Adobe Sign för SharePoint online – installationshandbok (version 2.0)

Installationspaketet för Adobe Sign för SharePoint Online är tillgängligt för alla konton på Enterprise-nivå som vill installera Adobe Sign-lösningen. Innan installationen ska du kontakta din kontaktperson för att säkerställa att kontot har etablerats i rätt kanal för att aktivera den nödvändiga API-funktionen.

Översikt

Med Adobe Sign-integrationen för Microsoft SharePoint får du en inbyggd lösning för att skapa, skicka, spåra och hantera elektroniska signaturer.

Denna dokumentation, och installationspaketet som den refererarförväntas,är utvecklad för Microsoft SharePoint Online för flera innehavare (vanligtvis kallat ”SharePoint” i den här guiden).

Lösningen är utvecklad som ett tilläggsprogram för SharePoint och ger dig möjligheten att:

 • Skicka ett avtal från valfritt SharePoint-dokumentbibliotek eller valfri SharePoint-lista för signatur.
 • skicka dokument till en enskild mottagare eller till en grupp mottagare från ett dokumentbibliotek eller anpassade SharePoint-listor.
 • Mappa data från SharePoint-listor eller ett dokumentbibliotek till dokument med kopplingsmappningen när dokumenten skickas för signering.
 • mappa data från formulärfält i signerade avtal till textkolumner i SharePoint-listor eller till ett dokumentbibliotek genom datamappning när dokumentet har signerats och dess status har antingen automatiskt eller manuellt uppdaterats på sidan Avtalsstatus
 • Använd webbformulär i Adobe Sign för att samla in data och skicka dessa data automatiskt till angivna fält i SharePoint-listor.
 • Arkivera alla signerade avtal i SharePoint.
 • Lägga till Adobe Sign-sidan Hantera som en SharePoint-webbdel, som kan användas av SharePoint-användare för att spåra och uppdatera avtal


Krav

För att konfigurera lösningen MÅSTE du vara både SharePoint-platsadministratör och Adobe Sign-kontoadministratör. Om du inte är Adobe Sign-kontoadministratör ska du konfigurera integreringen tillsammans med personen som är det. 

Adobe Sign-lösningen kan bara installeras och konfigureras av en Microsoft SharePoint-webbplatsadministratör. Ta del av SharePoint-dokumentationen och din organisations SharePoint-webbplats eller kontakta innehavaradministratören för att få information om ytterligare systembehörigheter som kan behövas för att installera SharePoint-webbplatslösningar.

I Microsoft Office 365-innehavare måste förnamn, efternamn och e-postadress (för arbetet) konfigureras för alla SharePoint-användare som vill komma åt Adobe Sign-tilläggsprogrammet på sina SharePoint-webbplatser.

Alla användare av Adobe Sign-lösningen måste finnas i SharePoint-webbplatsens standardmedlemsgrupp eller standardägargrupp. Alla Adobe Sign-användare måste ha minst redigeringsbehörighet på webbplatsen.


Webbläsare som stöds

Den aktuella versionerna av webbläsare Edge, Chrome, Firefox och Safari stöds alla.

Obs!

Privata/inkognito-webbläsarsessioner stöds inte.

Edge-webbläsaren Browser

För att SharePoint-tillägg ska fungera med Edge-webbläsare, krävs viss konfiguration av betrodda webbplatser.  Internet Explorer och äldre versioner av Edge stöds inte inte.

Edge-användare måste dessutom redigera inställningarna för betrodda platser så de inkluderar följande URL:er:

 • https://*.adobesigncdn.com
 • https://*.adobesign.com
 • https://*.echocdn.com
 • https://*.echosign.com
 • https://*.microsoftonline.com
 • https://*.sharepoint.com

 

Så här redigerar du betrodda platser:

1. Öppna Edge

► Tryck på Windows + S

2. Skriv Internetalternativ i sökfältet

Edge -– Internetalternativ

3. Menyn Internetalternativ öppnas. Gå till fliken Säkerhet.

4. Klicka på ikonen Betrodda platser.

5. Klicka på knappen Platser.

6. Ange en av webbadresserna som anges ovan och klicka på Lägg till.

7. Upprepa för var och en av webbadresserna som anges ovan.

8. Stäng menyn Internetalternativ när du är klar.


Uppgradera från v1.x

Adobe Sign för SharePoint v2.0 kräver att ytterligare behörigheter godkänns via OAuth (behörigheter för webbhooks och webbformulär).

Kunder som uppgraderar från v1.x måste uppdatera sina OAuth-autentiseringsuppgifter för att få tillgång till dessa nya behörigheter:

1. Uppdatera Adobe Sign-tillägget till 2.x-paketet

2. Uppdatera anslutningen till Adobe Sign:

En person som är både Office-klientadministratör och Adobe Sign-kontoadministratör måste öppna inställningssidan för SharePoint- och Sign-klientintegreringen. 

 • Visa integreringsinställningarna
 • På panelen Anslut Adobe Sign:
  • Klicka på knappen Uppdatera (bredvid Uppdatera Office 365-klientanslutning)
  • Logga in med samma inloggningsuppgifter som tidigare 
   • E-postadressen som används för den ursprungliga anslutningen visas i första stycket
 • Stäng inställningarna genom att gå tillbaka till SharePoint eller uppdatera fönstret

Alla webbplatser i klientorganisationen som använder klientanslutningen bör nu kunna använda webbformulärfunktioner  

Obs!

Det är viktigt att stänga eller uppdatera inställningsfliken även om du omedelbart vill börja konfigurera webbformulärsmappningar efter omautentisering med Adobe Sign.

Om du inte uppdaterar inställningsfönstret uppstår fel på fliken Webbformulär tills du gör det.

Om SharePoint-administratören och Adobe Sign-kontoadministratören är olika personer måste båda samarbeta för att konfigurera lösningen.

För varje plats som använder integreringen måste den person som är både SharePoint-administratör och Adobe Sign-administratör för den aktuella platsen uppdatera den lokala anslutningen för platsen:

 • Visa integreringsinställningarna
 • På panelen Anslut Adobe Sign:
  • Klicka på Uppdatera bredvid Uppdatera SharePoint-webbplatsanslutningen
  • Logga in med samma inloggningsuppgifter som tidigare
   • E-postadressen som används för den ursprungliga anslutningen visas i första stycket
 • Stäng inställningarna genom att gå tillbaka till SharePoint eller uppdatera fönstret

När det är klart bör användare på den aktuella platsen kunna använda webbformulärfunktioner

Obs!

Det är viktigt att stänga eller uppdatera inställningsfliken även om du omedelbart vill börja konfigurera webbformulärsmappningar efter omautentisering med Adobe Sign.

Om du inte uppdaterar inställningsfönstret uppstår fel på fliken Webbformulär tills du gör det.

Om SharePoint-administratören och Adobe Sign-kontoadministratören är olika personer måste båda samarbeta för att konfigurera lösningen.


Installation

Obs!

Batch-installation av Adobe Sign för SharePoint Online-tilläggsprogrammet på flera webbplatser via distribution med innehavaromfång rekommenderas inte, på grund av följande begränsningar.

Så här installerar du onlineversionen av Adobe Sign för SharePoint-paketet:

1. Logga in på webbplatsen.

2. Gå till: Webbplatsinnehåll > Nytt > App

 

3. Klicka på SharePoint Store.

 

4. Sök efter Adobe Sign i sökrutan Sök efter app (längst upp till höger på sidan).

5. Klicka en gång på Adobe Sign-ikonen för att välja den bland sökresultaten.

Adobe Sign i butiken

 

6. Klicka på knappen LÄGG TILL om du vill starta den automatiska installationen.

Det tar några minuter att installera appen.

Obs!

När paketet har installerats kan du navigera till sidan Adobe Sign-inställningar och komma åt länkar till den här admin-/konfigurationshandboken, användarhandboken och andra Adobe Sign-resurser.

Utbildning och support


Konfiguration – Nödvändig konfiguration

När appen är installerad krävs är det bara två steg kvar tillsför att du ska kunnakan börja skicka avtal:

 1. Anslut till Adobe Sign med OAuth
 2. Bevilja SharePoint-användarbehörigheter


Anslut till Adobe Sign med OAuth

Adobe Sign upprättar en OAuth-anslutning till SharePoint-miljön för att förenkla den sömlösa användningen av programmet för alla användare.

Obs!

För att upprätta relationen måste du vara kontoadministratör i såväl Adobe Sign-appen som på SharePoint. 

Vi rekommenderar att en fungerande e-postadress om möjligt används (t.ex.: AdobeSignAdmin@MyDomain.com) för att minska risken för att administratörskontot inaktiveras av någon anledning.

Så här upprättar du OAuth-anslutningen:

1. Gå till sidan Inställningar i Adobe Sign. 

2. Klicka på fliken Anslut Adobe Sign

3. Välj omfånget för Adobe Sign-installationen:

► Upprätta SharePoint-webbplatsanslutning (webbplatsnivå – för SharePoint-webbplatsadministratör)

• Den här funktionen länkar tillägget till ett Adobe Sign-konto på den aktuella nivån på SharePoint-webbplatsen

Anslut till Adobe Sign.

1. Autentisera för Adobe Sign med dina administratörsuppgifter

2. Klicka på Tillåt åtkomst för att godkänna det betrodda förhållandet mellan Adobe Sign och SharePoint

○ Ett meddelande visas kortvarigt när anslutningen upprättats

 

När du har autentiserats på webbplatsnivån, visas e-postadressen och namnet på den användare som har autentiserat för Adobe Sign ovanför de två länkarna.

 • Du kan uppdatera anslutningen på två sätt: 
  • Uppdatera till ett annat Adobe Sign-konto på webbplatsnivå (för SharePoint-webbplatsadministratör) 
  • Byt till en O365-anslutning på klientorganisationsnivå (för O365-administratörer, se informationen nedan).
Uppdatera anslutning till Adobe Sign

►Länka din SharePoint-innehavare till ett Adobe Sign-konto (klientomfattning – endast för O365-innehavaradministratören)

• Upprepade OAuth-inloggningar krävs inte i Adobe Sign för tilläggsinstanser som länkas med klientomfattningen

• Adobe Sign OAuth som utförs i en tilläggsinstans i det globala omfånget ställer in Sign-länkningen på alla installerade instanser som länkas i klientomfattningen

                                    ○ OAuth måste utföras på minst ett tillägg med klientomfattning

• Nya tilläggsinstanser som installeras länkas automatiskt till det Adobe Sign-konto som är tillgängligt i klientomfattningen

Anslut innehavare till Adobe Sign

En bekräftelseruta visas som indikerar att du kommer att länka din innehavare till ditt Adobe Sign-konto. Detta kräver administratörsinloggning för Microsoft Office 365.

 • Klicka på Fortsätt.
Klientfråga

1. Autentisera för SharePoint med dina administratörsuppgifter

2. Klicka på Godkänn för att godkänna åtkomst till SharePoint-resurserna

3. Autentisera för Adobe Sign med dina administratörsuppgifter

4. Klicka på Tillåt åtkomst för att godkänna det betrodda förhållandet mellan Adobe Sign och SharePoint

○ Ett meddelande visas kortvarigt när anslutningen upprättats

 

När du har autentiserats på innehavarnivån, visas e-postadressen och namnet på den användare som har autentiserat för Adobe Sign ovanför de två länkarna, tillsammans med en bekräftelse på att kontot har ”konfigurerats för din SharePoint-innehavare av din Office 365-innehavaradministratör”.

 • Du kan uppdatera anslutningen på två sätt: uppdatera till ett annat Adobe Sign-konto på klientnivå eller växla till webbplatsanslutning.
Ansluten till Adobe Sign

Obs!

Om din SharePoint-distribution innehåller flera webbplatser är det möjligt att en eller flera webbplatser kan autentiseras på webbplatsnivån och att det samtidigt kan finnas en autentisering på innehavarnivån.

Om båda autentiseringstyperna finns, och webbplatsen som du konfigurerar är autentiserad på webbplatsnivån, visas en länk för autentisering på innehavarnivån.

Befordra till befintlig klientorganisation


Bevilja SharePoint-användarbehörigheter

Det går att bevilja SharePoint-användare åtkomst till Adobe Sign-integreringen på två olika sätt:

 • Användare med behörigheten Redigera 
 • Användare i gruppen med standardmedlemmar/standardägare


Användare med redigeringsbehörighet - – ”Sömlös introduktionregistrering”

Sömlös introduktionregistrering är den enklaste konfigurationen för att lägga till användare.

Alla användare som har tilldelats standardbehörigheten Redigera för din SharePoint-webbplats har automatiskt behörighet att komma åt och använda Adobe Sign-integreringen. 

 • Du är klar om du använde verktygen admin.microsoft.com för att skapa din SharePoint-webbplats och tilldelade ägare, medlemmar och besökare till gruppen

När alternativet Användare med behörigheten Redigera-behörighet är aktiverat kommer alla användare som öppnar Adobe Sign-tillägget (eller använder någon av dess funktioner) att utlösa en kontroll av användarens behörigheter för SharePoint-webbplatsen. Om användaren har en uppsättning behörigheter som är typiska för redigerare beviljas åtkomst till tillägget.

Tabellen nedan visar listan över alla SharePoint-behörigheter, standardbehörigheterna som tilldelats varje behörighetsnivå och den uppsättning behörigheter som krävs för att identifieras som en användare (användarmask) eller administratör (administratörsmask):

 

Behörighet Läsare Bidragsgivare Användarmask Redigerare Administratörsmask Designer Fullständig åtkomst
3 lista: lägg till objekt   (plus) (bock) (plus) (bock) (varning) (plus) (plus)
7 lista: Godkänn objekt         (bock) (plus) (plus)
11 lista: Skapa aviseringar (plus) (plus)   (plus)   (plus) (plus)
5 lista: ta bort objekt   (plus)   (plus) (bock) (plus) (plus)
10 lista: Ta bort versioner   (plus)   (plus) (bock) (plus) (plus)
4 lista: redigera objekt   (plus) (bock) (plus) (bock) (varning) (plus) (plus)
1 lista: hantera listor       (plus) (bock) (varning) (plus) (plus)
8 lista: öppna objekt (plus) (plus) (bock) (plus) (bock) (varning) (plus) (plus)
2 lista: Åsidosätt listbeteende         (bock) (plus) (plus)
12 lista: visa programsidor (plus) (plus) (bock) (plus) (bock) (varning) (plus) (plus)
6

lista: visa objekt

(plus) (plus) (bock) (plus) (bock) (varning) (plus) (plus)
9 lista: Visa versioner (plus) (plus)   (plus) (bock) (plus) (plus)
32 personlig: Lägg till/ta bort personliga webbdelar   (plus)   (plus) (bock) (plus) (plus)
31 personlig: Hantera personliga vyer   (plus)   (plus) (bock) (plus) (plus)
33 personlig: Uppdatera personliga webbdelar   (plus)   (plus) (bock) (plus) (plus)
17 webbplats: lägga till och anpassa sidor           (plus) (plus)
19 webbplats: Använd formatmallar           (plus) (plus)
18 webbplats: Använd teman och kanter           (plus) (plus)
21 webbplats: Bläddra bland kataloger   (plus)   (plus) (bock) (varning) (plus) (plus)
25 webbplats: bläddra bland användarinformation (plus) (plus) (bock) (plus) (bock) (varning) (plus) (plus)
20 webbplats: skapa grupper             (plus)
15 webbplats: skapa underwebbplatser             (plus)
30 webbplats: redigera personlig användarinformation   (plus)   (plus)   (plus) (plus)
24 webbplats: räkna upp behörigheter             (plus)
26 webbplats: hantera aviseringar             (plus)
13 webbplats: hantera behörigheter             (plus)
16 webbplats: hantera webbplats             (plus)
29 webbplats: öppna (plus) (plus) (bock) (plus) (bock) (varning) (plus) (plus)
28 webbplats: Använd funktioner för klientintegration (plus) (plus)   (plus)   (plus) (plus)
27 webbplats: använda fjärrgränssnitt (plus) (plus) (bock) (plus) (bock) (varning) (plus) (plus)
22 webbplats: använda självbetjäning för att skapa webbplatser (plus) (plus)   (plus)   (plus) (plus)
23 webbplats: visa sidor (plus) (plus) (bock) (plus) (bock) (varning) (plus) (plus)
14 webbplats: Visa Web Analytics-data             (plus)

Siffran i kolumnen längst till vänster är den ordning i vilken dessa behörigheter visas i SharePoint-gränssnittet.

Rader som är markerade med (plus) är behörigheter som tilldelats standardrollens nivåer.

Rader som är markerade med (bock) är behörigheter som måste kännas igen som en användare eller administratör av Adobe Sign-integrationen.

Rader som är markerade med (varning) krävs för att administrationsfunktionerna för Adobe Sign-integrationen ska fungera korrekt.

 • Bakgrund -– Så här får Hur användare får åtkomst till en SharePoint-webbplats

  Lite bakgrund om hur användare faktiskt får tillgång till en SharePoint-webbplats:

  •  Behörigheter och tillståndsbehörighetsnivåer

   SharePoint erbjuder en uppsättning avmed 33 individuella behörigheter som styr användarnas förmåga att utföra enskilda åtgärder. För att göra hanteringen av användarbehörigheter mindre krånglig har SharePoint konstruktionen Behörighetsnivåer – grupper med enskilda behörigheter som kan tilldelas som ett block för låta användare utföra uppgifter enligt traditionella användningsroller. Beroende på webbplatsmallen som används för att skapa SharePoint-webbplatsen kan det finnas olika behörighetsroller definierade, men de tre viktigaste behörighetsnivåerna är Fullständig kontroll, Redigera och Läsa. Dessa är basenligger till grund för standardåtkomstkontroll i SharePoint-grupper.

   En webbplatsadministratör kan ocksåäven definiera anpassade behörighetsnivåer för att stödjage åtkomst för andra roller

    

  •  Grupper

   Användare får tillgång till SharePoint-webbplatser på grund av sittgenom medlemskap i en SharePoint-grupp. Medlemskapet kan antingen vara direkt eller ärvt.

   1. SharePoint-grupper

   SharePoint-grupper är enkla samlingar amedv användare och användarliknande grupper som låter dig styra åtkomst till en SharePoint-webbplats. Alla medlemmar i SharePoint-gruppen ärver de behörigheterna som tilldelatsde SharePoint-gruppen.

   En SharePoint-grupp är i många avseenden främst en åtkomstkontrollgrupp.

   När en SharePoint-webbplats skapas skapas tre SharePoint-grupper med hjälp av webbplatsnamnet. Grupperna är: <siteName>- Äägare, <siteName>- medlemmar och <siteName>- besökare. Gruppen Ägare tilldelas behörighetsnivån fullständig kontroll till SharePoint-webbplatsen och alla underwebbplatser och applikationer. Gruppen Medlemmar tilldelas behörighetsnivån redigera till SharePoint-webbplatsen och alla underwebbplatser och applikationer. Gruppen Besökare tilldelas behörighetsnivån läsa.

   En webbplatsadministratör kan ocksåäven skapa en anpassad SharePoint-grupp och tilldela den gruppen någon av de definierade behörighetsnivåerna. Denna anpassade grupp ärfinns tillgänglig för webbplatssamlingen (denna webbplats och alla underwebbplatser).

   Varje medlem i en av dessa SharePoint-grupper ärver behörigheter som tilldelasges gruppen.

    

   2. Office365-grupper

   Office365-grupper är mer komplexa samlingar av användare som styr åtkomst till resurser för att möjliggöra samarbete. När du skapar en ny Office365-grupp skapas en e-postadress för gruppens delade brevlåda, en SharePoint-webbplats skapas för att lagra och organisera samarbetsinnehållet, samarbetsresurser tilldelasallokeras och en Teams-webbplats kan valfritt skapas för att underlätta gruppkommunikation. Office365-grupper innehåller en lista över medlemmar och en lista över ägare. Ägare har möjlighet att hantera Office365-gruppen. Medlemmar får åtkomst till den resurs som Office365-gruppen tilldelas.

   På många sätt är en Office365-grupp mer en samarbetsorganisation än en traditionell grupp.

   När en SharePoint-webbplats skapas i SharePoint-administratörscentret eller som en del av att skapa en ny Office365-grupp skapas en särskild Office365-grupp med samma namn som SharePoint-webbplatsen. Denna Office365-grupp är länkad till de SharePoint-grupper som skapas med SharePoint-webbplatsen. Ägarna till Office365-gruppen läggs till i gruppen SharePoint-ägargruppenägare. Medlemmarna i Office365-gruppen läggs till i gruppen SharePoint-medlemmar.

   En SharePoint-administratör kan dela innehållet på SharePoint-webbplatsen med en annan Office365-grupp. Den gruppen kommer att ha tillgång till SharePoint-webbplatsen och dess funktioneralitet, men inte de andra resurserna, till exempel delad postlåda eller Teams-webbplats, eftersom Office365-gruppen skapades med SharePoint-webbplatsen. När du bjuder in en Office365-grupp att dela SharePoint-webbplatsen läggs till Office365-gruppen till i gruppen SharePoint-medlemmar.

   Om du Att delar en SharePoint-webbplats med en Office365-grupp blir gör att Office365-gruppen en blir medlem i en av SharePoint-grupperna (åtkomstkontroll).

    

   3. Azure Active Directory- säkerhetsgrupper

   Azure Active Directory-säkerhetsgrupper (AD-säkerhetsgrupper) är samlingar av användare och andra AD-säkerhetsgrupper som kan definieras hierarkiskt och läggas till i grupper som hanterar åtkomst till resurser (åtkomstkontrollgrupper) för att ge medlemmar i AD-säkerhetsgruppen tillgång till de kontrollerade resurserna.

   En SharePoint-administratör kan dela innehållet på SharePoint-webbplatsen med en AD-säkerhetsgrupp. Den AD-säkerhetsgruppen och alla medlemmar i dess innehållna AD-säkerhetsgrupper kommer att ha tillgång till SharePoint-webbplatsen och dess funktioner, men inte de andra resurserna, till exempel delad postlåda eller Teams-webbplats, som Office365-gruppen som skapades med SharePoint-webbplatsen.

   Att Om du delar en SharePoint-webbplats med en AD-säkerhetsgrupp gör så blir att AD-säkerhetsgruppen blir medlem i en av SharePoint-grupperna (åtkomstkontroll).

    

 • Hur identifierar detta nya ombordalternativregistreringsalternativ användare?

  Snarare än att leta efter uttryckligt gruppmedlemskap, när funktionen Användare med redigeringsbehörighetn har valts, kontrollerar Adobe Sign-tillägget den specifika uppsättning SharePoint-behörigheter som tilldelats användaren. Om användaren har de SharePoint-behörigheter som krävs för att vi ska kännas igen denn som administratör, får användaren använda de administrativa funktionerna i tillägget. Om användaren har de SharePoint-behörigheter somm vi kkrävers för att han kännas igen som en tilläggsanvändare, får användaren använda de vanliga funktionerna i tillägget.

  SharePoint-behörigheterna för att erkännas som administratör av Adobe Sign-tillägget ingår i SharePoint-behörighetsnivån Fullständig kontroll. SharePoint-behörigheterna för att erkännas som användare av Adobe Sign-tillägget ingår i SharePoint-behörighetsnivån Redigera.

  • Nödvändiga användartillståndbehörigheter

   För att kunna erkännaskännas igen som enett tilläggsanvändare måste användaren ha följande SharePoint-behörigheter. För listor måste användaren kunna lägga till objekt, redigera objekt, visa objekt, öppna objekt och visa applikationssidor. För webbplatsen måste användaren kunna visa sidor, bläddra bland användarinformation, använda fjärrgränssnitt och öppna webbplatsen.

    

  • Nödvändiga administratörsbehörigheter

   För att kännas igen som tilläggsadministratör måste användaren ha SharePoint-behörigheter för kännas igenatt kunna erkännas som tilläggsanvändare, plus följande ytterligare SharePoint-behörigheter. För listor måste användaren kunna åsidosätta listbeteenden, ta bort objekt, godkänna objekt, visa versioner och ta bort versioner. För webbplatsen måste användaren kunna bläddra i kataloger. För personliga inställningar måste användaren kunna hantera personliga vyer, lägga till/ ta bort personliga webbdelar och uppdatera personliga webbdelar.

 • Kommer det här nya inbyggnadsregistreringsalternativet att stödja Office 365-grupper, AAD-säkerhetsgrupper eller SharePoint-standardgrupper som jag redan har skapatkonfigurerat?

  Ja.

  Så länge dina användare kan kommaer åt SharePoint-webbplatsen och har tilldelats en SharePoint-grupp med tillräckliga behörigheter för att kunna erkännas igen som en tilläggsanvändare eller administratör, spelar det ingen roll med vilken mekanism de är på grund av vilken mekanism de är medlem i SharePoint- gruppen.

 • Mina användare är i rätt medlemsgrupper (SharePoint-grupp eller Office365-grupp) men kan inte använda Adobe Sign. Vad ska jag göra?

  1. Hitta från vilken SharePoint-grupp användaren har fått åtkomst till SharePoint-webbplatsen.
  2. Kontrollera att behörighetsnivån för den SharePoint innehåller nödvändiga minimirättigheterbehörigheter för att kunna erkännas igen som en Adobe Sign-tilläggsanvändare eller administratör.

  Vid försök att öppna tillägget får användaren ett felmeddelande som säger: "Du har inte nödvändiga behörighet för att använda Adobe Sign."

  Behörighetsfel

  Det här felet orsakas av att SharePoint-behörigheterna för användaren inte har ställts in korrekt. För att lösa problemet måste du först veta hur användaren har fått åtkomst till SharePoint-webbplatsen och sedan antingen justera behörigheterna eller lägga till användaren i en grupp med rätt behörigheter (eller båda).

  • Kontrollera SharePoint-gruppmedlemskap och behörighetsnivå

   Fliken Behörigheter

   1. Logga in på SharePoint-webbplatsen som en webbplatsadministratör.
   2. Från kugghjulsmenyn Inställningar väljer du Webbplatsbehörigheter.
   3. Från panelen Behörigheter panel Kklickar du på Avancerade behörigheter inställningslänk
   4. Från kommandofältet BEHÖRIGHETER klickar du på Kontrollera behörigheter och skriv e-postadressen till den problematiska användaren i dialogrutan.

   Detta visar användarens behörighetsnivå och vilken SharePoint-grupp som har beviljat den behörighetsnivån.

  • Justera Redigera-behörighetsnivånivån för redigeringstillstånd förn så den att inkluderar de minimikrav som krävs

   I listan Behörigheter,, klickar du på länken Avancerade behörighetsinställningar-länk, och därefterklicka sedan på alternativet Behörighetsnivåer-alternativ från fliken BEHÖRIGHETER-flikan.

   I listan över behörighetsnivåer, väljer du Redigera- nivån för att visa listan över behörigheter som ingår i Redigera-behörighetsredigeringsbehörighetsnivån.. Se till att Rredigeria-ngsbehörighetsnivån innehåller de behörigheterna som är understrukna i gult i bilden nedan.

   Lista över behörigheter

   När det gäller listor måste användaren kunna lägga till objekt, redigera objekt, visa objekt, öppna objekt och visa applikationssidor. För webbplatsen måste användaren kunna visa sidor, bläddra bland användarinformation, använda fjärrgränssnitt och öppna webbplatsen..


Användare i standardgruppen med standardmedlemmar/standardägare (med behörigheten Redigera)

Om du behöver mer kontroll över vem som får använda integrationen Adobe Sign för SharePoint, kan du använda det här alternativet för att endast ge åtkomst till de användare som är direktmedlemmar i <webbplatsnamn>-medlemmarnas SharePoint-grupp.

 • Om du konfigurerar SharePoint-webbplatsen med den moderna upplevelsen skapades en Office365-grupp för att hantera behörigheterna för webbplatsen
  • Den Office365-gruppen har lagts till som medlem i SharePoint-gruppen med samma namn, vilket gör att åtkomsten kan styras från en central webbplats. 
  • Om du lägger till användare på SharePoint-webbplatsen med den moderna upplevelsen läggs medlemmar till i Office365-gruppen, och inte i SharePoint-gruppen. 

Så här lägger du till medlemmar på SharePoint-webbplatsen med den moderna upplevelsen:

 • Öppna inställningspanelen från kugghjulsmenyn i det övre fältet
 • Välj Webbplatsbehörigheter 
  • Då öppnas en ny panel med Behörigheter till höger
 • Klicka på länken Avancerade behörigheter.
Obs!

Om knappen Bjud in personer används för att bjuda in personer till SharePoint-webbplatsen ger det dem inte åtkomst till Adobe Sign-integrationen.

Behörighetsområde

 

 • Klicka på namnlänken för <webbplatsnamn>-medlemmarnas grupp för att se medlemmarna i SharePoint-webbplatsmedlemmarnas grupp.
Klicka på namnlänken för medlemsgruppen

 

 • Klicka på knappen Ny för att öppna dialogrutan och lägga till nya medlemmar i SharePoint-gruppen
Klicka på namnlänken för medlemsgruppen

 

När du är klar visas den nya medlemmen i SharePoint-gruppen i listan över medlemmar.

Användare i gruppen

Viktigt:

När användarna har lagts till i grupperna kan det ta flera minuter för Microsofts servrar att synkroniseras.  Det här påverkar inte vidare konfiguration, men användarkontot bör inte testas/användas förrän synkroniseringen är klar.


Konfiguration – valfri

Följande frivilligavalfria konfigurationer är inte nödvändiga, men de kan markant höja det värde som Adobe Sign ger.


Välj lagring av signerade avtal

Som administratör kan du definiera en global målmapp där alla slutförda avtal för hela webbplatsen placeras. Detta konfigureras på sidan Inställningar för signerade filer.

När en global lagringsmapp är definierad sparas alla PDF-filer med signerade avtal och granskningsspår automatiskt i denna globala lagringsmapp. Detta inkluderar avtal som skickas från dokumentbibliotek samt listor.

Inställningar för signerade filer

Om ingen global lagringsmapp är konfigurerad på sidan Inställningar för signerade Adobe Sign-filer skapas automatiskt en ny mapp kallad Signerade avtal i dokumentbiblioteket från vilket avtalet skapades/skickades. För alla slutförda avtal som skickas från ett visst bibliotek returneras de slutförda PDF-filerna till samma mapp för Signerade avtal.

 

Avtal som skickas från listor bifogas till listobjektet (som bilagor) om ingen global standardfil identifieras.

Avtalslagring för webbformulär

Om du använder webbformulär för att samla in data kan en liknande lagringsprocess användas för de signerade webbformulärsavtalen.

Administratören kan definiera en global lagringsmapp för alla signerade webbformulär.

Om ingen global databas har definierats lagras det signerade webbformuläret i en automatiskt skapad mapp som kallas signerade webbformulär.

Lagra webbformulärsavtal


Aktivera granskningsspår

Som standard returnerar Adobe Sign endast PDF-filen med det signerade avtalet.  Om du däremot aktiverar Lagra granskningsspår med signerat avtal returneras en till PDF-fil, som innehåller det fullständiga granskningsspåret för avtalet.

Lagra granskningsspår med avtal


Mallmappning

Adobe Sign har stöd för möjligheten att relatera data mellan SharePoint-listor och avtalets formulärfält.

Med hjälp av arbetsflöden och genom att mappa listfälten till formulärfälten kan du automatiskt förifylla dokument innan du skickar dem. Det gör att det går snabbare för avsändare och/eller signerare att fylla i formuläret och det minskar risken för att felaktiga data anges.

Omvänt kan du även skapa en mappning som extraherar data från formulärfält i ett signerat avtal för att fylla i en SharePoint-lista.

Den fullständiga guiden för konfiguration av mallmappningar finns här.


Mappning av webbformulär

På samma sätt som mallmappning har Adobe Sign stöd för möjligheten att koppla data mellan Adobe Sign-webbformulär och SharePoint-listor.

Genom att mappa webbformulärens formulärfält till kolumnerna i SharePoint-listan kan du automatiskt skicka data till SharePoint, vilket minskar den tid och de fel som uppstått om du skulle fört in felaktiga data.

Den fullständiga handboken för konfiguration av webbformulärsmappningar finns här.

Obs!

Mappning av webbformulärsmallar är bara tillgängligt för Adobe Sign för SharePoint Online version 2.0 och senare installationer.

Tidigare versioner måste uppgraderas för att få tillgång till den här funktionen.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto