Adobe och Apple har haft ett nära samarbete för att testa tillförlitlighet, prestanda och användarvänlighet hos Adobe Creative Cloud- och Adobe Creative Suite 6-programmen när de installeras i Intel-baserade system som kör Mac OS X Mavericks (v10.9). Alla Adobe CC- och CS6-produkter är kompatibla men några produkter kräver uppdatering till den senaste versionen för att fungera korrekt. Adobe Photoshop CS5, CS4 och CS3 har också testats med Mac OS X Mavericks och det finns för närvarande inga kända allvarliga problem.

Som alltid när nya operativsystem släpps kan det uppstå oväntade problem som inte upptäcktes under testerna. Om du stöter på problem ber vi dig rapportera dem med hjälp av formuläret för felrapportering.

Känner Adobe till några allvarliga problem, fel eller andra oväntade händelser när användare kör Adobe CC-, CS6- eller Acrobat-produkter med Mac OS X Mavericks (10.9)?

Creative Cloud

Acrobat/Reader

Photoshop

Lightroom

After Effects

Dreamweaver

Flash Player

Hur installerar jag framtida uppdateringar för Mac OS X Mavericks (10.9)-kompatibilitet?

Om uppdateringar för kompatibilitet med Mac OS X Mavericks (10.9) krävs för Creative Cloud- eller Creative Suite-produkter kommer uppdateringarna att finnas tillgängliga på följande sätt:

  • Aktiva Creative Cloud-medlemmar får uppdateringar. Du får information om alla uppdateringar via skrivbordsprogrammet Creative Cloud eller via själva skrivbordsprogrammet.
  • För versioner utan prenumeration görs uppdateringarna via Adobe Updater, ett verktyg som installeras med Adobe-produkter för att hantera hämtning och installation av uppdateringar. Så länge automatisk avisering är aktiverad i Adobe Updater får du automatiska meddelanden när det finns tillgängliga uppdateringar. Följ sedan anvisningarna för att ladda ned och installera uppdateringarna.
  • Om du har en CS6-produkt som kräver uppdatering kan du även öppna CS6-produkten och välja Hjälp > Uppdateringar för att öppna Adobe Updater. Markera sedan alla uppdateringar som du vill hämta och klicka på Hämta och installera uppdateringar.
  • Slutligen kan du även besöka hämtningssidan på Adobe.com för att se när uppdateringar publiceras. Sedan kan du ladda ned och installera uppdateringarna för varje relevant produkt.

Om du inte kan hitta några uppdateringar i Adobe Updater men tror att en uppdatering finns tillgänglig kan du gå till sidan Produktuppdateringar.

Jag använder ett antal plugin-program med min aktuella version av Creative Suite. Är dessa plugin-program kompatibla med Creative Suite som körs på Mac OS X Mavericks (10.9)?

Kunder uppmanas att kontrollera plugin-programmets kompatibilitet genom att kontakta dess leverantör innan de uppgraderar till Mac OS X Mavericks (10.9). Kontakta tillverkaren angående frågor om tredjepartsprodukter.

Erbjuder Adobe teknisk support för CC- och CS6- produkter som körs på Mac OS X Mavericks (10.9)?

Adobe erbjuder support till Creative Cloud- och Creative Suite-kunder som kör Mac OS X Mavericks (10.9) enligt Adobes standardvillkor för support. Besök supportsidan för ytterligare information om kostnadsfria och betalda supportprogram.

Jag är volymlicenskund. Hur skaffar jag uppdateringar av CC- och CS6-produkter?

Adobe rekommenderar att du följer din organisations interna riktlinjer för hantering av uppdateringar. Kontakta den IT-ansvariga person som hanterar dina Adobe-licenser för information om företagets policyer gällande uppdatering av programvara. Volymlicenskunders IT-ansvariga personer har information om hur de gör en tyst installation av CC- och CS6-uppdateringar och av Creative Cloud-paketeraren.

Är testversionerna för CC, CS6 och programmen kompatibla med Mac OS X Mavericks (10.9)?

Ja. Om den fullständiga versionen av en CC- eller CS6-produkt är kompatibel med Mac OS X Mavericks (10.9) är produktens testversion också kompatibel. Om det finns beskrivningar av kända problem i detta dokument gäller de även testversionerna.

Känner Adobe till några allvarliga problem, fel eller andra oväntade händelser när användare kör CS5-, CS4- eller CS3-produkter med Mac OS X Mavericks (10.9)?

Ja, Adobe Drive kan göra att det tar längre tid att öppna eller spara filer. Se Öppna filer, spara långsamt för mer information.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy