Spreminjanje načina upodabljanja, osvetlitve, projekcije in ozadja

Način upodabljanja modela določa površinski videz 3D-modela. Privzeti način upodabljanja je običajno Neprekinjen obris, lahko pa izberete drug način upodabljanja. Spremenite lahko tudi osvetlitev 3D-modela in ozadje.

Spreminjanje videza 3D-modela
Spreminjanje videza 3D-modela

A. Privzeti videz B. Način upodabljanja žičnega modela C. Barvna osvetlitev D. Druga barva ozadja 
 1. Z elementi na orodni vrstici 3D opravite vse spremembe:
  • Če želite spremeniti način upodabljanja, izberite eno od možnosti v pojavnem meniju Način upodabljanja modela .

  • Za ogled ortografske projekcije kliknite gumb Uporabi ortografsko projekcijo . Ortografska projekcija učinkovito odstrani eno od dimenzij, ohrani razmerje velikosti med predmeti, 3D-model pa dobi manj realistični videz. Znova pritisnite gumb za uporabo projekcije iz perspektive.

  • Če želite vklopiti, izklopiti ali spremeniti osvetlitev, izberite eno od možnosti v pojavnem meniju Omogoči dodatno osvetlitev .

  • Če želite spremeniti barvo ozadja, kliknite puščico ob barvnih vzorcih ozadja in izberite barvo.

  Opomba:

  Načini upodabljanja modela, shem osvetlitve in možnosti barve ozadja so na voljo tudi, če z desno miškino tipko kliknete 3D-model in nato kliknete Možnosti pogleda. Načini upodabljanja modela se prikažejo v meniju Možnosti na plošči Drevo modela.

Primeri načinov upodabljanja modela

Načini upodabljanja modela vključujejo kombinacije dejavnikov, ki vplivajo na videz 3D-predmeta. Spodnja ilustracija prikazuje preprost predmet, upodobljen v vseh načinih, ki so na voljo.

Načini upodabljanja modela
Načini upodabljanja modela

A. Polno B. Prosojen omejevalni okvir C. Prosojno D. Poln žični model E. Ilustracija F. Neprekinjen obris G. Zasenčena ilustracija H. Omejevalni okvir I. Obris prosojnega omejevalnega okvirja J. Žični model K. Zasenčen žični model L. Prosojen žični model M. Skrit žični model N. Vrhovi O. Zasenčeni vrhovi 

Skrivanje, osamitev in spreminjanje videza delov

Nekateri 3D-modeli so sestavljeni iz posameznih delov. Če želite skriti, osamiti ali povečati dele ali pa jih narediti prosojne, lahko uporabite drevo modela. Deli, ki se prikažejo v 3D-modelu, imajo v drevesu kljukico.

Spreminjanje delov
Spreminjanje delov

A. Izbran del B. Skrit del C. Osamljen del D. Prosojen del 
 1. V 3D-modelu z ročnim orodjem kliknite del, ki ga želite spremeniti. Če vam nastavitev preprečuje uporabo orodja roke, izberite del na seznamu Drevo modela.
 2. V meniju Možnosti v zgornjem delu plošče Drevo modela izberite nekaj od tega:

  Opomba:

  Predmeti, ki se prikažejo v meniju Možnosti, so odvisni od tega, ali je 3D-model sestavljen samo iz enega ali iz več delov. Večina teh možnosti je na voljo tudi, če z desno miškino tipko kliknete 3D-model.

  Način upodabljanja modela

  Spremeni videz površine celotnega 3D-modela glede na element, ki ga izberete v podmeniju: Prosojen omejevalni okvir, Polno, Prosojno, Poln žični model itd.

  Pokaži vse dele

  Prikaže cel 3D-model.

  Prilagodi vidno

  Prikaže vse vidne dele in jih poravna na sredino.

  Pokaži fizične lastnosti

  Prikaže površino in prostornino (če je na voljo) v podoknu Podatki predmeta v Drevesu modela.

  Prikaži omejevalni okvir

  Prikaže polje, ki vsebuje 3D-predmet ali izbrane dele modela.

  Nastavi barvo omejevalnega okvirja

  Spremeni barvo omejevalnega okvirja. Izberite to možnost, izberite barvo in kliknite V redu.

  Skrij

  Model prikaže brez izbranih delov. Če želite skriti in prikazati različne dele, lahko v zgornjem podoknu plošče Drevo modela potrdite ali počistite potrditvena polja.

  Osami

  Prikaže samo izbrani del in skrije vse druge.

  Osami del

  Prikaže geometrijo, informacije o izdelavi izdelka (PMI) in vse poglede (vključno s pogledi PMI) samo za osamljeni del. Pogledi in informacije za vse ostale dele so skrite ali preklicane. Spremembe se pojavijo tudi v drevesu modela. V podoknu strukture (zgoraj) je izbran samo osamljeni del. Struktura drugih delov je na voljo, vendar je njen izbor preklican. Podokno pogleda (na sredini) prikaže samo poglede, ki so bili določeni za osamljeni del, vključno s pogledi PMI. Če kliknete pogled, vidite v podoknu dokumenta samo PMI za ta pogled. (Če si želite ogledati PMI za osamljeni del, zagotovite, da je v podoknu strukture izbran 3D-PMI.) Podokno pogleda skrije poglede, ki so sorodni zbirki ali ostalim delom, vključno s pogledi po meri, ustvarjenimi v programu Acrobat. Pogledu lahko dodajate dele tako, da jih izberete v drevesu modela. V meniju Možnosti drevesa modela lahko izberete tudi ukaza Skrij/Pokaži. Če želite preklicati osamljeni del, naredite naslednje:

  • Z ukazom Osami del izberite drug del.

  • V drevesu modela izberite zgornjo zbirko.

  • Izberite gumb Domači pogled.

  Povečaj del

  Premakne središčni fokus s celotnega 3D-modela na izbrani del. Ta nastavitev je uporabna predvsem za obračanje dela, saj omogoča obračanje okoli središča dela in ne okoli celotnega modela.

  Način upodabljanja dela

  Prikaže vse načine upodabljanja, ki so na voljo za del. Način upodabljanja spremeni videz 3D-modela skladno z izbranim načinom upodabljanja.

  Prosojno

  Prikaže prozorno različico izbranega dela.

  Izvozi kot XML

  Ustvari ločeno datoteko XML, bodisi s celim drevesom bodisi s trenutnim vozliščem 3D-modela.

  Izvozi kot CSV

  Ustvari ločeno datoteko CSV, ki vsebuje vse podatke o modelu. Podatke lahko izvozite iz celotnega drevesa modela ali izbranega vozlišča. Datoteko je mogoče odpreti v vseh programih, ki podpirajo oblikovanje CSV, na primer v programu Microsoft Excel.

  Opomba:

  Če 3D-model vključuje informacije o izdelavi izdelka (PMI), so možnosti za prikazovanje in skrivanje PMI-ja na voljo v tem meniju.

Pregled drevesa modela

Plošča Drevo modela je v podoknu za krmarjenje na levi strani delovnega področja. Odprete lahko tudi drevo modela tako, da kliknete gumb Preklopi drevo modela v orodni vrstici 3D. Ali kliknite 3D-model in izberite Prikaži drevo modela.

Opomba:

Uporaba drevesa modela zahteva različico 7.0.7 programov Acrobat ali Adobe Reader ali novejšo različico. Uporabniki s starejšimi različicami lahko sodelujejo s 3D-modeli, ne pa tudi z drevesom modela.

Drevo modela ima tri podokna, od katerih vsako prikazuje določeno vrsto podatkov ali kontrolnikov.

Podokno strukture

Prvo podokno prikazuje strukturo drevesa 3D-predmeta. Primer: 3D-predmet, ki prikazuje avtomobil, ima lahko ločene skupine predmetov (ki se imenujejo vozlišča) za šasijo, motor in kolesa. V tem podoknu se lahko pomikate po hierarhiji in izberete, osamite ali skrijete določene dele.

Informacije o izdelavi izdelka (PMI) se pojavijo kot skupina elementov na enaki hierarhični ravni kot z njimi povezan predmet ali zbirka.

Podokno pogleda

Srednje podokno prikaže poglede, ki so bili določeni za 3D-predmet. Ko spremenite pogled, kliknite enega od naštetih pogledov, da 3D-model vrnete v shranjeno stanje. Oglejte si poglavje Nastavljanje 3D-pogledov v PDF-jih

Poglede lahko dodajate in urejate tudi v podoknu Pogled. Če na primer izolirate in zavrtite del, lahko ta pogled shranite, vključno s kotom kamere, ozadjem, osvetlitvijo in drugimi lastnostmi. Te funkcije ni na voljo v programu Adobe Reader.

Podokno podatkov predmeta

Spodnje podokno prikazuje ostale informacije, vključno z lastnostmi in metapodatki, v kolikor ti obstajajo, o predmetu ali delu. Teh podatkov 3D-predmetov v Acrobatu ni mogoče urejati.

Drevo modela
Drevo modela

A. Hierarhija 3D-predmeta B. Shranjeni pogledi C. Podatki o delu ali predmetu 

Opomba:

Če želite spremeniti privzeto vedenje drevesa modela, odprite pogovorno okno Nastavitve in pod Kategorije izberite 3D-večpredstavnost. Nato v meniju 3D-aktivacija v podoknu Odpri model drevesa izberite eno možnost.

Avtor dokumenta PDF lahko v nastavitvah pretvorbe nastavi 3D-model tako, da s klikom nanj samodejno prikaže drevo modela.

Ustvarjanje prečnih prerezov

Prikaz prečnega prereza 3D-modela je, kot bi ga prerezali na polovici in pogledali vanj. Uporabite pogovorno okno Kontrolniki prečnega prereza, da prilagodite poravnavo, zamik in nagib presečne ravnine.

Pred in po prečnem prerezu
Pred in po prečnem prerezu

 1. V orodni vrstici 3D kliknite ikono Preklopi prečni prerez za vklop ali izklop prečnega prereza.
 2. (Dodatno) Kliknite puščico ob ikoni Preklopi prerez in izberite Lastnosti prereza, kar odpre pogovorno okno Kontrolniki prereza. Nato naredite naslednje:
  • Spremenite nastavitve Poravnava, Nastavitve zaslona in Položaj in usmerjenost.

  • Kliknite gumb Shrani pogled odseka, da shranite trenutni pogled prečnega prereza. (Shranjeni pogled bo prikazan v meniju Pogledi v 3D-orodni vrstici in v podoknu pogleda drevesa modela s privzetim imenom Pogled odseka [n].)

Lastnosti prereza

Vse spremembe, ki jih naredite, so takoj uporabljene. Če želite videti spremembe, poskrbite, da okno Lastnosti prereza ne blokira pogleda na aktivni 3D-model. Okno Lastnosti prereza ostane na vrhu, če se osredotočite ali sodelujete s temeljnim dokumentom PDF. Če ga želite zapreti, kliknite gumb Zapri v zgornjem desnem kotu.

Omogoči prečni prerez

Ko je ta možnost izbrana, so na voljo druge možnosti.

Poravnava

Določi os (x, y, ali z), s katero je poravnan prečni prerez.

Poravnaj na stran

Seka prerez na ravnini, ki je določena s površino katere koli strani, kamor nato kliknete v 3D-modelu. (Pogovorno okno je zasenčeno, dokler ne kliknete ploskve dela modela.)

Poravnaj na 3 točke

Seka prerez na ravnini, ki je določena s poljubnimi 3 točkami, kamor kliknete v 3D-modelu. (Pogovorno okno je zasenčeno, dokler ne kliknete treh točk modela.)

Pokaži preseke

Označuje, kje presečna ravnina seka 3D-model, tako da doda barvni oris. Kliknite barvni vzorec, če želite izbrati drugo barvo.

Pokaži presečno ravnino

Prikaže dvodimenzionalno polje, ki seka 3D-model. Kliknite barvni vzorec, če želite izbrati drugo barvo, in vnesite drug odstotek, če želite spremeniti stopnjo prosojnosti ravnine.

Prezri izbrane dele

Odstrani izbrane dele iz pogleda prečnega prereza.

Pokaži prosojno

Prikaže dele, ki niso del prečnega prereza.

Prosojnost presečne ravnine

Določa stopnjo prosojnosti presečne ravnine.

Poravnaj kamero s presečno ravnino

Obrne 3D-model tako, da je poravnan s presečno ravnino.

Odmik

Določi, kje seka 3D-model. Povlecite drsnik levo in desno ali spremenite odstotek.

Opomba:

Če želite razumeti, kako vsaka os razdeli 3D-model, izberite os in nato povlecite drsnik odmika nazaj in naprej. Opazujte spremembe v vdelanem 3D-modelu.

Zrcali

Obrne presek. Če je na primer odrezana zgornja polovica modela, kliknite Prezrcali, da prikažete zgornjo polovico in odrežete spodnjo.

Drsniki nagiba

Določi kot med presečno ravnino in osmi. Povlecite drsnike levo in desno ali spremenite odstotke.

Shrani pogled odseka

Odpre pogovorno okno Lastnosti pogleda, kjer lahko izberete prikaz lastnosti, ki jih želite shraniti s pogledom. Ko izberete lastnosti, ki jih želite shraniti, je pogled prečnega prereza dodan seznamu pogledov v 3D-orodni vrstici v drevesu modela. Shranjen pogled ima privzeto ime, Pogled odseka[n].

Lastnosti prikaza, ki jih niste shranili, povrne v nastavitev predhodnega pogleda. Če na primer ne shranite barve ozadja, presek ohrani prej prikazan pogled ozadja.

Spreminjanje lastnosti kamere

Lastnosti kamere določijo natančen kot in položaj pogleda na predmet. Lastnosti kamere določajo pogled kamere, ki ga je mogoče uporabiti med pogledi in datotekami.

 1. V orodni vrstici 3D kliknite ikono Lastnosti kamere .

  Če ikone ne vidite, kliknite puščico poleg navigacijskega orodja na levi strani orodne vrstice 3D.

 2. V pogovornem oknu Lastnosti kamere kliknite Shrani kot, da poimenujete nov pogled kamere, ali pa izberite obstoječi pogled v meniju.
 3. Premaknite pogovorno okno lastnosti kamere, da vidite 3D-model. Izberite izravnavo kamere:
  • Izberite Cilj, da usmerite lastnosti kamere samo na položaj cilja.

  • Izberite Kamera in Cilj, da usmerite lastnosti kamere na smer kamere in ciljni položaj.

 4. Izberite vrsto poravnave:

  Izberite model

  Ko izberete to možnost, kliknite 3D-model v dokumentu. Pogovorno okno Lastnosti kamere kaže trenutni položaj kamere.

  • Če je izbrana možnost Cilj, se novi položaj cilja kamere postavi na sredino izbranega modela.

  • Če je izbrana možnost Kamera in cilj, se položaj cilja kamere nastavi na sredino izbranega modela. Kamera je izravnana na izbrani model.

  Izberi površino

  Ko izberete to možnost, kliknite eno od površin 3D-modela v dokumentu. Pogovorno okno Lastnosti kamere kaže trenutni položaj kamere.

  • Če je izbrana možnost Cilj, se novi položaj cilja kamere postavi na sredino izbrane površine.

  • Če je izbrana možnost Kamera in cilj, se položaj cilja kamere nastavi na sredino izbrane površine. Kamera je izravnana na izbrano površino.

  Izberi 3 točke

  Ko izberete to možnost, izberite 3 točke na istem ali različnih modelih v dokumentu. Pogovorno okno Lastnosti kamere kaže trenutni položaj kamere.

  • Če je izbrana možnost Cilj, se položaj cilja kamere nastavi na središče treh izbranih točk.

  • Če je izbrana možnost Kamera in cilj, se položaj cilja kamere nastavi na središče treh izbranih točk. Položaj kamere je izravnan z ravnino, ki jo tvorijo tri izbrane točke.

 5. V razdelku Položaj nastavite Enote kota, da spremenite vrednosti X, Y, in Z v azimut, višino in razdaljo. S temi vrednostmi lahko nastavljate kamero z azimutom (razdalja) in višino (os X) ter povečavo z razdaljo.
 6. Drsnike premaknite iz položajev Kamera in Cilj na želeno mesto.
 7. Če želite spremeniti goriščno razdaljo kamere, potegnite drsnik Vidno polje na želeno število stopinj.
 8. Če želite spremeniti kot nagiba kamere, premaknite drsnik Nagib na želeno število stopinj.
 9. Kliknite Shrani pogled kamere, da shranite nastavitve in dodate pogled v drevo modela.

  Pogled se doda v drevo modela s privzetim imenom Pogled kamere[n], pri čemer je [n] zaporedna številka. Poglede kamere lahko preimenujete v seznamu Pogledi.