Handboek Annuleren

Vergaderingsrapporten en analysegegevens weergeven

 1. Gebruikersgids Adobe Connect
 2. Inleiding
  1. Nieuw in Adobe Connect
  2. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  3. Adobe Connect-functies in HTML-client
  4. Adobe Connect-desktoptoepassing
  5. Technische specificaties en systeemvereisten voor Adobe Connect
  6. Sneltoetsen in Adobe Connect
 3. Adobe Connect-vergadering
  1. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  2. Adobe Connect-vergaderingen en -sessies starten, eraan deelnemen en beheren
  3. Adobe Connect-desktoptoepassing
  4. Diagnostische test in Adobe Connect voorafgaand aan vergadering
  5. Adobe Connect Central-startpagina
  6. Inhoud delen tijdens een Adobe Connect-vergadering
  7. Adobe Connect-vergaderingen bijwerken en beheren
  8. Vergaderingsrapporten en analysegegevens weergeven
  9. Notities, chatten, vragen en antwoorden, en opiniepeilingen in een Adobe Connect-vergadering
  10. Toegankelijkheidsfuncties in Adobe Connect
  11. Sneltoetsen in Adobe Connect
  12. Virtuele vergaderruimten maken en indelingen rangschikken
  13. Brainstormruimten in Adobe Connect-vergaderingen
  14. Deelnemers van vergaderingen beheren in Adobe Connect
 4. Beheer en onderhoud van Adobe Connect
  1. Adobe Connect HTML-client inschakelen
  2. SSO inschakelen in Adobe Connect
  3. De time-outperiode wijzigen
  4. Audioproviders voor Universal Voice configureren
  5. Gebruikers en groepen maken en importeren in Adobe Connect
  6. De beveiliging van Adobe Connect-accounts verbeteren
  7. Gebruiksrapporten genereren in Adobe Connect Central
  8. Adobe Connect-accounts beheren
  9. Gebruikers en groepen beheren
  10. Machtigingen instellen voor bibliotheekbestanden en -mappen
  11. Een back-up maken van gebruikersgegevens, database en instellingen van Adobe Connect Server
  12. Aangepaste rapporten samenstellen op basis van de Adobe Connect-database
  13. Schijfruimte onderhouden en de cache opschonen op een Adobe Connect-server
  14. Adobe Connect-serverlogboeken beheren en controleren
  15. Adobe Connect-services starten en stoppen
 5. Adobe Connect-evenementen
  1. Informatie over Adobe Connect-gebeurtenissen
  2. Adobe Connect-vergaderingen beheren
  3. Adobe Connect-gebeurtenissen bijwonen
  4. Adobe Connect-vergaderingen maken en wijzigen
 6. Adobe Connect-training en seminars
  1. Adobe Connect-cursussen en studieprogramma
  2. Trainingen leiden met Adobe Connect
  3. Seminars maken en beheren
  4. Trainingscursussen maken in Adobe Connect
  5. Trainingsstudieprogramma maken en beheren in Adobe Connect
  6. Over virtuele lesruimten in Adobe Connect
  7. Adobe Connect-rapporten voor het controleren van trainingsfuncties
  8. Deelnemen aan Adobe Connect-trainingssessies en -vergaderingen
  9. Ondertiteling in Adobe Connect
 7. Audio- en videoconferenties in Adobe Connect
  1. Audio in Adobe Connect-vergaderingen
  2. Adobe Connect-vergaderingen opnemen en afspelen
  3. Video in Adobe Connect-vergaderingen
 8. Gebruikersinhoud beheren in Adobe Connect
  1. Rapporten en gebruiksinformatie weergeven over geüploade inhoud
  2. Met inhoud in de inhoudsbibliotheek werken
  3. Werken met Adobe Connect-bibliotheekbestanden en -mappen

 

Kom te weten hoe beheerders analysegegevens en rapporten van vergaderingen controleren, en hoe gastheren de gebruikersbetrokkenheid in vergaderingen controleert.

Gegevens van vergaderingen bekijken via het betrokkenheidsdashboard

Het betrokkenheidsdashboard geeft een grafische voorstelling van de statistische gegevens van uw vergaderingen. Als u het betrokkenheidsdashboard wilt weergeven, klikt u achtereenvolgens op het tabblad Start, op Vergaderingen en op Vergaderingdashboard. De gegevens voor alle vergaderingen die u hebt gemaakt, worden weergegeven in drie staafgrafieken. Als u op een staafgrafiek klikt, wordt het overzichtsrapport voor de vergadering weergegeven.

Meest actieve vergaderingen in de afgelopen 30 dagen

Deze waarde wordt bepaald door het aantal sessies.

Vergaderingen met het grootste aantal deelnemers in de afgelopen 30 dagen

Wordt bepaald op basis van het aantal deelnemers. Met deze functie worden alleen de geregistreerde deelnemers geteld. Gastdeelnemers zijn niet inbegrepen in de telling. Echter, de gastdeelnemers worden vermeld in de gegevens in het overzichtsrapport van elke vergadering.

Meest bekeken opnamen in de afgelopen 30 dagen

Wordt bepaald op basis van het aantal weergaven (dat wil zeggen het aantal keren dat een gearchiveerde vergadering is bekeken).

Het staafdiagram wordt weergegeven op het tabblad Vergaderingen van Adobe Connect Central. Klik op Afdrukbare versie om het dashboard te exporteren naar een browservenster, zodat u het kunt afdrukken.

De aandacht van gebruikers weergeven met het dashboard Betrokkenheid

Als presentator of gastheer van een seminar, vergadering of virtuele lesruimte kunt u met het betrokkenheidsdashboard de aandacht en de interactiviteit van de deelnemers bekijken. Gegevens over de interactiviteit van deelnemers geven u in realtime visueel inzicht in de effectiviteit van het virtuele klaslokaal of het webinar. De gegevens helpen u de flow van uw webinar op een goede manier te improviseren.

Als u het gemiddelde voor een andere sessie wilt berekenen, moet u de sessietimer opnieuw instellen. De gemiddelde aandacht wordt dan opnieuw berekend.

Het dashboard Betrokkenheid kwantificeert de betrokkenheid van deelnemers bij een Adobe Connect-sessie.
Het dashboard Betrokkenheid kwantificeert de betrokkenheid van deelnemers bij een Adobe Connect-sessie.

Op het dashboard Betrokkenheid wordt het volgende weergegeven:

 • Huidige aanwezigheid in een virtueel klaslokaal of webinar
 • Bijeengevoegde aandacht van deelnemers
 • Wijzigingen in de aandacht van gebruikers in de loop van de tijd

Op het dashboard wordt de interactiviteit van gebruikers als volgt weergegeven:

 • Voor een pod Vragen en antwoorden wordt op het dashboard Betrokkenheid het aantal vragen weergegeven dat is beantwoord.
 • Voor opiniepeilingen wordt op het dashboard Betrokkenheid de mate van deelname voor elke vraag van de opiniepeiling weergegeven.
Opmerking:

Openstaande opiniepeilingen worden altijd weergegeven boven opiniepeilingen die zijn verlopen of gesloten. Opiniepeilingen in de huidige schermindeling worden op de bovenste positie geplaatst.

Gastheren en presentatoren kunnen het betrokkenheidsdashboard in het gebied Gastheer en presentator zien in de volgende scenario's:

 • In een seminarruimte voor gastheren van seminars
 • In de sectie Gebeurtenisbeheer voor gebeurtenismanagers
 • In een virtuele lesruimte gemaakt door gastheren van een vergadering en trainingsmanagers
 • In een vergadering gemaakt door gastheren van een vergadering en gebeurtenismanagers

Het dashboard Betrokkenheid weergeven:

 1. Klik op het vervolgkeuzemenu bovenin de titelbalk, kies gebied Gastheer en presentator. Het gebied Gastheer en presentator wordt rechts van de vergaderinterface weergegeven.

 2. Kies Betrokkenheidsdashboard in het menu  bovenaan de titelbalk.

Schakel de optie Weigeren in als u deelnemers de mogelijkheid wilt bieden om geen niet-expliciet ingediende informatie aan gastheren te leveren. Wanneer de deelnemers ervoor kiezen om te weigeren, worden in Adobe Connect de afspraakindex en het aantal privéchatberichten niet opgenomen in vergaderrapporten.

Aanbevelingen van Adobe

Betrokkenheidsdashboard in Adobe Connect

Adobe Systems Inc.

Individuele betrokkenheid volgen

De betrokkenheidsscore werkt het best als een samengestelde meeteenheid voor middelgrote tot grote vergaderingen. Er zijn echter scenario's zoals trainingssessies waar de trainer de betrokkenheid van specifieke deelnemers wil volgen.

In de pod Deelnemers biedt Adobe Connect de optie Individuele betrokkenheid tonen, waarmee gastheren van vergaderingen de individuele betrokkenheid kunnen bekijken. De individuele betrokkenheid wordt, met de naam van de personen, weergegeven op drie verschillende niveaus - groen (hoge betrokkenheid), geel (gemiddelde betrokkenheid) en rood (lage betrokkenheid).

Vergaderingsrapporten

Met de functie Rapporten in Adobe Connect Central kunt u rapporten maken die u een bepaalde vergadering vanuit verschillende perspectieven laten zien. Als u deze functie wilt gebruiken, navigeert u naar de pagina Informatie over vergadering van een afzonderlijke vergadering en klikt u op de koppeling Rapporten. Het rapport geeft dan koppelingen weer waarin u de volgende informatie over de vergadering kunt definiëren:

Overzicht

Het eerste rapporttype dat wordt weergegeven wanneer u het onderdeel Rapporten opent. De samenvatting bevat bijeengevoegde informatie over de vergadering, zoals:

 • Naam

 • URL voor weergave

 • Unieke sessies (een enkel exemplaar waarin een bepaalde gebruiker aan de vergadering deelneemt en deze verlaat)

 • Laatste tijdstip waarop een bepaalde genodigde de vergaderruimte betreedt (meest recente sessie)

 • Aantal genodigden

 • Aantal deelnemers

 • Het hoogste aantal personen dat de ruimte heeft betreden op een bepaald tijdstip (gebruikerspiek)

Op deelnemer

Vermeldt de naam en het e-mailadres van elke deelnemer aan de vergadering, plus de tijd waarop zij de vergadering hebben betreden en verlaten.

Op sessies

Vermeldt de begin- en eindtijd van elke sessie, het sessienummer en het aantal deelnemers. Wanneer u op het sessienummer klikt, wordt de deelnemerslijst van deze sessie weergegeven en ziet u de deelnemernaam, de toegangstijd en de vertrektijd van elke deelnemer.

Op vragen

Vermeldt elke opiniepeiling op sessienummer, nummer en vraag. Selecteer een weergave door op een van de volgende opties onder de kolom Rapport te klikken:

Antwoorddistributie weergeven

Hiermee wordt een cirkeldiagram weergegeven waarin elk antwoord met een unieke kleur wordt aangegeven.

Antwoorden van gebruikers weergeven

Hiermee wordt een antwoordsleutel weergegeven met elk antwoord voor deze opiniepeiling en het bijbehorende antwoordnummer. Deze nummers zijn aan het cirkeldiagram gekoppeld. Met deze optie geeft u ook een lijst weer met deelnemers die de opiniepeiling hebben beantwoord. Ook wordt het aantal antwoorden weergegeven dat ze hebben geselecteerd (als in de opiniepeiling meerdere antwoorden mogelijk zijn, worden alle antwoorden van de gebruiker weergegeven).

Adobe-logo

Aanmelden bij je account