Handboek Annuleren

Gebruikers en groepen beheren

 1. Gebruikersgids Adobe Connect
 2. Inleiding
  1. Nieuw in Adobe Connect
  2. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  3. Adobe Connect-functies in HTML-client
  4. Adobe Connect-desktoptoepassing
  5. Technische specificaties en systeemvereisten voor Adobe Connect
  6. Sneltoetsen in Adobe Connect
 3. Adobe Connect-vergadering
  1. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  2. Adobe Connect-vergaderingen en -sessies starten, eraan deelnemen en beheren
  3. Adobe Connect-desktoptoepassing
  4. Diagnostische test in Adobe Connect voorafgaand aan vergadering
  5. Adobe Connect Central-startpagina
  6. Inhoud delen tijdens een Adobe Connect-vergadering
  7. Adobe Connect-vergaderingen bijwerken en beheren
  8. Vergaderingsrapporten en analysegegevens weergeven
  9. Notities, chatten, vragen en antwoorden, en opiniepeilingen in een Adobe Connect-vergadering
  10. Toegankelijkheidsfuncties in Adobe Connect
  11. Sneltoetsen in Adobe Connect
  12. Virtuele vergaderruimten maken en indelingen rangschikken
  13. Brainstormruimten in Adobe Connect-vergaderingen
  14. Deelnemers van vergaderingen beheren in Adobe Connect
 4. Beheer en onderhoud van Adobe Connect
  1. Adobe Connect HTML-client inschakelen
  2. SSO inschakelen in Adobe Connect
  3. De time-outperiode wijzigen
  4. Audioproviders voor Universal Voice configureren
  5. Gebruikers en groepen maken en importeren in Adobe Connect
  6. De beveiliging van Adobe Connect-accounts verbeteren
  7. Gebruiksrapporten genereren in Adobe Connect Central
  8. Adobe Connect-accounts beheren
  9. Gebruikers en groepen beheren
  10. Machtigingen instellen voor bibliotheekbestanden en -mappen
  11. Een back-up maken van gebruikersgegevens, database en instellingen van Adobe Connect Server
  12. Aangepaste rapporten samenstellen op basis van de Adobe Connect-database
  13. Schijfruimte onderhouden en de cache opschonen op een Adobe Connect-server
  14. Adobe Connect-serverlogboeken beheren en controleren
  15. Adobe Connect-services starten en stoppen
 5. Adobe Connect-evenementen
  1. Informatie over Adobe Connect-gebeurtenissen
  2. Adobe Connect-vergaderingen beheren
  3. Adobe Connect-gebeurtenissen bijwonen
  4. Adobe Connect-vergaderingen maken en wijzigen
 6. Adobe Connect-training en seminars
  1. Adobe Connect-cursussen en studieprogramma
  2. Trainingen leiden met Adobe Connect
  3. Seminars maken en beheren
  4. Trainingscursussen maken in Adobe Connect
  5. Trainingsstudieprogramma maken en beheren in Adobe Connect
  6. Over virtuele lesruimten in Adobe Connect
  7. Adobe Connect-rapporten voor het controleren van trainingsfuncties
  8. Deelnemen aan Adobe Connect-trainingssessies en -vergaderingen
  9. Ondertiteling in Adobe Connect
 7. Audio- en videoconferenties in Adobe Connect
  1. Audio in Adobe Connect-vergaderingen
  2. Adobe Connect-vergaderingen opnemen en afspelen
  3. Video in Adobe Connect-vergaderingen
 8. Gebruikersinhoud beheren in Adobe Connect
  1. Rapporten en gebruiksinformatie weergeven over geüploade inhoud
  2. Met inhoud in de inhoudsbibliotheek werken
  3. Werken met Adobe Connect-bibliotheekbestanden en -mappen

 

Kom te weten hoe beheerders Adobe Connect-gebruikers en -groepen kunnen beheren: gebruikersinformatie wijzigen, accounts blokkeren, groepsbeheerders maken, accounts, groepen en groepsleden verwijderen, en meer.

Gebruikersgegevens bewerken

Als beheerder kunt u de onderdelen van een gebruikersaccount aanpassen. U kunt alle gegevens die u hebt toegevoegd in de aangepaste gebruikersprofielvelden wijzigen.

Een beheerder kan het wachtwoord van een gebruiker echter niet wijzigen. Hoewel u een tijdelijk wachtwoord aan een nieuwe gebruiker kunt toewijzen wanneer u de account voor deze gebruiker maakt, kunt u dit wachtwoord naderhand niet wijzigen. Ook als de gebruiker het wachtwoord is vergeten, kunt u het niet wijzigen. De gebruiker moet in dat geval klikken op de koppeling 'Wachtwoord vergeten? Hier klikken' wanneer hij of zij zich aanmeldt bij Adobe Connect. Niemand kan het wachtwoord van een andere gebruiker wijzigen; u kunt alleen uw eigen wachtwoord veranderen.

Gebruikersgegevens wijzigen

 1. Klik in Adobe Connect Central op Beheer > Gebruikers en groepen.

 2. Selecteer de naam van de gebruiker. Plaats de muis op de weer te geven rij en klik op het informatiepictogram.

  Typ zo nodig de naam van een gebruiker in het tekstvak Zoeken en wacht tot Adobe Connect de gebruiker in de lijst vindt.

 3. In het gebied Aanmelding en wachtwoord zijn de volgende opties beschikbaar wanneer de gebruikersinformatie wordt weergegeven:

   

  • Klik op Een koppeling verzenden voor het opnieuw instellen van het wachtwoord van deze gebruiker als u een koppeling naar een gebruiker wilt versturen waarmee deze zijn of haar wachtwoord opnieuw kan instellen. U ontvangt een bevestiging nadat de e-mail is verstuurd. Klik op OK om terug te keren naar de pagina Gebruikersgegevens.
  • Klik op Tijdelijk wachtwoord voor deze gebruiker instellen als u een tijdelijk wachtwoord wilt instellen voor deze gebruiker dat u rechtstreeks (bijvoorbeeld via de telefoon) aan hem of haar kunt doorgeven. De pagina met het tijdelijke wachtwoord wordt met een door het systeem gegenereerd wachtwoord voor deze gebruiker weergegeven. Klik op Opslaan om terug te keren naar de pagina Gebruikersgegevens.
  • Beheerders kunnen op Ontgrendel gebruikersaccount klikken om geblokkeerde gebruikers te helpen hun wachtwoord opnieuw in te stellen en hun account te openen. Het aanmelden van gebruikers wordt geschorst na vijf opeenvolgende mislukte aanmeldingspogingen binnen 15 minuten.

   

 4. Klik op de koppeling Informatie bewerken.
 5. Bewerk de gewenste velden. Klik op Opslaan.

De blokkering van geschorste gebruikersaccounts opheffen

Het aanmelden van gebruikers wordt geschorst na vijf opeenvolgende mislukte aanmeldingspogingen binnen 15 minuten. Wanneer een account wordt geschorst, krijgt de accounteigenaar een e-mailbericht. Gebruikers kunnen zelf of met de hulp van een beheerder toegang krijgen tot hun geschorste accounts.

 • Het e-mailbericht bevat de contactgegevens van de accountbeheerder. Accountbeheerders kunnen het accountwachtwoord op een tijdelijk wachtwoord instellen.

 • Op de aanmeldingspagina kunnen accounteigenaars op Wachtwoord vergeten klikken om hun wachtwoord opnieuw in te stellen. Er wordt een koppeling verzonden naar het geregistreerde e-mailadres.

 • In de e-mailmelding over de schorsing van een gebruikersaccount kunnen accounteigenaars op de koppeling klikken om hun wachtwoord opnieuw in te stellen.

Een manager toewijzen aan een gebruiker of een teammanager verwijderen

 1. Klik in Adobe Connect Central op Beheer > Gebruikers en groepen.

 2. Selecteer de naam van de gebruiker. Plaats de muis op de weer te geven rij en klik op het informatiepictogram.

  Typ zo nodig de naam van een gebruiker in het tekstvak Zoeken en wacht tot Adobe Connect de gebruiker in de lijst vindt.

 3. Klik op Manager selecteren.

 4. Selecteer een manager in de lijst Mogelijke managers. U kunt een manager zoeken door de lijst door te scrollen of een gebruikersnaam in het tekstvak Zoeken te typen om een gebruiker te zoeken.

 5. Klik op Manager instellen.

  Als u een manager uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u de manager in de lijst Huidige teammanager en klikt u op Manager verwijderen.

  Herhaal de bovenstaande stappen om een manager te vervangen.

Een gebruiker aan een groep toewijzen

 1. Klik in Adobe Connect Central op Beheer > Gebruikers en groepen.

 2. Selecteer de naam van de gebruiker. Plaats de muis op de weer te geven rij en klik op het informatiepictogram.

  Typ zo nodig de naam van een gebruiker in het tekstvak Zoeken en wacht tot Adobe Connect de gebruiker in de lijst vindt.

 3. Klik op Groepslidmaatschap bewerken.

 4. Selecteer in de lijst Mogelijke groepen elke groep waaraan u deze gebruiker wilt toewijzen. Ga hierbij als volgt te werk:
  • Houd Ctrl of Shift ingedrukt en klik als u meerdere groepen wilt selecteren.

  • Dubbelklik op de naam van een groep om de groep uit te breiden en individuele namen te selecteren. Dubbelklik op Eén niveau omhoog in de lijst als u wilt terugkeren naar de oorspronkelijke lijst.

  • Als u naar een naam in een lijst wilt zoeken, klikt u op Zoeken en voert u de naam in.

 5. Klik op Toevoegen.

  Als u een groep wilt verwijderen, selecteert u deze en klikt u op Verwijderen.

Een gebruiker uit een groep verwijderen

 1. Klik in Adobe Connect Central op Beheer > Gebruikers en groepen.

 2. Selecteer de naam van de gebruiker. Plaats de muis op de weer te geven rij en klik op het informatiepictogram.

  Typ zo nodig de naam van een gebruiker in het tekstvak Zoeken en wacht tot Adobe Connect de gebruiker in de lijst vindt.

 3. Klik op de koppeling Lidmaatschap groep bewerken.
 4. Selecteer in het venster Huidig groepslidmaatschap de groep waaruit u deze gebruiker wilt verwijderen. Ga hierbij als volgt te werk:
  • Houd Ctrl ingedrukt en klik of houd Shift ingedrukt en klik als u meerdere groepen wilt selecteren.

  • Als u naar een naam in de lijst wilt zoeken, klikt u op Zoeken onder in het venster en voert u de gewenste naam in.

 5. Klik op Verwijderen.

Gasten omzetten in volledige gebruikers of volledige gebruikers omzetten in gasten

U kunt gasten omzetten in volledige gebruikers of volledige gebruikers omzetten in gasten. Volledige gebruikers kunnen zich aanmelden bij Adobe Connect Central. Gasten kunnen zich echter niet aanmelden bij Adobe Connect Central. Volledige gebruikers staan bovendien op de lijsten met inschrijvingen en machtigingen. U kunt gasten converteren naar volledige gebruikers. Een typisch voorbeeld is een gebeurtenis waarvoor zich veel gasten hebben ingeschreven van wie u nu volledige gebruikers wilt maken.

 1. Klik in Adobe Connect Central op Beheer > Gebruikers en groepen.

 2. Klik op Gasten beheren.
 3. Selecteer een gebruiker in de lijst Huidige gebruikers of selecteer een gast in de lijst Huidige gasten.

 4. Klik op Omzetten in gebruiker of Omzetten in gast.

Een gebruikersaccount verwijderen

Als beheerder kunt u elk gebruikersaccount verwijderen. Nadat een gebruikersaccount is verwijderd, wordt deze gebruiker definitief uit het systeem verwijderd en gebeurt het volgende:

 • De gebruiker wordt verwijderd uit alle groepslijsten.

 • De gebruiker wordt verwijderd uit de lijst met ingeschreven personen voor alle cursussen.

 • Rapporten voor de gebruiker zijn niet meer beschikbaar.

 • Als de verwijderde gebruiker een manager is, is bij directe ondergeschikten het veld Manager nu leeg.

 • Als de verwijderde gebruiker inhoud heeft gemaakt, wijst u een andere gebruiker toe voor het beheren van die inhoud.

  Als de gebruiker lid is van een geïntegreerde groep, krijgt de groep één lid erbij. Als de verwijderde gebruiker bijvoorbeeld lid was van de groep Auteurs, kan aan de groep Auteurs een gebruiker worden toegevoegd.

 1. Klik in Adobe Connect Central op Beheer > Gebruikers en groepen.

 2. Selecteer de naam van de gebruiker. Plaats de muis op de weer te geven rij en klik op het informatiepictogram. Typ zo nodig de naam van een gebruiker in het tekstvak Zoeken en wacht tot Adobe Connect de gebruiker in de lijst vindt.

  U kunt meerdere gebruikers selecteren door Ctrl of Shift ingedrukt te houden en te klikken

 3. Klik op Verwijderen. Klik op de bevestigingspagina op Verwijderen.

Gegevens over een groep weergeven

 1. Klik in Adobe Connect Central op Beheer > Gebruikers en groepen.

 2. Selecteer een groep, plaats de muis op de rij en klik op het informatiepictogram.

  Typ zo nodig de naam van de groep in het tekstvak Zoeken en wacht tot Adobe Connect de groep in de lijst vindt.

 3. Klik op de knop Groepsleden weergeven.

De naam of beschrijving van een groep wijzigen

Als beheerder kunt u de naam of beschrijving van groepen, waaronder geïntegreerde groepen, bewerken. Het wordt echter afgeraden de naam of beschrijving van geïntegreerde groepen aan te passen.

 1. Klik in Adobe Connect Central op Beheer > Gebruikers en groepen.

 2. Selecteer een groep, plaats de muis op de rij en klik op het informatiepictogram.

  Typ zo nodig de naam van de groep in het tekstvak Zoeken en wacht tot Adobe Connect de groep in de lijst vindt.

 3. Klik op Informatie bewerken.

 4. Bewerk de velden zoals vereist. Klik op Opslaan.

Groepsleden toevoegen of verwijderen

Als beheerder kunt u zowel gebruikers als groepen aan een groep toevoegen. U kunt gebruikers en groepen ook verwijderen.

Leden aan een groep toevoegen

 1. Klik in Adobe Connect Central op Beheer > Gebruikers en groepen.

 2. Selecteer een groep. Plaats de muis op de rij en klik op het informatiepictogram.

  Typ zo nodig de naam van de groep in het tekstvak Zoeken en wacht tot Adobe Connect de groep in de lijst vindt.

 3. Klik op de knop Groepsleden weergeven.
 4. Selecteer in de lijst Mogelijke groepsleden iedere gebruiker of elke groep die u aan deze groep wilt toevoegen. Ga hierbij als volgt te werk:
  • Houd Ctrl of Shift ingedrukt en klik als u meerdere groepen wilt selecteren.

  • Als u een groep wilt uitvouwen om individuele namen te selecteren, plaatst u de muis op de groepsnaam en klikt u op het mappictogram. Selecteer gebruikers. Plaats de muis op Eén niveau omhoog en klik op het pictogram Terugkeren om naar de oorspronkelijke lijst terug te keren.

  • Als u een gebruiker wilt zoeken, typt u de naam van de gebruiker in het tekstvak Zoeken en wacht u tot Adobe Connect de gebruiker in de lijst vindt.

 5. Klik op Toevoegen.

  Als u een gebruiker of groep uit dit venster wilt verwijderen, selecteert u de gebruiker of groep en klikt u op Verwijderen.

Leden uit een groep verwijderen

 1. Klik op het tabblad Beheer boven in het venster Adobe Connect Central.
 2. Selecteer de naam van de groep en klik op Informatie onder aan de lijst.

  Klik zo nodig op Zoeken en typ de naam van de groep in het tekstvak Zoeken om de naam in de lijst te zoeken.

 3. Klik op de knop Groepsleden weergeven.
 4. Selecteer in het venster Huidig groepslidmaatschap iedere gebruiker en elke groep die u uit deze groep wilt verwijderen. Ga hierbij als volgt te werk:
  • Houd Ctrl ingedrukt en klik of houd Shift ingedrukt en klik als u meerdere gebruikers of groepen wilt selecteren.

  • Als u naar een naam in de lijst wilt zoeken, klikt u op Zoeken onder in het venster en voert u de gewenste naam in.

 5. Klik op Verwijderen.

Een groep verwijderen

Als beheerder kunt u elke groep verwijderen, behalve een geïntegreerde groep. Het verwijderen van een groep betekent niet dat de individuele leden van de groep ook worden verwijderd.

Overweeg voordat u een groep verwijdert, de gevolgen die het verwijderen heeft op de machtigingen voor de groepsleden en voor andere groepen. Als de groep machtigingen had om bestanden of mappen in een bibliotheek te openen, kunnen groepsleden die bestanden of mappen niet meer openen. De leden kunnen echter de bestanden en mappen nog steeds openen als ze tot een andere groep met machtigingen voor die bestanden of mappen behoren.

 1. Klik op het tabblad Beheer boven in het venster Adobe Connect Central.
 2. Klik op Gebruikers en groepen.
 3. Selecteer de naam van de groep. (U kunt meerdere groepen selecteren door Ctrl ingedrukt te houden en te klikken. Als u meer dan een groep tegelijk wilt verwijderen, houdt u Shift ingedrukt wanneer u klikt.)

  Klik zo nodig op Zoeken en typ de naam van de groep in het tekstvak Zoeken om de naam in de lijst te zoeken.

 4. Klik op Verwijderen onder aan de lijst.
 5. Klik op de pagina waar u het verwijderen moet bevestigen op Verwijderen om de groep te verwijderen of op Annuleren om de bewerking te annuleren.

Gebruikers en groepen in Adobe Connect

door Adobe

Adobe-logo

Aanmelden bij je account