Dokument ali program je dostopen, če ga lahko uporabljajo osebe s posebnimi potrebami, kot so omejena mobilnost, slepota in slabovidnost. Funkcije dostopnosti v programih Acrobat DC, Acrobat Reader DC in obliki zapisa dokumentov Adobe Portable Document Format (PDF) omogočajo ljudem s posebnimi potrebami uporabo dokumentov PDF z bralniki zaslona ali brez njih, zaslonskih lup ali Braillovih tiskalnikov.

Če so dokumenti PDF dostopni, so uporabni za vse ljudi. Struktura dokumenta, ki na primer bralniku zaslona omogoča branje dokumenta PDF na glas, prav tako omogoča prenosni napravi ponovno postavitev in prikaz dokumenta na manjšem zaslonu. Prednastavljeno zaporedje premikanja po dostopnem obrazcu PDF pomaga vsem uporabnikom, ne le tistim z gibalnimi motnjami, izpolniti obrazec na enostavnejši način.

Funkcije dostopnosti v programih Acrobat DC in Acrobat Reader DC je mogoče na grobo razvrstiti v dve kategoriji. Prve so funkcije za lažje branje dokumentov PDF, druge pa funkcije za lažje ustvarjanje dostopnih dokumentov PDF. Dostopne dokumente PDF lahko ustvarite samo s programom Acrobat, ne pa tudi s programom Reader.

Funkcije za branje dostopnih dokumentov PDF

 • Nastavitve in ukazi za optimiranje natisa za pomožno programsko opremo in naprave, na primer shranjevanje v obliki dostopnega besedila za Braillov tiskalnik

 • Nastavitve in ukazi, zaradi katerih je krmarjenje po dokumentih PDF bolj dostopno, kot so samodejno drsenje in odpiranje dokumentov PDF do branja zadnje strani

 • Pomočnik nastavitve dostopnosti za enostavno nastavitev večine nastavitev, ki so povezane s pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami

 • Tipke, ki nadomestijo dejanja miške

 • Možnost ponovne postavitve za prikaz povečanega besedila PDF in začasno predstavitev dokumenta PDF v več stolpcih kot posamičnega stolpca, ki je enostaven za branje.

 • Pretvorba besedila v govor za glasno branje

 • Podpora za bralnike zaslona in zaslonske lupe

Funkcije za ustvarjanje dostopnih dokumentov PDF

 • Ustvarjanje označenih dokumentov PDF iz avtorskih programov

 • Pretvorba neoznačenih dokumentov PDF v označene dokumente PDF

 • Varnostna nastavitev, ki omogoča bralnikom zaslona dostop do besedila, uporabnikom pa preprečuje kopiranje, tiskanje, urejanje in ekstrahiranje besedila

 • Možnost dodajanja besedila na skenirane strani za boljšo dostopnost

 • (Acrobat Pro DC) Orodja za urejanje vrstnega reda branja in strukture dokumenta

 • (Acrobat Pro DC) Orodja za ustvarjanje dostopnih obrazcev PDF

Program Acrobat Standard DC vsebuje funkcije, ki omogočajo dostop do obstoječih dokumentov PDF. Acrobat Pro DC vam omogoča izvajanje opravil, na primer urejanje vrstnega reda branja ali oznak strukture dokumenta, ki so zahtevana, da so dokumenti in obrazci dostopni.

Dodatni viri

Za več informacij o funkcijah dostopnosti si oglejte naslednje spletne vire:

 

O dostopnih dokumentih PDF

Dostopni dokumenti PDF imajo naslednje značilnosti.

Iskalno besedilo

Dokument, ki je sestavljen iz skeniranih slik, je sam po sebi nedostopen, ker vsebino predstavljajo slike in ne iskalno besedilo. Pomožna programska oprema ne more brati ali ekstrahirati besed, uporabniki ne morejo izbirati ali urejati besedila, vi pa ne morete spremeniti dostopnosti dokumenta PDF. Skenirane slike spremenite v besedilo za iskanje z uporabo optičnega prepoznavanja znakov (OCR), preden lahko v dokumentu uporabite druge funkcije dostopnosti.

Opisi nadomestnega besedila (Acrobat Pro DC)

Bralniki zaslona ne morejo brati funkcij dokumenta, kot so slike in interaktivna polja obrazcev, če nimajo povezanega nadomestnega besedila. Bralniki zaslona lahko berejo spletne povezave, vendar lahko navedete bolj smiselne opise v obliki nadomestnega besedila. Nadomestno besedilo in opisi orodja lahko pomagajo mnogim uporabnikom, vključno tistim z motnjami učenja.

Pisave, ki omogočajo ekstrahiranje znakov v besedilo (Acrobat Pro DC)

Pisave dostopnih dokumentov PDF morajo vsebovati dovolj podatkov za to, da program Acrobat ekstrahira vse znake v besedilo za druge namene, ne le prikaz besedila na zaslonu. Acrobat ekstrahira znake v besedilo Unicode, ko dokument PDF berete z bralnikom zaslona ali funkcijo za glasno branje. Acrobat prav tako ekstrahira znake v besedilo Unicode, ko shranite besedilo za Braillov tiskalnik. Ekstrahiranje je neuspešno, če Acrobat ne more določiti, kako preslikati pisave v znake Unicode.

Vrstni red branja in oznake strukture dokumenta (Acrobat Pro DC)

Za branje in predstavljanje besedila dokumenta na način, ki bo uporabniku razumljiv, bralnik zaslona ali drugo orodje za pretvorbo besedila v govor zahteva, da je dokument strukturiran. Oznake strukture dokumenta v dokumentu PDF določajo vrstni red branja in prepoznajo naslove, odstavke, odseke, tabele in druge elemente na straneh.

Interaktivna polja obrazcev (Acrobat Pro DC)

Nekateri dokumenti PDF vsebujejo obrazce, ki jih mora uporabnik izpolniti s pomočjo računalnika. Da bi bili dokumenti dostopni, morajo biti polja obrazca interaktivna, uporabnikom pa morajo omogočati vnos vrednosti.

Pomoč pri krmarjenju (Acrobat Pro DC)

Pomoč pri krmarjenju po PDF-ju vključuje povezave, zaznamke, naslove, kazala vsebin in prednastavljeno zaporedje premikanja za polja obrazca. Pomoč pri krmarjenju pomaga uporabnikom, da razumejo dokument, ne da bi ga prebrali v celoti. Zaznamki so zelo uporabni in jih je mogoče ustvariti iz naslovov dokumenta.

Jezik dokumenta (Acrobat Pro DC)

Določanje jezika v dokumentu PDF omogoča nekaterim bralnikom zaslona, da preklopijo na ustrezen jezik.

Zaščita, ki ne ovira pomožne programske opreme (Acrobat Pro DC)

Nekateri avtorji dokumentov PDF uporabnikom omejijo možnosti tiskanja, kopiranja, ekstrahiranja, komentiranja ali urejanja besedila. Besedilo dostopnega dokumenta PDF mora biti na voljo bralniku zaslona. Z Acrobatom lahko zagotovite, da varnostne nastavitve bralniku zaslona ne preprečujejo, da bi besedilo na zaslonu pretvoril v govor.

Za več informacij o dostopnosti dokumenta PDF si oglejte www.webaim.org/techniques/acrobat/.

O oznakah, dostopnosti, vrstnem redu branja in ponovni postavitvi

Oznake PDF so na več načinov podobne oznakam XML. Oznake PDF označujejo strukturo dokumenta: kateri del besedila je naslov, kateri del vsebine sestavlja odsek, kateri del besedila je zaznamek itd. Logična drevesna struktura oznak predstavlja organizacijsko strukturo dokumenta. Oznake tako označujejo vrstni red branja in še posebej v dolgih in zapletenih dokumentih izboljšujejo krmarjenje, ne da bi spremenile videz PDF-ja.

Pomožna programska oprema določa način predstavitve in razlage vsebine dokumenta z uporabo logične drevesne strukture. Večina pomožne programske opreme z oznakami strukture dokumenta ugotovi pravilen vrstni red branja besedila. Oznake strukture dokumenta omogočajo pomožni programski opremi, da pomen slik in druge vsebine posreduje v drugi obliki, na primer zvoku. Neoznačeni dokument nima strukturnih informacij in Acrobat mora zaznati strukturo na podlagi prednostne nastavitve vrstnega reda branja. To stanje pogosto povzroči napačni vrstni red branja elementov strani ali pa celo popolnoma onemogoči branje.

Ponovna postavitev dokumenta za ogled na majhnem zaslonu prenosne naprave se zanaša na iste oznake strukture dokumenta.

Opomba:

Acrobat pogosto označi dokumente PDF, ko jih ustvarite. Če želite ugotoviti, ali PDF vsebuje oznake, izberite Datoteka > Lastnosti, nato pa poglejte vrednost označenega dokumenta PDF v podoknu Napredno na zavihku Opis.

V programu Acrobat Pro DC je logična drevesna struktura prikazana na plošči Oznake. Vsebina dokumenta je pri tem prikazana v obliki elementov strani, ugnezdenih na različnih ravneh.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu