O člankih

Veliko tradicionalno natisnjenih dokumentov, kot so revije in časopisi, razvrsti besedilo v več stolpcev. Novice potekajo iz stolpca v stolpec in včasih preko več strani. Čeprav je oblika za natisnjeno vsebino uporabljena, je tej vrsti strukture na zaslonu morda težko slediti, ker sta potrebna drsenje in povečava.

Funkcija članka omogoča, da članke vodite skozi vsebino, ki je predstavljena v več stolpcih in preko niza strani.

Potek niti članka
Potek niti članka. Uporabnik bere besedilo A, preskoči besedilo B in C in se ponovno premakne na besedilo A.

Določanje člankov

Članek ustvarite z določanjem niza polj okoli vsebine v vrstnem redu, v katerem želite, da je vsebina prebrana. Določena pot krmarjenja za članek je poznana kot nit članka. Nit ustvarite tako, da različna polja povežete in jih združite v neprekinjen potek besedila.

Opomba:

Večina programov za namizno oblikovanje vam pri pretvorbi datotek v Adobe PDF omogoča samodejno ustvarjanje niti člankov. Če ima datoteka, ki si jo ogledujete, članke, lahko pokažete imena člankov na zavihku in skozi njih enostavno krmarite.  

 1. Izberite Orodja > Urejanje PDF-ja > Več > Dodaj polje članka. Kazalec je v oknu dokumenta prikazan kot križni kazalec.

 2. Povlecite pravokotnik, da določite polje prvega članka. Okoli priloženega besedila se pojavi polje članka in kazalec se spremeni v kazalec članka.

  Vsako ustvarjeno polje članka ima oznako, ki je sestavljena iz številke članka in njegovega zaporedja znotraj članka. Na primer, prvo polje za prvi članek je označeno z 1-1, drugo polje z 1-2 in tako dalje. Polja za drug članek v istem dokumentu so označena z 2-1, 2-2, 2-3 in tako dalje.

 3. Pojdite na naslednji del dokumenta, ki ga želite vključiti v članek in okoli besedila narišite pravokotnik. Postopek ponavljajte, dokler ne določite celotnega članka.

  Opomba:

  Za spreminjanje velikosti ali premikanje polja članka morate najprej končati članek.

 4. Če želite končati članek, pritisnite Enter.
 5. V pogovornem oknu Lastnosti članka za opis članka vnesite naslov članka, predmet, lastnika in ključne besede ter kliknite V redu.

Ogled in urejanje članka

Za ustvarjanje, prikaz in spreminjanje polja članka v dokumentu PDF uporabite orodje članka.

Ogled člankov na strani

 1. Izberite Orodja > Urejanje PDF-ja > Več > Dodaj polje članka.

Ogled člankov v dokumentu PDF

 1. Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Članki.
 2. Če želite prebrati članek, ga dvokliknite ali izberite in v meniju z možnostmi na plošči Članki izberite Preberi članek.

  Prva vrstica članka je prikazana v zgornjem levem kotu.

 3. Če želite ploščo Članki skriti, ko se članek odpre, v meniju z možnostmi plošče Članki izberite Skrij po uporabi.

Brisanje članka ali polja članka

 1. Na plošči Članki izberite članek in naredite nekaj od tega:
  • Če želite izbrisati cel članek, ga na plošči Članki izberite in pritisnite tipko Delete.

  • Če želite iz članka izbrisati samo eno polje, ga kliknite z desno miškino tipko in izberite Izbriši. V opozorilu izberite Polje. Če izberete Članek, bo izbrisan celoten članek.

   Preostali članki ali polja člankov bodo samodejno ponovno oštevilčeni.

Vstavljanje polja članka v nit članka

 1. V oknu dokumenta izberite polje članka, po katerem naj se zgleduje novo polje članka.
 2. Kliknite znak za plus (+) na dnu izbranega polja in kliknite V redu, ko boste pozvani, da povlečete in ustvarite novo polje članka.
  Primer izbora članka z orodjem članka
  Primer izbora članka z orodjem članka

 3. Narišite novo polje članka. Novo polje je vstavljeno v potek članka in vsa polja, ki mu sledijo, so ponovno oštevilčena.

Premikanje ali spreminjanje velikosti polja članka

 1. Z orodjem članka izberite polje članka in naredite nekaj od naslednjega:
  • Za premikanje polja povlecite polje na novo mesto.

  • Za spreminjanje velikosti povlecite središčno ročico, da spremenite samo višino ali širino, ali kotno ročico, da spremenite obe dimenziji.

  Primer spreminjanja velikosti polja članka
  Primer spreminjanja velikosti polja članka

Urejanje lastnosti članka

 1. Z orodjem članka izberite polje članka, ki ga želite urediti.
 2. Z desno miškino tipko kliknite polje in izberite Lastnosti.
 3. Spremenite informacije v pogovornem oknu Lastnosti člankov in kliknite V redu.

Združevanje dveh člankov

 1. V podoknu dokumenta izberite polje članka, za katero želite, da je najprej prebrano.
 2. Izberite znak plus (+) na dnu polja članka in kliknite V redu, da opustite poziv za ustvarjanje novega polja članka.
 3. S tipko Ctrl kliknite polje članka, za katero želite, da je prebrano naslednje. Drugi članek je dodan na konec prvega članka. Vsa polja članka v delu se samodejno ponovno oštevilčijo.