Riktlinjer för hur Creative Cloud-program stöder olika operativsystem

Läs om de senaste riktlinjerna för stöd av operativsystem för Creative Cloud-datorprogram.

Stöds Creative Cloud 2023-program av mitt operativsystem?

Creative Cloud-datorprogram fungerar med de senaste samt de två tidigare versionerna av macOS och Windows. De flesta Creative Cloud 2023-datorprogram fungerar med följande operativsystem:

  • Windows 11 versionerna 23H2, 22H2 och 21H2 (LTSB-versioner stöds inte).
  • macOS 14 (Sonoma), macOS 13 (Ventura) och macOS 12 (Monterey)

Mer information om systemkraven för vart och ett av Creative Cloud-programmen finns i Systemkrav för Creative Cloud.

Obs!

Adobe XD fortsätter att stödja Windows 10 versionerna 19H2 och 20H1.

Varför ska jag hålla operativsystemet uppdaterat?

Vi fokuserar vårt utvecklingsarbete på modernare versioner av Windows och macOS för att säkerställa högsta prestanda och säkerhet. Våra produkterbjudanden är i linje med de senaste supportpolicyerna från Microsoft och Apple för deras operativsystem. För att få bästa möjliga prestanda och säkerhet rekommenderar vi att du håller operativsystemet på datorn uppdaterat.

Vilken operativsystemversion har jag?

Följ anvisningarna nedan för ditt operativsystem.

Vad gör jag om jag inte kan uppgradera operativsystemet?

Om du inte kan uppgradera operativsystemet just nu kan du fortsätta använda den installerade versionen av Creative Cloud-programmen – även om deras funktion kan vara begränsad – tills du kan uppgradera.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online