Zaradi svoje dinamične narave je lahko 3D-vsebina ranljiva na napade. Zato je samodejno predvajanje 3D-vsebine v PDF-jih samodejno onemogočeno.

Omogočanje predvajanja 3D-vsebine v PDF-jih

Ko odprete PDF s 3D-vsebino, bo na vrhu prikazana rumena vrstica s sporočilom "3D-vsebina je onemogočena. Funkcijo omogočite, če zaupate temu dokumentu."

Samodejno predvajanje 3D-vsebine je privzeto onemogočeno
Samodejno predvajanje 3D-vsebine je privzeto onemogočeno

Omogočanje 3D-vsebine v trenutnem dokumentu:

Kliknite gumb Možnosti in izberite ustrezno možnost:

  • Dokument naj bo samo enkrat zaupanja vreden
  • Dokument naj bo vedno zaupanja vreden

Trajno omogočanje 3D-vsebine:

  • Pojdite na Urejanje > Nastavitve > 3D in večpredstavnost in potrdite polje Omogoči predvajanje 3D-vsebine.

Omogočanje 3D-vsebine kot zaupanja vredne

3D-vsebina je bila integrirana v ogrodje zaupanja, zato lahko 3D-vsebino prikazujete kot zaupanja vredno tudi, ko je 3D onemogočen. Funkcija deluje tako:

  • Onemogočite 3D-vsebino.
  • Datoteke, mape in gostitelje kot mesta s posebnimi pravicami lahko na plošči Urejanje > Nastavitve > Varnost (izboljšana) > Mesta s posebnimi pravicami označite kot zaupanja vredne.
  • Ko se odpre PDF s 3D-vsebino:
    • Če je datoteka ali mesto med mesti s posebnimi pravicami, se 3D-vsebina upodobi.

Če ni zaupanja vredna, se pojavi rumena vrstica s sporočilom "3D-vsebina je onemogočena. Funkcijo omogočite, če zaupate temu dokumentu." Z gumbom Možnosti lahko za trenutni dokument izberete možnosti Dokument naj bo samo enkrat zaupanja vreden in Dokument naj bo vedno zaupanja vreden.

Določena konfiguracija za oddelke za informacijsko tehnologijo v podjetjih

Oddelek za informacijsko tehnologijo podjetja lahko nastavitve za končne uporabnike konfigurira v mapi HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\<version>\3D\bEnable3DContent. Oddelek za informacijsko tehnologijo podjetja lahko upodabljanje 3D-vsebine onemogoči in zaklene, tako da uporabniki ne morejo spreminjati nastavitev v mapi HKLM\SOFTWARE\Policies\Adobe\(product name)\(version)\FeatureLockDown\bEnable3D.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu