O rezultatih preverjanja pred tiskanjem

Rezultate preverjanja pred tiskom lahko vidite v obliki seznama, komentarjev ali pa posamezno v pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom. Na seznamu Rezultati se neujemanja pojavijo razvrščena skladno s svojo resnostjo – na prvem mestu so napake, sledijo opozorila, nato pa informacije. Opozorilna ikona se pojavi poleg vsakega preverjanja, ki ni ustrezal kriterijem, podanim v profilu preverjanja pred tiskom.

Pogovorno okno Preverjanje pred tiskom s težavnimi predmeti
Pogovorno okno Preverjanje pred tiskom s težavnimi predmeti

Ikone na vrhu pogovornega okna Preverjanje pred tiskom označujejo, da je bila najdena vsaj ena težava določene resnosti: rdeča ikona napake , rumena opozorilna ikona  in modra ikona informacij , ki je namenjena samo informacijam (brez napak ali opozoril). Zelena potrditvena oznaka pomeni, da ni bilo težav.

Ogled rezultatov v obliki seznama

Pogovorno okno Preverjanje pred tiskom navaja težave, ki so bile označene po pregledu, ki testira glede na kriterije, podane v izbranem profilu.

 1. Zaženite pregled pred tiskom.
 2. Ko se pojavi rezultat, naredite nekaj od naslednjega:
  • Če so na voljo podrobnosti, razširite območje, da vidite podrobnosti o težavnem predmetu. Nastavitve za Preverjanje pred tiskom določajo, kako se navedejo dodatni rezultati, če obstajajo.

  • Če si želite predmet ogledati v ločenem pogledu, izberite Prikaži v pripetem pogledu.

  • Za vdelavo nadzorne sledi, kliknite Vdelaj nadzorno sled. Nadzorno sled lahko vdelate samo, če ste za zagon preverjanja pred tiskom uporabili profil.

  • Če ste preklopili v drug pogled v pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom, kliknite Rezultati, da se vrnete na seznam Rezultatov.

  • Če želite videti predmet v kontekstu strani dokumenta PDF, dvokliknite element. Predmet je označen s pikčasto črto, tako da ga lažje identificirate. Ta možnost je uporabna, kadar predmet, kot je pisava, obstaja na več mestih v dokumentu. V nekaterih primerih je element atribut predmeta (na primer barvni prostor). V teh primerih pregled najde predmete, ki uporabljajo ta atribut.

  Opomba:

  Vrsto črte, njeno debelino in barvo lahko spremenite na zavihku Označevanje v nastavitvah za Preverjanje pred tiskom.

  Težaven predmet na strani dokumenta PDF
  Težaven predmet na strani dokumenta PDF

Uporaba možnosti Pripni pogled za ogled težavnih predmetov

Uporabite Pripeti pogled, če želite izolirati element, kadar delate na straneh, ki vsebujejo kompleksna, prekrivajoča se območja. Nekateri elementi, npr. polja z informacijami o dokumentu ali oznake strani, ne morejo biti prikazani.

 1. Razširite kategorijo rezultatov, če želite prikazati težavne predmete, ki so bili najdeni med pregledom.
 2. Izberite težaven predmet s seznama.
 3. Kliknite Prikaži v pripetem pogledu.
 4. V oknu Pripeti pogled preverjanja pred tiskom izberite možnost v meniju Barva ozadja. Vsi težavni predmeti so v Pripetem pogledu prikazani v tej barvi.

  Opomba:

  Za krmarjenje po rezultatih v tem pogledu lahko klikate gumbe s puščicami. Če je podokno z rezultati aktivno, lahko uporabljate tudi smerne tipke na tipkovnici.

  Pripeti pogled težavnega predmeta
  Pripeti pogled težavnega predmeta

Ogled virov in splošnih informacij

V razdelku Pregled pogovornega okna Preverjanje pred tiskom je seznam vseh vrst lastnosti in virov za dokument. Na seznamu so barvni prostori, pisave, vzorci, nastavitve poltonov, grafična stanja in slike, uporabljene v dokumentu. Prikazane so tudi splošne informacije o analiziranem dokumentu. Te informacije vključujejo program, v katerem je bil dokument ustvarjen, datum ustvarjanja in datum zadnjih sprememb v dokumentu.

 1. Za prikaz podrobnosti v pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom v podoknu Rezultati razširite razdelka Pregled in Informacije o preverjanju pred tiskom.
 2. V razdelku Pregled razširite lastnost, da bodo navedeni viri.

Ogled rezultatov v obliki komentarjev

Rezultate preverjanja pred tiskom lahko v datoteko PDF vdelate v obliki komentarjev in jih potem pregledujete, kot bi pregledovali poljubne dokumente PDF. Tako lahko na primer izberete Orodja > Komentar > Seznam komentarjev, če želite vsak komentar (ali filtriran komentar) prikazati na seznamu.

Vstavljanje in ogled komentarjev preverjanja pred tiskom

 1. Na plošči Rezultati pogovornega okna Preverjanje pred tiskom v meniju z možnostmi izberite Vstavi rezultate kot komentarje.

 2. Če vas program pozove, kliknite Vdelaj, če želite komentarje vdelati, ne glede na to, koliko jih je.
 3. V dokumentu PDF kazalec pomaknite na komentar ali kliknite označevalne opombe za vsak komentar, katerega vsebino si želite ogledati.
  Vzorčno poročilo PDF z označevalno opombo
  Vzorčno poročilo PDF z označevalno opombo

Odstranjevanje komentarjev preverjanja pred tiskom

 1. V pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom v meniju Možnosti izberite Odstrani komentarje preverjanja pred tiskom.

Vdelava nadzorne sledi

Ko vdelate nadzorno sled, ob informacijah nadzorne sledi dodate tudi elektronski podpis. Informacije nadzorne sledi vsebujejo uporabljeni profil in izvorni program. Navajajo tudi uspešnost preverjanja pred tiskom.

 1. Izvajanje preverjanja pred tiskom z uporabo celotnega profila.
 2. Ko se prikažejo rezultati, kliknite Vdelaj nadzorno sled.
 3. Če se prikaže informativno pogovorno okno, kliknite V redu.
 4. Shranite datoteko in zaprite pogovorno okno Preverjanje pred tiskom.
 5. Če si želite ogledati osnovne informacije o nadzorni sledi, kliknite ikono Standardi v podoknu za krmarjenje na levi. Na plošči Standardi naredite nekaj od tega:
  • Če želite preveriti, ali je uporabljeni profil v dokumentu enak profilu v vašem lokalnem sistemu, kliknite Preveri prstni odtis profila. Na primer, če ste stranko prosili naj uporabi določen profil, lahko tako preverite, ali je bil res uporabljen.

  • Za odstranjevanje nadzorne sledi kliknite Odstrani nadzorno sled preverjanja pred tiskom in shranite datoteko.

 6. Za ogled dodatnih informacij o nadzorni sledi izberite Datoteka > Lastnosti in na zavihku Opis kliknite Dodatni metapodatki. Nato v pogovornem oknu kliknite Napredno. Na seznamu razširite http://www.gwg.org/ns/gwg_preflight_v1. Poleg osnovnih informacij o preverjanju pred tiskom ta seznam vsebuje tudi pregled rezultatov in datum ter čas izvedbe profila.

Opomba:

Obstoječo nadzorno sled lahko prepišete z vdelavo nove nadzorne sledi.