Enostavno izvažanje ali pretvarjanje enega ali več PDF-jev v različne oblike zapisa datotek, tudi v datoteke programov Microsoft Word, Excel in PowerPoint. Razpoložljive oblike vključujejo besedilne in slikovne zapise. (Celoten seznam možnosti pretvorbe si oglejte v razdelku Možnosti za obliko datoteke.)

Opomba:

V tem dokumentu so navodila za Acrobat DC. Če uporabljate Adobe Reader DC, si oglejte razdelek Kaj lahko naredim s programom Adobe Reader DC. Če uporabljate Acrobat XI, si oglejte razdelek Pomoč za Acrobat XI.

Pretvarjanje PDF-jev v Wordove dokumente, datoteke RTF, preglednice, dokumente PowerPoint ali druge oblike

Opomba:

Portfeljev PDF ali dokumentov PDF znotraj njih ni mogoče izvažati v druge oblike zapisa datoteke.

 1. Izberite Orodja > Izvozi PDF

  Prikažejo se različne oblike zapisa, v katerih lahko izvozite datoteko PDF.

  Možnosti izvoza PDF-jev
  Izberite obliko zapisa, v kateri želite izvoziti PDF.

  Opomba:

  Za izvoz PDF-ja v želeno obliko zapisa lahko izberete tudi Datoteka > Izvozi v > [Vrsta datoteke]. 

 2. Izberite obliko zapisa, v katero želite izvoziti datoteko PDF, in različico (ali obliko), če je na voljo. Če želite PDF izvoziti v Wordovo obliko, ga boste lahko izvozili v različico Wordovega dokumenta (.docx) ali dokumenta programa Word 97-2003 (.doc).  

  Opomba:

  Nastavitve pretvorbe lahko konfigurirate tako, da kliknete ikono zobatega kolesa poleg izbrane oblike zapisa. Nastavitve pretvorbe lahko uredite tudi tako, da v pogovornem oknu Nastavitve izberete kategorijo Pretvori iz PDF-ja.

 3. Kliknite Izvozi.
  Prikaže se pogovorno okno Izvoz.

  Kliknite Izvozi v Acrobatu
  Izvozite PDF v lokalno mapo ali Adobe Document Cloud.

 4. V pogovornem oknu Izvoz izberite mesto, kamor želite shraniti datoteko.

 5. Kliknite Shrani, če želite izvoziti dokument PDF v izbrani obliki datoteke.

  Privzeto se za izvorno ime datoteke uporabi z novo končnico, izvožena datoteka pa se shrani v isto mapo kot izvorna.

  Opomba:

  Ko PDF shranite v obliki slike, se vsaka stran shrani kot ločena datoteka, imenu vsake datoteke pa se doda številka strani.

Možnosti pretvorbe

Možnosti pretvorbe lahko nastavite pred shranjevanjem datoteke. Privzeto se uporabijo možnosti pretvorbe, navedene pod možnostjo Nastavitve. 

 1. Izberite Urejanje > Nastavitve > Pretvori iz PDF-ja.
 2. Na seznamu Pretvori iz PDF-ja izberite obliko zapisa in kliknite Uredi nastavitve.
 3. Izberite možnosti pretvorbe in kliknite V redu.

Izvoz slike v PDF-ju v drugo obliko

Poleg shranjevanja celih strani (vse besedilo, slike in vektorski predmeti na strani) v slikovno obliko lahko z ukazom Datoteka > Izvozi vSlika > [Vrsta slike] posamezne slike v dokumentu PDF izvozite v ločeno slikovno datoteko.

Opomba:

Izvažate lahko le bitne slike, ne pa tudi vektorskih predmetov.

 1. Izberite OrodjaIzvozi PDF.

  Prikažejo se različne oblike zapisa, v katere lahko izvozite datoteko PDF.

 2. Kliknite Slika in izberite slikovno obliko, v kateri želite shraniti slike.

  Možnosti izvoza v sliko
  Izberite obliko, v kateri naj shrani izvožene slike.

 3. Za konfiguracijo nastavitev pretvorbe za izbrano obliko zapisa datoteke kliknite ikono zobatega kolesa.

 4. V pogovornem oknu Izvozi vse slike kot [izbrana oblika zapisa datoteke] Nastavitve izberite Nastavitve datoteke, Upravljanje barv, Pretvorba in Ekstrahiranje za to obliko zapisa datoteke.

 5. V nastavitvah Ekstrahiranje za Izključi slike, ki so manjše kot izberite najmanjšo velikost slike, ki jo želite ekstrahirati. Izberite Brez omejitev, če želite izvoziti vse slike.

 6. Kliknite V redu, da se vrnete na zaslon Izvoz PDF-ja v katero koli obliko zapisa.

 7. Izberite možnost Izvozi vse slike, če želite ekstrahirati in shraniti samo slike iz datoteke PDF.

  Opomba:

  Če ne izberete možnosti Izvozi vse slike, se vse strani PDF-ja shranijo v izbrani slikovni obliki. 

 8. Kliknite Izvozi.
  Prikaže se pogovorno okno Izvoz.

 9. V pogovornem oknu Izvoz izberite mesto, kamor želite shraniti datoteko.

 10. Kliknite Shrani, da v izbrani obliki zapisa shranite samo slike iz PDF-ja.

Izvoz izbir iz PDF-ja v drugo obliko

Če želite v drugo obliko pretvoriti samo del datoteke PDF, vam ni treba pretvoriti celotne datoteke in nato ekstrahirati ustrezne vsebine. Besedilo v datoteki PDF lahko izberete in ga shranite v eni od podprtih oblik: DOCX, DOC, XLSX, RTF, XML, HTML ali CSV.

 1. Z orodjem za izbiro označite vsebino, ki jo želite shraniti.
 2. Izbrano besedilo kliknite z desno miškino tipko ter izberite Shrani izbiro kot.

  Izvoz izbire v Acrobatu
  Z desno miškino tipko kliknite izbrano besedilo in v pojavnem meniju izberite Izvozi izbiro kot.

 3. Na seznamu Shrani kot vrsto izberite obliko zapisa in kliknite Shrani.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu