Obs!

Om Store-knappen inte visas bland menyflikarna tillåter förmodligen inte Office-administratören att butiken används.

Kontakta Office-administratören eller IT-teamet om du vill använda den eller vill distribuera tillägget i din organisation.

Översikt

Med Adobe Sign-tillägget kan en användare öppna en Word- eller PowerPoint-fil (högst 5 MB) och använda den filen som grund för ett nytt avtal.

Det här dokumentet är uppdelat i tre delar:

 • Installera/aktivera tillägget på ditt Office-konto – Engångsprocessen för att aktivera tillägget från 365 store. Alla användare ska kunna göra det här utan upphöjda behörigheter.
 • Etablera den autentiserade anslutningen mellan Office och Adobe Sign – När tillägget är aktiverat, måste en förtroenderelation mellan Microsoft och Adobe Sign skapas. Du gör det genom att autentisera bägge miljöer. Det behöver bara etableras en gång.
 • Använd tillägget – Det här avsnittet går igenom funktionerna för tillägget och hur du kan använda det för att dra nytta av Adobe Sign direkt från Word- eller PowerPoint-klienten.

365-administratörer kan centralt installera tillägget på klientnivå och kontrollera åtkomst på användarnivå om så önskas. Det här tillåter åtkomst för både Word och PowerPoint för alla användare i klientorganisationen.

Enskilda användare som installerar tillägget separat, måste antingen installera Word och/eller PowerPoint separat.

OBS! Vid autentisering och användning av tillägget, kommer Office 365 att visa en auktoriseringspanel när du försöker öppna ett nytt fönster. När det händer, klickar du på Tillåt.

4. Allow Window

Förutsättningar

För att tillägget ska fungera korrekt, måste du aktivera cookies i webbläsaren.

Plattformar som stöds:

 • Word eller PowerPoint 2013 (Windows v15+)
 • Word eller PowerPoint 2016 (Windows v16+)
 • Word- eller PowerPoint Online (365) med:
  • Chrome v59+
  • Firefox v53+
  • Safari 9+
  • Edge 38+
  • IE 11+
 • Word eller PowerPoint 2016 (Mac v15.34+)

Du måste även följa de grundläggande Microsoft-kraven för att använda Office

Användare av skrivbordsprogrammet måste se till att cookies är aktiverade i Internet Explorer.

Obs!

Privata/inkognito-webbläsarsessioner stöds inte.


IE/Edge-webbläsare

För att tillägget ska fungera sömlöst i Internet Explorer och Edge-webbläsare så måste du lita på följande webbplatser i din webbläsares säkerhetskonfiguration:

 • https://*.adobesigncdn.com
 • https://*.adobesign.com
 • https://*.echocdn.com
 • https://*.echosign.com
 • https://*.microsoftonline.com
 • https://*.office.com
 • https://*.office365.com
 • https://*.live.com (om du använder ett Live-konto)
 • https://*.sharepoint.com
 • Om du använder ett identitetshanteringssystem från tredje part, behöver den URL:en också läggas till


Mac High Sierra OS

High Sierra-användare kan stöta på ett problem när de försöker komma åt tillägget från Word/PowerPoint-skrivbordsappar (version 16.11 och över) som ger ett generiskt felmeddelande från Adobe Sign som säger att cookies inte är aktiverade. 

 

Om det här inträffar:

 • Öppna tilläggets Inställningar och Logga ut
 • Återautentisera till tjänsten genom att klicka på Kom igång

Om återautentisering inte lyckas lösa problemet, kontakta kundsupport.

Installerar tillägget

1. Logga in på ditt 365-konto och välj alternativet Word eller PowerPoint

2. Öppna en Word- eller PowerPoint-fil

3. Gå till fliken Infoga i menyfliksområdet och välj alternativet Office-tillägg från avsnittet Tillägg

4. Sidan Office-tillägg öppnas. Välj alternativet Store

5. Skriv in Adobe i sökfältet och klicka på sökikonen

6. När du hittat tillägget Adobe Sign för Word/PowerPoint, klickar du på knappen Lägg till på höger sida av listobjektet

OWA – hämta från butiken

7. När tillägget har installerats, läggs ikonerna för Adobe Sign till i ditt menyfliksområde på Start-fliken. Det finns tre alternativ:

 • Fyll i och signera – för dokument som bara du behöver fylla i och signera
 • Skicka för signering – dokument som minst en annan person än du måste signera
 • Avtalsstatus – en lista med de tio senast uppdaterade dokumenten.

 

3_adobe_sign_iconsaddedtotheribbon

Obs!

Enskilda användare behöver bara installera tillägget för ett program, Word eller PowerPoint. Paketet installerar till båda automatiskt.

Om du inte ser menyfliksknapparna, kontrollera ditt Mina tillägg-avsnitt för att aktivera tillägget.

Etablera den autentiserade relationen

Med insticksprogrammet aktiverat måste du skapa en relation mellan ditt Microsoft-konto och ditt Adobe Sign-konto. Detta garanterar att du och bara du skickar avtal via sin Adobe Sign-användare.

Konfigurationprocessen är snabb och kräver bara att du vet hur du autentiserar till de två systemen.

 • Om du inte har ett Adobe Sign-konto, finns det en kostnadsfri testversion tillgänglig. (Se Steg 3 nedan)

När du har etablerat den här relationen, behöver du inte autentisera igen till Adobe Sign. Den autentiserade relationen kvarstår om den inte uttryckligen tas bort genom att logga ut från tillägget.

Obs! Office kommer att be användaren att omautentisera sig efter en timmes inaktivitet, eller 24 timmar

 

Så här upprättar du förtroendet:

1. Öppna valfri fil i Word eller PowerPoint (den som har tillägget aktiverat)

2. Hitta Adobe Sign-ikonerna i menyfliksområdet och klicka på Skicka för signering.

 • Det öppnar tilläggspanelen på höger sida i fönstret

3. Klicka på knappen Kom igång i tilläggets panel

 • Länken Hämta kostnadsfri testversion öppnar ett nytt fönster till sidan Registrering för Adobe Sign 30-dagars kostnadsfri testversion. Om du inte redan har ett Adobe Sign-konto, registrerar du dig för en kostnadsfri testversion innan du fortsätter. Ingen faktureringsinformation samlas in och det finns inget krav på att betala något under eller efter testversionen.
3. Get Started

4. Du kan bli ombedd att autentisera dig till 365-miljön. Klicka på den användare som du vill använda. (Den användare som du redan är autentiserad som kommer att vara högst upp i listan)

5. Authenticate to 365 pdfd

5. Office ber dig sedan att ge åtkomst till tillägget. Klicka på Acceptera.

6 Grant 365 Access PDF

Ett nytt fönster öppnas får att hämta autentiseringen för Adobe Sign.

6. Autentisera dig med dina autentiseringsuppgifter för Adobe Sign

OWA – autentisera till AdobeSign

7. Efter autentiseringen till Adobe Sign, ombeds du att bekräfta åtkomsten.  Klicka på Tillåt åtkomst

Bevilja Adobe-åtkomst

När autentiseringen till Adobe Sign har lyckats, ändras tilläggets panel på höger sida för att visa tilläggets startsida.  Klicka på Uppfattat för att öppna konfigurationspanelen.

9. Splash page

Använd tillägget

Med tilläggsprogrammet aktiverat, kan du öppna valfri Word- eller PowerPoint-fil och starta signeringsprocessen precis som om du hade loggat in på Adobe Sign och överfört filen.

När det gäller de två signeringsfunktionerna, bifogas det dokument som är öppet i Word eller PowerPoint automatiskt och det finns ett alternativ att lägga till fler filer.

Funktionen Avtralsstatus visar dig de senaste avtalen och användbara länkar för att interagera med dem baserat på deras aktuella status.

Två saker att tänka på:

 • När du använder skrivbordsprogram (till skillnad från online), måste en fil sparas minst en gång innan den kan signeras/överföras
 • Användaren ombeds att omautentisera sig om de är inaktiva i en timme eller efter 24 timmars kontinuerlig användning


Fyll i och signera

Fyll i och signera är skapat för att låta dig, användaren, fylla i ett dokument och använda en signatur. Inga andra mottagare kan vara en del av transaktionen.

När du har använt din signatur, finns dokumentet i ditt Adobe Sign-konto och kan visas, sparas som en PDF eller skickas (via Adobe Sign-delning) till valfri e-postadress.

När Fyll i och signera startas för första gången, har du bara alternativet att lägga till/ta bort de bifogade filerna och därefter klicka på Fortsätt. Ingen ytterligare konfiguration behövs eftersom det inte finns någon antagen överföringsprocess.

fill_and_sign_launchpanel

När du har klickat på fortsätt, öppnas Fyll i och signera-sidan och visar de bifogade filerna.

Gränssnittet tillåter inmatning av text och tre kryssruteikoner (kryss, bock och ifylld punkt). En intuitiv storleksanpassningsmeny hovrar över inmatningsfältet så att du kan justera din inmatningstext.

Text som anges radbryts inte automatiskt, men respekterar nya rader i samma fält.

Utöver indatafälten, finns det två signaturfältalternativ, Signatur-fältet och Initialer-fältet. Minst ett signaturfält måste placeras.

Mer ingående information om Fyll i och signera-gränssnittet återfinns här.

fill_and_sign_interface

Efter att dokumentet har fyllts i och en signatur har tillämpats, klickar du på Klar i det övre högra hörnet i fönstret.

Fyll i och signera-sidan stänger och Adobe Sign-panelen i Word/PowerPoint-gränssnittet ändras för att visa att signaturprocessen slutfördes.

Lyckades-panelen ger dig tre alternativ:

 • Visa signerad PDF – öppnar en ny flik som visar det signerade dokumentet
 • Spara en kopia – öppnar den signerade PDF-filen på ditt lokala system där du kan spara en kopia
 • Adobe Sign-menyn – uppdaterarar tilläggspanelen för att visa de tre funktionerna 

 

fill_and_sign_completepanel


Skicka för signering

Funktionen Skicka för signering innebär (och kräver) att avtalet kommer att skickas till minst en mottagare utöver avsändaren.

Med din fil öppen, klickar du på ikonen Skicka för signering i menyfliksområdet för att öppna tilläggspanelen på höger sida om fönstret

10_send_for_signatureiconintheribbon


Konfigurera avtalet

När du startar ett avtal från en öppen fil, märker du att du överst på panelen har listan med Dokument som är bifogade för tillfället.

1. Som standard bifogas den fil som är öppen när knappen Skicka för signering klickas automatiskt. Det är helt ok att ta bort standardfilen.

11. RHP Docs

 

Precis till höger om dokuemntrubriken finns länken + Lägg till filer som låter dig lägga till fler filer till avtalet. Lägga till avtal fungerar precis som i webbprogrammet. Dokumenten visas för mottagarna i den ordning som de listas i tilläggspanelen

12. Add File

Filformat som stöds:

 • Word (.doc, .docx)
 • PowerPoint (.ppt, .pptx)
 • Excel (.xls, xlsx)
 • PDF
 • HTML
 • RTF

 

 • TIF/TIFF
 • JPG/JPEG
 • BMP
 • GIF
 • PNG

2. Precis under avsnittet Dokument, listas Mottagare.

Klicka i det vita fältet under rubriken Mottagare och börja skriv antingen ett namn eller en e-postadress. Tillägget visar dig kontakter från din kontaktlista för 365 som matchar den sträng du har skrivit in, vilket hjälper dig att hitta rätt mottagare.

Den ordning som mottagarna anges, indikerar signaturordningen för avtalet (vid en sekventiell signeringsprocess).

OBS: om du är van att ställa in mottagarroller, ska du vara medveten om att alla mottagare anses som Undertecknare när de konfigurerats i tillägget. Om andra roller krävs, klickar du på länken Fler alternativ under knappen Skicka/fortsätt.

Dessutom är alla verifikationer enbart e-postbaserade. Om du kräver andrafaktorsverifiering, klickar du på Fler alternativ.

 

3. Under Mottagare-listan finns avsnittet Medddelande som består av två fält.

Det övre fältet är namnet på avtalet. Som standard får det här fältet filnamnsvärdet för det öppna dokumentet. Det kan manuellt ändras till valfritt önskat värde.

Det andra fältet är den meddelandetext som visas i e-postmeddelandet när mottagaren uppmanas att signera avtalet. Ett generiskt värde infogas och kan redigeras fritt.

Det här meddelandefältet har en gräns på 1 000 tecken.

13. Exploded panel

I det övre högra hörnet av Meddelande-avsnittet finns en Rensa meddleande-länk som tar bort allt innehåll i Meddelande-fönstret.

Meddelandemallar eller privata meddelanden kan inkluderas genom att klicka på länken Fler alternativ.

 

4. Precis under Meddelande-fältet finns den valfria kryssrutan Förhandsgranska och skicka. Om du markerar den här rutan så öppnas en fönsterversion av redigeringssidan och visar alla standardfält och verktyg för att skapa formulär.

Redigeringssidan öppnas inte förrän du klickar på knappen Fortsätt.

 

5. Knappen Skicka/fortsätt skickar avtalet som det ser ut nu.  Om kryssrutan Förhandsgranska och skicka är markerad, öppnas redigeringssidan så att fält kan placeras i dokumentet.  När alla fält är placerade, klickar du på Skicka-knappen längst ned till höger på redigeringssidan.

 

6. Under knappen Skicka/fortsätt finns länken Fler alternativ. När du klickar på den här länken så öppnas en fönsterversion av Skicka-sidan i webbprogrammet och visar alla standardalternativ som du skulle se i programmet. Alla konfigurationer som görs i tilläggspanelen fylls i på Skicka-fönstret och kan redigeras.

Alla fält och alternativ finns tillgängliga precis som på Skicka-sidan i webbprogrammet och alla ändringar till mottag- eller fillistan inkluderas i avtalet.

Bläddra längst ner på fönstret och klicka på Nästa för att starta redigering eller avmarkera rutan Förhandsgranska och lägg till signaturfält och klicka på Skicka

 

Avtalet skickas och tilläggspanelen meddelar att det lyckats.

Två alternativ finns tillgängliga på panelen efter överföring:

 • Visa avtal – öppnar en fönstervy av avtalet som just skickades
 • Adobe Sign-menyn – det här alternativet ändrar panelen till att visa tilläggets funktionsalternativ (Skicka för signering)


Avtalsstatus

Alkternativet Avtalsstatus visar de senaste tio avtalen (baserat på senaste uppdaterings darum) som fortfarande är öppna och väntar på åtgärd. Det inkluderar utkast som väntar på att redigering, avtal som väntar på din underskrift och avtal som väntar på en annan mottagare.

Varje listat avtal kan expanderas för att visa den senaste händelsen som lagts upp för det avtalet och för att visa var i signaturprocessen som avtalet befinner sig.

 • De tre senaste händelserna som loggats mot avtalet listas (skapat, visat och signerat osv.) med den senaste överst
 • Om du klickar på länken Visa avtal inom avtalsinformationen så öppnas ett nytt fönster som visar dokumentet i sitt nuvarande tillstånd
 • Dokument som väntar på din signatur har en Signera avtalet-länk som öppnar ett nytt fönster med dokumentet redo för signatur

Längst ner på händelselistan finns en länk för Spåra alla avtal som öppnar en fönsterinstans av Hantera-sidan från programmet. Från Hantera-sidan, visas kontots hela historik.

Avtalsstatus

Tilläggsinställningar

Längst ner i tilläggspanelen, till höger om Adobe Document Cloud, finns en kugghjulsikon som öppnar tilläggsinställningarna:

15Settings Panel

Uppgradera – enbart testversionskonton

Den här länken öppnar ett nytt fönster till Adobe Sign-uppgraderingsprocessen där du kan köpa tillgång till Adobe Sign enligt en månatlig prenumeration.

Logga ut – bryt den autentiserade relationen

Relationen mellan dina Outlook- och Adobe Sign-användarkonton koms ihåg av tillägget och det är därför du inte behöver autentisera dig varje gång du använder tillägget.

Det är dock inte ovanligt att vissa användare skickar avtal från flera olika Adobe Sign-konton.  Då behöver dock den användaren använda sig av Logga ut-funktionen för att bryta den befintliga förtroenderelationen och därefter upprätta en ny relation med Adobe Sign-användarkontot.

Klicka på kugghjulsikonen längst ned till höger i tilläggspanelen för att bryta relationen. En popup-meny visas och alternativet Logga ut är överst på den menyn.

Hjälp

En länk till den här guiden och ytterligare skapat innehåll angående tillägget

Om

Det här öppnar en liten popup som ger information om tillägget du använder.

Sekretesspolicy

Det här är en länk till Adobe sekretesspolicyn

Admin – låt användare godkänna program

Office 365-administratören måste tillåta att användare kan godkänna att använda program.

Så här gör du:

    1. Logga in som Office 365-administratör

    2. Klicka på Admin-portalen

    3. Klicka på Admin-center > Azure AD

        ○ Det här öppnar Azure Active Directory-admincenter

nave_to_azure_ad

 

    4. Gå till: Användare och grupper > Användarinställningar

    5. Se till att Användare kan godkänna att appar har åtkomst till företagsdata åt dem är inställt på Ja

azure_ad_admin

Admin – installera på klientnivå

Installation på klientnivå låter administratören visa tillägget som standard så att användarna besparas installationsstegen och så att alla användare har åtkomst utan problem.

Aktiveringen är snabb och enkel. Den tar ungefär 5 minuter:

1. Logga in som klientadministratör och gå till Admin-panelen

2. Klicka på Tjänster och tillägg i den vänstra menyn

3. Klicka på + Överför tillägg 

 • Det öppnar panelen Nytt tillägg

4. Klicka på Nästa

 • Panelen Nytt tillägg uppdateras och ger dig alternativ för att överföra tilläggsfilen

5. Välj Jag vill lägga till ett tillägg från Office Store

6. Sök efter Adobe Sign och välj det

7. På Adobe Sign-tilläggspanelen, klickar du på Nästa

8. Adobe Sign-panelen uppdateras och visar alternativen för att komma åt tillägget:

 • Alla – aktiverar tillägget för alla inom din organisation
 • Specifika användare/grupper – låter dig välja vilka grupper inom din organisation som du vill ha tillägget aktiverat för
 • Enbart mig – det här aktiverar tillägget enbart för din användare
Word Tenant panel

 

9. Klicka på Spara när du har valt ditt aktiveringsalternativ

10. Klicka på Stäng på den sista landningssidan.

Vanliga frågor

Prova följande:

 1. Logga ut från Word 2016/PowerPoint 2016.
 2. Installera Adobe Sign-tillägget eller ett annat tillägg.
 3. Logga in i Word 2016 med ett Adobe-konto.
 4. Du kan använda tillägget utan problem.

Om felet kvarstår:

För Windows:

 • Ta bort innehållet i mappen %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Office\16.0\Wef\
 • Rensa ...\16.0\WebServiceCache

För Mac:

 • Ta bort innehållet i mappen /Users/{ditt_namn_på_enheten}/Library/Containers/com.Microsoft.OsfWebHost/Data/
 • Starta Word och lägg till tillägget om du inte redan uppmanats till det
 • Du uppmanas att lita på tillägget igen