Handboek Annuleren

Gebruikers en groepen maken en importeren in Adobe Connect

 1. Gebruikersgids Adobe Connect
 2. Inleiding
  1. Nieuw in Adobe Connect
  2. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  3. Adobe Connect-functies in HTML-client
  4. Adobe Connect-desktoptoepassing
  5. Technische specificaties en systeemvereisten voor Adobe Connect
  6. Sneltoetsen in Adobe Connect
 3. Adobe Connect-vergadering
  1. Adobe Connect-vergaderingen en -sessies starten, eraan deelnemen en beheren
  2. Het gebied Gastheer en presentator in Adobe Connect
  3. Adobe Connect-desktoptoepassing
  4. Diagnostische test in Adobe Connect voorafgaand aan vergadering
  5. Adobe Connect Central-startpagina
  6. Inhoud delen tijdens een Adobe Connect-vergadering
  7. Adobe Connect-vergaderingen bijwerken en beheren
  8. Vergaderingsrapporten en analysegegevens weergeven
  9. Notities, chatten, vragen en antwoorden, opiniepeilingen en quizzen in een Adobe Connect-vergadering
  10. Toegankelijkheidsfuncties in Adobe Connect
  11. Sneltoetsen in Adobe Connect
  12. Virtuele vergaderruimten maken en indelingen rangschikken
  13. Brainstormruimten in Adobe Connect-vergaderingen
  14. Deelnemers van vergaderingen beheren in Adobe Connect
 4. Beheer en onderhoud van Adobe Connect
  1. Adobe Connect HTML-client inschakelen
  2. SSO inschakelen in Adobe Connect
  3. De time-outperiode wijzigen
  4. Audioproviders voor Universal Voice configureren
  5. Gebruikers en groepen maken en importeren in Adobe Connect
  6. De beveiliging van Adobe Connect-accounts verbeteren
  7. Gebruiksrapporten genereren in Adobe Connect Central
  8. Adobe Connect-accounts beheren
  9. Gebruikers en groepen beheren
  10. Machtigingen instellen voor bibliotheekbestanden en -mappen
  11. Een back-up maken van gebruikersgegevens, database en instellingen van Adobe Connect Server
  12. Aangepaste rapporten samenstellen op basis van de Adobe Connect-database
  13. Schijfruimte onderhouden en de cache opschonen op een Adobe Connect-server
  14. Adobe Connect-serverlogboeken beheren en controleren
  15. Adobe Connect-services starten en stoppen
 5. Adobe Connect-evenementen
  1. Informatie over Adobe Connect-gebeurtenissen
  2. Adobe Connect-vergaderingen beheren
  3. Adobe Connect-gebeurtenissen bijwonen
  4. Adobe Connect-vergaderingen maken en wijzigen
 6. Adobe Connect-training en seminars
  1. Adobe Connect-cursussen en studieprogramma
  2. Trainingen leiden met Adobe Connect
  3. Seminars maken en beheren
  4. Trainingscursussen maken in Adobe Connect
  5. Trainingsstudieprogramma maken en beheren in Adobe Connect
  6. Over virtuele lesruimten in Adobe Connect
  7. Adobe Connect-rapporten voor het controleren van trainingsfuncties
  8. Deelnemen aan Adobe Connect-trainingssessies en -vergaderingen
  9. Ondertiteling in Adobe Connect
 7. Audio- en videoconferenties in Adobe Connect
  1. Audio in Adobe Connect-vergaderingen
  2. Adobe Connect-vergaderingen opnemen en afspelen
  3. Video in Adobe Connect-vergaderingen
 8. Gebruikersinhoud beheren in Adobe Connect
  1. Rapporten en gebruiksinformatie weergeven over geüploade inhoud
  2. Met inhoud in de inhoudsbibliotheek werken
  3. Werken met Adobe Connect-bibliotheekbestanden en -mappen

 

Hoe Adobe Connect-beheerders handmatig of bulksgewijs gebruikers en groepen kunnen maken. Instructies om profielvelden aan te passen, aanmeldingsbeleidsregels in te stellen en wachtwoordbeleidsregels te configureren voor accountbeveiliging.

Workflow voor het maken en importeren van gebruikers en groepen

Hieronder vindt u een overzicht van de workflow voor het instellen van gebruikersaccounts.

(Optioneel) Gebruikersprofielvelden aanpassen.

Een gebruikersprofielveld is een kenmerk van het Adobe Connect-gebruikersprofiel van uw organisatie. De velden Voornaam, Achternaam en E-mail zijn verplichte velden en kunnen niet worden gewijzigd. U kunt echter wel andere vooraf gedefinieerde velden toevoegen, nieuwe velden maken en de volgorde van de velden in het gebruikersprofiel aanpassen. Zie Gebruikersprofielvelden aanpassen.

(Optioneel) Beleid voor aanmelding en wachtwoorden instellen.

U kunt regels instellen voor aanmelding en wachtwoorden, het verlopen van wachtwoorden en de opmaak en lengte van wachtwoorden. Zie Beleid voor aanmelding en wachtwoorden instellen.

Aangepaste groepen maken.

Adobe Connect bevat verschillende ingebouwde groepen. Zie Geïntegreerde machtigingsgroepen voor meer informatie. U kunt ook groepen importeren. Als u extra groepen nodig hebt, kunt u aangepaste groepen maken in Adobe Connect Central. Het is verstandig om eerst aangepaste groepen te maken, zodat u gebruikers kunt toevoegen op het moment dat u ze naar de account importeert. Zie Handmatig een aangepaste groep maken.

Voeg gebruikers en groepen toe.

Voeg gebruikers en groepen toe aan Adobe Connect via LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), via bestanden met door komma's gescheiden waarden (CSV-bestanden) of voeg gebruikers en groepen handmatig toe.

Werken met groepen die via LDAP zijn toegevoegd

In ondernemingen waar LDAP wordt toegepast, verkrijgt Adobe Connect alle gebruikersgegevens rechtstreeks via de gebruikersmap van de onderneming. Dit geldt bijvoorbeeld voor aanmeldingsgegevens, namen en telefoonnummers. U bent waarschijnlijk niet betrokken bij het toevoegen van nieuwe gebruikers of groepen aan het systeem, omdat dit buiten Adobe Connect Central plaatsvindt. Nadat de LDAP-integratie is geconfigureerd, wijst u via LDAP verkregen gebruikers of groepen handmatig toe aan de geïntegreerde groepen die betrekking hebben op hun rol in de onderneming. Meer informatie hierover vindt u in de gids Migratie, installatie en configuratie van Adobe Connect die online beschikbaar is op http://www.adobe.com/go/connect_documentation_nl.

Gebruikers en groepen importeren via CSV-bestanden

Met een CSV-bestand kunt u grote aantallen gebruikers en groepen importeren. Wellicht bevat de map van uw organisatie een hulpprogramma voor het exporteren van gebruikers en groepen naar CSV-bestanden of u kunt zelf CSV-bestanden maken. U dient uw CSV-bestanden op te slaan in een specifieke indeling. Geïmporteerde gebruikers en groepen kunnen op dezelfde manier worden gewijzigd als gebruikers of groepen die handmatig zijn gemaakt. Zie Gebruikers en groepen importeren uit CSV-bestanden.

Gebruikers en groepen handmatig toevoegen

U kunt nieuwe gebruikers toewijzen aan een geïntegreerde groep of u kunt aangepaste groepen maken die specifiek zijn voor uw organisatie. U kunt deze groepen het beste maken voordat u handmatig gebruikers maakt. Zie Handmatig een gebruiker maken en Handmatig een aangepaste groep maken.

Wijs gebruikers toe aan groepen.

Nadat u gebruikers en groepen hebt geïmporteerd en gemaakt, stelt u machtigingen in waarmee gebruikers toegang krijgen tot inhoud en waarmee ze vergaderingen, trainingen, gebeurtenissen of seminars kunnen maken. Voor de geïntegreerde groepen bestaan standaardmachtigingen. Het toewijzen van gebruikers en groepen aan geïntegreerde groepen is een gemakkelijke manier om machtigingen in te stellen. Het beheer van gebruikersaccounts is eenvoudiger wanneer u groepen beheert in plaats van individuele gebruikers. Zie Groepsleden toevoegen of verwijderen.

Gebruikersprofielvelden aanpassen

Voeg gebruikersprofielvelden toe die overeenkomen met de gebruikersprofielvelden in de map van uw organisatie.

Bij het aanpassen van gebruikersprofielvelden kunt u vooraf gedefinieerde velden toevoegen, aangepaste velden maken en velden verwijderen. Als u een veld aanpast, kunt u alle kenmerken ervan wijzigen. Indien nodig kunt u van een veld een verplicht veld maken of u kunt een opmerking met een beschrijving van een veld toevoegen.

Opmerking:

Maak geen aangepaste velden met dezelfde naam.

Gebruikersprofielvelden opnemen

 1. Klik op het tabblad Beheer boven in het venster Adobe Connect Central.
 2. Klik op Gebruikers en groepen.
 3. Klik op de koppeling Gebruikersprofiel aanpassen boven de lijst Gebruikers en groepen.

  De lijst met de gebruikersprofielvelden wordt weergegeven. De velden Voornaam, Achternaam en E-mail hebben een rode asterisk (*), waarmee wordt aangegeven dat dit verplichte velden zijn.

 4. Schakel het selectievakje in voor de velden op deze pagina die u wilt opnemen in het gebruikersaccountprofiel.
 5. Als u een onderdeel in de lijst omhoog of omlaag wilt verplaatsen, schakelt u het desbetreffende selectievakje in en klikt u op de knop Omhoog of Omlaag.

  De gegevens in de gebruikersprofielvelden worden weergegeven in rapporten. Rapporten geven verplichte velden weer en de eerste tien velden op het scherm Gebruikersprofiel aanpassen. U kunt de knoppen Omhoog en Omlaag gebruiken om de velden in de gewenste positie te zetten.

Vooraf gedefinieerde velden toevoegen

 1. Klik op het tabblad Beheer boven in het venster Adobe Connect Central.
 2. Klik op Gebruikers en groepen.
 3. Klik op de koppeling Gebruikersprofiel aanpassen boven de lijst Gebruikers en groepen.
 4. Klik op de knop Vooraf gedefinieerd veld toevoegen.
 5. Klik op het selectievakje van de velden die u wilt toevoegen.
 6. Klik op Opslaan.
 7. Als u een onderdeel in de lijst omhoog of omlaag wilt verplaatsen, schakelt u het desbetreffende selectievakje in en klikt u op de knop Omhoog of Omlaag.

Aangepaste velden maken

 1. Klik op het tabblad Beheer boven in het venster Adobe Connect Central.
 2. Klik op Gebruikers en groepen.
 3. Klik op de koppeling Gebruikersprofiel aanpassen boven de lijst Gebruikers en groepen.
 4. Klik op de knop Nieuw veld.
 5. Voer een naam in voor dit veld.

  Typ desgewenst een opmerking in het tekstinvoervak Opmerking. U kunt bij Veldtype ook het selectievakje Verplicht inschakelen als u dit veld wilt instellen als een verplicht veld.

 6. Klik op Opslaan.
 7. Als u een onderdeel in de lijst omhoog of omlaag wilt verplaatsen, schakelt u het desbetreffende selectievakje in en klikt u op de knop Omhoog of Omlaag.

Gebruikersprofielvelden wijzigen

 1. Klik op het tabblad Beheer boven in het venster Adobe Connect Central.
 2. Klik op Gebruikers en groepen.
 3. Klik op de koppeling Gebruikersprofiel aanpassen boven de lijst Gebruikers en groepen.
 4. Klik op de naam van het veld dat u wilt aanpassen om dit te openen.
 5. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Wijzig de naam van het veld. (U kunt een naam wel wijzigen, maar niet verwijderen.)

  • Typ, wijzig of verwijder een opmerking in het tekstinvoerveld Opmerking.

  • Schakel het selectievakje Verplicht bij Veldtype in of uit.

 6. Klik op Opslaan.

Gebruikersprofielvelden verwijderen

 1. Klik op het tabblad Beheer boven in het venster Adobe Connect Central.
 2. Klik op Gebruikers en groepen.
 3. Klik op de koppeling Gebruikersprofiel aanpassen boven de lijst Gebruikers en groepen.
 4. Schakel de selectievakjes in voor de velden die u wilt verwijderen.
 5. Klik op Verwijderen.
 6. Klik op de pagina waar u het verwijderen moet bevestigen op Verwijderen als u deze velden wilt verwijderen of op Annuleren als u de bewerking wilt annuleren.

Beleid voor aanmelding en wachtwoorden instellen

Stem het Adobe Connect-beleid voor aanmelding en wachtwoorden af op het beleid van uw onderneming. De beleidsregels die u instelt, gelden voor alle Adobe Connect-toepassingen.

 1. Klik op het tabblad Beheer boven in het venster Adobe Connect Central.

 2. Klik op Gebruikers en groepen.

 3. Klik op Aanmelding- en wachtwoordregels bewerken en voer de gewenste waarden in.

 4. Klik op Opslaan.

Aanmeldingsbeleid

Beheerders kunnen gebruikers met hun e-mailadres laten aanmelden. De aanmeldingsgegevens moeten uniek zijn voor alle gebruikers.

Wachtwoordbeleid

Gebruik de instellingen in dit gedeelte om het beleid voor wachtwoordbeheer van uw organisatie te bepalen. Beheerders kunnen bepalen dat wachtwoorden na een bepaalde periode vervallen, de vereiste tekens in wachtwoorden vastleggen, de minimale en maximale lengte van wachtwoorden vastleggen en het gebruik van niet eerder gebruikte wachtwoorden afdwingen.

De optie Hergebruik van oude wachtwoorden voorkomen is standaard niet geselecteerd. Beheerders kunnen deze optie inschakelen en een limiet instellen voor het aantal oudere wachtwoorden dat wordt bijgehouden. Als gebruikers hun oudere wachtwoorden opnieuw proberen te gebruiken, krijgen ze een overeenkomstige melding in de gebruikersinterface.

Let op:

Als u het hergebruiken van wachtwoorden uitschakelt, wordt de wachtwoordgeschiedenis van het systeem verwijderd. Deze optie kan worden gebruikt om de wachtwoordgeschiedenis uit de database te verwijderen. Wanneer u de functie Hergebruik van oude wachtwoorden voorkomen inschakelt, wordt Adobe Connect als nieuw gestart, zonder enige voorgaande geschiedenis.

Wachtwoord voor een ruimte

Als de optie Gastheren van vergaderingen kunnen wachtwoord afdwingen is ingeschakeld, kunnen de gastheren van vergaderingen een alfanumeriek wachtwoord afdwingen om toegang te krijgen tot een vergaderruimte. (Zie Vergaderinggegevens bewerken.)

Aanmelden voor gebeurtenissen via een sociaal netwerk

Selecteer de toepasbare opties om gebruikers toe te staan zich te registreren bij en aan te melden voor de gebeurtenis via sociale netwerkprofielen. Indien toegestaan bepalen de gastheren van gebeurtenissen deze opties voor aanmelden via een sociaal netwerk voor afzonderlijke gebeurtenissen. Deze optie is alleen beschikbaar voor de gehoste versie van Adobe Connect en niet voor on-premise installaties.

De optie voor registreren en aanmelden met sociale accounts kan worden ingeschakeld door een beheerder.
De optie voor registreren en aanmelden met sociale accounts kan worden ingeschakeld door een beheerder.

Opmerking:

Als de accountbeheerder registratie via sociale accounts uitschakelt, kunnen deelnemers die zich al via hun sociale profielen hebben geregistreerd zich blijven verifiëren met hun sociale profielen. Voor nieuwe registraties is het niet mogelijk om aan te melden met behulp van een sociaal profiel.

Gebruikers en groepen importeren uit CSV-bestanden

Maak, voordat u gebruikers importeert, een CSV-bestand met de gebruikers die u aan Adobe Connect wilt toevoegen. Voor de gebruikersgegevens in het CSV-bestand dat u maakt, moet de volgende indeling worden gebruikt:

first-name,

last-name,

login,

email,

password

Maria,

Beets,

mbeets1@mijnbedrijf.nl,

mbeets1@mijnbedrijf.nl,

privé1

Robert,

Blatt,

rblatt2@mijnbedrijf.nl,

rblatt2@mijnbedrijf.nl,

privé1

Ron,

Bloem,

rbloem3@mijnbedrijf.nl,

rbloem3@mijnbedrijf.nl,

privé1

Karel,

Bond,

kbond4,@mijnbedrijf.nl,

kbond4@mijnbedrijf.nl,

privé1

Jennifer,

Caspers,

jcaspers5@mijnbedrijf.nl,

jcaspers5@mijnbedrijf.nl,

privé1

Hieronder vindt u extra tips voor het gebruik van CSV-bestanden:

 • Vanwege beperkingen van de browser kunt u bij het toevoegen van grote aantallen gebruikers beter meerdere kleinere CSV-bestanden maken in plaats van één groot CSV-bestand.

 • Het importeren mislukt als het bestand lege regels bevat.

 • Namen die een komma bevatten, moeten tussen aanhalingstekens staan. De naam Jan Smit, Jr., moet in het CSV-bestand komen te staan als “Jan Smit, Jr.”.

 • De headernotatie voor aangepaste velden is x-veld-id (bijvoorbeeld x-45704960). U kunt de veld-id vaststellen door in Adobe Connect Central de opdracht Beheer > Gebruikers en groepen > Gebruikersprofiel aanpassen te kiezen. Klik op de naam van het veld. Zoek in de adresbalk van de browser de parameter filter-veld-id in de URL. De waarde filter-field-id is de veld-id. Zo is voor het aangepaste veld Kostenplaats filter-field-id=cost-center, terwijl de headernotatie x-cost-center is.

  Opmerking: U kunt de veld-id ook verkrijgen via de XML API-aanroepen custom-fields of acl-field-list.

 • Voor de gebruikersgegevens in het CSV-bestand moet rekening worden gehouden met de beleidsregels voor aanmelding en wachtwoorden. Als bijvoorbeeld een e-mailadres wordt gebruikt als de aanmeldingsnaam, moeten de waarden voor de aanmeldingsnaam en het e-mailadres in het CSV-bestand gelijk zijn. Als er wachtwoordregels zijn ingesteld (een bepaalde lengte, indeling, speciale tekens enz.), dienen deze regels eveneens te worden toegepast in het CSV-bestand.

Nieuwe gebruikers maken

 1. Klik op het tabblad Beheer boven in het venster Adobe Connect Central.
 2. Klik eerst op Gebruikers en groepen en vervolgens op Importeren.
 3. Selecteer Nieuwe gebruikers maken.
 4. Blader onder de balk Te importeren bestand selecteren naar het CSV-bestand dat u wilt importeren.
 5. Klik op de knop Uploaden.

  Wanneer zich fouten voordoen, worden de eerste tien fouten als rode tekst weergegeven. (Fouten met betrekking tot dubbele gebruikersaanmelding/e-mailadressen worden niet gemeld.) Voer de benodigde correcties in en importeer het bestand opnieuw; herhaal vervolgens de stappen in deze procedure.

Gebruikers importeren uit een CSV-bestand zonder UTF-8-codering

Het is mogelijk gebruikers te importeren uit een CSV-bestand zonder UTF-8-codering. Wanneer u een bestand zonder UTF-8-codering importeert, moet u de juiste coderingsparameter toevoegen aan de URL voor het importeren.

 1. Klik op het tabblad Beheer boven in het venster Adobe Connect Central.
 2. Klik eerst op Gebruikers en groepen en vervolgens op Importeren.
 3. Controleer de URL in de adresregel van de browser. De URL ziet er zo uit: http://<Adobe Connect Server>/admin/administration/user/import.
 4. Klik aan het einde van de URL in de adresregel van de browser en voeg “?encoding=<encode>” toe aan het adres. De URL zier er dan zo uit: http://<Adobe Connect Server>/admin/administration/user/import?encoding=<encode>. Specifieke voorbeelden zijn:
  • http://<Adobe Connect Server>/admin/administration/user/import?encoding=sjis

  • http://<Adobe Connect Server>/admin/administration/user/import?encoding=euc_kr

 5. Klik op Enter nadat u de URL in de adresregel hebt aangepast.
 6. Selecteer Nieuwe gebruikers maken.
 7. Blader onder de balk Te importeren bestand selecteren naar het CSV-bestand dat u wilt importeren.
 8. Klik op de knop Uploaden.

  Wanneer zich fouten voordoen, worden de eerste tien fouten als rode tekst weergegeven. (Fouten met betrekking tot dubbele gebruikersaanmelding/e-mailadressen worden niet gemeld.) Voer de benodigde correcties in en importeer het bestand opnieuw.

Groepen importeren uit een CSV-bestand

Met de importoptie voor groepen kunt u groepen importeren in de Adobe Connect-database. Nadat u het CSV-bestand voor groepen hebt geïmporteerd, kunt u nieuwe gebruikers aan de groepen toewijzen.

Sla het CSV-bestand dat u maakt op in een indeling die compatibel is met Adobe Connect. De vereiste kolomkopregels in het CSV-bestand zijn naam en beschrijving. Hier volgt een voorbeeld van een CSV-bestand voor groepen dat kan worden aangepast voor Adobe Connect:

name, description 
group1, test1 
group2, test2
 1. Klik op het tabblad Beheer boven in het venster Adobe Connect Central.
 2. Klik op Gebruikers en groepen.
 3. Klik op de koppeling Importeren boven de lijst.
 4. Selecteer onder de balk Importtype selecteren de optie Nieuwe groepen maken.
 5. Blader onder de balk Te Importeren bestand selecteren naar het CSV-bestand dat u wilt importeren.
 6. Klik op de knop Uploaden.

  Wanneer zich fouten voordoen, worden de eerste tien fouten als rode tekst weergegeven. Voer de benodigde correcties in en importeer het bestand opnieuw; herhaal vervolgens stap 3-6.

 7. Als u gebruikers toewijst aan aangepaste groepen, dient u bibliotheekmachtigingen voor de groepen in te stellen. Zie Machtigingen instellen voor bibliotheekbestanden en -mappen voor nadere informatie.

Gebruikers importeren en aan een groep toevoegen

Met deze optie kunt u nieuwe gebruikers importeren en toevoegen aan een geïntegreerde of eerder gemaakte groep. De namen van de geïntegreerde groepen worden in het menu voor groepselectie weergegeven als standaardgroepen. Nadat u handmatig een groep hebt gemaakt, wordt de naam van de groep ook weergegeven in het menu voor groepsselectie. Met de importeeroptie kunt u grote aantallen gebruikers aan meerdere groepen toewijzen.

U kunt slechts één groep selecteren voor de gebruikers die u uit één CSV-bestand importeert. Maak een apart CSV-bestand voor elke set gebruikers die u aan een specifieke groep wilt toevoegen. Nadat u deze gebruikers hebt geïmporteerd, kunt u ze aan extra groepen toewijzen of u kunt de hele groep aan een andere groep toewijzen.

Het onderstaande voorbeeld toont de minimale gebruikersgegevens die nodig zijn voor het CSV-bestand. U kunt andere gegevens toevoegen in het CSV-bestand als u andere gebruikerseigenschappen vooraf van gegevens wilt voorzien. Voor de gebruikersgegevens in het CSV-bestand dat u maakt, moet de volgende indeling worden gebruikt:

first-name,

last-name,

login,

email,

password

Maria,

Beets,

mbeets1@mijnbedrijf.nl,

mbeets1@mijnbedrijf.nl,

privé1

Robert,

Blatt,

rblatt2@mijnbedrijf.nl,

rblatt2@mijnbedrijf.nl,

privé1

Ron,

Bloem,

rbloem3@mijnbedrijf.nl,

rbloem3@mijnbedrijf.nl,

privé1

Karel,

Bond,

kbond4,@mijnbedrijf.nl,

kbond4@mijnbedrijf.nl,

privé1

Jennifer,

Caspers,

jcaspers5@mijnbedrijf.nl,

jcaspers5@mijnbedrijf.nl,

privé1

 1. Klik op het tabblad Beheer boven in het venster Adobe Connect Central.
 2. Klik op Gebruikers en groepen.
 3. Klik op de koppeling Importeren boven de lijst met gebruikers en groepen.
 4. Selecteer onder de balk Importtype selecteren Nieuwe gebruikers maken en deze aan een groep toevoegen.
 5. Blader onder de balk Te Importeren bestand selecteren naar het CSV-bestand dat u wilt importeren.
 6. Klik op de knop Uploaden.

  Adobe Connect geeft een bericht weer als groepen in het CSV-bestand bestaan in Adobe Connect.

 7. Voeg de nieuwe gebruikers toe aan een groep. Zie Groepsleden toevoegen of verwijderen voor meer informatie.
 8. Stel machtigingen in voor deze gebruikers. Zie Machtigingen instellen voor bibliotheekbestanden en -mappen voor meer informatie.

Bestaande gebruikers toevoegen aan een groep

 1. Klik op het tabblad Beheer boven in het venster Adobe Connect Central.
 2. Klik op Gebruikers en groepen.
 3. Klik op de koppeling Importeren boven de lijst.
 4. Klik onder Importtype selecteren op Bestaande gebruikers aan een groep toevoegen.
 5. Selecteer een groep in het pop-upmenu naast de optie Bestaande gebruikers aan een groep toevoegen.
 6. Blader onder de balk Te Importeren bestand selecteren naar het CSV-bestand dat u wilt importeren.
 7. Klik op de knop Uploaden.

Handmatig een aangepaste groep maken

Handmatig gemaakte groepen worden aangepaste groepen genoemd.

Een groep kan zowel gebruikers als andere groepen bevatten.

 1. Klik op het tabblad Beheer boven in het venster Adobe Connect Central.
 2. Klik op Gebruikers en groepen.
 3. (Optioneel) Ga na of de groep al bestaat door de naam van de groep in te voeren in het tekstinvoervak Zoeken onder aan de lijst.
 4. Klik op de knop Nieuwe groep onder aan de lijst.
 5. Voer de naam en een beschrijving van de nieuwe groep in.
 6. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op Beëindigen als u deze groep wilt toevoegen zonder leden toe te voegen.

  • Klik op Volgende als u leden aan de groep wilt toevoegen.

 7. Selecteer in de lijst Mogelijke groepsleden iedere gebruiker en elke groep die u aan deze groep wilt toewijzen. Ga hierbij als volgt te werk:
  • Houd Ctrl ingedrukt en klik of houd Shift ingedrukt en klik als u meerdere gebruikers of groepen wilt selecteren.

  • Dubbelklik op de groepsnaam als u afzonderlijke namen wilt selecteren. Dubbelklik op Eén niveau omhoog in de lijst als u wilt terugkeren naar de oorspronkelijke lijst.

  • Als u naar een naam in de lijst wilt zoeken, klikt u op Zoeken onder aan de lijst en voert u de gewenste naam in.

 8. Klik op Toevoegen.

  Als u een toegevoegde naam wilt verwijderen, selecteert u de naam en klikt u op Verwijderen.

 9. Herhaal stap 3 t/m 8 voor elke groep die u wilt toevoegen.
 10. Klik op Beëindigen.
 11. Klik op Groepsleden weergeven om de groepsleden weer te geven en indien nodig wijzigingen aan te brengen.

Handmatig een gebruiker maken

Wanneer u nieuwe gebruikers toevoegt, geeft u een nieuw wachtwoord op waarmee de gebruikers zich kunnen aanmelden bij Adobe Connect. Dit wachtwoord wordt in een e-mailbericht naar de gebruiker gestuurd. De gebruikers worden standaard gevraagd om het wachtwoord te wijzigen nadat ze zich voor het eerst hebben aangemeld. U kunt ook instellingen voor audioconferenties toevoegen voor gebruikers.

Nadat u een gebruiker hebt gemaakt, kunt u een manager voor de gebruiker selecteren. Een gebruiker kan slechts één manager hebben. Als de gebruiker die u hebt gemaakt een manager is, kunt de teamleden voor deze gebruiker toewijzen. De manager kan rapportgegevens voor teamleden weergeven met de optie Managerrapporten op het tabblad Start.

Gebruikers maken

 1. Klik op het tabblad Beheer boven in het venster Adobe Connect Central.
 2. Klik op Gebruikers en groepen.
 3. Klik op de knop Nieuwe gebruiker onder aan de lijst.
 4. Voer de achternaam, de voornaam en het e-mailadres in. Voeg zo nodig extra gegevens in, zoals de naam of het adres van het bedrijf.
 5. Typ in het tekstvak Nieuw wachtwoord een nieuw wachtwoord dat u in een e-mail naar deze gebruiker wilt sturen, en voer het wachtwoord ter bevestiging nogmaals in. Wanneer de gebruiker een e-mailadres heeft, laat u het selectievakje Stuur de nieuwe gebruiker een e-mail met accountgegevens, aanmeldingsgegevens en een wachtwoord ingeschakeld. Schakel het selectievakje uit als de gebruiker geen e-mail heeft.
 6. (Optioneel) In stap 5 geeft u een wachtwoord op waarmee gebruikers zich de eerste keer kunnen aanmelden.
 7. (Optioneel) Geef desgewenst instellingen voor audioconferenties op in de daarvoor bestemde tekstvakken.
 8. Klik op Volgende als u deze gebruiker aan een of meerdere groepen wilt toewijzen.

  Ga naar stap 11 als u deze gebruiker niet aan groepen wilt toewijzen.

 9. Selecteer in de lijst Mogelijke groepen elke groep waaraan u deze gebruiker wilt toewijzen. Ga hierbij als volgt te werk:
  • Houd Ctrl ingedrukt en klik of houd Shift ingedrukt en klik als u meerdere groepen wilt selecteren.

  • Dubbelklik op de groepsnaam als u afzonderlijke namen wilt selecteren. Dubbelklik op Eén niveau omhoog als u wilt terugkeren naar de oorspronkelijke lijst.

  • Als u naar een naam in de lijst wilt zoeken, klikt u op Zoeken onder aan het venster en voert u de gewenste naam in.

 10. Klik op Toevoegen.
 11. Klik op Beëindigen.

Teamleden voor een gebruiker toevoegen

 1. Klik op het tabblad Beheer boven in het venster Adobe Connect Central.
 2. Klik op Gebruikers en groepen.
 3. Selecteer de naam van de gebruiker en klik op Informatie onder aan de lijst.

  Klik zo nodig op Zoeken en typ de naam van de gebruiker in het tekstvak Zoeken om de naam in de lijst te zoeken.

 4. Klik op de koppeling Teamleden bewerken om teamleden voor deze gebruiker te selecteren.
 5. Selecteer in de lijst Mogelijke gebruikers ieder teamlid dat u aan deze gebruiker wilt toewijzen. Ga hierbij als volgt te werk:
  • Houd Ctrl ingedrukt en klik of houd Shift ingedrukt en klik als u meerdere gebruikers wilt selecteren.

  • Als u naar een naam in de lijst wilt zoeken, klikt u op Zoeken onder aan het venster en voert u de gewenste naam in.

 6. Klik op Toevoegen.

  Als u een toegevoegd teamlid wilt verwijderen, selecteert u het teamlid en klikt u op Verwijderen; als u meer teamleden wilt toevoegen, herhaalt u stap 5 en 6.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?