geselecteerd. Alleen Microsoft Outlook-gebruikers op Windows kunnen de organisatoren van de gebeurtenis een antwoord sturen.

Als u een e-mailformulier aanpast, ziet u verschillende velden tussen accolades ({}) in het gebied Hoofdtekst van bericht. Wijzig deze velden alleen als daar een specifieke reden voor bestaat. De accolades bevatten variabelen die door het systeem worden vervangen door feitelijke waarden die specifiek gelden voor uw gebeurtenis. In het veld voor de tijd van de gebeurtenis wordt bijvoorbeeld de door u opgegeven begintijd weergegeven. U wilt de tijd mogelijk 15 minuten eerder instellen om ervoor te zorgen dat de daadwerkelijke gebeurtenis op tijd begint. Om de tijd te wijzigen, typt u de nieuwe tijd in het veld voor de tijd van de gebeurtenis.

Opmerking:

U kunt alle extra runtimevelden toevoegen aan het e-mailbericht. {user-email} is het e-mailadres van de gebeurtenismanager en niet van de uitgenodigde deelnemers. Gebruik het veld {login} als de aanmeldings-id van de ontvanger in de kennisgeving van de gebeurtenis.

 1. Klik op het tabblad Gebeurtenisbeheer in Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar de gewenste map.
 3. Klik op de gebeurtenis.
 4. Klik op de koppeling E-mailopties bovenaan het tabblad Gebeurtenissen. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Schakel het selectievakje links van de e-mailberichten die u wilt verzenden in.

  • Schakel de e-mailberichten die u niet wilt verzenden uit.

  • Klik op Aanpassen naast de berichten die u wilt bewerken. Zo kunt u de naam van de maker wijzigen in de naam van de gastheer of kunt u de tijd instellen op Greenwich Mean Time.

 5. Klik op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan of op Annuleren om het e-mailformulier af te sluiten.

 6. Klik op Test-e-mail verzenden om een voorbeeld van de e-mail te bekijken voordat deze wordt verzonden naar bedoelde ontvangers.

De mailinglijst bewerken

U kunt gebruikers, groepen en gasten toevoegen aan of verwijderen van de mailinglijst.

Opmerking:

Steeds als u een gebeurtenis maakt, maakt het systeem een groep met dezelfde naam als de gebeurtenis. De uitgenodigde gebruikers worden in deze groep geplaatst. Met deze indeling kunt u eenvoudig dezelfde personen uitnodigen voor een vervolggebeurtenis. Als u dezelfde mensen wilt uitnodigen, selecteert u de groep van de vorige gebeurtenis in de lijst Gebruikers en groepen.

 1. Klik op het tabblad Gebeurtenisbeheer in Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar de gewenste map.
 3. Klik op de gebeurtenis.
 4. Klik op Deelnemerbeheer.
 5. Bewerk gebruikers of gasten:
  • Klik op Gast toevoegen en typ of plak een e-mailadres voor alle genodigden, waarbij u de adressen met een komma van elkaar scheidt.

  • Klik op Gebruiker/Groep toevoegen en selecteer in de lijst Beschikbare gebruikers en groepen iedere gebruiker en/of groep die u wilt uitnodigen.

  • Klik op Registratiegroepen en selecteer alle groepen die u wilt uitnodigen in de lijst Mogelijke groepen. (Alleen accountbeheerders kunnen registratiegroepen voor gebeurtenissen selecteren.)

  • Klik op Lijst importeren/exporteren en vervolgens op Bladeren om naar een CSV-bestand te navigeren.

  • Klik op Uitnodigingen bewerken/verzenden om een uitnodiging voor de gebeurtenis aan te passen en te verzenden. (U kunt de uitnodiging bewerken, maar u kunt de elementen tussen accolades ({}) in de berichttekst beter niet wijzigen.)

  Opmerking:

  U wilt mogelijk extra runtimevelden toevoegen aan het e-mailbericht. {user-email} is het e-mailadres van de gebeurtenismanager en niet van de uitgenodigde deelnemers. Gebruik het veld {login} als de aanmeldings-id van de ontvanger in de kennisgeving van de gebeurtenis.

Tips voor het maken van mailinglijsten voor gebeurtenissen

Houd rekening met het volgende wanneer u mailinglijsten samenstelt:

 • Een gast is een Adobe Connect-gebruiker met beperkte toegang. Gasten kunnen alleen de gebeurtenissen bijwonen waarvoor ze zijn goedgekeurd. Bovendien kunnen gasten zich niet aanmelden bij Adobe Connect Central.

 • Iedereen met een Adobe Connect-account in uw organisatie is een gebruiker.

Opmerking:

Voordat u uitnodigingen verzendt, dient u uw Adobe Connect Central-beheerder te vragen of er licentieproblemen kunnen optreden. Als het aantal voor de gebeurtenis geregistreerde personen het aantal licenties overschrijdt, kunnen niet alle deelnemers zich aansluiten bij de gebeurtenis wanneer ze zich aanmelden.

Als het aantal gasten dat u wilt uitnodigen beperkt is, kunt u hun e-mailadressen typen of plakken met gebruik van de functie Gast toevoegen. Als dit aantal hoog is, kunt u een bestand met door komma's gescheiden waarden (CSV) van gebruikers importeren.

Als u Adobe Connect-gebruikers uitnodigt, kunt u op de pagina Deelnemers selecteren gebruikers toevoegen aan de lijst met genodigden en machtigingen aan deze gebruikers toewijzen.

Nadat u de lijst hebt gemaakt, kunt u de uitnodigingen verzenden met gebruik van de standaardtekst of een aangepaste uitnodigingstekst.

Deelnemers aan gebeurtenissen toevoegen en beheren

Beheerders of presentatoren kunnen deelnemers toevoegen aan een gebeurtenis of deelnemers uit een gebeurtenis verwijderen en de machtigingen voor deelnemers of presentatoren wijzigen. U kunt op ieder gewenst moment na het maken van een gebeurtenis deelnemers toevoegen aan deze gebeurtenis. U kunt deelnemers toevoegen als gasten, gebruikers of groepen.

Gasten toevoegen

 1. Klik op het tabblad Gebeurtenisbeheer in Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar de gewenste gebeurtenis en selecteer deze.
 3. Klik op Deelnemerbeheer op de navigatiebalk van de pagina Gebeurtenisgegevens.
 4. Klik op Gast toevoegen.
 5. Typ of plak de e-mailadressen van de personen die u wilt uitnodigen in het vak. (Scheid de e-mailadressen met komma's.)

 6. Klik op Opslaan als u klaar bent.

Deelnemers toevoegen

 1. Klik op het tabblad Gebeurtenisbeheer in Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar de gewenste gebeurtenis en selecteer deze.
 3. Klik op Deelnemerbeheer op de navigatiebalk van de pagina Gebeurtenisgegevens.
 4. Klik op Gebruiker/groep toevoegen.
 5. Selecteer een gebruiker of groep in de lijst Beschikbare gebruikers en groepen en klik op Toevoegen U kunt ook op Zoeken klikken om een gebruiker of groep te zoeken die niet in de lijst staat.

  In de lijst Huidige deelnemers voor rechts in het scherm worden uw wijzigingen weerspiegeld en ziet u de gebruikers en groepen die u toevoegt.

  Opmerking:

  steeds als u een gebeurtenis maakt, maakt het systeem een groep met dezelfde naam als de gebeurtenis. De uitgenodigde gebruikers worden in deze groep geplaatst. Met deze indeling kunt u eenvoudig dezelfde personen uitnodigen voor een vervolggebeurtenis. Als u dezelfde mensen wilt uitnodigen, selecteert u de groep van de vorige gebeurtenis in de lijst Gebruikers en groepen.

 6. Klik op OK als u klaar bent.

Deelnemers aan gebeurtenissen toevoegen met behulp van een CSV-bestand

Als u een CSV-bestand met namen en e-mailadressen hebt, kunt u het bestand importeren om deelnemers aan een gebeurtenis toe te voegen. De volgende vereisten gelden voor het importeren van een CSV-bestand:

 • Lege regels in het bestand zijn niet toegestaan. Als het CSV-bestand lege regels bevat, mislukt het importeren.

 • Namen die een komma bevatten, moeten tussen aanhalingstekens staan. De naam Jan Smit, Jr., moet in het CSV-bestand komen te staan als "Jan Smit, Jr.". Als geen aanhalingstekens worden gebruikt, wordt het bestand niet goed geïmporteerd.

 • Neem geen headerrij op in het CSV-bestand.

 • Het CSV-bestand dient minstens kolommen te bevatten voor voornamen, achternamen en e-mailadressen. Bijvoorbeeld:

  Michiel

  Beets

  mbeets@mijnbedrijf.nl

  Ria

  Boomstra

  rboomstra@mijnbedrijf.nl

  Rebecca

  Bloem

  rbloem@mijnbedrijf.nl

  Karel

  Bond

  kbond@mijnbedrijf.nl

  Paul

  Davids

  pdavids@mijnbedrijf.nl

 

 1. Klik op het tabblad Gebeurtenisbeheer in Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar de gewenste gebeurtenis en selecteer deze.
 3. Klik op Deelnemerbeheer op de navigatiebalk van de pagina Gebeurtenisgegevens.
 4. Klik op Lijst importeren/exporteren.
 5. Klik op Bladeren en navigeer naar het gewenste CSV-bestand.
 6. Klik op Uploaden.

Deelnemers uit een gebeurtenis verwijderen

 1. Klik op het tabblad Gebeurtenisbeheer in Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar de gewenste gebeurtenis en selecteer deze.
 3. Klik op Deelnemerbeheer op de navigatiebalk van de pagina Gebeurtenisgegevens.
 4. Selecteer de groepen of gebruikers die u uit de lijst met deelnemers wilt verwijderen.
 5. Klik op Verwijderen.
  Opmerking:

  Deelnemers die uit de gebeurtenis worden verwijderd, ontvangen geen uitnodiging en kunnen niet deelnemen aan de gebeurtenis (tenzij de toegang tot de gebeurtenis wordt gewijzigd in Iedereen).

De machtigingen wijzigen van deelnemers aan gebeurtenissen

Gebruikers kunnen aangeven dat ze geen e-mails met uitnodigingen voor gebeurtenissen meer willen ontvangen. In plaats van toestemming in Deelnemerbeheer ziet u voor deze gebruikers een opt-out status. Gastheren of gebeurtenismanagers kunnen de machtigingen van de gebruikers die hiervoor hebben gekozen, niet wijzigen.

 1. Selecteer het tabblad Gebeurtenisbeheer in Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar de gewenste gebeurtenis en selecteer deze.
 3. Klik op de koppeling Deelnemerbeheer op de navigatiebalk van de pagina Gebeurtenisgegevens.
 4. Selecteer de gebruiker van wie of de groep waarvan u de machtigingen wilt wijzigen in de lijst Gebruikers en groepen.
 5. Klik op Gebruikersrol instellen. Selecteer het nieuwe type machtiging dat u wilt toewijzen in het pop-upmenu. De typen machtigingen zijn Afgewezen, Uitgenodigd, In afwachting van goedkeuring, Deelnemer, Presentator en Gastheer. (Presentator en Gastheer zijn alleen beschikbaar als de gebeurtenis een vergadering of een seminar is.) Als u de beheerder bent, kunt u speciale toegang toestaan aan bepaalde gebruikers of groepen om gedetailleerde aan de gebeurtenis gerelateerde configuratietaken uit te voeren. Deze taken omvatten het bewerken van groepslidmaatschappen, gebeurtenisanalyses configureren, campagne-id's maken en gebeurtenislabels en e-mailaliassen beheren.

Een groep toewijzen voor goedgekeurde registraties voor gebeurtenissen

U kunt een groep toewijzen waaraan voor een gebeurtenis geregistreerde personen automatisch worden toegewezen wanneer ze worden goedgekeurd voor de gebeurtenis. Deze indeling is handig wanneer u een opvolggebeurtenis maakt omdat u de geregistreerde deelnemers hebt georganiseerd in één groep.

Opmerking: alleen accountbeheerders kunnen registratiegroepen voor gebeurtenissen selecteren.

 

 1. Selecteer het tabblad Gebeurtenisbeheer in Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar de gewenste gebeurtenis en selecteer deze.
 3. Klik op de koppeling Deelnemerbeheer in de navigatiebalk.
 4. Klik op Registratiegroepen.
 5. Selecteer een groep in de lijst Mogelijke groepen en klik op Toevoegen. De naam van de geselecteerde groep wordt weergegeven in de lijst Huidig groepslidmaatschap.

Gasten converteren naar volledige gebruikers

Beheerders kunnen bestaande gasten converteren naar volledige gebruikers. Het verschil tussen gasten en volledige gebruikers kan belangrijk zijn, omdat volledige gebruikers zich in tegenstelling tot gasten kunnen aanmelden bij de Adobe Connect Central-beheersite. Volledige gebruikers staan bovendien op de lijsten met inschrijvingen en machtigingen.

 1. Selecteer het tabblad Beheer in Adobe Connect Central.
 2. Selecteer Gebruikers en groepen.
 3. Selecteer Gasten beheren.
 4. Selecteer een gast in de lijst Huidige gasten.
 5. Klik op Omzetten in gebruiker.

  Als u een volledige gebruiker echter wilt omzetten in een gast, selecteert u een gebruiker in de lijst Huidige gebruikers en klikt u vervolgens op Omzetten in Gast.

Uitnodigingen voor gebeurtenissen versturen en beheren

Beheerders, gastheren van gebeurtenissen of gebruikers met machtigingen voor het beheren van een bepaalde gebeurtenisbibliotheekmap mogen uitnodigingen voor gebeurtenissen verzenden.

Een uitnodiging voor een gebeurtenis bestaat uit een e-mailbericht dat naar de deelnemers van een gebeurtenis wordt verzonden en waarin de deelnemers op de hoogte worden gesteld van de datum, tijd, tijdsduur en URL van de gebeurtenis. De manier waarop uitnodigingen worden verzonden, is afhankelijk van het type gebeurtenis:

Alleen genodigden

Als het gaat om een gebeurtenis die alleen voor geregistreerde gebruikers is bestemd, kunt u een aangepast e-mailbericht maken in Adobe Connect Central. U kunt de e-mail verzenden naar alle geregistreerde deelnemers en presentatoren, alleen naar de presentatoren of alleen naar de deelnemers. U kunt het onderwerp en de berichttekst aanpassen. U kunt een Microsoft Outlook Calendar iCal invoegen bij het bericht, zodat deelnemers de gebeurtenis kunnen toevoegen aan hun Outlook-agenda.

Iedereen

Als de gebeurtenis open staat voor iedereen die de URL van de gebeurtenis ontvangt, kunt u een nieuw e-mailbericht maken in uw standaard e-mailprogramma. In dit bericht zijn de onderwerpregel en de berichttekst al voor u ingevuld (met de datum, tijd, tijdsduur, locatie en het overzicht van de gebeurtenis), maar u kunt deze tekst bewerken.

 1. Selecteer het tabblad Gebeurtenisbeheer in Adobe Connect Central.

 2. Navigeer naar de gewenste gebeurtenis en selecteer deze.

 3. Klik op de koppeling Deelnemerbeheer op de navigatiebalk van de pagina Gebeurtenisgegevens.

 4. Klik op Uitnodigingen bewerken/verzenden op de navigatiebalk.

 5. (Optioneel) Als u iemand onzichtbaar een kopie van de uitnodiging wilt sturen, voegt u het desbetreffende e-mailadres toe in het tekstvak BCC-ontvangers. Dit is handig als u uw collega's bijvoorbeeld wilt laten weten dat u de uitnodiging hebt verzonden.

 6. Bewerk het onderwerp en de hoofdtekst van het bericht.

  Tijdens het bewerken van de tekst ziet u velden tussen accolades ({}). Wijzig deze velden alleen als daar een specifieke reden voor bestaat. De accolades bevatten variabelen die door het systeem worden vervangen door feitelijke waarden die specifiek gelden voor uw gebeurtenis.

  Opmerking:

  Als u de extra runtimevelden toevoegt aan het e-mailbericht, is {user-email} het e-mailadres van de gebeurtenismanager en niet van de uitgenodigde deelnemers. Gebruik het veld {login} als de aanmeldings-id van de ontvanger in de kennisgeving van de gebeurtenis.

 7. Als u een iCal wilt toevoegen, schakelt u het selectievakje naast de optie Microsoft Outlook-agendagebeurtenis (iCal) toevoegen aan e-mailbericht in.

 8. Klik op Verzenden.

Uitnodigingen voor gebeurtenissen weigeren

Gebeurtenisbeheerders kunnen een gebeurtenissjabloon bewerken om genodigden te voorzien van een optie waarmee ze alle toekomstige uitnodigingen voor gebeurtenissen kunnen weigeren.

U kunt deze optie toevoegen door het runtime veld URL voor opt-out voor uitnodigingen aan een sjabloon toe te voegen. De uitnodiging bevat een koppeling voor het weigeren van uitnodigingen. Wanneer gebruikers hierop klikken, ontvangen ze een bevestigingsmail met een link om te weigeren.

Gebeurtenisbeheerders kunnen het opt-outrapport downloaden om de status van elke deelnemer te controleren.

Rapport van afgemelde gebruikers downloaden
Rapport van afgemelde gebruikers downloaden

Opmerking:

Afhankelijk van uw licentie en uw rechten, zijn alle tabbladen op de bovenste rij in Adobe Connect Central mogelijk niet zichtbaar.

De optie Weigeren aan een sjabloon toevoegen

Wanneer u voor gebruikers de optie wilt toevoegen om toekomstige uitnodigingen voor gebeurtenissen te weigeren, volgt u deze stappen:

 1. Meld u aan bij Adobe Connect Central en ga naar Gebeurtenisbeheer > pagina E-mailsjablonen.

 2. Selecteer de desbetreffende sjabloon voor gebeurtenisuitnodigingen en klik op Sjabloon bewerken.

 3. Voeg een tekstcomponent in vanaf de AEM-hulpcomponenten en voeg het runtimeveld URL voor opt-out voor uitnodigingen toe.

Het opt-outrapport downloaden

Als u het opt-outrapport wilt downloaden, volgt u deze stappen:

 1. Meld u aan bij Adobe Connect Central en ga naar Gebeurtenisbeheer > Gebeurtenissenbeheer > pagina Opt-out e-mail.

 2. Klik op het tabblad Opt-outrapport downloaden en sla het CSV-bestand lokaal op.

Opmerking:

Gebruikers die na het weigeren weer voor opt-in kiezen, worden niet in het CSV-rapport vermeld.

Opt-in vergemakkelijken

Als u opt-in voor geïnteresseerde gebruikers wilt vergemakkelijken, volgt u deze stappen:

 1. Meld u aan bij Adobe Connect Central en ga naar Gebeurtenisbeheer > Gebeurtenissenbeheer > pagina Opt-out e-mail.

 2. Kopieer de koppeling Opt-in uit de sectie Link voor opt-in voor bijeenkomstuitnodigingen voor uw account.

 3. Deel de koppeling met de gebruikers die zich weer willen aanmelden voor de ontvangst van uitnodigingen voor gebeurtenissen.

Campagne bijhouden gebruiken voor een gebeurtenis

Gebruik de optie voor het bijhouden van campagnes om geregistreerde gebruikers per campagnebron bij te houden. De gebeurtenisregistratie en -aanwezigheidsrapporten vermelden niet alleen de gebruikersnamen, maar ook de campagnebronnen. Tot gebruikelijke campagnes behoren e-mailaanbiedingen, campagnes van zoekprogramma's en campagnes via banneradvertenties.

Standaard wordt de optie Campagne bijhouden inschakelen geselecteerd op de pagina Campagne-id's wanneer u een gebeurtenis maakt. U kunt de optie Campagne bijhouden selecteren nadat u de gebeurtenis hebt gepubliceerd en uitnodigingen hebt verzonden. In dit geval worden genodigden die zich al hebben geregistreerd via de registratie-URL in uw oorspronkelijke e-mailuitnodiging niet bijgehouden.

Opmerking:

U kunt een campagne alleen bijhouden als u de registratie-URL voor de gebeurtenis wijzigt. U kunt de registratie-URL voor de pagina's Gebeurtenissenlijst en Gebeurtenisgegevens niet wijzigen. Als u de pagina's Vermelde gebeurtenissen of Gebeurtenissenlijst wilt gebruiken, is het niet mogelijk een campagne bij te houden.

Campagne-id's beheren

De makers van gebeurtenissen kunnen campagne-id's aan hun gebeurtenissen toevoegen tijdens het maken of bewerken van hun gebeurtenissen. Ze kunnen bestaande campagne-id's opnieuw gebruiken vanaf een uniek tabblad.

Gebeurtenisbeheerders maken campagne-id's die voor alle gebeurtenissen kunnen worden gebruikt. Ga als volgt te werk als u een campagne-id wilt maken:

 1. Navigeer naar Gebeurtenisbeheer > Gebeurtenisbeheer > Campagne-id's.
 2. Klik op Maken.
 3. Voer de campagne-id en een alias in. Voeg eventueel opmerkingen toe om de campagne-id te beschrijven.
  Opmerking:

  Als u een spatie in de naam van een id wilt invoegen, gebruikt u %20 in plaats van de spatie. Als u een spatie in de id-naam gebruikt, worden sommige gebeurtenispagina's mogelijk niet goed geladen.

 4. Klik op Opslaan.

Campagne bijhouden toevoegen aan een bestaande gebeurtenis

 1. Open Adobe Connect Central en klik op het tabblad Gebeurtenisbeheer.
 2. Open een gebeurtenis. Klik op Campagne-id's.
 3. Geef de campagne-id op in het veld Campagne-id voor e-mails.
 4. Optioneel kunt u de optie Campagne-id's selecteren en op URL's ophalen klikken om de URL's van de bijbehorende gebeurtenispagina te genereren voor bestaande campagne-id's die door een gebeurtenisbeheerder zijn gemaakt.
 5. Klik op Opslaan.

De campagne-id verschijnt automatisch in de e-mailsjablonen die u gebruikt om e-mailberichten voor de gebeurtenis te verzenden.

Voeg een campagne-id toe aan gebeurtenis-URL's

Zodra het bijhouden van de campagne is ingeschakeld, houdt Adobe Connect de oorsprong van de deelnemers bij met behulp van de campagne-id. Adobe Connect voegt de opgegeven campagne-id toe aan de automatisch gegenereerde uitnodigingse-mail. Als u de URL van de gebeurtenis via andere kanalen deelt, genereert en gebruikt u de URL met de campagne-id's. Volg de onderstaande stappen om een URL met de campagne-id te maken.

 1. Open Adobe Connect Central. Klik op Gebeurtenisbeheer.
 2. Open de gebeurtenis en klik op Campagne-id's.
 3. Selecteer een of meer campagne-id's en klik op URL's ophalen. Gebeurtenisbeheerders maken de campagne-id's.
 4. Kopieer de URL van de gebeurtenispagina voor offline gebruik.

De URL testen met de id voor het bijhouden van de campagne

Als u de nieuwe URL wilt testen, schakelt u de e-mailuitnodigingen uit, publiceert u de gebeurtenis, registreert u zich voor de gebeurtenis en controleert u het registratierapport.

 1. Open Adobe Connect Central en klik op het tabblad Gebeurtenisbeheer.
 2. Selecteer de gebeurtenis om de pagina Gebeurtenisgegevens weer te geven.
 3. Selecteer E‑mailopties.
 4. Schakel de optie Uitnodigingen verzenden uit.
 5. Klik op Opslaan.
 6. Onderaan de pagina Gebeurtenisgegevens ziet u het bericht 'Deze gebeurtenis is niet gepubliceerd en wordt niet vermeld op uw site. Er zijn geen e-mails verzonden." Klik op Publiceren.
 7. Er wordt een bevestiging weergegeven. Klik nogmaals op Publiceren. Nu wordt een ander statusbericht weergegeven op de pagina Gebeurtenisgegevens: 'Deze gebeurtenis is gepubliceerd. De e-mailopties zijn actief.'
 8. Registreer u voor de gebeurtenis om de gewijzigde registratie-URL te testen. Open een webbrowser in een nieuw venster.
 9. In het tekstverwerkingsprogramma kopieert u de gewijzigde registratie-URL (met toevoeging van de parameter voor de campagne-id en de aangepaste campagne-id). Plak de URL in het nieuwe webbrowservenster en druk op Enter of Return.
 10. Vul de vereiste velden in in het registratieformulier met gebruik van uw naam en e-mailadres.

 11. Klik op Verzenden.
 12. Kijk in uw e-mailprogramma of u een bevestigingsbericht voor de gebeurtenis hebt ontvangen.

 13. Nu u zich hebt geregistreerd voor de gebeurtenis, ziet u uw naam en de id voor het bijhouden van de campagne in de registratierapporten. Open Adobe Connect Central en klik op het tabblad Gebeurtenisbeheer.
 14. Selecteer de gebeurtenis om de pagina Gebeurtenisgegevens weer te geven.
 15. Selecteer Rapporten.
 16. Selecteer Rapport Gebruikersgegevens.
 17. Klik op Rapportgegevens downloaden in het registratierapport. Controleer in het Excel-werkblad dat wordt geopend of het juiste id-nummer wordt weergegeven in de kolom Id voor bijhouden van campagne naast uw naam.

Gebeurtenissen annuleren

U kunt een gebeurtenis die u eerder maakte annuleren en deelnemers een e-mail sturen over de annulering van de gebeurtenis. Alleen de gastheer van een gebeurtenis kan een gebeurtenis annuleren.

 1. Open Adobe Connect Central en klik op het tabblad Gebeurtenisbeheer.
 2. Selecteer de gebeurtenis die u wilt annuleren in de lijst met gebeurtenissen en klik op Annuleren.
 3. Klik op de koppeling E-mail verzenden om de e-mail over de annulering te verzenden naar de deelnemers.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account