Oppgrader kontoen for å tillate brukere i flere grupper

Oversikt over brukere i flere grupper

Brukere i flere grupper utvider den praktiske bruken av Gruppe-strukturen til mer enn bare å inneholde en liste over brukere og ressursene som er tilgjengelige for dem.

En gruppe er enkelt forklart et utvalg av tillatelser som styrer alternativene og standardene som presenteres til brukerne når de forfatter avtaler eller administrerer ressurser (rapporter, bibliotekmaler osv.)

Ved å la brukeren ha medlemskap i flere grupper har administratorer muligheten til å bygge grupper med tanke på eksplisitte arbeidsstrømmer. Sterke standarder kan installeres, og konfigurasjonsalternativer kan begrenses, noe som sikrer en mer foreskrevet dokumentflyt og løsning. Dedikerte grupper kan for eksempel bygges for:

 • Interne dokumenter (skattedokumenter, skjemaer for automatiske innskudd, ferieforespørsler)
 • Juridiske dokumenter (taushetserklæring, avtale om forståelse)
 • Overensstemmelsesbegrensede signaturstrømmer (CFR 21 del 11, PCI, HIPAA)
Send side med brukere i flere grupper aktivert

Merk:

Det anbefales at du registrerer deg for en utviklerkonto, slik at du kan oppleve det forskjellige grensesnittet og interaksjoner som brukere i flere grupper introduserer, i et trygt miljø.

Kunder som har tilpassede API-integrasjoner, eller som bruker tredjepartsintegrasjoner, anbefales på det sterkeste å teste koden/integrasjonene i en utviklerkonto grundig før oppdatering.


Tiltak som skal gjennomgås/tas før oppdatering

Brukere i flere grupper er bare tilgjengelig for nivåene Enterprise og Business av tjenesten.

 • Dette er de eneste tjenestenivåene som tillater flere grupper.

Utvikler- og prøve kontoene er basert på Enterprise-nivået av tjenesten.

Brukere i flere grupper er ikke kompatibel med de klassiske sidene HjemAdministrer og Egendefinerte arbeidsflyter.

Når du aktiverer brukere i flere grupper, vil kontoen aktivere de nyeste versjonene av sidene HjemAdministrer og Egendefinert arbeidsflyt hvis de ikke er det allerede, og deaktivere koblingene for å gå tilbake til det klassiske grensesnittet.

Administratorens grensesnittalternativ for å gå tilbake til klassiske sider blir deaktivert på administrasjonsmenyen.

Den eneste måten å gå tilbake til de klassiske sideoppsettene på er å gå tilbake til brukere i enkel gruppe først.

Merk:

Det anbefales at du aktiverer moderne versjoner av sidene Hjem, Administrer, og Egendefinert arbeidsflyt flere uker før du oppdaterer til brukere i flere grupper for å gjøre det mulig for brukerne å gjøre seg kjent med sideoppsettet.

Hvis de moderne versjonene av sidene Hjem og Administrer vises som tomme sider, må du kontakte nettverkssikkerhetsteamet for å tillate Adobe Sign-endepunktene.

Brukere i flere grupper er kompatibilitetstestet og forventes å fungere normalt med følgende Adobe Sign-partnerintegrasjoner:

 • Adobe Sign-mobilapper (iOS og Android)
 • Box
 • Dropbox
 • Google
 • Microsoft Dynamics 365
 • Microsoft Office (Word/PowerPoint/Outlook)
 • Microsoft Power Automate / Power Apps
 • Microsoft SharePoint Online
 • Microsoft SharePoint lokalt
 • Microsoft Teams
 • Oracle NetSuite
 • Salesforce
 • SAP SuccessFactors
 • ServiceNow
 • Workday

Merk at disse integrasjonene ennå ikke er bevisst på brukere i flere grupper, så derfor vil innstillingene som brukes når avtaler sendes, være dem som er i brukerens "primære gruppe".

Muligheten til å gjenkjenne og jobbe med nye gruppemedlemskap er planlagt for fremtidige utgivelser av disse integrasjonene.

Hvis du har laget egendefinerte integrasjoner ved hjelp av Adobe Sign API-er, vil vi på det sterkeste oppfordre deg til å teste dem på en separat utviklerkonto som er aktivert for brukere i flere grupper, før du oppdaterer produksjonskontoen. 

 • Din kundeansvarlige (eller brukerstøtte) kan hjelpe deg med å konfigurere en utviklerkonto som er aktivert for brukere i flere grupper.

Eventuelle eksisterende REST v6 API-oppkall vil fortsette å fungere uansett om brukere i flere grupper er aktivert eller ikke.

 • Tidligere API-versjoner (både SOAP og REST) vil fortsette å fungere, men vil bare gjenkjenne innstillingene til brukerens "primære gruppe".
 • For å dra full nytte av brukere i flere grupper må du overføre koden til REST v6 API-et

Hvis du jobber med tredjeparts partnerintegrasjoner, for eksempel:

 • Apttus
 • Ariba
 • CallidisCloud
 • Icertis
 • Intesi
 • Jaeger
 • Nintex
 • Zoho CRM

Vi oppfordrer deg på det sterkeste til å prøve disse på en utviklerkonto som er aktivert for brukere i flere grupper, før du aktiverer brukere i flere grupper på produksjonskontoen. 

Din kundeansvarlige (eller brukerstøtte) kan hjelpe deg med å konfigurere en utviklerkonto som er aktivert for brukere i flere grupper.  

Merk:

Hvis du oppdager et problem, kan du kontakte integreringspartneren for å rapportere problemet og forespørre en løsning.

Merk:

Alle kontoer oppfordres på det sterkeste til å oppdatere så tidlig som mulig for å gi tid til feilsøking hvis det oppstår problemer.

Kontoer kan byttes tilbake hvis det oppstår problemer. 


Slik oppdaterer du kontoen til brukere i flere grupper

Når du er sikker på at kontoen er klar til å oppdateres:

 1. Logg på Adobe Sign som kontoadministrator.

 2. Gå til Konto > Kontoinnstillinger > Globale innstillinger > Brukere i flere grupper.

 3. Klikk på Aktiver nå-knappen.

   

  Gå til innstillingen

 4. Evaluer sjekklisten, og merk av for hver boks for å bekrefte at du har sjekket at kontoen er klar til å bli aktivert.

  Klikk på OK

  Sjekkliste for brukere i flere grupper

 5. Klikk på Lagre.


Hva skjer hvis du deaktiverer brukere i flere grupper

Hvis du må gå tilbake til brukere som er begrenset til en enkelt gruppe, er det noen ting du må være oppmerksom på:

 • Alle brukere vil være begrenset til den primære gruppen sin.

  • Brukere vil bare kunne få tilgang til maler/arbeidsflyter tilknyttet sin primære gruppe.
  • Brukere kan bare sende avtaler fra den primære gruppen sin.
 • Alle gruppemedlemskapene til en bruker (bortsett fra den primære gruppen) blir deaktivert.

  • Hvis brukeren ikke flyttes til en ny gruppe mens brukere i flere grupper er deaktivert, blir brukerens grupper aktivert på nytt når brukere i flere grupper er aktivert på nytt.
  • Hvis en bruker blir tilordnet en ny gruppe mens brukere i flere grupper er deaktivert, blir brukerens group_membership-tabell omskrevet med bare én (primær) gruppe (som deaktiverer de inaktive gruppepostene). Brukeren vil bare beholde det primære gruppemedlemskapet når brukere i flere grupper blir aktivert på nytt.
 • Alle sider som er aktivert for brukere i flere grupper, vil gå tilbake til grensesnittet/funksjonaliteten for enkeltgruppe.

  • Sending/malsider fjerner gruppevelgeren.
  • Hvis du masseoppretter brukere, går du tilbake til den forrige syntaksen.
 • Alternativer for sideversjon vil bli gjenopprettet til deres forrige tilstand.

  • Hvis du ikke konfigurerer kontoen til å bruke den nyeste versjonen av sidene Hjem, Administrer og Egendefinert arbeidsflyt før du oppdaterte, går kontoen tilbake til akkurat det samme utvalget av sidekonfigurasjoner som eksisterte før oppdateringen.
 • Brukere beholder tilgang til alle ressurser de har opprettet (avtaler, bibliotekmaler, webskjemaer).

  • Oppretteren av en hvilken som helst ressurs er alltid knyttet til den som eier, uavhengig av gruppetilordning.
 • Eksisterende avtaler påvirkes ikke og fullføres som normalt.

  • Endring av eierens gruppestatus har ingen innvirkning på aktive avtaler.
  • Eieren av avtalen endres ikke, og parametrene til avtalen blir låst når avtalen sendes.
 • Integrasjoner vil fungere som de gjorde før oppdatering til brukere i flere grupper.

  • Adobe Sign-integrasjoner bruker foreløpig ikke brukere i flere grupper, så tilbakestilling av Adobe Sign til enkeltbrukere skjer uavhengig av integrasjonene.
  • Brukeraktivitet påvirkes ikke.
  • Aktive avtaler fullføres normalt.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din