En veiledning for de tilpassede innstillingene som er tilgjengelig i Adobe Sign for Salesforce-pakken

Oversikt

Adobe Sign for Salesforce har en rekke tilpassbare funksjoner som du kan bruke til å skreddersy dokumentsigneringsprosessen til den generelle arbeidsflyten.

Dette dokumentet er et tillegg til Salesforce-installasjonsveiledningen, og beskriver alle de tilgjengelige tilpassede funksjonene og serverdelprosessene som er tilgjengelige for administratorer. Utviklere som ønsker å koble programmet sitt til Adobe Sign-appen, bør bruke utviklerdokumentasjonen som referanse.

De fleste innstillingene beskrevet her, krever bare at Salesforce-konfigurasjonen blir aktiv. De få innstillingene som krever konfigurasjoner på Adobe Sign-siden, er angitt.

Adobe Sign-faner

Faner

Adobe Sign installerer ti tilpassede faner, som alle er aktivert som standard (forutsatt at du installerte med tilgang for alle brukere). Det anbefales at du gjennomgår disse fanene og tilhørende funksjoner for å fastslå om alle, noen eller ingen av brukerne trenger tilgang til dem, og for å deaktivere faner som ikke er nødvendige, for å redusere rot på siden.

Adobe Sign-faner

Avtaler

Datatilordninger

Gruppetilordninger

Avtalemaler

Adobe Sign Manager

Behandle avtaler

Gruppeavtaler

Adobe Sign-administrator

Flettetilordninger

Avtaletyper    


Faner etter funksjon

Bruker:

 • Avtaler: Ett av primærobjektene som gjør det mulig for brukere å opprette og gjennomgå egne avtaler.  Denne bør være aktivert for alle brukere som bruker programmet.
 • Adobe Sign Manager: Brukes primært hvis du har distribuert Adobe Sign i Salesforce1. Hvis du ikke bruker Salesforce1, kan du skjule denne fanen.
 • Behandle avtaler: Denne fanen åpner en portal til siden for Adobe Sign Manager. Denne siden har verktøy som gir brukeren mulighet til å manipulere avtalen direkte i Adobe Sign-webområdet.  Generelt ønsker Salesforce-kunder å kontrollere kontrakt-/dokumentmanipulering utelukkende i Salesforce-miljøet, slik at hendelser loggføres i CRM-systemet, og vil dermed skjule denne fanen for alle unntatt administratorer.

 

Avansert bruker

 • Gruppeavtaler: Brukes av personer som har behov for å generere et stort antall avtaler basert på en Adobe Sign-mal og en Salesforce-spørring (for å definere mottakerne). Vis bare denne fanen for brukere/profiler som vil sende store antall av samme dokument. (Eks: Årlige policyavtaler, kontraktsfornyelsesdokumenter)

 

Administrator

 • Adobe Sign Admin: Vis denne fanen bare for Salesforce-adminprofilen. Det er ingen grunn til at andre brukere enn administratorer skal ha tilgang til dette innholdet.
 • Gruppetilordninger: Med disse innstillingene kan Salesforce-admin automatisk få Adobe Sign til å flytte brukere til grupper basert på SFDC-profiler.  Bare nyttig for administratorer.
 • Avtaletyper: Hjelper med å identifisere og lokalisere alle avtaler i en bestemt kategori.
 • Avtalemaler: For utforming av avtalemaler.  Dette vil i de fleste tilfeller være bare administrator.
 • Datatilordninger: Brukes utelukkende til å definere datatilordninger for å overføre dokumentinnhold tilbake til Salesforce.  For de fleste kunder vil dette bare være for administrator.
 • Flettetilordninger: Denne fanen er motstykket til Datatilordninger, og definerer hva slags Salesforce-innhold som kan flettes til et dokument før det sendes til signering.  Denne er også trolig bare for administratorer.

Tilpassinger for Salesforce

Gjennom innstillingene kan du endre virkemåten til Adobe Sign for Salesforce og tilpasse den til virksomhetens behov. Standardverdiene gjenspeiler de vanligste konfigurasjonene som kundene foretrekker, og vil være gjeldende med mindre du endrer dem. 

Adobe Sign for Salesforce støtter forskjellige tilpassede innstillinger:

 • Adobe Sign Settings kontrollerer hvilke funksjoner som eksponeres for Adobe Sign-brukere og definerer programmets virkemåte. Dette er hovedsettet av kjerneinnstillinger for programmet.
 • Adobe Sign Environment Settings kontrollerer standard-URL-ene og miljøinnstillingene.
 • Adobe Sign Toolbar Settings kontrollerer knappene som vises i Adobe Sign-verktøylinjen.
 • Adobe Sign Merge Mapping Settings kontrollerer hvordan vedlegg håndteres når flettetilordning brukes.
 • Adobe Sign Push Mapping Settings kontrollerer hvordan mottakerposter opprettes eller oppdateres når avtaler opprettet utenfor Salesforce, overføres til Salesforce.
 • Adobe Sign Chatter Settings kontrollerer hvilke avtalehendelser som resulterer i Chatter-innlegg og hvor Chatter-innleggene vises. Disse innstillingene vises bare hvis du har appen Adobe Sign for Chatter installert i organisasjonen.
 • Adobe Sign Lead Conversion Settings kontrollerer disponeringen av avtalene som er knyttet til et salgsemne, når det konverteres til en konto, en kontakt eller en salgsmulighet.

Innstillinger kan angis for hele Salesforce-organisasjonen eller for spesifikke brukere og profiler:

Standardinnstillinger på organisasjonsnivå

Disse innstillingene berører alle brukere og profiler i organisasjonen, med mindre innstillingene deres overstyrer standardinnstillingene på organisasjonsnivå (se nedenfor)

1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Tilpasset kode > Tilpassede innstillinger.

Siden Tilpassede innstillinger åpnes.

Siden Tilpassede innstillinger

2. Klikk på en av lenkene etter behov:

o Adobe Sign Chatter-innstillinger

o Adobe Sign Environment-innstillinger

o Adobe Sign Lead Conversion-innstillinger

o Adobe Sign Merge Mapping-innstillinger

o Adobe Sign Push Mapping-innstillinger

o Adobe Sign-innstillinger

o Adobe Sign Toolbar

(Eksemplene nedenfor viser Adobe Sign Settings.)

 

3. Klikk på Behandle-knappen.

Klikk på Behandle-knappen.

4. Klikk på knappen Ny (eller Rediger hvis det er gjort endringer tidligere) over linjen Standardverdier på organisasjonsnivå

Ny-knappen på organisasjonsnivå

5. Oppdater de aktuelle innstillingene

6. Klikk på Lagre-knappen.

Redigere innstillingene

Innstillinger for spesifikke brukere og profiler

Disse innstillingene berører bare brukerne og profilene du definerer. Hvis du tilpasser flere profiler, må du gjøre dem individuelt.

1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Tilpasset kode > Tilpassede innstillinger.

Siden Tilpassede innstillinger åpnes.

Siden Tilpassede innstillinger

2. Klikk på en av lenkene etter behov:

o Adobe Sign Chatter-innstillinger

o Adobe Sign Environment-innstillinger

o Adobe Sign Lead Conversion-innstillinger

o Adobe Sign Merge Mapping-innstillinger

o Adobe Sign Push Mapping-innstillinger

o Adobe Sign-innstillinger

o Adobe Sign Toolbar

(Eksemplene nedenfor viser Adobe Sign Settings.)

 

3. Klikk på Behandle-knappen.

Klikk på Behandle-knappen.

4. Klikk på knappen Ny (eller Rediger) over tabellen Oppsetteier for å opprette tilpassede innstillinger for spesifikke brukere eller profiler som overstyrer innstillingene på standard organisasjonsnivå (hvis definert). 

                ○ Tabellen Oppsetteier er nederst på siden, under listen over innstillinger.

Merk:

Du kan bruke veksleknappen for å vise og skjule (►) til å skjule delen med standardverdier på organisasjonsnivå.

Klikk på knappen Ny under Oppsetteier

5. Velg Bruker eller Profil fra rullegardinlisten Sted, og bruk søkeikonet til å søke etter profilen du vil endre disse innstillingene for, og angi verdier for de aktuelle innstillingene.

6. Rediger profilinnstillingene etter behov

Rediger profilinnstillingene

7. Klikk på Lagre-knappen.

Tilpassbare innstillinger

Innstillingene som kan tilpasses, er delt inn i funksjoner i Salesforce, og strukturen er gjengitt nedenfor. Hver av innstillingene er oppført innenfor funksjonsinnstillingen.

o Adobe Sign Chatter-innstillinger

o Adobe Sign Environment-innstillinger

o Adobe Sign Lead Conversion-innstillinger

o Adobe Sign Merge Mapping-innstillinger

o Adobe Sign Push Mapping-innstillinger

o Adobe Sign-innstillinger

o Adobe Sign Toolbar

 

På grunn av mengden elementer under Adobe Sign Settings, presenteres innholdet to ganger:

 • Etter funksjon: For å oppnå et funksjonsmål og sikre at alle relevante innstillinger tas hensyn til
 • Alfabetisk: For å finne en spesifikk innstilling raskt

Tilpassede innstillinger for Adobe Sign

Adobe Sign Settings (etter funksjon)

Salesforce Admin

Har du behov for at brukere tildeles til spesifikke Adobe Sign-grupper basert på Salesforce-profiler for å sikre at riktige sendeinnstillinger og merkeprofilering anvendes?

 • Synkroniser gruppetilordninger automatisk: Aktiver denne innstillingen for å flytte de riktige Adobe Sign-gruppene automatisk når Salesforce-profilene deres oppdateres.

 

Har du behov for å sende avtaler som har en samlet filstørrelse på over 2 MB? (Hvis ja, se Konfigurere Salesforce for å sende store dokumenter)

 • Nettadresse for tilbakekall fra Adobe- til Salesforce-sted: Nettadresse for tilbakekall er obligatorisk i dette feltet ved sending av store dokumenttransaksjoner (over 2 MB).  Denne innstillingen er den sikre nettadressen som kopieres fra Adobe Sign-tilbakekallingsstedet, som er satt opp for å sende store filer.

 

Skal Adobe Sign opprette nye brukere automatisk når de bruker programmet i Salesforce?

 • Deaktiver brukerklargjøring: Aktiver denne innstillingen for å hindre at brukere automatisk klargjøres med en Adobe-brukerkonto når de sender eller behandler avtaler. Denne innstillingen hindrer ikke den automatiske klargjøringen av brukere som skjer når det klikkes på Oppdater avtale fra Avtale-listen.


Chatter

Vil du deaktivere Chatter-feeden på avtaleobjektet?

 • Deaktiver Chatter-feed for avtale: Aktiver denne innstillingen for å slå av Chatter-feeden på avtaleobjektet.


Data-/flettetilordning

Ønsker du å få en e-postmelding når den data- eller flettetilordning mislykkes?

 • Aktiver varsel om tilordningsfeil (aktivert som standard): Aktiver denne innstillingen for å sende e-postvarsler til eieren av datatilordninger eller flettetilordninger hvis det oppstår feil når tilordningene utføres.

Ønsker du å vise API-navnene når du velger felt i data-/flettetilordning?

 • Vis API-navn for felt (Deaktivert som standard): Aktiver dette alternativet for å vise API-navn for hvert felt og hver relasjon i Salesforce-objekter mens du angir datatilordning og flettetilordning.


Brukergrensesnitt

Ønsker du å håndheve en spesifikk type brukergrensesnitt (vinduer kontra rammer)?

 • Handlingsvindustype: Bestem hvordan Adobe Sign-vinduer åpnes i brukernes nettlesere. Oppgi Vindu for å åpne nye vinduer, oppgi Ramme for å åpne et lag oppå avtalesiden eller la feltet stå tomt for standard virkemåte, som er å oppdage automatisk basert på brukerens nettleserfunksjonalitet.

Merk:

Denne innstillingen vil ikke gjelde for kunder som bruker Lightning-sideoppsettet, og er bare tilgjengelig for konfigurasjoner som bruker det avanserte avtalesideoppsettet


Arbeidsflytalternativer

Har du behov for at sendere genererer avtaler som bare de (selv) skal signere?

 • Aktiver Bare avsender signerer: Aktiver denne innstillingen for å vise og aktivere alternativet Bare avsender signerer i Mottaker-inndelingen på siden for å sende avtalen. Når alternativer Bare avsender signerer, presenteres avtalen eller dokumentet til avsender til signering. Denne funksjonaliteten er lik Bare jeg signerer-funksjonaliteten i Adobe-tjenestene. Dette alternativet kan settes til å være skrivebeskyttet ved hjelp av innstillingen Skrivebeskyttet Bare avsender signerer.

 

Forventer du at avsenderen av dokumentet skal signere dokumentet i det hele tatt?

 • Skjul Avsender signerer: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for avsendersignering for avtaleutkast.

 

Vil du tillate at avsendere kan velge mellom alternativer for seriell og parallell signering?

 • Vis alternativer for signeringsrekkefølge for mottakere: Aktiver denne innstillingen for å vise to alternativer for mottakersignering: seriell (ordnet rekkefølge) og parallell (hvilken som helst rekkefølge).


Mottakeralternativer

Hva slags mottakerobjekter (kontakt, salgsemne osv.) vil du sende avtaler til?

 • Deaktiver mottakstypen Kontakt: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for å velge en kontakt som mottaker på siden for sending av avtale.
 • Deaktiver mottakstypen E-post: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for å skrive en e-postadresse som mottaker på siden for sending av avtale.
 • Deaktiver mottakstypen Gruppe: Denne innstillingen kontrollerer om brukere kan bruke gruppeposter som mottakere av avtaler.
 • Deaktiver mottakstypen Salgsemne: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for å velge et salgsemne som mottaker på siden for sending av avtale.
 • Deaktiver mottakstypen Bruker: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for å velge en bruker som mottaker på siden for sending av avtale.
 • Aktiver Godtaker-rolle: Mottakere som er merket som godtakere, godtar dokumentet. De må kanskje skrive inn feltdata.
 • Aktiver Sertifisert mottaker-rolle: Sertifiserte mottakere bekrefter avtalen, men signerer ikke. De må kanskje fylle ut feltdata.
 • Aktiver Deleger godtaker-rolle: Gjør det mulig for rollen å utpeke en delegator for en godtaker
 • Aktiver Deleger sertifisert mottaker-rolle: Gjør det mulig for rollen å utpeke en delegator for en Sertifisert mottaker
 • Aktiver Deleger skjemautfyller-rolle: Gjør det mulig for rollen å utpeke en delegator for en Skjemautfyller
 • Aktiver Skjemautfyller-rolle: Skjemautfyllere kan fylle ut feltnivådata.
 • Aktiver godkjennerrolle for mottaker (aktivert som standard): Aktiver denne innstillingen for å aktivere alternativet for å markere en mottaker som godkjenner. Godkjennere går igjennom og godkjenner dokumentet, men de trenger ikke signere det.
 • Aktiver deleger godkjennerrolle for mottaker: Mottakere markert som delegatorer kan gjennomgå dokumentet, men kan ikke signere, godkjenne eller bekrefte det. De må videresende dokumentet til en annen bruker som kan utføre riktig handling.
 • Aktiver deleger underskriverrolle for mottaker: Mottakere markert som delegatorer kan gjennomgå dokumentet, men kan ikke signere, godkjenne eller bekrefte det. De må videresende dokumentet til en annen bruker som kan utføre riktig handling.

 

Skal sendere kunne definere Kopi til-parter i en avtale?

 • Skjul Send e-postkopier: Aktiver denne innstillingen for å skjule "Send e-postkopier til" på siden for avtaleutkast.

 

Bruker du tilpassede felt til å definere mottakerne?

 • Overstyr liste over mottakerfelt: I dette feltet kan du endre standardsettet av avtalefelt som bestemmer hvilke avtalefelt som brukes ved valg av mottaker for en avtale ved sending til signering. Når denne innstillingen brukes, skal den inneholde en liste over kommadelte API-feltnavn fra avtaleposten. Disse feltene skal være i rekkefølge og representere feltene som mottakerne skal leses fra. (eks: SignerA_Email__c,SignerB_Email__c)


Alternativer for mottakerbekreftelse

Hva slags mottakerbekreftelse vil du tillate?

 • Deaktiver kunnskapsbasert godkjenning (aktivert som standard): Aktiver denne innstillingen for å skjule identitetsbekreftelsesalternativet KBA (kunnskapsbasert godkjenning) for avtaler. Dette er en identitetsbekreftelsesmetode som krever at de som signerer, oppgir og bekrefter personlig informasjon for å kunne signere dokumentet. Bruk av denne funksjonen er begrenset og kan medføre ekstra kostnader. Forsikre deg også om at kontoinnstillingene på echosign.adobe.com har aktivert kunnskapsbasert godkjenning, slik at du kan bruke det i Salesforce.
 • Deaktiver bekreftelse av sosial identitet (aktivert som standard): Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for bekreftelse av sosial identitet for avtaler. Bekreftelse av nettidentitet krever at de som signerer, bekrefter identiteten sin ved å logge på ett av følgende nettsteder: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! eller Microsoft Live. Forsikre deg også om at kontoinnstillingene på echosign.adobe.com har aktivert nettidentitet, slik at du kan bruke det i Salesforce.
 • Aktiver telefongodkjenning: Aktiver denne innstillingen for å vise alternativet for telefongodkjenning for bekreftelse av mottakers identitet. Bruk av denne funksjonen er begrenset og kan medføre ekstra kostnader.
 • Skjul signeringspassord: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for signeringspassord.
 • Skal underskrivere ha forskjellige bekreftelsesmetoder?
 • Aktiver identitetsbekreftelse per underskriver: Aktiver denne innstillingen for å la hver enkelt som signerer, bruke forskjellig metode for identitetsbekreftelse (for eksempel passord, telefon, sosial identitet, kunnskapsbasert godkjenning (KBA)).
 • Aktiver separate metoder for underskriveridentitet: Aktiver denne innstillingen for å kunne velge forskjellige metoder for identitetsbekreftelse for mottakere i Adobe Sign-kontoen din og mottakere utenfor Adobe Sign-kontoen. Dette gjelder for kunnskapsbasert godkjenning (KBA), bekreftelse av nettidentitet og passord for å kunne signere. Du kan for eksempel kreve at en kunde bekreftes med kunnskapsbasert identitet før signering av dokumentet, men kreve at salgslederen i stedet oppgir et passord for å signere dokumentet. Hvis du ikke merker av i denne boksen, må alle som signerer eller godkjenner, bekrefte ved å bruke samme metode, det vil si den som er valgt av senderen.


Vedlegge dokumenter

Hvilke kilder skal avsendere kunne legge ved dokumenter fra?

 • Skjul Salesforce-innhold/filvedlegg.: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for å legge til Salesforce-innhold i filer til avtaleutkast.
 • Skjul Salesforce-dokumentvedlegg: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for å legge til Salesforce-dokumenter i avtaleutkast.
 • Skjul opplasting av avtalevedlegg: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for å laste opp lokale filer for avtaleutkast.
 • Vis vedlegg fra Adobe Sign-bibliotek: Aktiver dette alternativet for å vise alternativet for å legge til Adobe Sign-dokumentmaler.
 • Vis maler for Adobe Sign-felt: Aktiver denne innstillingen for å vise alternativet for å velge å bruke maler for Adobe Sign-skjemafeltlag i dokumenter.

 

Vil du at brukere skal kunne bruke feltmaler?

 • Skjul mulighet for å legge til feltmaler: Aktiver denne innstillingen for å skjule lenken som tillater sendere å legge til skjemafeltmaler i dokumentutkast.

 

Vil du at avtalenavnet automatisk skal endres til filnavnet for det første dokumentvedlegget?

 • Endre navn på avtale til vedleggsnavn: Aktiver denne innstillingen for å endre navn på avtalen til navnet på det vedlagte dokumentet.


Sendealternativer

Har du behov for å tillate Salesforce-brukere å sende på vegne av andre brukere?

 • Tillat sending på vegne av andre: Aktiver denne innstillingen for å tillate sending på vegne av andre.

 

Ønsker du at avtaler skal utløpe automatisk etter en tidsperiode?

 • Opprett påminnelseshendelse for signeringstidsfrist: Aktiver denne innstillingen for å vise Salesforce-varsler som med en påminnelse til brukerne når sendte avtaler er i ferd med å utløpe. Angi antall dager før avtalens utløp varselet skal vises med innstillingen Dager for påminnelseshendelse for signeringstidsfrist.
 • Dager for påminnelseshendelse for signeringstidsfrist: Skriv inn antall dager, og aktiver innstillingen Opprett påminnelseshendelse for signeringstidsfrist. Det fører til at varsler om at avtalen er i ferd med å utløpe vises til brukere i Salesforce. Varsler vises et gitt antall dager før avtalen utløper.
 • Skjul signaturutløp: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for tidsfrist for signering for avtaleutkast.

 

Ønsker du å kunne utvide avtalerelasjonen til andre Salesforce-objekter?

 • Skjul kontooppslag: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for kontooppslag (under avtaledetaljer) for avtaleutkast.
 • Skjul kontraktoppslag: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for kontraktoppslag (under avtaledetaljer) for avtaleutkast.
 • Skjul salgsmulighetsoppslag: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for salgsmulighetstoppslag (under avtaledetaljer) for avtaleutkast.

 

Skal brukere kunne manipulere feltplassering før sending av en avtale?

 • Skjul forhåndsvisning eller plassering: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for forhåndsvisning eller plassering for avtaleutkast.

 

Skal brukere kunne endre rekkefølgen på mottakere eller vedlegg?

 • Skjul omordning av vedlegg: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for sortering av vedlegg for avtaleutkast.
 • Skjul omordning av mottakere: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for sortering av mottakere for avtaleutkast.

 

Vil du tillate håndskrevne signaturer i tillegg til elektroniske signaturer?

 • Skjul signaturtype: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for signaturtype (e-signatur eller håndskrevet signatur) for avtaleutkast.

 

Skal brukere få definere påminnelser til underskrivere ved oppretting av en avtale?

 • Skjul påminnelse om signering: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for påminnelse om signering for avtaleutkast.

 

Vil du noen gang ha behov for å oppbevare signaturen i avsenderens system (personlig signering)?

 • Vis alternativ for vertsbasert signatur (aktivert som standard): Aktiver denne innstillingen for å vise feltet Vertsbasert signering for den første som signerer på avtalesiden for å få personlige signaturer.


Sendealternativer for malbrukere

Bruker du maler? Og i så fall, vil du skjule eller skrivebeskytte noen av de forhåndsutfylte feltene slik at sendere ikke kan endre dem?

 • Skjul Legg til mottaker: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for å legge til mottakere for avtaleutkast.
 • Skjul Slett mottaker: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for å slette mottakere for avtaleutkast.
 • Skjul Rediger avtalevedlegg: Aktiver denne innstillingen for å skjule redigeringsalternativet for vedlegg knyttet til avtaleutkast.
 • Skjul Slett avtalevedlegg: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for sletting av avtaler (i vedleggsdelen) fra avtaleutkast.
 • Skjul Vis avtalevedlegg: Aktiver denne innstillingen for å skjule visningsalternativet for vedlegg knyttet til avtaleutkast.
 • Skrivebeskyttet konto: Aktiver denne innstillingen for å gjøre kontofeltet til et skrivebeskyttet avtalefelt. Det er nyttig når du vil forhåndsutfylle feltet, men ikke tillate at senderen redigerer det.
 • Skrivebeskyttet avtalenavn: Aktiver denne innstillingen for å gjøre avtalenavnfeltet til et skrivebeskyttet avtalefelt.
 • Skrivebeskyttet kontrakt: Aktiver denne innstillingen for å gjøre kontraktoppslagsfeltet til et skrivebeskyttet avtalefelt.
 • Skrivebeskyttede e-postkopier: Aktiver denne innstillingen for å gjøre feltet "Send e-postkopier til" til et skrivebeskyttet avtalefelt.
 • Skrivebeskyttet feltsett: Aktiver denne innstillingen for å gjøre Andre felt-delen skrivebeskyttet i en avtale.
 • Skrivebeskyttet verstbasert signering: Aktiver denne innstillingen for å gjøre avmerkingsboksen Vertsbasert signering til et skrivebeskyttet avtalefelt.
 • Skrivebeskyttet språk: Aktiver denne innstillingen for å gjøre språkfeltet til et skrivebeskyttet avtalefelt.
 • Skrivebeskyttet melding: Aktiver denne innstillingen for å gjøre meldingsfeltet til et skrivebeskyttet avtalefelt.
 • Skrivebeskyttet salgsmulighet: Aktiver denne innstillingen for å gjøre salgsmulighetsoppslagsfeltet til et skrivebeskyttet avtalefelt.
 • Skrivebeskyttet forhåndsvisning eller posisjon: Aktiver denne innstillingen for å gjøre avmerkingsboksen for forhåndsvisning av dokument eller posisjon av signaturfelt til et skrivebeskyttet avtalefelt.
 • Skrivebeskyttet mottaker: Aktiver denne innstillingen for å gjøre mottakerdelen skrivebeskyttet i en avtale.
 • Skrivebeskyttede alternativer for signeringsrekkefølge for mottakere: Aktiver denne innstillingen for å gjøre alternativene for mottakeres signeringsrekkefølge skrivebeskyttede i en avtale.
 • Skrivebeskyttede alternativer for sikkerhet: Aktiver denne innstillingen for å gjøre delen for sikkerhetsalternativer skrivebeskyttet i en avtale.
 • Skrivebeskyttet verstbasert signering: Aktiver denne innstillingen for å gjøre avmerkingsboksen Vertsbasert signering til et skrivebeskyttet avtalefelt.
 • Skrivebeskyttet Bare avsender signerer: Aktiver denne innstillingen for å vise alternativet Bare avsender signerer som skrivebeskyttet i Mottaker-inndelingen på siden for å sende avtalen. Denne innstillingen brukes sammen med innstillingen Aktiver Bare avsender signerer.
 • Skrivebeskyttet signaturtype: Aktiver denne innstillingen for å gjøre signaturtypefeltet til et skrivebeskyttet avtalefelt.
 • Skrivebeskyttet signaturutløp: Aktiver denne innstillingen for å gjøre feltet "Gi de som signerer X dager på å signere dette dokumentet." til et skrivebeskyttet avtalefelt.
 • Skrivebeskyttet påminnelse om signering: Aktiver denne innstillingen for å gjøre avmerkingsboksen "Minn på mottaker å signere" til et skrivebeskyttet avtalefelt.


Alternativer etter sending

Skal sendere kunne endre mottakerens e-postadresse for avtaler under behandling?

 • Skjul Erstatt underskriver: Aktiver denne innstillingen for å skjule muligheten tli å erstatte gjeldende underskriver eller godkjenner etter at avtalen er sendt.


Etter signering av innhold i Salesforce

Når avtalen er signert, hvordan vil du at dokument-/revisjonssporet skal vises i Salesforce?

Merk:

Maler utgjør en langt mer allsidig metode for å legge ved de fullførte dokumentene til Salesforce-objekter.  Alternativene nedenfor kan bare legge ved de endelige dokumentene til avtaleobjekter.

 • Legg til revisjons-PDF i vedleggsliste: Aktiver denne innstillingen for å legge ved PDF-en med revisjonssporet i avtaleposten etter at avtalen er signert.
 • Legg til signert PDF som separate vedlegg: Aktiver denne innstillingen for å legge ved PDF-en med de signerte avtalene som separate vedlegg når flere dokumenter sendes i én transaksjon. Kontakt Adobe-støtte for å få hjelp hvis du vil slutte å motta signerte avtaler som flettet PDF.
 • Legg til støttefiler i vedleggsliste: Aktiver denne innstillingen for å legge ved PDF-ene med støttedokumenter i avtaleposten etter at avtalen er signert. Gjennom støttedokumentfeltene i avtalen kan underskriverne laste opp og legge ved støttedokumentene i avtaletransaksjonen.
 • Legg til lenke for signert PDF-fil for sendte avtaler (aktivert som standard): Denne innstillingen gjelder bare for sendte avtaler som sendes til utsiden av Salesforce. Aktiver denne innstillingen for å legge til en lenke for signert PDF-fil i Avtale-posten.
 • Legg til signert PDF-fil for sendte avtaler (aktivert som standard): Denne innstillingen gjelder for avtaler som sendes til Salesforce fra utsiden. Aktiver denne innstillingen for å legge ved den signerte PDF-filen i Avtale-posten.


Omdirigering etter signering

Ønsker du å kontrollere hvor underskriveren sendes til etter signering av et dokument (vs standardsiden for Adobe Sign)?

 • Aktiver alternativer etter signering: Aktiver dette alternativet for å omdirigere de som signerer, til en målside du velger. Dette gjør alternativene Nettadresse for omdirigering etter signering og Forsinkelse for omdirigering etter signering tilgjengelig på siden for å sende avtale. Signatarer for en avtale omdirigeres til den angitte nettadressen etter signering. Du kan for eksempel omdirigere dem til selskapets nettsted eller en undersøkelsesside. Dette alternativet kan gjøres skrivebeskyttet for avsendere som bruker innstillingen Skrivebeskyttede alternativer for etter signering.
 • Skrivebeskyttede alternativer etter signering: Aktiver denne innstillingen for å vise alternativene Nettadresse for omdirigering etter signering og Forsinkelse for omdirigering som skrivebeskyttede i Mottaker-delen på siden for å sende avtalen. Denne innstillingen brukes sammen med innstillingen Aktiver alternativer etter signering.


Signert PDF-sikkerhet

Vil du sikre den endelige PDF-filen med et passord for å kontrollere visningstilgang?

 • Skjul passord for signert PDF: Aktiver denne innstillingen forå skjule alternativet for å angi et passord for å åpne PDF-filen med den signerte avtalen.
 • Fjern avtalepassord (aktivert som standard): Aktiver denne innstillingen for å ikke lagre feltet for kryptert passord på avtalen i Salesforce etter at den er sendt. Dette gjelder passordet som er angitt for å signere eller vise avtalen.

Adobe Sign Settings (alfabetisk)

Hver av innstillingene i Salesforce har et spørsmålstegnikon som du kan klikke på for å se beskrivelsen av innstillingen.

 • Handlingsvindustype: Bestem hvordan Adobe Sign-vinduer åpnes i brukernes nettlesere. Oppgi Vindu for å åpne nye vinduer, oppgi Ramme for å åpne et lag oppå avtalesiden eller la feltet stå tomt for standard virkemåte, som er å oppdage automatisk basert på brukerens nettleserfunksjonalitet.

Merk:

Denne innstillingen vil ikke gjelde for kunder som bruker Lightning-sideoppsettet, og er bare tilgjengelig for konfigurasjoner som bruker det avanserte avtalesideoppsettet

 • Legg til revisjons-PDF i vedleggsliste: Aktiver denne innstillingen for å legge ved PDF-en med revisjonssporet i avtaleposten etter at avtalen er signert.
 • Legg til signert PDF som separate vedlegg: Aktiver denne innstillingen for å legge ved PDF-en med de signerte avtalene som separate vedlegg når flere dokumenter sendes i én transaksjon. Kontakt Adobe-støtte for å få hjelp hvis du vil slutte å motta signerte avtaler som flettet PDF.
 • Legg til signert PDF-fil for sendte avtaler (aktivert som standard): Denne innstillingen gjelder for avtaler som sendes til Salesforce fra utsiden. Aktiver denne innstillingen for å legge ved den signerte PDF-filen i Avtale-posten.
 • Legg til lenke for signert PDF-fil for sendt avtale (Aktivert som standard): Denne innstillingen gjelder bare for sendte avtaler som sendes til utsiden av Salesforce. Aktiver denne innstillingen for å legge til en lenke for signert PDF-fil i Avtale-posten.
 • Legg til støttefiler i vedleggsliste: Aktiver denne innstillingen for å legge ved PDF-ene med støttedokumenter i avtaleposten etter at avtalen er signert. Gjennom støttedokumentfeltene i avtalen kan underskriverne laste opp og legge ved støttedokumentene i avtaletransaksjonen.
 • Tillat sending på vegne av andre: Aktiver denne innstillingen for å tillate sending på vegne av andre.
 • Synkroniser gruppetilordninger automatisk: Aktiver denne innstillingen for å flytte de riktige Adobe Sign-gruppene automatisk når Salesforce-profilene deres oppdateres.
 • Nettadresse for tilbakekall fra Adobe- til Salesforce-sted: Nettadresse for tilbakekall er obligatorisk i dette feltet ved sending av store dokumenttransaksjoner (over 2 MB). Denne innstillingen er den sikre nettadressen som kopieres fra Adobe Sign-tilbakekallingsstedet, som er satt opp for å sende store filer. Du finner flere instruksjoner under Konfigurere Salesforce for å sende store dokumenter til signering.
 • Opprett påminnelseshendelse for signeringstidsfrist: Aktiver denne innstillingen for å vise Salesforce-varsler som med en påminnelse til brukerne når sendte avtaler er i ferd med å utløpe. Angi antall dager før avtalens utløp varselet skal vises med innstillingen Dager for påminnelseshendelse for signeringstidsfrist.
 • Dager for påminnelseshendelse for signeringstidsfrist: Skriv inn antall dager, og aktiver innstillingen Opprett påminnelseshendelse for signeringstidsfrist. Det fører til at varsler om at avtalen er i ferd med å utløpe vises til brukere i Salesforce. Varsler vises et gitt antall dager før avtalen utløper.
 • Deaktiver Chatter-feed for avtale: Aktiver denne innstillingen for å slå av Chatter-feeden på avtaleobjektet.
 • Deaktiver mottakstypen Kontakt: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for å velge en kontakt som mottaker på siden for sending av avtale.
 • Deaktiver mottakstypen E-post: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for å skrive en e-postadresse som mottaker på siden for sending av avtale.
 • Deaktiver mottakstypen Gruppe: Denne innstillingen kontrollerer om brukere kan bruke gruppeposter som mottakere av avtaler.
 • Deaktiver kunnskapsbasert godkjenning (aktivert som standard): Aktiver denne innstillingen for å skjule identitetsbekreftelsesalternativet KBA (kunnskapsbasert godkjenning) for avtaler. Dette er en identitetsbekreftelsesmetode som krever at de som signerer, oppgir og bekrefter personlig informasjon for å kunne signere dokumentet. Bruk av denne funksjonen er begrenset og kan medføre ekstra kostnader. Forsikre deg også om at kontoinnstillingene på echosign.adobe.com har aktivert kunnskapsbasert godkjenning, slik at du kan bruke det i Salesforce.
 • Deaktiver mottakstypen Salgsemne: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for å velge et salgsemne som mottaker på siden for sending av avtale.
 • Deaktiver bekreftelse av sosial identitet (aktivert som standard): Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for bekreftelse av sosial identitet for avtaler. Bekreftelse av nettidentitet krever at de som signerer, bekrefter identiteten sin ved å logge på ett av følgende nettsteder: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! eller Microsoft Live. Forsikre deg også om at kontoinnstillingene på echosign.adobe.com har aktivert nettidentitet, slik at du kan bruke det i Salesforce.
 • Deaktiver brukerklargjøring: Aktiver denne innstillingen for å hindre at brukere automatisk klargjøres med en Adobe-brukerkonto når de sender eller behandler avtaler. Denne innstillingen hindrer ikke den automatiske klargjøringen av brukere som skjer når det klikkes på Oppdater avtale fra Avtale-listen.
 • Deaktiver mottakstypen Bruker: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for å velge en bruker som mottaker på siden for sending av avtale.
 • Aktiver Godtaker-rolle: Mottakere som er merket som godtakere, godtar dokumentet. De må kanskje skrive inn feltdata.
 • Aktiver Sertifisert mottaker-rolle: Sertifiserte mottakere bekrefter avtalen, men signerer ikke. De må kanskje fylle ut feltdata.
 • Aktiver Deleger godtaker-rolle: Gjør det mulig for rollen å utpeke en delegator for en godtaker
 • Aktiver Deleger sertifisert mottaker-rolle: Gjør det mulig for rollen å utpeke en delegator for en Sertifisert mottaker
 • Aktiver Deleger skjemautfyller-rolle: Gjør det mulig for rollen å utpeke en delegator for en Skjemautfyller
 • Aktiver Skjemautfyller-rolle: Skjemautfyllere kan fylle ut feltnivådata.
 • Aktiver varsel om tilordningsfeil (aktivert som standard): Aktiver denne innstillingen for å sende e-postvarsler til eieren av datatilordninger eller flettetilordninger hvis det oppstår feil når tilordningene utføres.
 • Aktiver identitetsbekreftelse per underskriver: Aktiver denne innstillingen for å la hver enkelt som signerer, bruke forskjellig metode for identitetsbekreftelse (for eksempel passord, telefon, sosial identitet, kunnskapsbasert godkjenning (KBA)).
 • Aktiver telefongodkjenning: Aktiver denne innstillingen for å vise alternativet for telefongodkjenning for bekreftelse av mottakers identitet. Bruk av denne funksjonen er begrenset og kan medføre ekstra kostnader.
 • Aktiver alternativer etter signering: Aktiver dette alternativet for å omdirigere de som signerer, til en målside du velger. Dette gjør alternativene Nettadresse for omdirigering etter signering og Forsinkelse for omdirigering etter signering tilgjengelig på siden for å sende avtale. Signatarer for en avtale omdirigeres til den angitte nettadressen etter signering. Du kan for eksempel omdirigere dem til selskapets nettsted eller en undersøkelsesside. Dette alternativet kan gjøres skrivebeskyttet for avsendere som bruker innstillingen Skrivebeskyttede alternativer for etter signering.
 • Aktiver godkjennerrolle for mottaker (aktivert som standard): Aktiver denne innstillingen for å aktivere alternativet for å markere en mottaker som godkjenner. Godkjennere går igjennom og godkjenner dokumentet, men de trenger ikke signere det.
 • Aktiver deleger godkjennerrolle for mottaker: Mottakere markert som delegatorer kan gjennomgå dokumentet, men kan ikke signere, godkjenne eller bekrefte det. De må videresende dokumentet til en annen bruker som kan utføre riktig handling.
 • Aktiver deleger underskriverrolle for mottaker: Mottakere markert som delegatorer kan gjennomgå dokumentet, men kan ikke signere, godkjenne eller bekrefte det. De må videresende dokumentet til en annen bruker som kan utføre riktig handling.
 • Aktiver Bare avsender signerer: Aktiver denne innstillingen for å vise og aktivere alternativet Bare avsender signerer i Mottaker-inndelingen på siden for å sende avtalen. Når alternativer Bare avsender signerer, presenteres avtalen eller dokumentet til avsender til signering. Denne funksjonaliteten er lik Bare jeg signerer-funksjonaliteten i Adobe-tjenestene. Dette alternativet kan settes til å være skrivebeskyttet ved hjelp av innstillingen Skrivebeskyttet Bare avsender signerer.
 • Aktiver separate metoder for underskriveridentitet: Aktiver denne innstillingen for å kunne velge forskjellige metoder for identitetsbekreftelse for mottakere i Adobe Sign-kontoen din og mottakere utenfor Adobe Sign-kontoen. Dette gjelder for kunnskapsbasert godkjenning (KBA), bekreftelse av nettidentitet og passord for å kunne signere. Du kan for eksempel kreve at en kunde bekreftes med kunnskapsbasert identitet før signering av dokumentet, men kreve at salgslederen i stedet oppgir et passord for å signere dokumentet. Hvis du ikke merker av i denne boksen, må alle som signerer eller godkjenner, bekrefte ved å bruke samme metode, det vil si den som er valgt av senderen.
 • Skjul mulighet for å legge til feltmaler: Aktiver denne innstillingen for å skjule lenken som tillater sendere å legge til skjemafeltmaler i dokumentutkast.
 • Skjul kontooppslag: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for kontooppslag (under avtaledetaljer) for avtaleutkast.
 • Skjul Legg til mottaker: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for å legge til mottakere for avtaleutkast.
 • Skjul kontraktoppslag: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for kontraktoppslag (under avtaledetaljer) for avtaleutkast.
 • Skjul Slett avtalevedlegg: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for sletting av avtaler (i vedleggsdelen) fra avtaleutkast.
 • Skjul Slett mottaker: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for å slette mottakere for avtaleutkast.
 • Skjul Rediger avtalevedlegg: Aktiver denne innstillingen for å skjule redigeringsalternativet for vedlegg knyttet til avtaleutkast.
 • Skjul salgsmulighetsoppslag: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for salgsmulighetstoppslag (under avtaledetaljer) for avtaleutkast.
 • Skjul passord for signert PDF: Aktiver denne innstillingen forå skjule alternativet for å angi et passord for å åpne PDF-filen med den signerte avtalen.
 • Skjul forhåndsvisning eller plassering: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for forhåndsvisning eller plassering for avtaleutkast.
 • Skjul omordning av vedlegg: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for sortering av vedlegg for avtaleutkast.
 • Skjul omordning av mottakere: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for sortering av mottakere for avtaleutkast.
 • Skjul Erstatt underskriver: Aktiver denne innstillingen for å skjule muligheten tli å erstatte gjeldende underskriver eller godkjenner etter at avtalen er sendt.
 • Skjul Salesforce-innhold/filvedlegg.: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for å legge til Salesforce-innhold i filer til avtaleutkast.
 • Skjul Salesforce-dokumentvedlegg: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for å legge til Salesforce-dokumenter i avtaleutkast.
 • Skjul Send e-postkopier: Aktiver denne innstillingen for å skjule "Send e-postkopier til" på siden for avtaleutkast.
 • Skjul Avsender signerer: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for avsendersignering for avtaleutkast.
 • Skjul sidefelt for avtaleredigeringsside: Aktiver denne innstillingen for å skjule sidefeltet på avtaleredigeringssiden. Du får tilgang til avtaleredigeringssiden ved å klikke på navnet på avtalen som vises i sidefeltet, på Avtaler-hjemmesiden eller i listen over avtaler for et relatert objekt.

Merk: Nylige Salesforce-begrensninger for hvordan tilpassede JavaScript kan legges til i sidefeltkomponenter har løst VF-sideproblemene denne innstillingen har til hensikt å overvinne. Gjelder bare VF-sider, støttes ikke ved bruk av Lightning-sideoppsettet

 • Skjul signaturutløp: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for tidsfrist for signering for avtaleutkast.
 • Skjul påminnelse om signering: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for påminnelse om signering for avtaleutkast.
 • Skjul signaturtype: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for signaturtype (e-signatur eller håndskrevet signatur) for avtaleutkast.
 • Skjul signeringspassord: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for signeringspassord.
 • Skjul opplasting av avtalevedlegg: Aktiver denne innstillingen for å skjule alternativet for å laste opp lokale filer for avtaleutkast.
 • Skjul Vis avtalevedlegg: Aktiver denne innstillingen for å skjule visningsalternativet for vedlegg knyttet til avtaleutkast.
 • Overstyr liste over mottakerfelt: I dette feltet kan du endre standardsettet av avtalefelt som bestemmer hvilke avtalefelt som brukes ved valg av mottaker for en avtale ved sending til signering. Når denne innstillingen brukes, skal den inneholde en liste over kommadelte API-feltnavn fra avtaleposten. Disse feltene skal være i rekkefølge og representere feltene som mottakerne skal leses fra. (eks: SignerA_Email__c,SignerB_Email__c)
 • Skrivebeskyttet konto: Aktiver denne innstillingen for å gjøre kontofeltet til et skrivebeskyttet avtalefelt. Det er nyttig når du vil forhåndsutfylle feltet, men ikke tillate at senderen redigerer det.
 • Skrivebeskyttet avtalenavn: Aktiver denne innstillingen for å gjøre avtalenavnfeltet til et skrivebeskyttet avtalefelt.
 • Skrivebeskyttet kontrakt: Aktiver denne innstillingen for å gjøre kontraktoppslagsfeltet til et skrivebeskyttet avtalefelt.
 • Skrivebeskyttede e-postkopier: Aktiver denne innstillingen for å gjøre feltet "Send e-postkopier til" til et skrivebeskyttet avtalefelt.
 • Skrivebeskyttet feltsett: Aktiver denne innstillingen for å gjøre Andre felt-delen skrivebeskyttet i en avtale.
 • Skrivebeskyttet verstbasert signering: Aktiver denne innstillingen for å gjøre avmerkingsboksen Vertsbasert signering til et skrivebeskyttet avtalefelt.
 • Skrivebeskyttet språk: Aktiver denne innstillingen for å gjøre språkfeltet til et skrivebeskyttet avtalefelt.
 • Skrivebeskyttet melding: Aktiver denne innstillingen for å gjøre meldingsfeltet til et skrivebeskyttet avtalefelt.
 • Skrivebeskyttet salgsmulighet: Aktiver denne innstillingen for å gjøre salgsmulighetsoppslagsfeltet til et skrivebeskyttet avtalefelt.
 • Skrivebeskyttede alternativer etter signering: Aktiver denne innstillingen for å vise alternativene Nettadresse for omdirigering etter signering og Forsinkelse for omdirigering som skrivebeskyttede i Mottaker-delen på siden for å sende avtalen. Denne innstillingen brukes sammen med innstillingen Aktiver alternativer etter signering.
 • Skrivebeskyttet forhåndsvisning eller posisjon: Aktiver denne innstillingen for å gjøre avmerkingsboksen for forhåndsvisning av dokument eller posisjon av signaturfelt til et skrivebeskyttet avtalefelt.
 • Skrivebeskyttet mottaker: Aktiver denne innstillingen for å gjøre mottakerdelen skrivebeskyttet i en avtale.
 • Skrivebeskyttede alternativer for signeringsrekkefølge for mottakere: Aktiver denne innstillingen for å gjøre alternativene for mottakeres signeringsrekkefølge skrivebeskyttede i en avtale.
 • Skrivebeskyttede alternativer for sikkerhet: Aktiver denne innstillingen for å gjøre delen for sikkerhetsalternativer skrivebeskyttet i en avtale.
 • Skrivebeskyttet verstbasert signering: Aktiver denne innstillingen for å gjøre avmerkingsboksen Vertsbasert signering til et skrivebeskyttet avtalefelt.
 • Skrivebeskyttet Bare avsender signerer: Aktiver denne innstillingen for å vise alternativet Bare avsender signerer som skrivebeskyttet i Mottaker-inndelingen på siden for å sende avtalen. Denne innstillingen brukes sammen med innstillingen Aktiver Bare avsender signerer.
 • Skrivebeskyttet signaturutløp: Aktiver denne innstillingen for å gjøre feltet "Gi de som signerer X dager på å signere dette dokumentet." til et skrivebeskyttet avtalefelt.
 • Skrivebeskyttet påminnelse om signering: Aktiver denne innstillingen for å gjøre avmerkingsboksen "Minn på mottaker å signere" til et skrivebeskyttet avtalefelt.
 • Skrivebeskyttet signaturtype: Aktiver denne innstillingen for å gjøre signaturtypefeltet til et skrivebeskyttet avtalefelt.
 • Endre navn på avtale til vedleggsnavn: Aktiver denne innstillingen for å endre navn på avtalen til navnet på det vedlagte dokumentet.
 • Vis maler for Adobe Sign-felt: Aktiver denne innstillingen for å vise alternativet for å velge å bruke maler for Adobe Sign-skjemafeltlag i dokumenter.
 • Vis vedlegg fra Adobe Sign-bibliotek: Aktiver dette alternativet for å vise alternativet for å legge til Adobe Sign-dokumentmaler.
 • Vis API-navn for felt: Aktiver dette alternativet for å vise API-navn for hvert felt og hver relasjon i Salesforce-objekter mens du angir datatilordning og flettetilordning
 • Vis alternativ for vertsbasert signatur (aktivert som standard): Aktiver denne innstillingen for å vise feltet Vertsbasert signering for den første som signerer på avtalesiden for å få personlige signaturer.
 • Vis alternativer for signeringsrekkefølge for mottakere: Aktiver denne innstillingen for å vise to alternativer for mottakersignering: seriell (ordnet rekkefølge) og parallell (hvilken som helst rekkefølge).
 • Fjern avtalepassord (aktivert som standard): Aktiver denne innstillingen for å ikke lagre feltet for kryptert passord på avtalen i Salesforce etter at den er sendt. Dette gjelder passordet som er angitt for å signere eller vise avtalen.

Adobe Sign Environment Settings

Med Miljøinnstillinger kan du kontrollere miljøet som Salesforce kobler til på Adobe Sign-siden.

Merk:

Disse innstillingene må ikke endres uten instruksjoner fra Adobe Signs kundestøtte.

 • Konfigurer URL-adresse for API: Skriv inn en URL-adresse for å overstyre standard-URL-adressen for Adobe API for det angitte miljøet.
 • Konfigurer URL-adresse for OAuth API: Skriv inn en URL-adresse for å overstyre standard-URL-adressen for Adobe OAuth API           
 • Konfigurer URL-adresse: Skriv inn en URL-adresse for å overstyre standard-URL-adressen for den foregående Adobe-integreringen for det angitte miljøet.
 • Navn på miljø: Angi et miljønavn (Prod, Fase, Forhåndsvisning, Demo) for å peke til ett av de Adobe Sign-miljøene.

Adobe Sign Toolbar Settings

Med Verktøylinjeinnstillinger kan du kontrollere hvilke Adobe Sign-verktøylinjehandlinger som skal være tilgjengelig i kontoen. Du kan opprette forskjellige verktøylinjeinnstillinger for forskjellige profiler eller brukere.

 • Avbryt (utkast): Bare tilgjengelig når en avtale ennå ikke er sendt. Ved å klikke på denne knappen, slettes avtalen i Salesforce. Knappen er skjult som standard.
 • Avbryt avtale: Avbryter en avtale etter at den er sendt til signering, men beholder posten i Salesforce.
 • Slett avtale: Sletter en avtale etter at den er sendt til signering, og sletter posten fra Salesforce.
 • Deaktiver logo for avtaleevaluering: Skjuler logoen og teksten på avtalesiden som ber brukere om å evaluere Adobe Sign for Salesforce-appen i AppExchange.
 • Deaktiver masseavbryting av avtale: Deaktiverer muligheten til å avbryte flere dokumenter om gangen. du finner mer informasjon under Sende og administrere avtaler i grupper.
 • Deaktiver massesletting av avtale: Deaktiverer muligheten til å slette flere dokumenter om gangen.
 • Deaktiver massesending av avtale: Deaktiverer muligheten til å sende flere dokumenter om gangen.
 • Deaktiver massesending av påminnelse: Deaktiverer muligheten til å sende flere påminnelser om gangen.
 • Deaktiver masseoppdatering av avtale: Deaktiverer muligheten til å oppdatere flere dokumenter om gangen.
 • Aktiver handling ved lasting: Tillater at brukere sende en handling til avtalesiden som en HTTP-parameter, og siden utfører handlingen med én gang.
 • Vert sender avtale - 
 • Lagre avtale: Lagrer avtalen.
 • Send avtale: Sender en avtale til signering.
 • Send påminnelse: Sender en påminnelse til gjeldende underskriver.
 • Oppdater status: Ber Adobe Sign om å oppdatere statusen for avtalen i Salesforce.
 • Vis avtale: Åpner Adobe Sign-siden Vis avtale der brukeren kan vise den og utføre flere oppgaver.

Adobe Sign Merge Mapping Settings

Innstillinger for flettetilordning kan du kontrollere hvordan vedleggene skal behandles når flettetilordninger brukes til sending av avtaler. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen for flettetilordninger.

 • Legg ved sammenslått dokument: Når en tilordning for sammenslåing brukes for en avtale, vil valg av dette alternativet legge ved dokumentet med de sammenslåtte dataene i avtaleoppføringen etter at avtalen er sendt.
 • Fjern opprinnelig dokument: Når en tilordning for sammenslåing brukes for en avtale, vil valg av dette alternativet fjerne det opprinnelige maldokumentet fra avtaleoppføringen etter at avtalen er sendt.

Adobe Sign Push Mapping Settings

Innstillinger for overføringstilordning kontrollerer du hvordan mottakerposter opprettes eller oppdateres når avtaler opprettet utenfor Salesforce, overføres til Salesforce. Du finner mer informasjon om hvordan du konfigurerer Salesforce slik at dokumenter som er opprettet andre steder, også kan opprettes i Salesforce automatisk, i dokumentasjonen for avtaleoverføringstilordning.

 • Opprett mottakerobjekt automatisk: Dette feltet brukes til å angi hvilken mottakertype som skal opprettes (kontakt eller salgsemne) når ingen eksisterende kontakter i Salesforce samsvarer med mottakeren av den opprinnelige avtalen. Skriv Kontakt eller Salgsemne i dette feltet etter ønske. Mottakeroppslaget er også basert på oppføringen i feltet for mottakeroppslagsrekkefølge.
 • Kopier kontaktkonto: Valg av dette feltet kopierer den første kontaktmottakerens kontooppslag til avtalens kontooppslag.
 • Kopier kontaktsalgsmulighet: Valg av dette feltet kopierer den første kontaktmottakerens salgsmulighetsoppslag til avtalens salgsmulighetsoppslag.
 • Ignoreringsliste for mottakeroppslagsdomene: Hvis en mottakers e-postadresse tilhører ett av domenene i dette feltet, utføres ingen mottakermatching og mottakeren lagres som en e-postadresse i Salesforce.
 • Rekkefølge for mottakeroppslag: Dette feltet bestemmer i hvilken rekkefølge det søkes etter mottakere fra avtalen i Salesforce. Skriv for eksempel Kontakt, Salgsemne, Bruker i dette feltet hvis det er rekkefølgen du ønsker å finne mottakere i.

Adobe Sign Chatter Settings

Chatter-innstillinger for Adobe Sign vil vises hvis du har Adobe Sign for Chatter-applikasjonen installert i organisasjonen. Disse innstillingene avgjør hvor Chatter-oppdateringer skal publiseres og også hvilke hendelser som fører til en Chatter-publisering. Du kan definere bare ett sett med Chatter-innstillinger for organisasjonen, og du kan gi innstillingene et navn. Du kan få mer informasjon om Adobe Sign for Chatter her, med instruksjoner for installering og konfigurering.

 • Navn: Dette feltet er navnet på datasettet når tilpassede datainnstillinger brukes av Apex.
 • Aktiver Chatter-oppdateringer for Adobe Sign: Aktiver denne innstillingen for å aktivere Chatter-oppdateringer for Adobe Sign-avtaler.
 • Publiser i oppføring for forretningsforbindelse: Publiser Chatter-oppdateringer for Adobe Sign-avtaler i den tilknyttede oppføringen for forretningsforbindelse.
 • Publiser i oppføring for avtale: Publiser Chatter-oppdateringer for Adobe Sign-avtaler i oppføringen for avtale.
 • Publiser i oppføring for kontrakt: Publiser Chatter-oppdateringer for Adobe Sign-avtaler i oppføringen for kontrakt.
 • Publiser i oppføring for salgsmulighet: Publiser Chatter-oppdateringer for Adobe Sign-avtaler i den tilknyttede oppføringen for salgsmulighet.
 • Publiser når avtale avbrytes: Publiser Chatter-oppdatering når avtale avbrytes.
 • Publiser når avtale avvises: Publiser Chatter-oppdatering når avtale avvises.
 • Publiser når avtale utløper: Publiser Chatter-oppdatering når avtale utløper.
 • Publiser når avtale sendes: Publiser Chatter-oppdatering når avtale sendes.
 • Publiser når avtaletransaksjon er gjort: Publiser Chatter-oppdatering når avtale signeres eller godkjennes.
 • Publiser når avtale vises: Publiser Chatter-oppdatering når avtale vises.
 • Publiser når e-postadresse for mottaker kommer i retur: Publiser Chatter-oppdatering når e-postadresse for mottaker kommer i retur og ikke leveres.
 • Publiser når påminnelser sendes: Publiser Chatter-oppdatering når påminnelser sendes.
 • Send varsler til Signer avtaler: Publiser privat Chatter-oppdatering når en avtale krever signatarens underskrift.

Merk:

Det finnes en annen Chatter-innstilling i hovedinnstillingene for Adobe Sign. Som standard er avtaleposten aktivert for Chatter-feeder, men du kan slå den av gjennom innstillingen Deaktiver Chatter-feed for avtaler.

Adobe Sign Lead Conversion Settings

Med Innstillinger for konvertering av salgsemne kan du beholde avtalerelasjoner etter at du har konvertert et salgsemne til konto, kontakt eller salgsmulighet.

 • Konto, behold avtale: Valg av dette alternativet vil beholde salgsemnets avtaler når det konverteres til en konto.
 • Kontakt, behold avtale: Valg av dette alternativet vil beholde salgsemnets avtaler når det konverteres til en kontakt.
 • Salgsmulighet, behold avtale: Valg av dette alternativet vil beholde salgsemnets avtaler når det konverteres til en salgsmulighet.

Automatisering og bakgrunnshandlinger

Adobe Sign for Salesforce kan slå på bakgrunnshandlinger for avtaler for å automatisere arbeidsflyter. Dette omfatter: Sending av avtaler, sending av påminnelser, oppdatering av avtalestatus, sletting av avtaler eller avbryting av avtaler.

Bakgrunnshandlinger

 • Gjennom automatiske arbeidsflyter eller utløsere kan Salesforce automatisk sende et dokument til signering uten ytterligere inngripen fra bruker. Du kan også konfigurere utløsere eller arbeidsflyter til å sende påminnelser og til å slette, avbryte eller oppdatere avtaler automatisk. For å gjøre det må du tillate brukere eller arbeidsflyter å sende på vegne av en annen bruker.
 • Bakgrunnshandlinger aktiveres via et avtaleplukklistefelt som kalles Bakgrunnshandlinger. Når feltet bytter fra én verdi til en annen, utløses handlingen. Påse at du utløser handlinger som bare er tillatt for statusen for avtalen. (Du kan for eksempel ikke sende en påminnelse for en avtale som allerede har statusen Avbrutt.) 
 • Du kan også aktivere knappen Send til signering for å sende avtalene automatisk ved hjelp av en forhåndsdefinert avtalemal, uten at brukeren må vise avtalesiden først. Dette oppnås ved å aktivere alternativet for automatisk sending i avtalemalen. Se Avtalemaler for mer informasjon.

onLoadActions

Salesforce kan utløse handlinger automatisk via nettadresseparameteren for onLoadAction som støttes av Adobe Sign for handlingene for avtaleknappen: Send, Påminn, Slett, Avbryt, Oppdater og Vis. URL-parameteren respekterer verktøylinjeinnstillingene angitt av administratoren, slik at bare de som er aktiverte, er tilgjengelige.

Eksesmpel på nettadresser med onLoadAction:

Send: Kontroller at du har en avtale med statusen Utkast i kontoen.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtale-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=send

 

Påminn: Kontroller at du har en avtale med statusen Ute til signering i kontoen.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtale-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind

 

Slett: Kontroller at du har en avtale med statusen Ute til signering i kontoen.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtale-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete

 

Avbryt: Kontroller at du har en avtale med statusen Ute til signering i kontoen.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtale-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel

 

Oppdater: Kontroller at du har en avtale med statusen Ute til signering i kontoen.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtale-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=update

 

Vis: Påse at du har en avtale med statusen Utkast, Ute til signering, Signert eller Avbrutt i kontoen.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtale-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=view

Adobe Sign-integrering med andre Salesforce-apper

Adobe Sign er integrert med flere Salesforce-apper, slik at du kan utvide Salesforce-arbeidsflytene ytterligere. Finn ut mer om og hent disse appene på AppExchange.

Avansert dokumentgenerering

Subscriptions & Billing

Contract, Proposal, and Quote Management

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet