O spremenljivkah preverjanja pred tiskom

Spremenljivke preverjanja pred tiskom so v sebi vsebovani podatkovni predmeti, s katerimi je mogoče razvijati prilagodljive in učinkovite poteke dela. Omogočajo vam, da spreminjate vrednosti preverjanj in popravkov, ne da bi spremenili sam profil. S spremenljivkami je mogoče ob izvajanju profila preveriti informacije ali popravke. Tako vam teh informacij ni treba določiti vnaprej. Velika prednost uporabe spremenljivk je možnost, da preverjanja ali popravke za obdelavo PDF-jev premaknete na začetek obdelave. Za en profil preverjanja pred tiskom lahko konfigurirate več opravil, od katerih vsako izvede drugačen postopek glede na spremenljivke, ki jih dodate definiciji opravila. Vsakič lahko izberete različne vrednosti za postopek.

S spremenljivkami je mogoče upravljati veliko vidikov preverjanja pred tiskom, na primer profile, preverjanja in popravke. S spremenljivkami je mogoče:

 • Konfigurirati stikala za vključitev/izključitev preverjanj in popravkov v profilu.
 • Spreminjati raven preverjanj in popravkov.
 • Poiskati različne možnosti pojavnih menijev.
 • Konfigurirati vrste polj potrditveno polje, spustni seznam ali vnosno polje za besedilo ali številke.
 • Konfigurirati polje z imenom in opisom.

Do možnosti spremenljivke lahko dostopate med urejanjem profila, preverjanj ali popravkov preverjanja pred tiskom. Ko kliknete ikono spremenljivke , se prikaže seznam spremenljivk. Prva je prikazana spremenljivka, ki se uporablja v trenutnem kontekstu (profil, preverjanje ali popravki), sledijo pa ji vse spremenljivke v trenutni knjižnici.

Ustvarjanje spremenljivk

 1. Kliknite ikono spremenljivke .

 2. Izberite možnost Nova spremenljivka. Prikaže se pogovorno okno Preverjanje pred tiskom: nova spremenljivka.

 3. Navedite te parametre za novo spremenljivko:

  • Ključ: za konfiguracijo vrednosti v profilih, preverjanjih in popravkih.
  • Oznaka: uporablja se v uporabniškem vmesniku, na primer v pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom: navedite vrednosti spremenljivke.
  • Vrsta: vrsta vrednosti, za katero se spremenljivka uporablja.
  • Privzeta vrednost: privzeta vrednost, ki se bo uporabila, če ob zagonu ne navedete druge.
  • Omeji vhodne vrednosti na določen obseg: tukaj lahko navedete obseg določenih vrednosti, ki jih lahko ima spremenljivka.
  • Seznam: izberite seznam vrednosti za spremenljivke ob zagonu.
  • Pokaži rezultate vrednotenja: tukaj lahko preverite, ali je podana vrednost za spremenljivko sprejemljiva.
 4. Kliknite V redu.

Dodeljevanje spremenljivk

 1. V pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom kliknite Možnosti > Ustvarjanje preverjanja.

 2. V desnem podoknu izberite lastnost in kliknite Dodaj.

  Preverjanje pred tiskom: novo preverjanje
 3. Kliknite ikono spremenljivke .

  Dodeljevanje spremenljivke
 4. Ustvarite novo spremenljivko in navedite vrednost. Če pa želite dodeliti vrednost dodani lastnosti, izberite spremenljivko na seznamu vseh ključev spremenljivk.

  Ključ spremenljivke je prikazan v obliki <ključ: vrednost> v ustreznem polju (za polja za vnos besedila ali pojavne menije) ali ob njem (za potrditvena polja).

  Opomba:

  Možnost spremenljivke ni na voljo za vse lastnosti.

 5. Kliknite V redu.

Preklic dodelitve spremenljivk

Če želite preklicati dodelitev spremenljivke, odstranite vnos v polju za vnašanje besedila. Če želite izbrati drugo spremenljivko, kliknite ikono spremenljivke in izberite spremenljivko.

Zagon profilov s spremenljivkami

Ko zaženete profil, preverjanje ali popravke z eno ali več spremenljivkami, ki zahtevajo vnos, se prikaže pogovorno okno Preverjanje pred tiskom: navedite vrednosti spremenljivke.

 

Navajanje vrednosti spremenljivke

Če želite preveriti, ali so za vneseno vrednost na voljo dodatne informacije, kliknite ikono .

Preverjanje, ali so na voljo dodatne informacije

Vnesite nove vrednosti ali pustite vnaprej vnesene privzete vrednosti. Če vnesena vrednost ni pravilna, se prikaže napaka.

Napaka, ki označuje nepravilno vneseno vrednost

Vrednosti spremenljivk so prikazane tudi v poročilu Rezultati preverjanja pred tiskom.

Vrednost spremenljivke v poročilu Rezultati preverjanja pred tiskom

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu