Vanliga frågor och svar om kompatibilitet mellan Windows 8.1 och Adobe Creative Cloud, Creative Suite, Acrobat samt Flash Player-program

VANLIGA FRÅGOR

Adobe och Microsoft har haft ett nära samarbete för att testa tillförlitlighet, prestanda och användarvänlighet hos Adobe Creative Cloud och Creative Suite 6 när programmen installeras i Intelbaserade system som kör Microsoft Windows 8.1. För närvarande finns inga kända problem. Även Adobe Photoshop CS5, CS4 och CS3 har testats med Windows 8.1 och det finns för närvarande inga kända problem av betydelse.

Som alltid när nya operativsystem släpps kan det uppstå oväntade problem som inte upptäcktes under testerna. Om du stöter på problem ber vi dig rapportera dem med hjälp av formuläret för felrapportering.

Krävs det en uppdatering av något av Adobe Creative Cloud CC- eller CS6-programmen för att de ska bli kompatibla med Windows 8.1?

För närvarande krävs endast en uppdatering av version 13.0.0.759 av Adobe Flash Pro CC för kompatibilitet med Windows 8.1. Övriga versioner av Adobe Flash Pro stöds redan.

Hur installerar jag de uppdateringar som krävs för kompatibilitet med Windows 8.1?

Om Creative Suite- och Creative Cloud-produkter måste uppdateras i framtiden, för kompatibilitet med Windows 8.1, kommer uppdateringarna att finnas tillgängliga på följande sätt:

  • Aktiva Creative Cloud-medlemmar får uppdateringar. Du får information om alla uppdateringar via Creative Clouds skrivbordsprogram eller via själva programmet.
  • Uppdateringar görs via Adobe Updater (Adobe CS6-produkter och tidigare) eller Creative Clouds skrivbordsprogram (Adobe CC-produkter och senare). Du meddelas automatiskt om tillgängliga uppdateringar, så länge automatisk avisering är aktiverad i Adobe Updater. Följ sedan anvisningarna för att ladda ned och installera uppdateringarna. 
  • Om du har en CS6-produkt som kräver uppdatering kan du även öppna CS6-produkten och välja Hjälp > Uppdateringar för att öppna Adobe Updater. Markera alla uppdateringar som du vill ladda ner och klicka sedan på Hämta och installera uppdateringar.
  • Slutligen kan du även besöka hämtningssidan på Adobe.com för att se när uppdateringar publiceras. Sedan kan du ladda ned och installera uppdateringarna för varje relevant produkt. 

Om du inte kan hitta uppdateringar i Adobe Updater men tror att en uppdatering finns tillgänglig gör du följande:

  1. Ladda ned och installera om Adobe Application Manager:

  2. Ta bort följande mapp: \Användare\[användarnamn]\AppData\Lokal\Adobe\AAMUpdater.

  3. Starta ett CS6-program och välj Hjälp > Uppdateringar.

Känner Adobe till att allvarliga problem, fel eller andra oväntade händelser förekommer när CC-, CS6- eller Adobe Acrobat®-produkter körs med Windows 8.1?

Det kan hända att ett varningsmeddelande för pluginprogram visas när du försöker installera ett Adobe Creative Cloud-program i Windows 8.1 med Internet Explorer 11. Adobe har inte hittat några andra betydande problem när CC-, CS6- eller Acrobat-produkter körs med Windows 8.1.  

Adobe Flash Player är ju numera inbyggt i Windows 8.1 så hur skaffar jag det och vilken kundsupport finns tillgänglig?

Adobe Flash Player är inbyggt i Internet Explorer i alla versioner av Windows 8 och uppdateringar distribueras via Windows Update. Support i enlighet med Adobes standardvillkor för Flash Player finns tillgänglig påwww.adobe.com/se/support och http://helpx.adobe.com/se//flash-player.html.

Jag använder ett antal pluginprogram med min aktuella version av Creative Suite. Är dessa pluginprogram kompatibla med Creative Suite när Windows 8.1 körs?

Kunderna uppmanas att kontrollera pluginkompatibilitet genom att kontakta pluginleverantören innan de uppgraderar till Windows 8.1. Kontakta tillverkaren angående frågor om tredjepartsprodukter.

Erbjuder Adobe teknisk support för CC- och CS6- produkter som körs på Windows 8.1?

Adobe erbjuder support till Creative Cloud- och Creative Suite-kunder som kör Windows 8.1, enligt våra standardvillkor för support. Besök supportsidan för ytterligare information om kostnadsfria och betalda supportprogram.

Jag är volymlicenskund. Hur skaffar jag uppdateringar av CC- och CS6-produkter?

Adobe rekommenderar att du följer din organisations interna riktlinjer för hantering av uppdateringar. Du kan även ta kontakt med den IT-ansvariga personen som hanterar din Adobe-licens och få information om din företagslicens vid uppdatering av programvaran. Volymlicenskunder har tillgång till information för IT-ansvariga om hur de gör en tyst installation av CC- och CS6-uppdateringar och av Creative Cloud Packager.

Är testversionerna av CC- och CS6-program kompatibla med Microsoft Windows 8.1?

Ja. Testversionerna av CC- eller CS6-produkter är kompatibla med Windows 8,1. Eventuella problem som beskrivs i detta dokument gäller även testversionerna.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy