Odpravljanje težav s ponovno postavitvijo s ploščo Vsebina

S ploščo Vsebina lahko odpravite težave s ponovno postavitvijo v dokumentu PDF, ki jih ni mogoče odpraviti z orodjem za vrstni red branja. Pri urejanju predmetov vsebine lahko dokument PDF poškodujete, zato poskrbite, da boste pred spreminjanjem dobro seznanjeni z njegovo strukturo. Če želite izčrpne informacije o strukturi dokumenta PDF, si oglejte šesto izdajo priročnika za obliko zapisa PDF: Adobe Portable Document Format Version 1.7 na spletni strani PDF reference (samo v angleščini) na spletnem mestu Adobe.

Plošča Vsebina omogoča hierarhični pogled na predmete, ki sestavljajo dokument PDF, vključno s predmetom PDF. Vsak dokument vsebuje eno ali več strani, skupino pripomb (kot so komentarji in povezave) ter predmete vsebine za stran. Predmete vsebine sestavljajo vsebniki, besedilo, poti in slike. Predmeti so navedeni v vrstnem redu, kot so prikazani na strani, podobno kot oznake v logični drevesni strukturi. Za ogled in spreminjanje strukture predmetov dokumenta PDF ne potrebujete oznak.

 1. Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Vsebina.
 2. Če si želite ogledati strani in predmete, razširite ime dokumenta.
 3. Premaknite vsebnik ali predmet tako, da ga izberete in naredite naslednje:
  • Povlecite ga na želeno mesto.

  • V meniju Možnosti izberite ukaz Izreži, izberite oznako nad mestom, kamor želite prilepiti kopirano oznako, nato pa v meniju Možnosti izberite Prilepi.

  Opomba:

  Elementov vsebnika ni mogoče prilepiti neposredno na elemente strani. Če želite vsebnik premakniti na drugo stran, izrežite vsebnik, ki ga želite premakniti. Nato izberite vsebnik na strani, na katero ga želite premakniti, in nato v meniju Možnosti izberite Prilepi. Nato povlecite vsebnik v podrejeno mapo na želenem mestu.  

Možnosti na plošči Vsebina

Na plošči Vsebina uporabite meni Možnosti ali z desno miškino tipko kliknite predmet, da izberete med naslednjimi možnostmi:

Nov vsebnik

Doda predmet vsebnika na konec izbrane strani ali vsebnika.

Uredi slovar vsebnika

Določi slovar za vsebnik. Napake v tem pogovornem oknu lahko poškodujejo dokument PDF. Na voljo samo za vsebnike, ki vsebujejo slovarje.

Izreži

Izreže in kopira izbrani predmet (ne sorodne vsebine strani).

Prilepi

Prilepi vsebino neposredno pod izbrani predmet na isti hierarhični ravni.

Prilepi podrejeni element

Prilepi vsebino v izbrani predmet kot podrejeni element vsebine.

Izbriši

Odstrani predmet (ne sorodne vsebine strani) iz dokumenta.

Najdi vsebino iz izbora

Poišče predmet na plošči Vsebina, ki vsebuje predmet, izbran v podoknu dokumenta.

Najdi

Poišče neoznačene artefakte, vsebino, komentarje in povezave. Možnosti omogočajo iskanje po strani ali dokumentu in dodajanje oznak najdenim elementom.

Ustvari artefakt

Določi izbrane predmete kot artefakte. Artefaktov ni prebral bralnik zaslona ali funkcija glasnega branja. Številke strani, noge in glave je pogosto najbolje označiti kot artefakte.

Prikaz na plošči Oznake

Samodejno preklopi na ploščo Oznake in izbere oznako, ki ustreza elementu vsebine.

Odstrani artefakt

Odstrani opredelitev artefakta iz izbranega predmeta.

Označi vsebino

Če so izbrane, se oznake prikažejo v podoknu dokumenta okrog vsebine, ki je povezana z izbranim predmetom na plošči Vsebina.

Pokaži metapodatke

Omogoča ogled in urejanje slike ali metapodatkov predmeta.

Lastnosti

Odpre pogovorno okno Lastnosti za popravljanje.

O plošči Oznake

Zavihek Oznake omogoča ogled in urejanje oznak v logični drevesni strukturi dokumenta PDF. Na plošči Oznake se oznake prikažejo v hierarhičnem vrstnem redu, ki označuje zaporedje branja dokumenta. Prvi element v tej strukturi je izhodišče oznak. Vsi drugi elementi so oznake in so podrejeni izhodišču oznak. Oznake uporabljajo vrste kodiranih elementov, ki so prikazane v kotnih oklepajih (< >). Vsak element, vključno s strukturnimi elementi, kot so odseki in članki, je prikazan v logični drevesni strukturi glede na vrsto, sledijo pa še naslov in vsebina elementa ali njen opis. Strukturni elementi so običajno navedeni kot vsebniki (nadrejene oznake). Vsebujejo več manjših elementov (podrejenih oznak).

Opomba:

Če želite več informacij o logičnih strukturah, si oglejte šesto izdajo priročnika za obliko zapisa PDF: Adobe Portable Document Format Version 1.7 (referenčni PDF) na strani (samo v angleščini) na spletnem mestu Adobe.

Čeprav lahko večino težav z označevanjem odpravite z orodjem za vrstni red branja v podoknu dokumenta, morate za podrobno označevanje tabel in elementov podrejene strukture, na primer odstavkov in odsekov, ki zahtevajo več jezikov, uporabiti ploščo Oznake. Kot zadnjo možnost lahko uporabite ročno dodajanje oznak dokumentu na plošči Oznake. Najprej poskusite uporabiti ukaz Dodaj oznake dokumentu.

Ogled oznak na plošči Oznake

 1. Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Oznake.
 2. Naredite nekaj od tega:
  • V želenem odseku razširite oznako.

  • Držite tipko Ctrl in kliknite znak plus (Windows) ali izbirno kliknite trikotnik (Mac OS) ob izhodišču oznak, če želite prikazati vse oznake v logični drevesni strukturi.

Urejanje oznak s ploščo Oznake

Lahko uredite naslov oznake, spremenite mesto oznake ali spremenite vrsto oznake za element. Vsa vsebina strani mora biti označena kot artefakt ali odstranjena iz logične drevesne strukture.

Urejanje naslova oznake

 1. Na plošči Oznake razširite odsek logične drevesne strukture, ki ga želite urediti.
 2. Za urejanje naslova izberite oznako, v meniju Možnosti izberite Lastnosti, vnesite besedilo v polje Naslov in kliknite Zapri.

Premikanje oznake

 1. Na plošči Oznake razširite izhodišče oznak za ogled vseh oznak.
 2. Izberite ikono Oznaka elementa, ki ga želite premakniti.
 3. Naredite nekaj od tega:
  • Povlecite oznako na želeno mesto. Med vlečenjem se na primernih mestih prikaže črta.

  • V meniju Možnosti izberite ukaz Izreži, nato pa izberite oznako, ki se pojavi nad mestom, na katerega želite prilepiti kopirano oznako. V meniju Možnosti izberite Prilepi, da premaknete oznako na enako raven, kot jo ima izbrana oznaka, ali izberite Prilepi podrejeni element, da premaknete oznako v izbrano ciljno oznako.

Spreminjanje vrste elementa

 1. Na plošči Oznake razširite odsek logične drevesne strukture, ki ga želite spremeniti.
 2. Izberite element in v meniju Možnosti izberite Lastnosti.
 3. V meniju Vrsta izberite novo vrsto elementa in kliknite Zapri.

Možnosti na plošči Oznake

Na plošči Oznake uporabite meni Možnosti ali z desno miškino tipko kliknite oznako v logični drevesni strukturi, da izberete med naslednjimi možnostmi:

Nova oznaka

Ustvari oznako v logični drevesni strukturi za trenutnim izbranim elementom. Določite vrsto in naslov nove oznake.

Izreži

Odstrani izbrano oznako s trenutnega mesta in jo prenese v odložišče.

Prilepi

Vstavi oznako iz odložišča na določeno mesto in nadomesti izbrano oznako.

Prilepi podrejeni element

Oznako iz odložišča vstavi na določeno mesto kot podrejen element izbrane oznake.

Izbriši oznako

Odstrani izbrano oznako.

Najdi oznako iz izbora

Poišče oznako na plošči Oznake, ki vsebuje besedilo ali predmet, izbran v podoknu dokumenta.

Ustvari oznako iz izbora

Ustvari oznako v logični drevesni strukturi za elementom, ki ste ga izbrali v podoknu dokumenta. Določite vrsto in naslov nove oznake.

Poišči

Poišče artefakte, sume OCR in neoznačeno vsebino, komentarje, povezave in pripombe. Možnosti omogočajo iskanje po strani ali dokumentu in dodajanje oznak najdenim elementom.

Spremeni oznako v artefakt

Spremeni izbrane oznake v artefakte in odstrani označeno vsebino iz drevesne strukture.

Kopiraj vsebino v odložišče

Kopira vso vsebino v izbranih oznakah.

Uredi preslikavo razreda

Omogoča dodajanje, spreminjanje in brisanje preslikave razreda ali slogovnega slovarja za dokument. Preslikave razredov shranijo atribute, ki so povezani z vsakim elementom.

Uredi preslikavo vlog

Omogoča dodajanje, spreminjanje in brisanje preslikav vlog za dokument. Preslikave vlog omogočajo, da vsak dokument vsebuje enolično določen nabor oznak. S preslikavo teh oznak po meri v predhodno določene oznake v programu Acrobat je oznake po meri bolj enostavno identificirati in urediti.

Pripombe oznak

Če je ta možnost izbrana, se vsi novi komentarji in polja obrazcev dodajo v drevo oznak za izbranim elementom. Obstoječi komentarji in polja obrazcev pa se ne dodajajo. Označeni in podčrtani komentarji se samodejno označijo ter povežejo z besedilom, ki ga komentirajo, zato uporaba te možnosti ni potrebna.

Dokument je označen PDF

Označi dokument PDF kot označen dokument. Prekličite izbiro, da odstranite zastavico.

Opomba:

Ta možnost ne označuje vedno, da dokument PDF ustreza smernicam za PDF, zato jo je treba uporabiti po lastni presoji.

Označi vsebino

Če je ta možnost izbrana, se prikažejo oznake okrog vsebine v podoknu dokumenta, ko na plošči Oznake izberete sorodno oznako.

Pokaži metapodatke

Odpre pogovorno okno samo za branje, ki vsebuje referenčne informacije o izbrani oznaki.

Lastnosti

Odpre pogovorno okno Lastnosti za popravljanje.

Dodajanje nadomestnega besedila in dodatnih informacij oznakam

Nekateri označeni dokumenti PDF morda ne vsebujejo vseh informacij, ki so potrebne, da bi bila vsebina dokumenta popolnoma dostopna. Če želite na primer omogočiti branje dokumenta PDF z bralnikom zaslona, mora dokument vsebovati nadomestno besedilo za slike, lastnosti jezika za dele besedila, ki ne uporabljajo privzetega jezika za dokument, in razširitveno besedilo za okrajšave. Določanje ustreznega jezika za različne elemente besedila zagotavlja, da se ob ponovni uporabi dokumenta za druge namene uporabijo pravilni znaki in da je črkovanje opravljeno s pravilnim slovarjem.

Na plošči Oznake lahko oznaki dodate nadomestno besedilo in več jezikov (če se zahteva samo en jezik, ga raje izberite v možnosti Datoteka > Lastnosti). Nadomestno besedilo lahko dodate tudi z orodjem za vrstni red branja.

Opomba:

Opisi nadomestnega besedila naj bodo čim bolj jedrnati.

Bralniki zaslona lahko glasno berejo naslove URL spletnih povezav, vendar pa lahko dodajanje smiselnega nadomestnega besedila za povezave uporabnikom veliko pomaga. Če na primer dodate nadomestno besedilo, lahko bralnik zaslona reče uporabniku: “Pojdi na spletno stran za dostopnost programa Acrobat na naslovu adobe.com”, namesto: “Pojdi na http://www.adobe.com/products/acrobat/solutionsacc.html.”

Nadomestno besedilo dodate oznaki <Povezava> povezave.

Opomba:

Nadomestno besedilo dodajte le oznakam, ki ne vsebujejo podrejenih oznak. Dodajanje nadomestnega besedila nadrejeni oznaki prepreči bralniku zaslona branje podrejenih oznak te oznake.

 1. V drevesu oznak izberite oznako <Link> za povezavo in v meniju z možnosti izberite Lastnosti.
 2. V pogovornem oknu Lastnosti za popravljanje izberite ploščo Oznake.
 3. Vnesite nadomestno besedilo za povezavo in kliknite Zapri.

Dodajanje nadomestnega besedila za sliko

 1. Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Oznake.
 2. Razširite logično drevesno strukturo, da poiščete in izberete element oznake <Slika> za sliko.

  Opomba:

  Če želite poenostaviti iskanje oznake, z orodjem za vrstni red branja izberite sliko ali besedilo ob sliki v podoknu dokumenta. Nato izberite Najdi oznako iz izbora v meniju Možnosti na plošči Oznake.

 3. V meniju Možnosti na plošči Oznake izberite Označi vsebino, da si ogledate označeno področje v dokumentu, ki ustreza oznaki.
 4. V meniju Možnosti na plošči Oznake izberite Lastnosti.
 5. V pogovornem oknu Lastnosti za popravljanje kliknite ploščo Oznake.
 6. Za nadomestno besedilo vnesite besedilo, ki opisuje sliko.

Dodajanje nadomestnega besedila za okrajšan izraz

 1. Na plošči Oznake poiščite okrajšan izraz tako, da naredite nekaj od tega:
  • Po potrebi razširite drevo oznak, da boste videli elemente, ki vsebujejo okrajšave.

  • Z orodjem za popravljanje besedila ali orodjem za izbiro izberite okrajšavo v dokumentu, nato pa v meniju Možnosti izberite Najdi oznako iz izbora, da poiščete besedilo v drevesu oznak.

 2. Izberite oznako tega elementa, nato pa v meniju Možnosti izberite Lastnosti.

  Opomba:

  Če okrajšava vsebuje dodatno besedilo, ga izrežite in prestavite v novo podrejeno oznako <Razpon> v isti nadrejeni oznaki <Razpon>.

 3. V pogovornem oknu Lastnosti za popravljanje izberite ploščo Oznake.
 4. Za nadomestno besedilo vnesite različico izraza, ki ni okrajšana.
 5. Kliknite Zapri.

Ustvarjanje nove podrejene oznake

 1. Na plošči Oznake izberite nadrejeno vozlišče (ikona je na ravni, na kateri želite ustvariti podrejeno oznako) v drevesu oznak, za katerega želite ustvariti podrejeno oznako.
 2. V meniju Možnosti izberite Nova oznaka.
 3. V pojavnem meniju Vrsta izberite ustrezno vrsto oznake ali vnesite vrsto oznake po meri, poimenujte oznako (izbirno), nato pa kliknite V redu.

Dodajanje oznak komentarjem

Ko označite dokument PDF, ki vsebuje komentarje, so le-ti tudi označeni. Pri dodajanju komentarjev v že označen dokument PDF komentarji ne bodo označeni, če pred tem ne omogočite označevanja komentarjev.

Opomba:

Označevanje komentarjev v dokumentu PDF omogočite tako, da na plošči Oznake v meniju Možnosti izberete Pripombe oznak. Komentarji ali oznake, ki jih dodate dokumentu PDF, so samodejno označeni.

Če dokument vsebuje neoznačene komentarje, jih lahko najdete v logični drevesni strukturi in jih označite z ukazom Najdi na plošči Oznake.

 1. V meniju Možnosti na plošči Oznake izberite Najdi.
 2. V pogovornem oknu Iskanje elementa v pojavnem meniju Iskanje izberite Neoznačeni komentarji in kliknite Najdi.
 3. Ko se vrsta komentarja prikaže v polju za vnos (na primer besedila), kliknite Element oznake in v pojavnem meniju Vrsta v pogovornem oknu Nova oznaka izberite Pripomba, nato pa kliknite V redu.
 4. V pogovornem oknu Iskanje elementa kliknite Najdi naslednjega, da poiščete in označite vse komentarje, nato pa kliknite Zapri.

Popravljanje oznak tabel s ploščo Oznake

Uporabite orodje za vrstni red branja, da zagotovite pravilno označevanje tabel. Če morate v celicah tabele strukturirati slike in besedilo, boste morda rajši ponovno ustvarili tabelo v avtorskem programu, preden jo pretvorite v dostopen dokument PDF. Dodajanje oznak na ravni celic v programu Acrobat je zahteven postopek.

Preden začnete spreminjati elemente tabele, uporabite orodje za vrstni red branja, da ugotovite, ali je tabela pravilno označena.

Preverjanje elementov tabele

 1. Na plošči Oznake razširite izhodišče oznak za ogled oznake tabele.
 2. Izberite oznako tabele <Tabela> in preverite, ali vsebuje enega od naslednjih elementov:
  • Vrstice tabele, od katerih vsaka vsebuje celice z glavo tabele <TH> ali s podatki tabele <TD>.

  • Odseki <THead>, <TBody>, in <TFoot>, od katerih vsi vsebujejo vrstice tabele. (Vrstice tabele vsebujejo celice <TH>, <TD> ali oboje.)

 3. Storite naslednje:
  • Če oznaka za tabelo ne vsebuje teh elementov, ampak se vrstice, stolpci in celice prikažejo v tabeli v podoknu dokumenta, uporabite orodje za vrstni red branja, da izberete in določite tabelo ali posamezne celice.

  • Če tabela vsebuje vrstice, ki zajemajo dva ali več stolpcev, za te vrstice nastavite atributa ColSpan in RowSpan v strukturi oznak.

  • Ponovno ustvarite tabelo v avtorskem programu in jo pretvorite v označen dokument PDF.

Nastavitev atributov ColSpan in RowSpan

 1. Na plošči Oznake izberite element <TD> ali <TH>.
 2. V meniju Možnosti izberite Lastnosti.
 3. V pogovornem oknu Lastnosti za popravljanje kliknite ploščo Oznaka, nato pa kliknite Uredi predmete atributa.
 4. Izberite predmete atributa, nato pa kliknite Nov element, da ustvarite nov slovar predmeta atributa.
 5. Razširite nov slovar, izberite atribut Postavitev in kliknite Spremeni element.
 6. Vrednost Postavitev spremeni v Tabela.
 7. Izberite Slovar predmeta atributa in kliknite Nov element.
 8. V pogovornem oknu Dodaj ključ in vrednost v polje Ključ vtipkajte ColSpan ali RowSpan, v polje Vrednost vnesite število stolpcev ali vrstic, v pojavnem meniju Vrsta vrednosti izberite Celo število in kliknite V redu.

Standardne oznake dokumentov PDF

Ta razdelek opisuje vrste standardnih oznak, ki so uporabljene na označenih dokumentih PDF. Te standardne oznake zagotavljajo pomožno programsko opremo in naprave s semantičnimi in strukturnimi elementi, ki se uporabljajo za razlaganje strukture dokumenta in predstavljanje vsebine na uporaben način.

Arhitektura oznak dokumentov PDF je raztegljiva, zato lahko vsak dokument PDF vsebuje kateri koli nabor oznak, ki ga uporabi avtorski program. Dokument PDF lahko na primer vsebuje oznake XML, ki so priložene shemi XML. Oznake po meri, ki jih določite (kot so imena oznak, ustvarjena iz slogov odstavkov avtorskega programa), potrebujejo preslikavo vlog. Preslikava vlog vsako oznako po meri uskladi z eno od standardnih oznak. Ko pomožna programska oprema zazna oznako po meri, programska oprema lahko preveri to preslikavo vloge in ustrezno razume oznake. Označevanje dokumentov PDF z eno od metod, ki so opisane tukaj, ustvari ustrezno preslikavo vloge za dokument.

Opomba:

Preslikavo vlog dokumenta PDF si lahko ogledate in jo uredite tako, da na plošči Oznake izberete Možnosti > Uredi preslikavo vlog.

Standardne oznake elementov Adobe so na voljo v pogovornem oknu Nova oznaka. Na voljo so tudi v pogovornem oknu Lastnosti za popravljanje v programu Acrobat Pro. Adobe močno spodbuja uporabo teh oznak, ker zagotavljajo najboljše rezultate, ko pretvarjate označeno vsebino v drugo obliko zapisa. Te oblike vključujejo HTML, Microsoft Word ali dostopno obliko besedila, ki jo lahko uporabijo druge vrste pomožne tehnologije.

Elementi na ravni blokov so elementi strani, ki so sestavljeni iz besedila, postavljenega v obliki odstavkov. Elementi na ravni blokov so del logične strukture dokumenta. Taki elementi so klasificirani kot elementi vsebnikov, elementi naslovov in odstavkov, elementi oznak in seznamov, elementi posebnih besedil in elementi tabel.

Elementi vsebnikov

Elementi vsebnikov so elementi najvišje ravni in omogočajo hierarhično združevanje za druge elemente na ravni blokov.

Dokument

Element dokumenta. Korenski element drevesa oznak dokumenta.

Del

Element dela. Velika delitev dokumenta; lahko združi manjše enote vsebine, kot so elementi delitve, elementi člankov ali elementi odsekov.

Del.

Element delitve. Splošni element na ravni blokov ali skupina elementov na ravni blokov.

Čl.

Element članka. Samostojno telo besedila, ki se šteje za eno pripoved.

Ods.

Element odseka. Vrsta elementa splošnega vsebnika, primerljiva z delitvijo (Razred DEL =“Ods”) v HTML, ki je običajno komponenta elementa dela ali elementa članka.

Elementi naslovov in odstavkov

Elementi naslovov in odstavkov so podobni odstavkom, elementi na ravni blokov, ki vključujejo oznake naslova na določeni ravni in splošnega odstavka (P). Naslov (H) mora biti prikazan kot prvi podrejeni element katere koli delitve na višji ravni. Šest ravni naslovov (H1 do H6) je na voljo za programe, ki ne ugnezdijo odsekov hierarhično.

Elementi oznak in seznamov

Elementi oznak in seznamov so elementi na ravni blokov, ki se uporabljajo za strukturiranje seznamov.

L

Element seznama. Katero koli zaporedje elementov s podobnim pomenom ali drugo ustreznostjo; neposredno podrejeni elementi morajo biti elementi seznama.

LI

Element seznama. Kateri koli član seznama; ima morda element oznake (izbirno) in element telesa seznama (obvezno) za podrejeni element.

LBL

Element oznake. Oznaka, ime ali številka, ki prepozna in razlikuje element od drugih na istem seznamu.

LBody

Element telesa postavke seznama. Opisna vsebina elementa seznama.

Elementi posebnega besedila

Elementi posebnega besedila prepoznajo besedilo, ki se ne uporablja kot splošni odstavek (P).

Blokiraj citat

Element blokiranja citata. Eden ali več odstavkov besedila, ki ga ni ustvaril avtor ostalega besedila.

Napis

Element napisa. Kratek del besedila, ki opisuje tabelo ali sliko.

Kazalo

Element kazala. Zaporedje vnosov, ki vsebuje identifikacijsko besedilo in referenčne elemente, ki kažejo primerek besedila v glavnem telesu dokumenta.

KAZALO VSEBINE

Element kazala vsebine. Element, ki vsebuje strukturiran seznam elementov in oznak, ki identificira te elemente; ima svojo lastno hierarhijo.

Kazalo vsebine 1

Element kazala vsebine. Element na seznamu, ki je povezan z elementom kazala.

Elementi tabel

Elementi tabel so posebni elementi za strukturiranje tabel.

Tabela

Element tabele. Dvodimenzionalna ureditev celic s podatki ali besedilom, ki vsebuje elemente vrstic tabele kot podrejene elemente in ima morda element napisa kot svoj prvi ali zadnji podrejeni element.

TR

Element vrstice tabele. Ena vrstica glav ali podatkov v tabeli; morda vsebuje elemente celice glave tabele in elemente celice podatkov tabele.

TD

Element celice podatkov tabele. Celica tabele, ki vsebuje podatke, ki niso v glavi.

TH

Element celice glave tabele. Celica tabele, ki vsebuje besedilo glave ali podatke, ki opisujejo eno ali več vrstic ali stolpcev tabele.

Elementi vstavljenih ravni

Elementi vstavljenih ravni označujejo obseg besedila z določenim oblikovanjem ali vedenjem. Razlikujejo se od elementov na ravni blokov. Elementi vstavljenih ravni lahko vsebujejo elemente na ravni blokov in obratno.

BibEntry

Element vnosa bibliografije. Opis, ki vam pomaga pri iskanju citiranih informacij.

Citat

Element vnosa citata. Vstavljen del besedila, ki ga ni ustvaril avtor ostalega besedila; razlikuje se od blokiranega citata, ki je cel odstavek ali več odstavkov, v nasprotju z vstavljenim besedilom.

Razpon

Element vnosa razpona. Kateri koli vstavljeni segment besedila; pogosto se uporablja za ločevanje besedila, ki je povezano z naborom slogovnih lastnosti.

Posebni elementi vstavljenih ravni

Podobno kot elementi vstavljenih ravni posebni elementi vstavljenih ravni opisujejo vstavljen del besedila s posebnim oblikovanjem ali vedenjem.

Koda

Element vnosa kode. Besedilo računalniškega programa, ki je vdelano v dokument.

Slika

Element vnosa slike. Grafika ali grafična predstavitev, ki je povezana z besedilom.

Obrazec

Element vnosa obrazca. Pripomba obrazca PDF, ki je izpolnjena ali jo je mogoče izpolniti.

Formula

Element vnosa formule. Matematična formula.

Povezava

Element vnosa povezave. Hiperpovezava, ki je vdelana v dokument. Cilj je lahko v istem dokumentu, v drugem dokumentu PDF ali na spletnem mestu.

Opomba

Element vnosa opombe. Pojasnjevalno besedilo ali dokumentacija, na primer sprotna opomba ali končna opomba, na katerega se sklicuje glavno telo besedila.

Sklic

Element vnosa sklica. Citat besedila ali podatkov, ki ga je mogoče najti drugje v dokumentu.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu