O oznakah tiskalnika v dokumentu PDF

Ko pripravite dokument za tiskanje, potrebujete oznake, ki pomagajo ponudniku tiskalnih storitev pri poravnavi ločenih filmov za tiskanje poskusov, merjenje filma za ustrezno umerjanje in gostoto črnila, prirezovanje filma na ustrezno velikost in tako naprej. Oznake tiskalnika določajo meje polj v dokumentu, ki jih podpira Adobe PDF, kot so polja prirezovanja in polja prelivanja.

Oznake tiskalnika lahko začasno dodate med tiskanjem s pomočjo plošče Oznake in prelivanja v pogovornem oknu Napredne nastavitve tiskanja ali pa lahko oznake tiskalnika vdelate v datoteko (in po potrebi v plast) s pomočjo pogovornega okna Dodajanje oznak tiskalnika. Za informacije o dodajanju oznak tiskalnika samo natisu si oglejte Vključevanje oznak in prelivanj.

Opomba:

PDF, ki ste ga ustvarili s programom Adobe InDesign CS ali novejšim, lahko oznake tiskalnika vključuje na ločeni plasti ali na strani. Te oznake si lahko v Acrobatu ogledate na zavihku Plasti. Če so bile oznake tiskalnika izvožene kot plast, bodo vse oznake tiskalnika, ki jih ustvarite z Acrobatovo funkcijo Dodajanje oznak tiskalnika, zamenjale InDesignove oznake tiskalnika. Če oznake tiskalnika niso na plasti, lahko Acrobatove oznake tiskalnika prekrijejo InDesignove oznake in se z njimi ne poravnajo.

Vdelovanje oznak tiskalnika v PDF

 1. Izberite Orodja > Izdelava natisa > Dodaj oznake tiskalnika.

 2. Določite strani za označevanje.
 3. Določite oznake in nastavitve.

Pregled pogovornega okna Nastavi polja strani

V pogovornem oknu Nastavi polja strani (ki se je prej imenoval Obrezovanje strani) lahko med pripravo datoteke PDF na tiskanje in druge načina izhoda določite meje za obrezovanje, prelivanje in slike. Prilagodite lahko meje polj dokumenta, ki jih podpira Adobe PDF, vključno s polji medija (velikost strani), prirezovanja, prelivanja in slik. Ta zmožnost je uporabna, če bi bile oznake tiskalnika, ki ste jih dodali z orodjem Dodaj oznake tiskalnika (in ne s ploščo Oznake in Prelivanja pogovornega okna Napredne nastavitve tiskanja), skrajšane zaradi premajhnega polja obrezovanje, ki ne bi moglo sprejeti vseh oznak. Ponudniki tiskalnih storitev lahko to orodje uporabijo tudi za povečevanje velikosti strani pri opravilih vstavljanja.

Med polji lahko preklapljate in pri tem ne izgubite robov, ki ste jih nastavili za posamezno polje. Med prilagajanjem posameznih polj se predogled v pogovornem oknu Nastavi polja strani ponovno izriše v skladu z novimi nastavitvami. Tako se na primer vsebina strani v predogled "skrči", če razširite polje obrezovanja ali medijev.

Opomba:

Ko se polje obrezovanja poveča, se temu prilagodi tudi polje medija.

Pogovorno okno Polja strani
Pogovorno okno Nastavi polja strani omogoča nastavljanje meja prirezovanja, prelivanja, slik in velikosti strani

Odpiranje pogovornega okna Nastavi polja strani

 1. Izberite Orodja > Izdelava natisa > Nastavi polja strani.

Popravljanje tankih črt

Zelo tanke črte, ki jim rečemo kar tanke črte, so težavne za ofset tiskanje. Če jih take pustite v PDF-jih, se morda ne bodo prikazale v končnem natisu. Orodje za popravljanje tankih črt najde večino tankih črt in jih zamenja s širšimi.

 1. Izberite Orodja > Izdelava natisa > Popravi tanke črte.

 2. Vnesite širino tankih črt, ki jih želite poiskati in vnesite širino zamenjave.
  Pogovorno okno Popravljanje tankih črt
  Prilagodite širino tankih črt s puščicami. Pridržite tipko Shift na tipkovnici in kliknite puščice ter tako spreminjajte širine v celoštevilčnih vrednostih.

 3. Izberite mersko enoto v meniju Enote.
 4. (Izbirno) Izberite Vključi pisavo vrste 3 ali Vključi vzorce ter tako zamenjajte tanke črte v znakih vrste 3 ali v vzorcih s črtami enake širine, s katerimi boste zamenjali ostale tanke črte.

  Znake in vzorce pisav je mogoče v istem dokumentu uporabiti v različne namene (na primer za različne vrednosti povečevanja), zato lahko spreminjanje širine črt privede do nepričakovanih rezultatov. Če izberete to možnost, preverite rezultate in po potrebi prilagodite izbiro.

 5. Določite strani za preverjanje.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu