Konfigurera bioläkemedelsinställningar

Inställningssidan för bioläkemedel i Adobe Acrobat Sign är tillgänglig på företags- och storföretagsnivå

Översikt

På sidan Bioläkemedelsinställningar visas signeringsalternativ som krävs för företag som behöver uppfylla 21 CFR del 11:


Så här fungerar det

Sidan med bioläkemedelsinställningar kan konfigureras på konto- eller gruppnivå.

När inställningarna har konfigurerats, kommer kraven för signering att tillämpas på alla efterföljande avtal.

Avsändare behöver inte förändra några rutiner eftersom inställningarna tillämpas under signeringsprocessen.


Kräv ID-autentisering

Inställningarna för Kräv identitetsautentisering styr när mottagaren uppmanas att autentisera.

Det finns tre alternativ:

 • Uppmana när avtalet öppnas – När avtalet öppnas uppmanas mottagaren att autentisera (innan innehållet visas)
 • Uppmana för varje signatur – Mottagaren uppmanas att autentisera när hen klickar på ett signaturfält
 • Uppmana när avtalet slutförs – Mottagaren uppmanas att autentisera när hen klickar på Klicka för att signera

 

För forcerad autentisering krävs en av två autentiseringsmetoder:

 • Telefonautentisering – En SMS-baserad text med en femsiffrig kod som signeraren måste ange innan signaturen tillämpas
 • Acrobat Sign-autentisering – undertecknarens lösenord för Acrobat Sign måste anges
  • Acrobat Sign-autentisering måste aktiveras av supportteamet eller din CSM
Telefonautentisering


Anledning till signering

När Anledning till signering är aktiverat uppmanas signeraren att ange en anledning till signerandet direkt efter det att hen har skrivit, ritat eller laddat upp en signaturbild.

Signaturen visas i en ny panel med antingen:

 • Ett öppet textfält där signeraren kan skriva en anledning
 • En rullgardinsmeny med godtagbara anledningar (som definieras i Acrobat Sign)

Obs!

Om båda alternativen är aktiverade kommer plocklistan att ha ett alternativ som gör att en anpassad anledning kan anges (se ovan)


Konfigurationsalternativ

Konfigurationsalternativen för de två funktionerna beskrivs i detalj på respektive sida:

 

Det finns några allmänna rekommendationer för kunder som vill uppfylla 21 CFR del 11:

 

Förutsättningar

För att Kräv identitetsautentisering ska fungera måste signeraren autentisera sin identitet med antingen:

 • Telefonautentisering (SMS) 
 • Acrobat Sign-autentisering

Autentiseringsmetoden definieras på sidan Skicka-inställningar i avsnittet ID-autentiseringsmetoder.

 

Allmänna rekommendationer

Följande rekommenderas för ID-autentiseringsmetoder i allmänhet.

Dessa inställningar ser till att Kräv identitetsautentisering tillämpas på alla transaktioner och att avsändarna inte kan inaktivera funktionen.

 

ID-autentiseringsmetoder

 • Kräver att avsändare anger en av de aktiverade autentiseringsmetoderna för mottagare: Aktivera
  • Du vill att mottagarna ska autentisera sig
 • Aktivera följande ID-autentiseringsmetoder för mottagare: Telefonautentisering
  • De flesta mottagare förväntas ha en mobil med stöd för SMS-autentisering
  • Det är vanligtvis inte känt om mottagaren har ett Acrobat Sign-konto för autentisering.
 • Som standard bör du använda följande autentiseringsmetod: Telefonautentisering
  • Av anledningarna ovan
 • Tillåt att avsändare ändrar den förvalda autentiseringsmetoden: Inaktivera
  • På så sätt försäkrar du dig om en konsekvent upplevelse för de som signerar

 

ID-autentisering för interna mottagare

 • Aktivera olika identitetsautentiseringsmetoder för interna mottagare: Aktivera (eventuellt)
  • Aktivera det här alternativet om undertecknarna har Acrobat Sign-konton
 • Aktivera följande identitetsautentiseringsmetoder för mottagare: Acrobat Sign-autentisering
  • Autentisering med inloggning på Acrobat Sign är mindre krävande än med SMS-lösningen
 • Använd följande metod som standard: Acrobat Sign-autentisering
 • Tillåt avsändare att ändra standardautentiseringsmetoden: Inaktivera
ID-autentisering


Så aktiverar och inaktiverar du

Åtkomst till sidan Bioläkemedelsinställningar är aktiverad för alla konton på företags- och storföretagsnivå.

Alla inställningar på bioläkemedelssidan kan aktiveras på kontonivå av kontoadministratören för Acrobat Sign.

Inställningar på gruppnivå tillåts och åsidosätter värdena på kontonivå. 

 

Gå till: Konto > Kontoinställningar > Bioläkemedelsinställningar när du vill komma åt alternativen

Bioläkemedelssida


Kontakta support

Om du fortfarande har frågor kan du kontakta supporten på följande sätt:

 • Logga in på ditt Acrobat Sign-konto med e-postadressen till kontoadministratören
 • Öppna supportsidan genom att klicka på (?) i det övre högra hörnet av Acrobat Sign
 • Välj Kontakta supporten
Kontakta support

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto