O portfeljih PDF

Portfelj PDF vključuje več datotek, združenih v integrirano enoto PDF. V portfelje PDF lahko vključite širok nabor različnih vrst datotek, ki so bile ustvarjene v različnih programih. Portfelj PDF lahko na primer vključuje besedilne dokumente, e-poštna sporočila, preglednice, risbe CAD in PowerPointove predstavitve. Izvirne datoteke obdržijo svojo lastno identiteto, vendar so še vedno združene v eno datoteko portfelja PDF. Vse sestavne datoteke lahko odpirate, berete, urejate in oblikujete neodvisno od drugih sestavnih datotek v portfelju PDF.

Odvisno od okoliščin lahko portfelji PDF nudijo več prednosti kot združevanje datotek v eno datoteko PDF:

Dodajanje in brisanje

Datoteke lahko hitro dodajate ali odstranjujete, ne da bi morali najti in izbrati vse strani, ki so izvirale iz te datoteke.

Z metodo povleci in spusti

Povlecite datoteke za razporeditev in spustite datoteke v mape ali mapo v drugo mapo na isti ravni v podoknu za krmarjenje portfelja PDF.

Predogled

Sestavne datoteke si lahko hitro ogledate, ne da bi jih morali odpirati v izvirnih programih.

Urejanje

Spreminjanje posameznih datotek znotraj portfelja PDF brez vpliva na druge datoteke. Strani v enem dokumentu lahko na primer ponovno oštevilčite brez ponovnega oštevilčenja ostalih dokumentov v portfelju PDF. Datoteke, ki niso PDF, lahko urejate v njihovih izvirnih programih znotraj portfelja PDF. Vse spremembe se shranijo v datoteko znotraj portfelja PDF.

Distribucija

Delite portfelj PDF z drugimi in bodite prepričani, da so dobili vse sestavne dele. Portfelj PDF lahko objavite na spletni strani, kjer si ga lahko ogledajo drugi.

Razvrščanje

Sestavne datoteke razvrščajte v kategorije, ki jih lahko dodate, izbrišete, skrijete in prilagodite. Za razvrščanje seznama enostavno kliknite ime stolpca.

Tiskanje

Natisnite vse dokumente PDF v portfelju PDF ali samo izbrane komponente PDF.

Iskanje

Poiščite eno ali več datotek v portfelju PDF. Iščete lahko tudi sestavne datoteke, ki niso PDF.

Vključevanje drugih zapisov

Obstoječim portfeljem PDF lahko dodajate datoteke, ki niso PDF, ne da bi jih morali pretvarjati v ta zapis.

Neodvisnost od izvornih datotek

Izvorne datoteke portfelja PDF – celo obstoječe datoteke PDF, ki jih želite dodati portfelju PDF – se ne spremenijo, kadar ustvarite portfelj PDF. Spremembe, ki jih izvedete v sestavnih datotekah v portfelju PDF, ne spremenijo izvirnih datotek, iz katerih ste ustvarili portfelj PDF. Portfelj PDF lahko premaknete kamor koli v računalniku ali omrežju, ne da bi tvegali, da se komponente izgubijo ali izgubijo povezavo.

Ponovna uporaba

Isto datoteko vključite v več portfeljev PDF.

Pregled okna portfelja PDF

V programu Acrobat portfelje PDF ustvarjate in urejate z različnimi elementi, na primer podoknom, orodnimi vrsticami in okni, s katerimi delate tudi z datotekami, ki so del portfeljev.

Portfelj PDF v programu Acrobat
Portfelj PDF v programu Acrobat

A. Orodna vrstica portfelja PDF B. Sestavne datoteke in mape v levem podoknu za krmarjenje C. (Puščična) gumba Nazaj in Naprej za pomikanje po sestavnih datotekah D. Povezava za odpiranje sestavne datoteke 
  • Orodna vrstica Portfelji PDF je takoj pod glavno orodno vrstico. Izvedete lahko običajna opravila, kot iskanje datotek in map, ustvarjanje nove mape, ekstrahiranjesestavnedatoteke ali brisanje sestavne datoteke.

  • V levem podoknu za krmarjenje so naštete datoteke in mape, vključene v portfelj PDF. Privzeto so datoteke in mape prikazane po abecednem vrstnem redu. Vrstni red lahko spremenite z nastavitvijo razvrščanja v pogovornem oknu Lastnosti portfelja.

    Za razporejanje datotek v levem podoknu pa lahko tudi povlečete in spustite datoteke v mape in mape v mape, v kolikor sta obe v portfelju na isti ravni.

  • Z gumboma Nazaj in Naprej se lahko pomikate po datotekah in mapah, vključenih v portfelj PDF. Privzeto je prikazan predogled izbrane datoteke. Če pa sestavna datoteka ni datoteka PDF, se v območju dokumentov prikaže gumb Predogled. S klikom gumba Predogled si lahko ogledate vsebino datoteke v portfelju PDF.

  • Povezava Odpri dokument odpre izbrano sestavno datoteko za urejanje. Če gre za datoteko PDF, se datoteka odpre v območju dokumentov, kjer jo lahko obdelujete kot kateri koli dokument PDF. Če ne gre za datoteko PDF, se datoteka odpre v svojem izvornem programu. Ko spremenite sestavno datoteko in jo shranite, je novejša vsebina na voljo v portfelju PDF.

  • Postavitev (način predogleda) prikazuje predogled sestavne datoteke v portfelju PDF glede na vrsto datoteke. Za več informacij o vrstah predogleda, si oglejte Načini ogleda portfelja.

  • Način podrobnosti ali način datotek prikazuje podrobnosti o datotekah na seznamu. Če želite stolpec razvrstiti po naraščajočem ali padajočem vrstnem redu, kliknite njegovo ime.

    Portfelj PDF je dostopen, ko se odpre v načinu podrobnosti ali načinu datotek. Ta način zagotavlja lažje branje osebam s posebnimi potrebami, na primer gibalnimi motnjami, slepoto ali slabovidnostjo. Če želite vse portfelje PDF odpreti v načinu datotek, odprite pogovorno okno Nastavitve tako, da izberete Urejanje > Nastavitve (Windows). V programu Acrobat (velja le za ta program) izberite Acrobat > Preferences (Mac OS). Pod Kategorije izberite Dostopnost, nato pa še Pokaži portfelje v načinu datotek.

 

Načini ogleda portfelja

Sestavne datoteke si lahko ogledate na dva različna načina – v načinu postavitve (ali predogleda) in v načinu podrobnosti (ali načinu datotek). V načinu postavitve je seznam sestavnih datotek v levem podoknu za krmarjenje, kot prikazuje prejšnja slika. V načinu podrobnosti je seznam sestavnih datotek prisoten neposredno pod sekundarno orodno vrstico, kot prikazuje naslednji posnetek zaslona:

Portfelj PDF v načinu podrobnosti ali načinu datotek
Ogled portfelja PDF v načinu podrobnosti ali načinu datotek

V obeh pogledih si lahko predhodno ogledate slike in strani, predvajate videoposnetke in datoteke SWF. Vendar si lahko v pogledu podrobnosti ogledate informacije o datoteki. Datoteko lahko ekstrahirate (premaknete) v računalnik. Lahko pa jo odprete v izvornem programu (če je nameščen v računalniku). Z izbiro želene možnosti v meniju Pogled > Portfelj lahko preklapljate med pogledom postavitve in pogledom podrobnosti.

Na voljo je tudi način predogleda na platformi, kjer je v oknu dokumenta prikazan predogled največje velikosti. Privzeto so datoteke PDF, SWF in HTML prikazane v oknu dokumenta. Če želite v predogledu na platformi odpreti druge vrste datotek, na primer e-poštne portfelje, datoteke z odzivi v obrazcih in zaščitene PDF-je, izberite Pogled > Portfelj > Predogled datoteke. Če želite zapreti predogled na platformi, kliknite ikono Zapri predogled (X), ki je za imenom datoteke v sekundarni orodni vrstici.

Način predogleda na platformi
Kliknite gumb X, da zaprete način predogleda na platformi.

Preklop med načini predogleda postavitve, predogleda podrobnosti in predogleda na platformi

Z izbiro želene možnosti iz menija Pogled > Portfelj lahko preklapljate med načinoma pogleda postavitve in pogleda podrobnosti.

V način predogleda na platformi lahko preklopite tudi tako, da izberete Pogled > Portfelj > Predogled datoteke.

Ostale funkcije, omogočene v portfeljih PDF

Ti ukazi so na voljo za sestavne datoteke portfeljev PDF:

Skrči velikost datoteke

Skrči velikost sestavnih datotek PDF. Za več informacij si oglejte Zmanjšanje velikosti datoteke s shranjevanjem.

Zaščiti portfelj z geslom

Portfelju PDF ali sestavnim dokumentom PDF portfelja PDF doda varnost dokumentov. Če želite sestavne PDF-je zavarovati, izberite Datoteka > Lastnosti portfelja in izberite zavihek Varnost. Za več informacij si oglejte Zaščitenje dokumentov z gesli. Če želite zaščititi celoten portfelj PDF, uporabite naslovnico (Pogled > Portfelj > Naslovnica). Z naslovnico lahko na primer podpišete nadrejeno datoteko portfelja PDF ali dodate geslo za odpiranje portfelja PDF. Funkcije, ki jih navedete na naslovnici, vplivajo na celotno zbirko sestavnih datotek portfelja PDF.

Opomba:

Za portfelje PDF in sestavne datoteke so na voljo tudi druge varnostne funkcije, na primer zaščita s potrdili. Za več podatkov si oglejte razdelek Izbiranje varnostne metode za dokumente PDF.

Tiskanje

Tiskanje sestavnih dokumentov. Za več informacij si oglejte Tiskanje dokumentov PDF v portfelju PDF.