Dokumentet ger detaljerad information om de nya funktionerna och de ändringar som ingår i den aktuella versionen (v7) av Adobe Sign-integreringen för Microsoft Dynamics 365 CRM v8.2+ (både hostade och lokala). Du kan dra nytta av de nya funktionerna när du har laddat ned och installerat det nya paketet. (Se Uppgraderingshandboken och Handboken för installation och anpassning.)

Adobe Sign för Dynamics 365 korrigering (v7.0.0.1)

Prestandaförbättringar och buggkorrigeringar

Klicka här för att gå till paketet

Nya och förbättrade funktioner (v7)

Förbättrat användargränssnitt för att passa det nya användargränssnittet i webbklienten Dynamics 9.0

Användargränssnittet har omdesignats helt för att passa det uppdaterade användargränssnittet i webbklienten Dynamics 9.0.

Både administratörs- och användargränssnitten har ändrats så att de tillgängliga funktionerna syns bättre i en mer kompakt webbläsare.

new_agreement_page


Stöd för arbetsflöden

Arbetsflöden i Dynamics stöds helt med ytterligare sex aktiviteter, två åtgärder som används ofta och ett förinställt arbetsflöde.

28_add_step_-_adobesignactions


LinkedIn Sales Navigator

LinkedIn Sales Navigator kan visas av Dynamics-administratören så att användare kan autentisera med sina Team- eller Enterprise LinkedIn-konton och hämta LinkedIn-profiler för mottagare. 

linkedin_sales_navigatorwithprofile


Skapa ett avtal snabbt med en mall

Användare kan skapa ett nytt avtal direkt via ikonen Nytt (+) i det övre fältet.

Användare behöver bara ange den entitet som är relaterad till mallen som ska skickas, mottagaren och den mall som ska användas.

quick_select_menupair


Blandad dirigeringsordning

Med Blandad dirigeringsordning kan ett komplicerat signaturflöde anges som inkluderar sekventiella signeringssteg och parallella signaturer i samma signeringsprocess genom att individer eller grupper av individer anges i samma steg i fälten för mottagarordning.

hybrid_routing_intheui


Tidigare versioner

Dynamics CRM v6

Mallar har förbättrats avsevärt

  • Mallar byggs och styrs med administratörsbehörighet.
  • Mallar är nu kopplade till entiteter som gör det möjligt att skapa fullt fungerande mallar som förformaterar avtal med flera mottagare i en kedja, anpassade meddelanden, filer som bifogas på förhand och andra alternativ.
  • Med funktionsbaserade mallar är datamappning knuten till mallfunktionen vilket ser till att rätt data utväxlas när mallarna används.
  • Mallar har nu ett alternativ för att skicka automatiskt som skickar ett avtal för signering när det markeras, utan att konfigurationsfönstret/sändningssidan öppnas.


Endast jag signerar

En ny funktion som gör att en användare kan signera ett dokument utan att involvera andra mottagare. Det är praktiskt för interna dokument där ditt team kan välja dokument som de måste signera själva. 


Webbadress för omdirigering efter signering

En funktion för omdirigering efter signering har lagts till vilket gör att signeraren tas till en webbplats som du väljer när avtalet har signerats.


Anpassa avtal med fältinnehållet från Dynamics

Du kan nu infoga fältvärden från Dynamics i fälten för avtalsnamn och meddelande. När du skriver en vänster klammerparentes { i fältet visas en lista med fältnamn från entiteten som avtalet (eller mallen) är kopplat till.  Fältnamnen infogar det relaterade fältinnehållet när avtalet skickas vilket skapar ett automatiserat system för anpassad kommunikation.


Sändningsrapporten för signaturer har tagits bort

Sändningsrapporten för signaturer har tagits bort för att uppfylla MSFT-föreskrifterna.

 

Dynamics CRM v5

Varumärket ändrat till Adobe Sign

Det nya varumärket innebär att du nu ser Adobe Sign där du tidigare såg Adobe Document Cloud eSign (eller den korta formen Adobe eSign Services).

Eliminering av behovet av MS Silverlight

MS Silverlight krävs inte längre för att använda programmet. Webbläsarstöd finns för IE 9+, Chrome, Firefox och Safari 3+

Fullständigt stöd för Mac

Glädjande nyheter för alla Mac-användare! Adobe Sign för MS Dynamics har nu fullständigt stöd för dem som föredrar Apple-systemen.

Automatisk etablering av användare med hjälp av MS Dynamics tillagd

En ny anpassad inställning har lagts till i v5. När inställningen är aktiverad kommer användare som skickar avtal i MS Dynamics automatiskt att tilldelas ett användarkonto för Adobe Sign. 

REST-baserade API:er

För att uppnå ökad effektivitet, flexibilitet och bearbetningshastighet har Adobe Sign, och därmed även integreringen för MS Dynamics, migrerat från SOAP-baserade till REST-baserade API:er. 

Biblioteksdokument för Adobe Sign

Administratörer kan spara dokument som används ofta på Adobe Sign-servern och göra dem tillgängliga för alla användare via en listruta på sidan Nytt avtal.

Aktiverade MS Dynamics turboformulär

Turboformulär kan nu användas för att skapa dokument snabbare

Personliga avtalsmallar

Alla användare har en personlig avtalsmall där standardvärdena kan anpassas när de skapar nya avtal.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy