Tukaj ste ...
Nastavitev gumbov za dejanja v obrazcu
Osnove o poljih obrazcev PDF Lastnosti polja obrazca PDF Polja obrazca PDF s črtno kodo

V tem dokumentu je pojasnjeno, kako v obrazcu PDF v programu Acrobat DC nastavite gumbe za dejanja. (Če iščete informacije o osnovah polj obrazcev PDF, lastnostih polj obrazcev PDF ali poljih obrazca PDF s črtno kodo, kliknite ustrezno povezavo zgoraj. Če želite raziskati pogosta vprašanja o obrazcih, si oglejte Pogosta vprašanja o obrazcih PDF.)

 

O gumbih

Gumbi se najpogosteje povezujejo z obrazci, vendar jih lahko dodate v kateri koli dokument. Z gumbi lahko odpirate datoteke, predvajate zvočne ali videoposnetke, pošiljate podatke v spletni strežnik in še marsikaj drugega. Ko se odločate, kako bi sprožili neko dejanje, upoštevajte, da povezave in zaznamki ne ponujajo vseh možnosti, ki jih omogočajo gumbi. To so:

 • Z gumbom lahko sprožite eno dejanje ali niz dejanj.

 • Videz gumba se lahko prilagodi dejanju miške.

 • Gumb lahko preprosto kopirate na več strani.

 • Z dejanji miške lahko sprožite različna dejanja gumbov. Z dejanji, kot so miška navzdol (klik), miška navzgor (sprostitev tipke po kliku), vnos z miško (premik kazalca na gumb) in izhod z miško (odmik kazalca od gumba), lahko na primer sprožite različna dejanja z istim gumbom.

  Gumbi omogočajo, da uporabniki preprosto in po občutku sprožijo dejanje v dokumentih PDF. Imajo lahko kombinacijo oznak in ikon, ki se ob premikih miške spreminjajo ter tako uporabnike usmerjajo skozi vrsto dejanj ali dogodkov. Ustvarite lahko na primer gumbe, ki imajo oznake "Predvajaj", "Premor" in "Ustavi" ter ustrezne ikone. Nato lahko za te gumbe nastavite dejanja predvajanja, premora in ustavitve videoposnetka. Za posamezen gumb lahko izberete poljubno kombinacijo vrst obnašanja miške in za obnašanje miške tudi določite poljubno kombinacijo dejanj.

Dodajanje gumba v obrazec Adobe PDF

 1. Izberite Orodja > Pripravi obrazec, nato pa v orodni vrstici še gumb in tako poskrbite, da boste v načinu za urejanje. Kazalec se spremeni v tarčo.

 2. Kliknite mesto, kamor želite dodati polje in kjer želite ustvariti polje s privzeto velikostjo. Če želite imeti gumb s privzeto velikostjo, povlecite pravokotnik do želene velikosti gumba.
 3. Dvokliknite zavihek polja z gumbom ter navedite ime, besedilo za opis orodja in druge skupne lastnosti.
 4. Kliknite zavihek Videz in navedite možnosti, s katerimi opredelite videz gumba na strani. Če izberete barvo ozadja, morebitne slike za gumbom ne bodo vidne. Možnosti besedila vplivajo na oznako, ki jo določite na zavihku Možnosti, in ne na ime gumba, ki se določi na zavihku Splošno.

  Opomba:

  Če je na plošči Mednarodno v pogovornem oknu Lastnosti izbrana možnost Omogoči možnosti jezika od desne proti levi, so na zavihku Videz na voljo tudi možnosti za spreminjanje zapisa številk in smeri besedila na gumbih.

 5. Kliknite zavihek Možnosti in izberite možnosti za določanje videza oznak in ikon na gumbu.
 6. Kliknite zavihek Dejanja in določite možnosti, s katerimi opredelite dejanja ob kliku gumba, na primer skok na drugo stran ali predvajanje predstavnostnega posnetka.
 7. Kliknite Zapri.

  Opomba:

  Ob ustvarjanju niza gumbov lahko pripnete predmet na mrežne črte ali vodila.

 8. Če si želite gumb predogledati in ga preskusiti, kliknite Predogled na desnem koncu orodne vrstice. Ko končate, lahko kliknete Urejanje, da se vrnete na orodje za pripravo obrazcev, ali ikono križa na desnem koncu orodne vrstice, da orodje zaprete.

Dodajanje gumba za pošiljanje

Ob razpošiljanju obrazca ga Acrobat samodejno preveri. Če ne najde gumba za pošiljanje, v vrstico s sporočili dokumenta doda gumb Pošlji obrazec. Uporabniki lahko kliknejo ta gumb in vam tako vrnejo izpolnjen obrazec. Če ne nameravate uporabiti gumba Pošlji obrazec, ki ga ustvari Acrobat, lahko v obrazec dodate gumb za pošiljanje po meri.

 1. Če niste v načinu urejanja obrazcev, izberite Orodja > Pripravi obrazec.

 2. Orodje gumba povlecite čez območje, kjer naj se prikaže gumb. Dvokliknite gumb in na zavihkih Splošno in Možnosti nastavite možnosti.

 3. Na zavihku Možnosti v meniju Postavitev izberite možnost za oznako gumba, sliko ikone ali oboje. Naredite nekaj ali vse od tega:

  • V polje Oznaka vnesite besedilo, s katerim opredelite gumb za pošiljanje.

  • Kliknite Izberi ikono in bodisi vtipkajte pot do slikovne datoteke ali kliknite Prebrskaj, da poiščete slikovno datoteko, ki jo želite uporabiti.

 4. Na zavihku Dejanja v meniju Izberi dejanje izberite Oddaj obrazec in kliknite Dodaj.

 5. V pogovornem oknu Pošlji izbore obrazcev naredite nekaj od tega:
  • Če želite podatke obrazca zbrati v strežniku, vnesite lokacijo v polje Vnesite URL za to povezavo. Primer: http://www.[domena] / [mapa] / [podmapa] / za internetni naslov ali \\ [strežnik] \ [mapa] \ [podmapa] \ za mesto v krajevnem omrežju.

  • Če želite podatke obrazca zbrati kot priponke k e-pošti, vtipkajte mailto: in e-poštni naslov. Primer: mailto:nobody@adobe.com.

 6. Izberite možnosti za obliko izvoza, izbiro polja in možnosti datuma ter kliknite V redu.

 7. Kliknite Zapri.

 8. Če si želite gumb predogledati in ga preskusiti, kliknite Predogled na desnem koncu orodne vrstice. Ko končate, lahko kliknete Urejanje, da se vrnete na orodje za pripravo obrazcev, ali ikono križa na desnem koncu orodne vrstice, da orodje zaprete.

Opomba:

Če so vrnjeni podatki v obliki FDF ali XFDF, se mora URL strežnika končati s pripono #FDF, na primer http://mojstreznik/cgi-bin/mojskript#FDF.

Možnosti pošiljanja izbora obrazcev

V pogovornem oknu Pošlji izbore obrazcev so na voljo naslednje možnosti:

Vnesite URL za to povezavo

Določa URL za zbiranje podatkov obrazca.

FDF

Vnose uporabnika vrne brez temeljne datoteke PDF. Izberete lahko, da možnosti vključujejo podatke polja, komentarje in postopne spremembe dokumenta PDF.

Opomba:

Zadnja možnost je uporabna za sprejemanje elektronskih podpisov na način, ki ga strežnik brez težav razume in rekonstruira.

HTML

Obrazec vrne v jeziku HTML (Hypertext Markup Language).

XFDF

Vnose uporabnika vrne kot datoteko XML. Vključuje lahko komentarje s podatki polja ali samo podatke polja.

PDF

Vrne celotno datoteko PDF skupaj z vnosi uporabnika.

Izbira polja

Določa, katera polja se pošljejo nazaj. Če želite prejeti samo nekatere podatke izpolnjenih polj, izberite Samo ti, kliknite Izberi polja in določite, katera polja želite dodati v pogovorno okno Izbira polja in katera želite iz njega odstraniti.

S to možnostjo bi na primer lahko prezrli nekatera izračunana ali podvojena polja, ki so v obrazcu prikazana v pomoč uporabniku, a ne dajejo novih informacij.

Možnosti datuma

Poenoti obliko datumov, ki jih vnese uporabnik.

Spreminjanje videza gumbov

Gumb ima lahko oznako, ikono ali oboje. Videz gumba za posamezno stanje miške (navzgor, navzdol in prehod) lahko spremenite. Lahko na primer ustvarite gumb z oznako "Domov". Ko kazalec miške postavite na gumb, pa se ta spremeni v "Kliknite, če se želite vrniti na domačo stran".

Ikone gumbov lahko ustvarite iz katerega koli datotečnega zapisa, ki ga Acrobat lahko prikaže, vključno s PDF, JPEG, GIF in drugimi oblikami zapisa slik. Pri tem se porabi celotna stran, ne glede na izbrano obliko zapisa. Če želite za ikono uporabiti le del strani, morate pred tem postopkom sliko ali stran obrezati. Najmanjša dovoljena velikost strani PDF je 1 x 1 palec (2,54 x 2,54 cm). Če želite, da bi bila ikona videti manjša od velikosti 1 x 1 palec, jo prilagodite tako, da ustreza velikosti polja, ki ste ga narisali z orodjem gumba. Če na zavihku Možnosti v pogovornem oknu Lastnosti gumba kliknete Napredno, lahko določite, kako se ikona prilagodi velikosti gumba.

Postavitve gumbov
Postavitve gumbov

A. Samo oznaka B. Samo ikona C. Ikona zgoraj, oznaka spodaj D. Oznaka na vrhu, ikona spodaj E. Ikona levo, oznaka desno F. Oznaka levo, ikona desno G. Oznaka nad ikono 

Urejanje gumba

 1. Če niste v načinu urejanja obrazcev, izberite Orodja > Pripravi obrazec.

 2. Izberite polje z gumbom in naredite nekaj od tega:
  • Če želite urediti lastnosti polja z gumbom, dvokliknite gumb.

  • Če želite spremeniti videz gumbov, izberite možnosti Videz v pogovornem oknu Lastnosti gumba na zavihku Videz.

  • Če želite gumb poravnati, usrediniti ali ga porazdeliti po drugih poljih obrazca, mu spremeniti velikost ali ga podvojiti, ga kliknite z desno tipko miške in v priročnem meniju izberite možnost.

 3. Zaprite vsa odprta pogovorna okna. Kliknite ikono križa na desnem koncu orodne vrstice za pripravo obrazcev, da zaprete orodje.

Določanje lastnosti prikaza gumba Acrobat

 1. Če niste v načinu urejanja obrazcev, izberite Orodja > Pripravi obrazec.

 2. Dvokliknite obstoječi gumb, nato v pogovornem oknu Lastnosti gumba kliknite zavihek Možnosti.
 3. Za Postavitev izberite želeno vrsto prikaza oznake. (Informacije o prilagajanju ikon gumba najdete v naslednjem postopku.)
 4. Za Obnašanje izberite prikaz gumba ob kliku.
 5. Če želite določiti oznako ali ikono, prikazano na gumbu, naredite naslednje:
  • Če je v meniju Postavitev izbrana možnost oznake, vnesite besedilo v polje Oznaka.

  • Če je v meniju Postavitev izbrana možnost ikone, kliknite Izberi ikono, nato kliknite Prebrskaj in izberite datoteko. (Če želite odstraniti izbrano ikono, kliknite Počisti.)

 6. Zaprite vsa odprta pogovorna okna. Kliknite ikono križa na desnem koncu orodne vrstice za pripravo obrazcev, da zaprete orodje.

Možnosti obnašanja gumba

Brez

Ohrani videz gumba nespremenjen.

Pritisni

Določi videz za stanja miške navzgor, navzdol in prehod. Izberite eno od možnosti v polju Stanje, nato pa določite možnost oznake ali ikone:

Navzgor

Določa videz gumba, kadar gumb miške ni pritisnjen.

Navzdol

Določa videz gumba, kadar z miško kliknete gumb, vendar preden ga izpustite.

Prehod

Določa videz gumba, kadar je kazalec miške nad gumbom.

Obris

Označi rob gumba.

Preobrni

Zamenja temne in svetle odtenke gumba.

Gumbi za velikost in položaj

 1. Če niste v načinu urejanja obrazcev, izberite Orodja > Pripravi obrazec.

 2. Dvokliknite obstoječi gumb, da odprete pogovorno okno Lastnosti gumba.
 3. Kliknite zavihek Možnosti, v meniju Postavitev izberite eno od možnosti ikone, nato pa kliknite Napredno.

  Opomba:

  Gumb Napredno ni na voljo, če v meniju Postavitev izberete Samo oznaka.

 4. V meniju Začetek prilagoditve izberite eno od možnosti:

  Vedno

  Ikono prilagodi skladno z nastavitvami, ne glede na njeno velikost v primerjavi z velikostjo gumba.

  Nikoli

  Ohrani izvirno velikost ikone; če ikona presega velikost gumba, se obreže po robovih gumba. Če je izbrana možnost Nikoli, možnosti prilagajanja niso na voljo.

  Ikona je prevelika

  Ikono prilagodi skladno z nastavitvami, samo če je večja od gumba.

  Ikona je premajhna

  Ikono prilagodi skladno z nastavitvami, samo če je manjša od gumba.

 5. V meniju Merilo izberite, ali naj se ikona prilagodi sorazmerno. Če ikono prilagodite nesorazmerno, bo morda nagnjena.

 6. Če želite, da se stranice ikone prilegajo robovom gumba, izberite Prilagodi po mejah.

 7. Če želite določiti, kje naj bo ikona postavljena na gumbu, povlecite puščice drsnika. Postavitev ikone se določi glede na delež praznega prostora med ikono in levim robom polja ter med ikono in spodnjim robom polja. Po privzeti nastavitvi (50, 50) se ikona postavi v sredino polja. Če želite povrniti privzeto nastavljeno postavitev, lahko kadar koli kliknete Ponastavi.

 8. Kliknite V redu, nato pa še Zapri.

 9. Če si želite gumb predogledati in ga preskusiti, kliknite Predogled na desnem koncu orodne vrstice. Ko končate, lahko kliknete Urejanje, da se vrnete na orodje za pripravo obrazcev, ali ikono križa na desnem koncu orodne vrstice, da orodje zaprete.

Skrivanje gumba Acrobat, razen pri prehodu

V nekaterih primerih boste morda želeli, da območje gumba ne bi bilo vidno, dokler nanj ne postavite miške. Z izmeničnim prikazovanjem in skrivanjem gumba lahko v dokumentu ustvarite zanimive vizualne učinke. Ko kazalec postavite na mesto na zemljevidu, se lahko na primer prikaže podrobnejši zemljevid mesta, ki izgine, ko kazalec s tega mesta premaknete drugam.

Prikazovanje in skrivanje ikon
Prikazovanje in skrivanje ikon

A. Kazalca ni nad območjem gumba B. Kazalec je postavljen v območje gumba C. Kazalec je umaknjen iz območja gumba 
 1. Če niste v načinu urejanja obrazcev, izberite Orodja > Pripravi obrazec.

 2. Orodje gumba povlecite čez območje, kjer naj se prikaže pojavni gumb. Če dokument PDF vsebuje zemljevid Francije, povlecite čez območje, kjer naj se prikaže podrobnejši zemljevid Pariza.

 3. Dvokliknite gumb, nato pa kliknite zavihek Možnosti in v meniju Postavitev izberite Samo ikona.

 4. V meniju Obnašanje izberite Pritisk, nato pa s seznama Stanje izberite Prehod.

 5. Kliknite Izberi ikono in nato Prebrskaj. V meniju Datoteka vrste izberite vrsto datoteke, pomaknite se do mesta s slikovno datoteko in jo dvokliknite. V tem primeru bi izbrali zemljevid Pariza. Kliknite V redu, da prikazano sliko sprejmete kot gumb.

 6. Kliknite zavihek Videz. Po potrebi prekličite izbiro Barva obrobe in Barva polnila ter kliknite Zapri.

 7. Če ste v načinu urejanja, izberite Predogled. Slikovno polje, ki ste ga določili, se prikaže ob prehodu kazalca nad območjem gumba, izgine pa, ko kazalec pomaknete iz območja.

  Opomba:

  Če želite, da je slika večja od območja prehoda ali da ne bi bila prikazana na mestu pojavnega slikovnega gumba, uporabite dejanje Pokaži/Skrij polje. Najprej določite ikono gumba, ki se bo prikazoval in skrival. Nato ustvarite drugi gumb, ki ob prehodu miške deluje kot občutljivo mesto. Temu gumbu ne določite ikone. Namesto tega na zavihku Dejanja določite, da se ob postavitvi kazalca na drugi gumb prikaže prvi gumb in da se prvi gumb skrije, ko se kazalec odmakne.

 8. Ko končate, lahko kliknete Urejanje, da se vrnete na orodje za pripravo obrazcev, ali ikono križa na desnem koncu orodne vrstice, da orodje zaprete.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu