Brukerveiledning Avbryt

Oppgrader kontoen for å tillate brukere i flere grupper

 

Veiledning for Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Merknader før utgivelse
 2. Produktmerknader
 3. Viktige varsler

Kom i gang

 1. Hurtigstartveiledning for administratorer
 2. Hurtigstartveiledning for brukere
 3. For utviklere
 4. Videoopplæringsbibliotek
 5. Vanlige spørsmål

Administrer

 1. Oversikt over Admin Console
 2. Brukeradministrasjon
  1. Legge til en bruker
  2. Opprette brukere samlet
  3. Legge til brukere fra katalogen din
  4. Legge til brukere fra MS Azure Active Directory
  5. Lage funksjonsfokuserte brukere
   1. Tekniske kontoer – API-styrt
   2. Servicekontoer – Manuell styring
  6. Se etter brukere med klargjøringsfeil
  7. Endre navn/e-postadresse
  8. Redigere en brukers gruppemedlemskap
  9. Redigere en brukers gruppemedlemskap gjennom gruppegrensesnittet
  10. Forfremme en bruker til en administratorrolle
  11. Brukeridentitetstyper og SSO
  12. Bytte brukeridentitet
  13. Autentisere brukere med MS Azure
  14. Autentisere brukere med Google-føderasjon
  15. Produktprofiler
  16. Påloggingsopplevelse 
 3. Innstillinger for konto/gruppe
  1. Innstillingsoversikt
  2. Globale innstillinger
   1. Kontonivå og ID
   2. Selvsigneringsarbeidsflyter
   3. Send samlet
   4. Webskjemaer
   5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
   6. Power Automate-arbeidsflyter
   7. Biblioteksdokumenter
   8. Samle inn skjemadata med avtaler
   9. Begrenset dokumentsynlighet
   10. Legge ved en PDF-kopi av den signerte avtalen 
   11. Inkludere en kobling i e-posten
   12. Inkludere et bilde i e-postmeldingen
   13. Filer vedlagt e-post navngis som
   14. Legge ved revisjonsrapporter til dokumenter
   15. Slå sammen flere dokumenter til ett dokument
   16. Laste opp signert dokument
   17. Delegering for brukere i kontoen min
   18. Tillate eksterne mottakere å delegere
   19. Myndighet til å signere
   20. Myndighet til å sende
   21. Rett til å legge til elektroniske segl
   22. Angi en standard tidssone
   23. Angi et standard datoformat
   24. Brukere i flere grupper
    1. Oppgrader for å bruke UMG
   25. Administratortillatelser for grupper
   26. Erstatte mottaker
   27. Revisjonsrapport
    1. Oversikt
    2. Tillate uautorisert tilgang på transaksjonsbekreftelsessiden
    3. Inkludere påminnelser
    4. Inkludere visningshendelser
    5. Inkludere avtaleside / antall vedlegg
   28. I produktmeldinger og veiledning
   29. Tilgjengelige PDF-er
   30. Ny redigeringsopplevelse
   31. Kunde i helsevesenet
  3. Kontooppsett
   1. Legge til logo
   2. Tilpasse firmaets vertsnavn/nettadresse    
   3. Legge til firmanavn
   4. Nettadresseomdirigeringer etter avtale
  4. Signaturpreferanser
   1. Riktig formaterte signaturer
   2. La mottakere signere ved å
   3. Underskrivere kan endre navn
   4. La mottakere bruke den lagrede signaturen sin
   5. Tilpassede vilkår for bruk og forbrukerinformasjon
   6. Led mottakerne gjennom skjemafelt
   7. Avslå å signere
   8. Tillat Stempler-arbeidsflyt
   9. Krev at underskrivere angir stilling eller firma
   10. La underskrivere skrive ut og plassere en skriftlig signatur
   11. Vis meldinger ved e-signering
   12. Krev at underskrivere bruker en mobilenhet til å opprette sin signatur
   13. Be om IP-adresse fra underskrivere
   14. Utelat firmanavn og tittel fra deltakelsesstempler
  5. Digitale signaturer
   1. Oversikt
   2. Laste ned og signere med Acrobat
   3. Signere med skysignaturer
   4. Inkluder metadata for identitetsleverandører
   5. Begrensede skysignaturtilbydere
  6. Elektroniske forseglinger
  7. Digital identitet
   1. Gateway for digital identitet
   2. Policy for identitetskontroll
  8. Rapportinnstillinger
   1. Ny rapportopplevelse
   2. Klassiske rapportinnstillinger
  9. Sikkerhetsinnstillinger
   1. Innstillinger for enkeltpålogging
   2. Innstillinger for Husk meg
   3. Policy for innloggingspassord
   4. Styrke på innloggingspassordet
   5. Varighet på nettøkt
   6. PDF-krypteringstype
   7. API
   8. Tilgang for bruker- og gruppeinformasjon
   9. Tillatte IP-serier
   10. Kontodeling
   11. Tillatelser for kontodeling
   12. Avtalens delingskontroller
   13. Bekreftelse av underskriveridentitet
   14. Signeringspassord for avtale
   15. Styrke på dokumentpassord
   16. Blokker underskrivere etter geografisk plassering
   17. Telefongodkjenning
   18. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
   19. Tillat uttrekking av side
   20. Utløp for dokumentlenke
   21. Last opp et klientsertifikat for webhook/tilbakekall
   22. Tidsstempel
  10. Send-innstillinger
   1. Vis Send-siden etter pålogging
   2. Krev mottakernavn ved sending
   3. Lås navneverdier for kjente brukere
   4. Tillatte mottakerroller
   5. Mottakergrupper
   6. Obligatoriske felt
   7. Legge ved dokumenter
   8. Feltutflating
   9. Endre avtaler
   10. Avtalenavn
   11. Språk
   12. Private meldinger
   13. Tillatte signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Passordbeskyttelse for signert dokument
   16. Alternativer for underskriveridentifikasjon
    1. Oversikt
    2. Signeringspassord
    3. Engangspassord via e-post
    4. Acrobat Sign-godkjenning
    5. Telefongodkjenning
    6. Skybasert digital signatur
    7. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
    8. Myndighets-ID
    9. Underskriveridentitetsrapporter
   17. Innholdsbeskyttelse
   18. Aktiver Notarize-transaksjoner
   19. Dokumentutløp
   20. Forhåndsvis, plasser signaturer og legg til felt
   21. Sigeringsrekkefølge
   22. Liquid Mode
   23. Tilpassede arbeidsflytkontroller
   24. Opplastingsalternativer for e-signeringssiden
   25. Omdirigering til nettadresse for bekreftelse etter signering
  11. Meldingsmaler
  12. Bio-Pharma-innstillinger
   1. Oversikt
   2. Håndhev identitetsgodkjenning
   3. Årsaker til signering
  13. Arbeidsflytintegrasjon
  14. Innstillinger for notarisering
  15. Betalingsintegrering
  16. Underskrivermelding
  17. SAML-innstillinger
   1. SAML-konfigurasjon
   2. Installer Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installer Okta
   4. Installer OneLogin
   5. Installer Oracle Identity Federation
  18. Datastyring
  19. Tidsstempelinnstillinger
  20. Eksternt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-post-innstillinger
   1. E-post topp- og bunntekstbilder
   2. Tillate bunntekster for enkeltbrukere
   3. Tilpass e-post for signaturforespørsel
   4. Tilpass Til- og Kopi til-feltene
   5. Egendefinerte e-postmaler
   6. Aktiver koblingsløse varsler
  23. Flytte fra echosign.com til adobesign.com
  24. Konfigurere alternativer for mottakere
 4. Retningslinjer for lovfestede krav
  1. Tilgjengelighet
   1. Samsvar med tilgjengelighet
   2. Opprette tilgjengelige skjemaer med Acrobat-skrivebordet
   3. Opprett tilgjengelige AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-oversikt
   2. Skjule en bruker
   3. Skjule en brukers avtaler     
  4. 21 CFR del 11 og EudraLex vedlegg 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspakke
   2. Håndbok for vedlegg 11 til 21 CFR og EudraLex
   3. Analyse av felles ansvar
  5. Kunder innen helsesektoren
  6. IVES-støtte
  7. Oppbevaring av avtaler i hvelv
  8. Hensyn for EU/Storbritannia
   1. Grensekryssende EU/UK-transaksjoner og eIDAS
   2. HMLR-krav til dokumenter som er elektronisk signert
   3. Betydningen av Brexit for e-signaturlover i Storbritannia
 5. Last ned flere avtaler samtidig
 6. Kreve domenet ditt 

Sende, signere og behandle avtaler

 1. Mottakeralternativer
  1. Avbryte en e-postpåminnelse
  2. Alternativer på e-signeringssiden
   1. Oversikt over e-signeringssiden
   2. Åpne for å lese avtalen uten felt
   3. Avslå å signere en avtale
   4. Delegere signeringsautorisasjon
   5. Starte avtalen på nytt
   6. Laste ned avtalen som PDF
   7. Vise avtalehistorikken
   8. Vise avtalebeskjeder
   9. Konvertere fra elektronisk til skriftlig signatur
   10. Konvertere fra skriftlig til elektronisk signatur
   11. Bla gjennom skjemafeltene
   12. Fjerne dataene fra skjemafeltene
   13. Navigere og zoome på signeringssiden
   14. Endre språket som brukes i avtaleverktøyene og informasjonen
   15. Lese de juridiske merknadene
   16. Justere Acrobat Sign-innstillingene for informasjonskapsler
 2. Send avtaler  
  1. Send sideoversikt
  2. Send en avtale kun til deg selv
  3. Send en avtale til andre
  4. Skriftlige signaturer
  5. Signeringsrekkefølge for mottakere
  6. Send samlet
   1. Oversikt over Send samlet-funksjonen
   2. Send samlet – manuelle mottakere
   3. Send samlet – CSV-opplasting
   4. Avbryte en Send samlet-transaksjon
   5. Legg til påminnelser til Send samlet
   6. Rapportering for Send samlet
 3. Redigere felt til dokumenter
  1. Redigeringsmiljø i appen
   1. Automatisk feltgjenkjenning
   2. Dra og slipp felt ved hjelp av redigeringsmiljøet
   3. Tildele skjemafelt til mottakere
   4. Forhåndsutfyll-rollen
   5. Bruke felt med en gjenbrukbar feltmal
   6. Overføre felt til en ny biblioteksmal
   7. Oppdatert forfatterskapsmiljø ved sending av avtaler
  2. Opprette skjemaer og tekstkoder
  3. Opprette skjemaer med Acrobat (AcroForms)
   1. Opprette AcroForm
   2. Opprette tilgjengelige PDF-filer
  4. Felt
   1. Felttyper
    1. Vanlige felttyper
    2. Innebygde bilder
    3. Stempelbilder
   2. Utseende på feltinnhold
   3. Feltvalideringer
   4. Verdier for maskerte felt
   5. Angi vis/skjul betingelser
   6. Beregningsfelt 
  5. Vanlige spørsmål om forfatting
 4. Signer avtaler
  1. Signere avtaler som er sendt til deg
  2. Fyll ut og signer
  3. Selvsignering
 5. Behandle avtaler
  1. Behandle sideoversikt
  2. Delegere avtaler
  3. Erstatte mottakere
  4. Begrense dokumentsynlighet 
  5. Kansellere en avtale 
  6. Opprette nye påminnelser
  7. Gå gjennom påminnelser
  8. Avbryte en påminnelse
  9. Flere handlinger ...
   1. Slik fungerer søk
   2. Vise en avtale
   3. Opprette en mal fra en avtale
   4. Skjule/vise avtaler fra visning
   5. Laste opp en signert avtale
   6. Endre filer og felt i en sendt avtale
   7. Redigere godkjenningsmetoden til en mottaker
   8. Legge til eller endre en utløpsdato
   9. Legge til et notat i avtalen
   10. Dele en enkeltavtale
   11. Oppheve deling av en avtale
   12. Laste ned en individuell avtale
   13. Laste ned de individuelle filene i en avtale
   14. Laste ned revisjonsrapporten for en avtale
   15. Laste ned feltinnholdet i en avtale
 6. Revisjonsrapport
 7. Rapportering og dataeksport
  1. Oversikt
  2. Gi brukere tilgang til rapportering
  3. Rapportdiagrammer
   1. Opprette en ny rapport
   2. Avtalerapporter
   3. Transaksjonsrapporter
   4. Innstillinger for aktivitetsrapporter
   5. Redigere en rapport
  4. Dataeksporter 
   1. Opprette en ny dataeksport
   2. Redigere en dataeksport
   3. Oppdatere dataeksportinnholdet
   4. Laste ned dataeksporten
  5. Gi nytt navn til et diagram / en eksport
  6. Duplisere en rapport/eksport
  7. Planlegge en rapport/eksport
  8. Slette en rapport/eksport
  9. Kontrollere transaksjonsbruk

Avanserte avtalefunksjoner og arbeidsflyter

 1. Nettskjemaer 
  1. Opprette et webskjema
  2. Redigere et webskjema
  3. Aktivere/deaktivere et webskjema
  4. Skjule/vise et webskjema
  5. Finne nettadressen eller skriptkoden 
  6. Forhåndsutfylle nettskjemafelt med nettparametere
  7. Lagre et webskjema for å fullføre senere
  8. Velge et nettskjema
 2. Gjenbrukbare maler (Bibliotekmaler) 
  1. Amerikanske offentlige skjemaer i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Opprette en biblioteksmal
  3. Endre navnet på en bibliotekmal
  4. Endre type for en bibliotekmal
  5. Endre tillatelsesnivået for en biblioteksmal
  6. Kopiere, redigere og lagre en delt mal
  7. Laste ned de samlede feltdataene for en biblioteksmal
 3. Overføre eierskap til nettskjemaer og bibliotekmaler
 4. Power Automate-arbeidsflyter 
  1. Oversikt over Power Automate-integreringen og inkluderte rettigheter
  2. Aktivere Power Automate-integreringen
  3. Sporing av Power Automate-bruk
  4. Opprette en ny flyt (eksempler)
  5. Utløsere som brukes for flyter
  6. Importere flyter fra utenfor Acrobat Sign
  7. Administrer flyter
  8. Rediger flyter
  9. Dele flyter
  10. Deaktivere eller aktivere flyter
  11. Slette flyter
  12. Nyttige maler
   1. Kun administrator
    1. Lagre alle fullførte dokumenter i SharePoint
    2. Lagre alle fullførte dokumenter på OneDrive for Business
    3. Lagre alle fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre alle fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre alle fullførte dokumenter i Box
   2. Avtalearkiver
    1. Lagre de fullførte dokumentene i SharePoint
    2. Lagre de fullførte dokumentene i One Drive for Business
    3. Lagre de fullførte dokumentene på Google Disk
    4. Lagre dine fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre de fullførte dokumentene i Box
   3. Arkivering av nettskjemaavtale
    1. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i SharePoint-biblioteket
    2. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i OneDrive for Business
    3. Lagre fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i Box
   4. Avtaledatauttrekking
    1. Trekke ut skjemafeltdata fra det signerte dokumentet og oppdatere Excel-ark
   5. Avtalevarsler
    1. Sende tilpassede e-postvarsler med avtaleinnholdet og signert avtale
    2. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i en Teams-kanal
    3. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Webex
   6. Generering av avtaler
    1. Generere dokument fra Power App-skjema og Word-mal, sende til signering
    2. Generere avtale fra Word-mal i OneDrive, og få signatur
    3. Generere avtale for valgt Excel-rad, sende til gjennomgang og signering
 5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
  1. Oversikt for tilpasset Send-arbeidsfly
  2. Opprette en ny Send-arbeidsflyt
  3. Redigere en Send-arbeidsflyt
  4. Aktivere eller deaktivere en tilpasset Send-arbeidsflyt
  5. Sende en avtale med en Send-arbeidsflyt
 6. Dele brukere og avtaler
  1. Dele en bruker
  2. Dele avtaler

Integrere med andre produkter

 1.  Oversikt over Acrobat Sign-integrasjoner 
 2. Acrobat Sign for Salesforce
 3. Acrobat Sign for Microsoft
  1. Acrobat Sign for Microsoft 365
  2. Acrobat Sign for Outlook
  3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign for Teams
  5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
  7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
 4. Andre integrasjoner
  1. Acrobat Sign for ServiceNow
  2. Acrobat Sign for HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign for Workday
  5. Acrobat Sign for NetSuite
  6. Acrobat Sign for VeevaVault
  7. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
 5. Partneradministrerte integrasjoner
 6. Hvordan innhente en integrasjonsnøkkel

Acrobat Sign-utvikler

 1. REST-API-er 
  1. Metodedokumentasjon
  2. SDK/utviklerveiledning
  3. Vanlige spørsmål om API
 2. Webhook 
  1. Oversikt over webhook
  2. Konfigurere en ny webhook
  3. Vise eller redigere en webhook
  4. Deaktivere eller reaktivere en webhook
  5. Slette en webhook
  6. Toveis SSL-sertifikater
  7. Webhooks i API-et

Kundestøtte og feilsøking

 1. Ressurser for kundestøtte
 2. Suksessressurser for Enterprise-kunder 

Oversikt over brukere i flere grupper

Brukere i flere grupper utvider den praktiske bruken av Gruppe-strukturen til mer enn bare å inneholde en liste over brukere og ressursene som er tilgjengelige for dem.

En gruppe er enkelt forklart et utvalg av tillatelser som styrer alternativene og standardene som presenteres til brukerne når de forfatter avtaler eller administrerer ressurser (rapporter, bibliotekmaler osv.)

Ved å la brukeren ha medlemskap i flere grupper har administratorer muligheten til å bygge grupper med tanke på eksplisitte arbeidsstrømmer. Sterke standarder kan installeres, og konfigurasjonsalternativer kan begrenses, noe som sikrer en mer foreskrevet dokumentflyt og løsning. Dedikerte grupper kan for eksempel bygges for:

 • Interne dokumenter (skattedokumenter, skjemaer for automatiske innskudd, ferieforespørsler)
 • Juridiske dokumenter (taushetserklæring, avtale om forståelse)
 • Overensstemmelsesbegrensede signaturstrømmer (CFR 21 del 11, PCI, HIPAA)
Send side med brukere i flere grupper aktivert

Merk:

Det anbefales at du registrerer deg for en utviklerkonto, slik at du kan oppleve det forskjellige grensesnittet og interaksjoner som brukere i flere grupper introduserer, i et trygt miljø.

Kunder som har tilpassede API-integrasjoner, eller som bruker tredjepartsintegrasjoner, anbefales på det sterkeste å teste koden/integrasjonene i en utviklerkonto grundig før oppdatering.


Tiltak som skal gjennomgås/tas før oppdatering

Brukere i flere grupper er bare tilgjengelig for nivåene Enterprise og Business av tjenesten.

 • Dette er de eneste tjenestenivåene som tillater flere grupper.

Utvikler- og prøve kontoene er basert på Enterprise-nivået av tjenesten.

Brukere i flere grupper er ikke kompatibel med de klassiske sidene HjemAdministrer og Egendefinerte arbeidsflyter.

Når du aktiverer brukere i flere grupper, vil kontoen aktivere de nyeste versjonene av sidene HjemAdministrer og Egendefinert arbeidsflyt hvis de ikke er det allerede, og deaktivere koblingene for å gå tilbake til det klassiske grensesnittet.

Administratorens grensesnittalternativ for å gå tilbake til klassiske sider blir deaktivert på administrasjonsmenyen.

Den eneste måten å gå tilbake til de klassiske sideoppsettene på er å gå tilbake til brukere i enkel gruppe først.

Merk:

Det anbefales at du aktiverer moderne versjoner av sidene Hjem, Administrer, og Egendefinert arbeidsflyt flere uker før du oppdaterer til brukere i flere grupper for å gjøre det mulig for brukerne å gjøre seg kjent med sideoppsettet.

Hvis de moderne versjonene av sidene Hjem og Administrer vises som tomme sider, må du kontakte nettverkssikkerhetsteamet for å tillate Adobe Acrobat Sign-endepunktene.

Brukere i flere grupper er kompatibilitetstestet og forventes å fungere normalt med følgende Acrobat Sign-partnerintegrasjoner:

 • Acrobat Sign-mobilapper (iOS og Android)
 • Box
 • Dropbox
 • Google
 • Microsoft Dynamics 365
 • Microsoft Office (Word/PowerPoint/Outlook)
 • Microsoft Power Automate / Power Apps
 • Microsoft SharePoint Online
 • Microsoft SharePoint lokalt
 • Microsoft Teams
 • Oracle NetSuite
 • Salesforce
 • SAP SuccessFactors
 • ServiceNow
 • Workday

Merk at ikke alle disse integrasjonene er «UMG-klare». Integrasjoner som ikke er UMG-klare, vil alltid bruke innstillingene som er definert i brukerens «primærgruppe».

Integrasjoner som for øyeblikket er tilpasset brukere i flere grupper:

 • Salesforce
 • Power Automate
 • Microsoft 365 (Teams, Outlook, Word/PowerPoint)

Hvis du har laget egendefinerte integrasjoner ved hjelp av Acrobat Sign API-er, vil vi på det sterkeste oppfordre deg til å teste dem på en separat utviklerkonto som er aktivert for brukere i flere grupper før du oppdaterer produksjonskontoen. 

 • Din kundeansvarlige (eller brukerstøtte) kan hjelpe deg med å konfigurere en utviklerkonto som er aktivert for brukere i flere grupper.

Eventuelle eksisterende REST v6 API-oppkall vil fortsette å fungere uansett om brukere i flere grupper er aktivert eller ikke.

 • Tidligere API-versjoner (både SOAP og REST) vil fortsette å fungere, men vil bare gjenkjenne innstillingene til brukerens "primære gruppe".
 • For å dra full nytte av brukere i flere grupper må du overføre koden til REST v6 API-et

Hvis du jobber med tredjeparts partnerintegrasjoner, for eksempel:

 • Apttus
 • Ariba
 • CallidisCloud
 • Icertis
 • Intesi
 • Jaeger
 • Nintex
 • Zoho CRM

Vi oppfordrer deg på det sterkeste til å prøve disse på en utviklerkonto som er aktivert for brukere i flere grupper, før du aktiverer brukere i flere grupper på produksjonskontoen. 

Din kundeansvarlige (eller brukerstøtte) kan hjelpe deg med å konfigurere en utviklerkonto som er aktivert for brukere i flere grupper.  

Merk:

Hvis du oppdager et problem, kan du kontakte integreringspartneren for å rapportere problemet og forespørre en løsning.

Merk:

Alle kontoer oppfordres på det sterkeste til å oppdatere så tidlig som mulig for å gi tid til feilsøking hvis det oppstår problemer.

Kontoer kan byttes tilbake hvis det oppstår problemer. 


Slik oppdaterer du kontoen til brukere i flere grupper

Når du er sikker på at kontoen er klar til å oppdateres:

 1. Logg på Acrobat Sign som kontoadministrator.

 2. Gå til Konto > Kontoinnstillinger > Globale innstillinger > Brukere i flere grupper.

 3. Klikk på Aktiver nå -knappen

   

  Globale innstillinger-siden med Aktiver UMG-kontroller uthevet

 4. Evaluer sjekklisten, og merk av for hver boks for å bekrefte at du har sjekket at kontoen er klar til å bli aktivert.

  Klikk på OK

  Sjekkliste for brukere i flere grupper

 5. Klikk på Lagre.


Hva skjer hvis du deaktiverer brukere i flere grupper

Hvis du må gå tilbake til brukere som er begrenset til en enkelt gruppe, er det noen ting du må være oppmerksom på:

 • Alle brukere vil være begrenset til den primære gruppen sin.

  • Brukere vil bare kunne få tilgang til maler/arbeidsflyter tilknyttet sin primære gruppe.
  • Brukere kan bare sende avtaler fra den primære gruppen sin.
 • Alle gruppemedlemskapene til en bruker (bortsett fra den primære gruppen) blir deaktivert.

  • Hvis brukeren ikke flyttes til en ny gruppe mens brukere i flere grupper er deaktivert, blir brukerens grupper aktivert på nytt når brukere i flere grupper er aktivert på nytt.
  • Hvis en bruker blir tilordnet en ny gruppe mens brukere i flere grupper er deaktivert, blir brukerens group_membership-tabell omskrevet med bare én (primær) gruppe (som deaktiverer de inaktive gruppepostene). Brukeren vil bare beholde det primære gruppemedlemskapet når brukere i flere grupper blir aktivert på nytt.
 • Alle sider som er aktivert for brukere i flere grupper, vil gå tilbake til grensesnittet/funksjonaliteten for enkeltgruppe.

  • Sending/malsider fjerner gruppevelgeren.
  • Hvis du masseoppretter brukere, går du tilbake til den forrige syntaksen.
 • Alternativer for sideversjon vil bli gjenopprettet til deres forrige tilstand.

  • Hvis du ikke konfigurerer kontoen til å bruke den nyeste versjonen av sidene Hjem, Administrer og Egendefinert arbeidsflyt før du oppdaterte, går kontoen tilbake til akkurat det samme utvalget av sidekonfigurasjoner som eksisterte før oppdateringen.
 • Brukere beholder tilgang til alle ressurser de har opprettet (avtaler, bibliotekmaler, webskjemaer).

  • Oppretteren av en hvilken som helst ressurs er alltid knyttet til den som eier, uavhengig av gruppetilordning.
 • Eksisterende avtaler påvirkes ikke og fullføres som normalt.

  • Endring av eierens gruppestatus har ingen innvirkning på aktive avtaler.
  • Eieren av avtalen endres ikke, og parametrene til avtalen blir låst når avtalen sendes.
 • Integrasjoner vil fungere som de gjorde før oppdatering til brukere i flere grupper.

  • Acrobat Sign-integrasjoner bruker foreløpig ikke brukere i flere grupper, så tilbakestilling av Acrobat Sign til enkeltbrukere skjer uavhengig av integrasjonene.
  • Brukeraktivitet påvirkes ikke.
  • Aktive avtaler fullføres normalt.

Integrasjoner støttet av brukere i flere grupper

Gjeldende integrasjoner som støtter Brukere i flere grupper er:

 • Salesforce
 • Power Automate
 • Microsoft 365 (Teams, Outlook, Word/PowerPoint)

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet